Sunteți pe pagina 1din 2

Prejudecati si discriminare

PREJUDECATA
Reprezinta atitudinea ce tradeaza sentimente de profunda antipatie si
dispret fata de membrii unui alt grup sau ai unei categorii de persoane.
Se bazeaza pe zvonuri si nu pe cunosterea directa a persoanelor fata de
care exista stereotipuri.
Forme ale prejudecatilor:

- rasismul (atitudine de inegalitate fata de rasele umane)
- nationalismul (tendinta de a aprecia exclusiv si exagerat tot ceea ce apartine
propriei natiuni)
- xenofobia (teama de indivizi straini care apartin altor culturi sau grupuri
etnice)
- antisemitismul (atitudine ostila fata de evrei)
- sexismul (ansamblul miscarilor de emancipare feminine pentru a desemna
atitudinea si pozitia sociala dominatoare a barbatilor in societate
- gerontofobia (ostilitatea fata de batrani
DISCRIMINAREA
Termenul din punct de vedere etimologic inseamna a face deosebire iar din
punct de vedere social se refer la categoria de oameni care sunt izolati si
dezavantajati pe motive religioase, nationale, de rasa, convingeri politice, de
gen (femei de barbati) sau alte criterii subiective.
DEFINITIE: Discriminarea reprezinta tratamentul diferentiat aplicat unei
persoane in virtutea apartenentei, reale sau presupuse, a acesteia
la un anumit grup social.
Cercetarile efectuate au identificat existenta mai multor tipuri de
discriminare.
In general, este operata distinctia intre discriminarea directa si cea indirecta.
Primul tip apare atunci cand tratamentul diferentiat este generat in mod
intentionat, in timp ce cel de-al doilea tip apare atunci cand acest tratament
are la baza o decizie inechitabila luata anterior.
O alta clasificare are la baza distinctia intre discriminarea intentionata si
constienta si cea neintentionata, precum si intre discriminarea practicata de
indivizi si grupuri si cea practicata de institutii.
Pentru reducerea discriminrii au fost dezvoltate o serie de strategii menite
s asigure egalitatea de anse. In Romania, Consiliu National pentru
Combaterea Discriminarii are ca obiectiv prevenirea si sanctionarea tuturor
formelor de discriminare.
Noua legislatie interzice discriminarea la angajare si in cazul instruirii
profesionale pe baza rasei sau originii etnice, orientrii sexuale, religiei sau
convingerilor, varstei sau dizabilitatilor. Regulamentele cu privire la
discriminarea rasiala se refera de asemenea si la alte domenii cum ar fi:
invatamantul, securitatea sociala, serviciile medicale, accesul la bunuri i
locuintele.