Sunteți pe pagina 1din 7

Bugetul de stat i procesul bugetar

Posted on 15:39 by Softspot


Bugetul de stat i procesul bugetar 1. Coninutul i caracteristicile bugetului de
stat
Bugetul de stat constituie principala component a sistemului
bugetar.
Din punct de edere juridic! bugetul de stat este definit ca un act
"n care se "nscriu eniturile i c#eltuielile probabile ale statului pe o
perioad determinat de timp! de regul! un an.
Din punct de edere economic! bugetul de stat e$prim rela%ii
economice! care iau natere "n procesul reparti%iei produsului intern
brut! "n legtur cu "ndeplinirea func%iilor statului. &ceste rela%ii se
manifest "n dublu sens: pe de o parte ca rela%ii prin care se
preleea' resurse bneti la dispo'i%ia statului! pe de alt parte! ca
rela%ii prin care se reparti'ea' aceste resurse.
Din punct de edere material! bugetul de stat poate fi definit ca un fond centrali'at de mi(loace
bneti la dispo'i%ia statului! "n care se "ncasea' eniturile i din care se efectuia' c#eltuieli din partea
statului.
)n economia modern! bugetul de stat nu mai constituie un simplu document "n care se "nscriu
eniturile i c#eltuielile probabile ale statului pe o perioad de un an! ci este un plan financiar la niel
macroeconomic.
*olumul i structura eniturilor i c#eltuielilor bugetare difer de la o %ar la alta "n func%ie de nielul
de de'oltare economic a statului respecti! de condi%iile social+politice interne! precum i de con(unctura
interna%ional.
*eniturile i c#eltuielile publice nu sunt simpli indicatori ai bugetului de stat! ci "ndeplinesc rolul unor
p"rg#ii folosite de stat pentru stimularea de'oltrii sau restr"ngerii unor actiit%i! a produc%iei i consumului
anumitor produse! pentru influen%area anumitor categorii sociale "n reali'area ac%iunilor "n care statul este
direct interesat.
)n bugetul de stat sunt reflectate resursele financiare mobili'ate la dispo'i%ia statului! reparti'ate "n
principal pentru reali'area ac%iunilor social+culturale! aprarea %rii! asigurarea ordinei publice! autoritatea
public! pentru finan%area unor inesti%ii i actiit%i de interes strategic! asigurarea protec%iei i refacerea
mediului "ncon(urtor! asigurarea msurilor de protec%ie social a popula%iei i reali'area programelor de
cercetare. ,#eltuielile sunt structurate pe domenii economice! iar "n cadrul acestora pe c#eltuieli curente i
de capital. *eniturile sunt eiden%iate pe surse de proenien% "n enituri curente -fiscale i nefiscale.!
enituri din opera%iuni de capital i din transferuri de capital! granturi.
/olul bugetului de stat este pus "n eiden% de modalit%ile de e$ercitare a func%iilor finan%elor publice.
Bugetul nu repre'int doar un tablou sintetic "n care se "nscriu i prin care se compar eniturile i
c#eltuielile publice. /olul bugetului este mult mai comple$. 0l este considerat un instrument prin care se
reali'ea' alocarea i redistribuirea resurselor i care pre'int utilitate "n procesul reglrii actiit%ii
economice i sociale.
2. Principiile bugetare
Procesul comple$ al elaborrii i e$ecu%iei bugetului de stat este supus unor reguli mai mult sau mai pu%in
rigide.
Bugetul se pre'int ca un act de prei'iune administrati i! "n acela timp! este un tablou comparati al
eniturilor i c#eltuielilor publice aferente perioadei la care se refer. &stfel! bugetul trebuie s reflecte c"t
mai real posibil resursele ce pot fi mobili'ate i destina%ia acestora! s permit compararea la finele
e$erci%iului bugetar a eniturilor "ncasate i a c#eltuielilor efectuate i s ofere posibilitatea anali'rii
eniturilor pe surse de proenien% i a c#eltuielilor pe destina%ii. &ceste cerin%e sunt specifice principiilor
bugetare 1 anualitatea bugetului! unitatea bugetar! neafectarea eniturilor bugetare! uniersalitatea i
speciali'area bugetului! ec#ilibrul bugetar! publicitatea bugetului.
Anualitatea bugetului Principiul anualit%ii a fost impus! ini%ial!
din considerente de natur politic. 0ficien%a controlului parlamentar
asupra gestiunii financiare a 2uernului nu poate fi real dec"t "n
condi%iile "n care aprobarea c#eltuielilor se reali'ea' pe perioade de
timp nu "ndelungate. )n irtutea principiului anualit%ii! puterea
legislati a fiecrei %ri trebuie s se pronun%e anual "n legtur cu
toate eniturile i c#eltuielile "nscrise "n bugetul pentru anul urmtor.
0$aminarea "n fiecare an a proiectului de buget permite i anali'a
modului de reali'are a eniturilor i efectuarea c#eltuielilor "n
perioada precedent.
&nualitatea bugetului are dou semnifica%ii distincte: prima se refer la perioada de timp pentru care se
"ntocmete i se aprob bugetul! iar cea de+a doua! la perioada de timp "n care se "ncasea' eniturile i se
efectuia' c#eltuielile "nscrise "n autori'a%ia dat 2uernului de ctre Parlament.
Unitatea bugetar Principiul unit%ii bugetare presupune
"nscrierea tuturor eniturilor i c#eltuielilor statului! "n sumele lor
globale! "ntr+un singur document. /espectarea acestei cerin%e
conduce la elaborarea unui buget clar! care ofer informa%ii de
ansamblu priind resursele publice i utili'area lor! permite
aprecierea importan%ei relatie a dierselor categorii de enituri i
c#eltuieli i facilitea' nielul soldului general al bugetului pre'ut
pentru anul urmtor. 3n buget unitar permite puterii legislatie s
emit (udec%i de aloare asupra structurii i olumului c#eltuielilor
propuse de 2uern! pe ba'a crora se pot lua deci'ii de am"nare sau
respingere a anumitor c#eltuieli considerate inoportune! oferind
cadrul faorabil e$ercitrii unui control mai riguros asupra e$ecu%iei
eniturilor i c#eltuielilor publice.
Neafectarea veniturilor bugetare ,erin%a acestui principiu
re'id "n faptul c eniturile "ncasate la buget se depersonali'ea'!
astfel "nc"t eniturile "n totalitatea lor se utili'ea' pentru acoperirea
tuturor c#eltuielilor. &cest principiu inter'ice ca un anumit enit
bugetar s fie afectat acoperirii unei anumite c#eltuieli. &ceasta!
deoarece nu se poate reali'a o concordan% deplin "ntre mrimea
unui enit i nielul c#eltuielilor ce urmea' a fi finan%ate pe seama
enitului special afectat. *eniturile cu afecta%ie special! fie c
depesc necesarul de resurse pentru acoperirea c#eltuielii
respectie! ceea ce condice la o folosire nera%ional a fondurilor! fie
c sunt insuficiente! ceea ce pune sub semnul "ntrebrii posibilitatea
reali'rii ac%iunii respectie din fondurile de resurse bneti ale
bugetului de stat.
Universalitatea bugetului 0ste principiul potriit cruia eniturile i c#eltuielile publice trebuie s fie
"nscrise "n buget "n sumele lor totale! fr omisiuni i fr compensri reciproce. &ceast regul a bugetului
brut se ba'ea' pe necesitatea "nscrierii "n buget a eniturilor i c#eltuielilor statului "n sume brute sau
totale. Scopul urmrit de acest principiu este de a facilita controlul financiar! inter'ic"nd compensarea "ntre
c#eltuieli i enituri proprii.
,#iar i "n situa%iile "n care reali'area eniturilor publice presupune efectuarea unor c#eltuieli
prealabile! principiul uniersalit%ii nu permite "nscrierea "n buget numai a soldului dintre acestea. )n buget
eniturile trebuie s figure'e cu sumele lor brute! iar c#eltuielile cu sumele lor totale. 4umai "n acest mod i
se ofer Parlamentului posibilitatea cunoaterii eniturilor totale! pe care statul urmea' s le "ncase'e "n
perioada considerat! precum i a destina%iei ce a fi dat acestora.
Specializarea bugetar 0ste principiul potriit cruia eniturile bugetare trebuie s fie "nscrise "n
buget i aprobate de ctre Parlament pe surse de proenien%! iar creditele bugetare pe categorii de
c#eltuieli. Prin credit bugetar se "n%ilege suma limit! "nscris "n bugetul de stat i aprobat de puterea
legislati! p"n la care se pot efectua pl%i "n contul fiecrei c#eltuieli publice.
Echilibrul bugetar presupune acoperirea integral a c#eltuielilor bugetare din contul eniturilor
bugetare ordinare. ,a urmare a creterii rapide a c#eltuielilor publice! bugetele c#iar "n %rile de'oltate se
"ntocmesc i se "nc#eie tot mai frecent cu deficit. Printre cau'ele care generea' deficitul bugetar se
numr: cursa "narmrilor! creterea aparatului administrati de stat! creterea c#eltuielilor cu datoria
public! etc. Deficitul bugetar este de obicei acoperit prin apelarea la enituri e$traordinare! care proin din
"mprumuturi de stat i "n cel mai ru ca' din emisie de bani de #5rtie. &cestea sunt doar solu%ii temporare!
care afectea' mai apoi eniturile perioadelor iitoare.
Sunt %ri "n care legisla%ia financiar nu permite "ntocmirea de bugete de'ec#ilibrate -2ermania.. )n
alte %ri! cum ar fi 6ran%a! se recurge sistematic la 7debugeti'are8 ca mi(loc ficti de asigurare a ec#ilibrului
bugetar. Prin debugeti'are se "n%elege opera%iunea de scoatere a unor enituri i c#eltuieli "n afara bugetului
de stat.
)n msur "n care statul ar putea finan%a el "nsui aceste c#eltuieli! prin reali'area unor enituri
ordinare suplimentare sau prin restructurarea nielului c#eltuielilor! deci fr a se apela la "mprumuturi i
emisiune! debugeti'area ar pre'enta numai o diersificare a te#nologiilor de finan%are.
&lte %ri! de pild Suedia au renun%at definiti la aplicarea "n practic a principiului ec#ilibrrii
bugetare! elabor5nd i pre'ent"nd Parlamentului spre aprobare bugete deficitare.
Deficitul bugetar a deenit un fenomen caracteristic lumii contemporane.
Deficitul bugetar este caracteristic nu numai %rilor de'oltate! ci i %rilor "n curs de de'oltare!
pentru care aceasta este o problem foarte grea.
0$ecu%ia bugetar! "ntr+o perioad sau alta! se poate pre'enta "n una din urmtoarele trei situa%ii:
a) excedentar, c"nd eniturile reali'ate "n perioada respecti sunt mai mari ca c#eltuielile9
b) echilibrat, atunci c"nd c#eltuielile sunt egale cu eniturile pre'ute9
c) deficitar, "n ca'ul "n care c#eltuielile depesc eniturile sau "ncasrile bugetare reali'ate.
)n general! e$ecu%ia bugetar corespunde func%ionrii ec#ilibrate a economiei na%ionale consider"ndu+
se c reali'area ec#ilibrului finan%elor publice constituie un criteriu de bun gestiune economic.
)n legtur cu e$ecu%ia bugetar e$ist i opinia potriit creia disciplina bugetului ec#ilibrat este o
doctrin desuet: se consider c politica financiar a unui guern trebuie s fie (udecat dup re'ultatele
ob%inute! dup efectele pe care le are asupra cererii i nu dup ec#ilibrul sau de'ec#ilibrul bugetului de stat.
)n aceast i'iune! mrimea deficitului bugetar ar aea un efect de relansare asupra actiit%ii economice!
deoarece trecerea de la starea de ec#ilibru la starea de de'ec#ilibru este "nso%it de distribuire de putere de
cumprare suplimentar care! la r"ndul ei! antrenea' un consum suplimentar! duc5nd la mrimea ritmului
de de'oltare. Se afirm c deficitele bugetare sunt instrumentele de politic financiar prin care poate
promoa prosperitatea.
:i totui! nu trebuie desprins conclu'ia c deficitele bugetare sunt bineenite oric5nd i c ar trebui
tolerat succesiunea lor la nesf5rit9 aceasta! cu at"t mai mult! dac se ia "n considerare i faptul c
perioada fiscal nu se identific cu durata ciclului de afaceri. 3neori efectul po'iti al deficitului bugetar
poate fi anulat de deficitul balan%ei de pl%i e$terne sau de creterea pre%urilor! ori de ctre ambele. Statul
poate s ac%ione'e asupra nielului actiit%ii economice i fr s de'ic#ilibre'e bugetul9 fiind astfel
preferat starea de ec#ilibru bugetar.
Publicitatea bugetului Potriit acestui principiu! bugetul de stat dup ce este aprobat de ctre
Parlament! trebuie adus la cunotin%a opiniei publice.
3. Procesul bugetar
Procesul bugetar sau ciclul bugetar poate fi definit ca ansamblul de actiit%i i opera%iuni integrate
coerent i orientate spre acela scop! care derulea' stadial! fiind ae'ate "ntr+un orar strict i bine
determinat.
;pera%iunile consecutie ale procesului bugetar sunt:
+ elaborarea proiectului de buget9
+ aprobarea bugetului9
+ e$ecu%ia bugetului9
+ "nc#eierea e$ecu%iei bugetului9
+ aprobarea contului de e$ecu%ie bugetar9
+ controlul e$ecu%iei bugetului.
&ceste opera%iuni se desfoar "ntr+un cadru constitu%ional -legal. i administrati1institu%ional care
pre'int particularit%i de la %ar la %ar! determinate de eolu%ia istoric a fiecreia dintre ele.
Procedura de elaborare a bugetului de stat include urmtoarele etape:
+ "n termenul stabilit de 2uern! <inisterul 6inan%elor pre'int 2uernului proiectul legii bugetare pentru anul
bugetar iitor9
+ p"n la 1 octombrie al fiecrui an 2uernul pre'int Parlamentului:
a. proiectul legii bugetare anuale pentru anul bugetar iitor i nota e$plicati9
b. lista modificrilor "n legisla%ie! care re'ult din proiectul legii bugetare anuale.
Examinarea i adoptarea legii bugetare anuale de ctre Parlament
Proiectul legii bugetare anuale este e$aminat de ,urtea de ,onturi! care pre'int Parlamentului un
ai' la data stabilit de acesta.
,omisiile permanente ale Parlamentului e$aminea' proiectul legii bugetare anuale "n condi%iile
stabilite de Parlament i pre'int ai'ele la proiectul legii bugetare anuale ,omisiei pentru buget i finan%e.
)n ba'a ai'elor ,omisia pentru buget i finan%e "ntocmete raportul i lista de recomandri asupra
proiectului legii bugetare anuale i le pre'int Parlamentului.
Parlamentul e$aminea' proiectul legii bugetare anuale! de regul "n trei lecturi.
Examinarea n prima lectur:
Parlamentul audia' raportul 2uernului i coraportul ,omisiei pentru buget i finan%e asupra
proiectului legii bugetare anuale i e$aminea':
a. direc%iile principale ale politicii bugetar+fiscale9
b. concep%iile de ba' ale proiectului.
Parlamentul aprob! "n prima lectur! proiectul legii bugetare anuale i "l remite ,omisiei pentru buget
i finan%e pentru pregtirea de e$aminare "n a doua lectur.
)n ca' de respingere! Parlamentul stabilete un termen pentru "mbunt%ire i pre'entare repetat a
proiectului legii bugetare anuale "n prima lectur.
Examinarea n lectura a doua:
)n decursul lecturii a doua! Parlamentul! la pre'entarea ,omisiei pentru buget i finan%e! e$aminea':
a. eniturile estimate sub form de calcule i structura lor9
b. c#eltuielile estimate! structura i destina%ia lor9
c. deficitul sau e$cedentul bugetului de stat.
Parlamentul aprob! "n a doua lectur! proiectul legii bugetare anuale i "l remite ,omisiei pentru
buget i finan%e pentru pregtirea de e$aminare "n a treia lectur.
)n ca' de respingere! Parlamentul stabilete un termen pentru "mbunt%ire i pre'entare repetat a
proiectului legii bugetare anuale "n a doua lectur.
Examinarea n a treia lectur:
)n decursul lecturii a treia! Parlamentul! la pre'entarea ,omisiei pentru buget i finan%e! e$aminea':
a. aloca%iile detaliate pentru autorit%ile publice9
b. stabilete aloca%iile care or fi finan%ate "n mod prioritar9
c. e$aminea' alte detalieri din legea bugetar anual.
P"n la 5 decembrie a fiecrui an Parlamentul aprob legea bugetar anual.
Executarea bugetului de stat
/esponsabilitatea pentru e$ecutarea bugetului de stat reine 2uernului.
)n termen de 1= 'ile dup adoptarea legii bugetare anuale! <inisterul 6inan%elor:
+ solicit de la autorit%ile publice centrale planurile de finan%are! precum i cele ale institu%iilor subordonate9
+ "ntocmete reparti'rile lunare ale eniturilor pre'ute de legea bugetar anual i de alte acte legislatie.
)n termen de >5 'ile dup publicarea legii bugetare anuale! <inisterul 6inan%elor aprob reparti'area
lunar a eniturilor i c#eltuielilor bugetului de stat conform clasificrii bugetare.
)n e$ecu%ia pr%ii de c#eltuieli a bugetului de stat se parcurg succesi patru etape: anga(area!
lic#idarea! ordonan%area i plata.
0$ecu%ia pr%ii de enituri a bugetului de stat presupune parcurgerea a patru etape! care se refer la:
ae'area impo'itelor! lic#idarea! emiterea titlului de percepere a impo'itelor i perceperea propriu+'is a
acestora.
ncheierea i aprobarea contului de execuie bugetar
0$ecu%ia bugetului de stat presupune "nregistrarea contabil a eniturilor i c#eltuielilor! precum i a
"ncasrilor i pl%ilor aferente acestora.
&ceste "nregistrri sunt concreti'ate "n drile de seam contabile trimestriale i pentru "ntregul
e$erci%iu bugetar anual! pe care ordonatorii principali de credite bugetare au obliga%ia s le "ntocmeasc i
s le depun la <inisterul 6inan%elor.
,ontul general anual de e$ecu%ie bugetar reflect totalitatea opera%iunilor priind "ncasarea
eniturilor i efectuarea c#eltuielilor bugetului de stat.
Controlul bugetar
,ontrolul asupra e$ecutrii bugetului de stat repre'int o etap a procesului bugetar a crei
necesitate se fundamente' pe restric%iile ce trebuie luate "n considerare la alocarea pe destina%ii i
utili'area resurselor bugetare.
,onform noii concep%ii priind controlul de stat! controlul financiar de stat "n /epublica <oldoa se
e$ercit de ctre:
+ Parlament! prin intermediul ,ur%ii de ,onturi9
+ 2uern! prin intermediul Departamentului ,ontrol 6inanciar i /e'ere de pe l"ng <inisterul 6inan%elor9
+ 6irme de &udit! "ntemeiate "n ba'a legisla%iei respectie.
?in"nd cont de principiul separa%iei puterilor! controlul e$ecutrii bugetului de stat se e$ecut de o
seam de organe "mputernicite! fiind de natur politic! (urisdic%ional i administrati.
)n corela%ie cu interesele pentru care este organi'at i e$ercitat controlul financiar! putem distinge
dou forme: control financiar intern i control financiar e$tern. 0$ecu%ia bugetului de stat este supraeg#eat
de ctre ,urtea de ,onturi care aprecia' legalitatea i oportunitatea opera%iunilor financiare reali'ate.
@ndiferent de unele particularit%i! care pot e$ista "ntr+o %ar sau alta! generate de e$perien%a
acumulat "n domeniul democra%iei i "n cel al finan%elor publice! procesul bugetar pre'int o serie de
trsturi comune! i anume:
+ este un proces de decizie! "ntruc5t esen%a sa const "n alocarea resurselor bugetare limitate "n raport cu
neoile societ%ii pentru bunuri publice i sericii publice9
+ este un proces predominant politic! deoarece deci'iile de alocare a resurselor bugetare nu sunt
determinate de for%ele pie%ei! ci de cet%eni! de grupuri de interese prin mecanismul repre'entatiit%ii i a
otului9
+ este un proces complex! cu mii de participan%i -institu%ii publice! administra%ii publice! organi'a%ii politice
etc..9
+ este un proces ciclic! deoarece etapele procesului bugetar sunt stabilite prin legi specifice! "n ba'a
principiilor publicit%ii bugetare i anualit%ii! cu preci'area termenelor concrete de derulare i finali'are.