Sunteți pe pagina 1din 35

Managementul Afacerilor Internationale

2013 - 2014
Academia de Studii Economice Bucuresti
Facultatea Relatii Economice Internationale
Plati internationale
2
1. fara instrumente de plata
marfa contra marfa
numerar
2. plata prin instrumente
3. modalitati de plata
incasso
acreditiv documentar
cec B.O. card
cambie O.P. virament etc.
1. Plata fara instrumente de plata
3
1.1. Plata prin marfa contra marfa (troc, compensatie)
Pondere redusa in volumul tranzactiilor comerciale
Metoda de a debloca relatiile comerciale
1.2. Plata in numerar
Numeroase dezavantaje
Folosita in: turism si transporturi internationale
CECUL
Definitie: Cecul este un ordin scris dat de o persoana (tragator) unei banci (tras)
la care persoana in cauza are disponibil depus in cont, de a plati o suma de bani
determinata unei terte persoane (beneficiar).
Parti implicate in plata prin cec:
1. Tragatorul
are un cont deschis la banca si disponibil in cont
ordona plata
scrie cecul
2. Trasul
banca
plateste suma conform cecului
3. Beneficiarul
incaseaza suma inscrisa pe cec atunci cand se prezinta cu cecul la banca
Mecanismul platii prin cec
5
1
2
3
4
5
6
7
1: importatorul depune bani in cont, la banca unde are cont deschis
2: banca importatorului emite cecul
3: livrarea bunului de catre exportator, importatorului
4: importatorul plateste exportatorului contravaloarea marfii prin cec
5: exportatorul depune cecul la banca
6: transferul fondurilor in bancile implicate
7: banca elibereaza clientului (exportatorului) fonduri conform inscrisului
Cecul international
6
Sursa: BNR
Cecul international
7
Elemente obligatorii:
1. Denumirea de cec (lipsa=> nulitate)
2. Ordin neconditonat de plata (platiti in schimbul acestui cec)
3. Numele trasului
4. Locul de plata
5. Data si locul emiterii cecului (valabilitate: 8 zile daca e platit chiar in
localitatea in care a fost emis, in rest 15 zile, incepand cu ziua
urmatoare emiterii cecului)
6. Semnatura tragatorului
Nu are scadenta, dar are valabilitate!
Tipuri de cecuri
8
A. dupa beneficiar
nominativ (cu sau fara clauza la ordin)
la purtator
B. dupa modul de incasare
cec nebarat (de casa/ alb), se plateste fara restrictii
cec barat
cec cu barare generala: circula prin gir, este valabil doar in
posesia ultimului detinator
cec cu barare speciala: in spatiul dintre cele 2 linii este
inscrisa denumirea bancii (se poate plati doar acelei banci)
cec de virament nu se plateste cash, ci doar scriptural,
in cont
Specimen cec barat
9
Tipuri de cecuri
10
C. Dupa certificare
Cec certificat: banca confirma existenta fondurilor necesare ce
sunt blocate pana la expirarea cecului; suma va fi blocata
Cec fara certificare
D. Alte tipuri
Cec circular
Cec de calatorie
Cecul bancar
Eurocecuri
Cecul circular
11
Sursa: BNR
Cecul de calatorie
12
Sursa: BNR
Cecul international
13
Transmiterea cecului
Simpla remitere (cecul la purtator)
Cesiunea de creanta ordinara (cecul nominativ)
Girarea (cecul la ordin)- poate fi girat in mai multe randuri si
va fi platit ultimului beneficiar inscris pe verso.
Avantaje?!
Riscuri?!
Cecul international
14
Sursa: BNR
Cecul international
15
Legislatie
Legea nr. 59/1934 asupra cecului, cu modificrile i completrile
ulterioare
Norma nr. 7/1994 privind comerul fcut de instituiile de credit cu
cecuri, cu modificrile i completrile ulterioare
Norma tehnic BNR nr. 4/2008 privind cecul, modificat de Norma
tehnic BNR nr. 3/2009
Norma tehnic BNR nr. 9/1994 privind cecul, completat de Circulara
BNR nr. 24/1995, modificat de Circulara BNR nr. 33/1995 i de Circulara
BNR nr. 34/1995
Norma tehnic nr. 3/2009 pentru modificarea Normei tehnice a Bncii
Naionale a Romniei nr. 4/2008 privind cecul
Regulamentul nr. 1/1995 privind principiile i organizarea avizrii tehnice
a sistemelor de pli i decontri fr numerar, modificat de Circulara BNR
nr. 24/2001
CAMBIA
16
Definitie: Cambia este un inscris care reprezinta ordinul neconditionat dat de o
persoana (tragatorul) unei altei persoane (tras), de a plati la vedere sau la un
termen stabilit (scadenta), o anumita suma unei alte persoane (beneficiarul).
Parti implicate in plata prin cambie:
1. Tragatorul
ordona trasului sa efectueze plata catre beneficiar
emite cambia
2. Trasul
preia obligatia de plata
plateste suma
3. Beneficiarul
incaseaza suma inscrisa pe cambie
Printre cele mai vechi instrumente de plata; a evoluat de la utilizarea singulara la utilizarea
prin asociere unei modalitati de plata (ex.: acreditivul documentar)
Mecanismul platii prin cambie
17
1: tragatorul emite cambia
2: trasul accepta cambia (devine debitorul principal, se obliga sa plateasca)
3: remiterea cambiei
4: beneficiarul prezinta cambia la plata
5: plata cambiei la scadenta
1
2
4
5
3
Cambia
18
Elemente obligatorii
1. Denumirea de cambie
2. Ordinul de a plati, scris in clar, precis, neconditionat, in cifre si
in litere (platiti in schimbul acestei cambii)
3. Numele si semnatura tragatorului
4. Numele trasului (detine principala obligatie)
5. Numele beneficiarului
6. Scadenta (trebuie indicata pe fata inscrisului si nu pe verso)
7. Locul platii
8. Locul si data emiterii (unice, chiar daca sunt inscrisi mai multi
tragatori)
Exceptii:
Daca nu este mentionata scadenta=> cambia va fi platita la vedere
Daca nu este mentionat locul emiterii->domiciul tragatorului
Cambia
19
Sursa: BNR
Cambia: operatiuni specifice
20
1.Acceptarea cambiei:
Inscrisul prin care trasul accepta sa plateasca suma, la scadenta, conform
cambiei
Consolideaza pozitia trasului ca obligat principal. Acesta nu va fi eliberat de
raspundere decat daca beneficiarul nu s-e prezinta la acceptare timp de un
an. Revenirea asupra acceptarii nu este posibila.
2. Andosarea
Transmiterea cambiei prin gir; trasul, in urma dispozitiei primite de la
beneficiarul (girant) cambiei, plateste suma catre un tert (giratorul)
2. Avalizarea
Situatie in care tragatorul apeleaza la un avalist (de regula o banca), care sa
obliga sa faca plata in cazul in care trasul nu achita suma la scadenta
Cambia: operatiuni specifice
21
4. Forfetarea
Vinderea cambiei, indiferent de scadenta, unor institutii specializate, care
preiau riscul de neplata
5. Scontarea
Vanzarea cambiei de catre beneficiar, inainte de scadenta, unei banci
Valoarea primita este mai mica decat suma inscrisa pe cambie intrucat
trebuie acoperit comisionul bancii (valoare de scont)
6. Rescontarea
Preschimbarea in bani a cambiei de catre banca comerciala, la banca
centrala, care percepe taxa oficiala a scontului
BILETUL LA ORDIN
22
Definitie: Biletul la ordin este un inscris prin care o persoana
(numita emitent) se angajeaza sa plateasca unei alte
persoane (beneficiar) o suma anume la o data stabilita.
Operatiuni specifice:
Andosare
Scontare
Biletul la ordin si cambia reprezinta titluri de credit deoarece
plata se face la un anumit interval de la emiterea
instrumentului.
Biletul la ordin
23
Sursa: BNR
Legislatie cambie si bilet la ordin
24
Legea nr. 58/1934 asupra cambiei i biletului la ordin, cu modificrile i
completrile ulterioare
Norma nr. 6/1994 privind comerul fcut de instituiile de credit cu cambii i
bilete la ordin, cu modificrile i completrile ulterioare
Norma tehnic nr. 5/2008 privind cambia i biletul la ordin, modificat de
Norma tehnic BNR nr. 4/2009
Norma tehnic nr. 10/1994 privind cambia i biletul la ordin, modificat de
Circulara BNR nr. 34/1995
Norma tehnic nr. 4/2009 pentru modificarea Normei tehnice a Bncii
Naionale a Romniei nr. 5/2008 privind cambia i biletul la ordin
ORDINUL DE PLATA (O.P.)
25
Definitie: Ordinul de plata este ordinul pe care o persoana (numita ordonator) il da
bancii sale, de a plati din contul sau in contul unei alte persoane (beneficiat) o suma
determinata de bani.
Parti implicate in plata prin ordin de plata:
1. Ordonatorul (ex.: importatorul):
- initiaza plata
- poate revoca ordinul pana in momentul procesarii acestuia
2. Beneficiarul: partea in favoareaza caruia se efectueaza plata (ex.: exportatorul)
3. Bancile implicate in derularea operatiunii:
banca ordonatorului (unde acesta are cont si unde transmite ordinul de plata)
banca beneficiarului (unde are cont beneficiarul ordinului de plata)
cele doua banci pot fi una si aceeasi, daca atat beneficiarul cat si ordonatorul detin
conturile implicate in tranzactie la aceasta banca
Ordinul de plata
26
Elemente obligatorii:
1. Denumirea de ordin de plata
2. Datele ordonatorului (platitorului)
3. Datele beneficiarului
4. Numele si adresa bancii ordonatoare
5. Numele si adresa bancii beneficiarului
6. Suma ce trebuie platita i denominarea sumei
7. Data emiterii ordinului de plat
8. Elementul sau elementele care s permit verificarea autenticitii ordinului de
plat (semnaturile autorizate)
Model O.P.
27
Mecanismul platii prin O.P.
28
5 4
3
2
1
1: livrarea marfii, nu neaparat inainte emiterii ordinului de plata, ci conform condiiilor
din contractul incheiat intre exportator si importator
2: ordonatorul transmite bancii unde are cont ordinul de plata
3: intre cele doua banci implicate are loc transferul fondurilor
4: pentru a incasa plata, in cazul ordinului de plata conditionat, beneficiarul trebuie sa
depuna documentele solicitate si agreate cu ordonatorul (ex.: facturi)
5. Banca beneficiarului alimenteaza contul acestuia cu suma care i se cuvine
Din punct de vedere al modalitatii de incasare, O.P. pot fi:
Simple
Documentare
O.P. cu cod de bare
29
Avantaje?
CARDUL
30
Definitie: Cardul emis de o instituie de credit este un instrument de plata
electronica, un suport de informatie standardizat, securizat si individualizat, care
permite detinatorului sau sa foloseasca disponibilitaaile baneati proprii dintr-un
cont deschis pe numele sau ai/sau sa utilizeze o linie de credit, in limita unui plafon
stabilit in prealabil.
Operatiuni cu carduri:
1. retragerea sau depunerea de numerar de la terminale precum distribuitoarele de
numerar si/sau ATM, de la ghiseele emitentului/institusiei acceptante sau de la
sediul unei institutii
2. plata bunurilor si/sau serviciilor prestate de comerciantii acceptanti si/sau
emitenti (ex.: plata serviciilor prestate de companii n domeniul telefoniei mobile),
precum i plata obligatiilor catre autoritatile administratiei publice, reprezentand
impozite, taxe, amenzi, penalitai etc., prin intermediul imprinterelor, terminalelor
POS, ATM sau prin alte medii electronice
3. transferurile de fonduri.
Regulamentul nr. 6/2006 privind emiterea i utilizarea instrumentelor de plat
electronic i relaiile dintre participanii la tranzaciile cu aceste instrumente
Tipuri de carduri
31
A. In functie de natura disponibilitatiilor posesorului de card:
1. cardul de debit: este cardul prin intermediul caruia utilizatorul dispune doar de
disponibilitatile baneti proprii existente intr-un cont deschis la emitent
2. cardul de debit cu facilitate de descoperit de cont este cardul prin intermediul
caruia utilizatorul poate dispune, pe langa disponibilitatile banesti proprii existente intr-
un cont deschis la emitent, si de o anumit suma, respectiv o facilitate de descoperit
de cont, in limita unui plafon predeterminat, acordata, de regula, in situatia in care
drepturile banesti ale detinatorului sunt virate regulat in contul de card (ex.: salariul)
3. cardul de credit este cardul prin intermediul caruia utilizatorul dispune de
disponibilitatile banesti ale emitentului, oferite sub forma unei linii de credit, care ii
permit utilizatorului efectuarea unor operatiuni in limita unui plafon stabilit in prealabil
4. cardul de numerar este cardul utilizabil doar la ATM sau la distribuitoare de
numerar pentru retragere de numerar.
Sursa: BNR
Tipuri de carduri
32
B. In functie de modul de stocare a datelor:
1.Carduri cu banda magnetica
2.Carduri cu micro-procesor
3.Cardul hibrid (dual card)
C. In functie de tipul societatii emitente:
1.Carduri emise de banci comerciale
2.Carduri emise de societati nebancare (ex. magazine)
Cardul de comerciant
Cardul co-branded
BNR: Instituiile financiare nebancare pot emite i administra carduri de credit
doar n derularea activitilor aferente creditelor de consum
Tipuri de carduri si tranzactii cu carduri
33
D. In functie de aria de utilizare:
1. cu utilizare nationala
2. cu utilizare internationala
In functie de prezenta fizica a cardului, tranzactiile cu cardul pot fi:
1. tranzactii unde cardul este prezent: reprezint acele tranzactii unde banda
magnetica a cardului sau cipul cardului este citita/citit electronic sau unde se
obtine amprenta elementelor confectionate in relief a cardului pe chitanta cu
ajutorul imprinterului mecanic (ex.: locatii comerciale traditionale, ATM si
ghisee de banca)
2. tranzactii unde cardul nu este prezent reprezinta tranzactiile ordonate prin
internet, unde detinatorul trebuie s furnizeze parole sau coduri, de exemplu,
Card Verification Value (CVV2) etc.
Sursa: BNR
Cardul
34
Avantaje
A. Pentru utilizatori: simplitate (in utilizare si in urmarirea platilor), rapiditate
B. Pentru banci:
cresterea incasarilor din dobanzi si comisioane
grad ridicat de control
cresterea gradului de automatizare a operatiunilor
costuri reduse comparativ cu alte instrumente
C. Pentru comercianti
simplitate in utilizare
cresterea vanzarilor
Bibliografie
35
1. Negrus, M., Plati si garantii internationale, Bucuresti, Editura All ,
1996/ Bucuresti, Editura C. H. Beck, 2006
2. Popa, I., Tehnica operatiunilor de comert exterior, Bucuresti, Editura
Economica , 2008
3. Paraschiv, D., Tehnica platilor internationale, Bucuresti, Editura
Economica, 2003
4. Ciobanu, Gh., Tranzacii economice internaionale, Cluj-Napoca,
Editura Risoprint, 2009
5. Paun, C., Aspecte financiare ale relaiilor economice internaionale,
Bucureti, Editura Luceafrul, 2003
6. Banca Nationala a Romaniei, www.bnr.ro

S-ar putea să vă placă și