Sunteți pe pagina 1din 56

moar roua

roat noua
Oana steaua
floare podeauacere cinema
place vecin
ncepe arici
Cela CiciGeta giraf
merge inginer
rege Gina
gemene marginechenar Chira
ureche chitar
veche nchide
mochet unchighete ghiocel
Gheorghe Ghi
ngheat nghite
ghemotoc unghiemprat romb
cmpie bomboane
lamp mbobocete
exemplu combin
iarn douzeci
pia nou
ianuarie vou
via rou
excursie exemplu
exclamaie exerciii
excelent exact
xilofon examen

alee nnegrit
viitor accident
zoologic succes
continuu accelerat


a, , , , e, i, o, u. b, c, d, f, g, h, j, k,
l, m, n, p, q, r, s, ,
t, , v, w, x, y, z.Dou litere acelai sunet!


Romnia ncepe
pine cobor
hotrre nendulcit
cntec rencarc

PUNCTUL .
SEMNUL NTREBRII ?
SEMNUL EXCLAMRII !
DOU PUNCTE :
VIRGULA ,
LINIA DE DIALOG -
omt zpad, nea
suprat trist, abtut
co paner
lupt - btliemare - mic
frumos - urt
urc - coboar
nchide - deschidesubstantivul
adjectivul
pronumele
numeralul
verbul
PRINCIPALE SECUNDARE
SUBIECTUL ATRIBUTUL
PREDICATUL COMPLEMENTUL


1. introducerea
2. cuprinsul
3. ncheierea
FELUL


NUMRUL


GENUL


FUNCIA SINTACTIC


c
o
m
u
n

p
r
o
p
r
i
u

s
i
n
g
u
l
a
r

p
l
u
r
a
l

m
a
s
c
u
l
i
n

f
e
m
i
n
i
n

n
e
u
t
r
u

s
u
b
i
e
c
t

n
u
m
e

p
r
e
d
i
c
a
t
i
v

a
t
r
i
b
u
t

c
o
m
p
l
e
m
e
n
t

NUMRUL GENUL FUNCIA
SINTACTIC
s
i
n
g
u
l
a
r

p
l
u
r
a
l

m
a
s
c
u
l
i
n

f
e
m
i
n
i
n

n
e
u
t
r
u

n
u
m
e

p
r
e
d
i
c
a
t
i
v


a
t
r
i
b
u
t
FELUL FUNCIA SINTACTIC


c
a
r
d
i
n
a
l


o
r
d
i
n
a
l


s
u
b
i
e
c
t


n
u
m
e

p
r
e
d
i
c
a
t
i
v


a
t
r
i
b
u
t


c
o
m
p
l
e
m
e
n
t

NUMRUL

PERSOANA
GENUL
(numai la
persoana a
III-a)

FUNCIA
SINTACTIC
s
i
n
g
u
l
a
r

p
l
u
r
a
l

I

a

I
I
-
a

a

I
I
I
-
a

m
a
s
c
u
l
i
n

f
e
m
i
n
i
n

s
u
b
i
e
c
t

n
u
m
e

p
r
e
d
i
c
a
t
i
v

a
t
r
i
b
u
t

c
o
m
p
l
e
m
e
n
t

NUMRUL PERSOANA TIMPUL FUNCIA
SINTACTIC
s
i
n
g
u
l
a
r

p
l
u
r
a
l

I

a

I
I
-
a

a

I
I
I
-
a

t
r
e
c
u
t

p
r
e
z
e
n
t

v
i
i
t
o
r

s
u
b
i
e
c
t

n
u
m
e

p
r
e
d
i
c
a
t
i
v

a
t
r
i
b
u
t

c
o
m
p
l
e
m
e
n
tFELUL ESTE EXPRIMAT PRIN
S
I
M
P
L
U

M
U
L
T
I
P
L
U

E
X
P
R
I
M
A
T

N
E
E
X
P
R
I
M
A
T

S
U
B
S
T
A
N
T
I
V

P
R
O
N
U
M
E

V
E
R
B

A
D
J
E
C
T
I
V

N
U
M
E
R
A
L

SIMPL DEZVOLTAT

s
u
b
i
e
c
t

+

p
r
e
d
i
c
a
tp
r
e
d
i
c
a
t

s
u
b
i
e
c
t


+

p
r
e
d
i
c
a
t

+


a
l
t
e

c
u
v
i
n
t
e


p
r
e
d
i
c
a
t

+

a
l
t
e

c
u
v
i
n
t
e
adunarea
scderea
nmulirea
mprirea
24 + 35 = 59
24 termen
35 termen
59 sum (total)


98 62 = 36
98 desczut
62 scztor
36 rest (diferen)


7 X 9 = 63
7 factor
9 factor
63 - produs


56 : 7 = 8
56 - demprit
7 - mpritor
8 - ct


PATRATUL
DREPTUNGHIUL
TRIUNGHIUL
CERCUL
NTR-O ZI NTR-UN AN
NTR-O CARTE NTR-UN PENAR
NTR-O AR NTR-UN REGAT
NTR-O CLAS NTR-UN ORA43 + a = 75
a = 75 43
a = 32
43 + 32 = 7598 a = 35
a = 98 - 35
a = 63
98 63 = 35a 63 = 35
a = 35 + 63
a = 98
98 63 = 35
7 X a = 63
a = 63 : 7
a = 9
7 x 9 = 63

56 : a = 8
a = 56 : 8
a = 7
56 : 7 = 8
a : 7 = 8
a = 8 x 7
a = 56
56 : 7 = 8


43 + 26 = 69
a) prin adunare:
26 + 43 = 69
b) prin scdere:
69 26 = 43
69 43 = 26


85 52 = 33
a) prin adunare:
33 + 52 = 85
52 + 33 = 85
b) prin scdere:
85 33 = 527 x 9 = 63
a) prin nmulire:
9 x 7 = 63
b) prin mprire:
63 : 7 = 9
63 : 9 = 7

56 : 7 = 8
a) prin mprire:
56 : 8 = 7
b) prin nmulire:
7 x 8 = 56
8 x 7 = 56

NMULIRILE
MPRIRILE
ADUNRILE
SCDERILE

PARANTEZELE MICI (ROTUNDE)
( .)
PARANTEZELE MARI (PTRATE)
[.]
ACOLADE {.}


3
9
3 - numrtor
- linie de fracie
9 - numitor
fracii subunitare (mai mici dect 1)
3 100 250
9 200 356
fracii echiunitare (egale cu 1)
5 11 89
5 11 89
fracii supraunitare (mai mari dect 1)
39 72 135
8 26 134
PERIMETRUL PTRATULUI
P = l + l + l +l
P = 4 x l
ARIA PATRATULUI
A = l x l


L = lungimea l = limea
PERIMETRUL DREPTUNGHIULUI
P = L + l + L + l
P = 2 x L + 2 x l
ARIA DREPTUNGHIULUI
A = L X l
SUBMULTIPLII
UNITATEA
PRINCIPALA
MULTIPLII
m
i
l
i
m
e
t
r
u
l

(
m
m
)

c
e
n
t
i
m
e
t
r
u
l

(
c
m
)

d
e
c
i
m
e
t
r
u
l

(
d
m
)


M
E
T
R
U
L

d
e
c
a
m
e
t
r
u
l

(
d
a
m
)

h
e
c
t
o
m
e
t
r
u
l

(
h
m
)

k
i
l
o
m
e
t
r
u
l

(
k
m
)

1 m =1000mm 1 m = 100 cm 1 m = 10 dm 1 m 1 dam = 10 m 1 hm = 100 m 1 km =1000mSUBMULTIPLII GRAMULUI

G
R
A
M
U
L

MULTIPLII
GRAMULUI
UNITATEA
PRINCIPAL
MULTIPLII
KILOGRAMULUI

m
i
l
i
g
r
a
m
u
l

(
m
g
)


c
e
n
t
i
g
r
a
m
u
l

(
c
g
)


d
e
c
i
g
r
a
m
u
l

(
d
g
)


d
e
c
a
g
r
a
m
u
l

(
d
a
g
)


h
e
c
t
o
g
r
a
m
u
l

(
h
g
)


K
I
L
O
G
R
A
M
U
L


c
h
i
n
t
a
l
u
l

(
q
)


t
o
n
a

(
t
)

1g =1000mg 1g = 100cg 1g = 10dg 1g 10g=1dag 100g=1hg 1000g=1kg 1q=100kg 1t=1000kg
SUBMULTIPLII UNITATEA
PRINCIPAL
MULTIPLII
m
i
l
i
l
i
t
r
u
l

(
m
l
)

c
e
n
t
i
l
i
t
r
u
l

(
c
l
)

d
e
c
i
l
i
t
r
u
l

(
d
l
)L
I
T
R
U
L

d
e
c
a
l
i
t
r
u
l

(
d
a
l
)

h
e
c
t
o
l
i
t
r
u
l

(
h
l
)

k
i
l
o
l
i
t
r
u
l

(
k
l
)

1 l = 1000 ml 1 l = 100 cl 1 l = 10 dl l 1 da l= 10 l 1 hl = 100 l 1 kl = 1000 l
UNITATEA
PRINCIPAL
MULTIPLII
S
E
C
U
N
D
A

m
i
n
u
t
u
l

o
r
a

z
i
u
a

s

p
t

n
a

l
u
n
a

a
n
u
l

d
e
c
e
n
i
u
l

s
e
c
o
l
u
l

m
i
l
e
n
i
u
l

s 1 min
=60 s
1h=60min.
=3600 s
1 zi=24 h 1 spt.
.=7 zile
1 lun
=28, 29,
30, 31 zile
1 an
=12 luni
1 dec.
.= 10 ani
1sec.
=
100 ani
1 mil.
=1000
aniCLASE
MILIARDE MILIOANE MII UNITI
O
R
D
I
N
E

s
u
t
e

d
e

m
i
l
i
a
r
d
e

z
e
c
i

d
e

m
i
l
i
a
r
d
e

u
n
i
t

i

d
e

m
i
l
i
a
r
d
e

s
u
t
e

d
e

m
i
l
i
o
a
n
e

z
e
c
i

d
e

m
i
l
i
o
a
n
e

u
n
i
t

i

d
e

m
i
l
i
o
a
n
e

s
u
t
e

d
e

m
i
i

z
e
c
i

d
e

m
i
i

u
n
i
t

i

d
e

m
i
i

s
u
t
e

z
e
c
i

u
n
i
t

i

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


I V X L C D M
1 5 10 50 100 500 1 000
DETERMIN RSPUNDE
LA NTREBRILE
SE EXPRIM PRIN


UN
SUBSTANTIV
CARE ? SUBSTANTIV
CE FEL DE ? ADJECTIV
A CUI ? NUMERAL
AL CUI ? PRONUME
ALE CUI?
AI CUI ?
CTE ?
CI ?
DETERMIN RSPUNDE
LA NTREBRILE
SE EXPRIM
PRIN


UN VERB
pe cine ? unde ?
SUBSTANTIV


PRONUME


NUMERAL
de unde ? ct ?
ce ? cu ct
cnd ? despre cine ?
pn cnd ? despre ce ?
cui ? pentru cine ?
cum ? pentru ce ?
cu cine ? din ce cauz ?
cu ce ?