Sunteți pe pagina 1din 1

DECLARAIE PE PROPRIA RSPUNDERE

Subsemnatul/Subsemnata ......................., identificat cu actul de identitate


seria ............, nr. ..........., eliberat de ............. la data de ..................,
CNP cu domiciliul n localitatea .................., str.
............. nr. ........... bl. ........, sc. ........., ap. ........., sectorul/judeul
............. declar pe propria rspundere c nu desfor, activiti incompatibile cu
demnitatea funciei didactice i nu am fost ndeprat din nvmnt din motive disciplinare sau
printr-o hotrre judectoreasc definitiv de condamnare.

Data:____________

Semntura: __________________