Sunteți pe pagina 1din 4

Analiza SWOT

Curriculum
Puncte tari
Scoala detine programe scolare actualizate in fiecare an de comisia de curriculum; sunt
intocmite, conform reglementarilor, la fiecare disciplina planificarile semestriale si anuale ;
In biblioteca scolii exista manuale alternative pentru toate disciplinele, precum si o bogata
colectie de culegeri de probleme de matematica si fizica;
Oferta din domeniul curricumului la decizia scolii tine cont de cerintele de pe piata fortei de
munca, astfel incat limba straina(franceza) si informatica sunt de cele mai multe ori selectate de
elevii scolii, ca discipline optionale. Sunt intocmite in fiecare an programe pentru curriculum la
decizia scolii ce primesc avizul ISJ Brasov.
In cadrul comisiilor metodice s-au intocmit planuri de activitate ce implica toti membrii
comisiei
Puncte slabe

Programa scolara este prea incarcata comparativ cu numarul de ore alocate unei discipline de
studiu.
Majoritatea elevilor scolii provin din medii defavorizate, nu sunt incurajati si motivati sa
frecventeze scoala si sa obtina rezultate bune.
Orele de educatie fizica se desfasoara doar pe terenul de sport, scoala neavand sala proprie de
educatie fizica.
Ritmul lent de implementare a metodelor active de predare/invatare.
Oportunitati

Cursuri organizate de CCD si "Universitatea Transilvania" Brasov; majoritatea dascalilor scolii
au urmat sau urmeaza cursuri de initere in utilizarea calculatorului, si de utilizare a programului
AEL
Participarea la microcercurile de specialitate ofera cadrelor didactice posibilitatea de a afla, de a
observa si de a adapta apoi la clase noi metode de predare/invatare
Curriculum la decizia scolii este astfel ales incat sa satisfaca dorinta de informare si cunoastere
in diferite domenii, dezvoltant totodata motivarea intrinseca a elevilor.
Orarul scolii a fost astfel realizat incat elevii scolii sa desfasoare o parte din orele de educatie
fizica in sala de sport a municipiului Sacele, aflata la o distanta convenabila fata de unitatea de
invatamant.
Scoala fiind asezata la poalele dealului, in liziera padurii, pozitia sa favorizeaza desfasurarea
unor aplicatii la orele de cunoasterea mediului ori alte activitati extrascolare
Amenintari
Lipsa mijloacelor materiale determina o limitare a propunerilor pentru
CDS-uri.
Numarul redus de elevi din clase conduce la lipsa competitiei, ceea ce ii determina pe unii
parinti ca, din clasa a V-a, sa-si transfere copiii la scoli cu clase de performanta sau cu numar
mai mare de elevi.
Abandonul scolar al copiilor din familiile cu resurse materiale modeste, care sunt trimisi la
munca pentru sustinerea familiei
Violenta prezenta in proximitate, declansata de fosti elevi ai scolii, care provin din medii
defavorizate

Resurse umane

Puncte tari
Un potential ridicat al resurselor umane : inalta tinuta profesionala, etica si morala, predominand
cadre didactice cu nivel de perfectionare bun, o pondere insemnata a cadrelor didactice tinere, care
promit mult din punct de vedere profesional, dar si cadre didactice cu experienta si valoare
Puncte slabe
Profesori care au completare de norma la alte scoli si nu pot participa la activitatile desfasurate de
scoala, nu se pot intalni cu parintii si dirigintii elevilor cu probleme atat de des cum ar dori
Slaba motivare financiara
Lipsa unei relatii adecvate intre scoala si parintii elevilor ce provin din medii defavorizate, elevi
care, de cele mai multe ori ajung in evidenta politiei
Oportunitati
Scoala cu traditie in Sacele, care a format de-a lungul deceniilor personalitati ale culturii si stiintei
romanesti
Accesul la internet permite o buna comunicare cu ISJ Brasov care ne sprijina atat in activitatea
instructiv - educativa cat si in selectarea si perfectionarea resurselor umane
Amenintari
Profesorii suplinitori sunt repartizati pentru o perioada de maxim 2-3 ani, astfel incat elevii schimba
profesorii periodic si chiar si dirigintii
Existenta unui numar insemnat de elevi ce provin din medii sociale defavorizate
Scaderea populatiei scolare


Resurse financiare
Puncte tari
Buna colaborare cu Primaria Mun. Sacele si Consiliul Local a permis realizarea unui buget care sa
acopere majoritatea cheltuielilor prevazute in planul de investitii
Asociatii nonprofit au facut sponsorizari sub aspect material
Realizarea unor proiecte de finantare: PGDS, de dotare a laboratoarelor, a bibliotecii, de amenajare a
terenului de sport
Puncte slabe
Comitetul de parinti nu s-a organizat in asociatie cu personalitate juridica, astfel incat acei 2% nu
pot fi directionati catre scoala
Din cei 110 elevi ai scolii, 40 primesc ajutor social, astfel incat parintii acestor copii nu pot contribui
la sustinerea financiara a scolii
Nu s-au realizat parteneriate de finantare (sponzorizari) cu unitati economice
Oportunitati
Realizarea unor proiecte de finantare prin program guvernamental
Sprijin acordat de fostii elevi ai scolii, care in prezent ocupa functii in administratia locala
Amenintari
Existenta unui numar tot mai mare de elevi ale caror familii nu pot sprijini financiar scoala
Scaderea populatiei scolare


Dezvoltare si relatii comunitare

Puncte tari
Scoala a incheiat parteneriate cu:Grup Scolar Ind. Victor Jinga, Sacele
Asociatia culturala "Darie Magheru"
Muzeul Etnografic Sacele
Politia Mun. Sacele
Clubul Elevilor Brasov
Parohia bisericii Sfanta Adormire
Afirmarea scolii in domeniul activitatilor extrascolare (pe plan local si judetean)
Buna colaborare cu ISJ Brasov, Primaria Mun. Sacele, Consiliul Local, Politie
Puncte slabe
Relatia scoala-familie nu este suficient dezvoltata, parintii, de cele mai multe ori, nu raspund la
apelurile adresate de scoala( nu participa la serbarile organizate in scoala sau la activitatile
extrascolare, nu participa la sedintele cu parintii)
Oportunitati
Scoala, fiind asezata in imediata vecinatate a Bisericii Ortodoxe, ofera elevilor posibilitatea de a
participa la slujbele religioase in cadrul sarbatorilor, precum si de a desfasura unele activitati in
care este implicata si biserica
Buna colaborare cu Primaria mun. Sacele si ISJ Brasov contribuie, an de an, la ameliorarea starii
mijloacelor materiale ale scolii
Amenintari
Migratia elevilor spre alte scoli
Slaba informare a comunitatii locale despre proiectele si rezultatele scolii

S-ar putea să vă placă și