Sunteți pe pagina 1din 2

DECLARATIA SALARIATULUI

Subsemnatul/a......................................................................salariat/a
la........................................., avand in vedere prevederile art. 56 din Legea
571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificrile i completrile ulterioare, n
vederea stabilirii deducerilor personale pentru persoanele aflate n
ntreinerea mea, prin prezenta declar pe propria mea rspundere c datele
menionate mai jos sunt reale i corespund situaiei actuale, cunoscnd c
falsul
n
declaraii
se
pedepsete
conform
legii
penale.
Pentru orice schimbare intervenita m oblig s anun angajatorul n
termenul legal de 15 zile calendaristice de la data care s-a produs
modificarea n situaia comunicat i sa prezint acte justificative.
Datele personale ale salariatului:
Nume
si
prenume..............................................................................
CNP......................................................... BI/CI seria ..............................,
nr............................
Domiciliul:
localitatea............................,
str.........................................,
nr...................., bl......, sc.........., apt........., jude................................
I.
Date
pentru
copiii
(minori)
aflai
n
ntreinerea
subsemnatului/subsemnatei :
(se vor anexa certificatele de nastere ale copiilor, adeverina de la
angajatorul celuilalt so sau declaraia pe propria rspundere a acestuia c
nu beneficiaz de deducere personal pentru acel copil).
Numele i prenumele copilului CNP:
Numele si prenumele.............................................,
CNP...........................................
Numele si prenumele.............................................,
CNP...........................................
Numele si prenumele.............................................,
CNP...........................................
II. Date pentru persoanele aflate n ntreinere (soul/soia, copiii peste 18

ani, rudele pana la gradul al doilea inclusiv: parinti, bunici, nepoti,


frati/surori):
(se vor anexa documentele doveditoare privind gradul de rudenie,
adeverinta de venit a persoanei intretinute sau declaratia pe propia
raspundere
).
O persoana fizica aflata in intretinere poate avea venituri impozabile sau
neimpozabile mai mici sau egale cu 250 Ron lunar.
1. Numele si prenumele................................................,
CNP..................................., gradul de rudenie...............................,domiciliu
in localitatea............................, str........................................., nr....................,
bl......, sc.........., apt........., jude................................
2. Numele si prenumele........................................................,
CNP.........................................., gradul de rudenie.....................,domiciliu in
localitatea............................, str........................................., nr....................,
bl......, sc.........., apt........., jude................................
3. Numele si prenumele....................................................,
CNP.................................., gradul de rudenie.................................,domiciliu
in localitatea............................, str........................................., nr....................,
bl......, sc.........., apt........., jude................................

Data:
.................................. ...........................

Semnatura: