Sunteți pe pagina 1din 19

Facultatea de Medicin

din cadrul Universitii de Medicin i Farmacie din Trgu-Mure


Medicin legal , anul VI
Lucrri practice: asist.dr.Viorel Hdreanu,
Cursuri: conf.dr.Hecser Lazlo,
Tehnoredactare: stud.I. Dnu,
Tg.-Mure, 2007-8
Abrevieri
A
A! = atenie i ia aminte (fii atent/-)!
Abd. = abdomen, abdominal
Acc. = accident
Af. = afeciune
Alin. =alineat
AP = anatomopatologic
Art. = articol articulaie, articular
B
!. = boal
!" = buletin de identitate
C
##$ = c%ir.cardiova&cular
#%ir. = c%irurgie, c%irurgical
#irc. = circulaie
#la&if. = cla&ificare
#ompl. = complicaie, complic
#ond. = condiie
#.p. = cod penal
#.p.p. = cod de procedur penal
#'P = cercetare i urmrire penal
D
(. = decedat
(epl. = depla&are
(et. = determinare, determinat, determin
(ir. = director

)c%i. = ec%ilibru, ec%ilibrea*


)lib. = eliberat
)t. = eta+
)vol. = evoluie
),. = e,emplu
),am. = e,amen e,aminare
),c. = e,cepie
),t. = e,tern, e,terior
F
-. = funcie
-am. = familie
-ragm. = fragment
-recv. = frecven, frecvent
!
. = greac
.r. = grup grad
I
" = inten&itate
"/0 = "n&titutul de /edicin 0egal
"1/0 = "n&titutul 1aional de /edicin 0egal
"nf. = inferior
"nterv. = intervenie
"nto,. = into,icaie
"
2ud. = +ude, +udeean
#
0 = lege latin
0#/ = lovitur cau*atoare de moarte
0e*. = le*iune, le*ional
0ig. = ligament, ligamentar
M
/ed. = medical
/in. = minim
/0 = medicin legal, medico-legal
/.&. = membru &uperior
/un. = municipiu, municipal
$
1. = nerv n&cut
1iv. = nivel
%
3 = ordin
3c. = oc%i, ocular
3rg. = organ organi&m
3#'P = organ de cercetare i urmrire penal
&
Pato. = patologie, patologic
Per&. = per&oan, per&onal
Pre. = preedinte
Prod. = produ&, producere
Pt. = pentru
Pre*. = pre*int
'
4eg. = regiune
4, = e,amen cu radiaii 5, 6n &pe (6n ca*ul dat) radiografie
(
7g. = &angvin
7/0 = &erviciu medico-legal
7p. = &pital, &pitalice&c
7t. = &tare
7tg. = &t6ng
7upr. = &uprafa
T
8rat. = tratament
8raum. = traumati&m, traumatic
8ulb. = tulburare
)
*im = *ile de 6ngri+ire medical
3rgani*area /0
- &tatuat (%otr6t) de9 0 :/;<<<, 0 ==>/;<<<
- mini&trul 7ntii numete dir."/0-urilor
- &erviciile medico-legale funcionea* la niv.+ud., &6nt condu&e de un medic legi&t ef,
numit de dir.7p.2ud.
- /0 &e afl 6n dubl &ubordonare9 admini&trativ (la niv.7p.2ud.) i metodologic =
metodic, &i&tematic, organi*at (la niv."/0)
- la niv.mun.funcionea* cabinete /0
Cabinetee !edico-egae9
- reali*ea* e,am.de per&.la cererea victimelor unor agre&iuni, crora le eliberea*
certificate /09
- a.po&tagre&ional
- b.po&tviol (pt.&tabilirea virginitii &au con&tatarea deflorrii a deflora = a rupe
membrana %imenului 6n urma unui act &e,ual, a unui e,amen ginecologic &au a unei
intervenii c%irurgicale a face &-i piard virginitatea a de*virgina)
Morphologie de l'hymen non dflor
?imen inelar, cu margini regulate

L"#chancrure $ "ou%erture
-e&ton = broderie @cu&tur 6n relief (repre*entAnd flori &au alte ornamente), e,ecutat pe
un material te,tilB, 6n form de mici &emicercuri, cu care &e tivete marginea unui obiect
de p6n*

La anguette $ ob&et a'ant a for!e d(une petite angue
Le pendentif $ bi&ou suspendu ) une cha*ne
Le coit $ (accoupe!ent d+un !,e et d+une fe!ee
#aren = proeminen prelungit a unor organe
A! violul &e con&ider doar contactul &e,ual vaginal nedorit de partener
- c.po&tcalomnie (a calomnia = a vorbi pe cineva de ru, a &pune lucruri
neadevrate de&pre cineva, a di&credita pe cineva 6n onoarea &au reputaia &a = renumele
&u a defima, a b6rfi, a cleveti, a %uli, a ponegri de e,.fc6nd pe o femeie CcurvD, c6nd
ea, de fapt, e virgin), po&tin&ult (a in&ulta = a ofen&a, a +igni de e,.fc6ndu-l Eoftico&D
pe un 8!#i&t)
- d.pt.&tabilirea termenului de viduitate (a timpului c6t o femeie vduv nu poate
contracta o nou c&torie %iduitas = ceibac')
- e.pt.&tabilirea &t.de &ntate la locul de munc
- reali*ea* e,am.de per&.la &olicitarea org.de cercetare i urmrire penal (Poliia),
eliber6nd acte de con&tatare /0
- identific per&.ce &olicit e,am./0 (pe ba*a !"/mai rar a paaportului, deoarece 6n
ace&ta nu figurea* domiciliul per&., doar ara de provenien 6n ab&ena ace&tora F prin
amprentarea inde,ului &tg.)
- e,am.minori G :> ani &e face pe ba*a actelor de identitate ale adultului ce aduce
minorul
- e,am.minorilor 6ntre :> i :H ani &e face 6n pre*ena adultului ce l-a adu& &pre
e,aminare &au 6n pre*ena unei per&.de acelai &e,
- reali*ea* e,perti*a unui cadavru (necrop&ia)
- art.--. C.p.p.9 - I tipuri de mori - :.violent, cu e,c.omorului
- ;.&u&pect (e,.9 &p6n*urai 6n pdure, cadavre
pe r6uri)
- I.cu cau* necuno&cut
- mori neviolente i violente - neviolente9 naturale (la btr6ni, prin
u*ura 6naintat a org.) i patologice (datorate unor bb.pree,i&tente)
- violente @nu &e produc 6n
cond.naturale, viaa per&.fiind curmat de interv.unor factori e,t., de traum e,t.9
fi*ici F mecanici, electrici
c%imici F &ub&t.to,ice, medicamente (paracetamol, %alotan = narcotic in%alator
de tip lic%id volatil), droguri
biologici F anafila,ie prin 6neptur de vie&pe
p&i%ici F prin creterea conc.1Adr/Adr
mori neviolente
- moartea &ubit = in&tantanee (per&., 6n &t.de &ntate
aparent, necuno&cut de fam.cu &ituaii pato., decedea* la domiciliu cau*a cea mai
frecv.o repre*.fie ateroamele coronariene, fie e necuno&cut) 6n opo*iie &e afl moartea
neateptat (evol.f.&curt, dar pe fond patologic, prin afectarea ff.vitale &au a altora)
mori violente9
- mori accidentale (ucideri din culp 09 cupa =
greeal)9 acc.de circ., dece& pe ma&a de operaie
- &uicidul (09 sui = pe &ine, caedere = a omor6 cea
mai frecv.form 6n +ud./7 o repre*.&p6n*urarea)
- into,.acut voluntar etanolic/medicamentoa&
- acc.de munc prin cdere (Parc%etul de pe l6ng
2udectorie di&pune efectuarea necrop&iei Parc%et = in&tituie +udiciar care funcionea*
pe l6ng unele in&tane +udectoreti, cu atribuia de a e,ercita aciunea penal i de a
&u&ine acu*area la +udecarea proce&elor penale)
- 6necurile accidentale
- into,.cu #3
- omorul (omociderea) - medicul legi&t ef &e ocup de ca*, iar Parc%etul de pe
l6ng 8ribunal di&pune efectuarea necrop&iei prin ordonan emi& de procuror
(+udectoriile &e g&e&c la niv.mun., iar tribunalele F la niv.+ud.)
- omor &implu9 pedeap&a = :J-;J (;<) ani de 6nc%i&oare cu e,ecutare (;J
de ani repre*.6nc%i&oarea pe via 6n 43) c6nd &e agre&ea* reg.vitale (capul, g6tul,
reg.precordial)
- &ugrumarea &e face cu m6na, &trangularea F cu laul (treangul)
- tentativa de omor9 pedeap&a = ;-= ani de 6nc%i&oare cu e,ecutare
lovirea cu un corp contondent (obiect, corp tare, ale crui lovituri provoac contu*ii, fr
a tia &au a &6ngera) 6n f.de " le*.traum.produ&e, &e poate acorda &por de pedeap& = I ani
de 6nc%i&oare, a+ung6ndu-&e la un total de :< ani (:/; din pedeap&a pt.omor)
- omor calificat/premeditat (uciderea rudelor/cu obiecte de atac pregtite)
- pruncuciderea (uciderea po&t-partum a nou-n&cutului de ctre mam,
care &e afl 6ntr-o &t.p&i%ic aparte dup natere)
- omor deo&ebit de grav = omor &adic (uciderea a ; &au mai multe
per&./mai multe lovituri aplicate victimei/&ecionarea victimei, dup omor)
- 0#/9 6ntr-o altercaie, victima, 6n urma loviturii primite, &e de*ec%i., cade i &e
lovete cu craniul de o &uprafa dur i i &e produce o le*.cranio-cerebral, 6n urma
creia moare
- pumnul i capul nu &6nt con&iderate obiecte tanatogeneratoare 6n 43,
deci nu &e con&ider a produce 0#/
- gro&imea calotei occipitale = K-:< mm
- dac lai obiectul de atac la locul agre&iunii &e con&ider legitim aprare
(legitim = +u&tificat prin lege) dac 6l &coi, e intenie depit
0#/ 3mor
$ictima are anevri&m Ao, agre&orul nu tie
b.victimei, o atac, iar victima face %emotorace i
moare
"dem (la fel), doar c
agre&orul cunoate b.victimei
Donaien !lphonse "ran#ois de $ade /2 &uin -7.0 )
0aris 1 2 d#ce!bre -8-. ) Charenton-2aint-Maurice3 est un #cri%ain fran4ais,
phiosophe, ibertin, h#doniste et ath#e, pus connu sous e no! de mar%uis de $ade. 5
doit sa reno!!#e (faima) ) ses 6u%res contenant des passages pornographi7ues %ioents
associ#s ) des &ustifications phiosophi7ues, ainsi 7u+ (precum) ) sa %ie ibertine. Les
deu8 +ont conduit en prison durant pr9s de :0 ans de sa %ie. C+est ) partir de son no!
7ue e ps'chiatre ;ichard %on <rafft-=bing a forg# (a furit) e !ot > sadis!e ? pour
d#crire + > e8citation se8uee ? d+#prou%er (de a 6ncerca) du paisir ) infiger (aplicarea)
de a doueur (algolagnie 1 . 9 agos = durere, agneia = dorin &e,ual, voluptate
eroti*are a durerii fi*ice).
2er%iciie !edico-egae9
- reali*ea* e,perti*e /0
- reali*ea* e,am.morfopato.pe fragm.de org.
- reali*ea* e,am.to,icologice (&tabilirea alcoolemiei)
),perti*ele /0
- &e reali*ea* pe ba* de ordonan (di&po*iie &cri& emi& de o autoritate
admini&trativ, +udectorea&c) elib.de Poliie/Procuratur (organ al puterii de &tat 6n
&arcina cruia intr &upraveg%erea aplicrii i a e,ecutrii legilor, trimiterea infractorilor
6n faa +u&tiiei, &u&inerea acu*rii 6naintea in&tanelor +udectoreti, precum i
repre*entarea intere&elor &tatului 6n in&tan) &au pe ba* de %otr6re a in&tanei de
+udecat (organ de &tat 6n&rcinat cu &oluionarea litigiilor = conflictelor dintre per&oanele
fi*ice &au dintre ace&tea i per&oanele +uridice)
- 6n comi&ie intr9 medicul legi&t, medici &pecialiti
- conform af.per&.e,aminate, &e &tabilete &t.de infirmitate invaliditate
- e,perti*ele pt.6ntreruperea/am6narea pedep&ei
- 6n comi&ie intr9 medicul legi&t, medicul penitenciarului, un medic
&peciali&t
- e,perti*ele /0 p&i%iatrice
- &e fac pt.&tabilirea di&cernm6ntului
- e,am.per&.&e reali*ea* dup internarea prealabil a ace&teia la p&i%iatrie,
pt.confirmarea b.
- 6n comi&ie intr9 medicul legi&t (pre.comi&iei) i ; p&i%iatri
- 6n ca*urile civile, c6nd per&.ce a 6nc%eiat un act cu di&po*iie te&tamentar/de
donaie/de v6n*are-cumprare a decedat, e,peri*a /0 &e poate face pe ba*a actelor
med.depu&e de aparintori
5ML-urie9
- formea* comi&ia de nou e,perti* /0
- formea* comi&ia de avi*are i control a actelor /0
- d avi* (in&truciuni) pt.9 omor, 0#/, ori de c6te ori con&ider 3#'P
- deine lab.de biocriminali&tic
- det.de prod.biologice umane (det.gr.&g., e,am.frotiului vaginal, e,am.firelor de
pr, e,am.coninutului ung%inal)
- reali*ea* e,perti*a filiaiei
- e,am.concomitent a celor I pri implicate (mam, copil, tat pre&upu&)
5@ML A0rof.dr.Mina MinociciB9
- formea* comi&ia &uperioar de /0
- &e ocup de actele trimi&e de org.de +udecat pt.avi*are, c6nd 6ntre conclu*iile a ;
acte de con&tatare /0 &6nt diferene/contradicii &au c6nd di&pune in&tana de +udecat
- 6ndrum activitatea /0 6n 43
- prile implicate 6n proce& nu &e pot adre&a ace&tei comi&ii
Mina Min*vici (n. I< aprilie :HJH, !rila - d. ;J aprilie :LII,
!ucureti) a fo&t un medic legi&t i farmaci&t romAn. )&te faimo& pentru &tudiile
aprofundate de&pre alacaloi*ii cadaverici, putrefacie, &imularea bolilor mintale i
antropologie (tiin care &e ocup cu &tudiul originii, al evoluiei i al variabilitii
biologice a omului, 6n corelaie cu condiiile naturale i &ocial-culturale) medico-legal.
)&te fondatorul colii romAne de medicin +udiciar i a fo&t directorul primului "n&titut
de /edicin 0egal din 4omAnia, con&truit 6n :HL;. -ondator al &i&temului medico-legal
modern, a fo&t una dintre cele mai proeminente per&onalii din ace&t domeniu din )uropa
timpurilor &ale.
#odul de procedur penal
Crt.--. C.p.p.
- 6n ca* de moarte violent/&u&pect/de cau* necuno&cut i c6nd e nece&ar
e,am.unei per&., &e di&pune efectuarea con&tatrii /0 6n ba*a ordonanei 3#'P
- e,%umarea9
- &e di&pune pe ba* de re*oluie (%otr6re) motivat de procuror, atunci
c6nd &6nt nece&are noi dove*i (probe) pt.finali*area do&arului de #'P
- &e poate di&pune at6t la per&.ce au fo&t necrop&iate, c6t i la cele ce nu au
fo&t necrop&iate
- (dac per&.a fo&t necrop&iat), la e,%umare particip9 procurorul
criminali&t ce di&pune e,%umarea, Poliia, medicul legi&t ce efectuea* necrop&ia,
(medicul legi&t ce a efectuat prima necrop&ie)
- cadavrul e,%umat e necrop&iat la locul e,%umrii
Denu!ire actua Denu!ire %eche
Poliia criminali&tic Poliia +udiciar
Parc%et Procuratur
- amprentele rm6n pe &upr.plane din lemn, mai greu &au deloc pe piele &au &upr.din fier
#odul penal
5nfracEiuni
- art.:H< #.p.9 lovirea i alte violene
- art.:H: #.p.9 vtmarea corporal (termen de pre&criere /indicare/ a faptei = K< *ile)
- art.:H; #.p.9 vtmarea corporal grav (6ngri+iri medicale M K< *ile &au le*iuni grave)
- procurorul face 6ncadrarea +uridic a faptei, in6nd cont de9
- e,i&tena le*.traum.
- modalitatea de prod.a le*.traum.(de e,., dac victima a fo&t luat prin
&urprindere, fiind atacat pe la &pate, 6n ab&ena legitimei aprri, pedeap&a agre&orului e
mai mare)
- timpul de 6ngri+iri medicale
- periclitarea vieii victimei (agre&iuni la niv.reg.vitale)
Crt.-80 C.p.
- le*.traum.ce nece&it, pt.vindecare, p6n la ;< *im
- lovirea &impl (o palm) ce produce o %iperemie local @nu nece&it *im, iar
dovada &e face te&timonial = pe ba*a declaraiei (mrturiei) victimeiB
- e,coriaie (di&trugere a epidermei &au a epiteliului muco&al), ec%imo*,
%ematom, plgi tiate &uperficial
- fractura unui dinte (nece&it H-L *im, incl.perioada de trat.&tomatologic), fractura
a I-> dini (nece&it :;-:> *im)
- fractura fr depl.a oa&elor na*ale (nece&it :;-:> *im)
- entor&e, lu,aii (nece&it :;-:> *im)
- fractura unei coa&te la tineri (nece&it :K-:H *im)
A! c6nd eti lovit pe&te fa, 6nc%ide gura dac nu, &e poate fractura mandibula 6n ; locuri
- le*.evidente (rupturi) o&oa&e, articulare, tendineale, va&culare nece&it confirmare
paracl. (4,, #8, 4/1)
- cercetarea penal are loc dup prealabila pl6ngere a victimei
- 6mpcarea prilor (civil F contribuie financiar) 6nltur r&punderea penal dac nu
&urvine 6mpcarea prilor, pedeap&a e9
- amend penal @bani N ca*ier +udiciar (fi de eviden 6n care organele +udiciare
con&emnea* toate condamnrile penale ale unei per&oane do&ar penal av6nd ca*ier
+udicar, nu ai dreptul la ff.publice, de e,.& candide*i la alegeriB &au
- I luni F ; ani de 6nc%i&oare
Crt.-8- C.p.
- le*.traum.care, pt.vindecare, nece&it ;:-K< *im
- fractura a ; &au a mai multor coa&te (nece&it ;H *im)
- fracturile liniare, fr depl./cu depl.min., a oa&elor lungi ale m.&.
- fracturile oa&elor m6inii &au ale labei piciorului
- fracturile liniare ale craniului fr afectarea ma&ei cerebrale
- fracturile apofi*elor &pinoa&e (apofi* = proeminen o&oa& fr centru
independent de o&ificare)
- fracturile fr depl.ale corpilor vertebrali
)ntor& 0u,aie -ractur
)longaie, &mulgere &au
rupere lig./ligg.
(epl.permanent a ;
&upr.art.
Ontreruperea continuitii unui o&
depl.fragm.o&oa&e
--processus spinosusF 2-arcus %ertebraeF :-processus trans%ersusF .-fora!en %ertebraeF
G-pedicuus arcus %ertebraeF H-corpus %ertebraeF 7-fo%ea costaisF 8-processus
articuaris superiorF I-fo%ea costais trans%ersus /fo%ea costais processus trans%ersi3.
- fracturile liniare ale oa&elor ba*inului
- fracturile menionate la art.:H< #.p.ce &e compl.i nece&it prelungirea timpului
de 6ngri+iri medicale
- victima trebuie & &e pre*inte la /0 6ntr-o lun de la eveniment, iar cercetarea i
urmrirea penale &e fac pe ba*a unei pl6ngeri prealabile depu&e de victim 6n ma,im ;
luni
- 6mpcarea prilor 6nltur r&punderea penal (odat fcut, nu &e mai poate face
revenire) dac nu &urvine 6mpcarea prilor, pedeap&a = K luni F I ani de 6nc%i&oare
A! e Epermi&D depirea cu :< Pm/% a vite*ei ma,ime admi&e depirea vite*ei ma,ime
admi&e cu J< Pm/% atrage, dup &ine, &u&pendarea permi&ului de conducere
A! at6t 6n ca*ul violului, c6t i 6n cel al t6l%riei (t6l%rie = furt 6n&oit de ameninri &au
violen), &e pot obine p6n la :J ani de 6nc%i&oare
Crt.-82 C.p.
Cin.-: - le*.traum.produ&e, pt.vindecare, nece&it M K< *im
- fracturi cominutive ale oa&elor lungi (09 co!!inuere = a &fr6ma, a
&parge fractur 6n urma creia re*ult fragm.o&oa&e multiple i mici)
- fracturi ale calotei craniene cu 6nfundare i afectarea ma&ei cerebrale
- fracturi cominutive i duble ale mandibulei
- fracturi ale corpilor vertebrali cu le*.nn.&pinali
- fracturi cominutive ale ba*inului
- le*.preci*ate la art.:H< i :H: #.p.ce, 6n evol., &e compl., nece&it6nd
prelungirea timpului de 6ngri+iri med.
Cin.2: 6n urma agre&iunii &-a produ& urmtoarele, ce nu depind de *im9
:.pierderea unui organ &au a funciei unui organ
- cel mai frecv.e ruptura &plenic 6n ; timpi
- alte org.9 glob oc., te&ticul/ovar, rinic%i
;.infirmitatea i invaliditatea
- nu &e &olicit per&onal, ci in&tituiile de drept fac ace&t lucru
- infirmitatea = pierderea unui org.&au a unei uniti dentare (o
unitate dentar con&t 6n > dini de la acelai niv. = ; perec%i F ; dini &u& i ; +o&)
- pierderea unui dinte frontal nu e infirmitate
"nfirmitate "nfirmitate cu invaliditate
-igurea* 6n #.p. -igurea* 6n (reptul #ivil (pretenii
patrimoniale = materiale)
Pierderea unui &egm.anatomic, ce nu
determin tulb.morfofuncionale
Pierderea unui &egm.anatomic, ce
determin tulb.morfofuncionale
- la aprecierea infirmitii a invaliditii, &e iau 6n vedere9
- v6r&ta
- profe&ia
- fractura cominutiv a bolii craniene fr afectarea ma&ei
cerebrale, unde &e practic e&c%ilectomie i unde va lip&i o parte din o& e con&iderat
infirmitate fr invaliditate (e&c%il F 09 schidia = ac%ie F fragm.o&o& a crui apariie e
det.de o fractur cominutiv &au de o inf.o&oa& necro*ant)
- invaliditatea
- are I gr., cla&if.fcndu-&e 6n f.de pierderea capacitii de
munc &au, dup baremele &ocietilor de a&igurri, 6n f.de efortul &uplimentar pe care
victima trebuie &-l depun 6n de&furarea activitii *ilnice, nefc6nd referire la
incapacitatea de munc
- gr+al III-lea
- e pierdut p6n la J<Q din capacitatea de munc
- poate de&fura > % de munc/*i diferena p6n la
capacitatea de munc obinuit e &uportat de agre&or p6n la recuperararea total a
pre+udiciului (pagubei)/moartea victimei
- incapacitatea de munc poate fi
temporar/definitiv
- gr+al II-lea
- victima i-a pierdut total capacitatea de munc,
nu-i poate de&fura activitatea *ilnic, dar &e poate auto6ngri+i
- 6n acea&t categorie intr i9 bolnavii operai la
##$, pacienii cu cancere avan&ate
- veniturile reali*ate de victim 6n cond.optime de
&ntate vor fi &uportate de agre&or pe toat durata per&i&tenei invaliditii
- incapacitatea de munc poate fi
temporar/definitiv
- gr+I
- capacitatea de munc a victimei e pierdut total,
acea&ta nu &e poate auto6ngri+i, nece&it6nd o alt per&.(intra- &au e,trafamilial)
- de&pgubirea victimei N c%eltuielile cu
per&.anga+at &6nt &uportate de agre&or pe toat durata de &upravieuire a victimei
I.&luire F termen +uridic (de&figurare F termen med.)
- prod.de le*.traum.ce &e vindec cu tulb.morfofuncionale i cu
con&ecine de integrare dificil a per&.6n &ocietate
- le*.faciale, cervicale, bra%iale, toracice (ar&uri e,tin&e), e,ci*ia
ombilicului la femei dup interv.c%ir.nece&ar po&tagre&iune
- cicatricea frontal/facial ce &e vindec fr &ec%ele documentate
AP e o urm a unui po&ibil traum, nu o cicatrice c%eloid
- intere&ea*9 &e,ul, v6r&ta, cond.de lucru i profe&ia, locali*area
le*.
- victima trebuie & accepte op.
>.avort po&ttraum.
- &arcina trebuie & depea&c I luni (& depea&c micul ba*in),
iar le*.traum.trebuie & fie locali*ate 6n et.abd.inf. i de " mare, capabile & oprea&c
evol.&arcinii
- nu &e 6ncadrea* la omor
Jri! = margine, bordur
#ele ; ba*ine o&oa&e, mare (&up., fal&) i mic (inf., adevrat, ob&tetrical), &6nt &eparate
convenional de o linie continu numit &tr6mtoarea &up., format din9
:. ,r*m*nt*riu (09 pro!ontoriu! = vf.de munte marginea ant.a corpului primei
vertebre &acrate)
;. liniile nenumite (1A9 inea ter!inais pe%is linia terminal a pelvi&ului, &ituat
la marg.inf.a oa&elor pelviene &e 6ntinde de la art.&acro-iliac la &pina iliac ant.-
&up., marc6nd planul ce &epar pelvi&ul fal& de cel adevrat)
I. marg.&up.a a sim-i.ei ,u/iene
viaa victimei a fo&t pu& 6n pericol direct i imediat
- le*.de punere 6n prime+die a vieii = le*.traum.ce nece&it interv.medico-
c%ir.de urgen pt.&alvarea vieii (afectarea trebuie & fie evident F de e,., la niv.9
cordului, al arterei femurale)
- nu &e iau 6n con&iderare *im acordate pt.vindecarea le*.traum.(o plag
operatorie nece&it I<-IJ *im)
- &e aplic art.20 C.p.9 tentativ de omor (fr legtur cu *im)
agre&orul e are&tat imediat, ulterior &e ateapt deci*ia /0
- pedeap&a = ;-= ani de 6nc%i&oare (:/; din pedeap&a pt.omor, la fel ca i 6n
ca*ul omorului din culp), c%iar dac victima a &upravieuit
- cercetarea i urmrirea penale &e efectuea* din oficiu (nu e nece&ar pl6ngerea penal)
- 6mpcarea prilor nu 6nltur r&punderea penal (;-= ani de 6nc%i&oare)
- termen de pre&criere a faptei = = ani (A! agre&orului i &e poate de&c%ide proce& de ctre
victim &au din oficiu oric6nd 6n ace&t interval de timp)
Crt.-8. C.p.
(ac lovirea a fo&t fcut din culp (de e,.6n ca*ul acc.rutiere) contea* de ;, mai mult
*im fa de evenimentul cu intenie
- *im G :< lovire i alte violene
- *im M :< (::-K<) vtmare corporal din culp
- 6n ambele variante trebuie & e,i&te pl6ngere penal, pe care victima
trebuie &-o depun la Poliie (Epl6ngerea penal nu e la /0D)
- *im M K< &au dac victima intr 6n vreo categorie pre*entat la art.:H; #.p.,
alin.; vtmare corporal grav din culp
- do&arul penal &e de&c%ide din oficiu
- condamnarea e &emnificativ, evident, aproape 6ntotdeauna cu
e,ecutarea pedep&ei
),perti*ele medico-legale
1oiuni9
- 6nvinuit = per&.aflat 6n fa*a de #'P
- inculpat = per&.e acu*at, &tabilindu-&e c a comi& o infraciune, fiind trimi& 6n
+udecat
- condamnat = per&.e vinovat de comiterea infraciunii (pe ba*a %otr6rii in&tanei
de +udecat)
- 6n toate cele I ca*uri &u&-menionate, pe motive medicale (valabile p6n la 6n&ntoire),
&e pot face urmtoarele (a &u&penda = a face & 6ncete*e temporar o aciune +udiciar a
inter*ice temporar e,ercitarea unor drepturi a am6na fr termen e,ecutarea unei
pedep&e)9
- &u&pendarea #P (art.2:I C.p.p.)
- &u&pendarea +udecii (art.:0: C.p.p.)
- am6narea e,ecutrii pedep&ei (art..G: C.p.p.)
- &u&pendarea (cu &en&ul de 6ntrerupere) e,ecutrii pedep&ei (art..GG C.p.p.)
Crt.2:I, art.:0: C.p.p.:
- procurorul (6n ca*ul 6nvinuitului)/in&tana de +udecat (6n fa*a de +udecat) di&pune
efectuarea unei e,perti*e /0 de &tabilire a &t.de &ntate/b.i &tabilirea dac re&pectiva
b.6mpiedic per&.6n cau* & participe la #'P/+udecat
- 6n ca* de coparticipare, 6ntreruperea acordat fa de : per&.&e e,ercit i a&upra
coparticipanilor
- comi&ia de e,perti* /0 cuprinde9 medic legi&t, medic de &pecialitate (care &tabilete
dg.bolii), medicul ".P-ului
- 6n f.de dg.&tabilit, medicii legi&t i cel al ".P-ului &tabile&c dac per&.(nu) &e
poate pre*enta 6n in&tan
- dup K<-L< *ile, per&.&e pre*int la org.de poliie pt.a face o cerere de
ree,aminare
Crt..G: C.p.p.:
- pe motive de boal, nr.e,perti*elor /0 e nelimitat!
- per&.condamnate, dar care nu e,ecut pedeap&a ( = crora nu li &e 6ntocmete do&ar
penal do&arul penal pre&upune amend penal &au condamnare cu e,ecutare!)9
- gravid = &arcin 6n evoluie (&tabilit pe ba*a e,am.ginecologic), &ugar (primul
an de via) 6n 6ngri+ire
- per&.ce ocup o f.de demnitate (6n&rcinare) public, a crei 6nlturare din
f.re&pectiv aduce pre+udicii in&tituiei
- pt.re*olvarea anumitor pb.fam., &e poate &olicita am6narea e,ecutrii pedep&ei : dat
pt.ma,.I luni
Crt..GG C.p.p.9
- 6ntreruperea e,ecutrii pedep&ei &e &olicit, 6n gen., dup 6nceperea e,ecutrii pedep&ei
- &e pot &olicita n e,perti*e /0
- perioada propu& i acceptat de in&tan nu &e &cade din pedeap&a 6nc%i&orii la care
per&.a fo&t condamnat (condamnatul continu nr.*ilelor de detenie de la cele la care a
rma& 6nainte de 6nteruperea 6nc%i&orii)
- comi&ia de e,perti* /0 cuprinde9 medic legi&t, medic de &pecialitate (care &tabilete
dg.bolii), medicul penitenciarului
/odaliti de trat.al bb.9
- boala poate fi tratat 6n
o unitile &anitare ale penitenciarelor (penitenciarele aparin de /2)
o unitile &pitaliceti ale /2 (&pitale-penitenciare)9 (e+ (#2), 2ilava ("-), 4a%ova
(!)
o unitile medico-&anitare ale /79 boli de 1#?/##$/#8%.ce nece&it op., tu.6n
fa*a operatorie/perioada #8 N 48, bb.endocrinologice (datorit lip&ei
endocrinologului de penitenciar)
- pt.bb.acute (e,.9 apendicit ac., ulcer ga&tric perforat) nu &e mai face e,perti* /0,
pac.fiind du& la cea mai apropiat unitate &anitar de &pecialitate
EOn p6rnaie, cei mai re&pectai &6nt criminalii, iar cei mai 6n+o&ii F violatorii.D
E Ontr-o celul, bo&&ul ia caimacul (E &m6nt6na de pe lapteD) i cel ce primete pac%etul F
ce rm6ne.D
=8pertiKa ML psihiatric
- &copul ace&teia e &tabilirea di&cernm6ntului per&.
- &e face la niv."/0-urilor
- comi&ia de e,perti* /0 p&i%iatric cuprinde un medic legi&t i ; medici p&i%iatri
- reali*area ei &e poate di&pune at6t 6n cau*e penale, c6t i civile
- cau*e penale9
- e,am.obligatorie a per&.dup internarea ace&teia 6ntr-o unitate &anitar de
&pecialitate (&ecie/clinic de p&i%iatrie), pt.&tabilirea dg.de b.
- nu &e fac preci*ri referitoare la durata &pitali*rii
- per&.&e pre*int 6n faa comi&iei de e,perti* /0 p&i%iatric cu
bilet de ieire din &pital, iar 3#'P/in&tana +udectorea&c ce a di&pu& efectuarea
e,perti*ei /0 p&i%iatrice pune la di&po*iia comi&iei antenumite do&arul cau*ei
- cau*e civile9
- e,perti*e /0 p&i%iatrice prin e,am.per&./e,am.actelor medicale depu&e
la do&ar, c6nd per&.ce a 6ntocmit un act cu valoare +uridic (act te&tamentar, act de donaie,
act de v6n*are-cumprare) decedea*, iar aparintorii vor &tabilirea di&cernm6ntului
per&.decedate
- bb.ce alterea* di&cernm6ntul
- fac ca actul 6nc%eiat & nu aib valoare (6l fac nul)
- e,.9
o demena &enil
o oligofrenia gr."" (imbecilitatea)
o &c%i*ofrenia
o paranoia
o parafrenia
- 6n &t.de agonie lucid, per&.cu una din bolile enumerate poate
&emna un act, av6nd di&cernm6nt
- per&.fr di&cernm6nt e pu& &ub tutel
- +udectorul ne,utndu-se ,r*nuna, de e,.la cererea unui frate
nedreptit de te&tamentul matern, 6l favori*ea* pe cel ce &olicit anularea actului
te&tamentar, cu 6mprirea con&ecutiv 6n mod egal a bunurilor rma&e la fel e i 6n ca*ul
oferului 6n &tare de ebrietate ce are o valoare din ; ale alcoolemiei &ub limita infraciunii,
c6nd acea&ta e 6n favoarea oferului
"n&tituia tutelar
- are caracter temporar
- e &tabilit prin ?2
- &e 6ndeplinete prin autoritatea tutelar din primrii (aparin de /AP0)
- beneficia* de ea bolnavii p&i%ici
"n&tituia curatelar
- are caracter temporar
- &olicitat de ctre o per&.ce pre*int un %andicap fi*ic ce o 6mpiedic &-i admini&tre*e
propriile bunuri materiale per&.are o infirmitate, fiind &ntoa& d.p.d.v.p&i%ic
- &pre deo&ebire de tutore (care e numit), curatorul e ale&
/inoritatea
- minor = per&.G :> ani = per&.fr di&cernm6nt ( nu r&punde penal 6n locul ei,
r&pund penal per&.ce o 6ngri+e&c F prinii/tutorele)
- :>-:K ani9 per&.r&pund penal dac &e &tabilete, pe ba*a e,perti*ei /0 p&i%iatrice, c
au di&cernm6nt
- M :K ani9 per&.r&pund penal, indiferent de tipul infraciunii comi&e
- la :H ani, per&.dob6nde&c calitatea de e,ercitare a drepturilor obinute prin natere
- copiii &e internea* la p&i%iatrie pt.&tabilirea dg.de b., apoi &e pre*int 6n faa comi&iei
de e,perti* /0 p&i%iatric pt.&tabilirea di&cernm6ntului
- dac di&cernm6ntul e pre*ent, per&.r&pund penal
- dac di&cernm6ntul e ab&ent, per&.nu r&pund penal, dar nu &6nt l&ate libere
(&6nt tratate medical)
- dac di&cernm6ntul e diminuat, per&.r&pund penal, dar, la aplicarea pedep&ei,
in&tana de +udecat ine cont de boala pre*ent, iar pedeap&a aplicat e ma,imul din
minimul pedep&ei pt.un individ &nto&
- 6n f.de gravitatea &t.de b.(art.--: C.p.), prin into,.cr./to,icomanie, per&.e obligat la
trat.medical ambulatoriu/&pitali*at ace&t trat.&e aplic i bolnavilor condamnai
- art.--. C.p.9 dac pac.are o b.p&i%ic grav/e un mare pericol &ocial, &e di&pune
internarea obligatorie 6ntr-o unitate &anitar de &pecialitate p6n la vindecare
!eia patologic
- tulb.crepu&cular (tulb.calitativ de contiin) dup con&umul unor cant.mici de alcool
- di&cernm6ntul e abolit
- bolnavul poate comite infraciuni
- b.6l &cutete pe bolnav de pedeap& la prima abatere, c6nd membrii comi&iei de e,perti*
/0 p&i%iatric 6i atrag atenia a&upra bolii, iar in&tana +udectorea&c (organ de &tat
6n&rcinat cu +udecarea cau*elor civile i penale autoritate +udectorea&c) 6l atenionea*
a&upra &t.de fapt 6n eventualitatea unei recderi, bolnavul e condamnat