Sunteți pe pagina 1din 2

Aviz al codului de etic al intreprinderii

Orice intreprindere indiferent de dimensiunea ei este intr-o permanen interconectare cu mediul


sau interior(angaja i,management) i exterior(parteneri,furnizori).Acest lucru implica
comportamente,atitudini,proceduri ,decizii,sanc iuni etc.n acest context ntreprinderea are nevoie
de un reper care s i ghideze scopurile,ac iunile i comportamentele ctre o atitudine proactiv
responsail n concordan cu echiliru social i de mediu.
! expresie a acestei viziuni sunt codurile de etica si conduit, ca grupare a valorilor i a principiilor
func ionale ale organiza iei n raport cu cerintele de echitate sociala i de mediu.
Codul etic al unei intreprinderi define"te principiile de conduit care treuie aplicate n rela#iile
noastre cotidiene, at$t n interior c$t "i n exterior. n acela"i timp serve"te drept ghid pentru
cre"terea rspunderii "i a implicrii personalului .
Aceast prolem a preocupat "i preocup at$t pe patroni, directori de organiza#ii, manageri, c$t "i
pe colaoratorii "i muncitorii dintr-o ntreprindere. %esigur c un rol important l joac faptul dac
cel interesat poate s dovedeasc dac are excelente capacit#i de lucru.
n fiecare ntreprindere apar situa#ii de conflict, care se deta"eaz de cadrul prolemelor de
conducere oi"nuite. &rincipiile eticii permit aplanarea situa#iilor conflictuale, iar normele etice ale
ntreprinderii corespund unor oliga#ii, pe care "i le asum n mod voluntar fiecare persoan din
cadrul organiza#iei "i care sunt cuprinse n '(odul ntreprinderii).Profilul unui *un func#ionar)
prezint urmtoarele cerin#e+ s fie silitor "i rapid n ndeplinirea activit#ilor sale,
politicos "i prietenos n raporturile cu cet#enii "i colegii, con"tient "i cinstit n munca sa,
n#elegtor pentru interesele clien#ilor si, gata s le dea ajutor "i prevenitor,
cel mai ine informat cu privire la legi "i reglementari , interesat n prolemele legate
de politic "i societate,loial statului "i guvernului,reprezentativ "i cultivat n manifestrile sale,
angajat s apere interesele celor neprivilegia#i ,s poat fi n#eles n modul de exprimare scris "i
vorit , interesat mereu n cunoa"terea ultimelor proleme legate de domeniul su de activitate.
Cultura organiza ional a intreprinderii se azeaz pe ni te criterii principale, care sunt respectate
oligatoriu de to i angajatorii i anume+
a) !rientarea spre climatul autoritar n raport cu orientarea spre comunica ii, ncredere si respect
ntre colaoratori, aceasta fiind manifestat prin+
- ,xecutarea ntocmai a dispozi iilor efilor ierarhici
- -espectarea ordinii i a disciplinei.
- -espectul fa de opiniile celorlal i , indiferent de func ia lor n ierarhie
- ncrederea reciproc ntre colaoratori, dar i ntre suordona i i efi ierarhici.
- (omunica ii deschise, sincere, at$t ntre colaoratori, c$t i ntre suordona i i efi ierarhici
) (e li se cere salaria ilor n raport cu ce li se ofer salaria ilor, acest criteriu implic+
- Asumarea responsailit ilor pentru consecin ele propriilor decizii sau ac iuni.
- !rientarea spre inovare i munt irea procedurilor.
- (omportament etic i integritate.
- &reocuparea pentru profitailitatea ntreprinderii.
Comportamentul etic n afaceri poate fi att o prolem de suprave uire a organiza iei ct
i una de trai responsabil al indivizilor. Pentru a ridica nivelul etic al
ntreprinderii, etica trebuie institu ionalizat, mpletit cu obiectul de
activitatea al firmei, acest lucru poate fi realizat prin una din cile
principale1.O politic specific a companiei sau un cod etic.2.Un comitet de
etic format din membrii consiliului director.3.Un program de dezvoltare
managerial n care este inclus etica. Codurile companiei
sunt cele mai simple miloace de insitu ionalizare a eticii i ele se regsesc n
foarte multe cazuri. Organizaiile cele mai responsabile mbin defapt aceste
metode, ncurand i spriinind astfel comportamentul
etic n interiorul lor i n rela iile cu e!teriorul."!isten a unui cod de etic nu
reprezint o garan ie c anagaa ii unei firme vor adopta un comportament
etic, dar poate reflecta un cult al acesteia pentru pre uirea i recompensarea
conduitei etice. Dupa parera mea Codul de conduita etic
prezint valorile fundamentale pe care trebuie s ni le nsu im i s le
respectm. "ste necesar s ne asigurm ca activita ile zilnice desfa urate n
cadrul societ ii, convingerile noastre concord cu valorile companiei, cu
obiectivele acesteia.

S-ar putea să vă placă și