Sunteți pe pagina 1din 16

Mod. CSC 11 / Ram.

P01 / 01 Septembrie 2011CONDI|II DE ASIGURARE
privind Poli[a de tip CASCO pentru Autovehicule
www.generaIi.ro
Cuprins
Condi(ii de Asigurare privind PoIi(a de tip CASCO pentru AutovehicuIe......... ........... .. Pagina
Defini(ii ............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. 3
Condi(ii ParticuIare de Asigurare
Articolul 1. Obiectul asigurrii. Riscuri asigurate ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ 3
Articolul 2. Clauze speciale ...... ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ 5
Articolul 3. Suma asigurat ...... ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ 6
Articolul 4. Declararea furtului .. ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ 6
Articolul 5. Repara[ii. nlocuirea bunurilor furate sau avariate...... ............ ............ ............ ............ ............ ............ 7
Articolul 6. Cuantumul daunei .. ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ 7
Articolul 7. Franiza sau procentul neacoperit ... ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ 7
Articolul 8. Recuperri . ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ 8
Articolul 9. Sistemul Bonus Malus (BM) ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ 8
Articolul 10. ntinderea teritorial ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ 8
Condi(ii GeneraIe de Asigurare
Articolul 1 . Contractul de asigurare ...... ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ 9
Articolul 2. Forma contractului .. ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ 9
Articolul 3. Coasigurarea.......... ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ 9
Articolul 4. Evenimentul i riscul asigurat ........... ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ 9
Articolul 5. mprejurrile esen[iale referitoare la risc ....... ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ 9
Articolul 6. Nerespectarea prevederilor Art. 5 .... ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ 9
Articolul 7. nexisten[a riscului .. ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............10
Articolul 8. nteresul asigurabil . ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............10
Articolul 9. Asigurarea n contul altuia... ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............10
Articolul 10. ncheierea contractului i plata primei ........... ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............10
Articolul 11. Neplata ratelor de prim ...... ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............10
Articolul 12. Compensarea......... ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............11
Articolul 13. Dovada pl[ii primei ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............11
Articolul 14. Obliga[ia de prevenire a producerii evenimentului asigurat .... ............ ............ ............ ............ ............11
Articolul 15. nspec[ia de risc...... ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............11
Articolul 16. Pagubele cauzate de viciul ascuns al bunului............ ............ ............ ............ ............ ............ ............11
Articolul 17. nstrinarea bunului asigurat ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............11
Articolul 18. Obliga[iile asiguratului n cazul producerii evenimentului asigurat ....... ............ ............ ............ ............11
Articolul 19. Simularea sau exagerarea cu inten[ie a pagubei ....... ............ ............ ............ ............ ............ ............12
Articolul 20. Stabilirea indemniza[iei ....... ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............12
Articolul 21. Plata indemniza[iei . ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............12
Articolul 22. Asigurarea la diveri asigurtori ....... ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............12
Articolul 23. Asigurarea la o suma care depete valoarea bunului asigurat......... ............ ............ ............ ............13
Articolul 24. Regula propor[ionalit[ii....... ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............13
Articolul 25. Fapte svrite cu inten[ie .. ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............13
Articolul 26. Schimbarea profesiei Asiguratului / destina[iei utilizrii bunului asigurat .......... ............ ............ ............13
Articolul 27. Denun[area contractului de asigurare.
............ Reducerea sumei asigurate dup producerea evenimentului asigurat ............ ............ ............ ............13
Articolul 28. Locul comunicrilor. ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............14
Articolul 29. mpozitele .. ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............14
Articolul 30. Alte reglementri..... ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............14
2
GeneraIi Romania Asigurare Reasigurare S.A.
Companie membr a Grupului Generali, listat n Registrul Grupurilor de asigurare gestionat de ctre SVAP sub nr. 26, Administrat n
sistem dualist, cu Sediul Social n Bucureti, Sector 1, Strada Gh. Polizu nr. 58-60, Etaj 4, Cod potal 011062 OP 12,
Telefon + 40 021 312 36 35, Fax +40 021 312 37 20, Call Center: 021 207 00 08, www.generali.ro, E-mail: info@generali.ro
Autorizat de Comisia de Supraveghere a Asigurrilor, Cod Unic RA-002, EN SO 9001: 2008 - Sistem de Management al Calit[ii, Certificat R.C.: J40/17484/2007,
C..F.: RO 2886621, Capital social: 133.091.908,7 Lei, avizat la ANSPDCP cu nr. 15699.
Defini(ii
n prezentele condi[ii de asigurare se adopt urmtoarele defini[ii:
Societate (Asigurtor) Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A.;
ContractuI de actul juridic bilateral prin care Asiguratul se oblig s plteasc prima de asigurare Societ[ii, n
asigurare schimbul prelurii de ctre aceasta a riscului asigurat;
Asigurat persoana care are un contract de asigurare ncheiat cu Societatea i care este titulara interesului
asigurabil;
Contractant persoana cu care Societatea ncheie contractul de asigurare, dac aceasta este diferit de Asigurat i
care este obligat s plteasc prima de asigurare;
Beneficiar titularul cruia i este pltit despgubirea, dac este diferit de Asigurat, pe baza manifestrii de
voin[ a acestuia din urm;
Despgubire suma pe care Societatea o achit Asiguratului/Beneficiarului la producerea riscului asigurat;
Franiz suma fix sau procentul din suma asigurat care rmne n sarcina exclusiv a Asiguratului, fr ca el
s poat, cu riscul decderii din dreptul la despgubire, s o asigure la alte societ[i;
Procent neacoperit procentul cu care se reduce despgubirea calculat potrivit condi[iilor contractului de asigurare;
Risc asigurat eveniment viitor, posibil dar incert, pentru ale crui urmri/consecin[e se ncheie contractul de
asigurare;
Suma asigurat suma maxim n limita creia Societatea pltete indemniza[ia, n conformitate cu condi[iile de
asigurare;
Prim de asigurare suma datorat de Asigurat n schimbul prelurii riscului de ctre Societate (pre[ul asigurrii);
PoIi( documentul semnat de pr[i care dovedete ncheierea contractului de asigurare;
Eveniment asigurat evenimentul definit n condi[iile contractuale, care a produs paguba asupra obiectului asigurrii;
Daun prejudiciul efectiv suferit de Asigurat n urma producerii evenimentului asigurat;
AutovehicuI vehicul autopropulsat cu ro[i, destinat transportului terestru, cu excep[ia celui care circul pe ine,
care se deplaseaz pe drum i, conform legii, este supus nmatriculrii. n baza prezentului contract
se pot asigura ca autovehicule i vehiculele tractate (remorci, semiremorci i altele asemenea);
Vtmare corporaI vtmarea fizic a corpului Asiguratului, care poate fi stabilit din punct de vedere medical, cauzat
de un accident, cu condi[ia ca aceasta s fi avut loc n perioada de valabilitate a asigurrii;
InvaIiditate permanent pierderea anatomic sau a capacit[ii functionale a Asiguratului n mod permanent, datorit
unui accident, petrecut n perioada de valabilitate a asigurrii i care este continu timp de cel pu[in
12 luni consecutive.
Condi(ii ParticuIare de Asigurare
ArticoIuI 1. ObiectuI asigurrii. Riscuri asigurate
n baza poli[ei de asigurare, a prezentelor conditii contractuale i n schimbul primei de asigurare ncasate Societatea asigur
autovehiculele nmatriculate n Romnia, ai caror proprietari, persoane fizice sau juridice, au domiciliul, resedin[a sau sediul n
Romnia.
n interpretarea i aplicarea conditiilor contractuale, men[iunile i/sau clauzele speciale au prioritate i completeaz sau
nlocuiesc, prin: poli[a de asigurare, anexe sau acte declarative, prevederile Condi[iilor particulare i/sau generale.
Varianta de acoperire prin asigurare si de lichidare a daunelor (Casco: Complet, Economic, Limitat, Premium, ECO, .a.) se
stabilete conform op[iunii Asiguratului, nscris n poli[.
Asigurarea este valabil numai n condi[iile n care autovehiculul este utilizat n scopul declarat de Asigurat i consemnat n
poli[a de asigurare. Utilizarea n alte scopuri dect cele declarate conduce la aplicarea prevederilor art. 5 i 6 din Condi[iile
Generale de asigurare. Nu sunt admise n asigurare autovehicuIe utiIizate n activitatea de taximetrie, rent-a-car
(nchiriere), coaIa de oferi, ambuIan(, curierat, paz, protec(ie i interven(ie, transport de substan(e pericuIoase,
precum i: autoturismeIe cu voIan (post de conducere) pe partea dreapt i autoturismeIe decapotabiIe, cu acoperi
de materiaI textiI (soft top).
1.1 Incendiu
a) Societatea se oblig, n limitele i condi[iile stabilite n contractul de asigurare s despgubeasc daunele materiale i
directe produse de incendiu autovehiculului asigurat, att n sta[ionare, ct i n circula[ie.
b) Se despgubesc de asemenea, daunele materiale i directe cauzate autovehiculului asigurat de ac[iunea trsnetului i
de explozia carburantului din rezervorul autovehiculului.
ExcIuderi
n completarea art. 4.3 din Condi[iile Generale de Asigurare, Societatea nu-l despgubete pe Asigurat pentru:
a) daunele determinate de reaua inten[ie sau "culpa grav a Asiguratului, precum i a persoanelor autorizate de acesta s
conduc, repare sau pstreze autovehiculul asigurat;
n sensul prezentei excluderi, prin "culp grav se n[elege i folosirea flcrii neprotejate sau a focului deschis n spa[iul
n care se afl autovehiculul sau n interiorul acestuia, respectiv depozitarea n aceste spa[ii sau transportarea cu
autovehiculul asigurat a unor substan[e inflamabile sau explozibile care pot provoca incendii etc.
b) daunele provocate de ardere simpl care nu sunt urmate de incendiu, precum i cele cauzate n orice fel de ac[iunea
curentului electric, dar care nu au provocat flacr;
c) daunele survenite n timpul participrii autovehiculului asigurat la curse sau ntreceri sportive, la respectivele probe
oficiale i la verificrile preliminare i finale prevzute n regulamentul specific al competi[iei.
1.2 Furt
Societatea presteaz asigurarea pentru riscurile de Furt (total sau tentativ), Tlhrie i Furt par[ial (din interiorul
autovehiculului numai dac este produs prin efrac[ie), obligndu-se, n limitele i n condi[iile contractului de asigurare, s
despgubeasc pierderea total sau daunele materiale i directe produse autovehiculului asigurat, att n sta[ionare, ct i n
circula[ie.
3
Cuprins
Condi(ii de Asigurare privind PoIi(a de tip CASCO pentru AutovehicuIe......... ........... .. Pagina
Defini(ii ............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. .............. 3
Condi(ii ParticuIare de Asigurare
Articolul 1. Obiectul asigurrii. Riscuri asigurate ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ 3
Articolul 2. Clauze speciale ...... ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ 5
Articolul 3. Suma asigurat ...... ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ 6
Articolul 4. Declararea furtului .. ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ 6
Articolul 5. Repara[ii. nlocuirea bunurilor furate sau avariate...... ............ ............ ............ ............ ............ ............ 7
Articolul 6. Cuantumul daunei .. ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ 7
Articolul 7. Franiza sau procentul neacoperit ... ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ 7
Articolul 8. Recuperri . ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ 8
Articolul 9. Sistemul Bonus Malus (BM) ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ 8
Articolul 10. ntinderea teritorial ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ 8
Condi(ii GeneraIe de Asigurare
Articolul 1 . Contractul de asigurare ...... ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ 9
Articolul 2. Forma contractului .. ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ 9
Articolul 3. Coasigurarea.......... ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ 9
Articolul 4. Evenimentul i riscul asigurat ........... ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ 9
Articolul 5. mprejurrile esen[iale referitoare la risc ....... ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ 9
Articolul 6. Nerespectarea prevederilor Art. 5 .... ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ 9
Articolul 7. nexisten[a riscului .. ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............10
Articolul 8. nteresul asigurabil . ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............10
Articolul 9. Asigurarea n contul altuia... ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............10
Articolul 10. ncheierea contractului i plata primei ........... ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............10
Articolul 11. Neplata ratelor de prim ...... ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............10
Articolul 12. Compensarea......... ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............11
Articolul 13. Dovada pl[ii primei ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............11
Articolul 14. Obliga[ia de prevenire a producerii evenimentului asigurat .... ............ ............ ............ ............ ............11
Articolul 15. nspec[ia de risc...... ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............11
Articolul 16. Pagubele cauzate de viciul ascuns al bunului............ ............ ............ ............ ............ ............ ............11
Articolul 17. nstrinarea bunului asigurat ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............11
Articolul 18. Obliga[iile asiguratului n cazul producerii evenimentului asigurat ....... ............ ............ ............ ............11
Articolul 19. Simularea sau exagerarea cu inten[ie a pagubei ....... ............ ............ ............ ............ ............ ............12
Articolul 20. Stabilirea indemniza[iei ....... ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............12
Articolul 21. Plata indemniza[iei . ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............12
Articolul 22. Asigurarea la diveri asigurtori ....... ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............12
Articolul 23. Asigurarea la o suma care depete valoarea bunului asigurat......... ............ ............ ............ ............13
Articolul 24. Regula propor[ionalit[ii....... ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............13
Articolul 25. Fapte svrite cu inten[ie .. ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............13
Articolul 26. Schimbarea profesiei Asiguratului / destina[iei utilizrii bunului asigurat .......... ............ ............ ............13
Articolul 27. Denun[area contractului de asigurare.
............ Reducerea sumei asigurate dup producerea evenimentului asigurat ............ ............ ............ ............13
Articolul 28. Locul comunicrilor. ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............14
Articolul 29. mpozitele .. ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............14
Articolul 30. Alte reglementri..... ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............ ............14
2
GeneraIi Romania Asigurare Reasigurare S.A.
Companie membr a Grupului Generali, listat n Registrul Grupurilor de asigurare gestionat de ctre SVAP sub nr. 26, Administrat n
sistem dualist, cu Sediul Social n Bucureti, Sector 1, Strada Gh. Polizu nr. 58-60, Etaj 4, Cod potal 011062 OP 12,
Telefon + 40 021 312 36 35, Fax +40 021 312 37 20, Call Center: 021 207 00 08, www.generali.ro, E-mail: info@generali.ro
Autorizat de Comisia de Supraveghere a Asigurrilor, Cod Unic RA-002, EN SO 9001: 2008 - Sistem de Management al Calit[ii, Certificat R.C.: J40/17484/2007,
C..F.: RO 2886621, Capital social: 133.091.908,7 Lei, avizat la ANSPDCP cu nr. 15699.
Defini(ii
n prezentele condi[ii de asigurare se adopt urmtoarele defini[ii:
Societate (Asigurtor) Generali Romania Asigurare Reasigurare S.A.;
ContractuI de actul juridic bilateral prin care Asiguratul se oblig s plteasc prima de asigurare Societ[ii, n
asigurare schimbul prelurii de ctre aceasta a riscului asigurat;
Asigurat persoana care are un contract de asigurare ncheiat cu Societatea i care este titulara interesului
asigurabil;
Contractant persoana cu care Societatea ncheie contractul de asigurare, dac aceasta este diferit de Asigurat i
care este obligat s plteasc prima de asigurare;
Beneficiar titularul cruia i este pltit despgubirea, dac este diferit de Asigurat, pe baza manifestrii de
voin[ a acestuia din urm;
Despgubire suma pe care Societatea o achit Asiguratului/Beneficiarului la producerea riscului asigurat;
Franiz suma fix sau procentul din suma asigurat care rmne n sarcina exclusiv a Asiguratului, fr ca el
s poat, cu riscul decderii din dreptul la despgubire, s o asigure la alte societ[i;
Procent neacoperit procentul cu care se reduce despgubirea calculat potrivit condi[iilor contractului de asigurare;
Risc asigurat eveniment viitor, posibil dar incert, pentru ale crui urmri/consecin[e se ncheie contractul de
asigurare;
Suma asigurat suma maxim n limita creia Societatea pltete indemniza[ia, n conformitate cu condi[iile de
asigurare;
Prim de asigurare suma datorat de Asigurat n schimbul prelurii riscului de ctre Societate (pre[ul asigurrii);
PoIi( documentul semnat de pr[i care dovedete ncheierea contractului de asigurare;
Eveniment asigurat evenimentul definit n condi[iile contractuale, care a produs paguba asupra obiectului asigurrii;
Daun prejudiciul efectiv suferit de Asigurat n urma producerii evenimentului asigurat;
AutovehicuI vehicul autopropulsat cu ro[i, destinat transportului terestru, cu excep[ia celui care circul pe ine,
care se deplaseaz pe drum i, conform legii, este supus nmatriculrii. n baza prezentului contract
se pot asigura ca autovehicule i vehiculele tractate (remorci, semiremorci i altele asemenea);
Vtmare corporaI vtmarea fizic a corpului Asiguratului, care poate fi stabilit din punct de vedere medical, cauzat
de un accident, cu condi[ia ca aceasta s fi avut loc n perioada de valabilitate a asigurrii;
InvaIiditate permanent pierderea anatomic sau a capacit[ii functionale a Asiguratului n mod permanent, datorit
unui accident, petrecut n perioada de valabilitate a asigurrii i care este continu timp de cel pu[in
12 luni consecutive.
Condi(ii ParticuIare de Asigurare
ArticoIuI 1. ObiectuI asigurrii. Riscuri asigurate
n baza poli[ei de asigurare, a prezentelor conditii contractuale i n schimbul primei de asigurare ncasate Societatea asigur
autovehiculele nmatriculate n Romnia, ai caror proprietari, persoane fizice sau juridice, au domiciliul, resedin[a sau sediul n
Romnia.
n interpretarea i aplicarea conditiilor contractuale, men[iunile i/sau clauzele speciale au prioritate i completeaz sau
nlocuiesc, prin: poli[a de asigurare, anexe sau acte declarative, prevederile Condi[iilor particulare i/sau generale.
Varianta de acoperire prin asigurare si de lichidare a daunelor (Casco: Complet, Economic, Limitat, Premium, ECO, .a.) se
stabilete conform op[iunii Asiguratului, nscris n poli[.
Asigurarea este valabil numai n condi[iile n care autovehiculul este utilizat n scopul declarat de Asigurat i consemnat n
poli[a de asigurare. Utilizarea n alte scopuri dect cele declarate conduce la aplicarea prevederilor art. 5 i 6 din Condi[iile
Generale de asigurare. Nu sunt admise n asigurare autovehicuIe utiIizate n activitatea de taximetrie, rent-a-car
(nchiriere), coaIa de oferi, ambuIan(, curierat, paz, protec(ie i interven(ie, transport de substan(e pericuIoase,
precum i: autoturismeIe cu voIan (post de conducere) pe partea dreapt i autoturismeIe decapotabiIe, cu acoperi
de materiaI textiI (soft top).
1.1 Incendiu
a) Societatea se oblig, n limitele i condi[iile stabilite n contractul de asigurare s despgubeasc daunele materiale i
directe produse de incendiu autovehiculului asigurat, att n sta[ionare, ct i n circula[ie.
b) Se despgubesc de asemenea, daunele materiale i directe cauzate autovehiculului asigurat de ac[iunea trsnetului i
de explozia carburantului din rezervorul autovehiculului.
ExcIuderi
n completarea art. 4.3 din Condi[iile Generale de Asigurare, Societatea nu-l despgubete pe Asigurat pentru:
a) daunele determinate de reaua inten[ie sau "culpa grav a Asiguratului, precum i a persoanelor autorizate de acesta s
conduc, repare sau pstreze autovehiculul asigurat;
n sensul prezentei excluderi, prin "culp grav se n[elege i folosirea flcrii neprotejate sau a focului deschis n spa[iul
n care se afl autovehiculul sau n interiorul acestuia, respectiv depozitarea n aceste spa[ii sau transportarea cu
autovehiculul asigurat a unor substan[e inflamabile sau explozibile care pot provoca incendii etc.
b) daunele provocate de ardere simpl care nu sunt urmate de incendiu, precum i cele cauzate n orice fel de ac[iunea
curentului electric, dar care nu au provocat flacr;
c) daunele survenite n timpul participrii autovehiculului asigurat la curse sau ntreceri sportive, la respectivele probe
oficiale i la verificrile preliminare i finale prevzute n regulamentul specific al competi[iei.
1.2 Furt
Societatea presteaz asigurarea pentru riscurile de Furt (total sau tentativ), Tlhrie i Furt par[ial (din interiorul
autovehiculului numai dac este produs prin efrac[ie), obligndu-se, n limitele i n condi[iile contractului de asigurare, s
despgubeasc pierderea total sau daunele materiale i directe produse autovehiculului asigurat, att n sta[ionare, ct i n
circula[ie.
3
ExcIuderi
Asigurarea acoper numai furturile / tlhriile declarate i confirmate de organele de poli[ie.
n completarea art. 4.3 din Condi[iile Generale de Asigurare, Societatea nu-l despgubete pe Asigurat pentru:
a) daunele determinate de reaua inten[ie sau "culpa grav a Asiguratului, precum i a persoanelor autorizate de acesta s
conduc, repare sau pstreze autovehiculul asigurat;
n sensul prezentei excluderi, prin culp grav se n[elege prsirea autovehiculului nencuiat, lsarea cheilor n
contact, lsarea n interiorul autovehiculului a certificatului de nmatriculare sau a cr[ii de identitate, neschimbarea
ncuietorilor ca urmare a:
- unei tentative de furt prin for[area ncuietorilor;
- pierderii sau furtului cheilor sau a cheii master.
n cazul furtului sau pierderii cheilor/telecomenzii/cheii master, Asiguratul are obliga[ia de a anun[a Societatea i de a
nlocui sistemele de nchidere n termen de maximum 24 de ore de la data constatrii. Costurile de nlocuire a cheilor i
broatelor sunt n sarcina Asiguratului. n cazul nendeplinirii acestor obliga[ii, asigurarea pentru furt nceteaz la
expirarea termenului prevzut pentru nlocuire. De asemenea, Asiguratul are obliga[ia de a anun[a n termenul prevzut
de lege, organelor de poli[ie pierderea sau furtul cr[ii de identitate sau a certificatului de nmatriculare i de a preda
Societ[ii o copie a dovezii declarrii furtului sau pierderii. Nendeplinirea acestei obliga[ii atrage dup sine pierderea
dreptului la despgubire.
n cazul furtului autovehiculului, n acelai timp cu nregistrarea la Societate sau Poli[ie a reclama[iei, Asiguratul trebuie
s predea seturile de chei/telecomenzi inclusiv cheia master cu care a fost dotat autovehiculul, cartea de identitate i
certificatul de nmatriculare, n caz contrar acesta decade din dreptul la despgubire.
b) cazurile n care Asiguratul, cu consim[mntul su, a ncredin[at autovehiculul asigurat unei ter[e persoane sau al unui
prepus al sau, care nu l restituie. Prin ,a ncredin[at se in[elege inclusiv lsarea nesupravegheat a cheilor n locuri
publice;
c) furtul pieselor, componentelor de rezerv precum i a echipamentului suplimentar cu care autovehiculul nu este dotat
din fabrica[ie, combustibililor, lubrifian[ilor i a oricror bunuri aflate n autovehicul.
d) furtul "aparatelor audio/video precum aparate radio, telefoane celulare, casetofoane, unit[i de compact disc, aparate
de nregistrat i alt aparatur similar, chiar dac sunt fixate pe autovehiculul asigurat.
Societatea despgubete furtul "aparatelor audio/video integrate n bordul autovehiculului care constituie dotare de
serie i sunt incluse n pre[ul de livrare al autovehiculului asigurat - n acest sens Asiguratul trebuie s fac dovada c n
Nota de comand a autoturismului sunt incluse respectivele aparate - sau au fost cuprinse n asigurare prin acordul
expres al Societ[ii.
ndiferent dac "aparatele audio/video" sunt din produc[ie de serie i incluse n pre[ul de livrare al autovehiculului
asigurat sau sunt cuprinse n asigurare separat, acordarea despgubirii este condi[ionat de depunerea fe[ei detaabile
(sau altui element de siguran[), concomitent cu avizarea furtului.
1.3 Avarii accidentaIe
1.3.1 n limitele i n condi[iile contractului de asigurare, Societatea presteaz asigurarea pentru daunele materiale i directe
produse autovehiculului asigurat ca urmare a ciocnirii, tamponrii, coliziunii, rsturnrii, lovirii si cderii.
1.3.2 Pentru accidentele rutiere survenite pe teritoriul Romniei, n urma crora au rezultat numai pagube materiale i n care
au fost implicate dou vehicule (dintre care unul este cel asigurat Casco), avizarea daunelor se poate face folosind
Formularul ,Constatare amiabil de accident, fr a mai fi necesar ntocmirea de documente de constatare de ctre
poli[ie, dar numai dac acest formular este completat i semnat de ctre ambii conductori de vehicule implica[i n
accident. n situa[ia n care unul dintre vehicule este sta[ionat/parcat, formularul poate fi completat i de ctre
proprietarul/utilizatorul acestuia.
1.3.3 Dac avariile vehiculului asigurat Casco s-au produs ntr-un accident de circula[ie din care a rezultat avarierea exclusiv
a acestuia (cu excep[ia cazurilor care reprezint contraven[ii sau infrac[iuni la regulile de circulatie) sau n alte
mprejurari dect un accident de circula[ie, avizarea daunelor se poate face de asemenea direct la Asigurator.
1.3.4 n toate celelalte cazuri dect cele prezentate la art. 1.3.2 si 1.3.3 de mai sus (ca de exemplu: sunt implicate n accident
mai mult de doua vehicule, au rezultat i vtmri corporale/decese, exist divergen[e ntre cele dou pr[i asupra
modului de producere a accidentului, .a.m.d), asigurarea opereaz exclusiv pentru daunele reclamate la poli[ie i
pentru care s-au eliberat acte constatatoare privind dinamica accidentului, din care s rezulte i persoanele care se fac
raspunztoare pentru producerea evenimentului, precum i avariile produse. Procesul verbal de constatare sau un alt
act constatator se va prezenta de Asigurat n original i va ramne la dosarul de daun.
ExcIuderi
Asigurarea acoper numai evenimentele declarate i constatate de Poli[ie sau, n cazurile n care legea permite, doar de ctre
Asigurtor.
n toate cazurile, asigurarea nu opereaz cnd autovehiculul asigurat nu are certificat, numr sau autoriza[ie de circula[ie
valabile, precum i n cazurile n care era condus sau ac[ionat n momentul accidentului de o persoana care nu posed permis
de conducere valabil pentru categoria respectiv de vehicule, ori dup ce permisul de conducere i-a fost retras, anulat sau
re[inut n vederea anulrii i nu a fost eliberat o dovad provizorie de circula[ie sau aceasta a expirat.
Asigurarea nu opereaz, de asemenea, cnd persoana care conduce autovehiculul este sub influen[a substan[elor
halucinogene (stupefiante), alcoolului sau n stare de ebrietate, precum i dac s-a sustras de la recoltarea probelor biologice
privind stabilirea alcoolemiei sau a prsit locul accidentului.
n completarea art. 4.3 din Condi[iile Generale de Asigurare, Societatea nu-l despgubete pe Asigurat pentru:
a) daunele determinate de reaua inten[ie sau "culpa grav Asiguratului, precum i a persoanelor autorizate de acesta s
conduc, repare sau pstreze autovehiculul asigurat;
n sensul prezentei excluderi prin culp grav se n[elege continuarea rulrii autovehiculului dup spargerea bii de ulei,
avarierea cutiei de viteze, explozia cauciucului etc.
b) daunele cauzate de materiale sau animale transportate n i pe vehicul. n interpretarea prezentei excluderi, prin
"vehicul se n[eleg incluse: remorca, semiremorca sau rulota, tractate de autovehiculul asigurat;
4
c) daunele produse n timpul opera[iunilor de tractare/remorcare activ, precum i prin manevre de mpingere manual.
De asemenea, sunt excluse daunele produse n timpul opera[iunilor de tractare/remorcare pasiv, cu excep[ia celor
efectuate de ctre societ[i specializate, cu respectarea normelor legale n materie;
d) daunele survenite n timpul participrii autovehiculului asigurat la curse sau ntreceri sportive, la respectivele probe
oficiale i la verificrile preliminare i finale prevzute n regulamentul specific al competi[iei;
e) daunele produse n timpul circula[iei n afara drumurilor publice sau a carosabilului, cu excep[ia cazului de ieire
accidental de pe carosabil;
f) daunele produse pieselor, componentelor de rezerv precum i echipamentului suplimentar cu care autovehiculul nu
este dotat din fabrica[ie, combustibililor, lubrifian[ilor i a oricror bunuri aflate n autovehicul;
g) daunele cauzate autovehiculului ca urmare a ptrunderii i circula[iei n locuri inundate sau cursuri de ape;
h) daunele produse anvelopelor, jantelor, amortizoarelor, articula[iilor autovehiculului n absen[a producerii unui risc
prevzut la art.1.3 "Avarii Accidentale i 1.4 "Evenimente naturale din care s rezulte avarierea i a altor pr[i
componente ale autovehiculului;
i) daunele provocate autovehiculului ca urmare a utilizrii unor anvelope cu alte dimensiuni ori caracteristici dect cele
prevzute n certificatul de nmatriculare ori care prezint tieturi sau rupturi ale cordului ori sunt uzate peste limita
admis.
1.4 Evenimente naturaIe
Prin derogare par[ial de la prevederile art. 4.3 din Condi[iile Generale de Asigurare, asigurarea pentru avarii accidentale
acoper i daunele materiale i directe produse autovehiculului asigurat ca urmare a furtunii, uraganelor, trombelor de aer,
aluviunilor, inunda[iilor, grindinei, alunecrilor sau surprilor de teren, precum i a cutremurului. Sunt cuprinse n asigurare i
daunele produse de cderea pe autovehicul a unor obiecte.
1.5 Evenimente socio-poIitice
Prin derogare par[ial de la prevederile art. 4.3 din Condi[iile Generale de Asigurare, asigurarea pentru avarii accidentale
acoper daunele materiale i directe produse autovehiculului asigurat ca urmare a tulburrilor civile, revoltelor, grevelor i a
actelor de vandalism.
Rmn excluse daunele determinate de reaua inten[ie a Asiguratului, a persoanelor care convie[uiesc n mod statornic cu
acesta, a angaja[ilor precum i a persoanelor autorizate de acesta s conduc, repare sau pstreze autovehiculul asigurat.
ArticoIuI 2. CIauze speciaIe
Sunt operante n msura n care au fost convenite n mod expres n poli[a de asigurare i s-au pltit primele de asigurare
suplimentare corespunztoare.
2.1 Asisten( rutier
a) Ajutor rutier
Asigurarea acoper i cheltuielile ocazionate de remorcarea autovehiculului avariat - ca urmare a producerii unui
eveniment acoperit prin poli[ - la un atelier de repara[ii sau spa[iu amenajat, inclusiv transportul pasagerilor, n limita
spa[iului disponibil din mijlocul de tractare.
b) Transport pasageri
n cazul producerii unui eveniment acoperit prin poli[ care s fac inutilizabil autovehiculul asigurat pentru o perioad
mai mare de 36 ore, pasagerii acestuia vor putea continua cltoria pn la locul de destina[ie sau se vor putea ntoarce
la locul de reedin[, cu acoperirea cheltuielilor de cltorie, cu condi[ia prezentrii documentelor de transport aferente.
Aceste cheltuieli sunt acoperite pn la concuren[a sumei de 200 EUR (sau echivalentul n LE) pentru fiecare
eveniment asigurat, oricare ar fi numrul de pasageri implica[i n accident.
2.2 Asisten( rutier extins
Sunt cuprinse n asigurare numai autoturismele utilizate de catre Asigurat pentru uzul su propriu sau al prepuilor si.
Sunt acoperite cheltuielile de transport ale autoturismului asigurat, de la locul evenimentului pn la cea mai apropiat unitate
service, survenite n urma:
- unor defec[iuni electrice sau mecanice, inclusiv pana de cauciuc dubl (aprut n urma unuia i aceluiai
eveniment);
- pricinurii directe precum lipsa combustibilului, utilizarea altui tip de combustibil dect cel prevzut n cartea tehnic a
autoturismului, chei pierdute sau chei ncuiate n acesta.
Atunci cnd este cazul Asigurtorul va despgubi cheltuielile de transport ale celui mai apropiat furnizor de servicii care poate
remedia problema (de exemplu cheltuielile aferente transportului de combustibil).
Atunci cnd este posibil se va oferi asisten[ pentru remedii uoare la fa[a locului; n caz contrar autoturismul va fi transportat
de ctre o main specializat (platform) pn la cea mai apropiat unitate service agreat. Societatea nu rspunde de
efectuarea repara[iei propriu-zise i nici de eventualele costuri ale pieselor de schimb necesare.
Limita maxim de despgubire de 1.000 EUR (sau echivalentul n LE) pe eveniment asigurat, indicat n poli[ reprezint
suma maxim pe care Societatea o poate plti pentru producerea unui singur eveniment asigurat, o singur dat n ntreaga
perioad asigurat.
ExcIuderi
Asigurtorul nu despgubete:
a) daunele determinate de reaua inten[ie sau culpa grav a Asiguratului, precum i a persoanelor autorizate de acesta s
conduc, repare sau pstreze autovehiculul asigurat.
n sensul prezentei excluderi, prin culpa grav se ntelege, ac[ionarea cu inten[ie asupra elementelor electrice sau
mecanice distrugnd sau avariind unul din elemente sau reducndu-i func[iile.
b) defec[iunile produse ca urmare a improviza[iilor sau modificrilor efectuate autoturismului dac acestea nu au fost
fcute la o unitate de service autorizat;
c) cheltuielile n legtura cu daune produse autoturismului asigurat ca urmare a implicrii acestuia ntr-un accident de
circula[ie;
d) pierderea financiar ca urmare a imobilizrii autoturismului;
5
ExcIuderi
Asigurarea acoper numai furturile / tlhriile declarate i confirmate de organele de poli[ie.
n completarea art. 4.3 din Condi[iile Generale de Asigurare, Societatea nu-l despgubete pe Asigurat pentru:
a) daunele determinate de reaua inten[ie sau "culpa grav a Asiguratului, precum i a persoanelor autorizate de acesta s
conduc, repare sau pstreze autovehiculul asigurat;
n sensul prezentei excluderi, prin culp grav se n[elege prsirea autovehiculului nencuiat, lsarea cheilor n
contact, lsarea n interiorul autovehiculului a certificatului de nmatriculare sau a cr[ii de identitate, neschimbarea
ncuietorilor ca urmare a:
- unei tentative de furt prin for[area ncuietorilor;
- pierderii sau furtului cheilor sau a cheii master.
n cazul furtului sau pierderii cheilor/telecomenzii/cheii master, Asiguratul are obliga[ia de a anun[a Societatea i de a
nlocui sistemele de nchidere n termen de maximum 24 de ore de la data constatrii. Costurile de nlocuire a cheilor i
broatelor sunt n sarcina Asiguratului. n cazul nendeplinirii acestor obliga[ii, asigurarea pentru furt nceteaz la
expirarea termenului prevzut pentru nlocuire. De asemenea, Asiguratul are obliga[ia de a anun[a n termenul prevzut
de lege, organelor de poli[ie pierderea sau furtul cr[ii de identitate sau a certificatului de nmatriculare i de a preda
Societ[ii o copie a dovezii declarrii furtului sau pierderii. Nendeplinirea acestei obliga[ii atrage dup sine pierderea
dreptului la despgubire.
n cazul furtului autovehiculului, n acelai timp cu nregistrarea la Societate sau Poli[ie a reclama[iei, Asiguratul trebuie
s predea seturile de chei/telecomenzi inclusiv cheia master cu care a fost dotat autovehiculul, cartea de identitate i
certificatul de nmatriculare, n caz contrar acesta decade din dreptul la despgubire.
b) cazurile n care Asiguratul, cu consim[mntul su, a ncredin[at autovehiculul asigurat unei ter[e persoane sau al unui
prepus al sau, care nu l restituie. Prin ,a ncredin[at se in[elege inclusiv lsarea nesupravegheat a cheilor n locuri
publice;
c) furtul pieselor, componentelor de rezerv precum i a echipamentului suplimentar cu care autovehiculul nu este dotat
din fabrica[ie, combustibililor, lubrifian[ilor i a oricror bunuri aflate n autovehicul.
d) furtul "aparatelor audio/video precum aparate radio, telefoane celulare, casetofoane, unit[i de compact disc, aparate
de nregistrat i alt aparatur similar, chiar dac sunt fixate pe autovehiculul asigurat.
Societatea despgubete furtul "aparatelor audio/video integrate n bordul autovehiculului care constituie dotare de
serie i sunt incluse n pre[ul de livrare al autovehiculului asigurat - n acest sens Asiguratul trebuie s fac dovada c n
Nota de comand a autoturismului sunt incluse respectivele aparate - sau au fost cuprinse n asigurare prin acordul
expres al Societ[ii.
ndiferent dac "aparatele audio/video" sunt din produc[ie de serie i incluse n pre[ul de livrare al autovehiculului
asigurat sau sunt cuprinse n asigurare separat, acordarea despgubirii este condi[ionat de depunerea fe[ei detaabile
(sau altui element de siguran[), concomitent cu avizarea furtului.
1.3 Avarii accidentaIe
1.3.1 n limitele i n condi[iile contractului de asigurare, Societatea presteaz asigurarea pentru daunele materiale i directe
produse autovehiculului asigurat ca urmare a ciocnirii, tamponrii, coliziunii, rsturnrii, lovirii si cderii.
1.3.2 Pentru accidentele rutiere survenite pe teritoriul Romniei, n urma crora au rezultat numai pagube materiale i n care
au fost implicate dou vehicule (dintre care unul este cel asigurat Casco), avizarea daunelor se poate face folosind
Formularul ,Constatare amiabil de accident, fr a mai fi necesar ntocmirea de documente de constatare de ctre
poli[ie, dar numai dac acest formular este completat i semnat de ctre ambii conductori de vehicule implica[i n
accident. n situa[ia n care unul dintre vehicule este sta[ionat/parcat, formularul poate fi completat i de ctre
proprietarul/utilizatorul acestuia.
1.3.3 Dac avariile vehiculului asigurat Casco s-au produs ntr-un accident de circula[ie din care a rezultat avarierea exclusiv
a acestuia (cu excep[ia cazurilor care reprezint contraven[ii sau infrac[iuni la regulile de circulatie) sau n alte
mprejurari dect un accident de circula[ie, avizarea daunelor se poate face de asemenea direct la Asigurator.
1.3.4 n toate celelalte cazuri dect cele prezentate la art. 1.3.2 si 1.3.3 de mai sus (ca de exemplu: sunt implicate n accident
mai mult de doua vehicule, au rezultat i vtmri corporale/decese, exist divergen[e ntre cele dou pr[i asupra
modului de producere a accidentului, .a.m.d), asigurarea opereaz exclusiv pentru daunele reclamate la poli[ie i
pentru care s-au eliberat acte constatatoare privind dinamica accidentului, din care s rezulte i persoanele care se fac
raspunztoare pentru producerea evenimentului, precum i avariile produse. Procesul verbal de constatare sau un alt
act constatator se va prezenta de Asigurat n original i va ramne la dosarul de daun.
ExcIuderi
Asigurarea acoper numai evenimentele declarate i constatate de Poli[ie sau, n cazurile n care legea permite, doar de ctre
Asigurtor.
n toate cazurile, asigurarea nu opereaz cnd autovehiculul asigurat nu are certificat, numr sau autoriza[ie de circula[ie
valabile, precum i n cazurile n care era condus sau ac[ionat n momentul accidentului de o persoana care nu posed permis
de conducere valabil pentru categoria respectiv de vehicule, ori dup ce permisul de conducere i-a fost retras, anulat sau
re[inut n vederea anulrii i nu a fost eliberat o dovad provizorie de circula[ie sau aceasta a expirat.
Asigurarea nu opereaz, de asemenea, cnd persoana care conduce autovehiculul este sub influen[a substan[elor
halucinogene (stupefiante), alcoolului sau n stare de ebrietate, precum i dac s-a sustras de la recoltarea probelor biologice
privind stabilirea alcoolemiei sau a prsit locul accidentului.
n completarea art. 4.3 din Condi[iile Generale de Asigurare, Societatea nu-l despgubete pe Asigurat pentru:
a) daunele determinate de reaua inten[ie sau "culpa grav Asiguratului, precum i a persoanelor autorizate de acesta s
conduc, repare sau pstreze autovehiculul asigurat;
n sensul prezentei excluderi prin culp grav se n[elege continuarea rulrii autovehiculului dup spargerea bii de ulei,
avarierea cutiei de viteze, explozia cauciucului etc.
b) daunele cauzate de materiale sau animale transportate n i pe vehicul. n interpretarea prezentei excluderi, prin
"vehicul se n[eleg incluse: remorca, semiremorca sau rulota, tractate de autovehiculul asigurat;
4
c) daunele produse n timpul opera[iunilor de tractare/remorcare activ, precum i prin manevre de mpingere manual.
De asemenea, sunt excluse daunele produse n timpul opera[iunilor de tractare/remorcare pasiv, cu excep[ia celor
efectuate de ctre societ[i specializate, cu respectarea normelor legale n materie;
d) daunele survenite n timpul participrii autovehiculului asigurat la curse sau ntreceri sportive, la respectivele probe
oficiale i la verificrile preliminare i finale prevzute n regulamentul specific al competi[iei;
e) daunele produse n timpul circula[iei n afara drumurilor publice sau a carosabilului, cu excep[ia cazului de ieire
accidental de pe carosabil;
f) daunele produse pieselor, componentelor de rezerv precum i echipamentului suplimentar cu care autovehiculul nu
este dotat din fabrica[ie, combustibililor, lubrifian[ilor i a oricror bunuri aflate n autovehicul;
g) daunele cauzate autovehiculului ca urmare a ptrunderii i circula[iei n locuri inundate sau cursuri de ape;
h) daunele produse anvelopelor, jantelor, amortizoarelor, articula[iilor autovehiculului n absen[a producerii unui risc
prevzut la art.1.3 "Avarii Accidentale i 1.4 "Evenimente naturale din care s rezulte avarierea i a altor pr[i
componente ale autovehiculului;
i) daunele provocate autovehiculului ca urmare a utilizrii unor anvelope cu alte dimensiuni ori caracteristici dect cele
prevzute n certificatul de nmatriculare ori care prezint tieturi sau rupturi ale cordului ori sunt uzate peste limita
admis.
1.4 Evenimente naturaIe
Prin derogare par[ial de la prevederile art. 4.3 din Condi[iile Generale de Asigurare, asigurarea pentru avarii accidentale
acoper i daunele materiale i directe produse autovehiculului asigurat ca urmare a furtunii, uraganelor, trombelor de aer,
aluviunilor, inunda[iilor, grindinei, alunecrilor sau surprilor de teren, precum i a cutremurului. Sunt cuprinse n asigurare i
daunele produse de cderea pe autovehicul a unor obiecte.
1.5 Evenimente socio-poIitice
Prin derogare par[ial de la prevederile art. 4.3 din Condi[iile Generale de Asigurare, asigurarea pentru avarii accidentale
acoper daunele materiale i directe produse autovehiculului asigurat ca urmare a tulburrilor civile, revoltelor, grevelor i a
actelor de vandalism.
Rmn excluse daunele determinate de reaua inten[ie a Asiguratului, a persoanelor care convie[uiesc n mod statornic cu
acesta, a angaja[ilor precum i a persoanelor autorizate de acesta s conduc, repare sau pstreze autovehiculul asigurat.
ArticoIuI 2. CIauze speciaIe
Sunt operante n msura n care au fost convenite n mod expres n poli[a de asigurare i s-au pltit primele de asigurare
suplimentare corespunztoare.
2.1 Asisten( rutier
a) Ajutor rutier
Asigurarea acoper i cheltuielile ocazionate de remorcarea autovehiculului avariat - ca urmare a producerii unui
eveniment acoperit prin poli[ - la un atelier de repara[ii sau spa[iu amenajat, inclusiv transportul pasagerilor, n limita
spa[iului disponibil din mijlocul de tractare.
b) Transport pasageri
n cazul producerii unui eveniment acoperit prin poli[ care s fac inutilizabil autovehiculul asigurat pentru o perioad
mai mare de 36 ore, pasagerii acestuia vor putea continua cltoria pn la locul de destina[ie sau se vor putea ntoarce
la locul de reedin[, cu acoperirea cheltuielilor de cltorie, cu condi[ia prezentrii documentelor de transport aferente.
Aceste cheltuieli sunt acoperite pn la concuren[a sumei de 200 EUR (sau echivalentul n LE) pentru fiecare
eveniment asigurat, oricare ar fi numrul de pasageri implica[i n accident.
2.2 Asisten( rutier extins
Sunt cuprinse n asigurare numai autoturismele utilizate de catre Asigurat pentru uzul su propriu sau al prepuilor si.
Sunt acoperite cheltuielile de transport ale autoturismului asigurat, de la locul evenimentului pn la cea mai apropiat unitate
service, survenite n urma:
- unor defec[iuni electrice sau mecanice, inclusiv pana de cauciuc dubl (aprut n urma unuia i aceluiai
eveniment);
- pricinurii directe precum lipsa combustibilului, utilizarea altui tip de combustibil dect cel prevzut n cartea tehnic a
autoturismului, chei pierdute sau chei ncuiate n acesta.
Atunci cnd este cazul Asigurtorul va despgubi cheltuielile de transport ale celui mai apropiat furnizor de servicii care poate
remedia problema (de exemplu cheltuielile aferente transportului de combustibil).
Atunci cnd este posibil se va oferi asisten[ pentru remedii uoare la fa[a locului; n caz contrar autoturismul va fi transportat
de ctre o main specializat (platform) pn la cea mai apropiat unitate service agreat. Societatea nu rspunde de
efectuarea repara[iei propriu-zise i nici de eventualele costuri ale pieselor de schimb necesare.
Limita maxim de despgubire de 1.000 EUR (sau echivalentul n LE) pe eveniment asigurat, indicat n poli[ reprezint
suma maxim pe care Societatea o poate plti pentru producerea unui singur eveniment asigurat, o singur dat n ntreaga
perioad asigurat.
ExcIuderi
Asigurtorul nu despgubete:
a) daunele determinate de reaua inten[ie sau culpa grav a Asiguratului, precum i a persoanelor autorizate de acesta s
conduc, repare sau pstreze autovehiculul asigurat.
n sensul prezentei excluderi, prin culpa grav se ntelege, ac[ionarea cu inten[ie asupra elementelor electrice sau
mecanice distrugnd sau avariind unul din elemente sau reducndu-i func[iile.
b) defec[iunile produse ca urmare a improviza[iilor sau modificrilor efectuate autoturismului dac acestea nu au fost
fcute la o unitate de service autorizat;
c) cheltuielile n legtura cu daune produse autoturismului asigurat ca urmare a implicrii acestuia ntr-un accident de
circula[ie;
d) pierderea financiar ca urmare a imobilizrii autoturismului;
5
e) cheltuielile ocazionate de ntre[inerea autoturismului, repara[iile curente sau reviziile periodice;
f) orice fel de daune produse pe durata transportului (tractrii) autoturismului asigurat;
g) combustibilul, cheltuielile pentru repara[ii efectuate n unit[ile service aferente montrii sau demontrii unor pr[i
componente ale autoturismului (de exemplu demontarea i golirea rezervorului de combustibil, inclusiv manopera ce
rezult din aceste opera[ii);
h) cheltuielile ocazionate de furtul sau pierderea cheilor;
i) cheltuielile de repara[ie ori nlocuire a anvelopelor sau jantelor; acestea rmn ntotdeauna n sarcina Asiguratului.
Asigurtorul i rezerv dreptul de a refuza despgubirea dac Asiguratul nu a anun[at la numrul de telefon 0313 200
222 (pentru Romania) sau 0036 - 14.58.44.38 (pentru straintate) natura problemei i nu a ateptat interven[ia Europ
Assistance.
2.3 Autoturism Ia schimb
n cazul producerii unui eveniment acoperit prin poli[, care face ca autoturismul asigurat s nu se mai poat deplasa prin for[a
proprie, Asiguratul poate beneficia de un autoturism la schimb. Clauza este disponibil exclusiv pentru autoturismele folosite
pentru uzul propriu, privat, de ctre persoane fizice sau juridice (exclus taxi, rent-a-car, curierat, protec[ie i paz, coal de
oferi, ambulan[, transport substan[e periculoase).
Condi[iile de acordare a autoturismului la schimb sunt: o singur dat n perioada asigurat, pentru maximum cinci zile
calendaristice dar nu mai mult de perioada necesar reparrii autoturismului. Autoturismul acordat la schimb nu va fi
obligatoriu din aceeai clas cu cel asigurat.
Eventualele garan[ii pe care le poate solicita societatea de "rent-a-car sunt n sarcina exclusiv a Asiguratului (inclusiv "drop
of charge, folosirea de lan[uri antiderapante etc). Se acoper doar costurile de nchiriere pe zi.
2.4 Ap Ia motor
Sunt cuprinse n asigurare i daunele directe produse autovehiculelor asigurate ca urmare a circula[iei pe drumuri inundate
din cauza unor evenimente naturale.
2.5 Pierderea / furtuI cheiIor
Sunt despgubite cheltuielile ocazionate de nlocuirea cheilor i broatelor autovehiculului, ca urmare a pierderii sau furtului
cheilor acestuia. Aceast extindere de asigurare se acord fr aplicarea franizei din poli[.
Prevederile de la art. 1.2 (Excluderi) privind obliga[iile Asiguratului n caz de pierdere a cheilor/telecomenzii/cheii master,
precum i cele referitoare la pieredea dreptului la despgubire n caz de nendeplinire a acestor obliga[ii rmn neschimbate.
2.6 Accidente persoane transportate
Asigurarea este valabil:
a) pentru conductorul auto: pentru accidente care se produc n legtur cu conducerea autovehiculului i cu opera[iunile
necesare, n caz de oprire sau reluare a mersului;
b) pentru persoanele transportate: pentru accidente suferite de acestea pe timpul circula[iei autovehiculului, pe parcursul
cltoriei, din momentul n care se urc n autovehicul i pn n momentul n care coboar, inclusiv.
Prin accident se n[elege orice eveniment datorat unei cauze fortuite, violente i exterioare, care produce vtmri corporale
ce pot fi stabilite n mod obiectiv i care are ca rezultat producerea riscurilor asigurate prevzute mai sus.
Sunt protejate prin asigurare persoanele, de orice varst, aflate n momentul accidentului, cu consim[mntul Asiguratului, n
autovehiculul men[ionat n polita, n limita numrului de locuri nscris n actele autovehiculului.
Asiguratorul nu va indemniza pe Asigurat n cazurile prevzute ca excluderi n asigurarea autovehiculului.
Suma asigurat nscris n poli[ se pltete:
- n caz de deces: motenitorilor legali ai Asiguratului, cu condi[ia ca decesul acestuia s fi survenit n perioada de 365
zile de la data accidentului n cauz;
- n caz de invaliditate permanent, indiferent de gradul de invaliditate, constatat n termen de 365 zile din ziua n
care s-a produs accidentul. Stabilirea existen[ei invalidit[ii se face pe baza certificatului medical constatator al
nvalidit[ii permanente eliberat de autoritatea competent, numai dup terminarea tratamentului, n termen de un
an de la data accidentului, dar nu mai devreme de 3 luni. n cazul n care nvaliditatea permanent este
incontestabil, plata indemniza[iei se poate face i nainte de terminarea tratamentului.
2.7 Rentregirea sumei asigurate
Cu derogare par[ial de la prevederile Art. 24 i 27 din Condi[iile Generale de Asigurare, rentregirea sumei asigurate,
diminuat ca urmare a producerii unui risc asigurat, se realizeaz automat, fr plata unei prime de asigurare suplimentare,
imediat dup efectuarea repara[iei, cu excep[ia cazurilor n care a fost declarat daun total.
ArticoIuI 3. Suma asigurat
Suma asigurat se stabilete potrivit declara[iei Asiguratului. La stabilirea sumei asigurate:
a) pentru autovehiculele noi trebuie luate n considerare factura de achizi[ie, listele de pre[uri ale reprezentan[elor sau
cataloagele de specialitate;
b) pentru autovehiculele vechi se va considera valoarea ob[inut din valoarea de nou calculat conform punctului a) de
mai sus din care se scade procentul de uzur corespunztor vechimii i gradului de ntre[inere.
Valorile ob[inute conform celor de mai sus trebuie s includ taxe vamale, TVA, accize etc, dup caz.
Echipamentele suplimentare montate la autovehicul se asigur la valoarea din factura de achizi[ie sau la valoarea dat de
listele de pre[uri ale reprezentan[elor sau de cataloagele de specialitate. Aceste documente trebuie anexate poli[ei de
asigurare.
ArticoIuI 4. DecIararea furtuIui
Prin derogare par[ial de la art. 18.3 din Condi[iile Generale de Asigurare, Asiguratul trebuie s reclame producerea furtului la
organele de poli[ie i la Societate n aceeai zi n care a constatat producerea acestuia. Asiguratul va declara Societ[ii, n
scris, care au fost circumstan[ele n care s-a produs evenimentul.
Cu ocazia reclamrii furtului la Societate, trebuie predate setul de chei/telecomenzile/cheia master, cartea de identitate i
certificatul de nmatriculare al autovehiculului n original i o copie legalizat a acestor documente. Pentru radierea ulterioar a
6
autovehiculului, dup plata despgubirii, Societatea va returna cartea de identitate i certificatul de nmatriculare n original.
Nendeplinirea de ctre Asigurat ori de ctre prepuii acestuia a obliga[iilor prevzute n prezentul articol are drept consecin[
decderea Asiguratului din dreptul la despgubire.
Societatea i rezerv dreptul de a solicita orice alte date i documente care pot oferi indicii referitoare la furt i de a efectua
orice investiga[ie necesar n scopul gsirii autovehiculului sau a identificrii autorilor.
Societatea va plti despgubirea dup expirarea termenului de 60 de zile de la data ntiin[rii producerii furtului - perioad n
care cazul va fi investigat de ctre organele de Poli[ie/Parchet - cu condi[ia ca organele de cercetare s confirme n scris faptul
c autovehiculul nu a fost gsit.
ArticoIuI 5. Repara(ii. nIocuirea bunuriIor furate sau avariate
n afara repara[iilor de urgen[ necesare pentru transportarea autovehiculului avariat la atelierul de repara[ii sau la spa[iul
special amenajat, Asiguratul trebuie s se ab[in de la orice repara[ie nainte de a primi acordul Societ[ii.
De asemenea, trebuie s conserve urmele i resturile evenimentului pn la constatarea daunei de ctre Societate, fr ca
prin aceasta s i se recunoasc dreptul la despgubire.
Societatea are dreptul:
- s dispun efectuarea repara[iilor necesare repunerii n stare de func[ionare a autovehiculului avariat ntr-un atelier ales
de aceasta;
- s nlocuiasc autovehiculul sau pr[i din acesta care au fost furate, distruse ori avariate cu unele de acelai fel. n caz
de daun total/furt total, Societatea l va despgubi pe Asigurat pentru pagubele materiale suferite, prin plata
contravalorii repara[iilor sau prin nlocuirea autovehiculului avariat/distrus/furat cu unul similar celui cuprins n
asigurare, potrivit op[iunii Asigurtorului;
- s intre n posesia reperelor rmase n urma repara[iei.
Societatea va despgubi contravaloarea costurilor repara[iilor sau nlocuirii pieselor care au fost men[ionate n procesul
verbal de constatare eliberat de inspectorul de daun.
Plata despgubirii se va face pe baza facturii i a devizului de repara[ie, n original, care se vor depune la dosarul de daun.
ArticoIuI 6. CuantumuI despgubirii
Avnd n vedere dispozi[iile art. 20 din Condi[iile Generale de Asigurare, se prevd urmtoarele:
a) n cazul producerii evenimentului asigurat care provoac dauna total a autovehiculului asigurat, stabilirea pre[ului
epavei se poate face printr-un sistem specializat de evaluare on-line sau printr-un expert neutru (costurile expertizei se
vor suporta 50% de Societate, 50% de Asigurat).
n cazul producerii evenimentului asigurat care provoac dauna total a autovehiculului asigurat, valoarea
indemniza[iei se va diminua cu valoarea epavei i cu contravaloarea primelor datorate pn la sfritul perioadei de
asigurare, respectiv anului de asigurare n care s-a produs dauna pentru asigurrile ncheiate pentru o perioad mai
mare de un an.
Valoarea epavei se determin de Societate [innd cont de valoarea pieselor i subansamblelor neavariate sau, n cazul
unor nen[elegeri, printr-un expert neutru (costurile expertizei se vor suporta 50% de Societate, 50% de Asigurat).
b) n cazul producerii evenimentului asigurat care cauzeaz daune par[iale autovehiculului, Societatea determin
cuantumul daunei n baza costului repara[iilor sau nlocuirilor pr[ilor componente avariate, adic cheltuielile pentru
materiale precum i cele de demontare i montare aferente repara[iilor i nlocuirilor, din care se scade contravaloarea
eventualelor recuperri.
Nivelul maxim al acestor cheltuieli este cel practicat de importatorul oficial al mrcii respective. Sunt excluse, n orice
caz, cheltuielile pentru modificrile i mbunt[irile aduse autovehiculului cu ocazia repara[iilor, repara[iile nereuite
precum i daunele ce decurg din lipsa de folosin[ a autovehiculului sau dintr-o depreciere a sa, oricare ar fi cauza;
c) n cazul n care costul de repara[ie sau de nlocuire, calculat conform lit. b, este mai mare dect diferen[a dintre valoarea
comercial a autovehiculului nainte de producerea evenimentului asigurat i cea stabilit dup producerea acestuia,
cuantumul daunei va fi egal cu aceast diferen[;
d) n cazul n care costul de repara[ie mai sus prevzut este mai mic dect diferen[a sus men[ionat, cuantumul
despgubirii este determinat ca la lit. b.
Prevederile de la lit. c) i d) se vor aplica cu acordul ambelor pr[i.
e) n cazul n care autovehiculul este dotat cu sistem de monitorizare GPS care, la data producerii furtului total nu
func[iona, din orice cauz, din despgubire se va re[ine diferen[a de prim acordat la ncheierea poli[ei tocmai datorit
existen[ei pe autovehicul a unui astfel de sistem i se va aplica, dac este cazul, procentul neacoperit de 10% din suma
asigurat.
Franiza sau procentul neacoperit (cu eventualul minim) se suport de Asigurat, cu excep[ia cazurilor prevzute la
art. 7, alin. 2.
f) se aplic o franiz procentual de 30% din cuantumul pagubei daunelor survenite n perioada 01 noiembrie - 28/29
februarie, n timp ce autovehiculul asigurat era condus pe drumuri publice fr ca acesta s fie dotat cu anvelope de
iarn, iar n cazul autovehiculului de transport marf cu o mas total maxim autorizat mai mare de 3,5 tone i al
autovehiculului de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conductorului auto, fr ca
acestea s fie echipate cu anvelope de iarn pe ro[ile axei/axelor de trac[iune sau fr a avea montate pe aceste ro[i
lan[uri sau alte echipamente antiderapante omologate (n msura n care aceste fapte constituie contraven[ii, potrivit
reglementrilor privind circula[ia rutier).
ArticoIuI 7. Franiza sau procentuI neacoperit
n cazul producerii evenimentului asigurat, Societatea va plti Asiguratului cuantumul despgubirii, determinat potrivit
prevederilor contractului de asigurare, din care se scade franiza sau procentul neacoperit (cu eventualul minim) care rmn
n sarcina Asiguratului.
7
e) cheltuielile ocazionate de ntre[inerea autoturismului, repara[iile curente sau reviziile periodice;
f) orice fel de daune produse pe durata transportului (tractrii) autoturismului asigurat;
g) combustibilul, cheltuielile pentru repara[ii efectuate n unit[ile service aferente montrii sau demontrii unor pr[i
componente ale autoturismului (de exemplu demontarea i golirea rezervorului de combustibil, inclusiv manopera ce
rezult din aceste opera[ii);
h) cheltuielile ocazionate de furtul sau pierderea cheilor;
i) cheltuielile de repara[ie ori nlocuire a anvelopelor sau jantelor; acestea rmn ntotdeauna n sarcina Asiguratului.
Asigurtorul i rezerv dreptul de a refuza despgubirea dac Asiguratul nu a anun[at la numrul de telefon 0313 200
222 (pentru Romania) sau 0036 - 14.58.44.38 (pentru straintate) natura problemei i nu a ateptat interven[ia Europ
Assistance.
2.3 Autoturism Ia schimb
n cazul producerii unui eveniment acoperit prin poli[, care face ca autoturismul asigurat s nu se mai poat deplasa prin for[a
proprie, Asiguratul poate beneficia de un autoturism la schimb. Clauza este disponibil exclusiv pentru autoturismele folosite
pentru uzul propriu, privat, de ctre persoane fizice sau juridice (exclus taxi, rent-a-car, curierat, protec[ie i paz, coal de
oferi, ambulan[, transport substan[e periculoase).
Condi[iile de acordare a autoturismului la schimb sunt: o singur dat n perioada asigurat, pentru maximum cinci zile
calendaristice dar nu mai mult de perioada necesar reparrii autoturismului. Autoturismul acordat la schimb nu va fi
obligatoriu din aceeai clas cu cel asigurat.
Eventualele garan[ii pe care le poate solicita societatea de "rent-a-car sunt n sarcina exclusiv a Asiguratului (inclusiv "drop
of charge, folosirea de lan[uri antiderapante etc). Se acoper doar costurile de nchiriere pe zi.
2.4 Ap Ia motor
Sunt cuprinse n asigurare i daunele directe produse autovehiculelor asigurate ca urmare a circula[iei pe drumuri inundate
din cauza unor evenimente naturale.
2.5 Pierderea / furtuI cheiIor
Sunt despgubite cheltuielile ocazionate de nlocuirea cheilor i broatelor autovehiculului, ca urmare a pierderii sau furtului
cheilor acestuia. Aceast extindere de asigurare se acord fr aplicarea franizei din poli[.
Prevederile de la art. 1.2 (Excluderi) privind obliga[iile Asiguratului n caz de pierdere a cheilor/telecomenzii/cheii master,
precum i cele referitoare la pieredea dreptului la despgubire n caz de nendeplinire a acestor obliga[ii rmn neschimbate.
2.6 Accidente persoane transportate
Asigurarea este valabil:
a) pentru conductorul auto: pentru accidente care se produc n legtur cu conducerea autovehiculului i cu opera[iunile
necesare, n caz de oprire sau reluare a mersului;
b) pentru persoanele transportate: pentru accidente suferite de acestea pe timpul circula[iei autovehiculului, pe parcursul
cltoriei, din momentul n care se urc n autovehicul i pn n momentul n care coboar, inclusiv.
Prin accident se n[elege orice eveniment datorat unei cauze fortuite, violente i exterioare, care produce vtmri corporale
ce pot fi stabilite n mod obiectiv i care are ca rezultat producerea riscurilor asigurate prevzute mai sus.
Sunt protejate prin asigurare persoanele, de orice varst, aflate n momentul accidentului, cu consim[mntul Asiguratului, n
autovehiculul men[ionat n polita, n limita numrului de locuri nscris n actele autovehiculului.
Asiguratorul nu va indemniza pe Asigurat n cazurile prevzute ca excluderi n asigurarea autovehiculului.
Suma asigurat nscris n poli[ se pltete:
- n caz de deces: motenitorilor legali ai Asiguratului, cu condi[ia ca decesul acestuia s fi survenit n perioada de 365
zile de la data accidentului n cauz;
- n caz de invaliditate permanent, indiferent de gradul de invaliditate, constatat n termen de 365 zile din ziua n
care s-a produs accidentul. Stabilirea existen[ei invalidit[ii se face pe baza certificatului medical constatator al
nvalidit[ii permanente eliberat de autoritatea competent, numai dup terminarea tratamentului, n termen de un
an de la data accidentului, dar nu mai devreme de 3 luni. n cazul n care nvaliditatea permanent este
incontestabil, plata indemniza[iei se poate face i nainte de terminarea tratamentului.
2.7 Rentregirea sumei asigurate
Cu derogare par[ial de la prevederile Art. 24 i 27 din Condi[iile Generale de Asigurare, rentregirea sumei asigurate,
diminuat ca urmare a producerii unui risc asigurat, se realizeaz automat, fr plata unei prime de asigurare suplimentare,
imediat dup efectuarea repara[iei, cu excep[ia cazurilor n care a fost declarat daun total.
ArticoIuI 3. Suma asigurat
Suma asigurat se stabilete potrivit declara[iei Asiguratului. La stabilirea sumei asigurate:
a) pentru autovehiculele noi trebuie luate n considerare factura de achizi[ie, listele de pre[uri ale reprezentan[elor sau
cataloagele de specialitate;
b) pentru autovehiculele vechi se va considera valoarea ob[inut din valoarea de nou calculat conform punctului a) de
mai sus din care se scade procentul de uzur corespunztor vechimii i gradului de ntre[inere.
Valorile ob[inute conform celor de mai sus trebuie s includ taxe vamale, TVA, accize etc, dup caz.
Echipamentele suplimentare montate la autovehicul se asigur la valoarea din factura de achizi[ie sau la valoarea dat de
listele de pre[uri ale reprezentan[elor sau de cataloagele de specialitate. Aceste documente trebuie anexate poli[ei de
asigurare.
ArticoIuI 4. DecIararea furtuIui
Prin derogare par[ial de la art. 18.3 din Condi[iile Generale de Asigurare, Asiguratul trebuie s reclame producerea furtului la
organele de poli[ie i la Societate n aceeai zi n care a constatat producerea acestuia. Asiguratul va declara Societ[ii, n
scris, care au fost circumstan[ele n care s-a produs evenimentul.
Cu ocazia reclamrii furtului la Societate, trebuie predate setul de chei/telecomenzile/cheia master, cartea de identitate i
certificatul de nmatriculare al autovehiculului n original i o copie legalizat a acestor documente. Pentru radierea ulterioar a
6
autovehiculului, dup plata despgubirii, Societatea va returna cartea de identitate i certificatul de nmatriculare n original.
Nendeplinirea de ctre Asigurat ori de ctre prepuii acestuia a obliga[iilor prevzute n prezentul articol are drept consecin[
decderea Asiguratului din dreptul la despgubire.
Societatea i rezerv dreptul de a solicita orice alte date i documente care pot oferi indicii referitoare la furt i de a efectua
orice investiga[ie necesar n scopul gsirii autovehiculului sau a identificrii autorilor.
Societatea va plti despgubirea dup expirarea termenului de 60 de zile de la data ntiin[rii producerii furtului - perioad n
care cazul va fi investigat de ctre organele de Poli[ie/Parchet - cu condi[ia ca organele de cercetare s confirme n scris faptul
c autovehiculul nu a fost gsit.
ArticoIuI 5. Repara(ii. nIocuirea bunuriIor furate sau avariate
n afara repara[iilor de urgen[ necesare pentru transportarea autovehiculului avariat la atelierul de repara[ii sau la spa[iul
special amenajat, Asiguratul trebuie s se ab[in de la orice repara[ie nainte de a primi acordul Societ[ii.
De asemenea, trebuie s conserve urmele i resturile evenimentului pn la constatarea daunei de ctre Societate, fr ca
prin aceasta s i se recunoasc dreptul la despgubire.
Societatea are dreptul:
- s dispun efectuarea repara[iilor necesare repunerii n stare de func[ionare a autovehiculului avariat ntr-un atelier ales
de aceasta;
- s nlocuiasc autovehiculul sau pr[i din acesta care au fost furate, distruse ori avariate cu unele de acelai fel. n caz
de daun total/furt total, Societatea l va despgubi pe Asigurat pentru pagubele materiale suferite, prin plata
contravalorii repara[iilor sau prin nlocuirea autovehiculului avariat/distrus/furat cu unul similar celui cuprins n
asigurare, potrivit op[iunii Asigurtorului;
- s intre n posesia reperelor rmase n urma repara[iei.
Societatea va despgubi contravaloarea costurilor repara[iilor sau nlocuirii pieselor care au fost men[ionate n procesul
verbal de constatare eliberat de inspectorul de daun.
Plata despgubirii se va face pe baza facturii i a devizului de repara[ie, n original, care se vor depune la dosarul de daun.
ArticoIuI 6. CuantumuI despgubirii
Avnd n vedere dispozi[iile art. 20 din Condi[iile Generale de Asigurare, se prevd urmtoarele:
a) n cazul producerii evenimentului asigurat care provoac dauna total a autovehiculului asigurat, stabilirea pre[ului
epavei se poate face printr-un sistem specializat de evaluare on-line sau printr-un expert neutru (costurile expertizei se
vor suporta 50% de Societate, 50% de Asigurat).
n cazul producerii evenimentului asigurat care provoac dauna total a autovehiculului asigurat, valoarea
indemniza[iei se va diminua cu valoarea epavei i cu contravaloarea primelor datorate pn la sfritul perioadei de
asigurare, respectiv anului de asigurare n care s-a produs dauna pentru asigurrile ncheiate pentru o perioad mai
mare de un an.
Valoarea epavei se determin de Societate [innd cont de valoarea pieselor i subansamblelor neavariate sau, n cazul
unor nen[elegeri, printr-un expert neutru (costurile expertizei se vor suporta 50% de Societate, 50% de Asigurat).
b) n cazul producerii evenimentului asigurat care cauzeaz daune par[iale autovehiculului, Societatea determin
cuantumul daunei n baza costului repara[iilor sau nlocuirilor pr[ilor componente avariate, adic cheltuielile pentru
materiale precum i cele de demontare i montare aferente repara[iilor i nlocuirilor, din care se scade contravaloarea
eventualelor recuperri.
Nivelul maxim al acestor cheltuieli este cel practicat de importatorul oficial al mrcii respective. Sunt excluse, n orice
caz, cheltuielile pentru modificrile i mbunt[irile aduse autovehiculului cu ocazia repara[iilor, repara[iile nereuite
precum i daunele ce decurg din lipsa de folosin[ a autovehiculului sau dintr-o depreciere a sa, oricare ar fi cauza;
c) n cazul n care costul de repara[ie sau de nlocuire, calculat conform lit. b, este mai mare dect diferen[a dintre valoarea
comercial a autovehiculului nainte de producerea evenimentului asigurat i cea stabilit dup producerea acestuia,
cuantumul daunei va fi egal cu aceast diferen[;
d) n cazul n care costul de repara[ie mai sus prevzut este mai mic dect diferen[a sus men[ionat, cuantumul
despgubirii este determinat ca la lit. b.
Prevederile de la lit. c) i d) se vor aplica cu acordul ambelor pr[i.
e) n cazul n care autovehiculul este dotat cu sistem de monitorizare GPS care, la data producerii furtului total nu
func[iona, din orice cauz, din despgubire se va re[ine diferen[a de prim acordat la ncheierea poli[ei tocmai datorit
existen[ei pe autovehicul a unui astfel de sistem i se va aplica, dac este cazul, procentul neacoperit de 10% din suma
asigurat.
Franiza sau procentul neacoperit (cu eventualul minim) se suport de Asigurat, cu excep[ia cazurilor prevzute la
art. 7, alin. 2.
f) se aplic o franiz procentual de 30% din cuantumul pagubei daunelor survenite n perioada 01 noiembrie - 28/29
februarie, n timp ce autovehiculul asigurat era condus pe drumuri publice fr ca acesta s fie dotat cu anvelope de
iarn, iar n cazul autovehiculului de transport marf cu o mas total maxim autorizat mai mare de 3,5 tone i al
autovehiculului de transport persoane cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv cel al conductorului auto, fr ca
acestea s fie echipate cu anvelope de iarn pe ro[ile axei/axelor de trac[iune sau fr a avea montate pe aceste ro[i
lan[uri sau alte echipamente antiderapante omologate (n msura n care aceste fapte constituie contraven[ii, potrivit
reglementrilor privind circula[ia rutier).
ArticoIuI 7. Franiza sau procentuI neacoperit
n cazul producerii evenimentului asigurat, Societatea va plti Asiguratului cuantumul despgubirii, determinat potrivit
prevederilor contractului de asigurare, din care se scade franiza sau procentul neacoperit (cu eventualul minim) care rmn
n sarcina Asiguratului.
7
Franiza fix prevzut n poli[a de asigurare nu se aplic la stabilirea despgubirii dac dauna a fost produs din culpa
exclusiv a unor ter[e persoane, pentru evenimente n urma crora Asiguratul CASCO al Societ[ii are dreptul la primirea unei
despgubiri n baza asigurrii obligatorii de rspundere civil auto ncheiat de ter[ul vinovat.
ArticoIuI 8. Recuperri
Asiguratul are obliga[ia s informeze Societatea n termen de 24 de ore de la luarea la cunotin[ a faptului c autovehiculului
furat sau pr[i din autovehiculul avariat au fost recuperate. Valoarea recuperrilor realizate nainte de plata despgubirii va fi
luat n calcul pentru micorarea daunei nsi. Pentru tot ceea ce a fost recuperat dup plata despgubirii, Asiguratul are
obliga[ia s restituie contravaloarea acestor recuperri.
n cazul n care dup efectuarea pl[ii despgubirii autorit[ile competente recupereaz autoturismul furat, acesta, prin efectul
pl[ii despgubirii, intr n proprietatea Societ[ii care va putea exercita toate prerogativele ce decurg din aceast calitate.
ArticoIuI 9. SistemuI Bonus MaIus (BM)
9.1 Prezenta asigurare beneficiaz de sistemul Bonus Malus (BM), n cadrul cruia sunt prevzute reduceri sau majorri
ale primelor de asigurare, pentru absen[a, respectiv existen[a daunelor pe perioada unor ani ntregi de asigurare.
9.2 Sistemul Bonus Malus se aplic exclusiv poli[elor individuale ncheiate pentru autovehiculele apar[innd persoanelor
fizice sau juridice.
9.3 Sistemul Bonus Malus (prezentat n Tabelul 1) are 15 clase (trepte): clasa 1 corespunde bonusului maxim, clasa 15
corespunde malusului maxim iar clasa 10 este clasa neutr (corespunznd primei tarifare de baz a Societ[ii).
9.4 ntrarea n sistem (Asigurat nou) se face prin clasa a 10-a, care corespunde primei tarifare de baza a Societ[ii, calculat
[innd cont de toate elementele con[inute n cererea chestionar i de declara[ia Asiguratului la ncheierea poli[ei.
9.5 Prima de asigurare variaz la fiecare rennoire conform scalei i regulilor prezentate mai jos, func[ie de numrul
daunelor nregistrate n anul de asigurare ncheiat.
9.6 Reducerile i majorrile se aplic primelor tarifare de baz practicate de Societate n momentul rennoirii poli[ei.
9.7 Mecanismul de deplasare n interiorul scalei, prezentat n Tabelul 2 de mai jos, este urmtorul:
- un an far daune implic coborarea cu o pozi[ie;
- fiecare daun produs ntr-un an de asigurare implic creterea cu doua pozi[ii.
9.8 n nici un caz reducerile primei de baz nu pot fi mai mari de 50% din aceasta (bonus maxim), iar majorrile un pot depi
200% (malus maxim).
9.9 La determinarea clasei de bonus-malus nu se iau n considerare daunele produse din culpa exclusiv a unor ter[e
persoane, pentru evenimente n urma crora Asiguratul CASCO al Generali are dreptul la primirea unei despgubiri n
baza asigurrii obligatorii de rspundere civil auto ncheiat de ter[ul vinovat.
9.10 Contractantul are posibilitatea de a evita majorrile de prim sau s beneficieze de reducerile de prim prevzute de
sistemul Bonus Malus, renun[nd n mod expres la despgubirea aferent unor daune produse pe durata asigurrii.
ArticoIuI 10. ntindere teritoriaI
Asigurarea este valabil pe teritoriul Romniei.
Valabilitatea asigurrii CASCO - inclusiv a clauzelor speciale pentru care s-a optat - se extinde n afara teritoriului Romniei,
fr plata unei prime suplimentare i fr emiterea unui supliment de asigurare, pe aceeai perioad i cu aceeai acoperire
teritorial pentru care Asiguratul a ncheiat tot cu Societatea asigurarea obligatorie RCA. Valabilitatea extinderii nu poate
depi data de expirare a poli[ei RCA, respectiv a asigurrii casco (oricare din acestea dou expir prima).
Pentru [rile apar[innd Sistemului Carte Verde, n care asigurarea obligatorie RCA ncheiat n Romnia nu valideaz
(acestea apar pe poli[a RCAca fiind barate), valabilitatea asigurrii Casco se extinde gratuit n [rile solicitate, doar dac se
ncheie tot la Societate, contra cost, o asigurare Carte Verde cu valabilitate n acele [ri.
8
TabeI 2. Calculul pozi[iei BM la rennoire TabeI 1. Clasele de Bonus Malus
Numr daune n anuI de asigurare
CIasa
Bonus MaIus
Coeficient de
majorare / reducere
CIasa
Bonus MaIus
0 1 2 3 i peste 3
1 1 1 3 5 7
2

2 1 4 6 8
3

3 2 5 7 9
4

4 3 6 8 10
5

5 4 7 9 11
6

6 5 8 10 12
7

7 6 9 11 13
8

8 7 10 12 14
9

9 8 11 13 15
10

10 9 12 14 15
11

11 10 13 15 15
12

12 11 14 15 15
13

13 12 15 15 15
14 14 13 15 15 15
15
0,50
0,53

0,56

0,60

0,64

0,69

0,74

0,80

0,88

1,00

1,07

1,15

1,35

1,60
2,00 15 14 15 15 15
n toate celelalte cazuri dect cele expuse mai sus (de ex.: asigurarea obligatorie RCA nu e ncheiat tot la Societate, se
solicit extinderea asigurarii casco n alte [ri dect cele 45 men[ionate mai sus, etc.), asigurarea poate fi extins doar prin
emiterea unui Act adi[ional la poli[ i plata unei prime suplimentare, conform tarifelor Societ[ii.
Asigurarea n afara teritoriului Romniei valideaz pentru aceleai riscuri pentru care a fost ncheiat cu valabilitate pe
teritoriul Romniei.
ndiferent dac extinderea valabilit[ii asigurrii casco se face fr plata unei prime suplimentare sau contra cost i indiferent
de [rile n care acoperirea valideaz, aceasta este valabil n urmtoarele condi[ii:
- cu acordarea de ajutor rutier n limita de 1% din suma asigurat;
- cu aplicarea unei franize fixe de 10% din suma asigurat (20% pentru Ukraina, Albania, Bulgaria, Belarus, talia
Republica Moldova i Rusia) n cazul producerii unei daune totale, ca urmare a unui furt sau tlhrii.
n cazul producerii unui eveniment asigurat care mpiedic deplasarea n securitate a autovehiculului, Asiguratul trebuie s
sune la numrul de telefon 0313 200 222 (pentru Romania) sau la 0036 - 14.58.44.38 (pentru strintate) i s urmeze
instruc[iunile primite.
Condi(ii GeneraIe de Asigurare
ArticoIuI 1. ContractuI de asigurare
Contractul de asigurare este reglementat de Condi[iile Generale de Asigurare, de Condi[iile Particulare de Asigurare ale
fiecrei poli[e, de Clauzele Speciale, n cazul n care sunt men[ionate n mod expres n poli[, de Actele Declarative/Adi[ionale
i de alte n[elegeri scrise, semnate de pr[i, toate fcnd parte integrant din contract.
ArticoIuI 2. Forma contractuIui
2.1 Contractul de asigurare se ncheie n scris, sub sanc[iunea nulit[ii i nu se poate dovedi prin martori, chiar dac exist
un nceput de dovad scris.
2.2 Dispozi[iile aliniatului precedent se aplic i tuturor modificrilor ulterioare ale contractului de asigurare.
ArticoIuI 3. Coasigurarea
n cazul n care asigurarea aceluiai risc este repartizat ntre mai multe societ[i de asigurare n cote determinate, Societatea
rspunde numai propor[ional cu cota sa de participare, chiar dac poli[a este unic i este semnat de mai multe societ[i de
asigurare.
ArticoIuI 4. EvenimentuI i riscuI asigurat
4.1 Obliga[ia Societ[ii de a plti indemniza[ia ia natere numai ca urmare a producerii evenimentului asigurat.
4.2 Defini[ia evenimentului asigurat i a riscului asigurat este dat de prevederile contractului de asigurare men[ionat la
art.1.
4.3 Cu excep[ia acordului contrar expres, Societatea nu va plti indemniza[ie pentru daunele:
4.3.1 cauzate de rzboi sau opera[iuni de rzboi, chiar i nedeclarat, invazie, ocupa[ie militar, rzboi civil, insurec[ie,
tulburri civile, revolte, greve, acte de terorism sau sabotaj, acte de vandalism;
4.3.2 produse de explozii sau emana[ii de cldur sau radia[ii provenite din fuziunea sau fisiunea nuclear, precum i
din radia[iile provocate de accelerarea artificial a particulelor atomice;
4.3.3 cauzate de poluare i contaminare a mediului, chiar dac au fost provocate de evenimente asigurate;
4.3.4 confiscare, expropriere, na[ionalizare, rechizi[ionare, sechestrare, distrugere sau avariere din ordinul oricrui
guvern de drept sau de fapt sau oricrei autorit[i publice.
ArticoIuI 5. mprejurriIe esen(iaIe referitoare Ia risc
5.1 Persoana care urmeaz s ncheie asigurarea este obligat s rspund n scris la ntrebrile formulate de Societate,
cu privire la mprejurrile esen[iale pe care le cunoate referitoare la risc.
5.2 n toate cazurile n care mprejurrile esen[iale privind riscul, la care face referire alineatul precedent, se schimb n
cursul executrii contractului, Asiguratul este obligat s comunice n scris Societ[ii schimbarea, imediat ce a
cunoscut-o. Ca urmare a comunicrii, Societatea are dreptul s propun asiguratului modificarea corespunztoare a
contractului, conform noilor mprejurri privind riscul sau s-l denun[e, n cazul n care n aceste noi mprejurri
contractul nu s-ar fi ncheiat. Societatea va ntiin[a n scris Asiguratul privind modificrile aduse contractului sau va
denun[a contractul, cu un preaviz de 15 zile lucrtoare.
ArticoIuI 6. Nerespectarea prevederiIor Art. 5
6.1 Dac Asiguratul a dat rspunsuri inexacte sau incomplete ori dac nu a comunicat imediat Societ[ii schimbarea
mprejurrilor esen[iale privind riscul, Societatea are dreptul, nainte de producerea evenimentului asigurat:
- s propun Asiguratului modificarea contractului, cu ajustarea corespunztoare a primelor;
- s denun[e contractul, cu returnarea integral a primelor ncasate, n cazul n care, cunoscnd exact
mprejurrile, acesta nu s-ar fi ncheiat.
6.2 Dup producerea evenimentului asigurat, Societatea are dreptul s reduc indemniza[ia cuvenit, corespunztor
raportului dintre prima de asigurare stabilit i cea care, cunoscndu-se exact mprejurrile, ar fi cuvenit, sau s refuze
9
Franiza fix prevzut n poli[a de asigurare nu se aplic la stabilirea despgubirii dac dauna a fost produs din culpa
exclusiv a unor ter[e persoane, pentru evenimente n urma crora Asiguratul CASCO al Societ[ii are dreptul la primirea unei
despgubiri n baza asigurrii obligatorii de rspundere civil auto ncheiat de ter[ul vinovat.
ArticoIuI 8. Recuperri
Asiguratul are obliga[ia s informeze Societatea n termen de 24 de ore de la luarea la cunotin[ a faptului c autovehiculului
furat sau pr[i din autovehiculul avariat au fost recuperate. Valoarea recuperrilor realizate nainte de plata despgubirii va fi
luat n calcul pentru micorarea daunei nsi. Pentru tot ceea ce a fost recuperat dup plata despgubirii, Asiguratul are
obliga[ia s restituie contravaloarea acestor recuperri.
n cazul n care dup efectuarea pl[ii despgubirii autorit[ile competente recupereaz autoturismul furat, acesta, prin efectul
pl[ii despgubirii, intr n proprietatea Societ[ii care va putea exercita toate prerogativele ce decurg din aceast calitate.
ArticoIuI 9. SistemuI Bonus MaIus (BM)
9.1 Prezenta asigurare beneficiaz de sistemul Bonus Malus (BM), n cadrul cruia sunt prevzute reduceri sau majorri
ale primelor de asigurare, pentru absen[a, respectiv existen[a daunelor pe perioada unor ani ntregi de asigurare.
9.2 Sistemul Bonus Malus se aplic exclusiv poli[elor individuale ncheiate pentru autovehiculele apar[innd persoanelor
fizice sau juridice.
9.3 Sistemul Bonus Malus (prezentat n Tabelul 1) are 15 clase (trepte): clasa 1 corespunde bonusului maxim, clasa 15
corespunde malusului maxim iar clasa 10 este clasa neutr (corespunznd primei tarifare de baz a Societ[ii).
9.4 ntrarea n sistem (Asigurat nou) se face prin clasa a 10-a, care corespunde primei tarifare de baza a Societ[ii, calculat
[innd cont de toate elementele con[inute n cererea chestionar i de declara[ia Asiguratului la ncheierea poli[ei.
9.5 Prima de asigurare variaz la fiecare rennoire conform scalei i regulilor prezentate mai jos, func[ie de numrul
daunelor nregistrate n anul de asigurare ncheiat.
9.6 Reducerile i majorrile se aplic primelor tarifare de baz practicate de Societate n momentul rennoirii poli[ei.
9.7 Mecanismul de deplasare n interiorul scalei, prezentat n Tabelul 2 de mai jos, este urmtorul:
- un an far daune implic coborarea cu o pozi[ie;
- fiecare daun produs ntr-un an de asigurare implic creterea cu doua pozi[ii.
9.8 n nici un caz reducerile primei de baz nu pot fi mai mari de 50% din aceasta (bonus maxim), iar majorrile un pot depi
200% (malus maxim).
9.9 La determinarea clasei de bonus-malus nu se iau n considerare daunele produse din culpa exclusiv a unor ter[e
persoane, pentru evenimente n urma crora Asiguratul CASCO al Generali are dreptul la primirea unei despgubiri n
baza asigurrii obligatorii de rspundere civil auto ncheiat de ter[ul vinovat.
9.10 Contractantul are posibilitatea de a evita majorrile de prim sau s beneficieze de reducerile de prim prevzute de
sistemul Bonus Malus, renun[nd n mod expres la despgubirea aferent unor daune produse pe durata asigurrii.
ArticoIuI 10. ntindere teritoriaI
Asigurarea este valabil pe teritoriul Romniei.
Valabilitatea asigurrii CASCO - inclusiv a clauzelor speciale pentru care s-a optat - se extinde n afara teritoriului Romniei,
fr plata unei prime suplimentare i fr emiterea unui supliment de asigurare, pe aceeai perioad i cu aceeai acoperire
teritorial pentru care Asiguratul a ncheiat tot cu Societatea asigurarea obligatorie RCA. Valabilitatea extinderii nu poate
depi data de expirare a poli[ei RCA, respectiv a asigurrii casco (oricare din acestea dou expir prima).
Pentru [rile apar[innd Sistemului Carte Verde, n care asigurarea obligatorie RCA ncheiat n Romnia nu valideaz
(acestea apar pe poli[a RCAca fiind barate), valabilitatea asigurrii Casco se extinde gratuit n [rile solicitate, doar dac se
ncheie tot la Societate, contra cost, o asigurare Carte Verde cu valabilitate n acele [ri.
8
TabeI 2. Calculul pozi[iei BM la rennoire TabeI 1. Clasele de Bonus Malus
Numr daune n anuI de asigurare
CIasa
Bonus MaIus
Coeficient de
majorare / reducere
CIasa
Bonus MaIus
0 1 2 3 i peste 3
1 1 1 3 5 7
2

2 1 4 6 8
3

3 2 5 7 9
4

4 3 6 8 10
5

5 4 7 9 11
6

6 5 8 10 12
7

7 6 9 11 13
8

8 7 10 12 14
9

9 8 11 13 15
10

10 9 12 14 15
11

11 10 13 15 15
12

12 11 14 15 15
13

13 12 15 15 15
14 14 13 15 15 15
15
0,50
0,53

0,56

0,60

0,64

0,69

0,74

0,80

0,88

1,00

1,07

1,15

1,35

1,60
2,00 15 14 15 15 15
n toate celelalte cazuri dect cele expuse mai sus (de ex.: asigurarea obligatorie RCA nu e ncheiat tot la Societate, se
solicit extinderea asigurarii casco n alte [ri dect cele 45 men[ionate mai sus, etc.), asigurarea poate fi extins doar prin
emiterea unui Act adi[ional la poli[ i plata unei prime suplimentare, conform tarifelor Societ[ii.
Asigurarea n afara teritoriului Romniei valideaz pentru aceleai riscuri pentru care a fost ncheiat cu valabilitate pe
teritoriul Romniei.
ndiferent dac extinderea valabilit[ii asigurrii casco se face fr plata unei prime suplimentare sau contra cost i indiferent
de [rile n care acoperirea valideaz, aceasta este valabil n urmtoarele condi[ii:
- cu acordarea de ajutor rutier n limita de 1% din suma asigurat;
- cu aplicarea unei franize fixe de 10% din suma asigurat (20% pentru Ukraina, Albania, Bulgaria, Belarus, talia
Republica Moldova i Rusia) n cazul producerii unei daune totale, ca urmare a unui furt sau tlhrii.
n cazul producerii unui eveniment asigurat care mpiedic deplasarea n securitate a autovehiculului, Asiguratul trebuie s
sune la numrul de telefon 0313 200 222 (pentru Romania) sau la 0036 - 14.58.44.38 (pentru strintate) i s urmeze
instruc[iunile primite.
Condi(ii GeneraIe de Asigurare
ArticoIuI 1. ContractuI de asigurare
Contractul de asigurare este reglementat de Condi[iile Generale de Asigurare, de Condi[iile Particulare de Asigurare ale
fiecrei poli[e, de Clauzele Speciale, n cazul n care sunt men[ionate n mod expres n poli[, de Actele Declarative/Adi[ionale
i de alte n[elegeri scrise, semnate de pr[i, toate fcnd parte integrant din contract.
ArticoIuI 2. Forma contractuIui
2.1 Contractul de asigurare se ncheie n scris, sub sanc[iunea nulit[ii i nu se poate dovedi prin martori, chiar dac exist
un nceput de dovad scris.
2.2 Dispozi[iile aliniatului precedent se aplic i tuturor modificrilor ulterioare ale contractului de asigurare.
ArticoIuI 3. Coasigurarea
n cazul n care asigurarea aceluiai risc este repartizat ntre mai multe societ[i de asigurare n cote determinate, Societatea
rspunde numai propor[ional cu cota sa de participare, chiar dac poli[a este unic i este semnat de mai multe societ[i de
asigurare.
ArticoIuI 4. EvenimentuI i riscuI asigurat
4.1 Obliga[ia Societ[ii de a plti indemniza[ia ia natere numai ca urmare a producerii evenimentului asigurat.
4.2 Defini[ia evenimentului asigurat i a riscului asigurat este dat de prevederile contractului de asigurare men[ionat la
art.1.
4.3 Cu excep[ia acordului contrar expres, Societatea nu va plti indemniza[ie pentru daunele:
4.3.1 cauzate de rzboi sau opera[iuni de rzboi, chiar i nedeclarat, invazie, ocupa[ie militar, rzboi civil, insurec[ie,
tulburri civile, revolte, greve, acte de terorism sau sabotaj, acte de vandalism;
4.3.2 produse de explozii sau emana[ii de cldur sau radia[ii provenite din fuziunea sau fisiunea nuclear, precum i
din radia[iile provocate de accelerarea artificial a particulelor atomice;
4.3.3 cauzate de poluare i contaminare a mediului, chiar dac au fost provocate de evenimente asigurate;
4.3.4 confiscare, expropriere, na[ionalizare, rechizi[ionare, sechestrare, distrugere sau avariere din ordinul oricrui
guvern de drept sau de fapt sau oricrei autorit[i publice.
ArticoIuI 5. mprejurriIe esen(iaIe referitoare Ia risc
5.1 Persoana care urmeaz s ncheie asigurarea este obligat s rspund n scris la ntrebrile formulate de Societate,
cu privire la mprejurrile esen[iale pe care le cunoate referitoare la risc.
5.2 n toate cazurile n care mprejurrile esen[iale privind riscul, la care face referire alineatul precedent, se schimb n
cursul executrii contractului, Asiguratul este obligat s comunice n scris Societ[ii schimbarea, imediat ce a
cunoscut-o. Ca urmare a comunicrii, Societatea are dreptul s propun asiguratului modificarea corespunztoare a
contractului, conform noilor mprejurri privind riscul sau s-l denun[e, n cazul n care n aceste noi mprejurri
contractul nu s-ar fi ncheiat. Societatea va ntiin[a n scris Asiguratul privind modificrile aduse contractului sau va
denun[a contractul, cu un preaviz de 15 zile lucrtoare.
ArticoIuI 6. Nerespectarea prevederiIor Art. 5
6.1 Dac Asiguratul a dat rspunsuri inexacte sau incomplete ori dac nu a comunicat imediat Societ[ii schimbarea
mprejurrilor esen[iale privind riscul, Societatea are dreptul, nainte de producerea evenimentului asigurat:
- s propun Asiguratului modificarea contractului, cu ajustarea corespunztoare a primelor;
- s denun[e contractul, cu returnarea integral a primelor ncasate, n cazul n care, cunoscnd exact
mprejurrile, acesta nu s-ar fi ncheiat.
6.2 Dup producerea evenimentului asigurat, Societatea are dreptul s reduc indemniza[ia cuvenit, corespunztor
raportului dintre prima de asigurare stabilit i cea care, cunoscndu-se exact mprejurrile, ar fi cuvenit, sau s refuze
9
plata indemniza[iei dac, fa[ de acele mprejurri, contractul nu s-ar fi ncheiat, restituind integral prima de asigurare
ncasat.
6.3 n cazurile prevzute la art. 6.1 i 6.2, dac Asiguratul a fost de rea credin[, nainte de producerea evenimentului
asigurat, Societatea va denun[a contractul, iar dup producerea acelui eveniment va refuza plata indemniza[iei, fr
restituirea primelor de asigurare.
ArticoIuI 7. Inexisten(a riscuIui
Dac nainte de a ncepe obliga[ia Societ[ii, riscul asigurat s-a produs sau producerea lui a devenit imposibil, precum i n
cazul n care dup nceperea obliga[iei Societ[ii, producerea riscului a devenit imposibil, contractul se reziliaz de drept,
fr a fi necesar ndeplinirea vreunei alte formalit[i.
ArticoIuI 8. InteresuI asigurabiI
8.1. Asiguratul trebuie s aib un interes fa[ de obiectul asigurrii pe care o ncheie i anume, n cazul producerii
evenimentului asigurat, Asiguratul s sufere o pierdere financiar.
8.2 n cazul n care interesul asigurabil lipsete, contractul ncheiat este nul de drept i Societatea are dreptul de a re[ine
primele ncasate n cazul n care Contractantul este de rea credin[.
8.3 Dac interesul asigurabil apar[ine altei persoane, Contractantul va trebui s declare acest fapt n mod explicit, n scris,
nainte de ncheierea contractului, aceasta fiind o mprejurare esen[ial pentru evaluarea riscului, n sensul i cu
efectele ce decurg din dispozi[iile art. 5 i 6.
ArticoIuI 9. Asigurarea n contuI aItuia
9.1 Cu excep[ia acordului contrar expres, contractul de asigurare este ncheiat de Asigurat care are un interes asigurabil
asupra obiectului asigurrii. Din acest motiv, n mod normal, Asiguratul are i calitatea de Contractant.
9.2 n cazul n care Contractantul dorete s ncheie asigurarea pentru un interes asigurabil care este al altei persoane,
chiar i par[ial, Contractantul nsui va trebui s declare explicit acest fapt, n scris, nainte de ncheierea contractului
asumndu-i n caz contrar rolul Asiguratului, dac este posibil; altfel, se aplic dispozi[iile art. 8.2.
9.3 n cazul n care asigurarea este ncheiat n contul altei persoane sau n favoarea celui care va rezulta ca titular al
interesului asigurabil n momentul producerii evenimentului asigurat, Contractantul trebuie s respecte obliga[iile care
decurg din contractul de asigurare, n afara celor care, prin natura lor, nu pot fi respectate dect de Asigurat.
9.4 Drepturile ce decurg din contractul de asigurare l privesc pe Asigurat sau pe Beneficiar; Contractantul, chiar dac este
n posesia poli[ei, nu poate exercita aceste drepturi.
9.5 Societatea poate opune Asiguratului, Beneficiarilor sau ter[ilor care invoc drepturi decurgnd din contractul de
asigurare, toate excep[iile care sunt opozabile Contractantului.
ArticoIuI 10. ncheierea contractuIui i pIata primei
10.1 Asigurarea este ncheiat prin emiterea poli[ei de ctre Societate, aceasta prelund riscul producerii evenimentului
asigurat ncepnd de la data fixat n poli[, dar n nici un caz nainte de ora 00:00 a zilei imediat urmtoare celei n care
s-a ncasat prima de asigurare, perioada prevzut n contract rmnnd neschimbat.
10.2 n cazul n care poli[a a fost emis dar nu a fost ncasat prima de asigurare sau cea dinti rat a primei, asigurarea se
consider suspendat pn la ora 00:00 a zilei imediat urmtoare celei n care s-a efectuat plata.
10.3 La expirarea unui termen de 3 luni de la data de nceput a asigurrii prevzut n poli[, dac prima de asigurare sau cea
dinti rat a primei nu a fost pltit, asigurarea se reziliaz n mod automat de ctre Societate, Asiguratul avnd
obliga[ia de a restitui exemplarul original al poli[ei aflat n posesia sa.
10.4 Prin derogare de la prevederile pct. 10.1, n cazul asigurrilor tip CASCO auto ncheiate concomitent cu livrarea
autovehiculului nou, de la sediul unei unit[i din Romnia care are n obiectul de activitate comercializarea de
autovehicule noi, rspunderea Societ[ii poate ncepe n data nscris n polit, din momentul recep[ionrii
autovehiculului de ctre Asigurat sau prepuii acestuia, cu condi[ia pl[ii n prealabil de ctre Asigurat a primei
anuale/ratei nti de prim de asigurare.
ArticoIuI 11. NepIata rateIor de prim
11.1 n caz de neplat la scaden[ a unei rate de prim urmtoare celei dinti, Societatea acord Asiguratului posibilitatea
achitrii acesteia n termen de 15 zile de la scaden[a ratei respective, asigurarea ramnnd n vigoare pn la expirarea
acestui termen.
Dac sumele datorate de Asigurat cu titlu de prim nu sunt pltite n termenul de psuire de 15 zile de la scaden[,
asigurarea este suspendat retroactiv, ncepnd cu ziua imediat urmtoare datei scadente a ratei restante, fr ca o
notificare, punere n ntrziere, sau o alt formalitate prealabil s mai fie necesar.
Asigurarea astfel suspendat reintr n vigoare la ora 24 a zilei pl[ii, ramnnd neschimbate scaden[ele stabilite n
contract.
11.2 Asiguratul are obliga[ia de a plti integral prima de asigurare, respectiv ratele de prim convenite de comun acord, sub
sanc[iunea aplicrii de ctre Societate a regulii ,pro rata temporis la stabilirea perioadei asigurate, fr acordarea unui
termen de gra[ie.
La expirarea perioadei asigurate calculate ,pro rata temporis, asigurarea se suspend i reintr n vigoare de la ora
00:00 a zilei imediat urmatoare celei n care sunt ndeplinite cumulativ urmatoarele condi[ii:
- s-a pltit prima/diferen[a de prim scadent i cea restant;
- s-a efectuat o nou inspec[ie de risc, soldat cu rezultat pozitiv i ale crei rezultate sunt consemnate ntr-un act
adi[ional emis de ctre Societate.
Scaden[ele stabilite la ncheierea asigurrii rmn neschimbate.
10
11.3 n cazurile prevzute la 11.1 i 11.2, ncepnd cu a 30-a zi de suspendare a asigurrii, Societatea i rezerv dreptul s
rezilieze contractul de asigurare prin scrisoare recomandat, fr ndeplinirea vreunor formalit[i ulterioare.
11.4 Pentru daunele produse n perioada de suspendare, Societatea nu pltete despgubiri, perioada de asigurare
prevzut n contract nefiind prelungit cu durata suspendrii.
ArticoIuI 12. Compensarea
Societatea are dreptul de a compensa primele ce i se datoreaz pn la sfritul anului de asigurare, n temeiul oricrui
contract, cu orice indemniza[ie cuvenit Asiguratului sau Beneficiarului.
ArticoIuI 13. Dovada pI(ii primei
n toate cazurile dovada pl[ii primelor de asigurare revine Asiguratului, nscrisul constatator fiind chitan[a, dispozi[ia de plat
sau alt document probator al pl[ii.
ArticoIuI 14. ObIiga(ia de prevenire a producerii evenimentuIui asigurat
Asiguratul este obligat s depun toate diligen[ele pentru a preveni producerea evenimentului asigurat, lund n acest scop
toate msurile necesare, ca i cnd nu ar fi asigurat.
ArticoIuI 15. Inspec(ia de risc
15.1 Societatea are ntotdeauna dreptul de a efectua inspec[ii de risc asupra mprejurrilor esen[iale care pot conduce la
producerea evenimentului asigurat.
15.2 Contractantul sau Asiguratul au obliga[ia de a furniza toate informa[iile i datele necesare cu privire la obiectul
asigurrii, att la momentul ncheierii poli[ei ct i n cursul derulrii contractului.
15.3 Exercitarea de ctre Societate a dreptului de a inspecta nu-l scutete pe Asigurat sau Contractant de nici una din
obliga[iile lui.
ArticoIuI 16. PagubeIe cauzate de viciuI ascuns aI bunuIui
16.1 Cu excep[ia acordului contrar expres, Societatea nu va despgubi pagubele provocate de viciul ascuns al bunului
asigurat.
16.2 Dac viciul a agravat paguba, Societatea, cu excep[ia acordului contrar expres, pltete numai despgubirea care ar fi
czut n sarcina sa dac viciul nu ar fi existat.
ArticoIuI 17. nstrinarea bunuIui asigurat
17.1 n lipsa unui acord contrar expres, n cazul n care bunul asigurat este nstrinat, contractul de asigurare se reziliaz de
drept, fr ndeplinirea vreunor formalit[i ulterioare.
17.2 Contractantul sau Asiguratul, care nu anun[ n termen de 15 zile nstrinarea bunului, pierde dreptul la restituirea pr[ii
propor[ionale de prim.
17.3 Restituirea pr[ii propor[ionale de prim se face doar daca in baza politei nu s-au platit si nu se datoreaza despagubiri.
ArticoIuI 18. ObIiga(iiIe asiguratuIui n cazuI producerii evenimentuIui asigurat
18.1 La producerea evenimentului asigurat, Asiguratul este n toate cazurile obligat s depun diligen[ele necesare i s ia
toate msurile, potrivit cu mprejurrile, pentru limitarea pagubelor.
Cheltuielile cu privire la obliga[ia men[ionat la alineatul precedent cad n sarcina Societ[ii numai n limitele prevzute
la art. 20.6, dac msurile au fost luate judicios.
18.2 Asiguratul este obligat s comunice Societ[ii producerea evenimentului asigurat n termen de trei zile de la data lurii la
cunotin[ despre aceasta.
Nu se despgubesc daunele avizate la Asigurtor dup termenul stabilit anterior, considerat a fi rezonabil pentru
determinarea cauzei, momentului (data, ora), circumstan[elor producerii evenimentului asigurat i mrimii pagubei,
precum i evenimentele avizate dup mai mult de trei zile de la expirarea poli[ei, n situa[ia n care Asiguratul nu
rennoiete poli[a la Asigurtor, avnd continuitate n asigurare. Excep[ie face situa[ia cnd avizarea daunei se face pe
baza unui document emis de ctre autorit[ile Statului (poli[ie, pompieri, etc.), din care s rezulte: cauza, momentul
(data, ora), circumstan[ele producerii evenimentului asigurat i mrimea pagubei.
n toate cazurile, la cererea Societ[ii, Asiguratul are obliga[ia s pun la dispozi[ia acesteia actele i informa[iile
solicitate, s-i permit acesteia efectuarea de cercetri prin orice mijloace legale i s colaboreze cu aceasta la
realizarea de investiga[ii i proceduri avnd ca scop stabilirea realit[ii, circumstan[elor i mrimii pagubei, precum i a
cauzelor producerii evenimentului asigurat.
18.3 Asiguratul are obliga[ia s conserve dreptul de regres al Societ[ii. n acest sens Asiguratul trebuie:
18.3.1 s se ab[in de la orice recunoatere fa[ de ter[i a responsabilit[ii n producerea evenimentului asigurat;
18.3.2 s se ab[in de la ncheierea oricrei tranzac[ii, de la renun[area la dreptul de regres precum i de la ncasarea
oricrei indemniza[ii fr acordul prealabil scris al Societ[ii;
18.3.3 s ndeplineasc toate actele, formalit[ile i procedurile judiciare i extrajudiciare necesare pentru exercitarea
dreptului de regres al Societ[ii.
18.4 Asiguratul este obligat s anun[e, n scris, organele abilitate n cercetarea i stabilirea cauzelor producerii
evenimentului (de ex. Poli[ie, Pompieri, Cpitnia Portului etc.) n termenul prevzut la art. 18.2 i s solicite eliberarea
documentului constatator (proces verbal de constatare), cu excep[ia cazurilor prevzute la art. 1.3.2 i art. 1.3.3, pentru
care avizarea daunelor se poate face direct ctre Societate.
11
plata indemniza[iei dac, fa[ de acele mprejurri, contractul nu s-ar fi ncheiat, restituind integral prima de asigurare
ncasat.
6.3 n cazurile prevzute la art. 6.1 i 6.2, dac Asiguratul a fost de rea credin[, nainte de producerea evenimentului
asigurat, Societatea va denun[a contractul, iar dup producerea acelui eveniment va refuza plata indemniza[iei, fr
restituirea primelor de asigurare.
ArticoIuI 7. Inexisten(a riscuIui
Dac nainte de a ncepe obliga[ia Societ[ii, riscul asigurat s-a produs sau producerea lui a devenit imposibil, precum i n
cazul n care dup nceperea obliga[iei Societ[ii, producerea riscului a devenit imposibil, contractul se reziliaz de drept,
fr a fi necesar ndeplinirea vreunei alte formalit[i.
ArticoIuI 8. InteresuI asigurabiI
8.1. Asiguratul trebuie s aib un interes fa[ de obiectul asigurrii pe care o ncheie i anume, n cazul producerii
evenimentului asigurat, Asiguratul s sufere o pierdere financiar.
8.2 n cazul n care interesul asigurabil lipsete, contractul ncheiat este nul de drept i Societatea are dreptul de a re[ine
primele ncasate n cazul n care Contractantul este de rea credin[.
8.3 Dac interesul asigurabil apar[ine altei persoane, Contractantul va trebui s declare acest fapt n mod explicit, n scris,
nainte de ncheierea contractului, aceasta fiind o mprejurare esen[ial pentru evaluarea riscului, n sensul i cu
efectele ce decurg din dispozi[iile art. 5 i 6.
ArticoIuI 9. Asigurarea n contuI aItuia
9.1 Cu excep[ia acordului contrar expres, contractul de asigurare este ncheiat de Asigurat care are un interes asigurabil
asupra obiectului asigurrii. Din acest motiv, n mod normal, Asiguratul are i calitatea de Contractant.
9.2 n cazul n care Contractantul dorete s ncheie asigurarea pentru un interes asigurabil care este al altei persoane,
chiar i par[ial, Contractantul nsui va trebui s declare explicit acest fapt, n scris, nainte de ncheierea contractului
asumndu-i n caz contrar rolul Asiguratului, dac este posibil; altfel, se aplic dispozi[iile art. 8.2.
9.3 n cazul n care asigurarea este ncheiat n contul altei persoane sau n favoarea celui care va rezulta ca titular al
interesului asigurabil n momentul producerii evenimentului asigurat, Contractantul trebuie s respecte obliga[iile care
decurg din contractul de asigurare, n afara celor care, prin natura lor, nu pot fi respectate dect de Asigurat.
9.4 Drepturile ce decurg din contractul de asigurare l privesc pe Asigurat sau pe Beneficiar; Contractantul, chiar dac este
n posesia poli[ei, nu poate exercita aceste drepturi.
9.5 Societatea poate opune Asiguratului, Beneficiarilor sau ter[ilor care invoc drepturi decurgnd din contractul de
asigurare, toate excep[iile care sunt opozabile Contractantului.
ArticoIuI 10. ncheierea contractuIui i pIata primei
10.1 Asigurarea este ncheiat prin emiterea poli[ei de ctre Societate, aceasta prelund riscul producerii evenimentului
asigurat ncepnd de la data fixat n poli[, dar n nici un caz nainte de ora 00:00 a zilei imediat urmtoare celei n care
s-a ncasat prima de asigurare, perioada prevzut n contract rmnnd neschimbat.
10.2 n cazul n care poli[a a fost emis dar nu a fost ncasat prima de asigurare sau cea dinti rat a primei, asigurarea se
consider suspendat pn la ora 00:00 a zilei imediat urmtoare celei n care s-a efectuat plata.
10.3 La expirarea unui termen de 3 luni de la data de nceput a asigurrii prevzut n poli[, dac prima de asigurare sau cea
dinti rat a primei nu a fost pltit, asigurarea se reziliaz n mod automat de ctre Societate, Asiguratul avnd
obliga[ia de a restitui exemplarul original al poli[ei aflat n posesia sa.
10.4 Prin derogare de la prevederile pct. 10.1, n cazul asigurrilor tip CASCO auto ncheiate concomitent cu livrarea
autovehiculului nou, de la sediul unei unit[i din Romnia care are n obiectul de activitate comercializarea de
autovehicule noi, rspunderea Societ[ii poate ncepe n data nscris n polit, din momentul recep[ionrii
autovehiculului de ctre Asigurat sau prepuii acestuia, cu condi[ia pl[ii n prealabil de ctre Asigurat a primei
anuale/ratei nti de prim de asigurare.
ArticoIuI 11. NepIata rateIor de prim
11.1 n caz de neplat la scaden[ a unei rate de prim urmtoare celei dinti, Societatea acord Asiguratului posibilitatea
achitrii acesteia n termen de 15 zile de la scaden[a ratei respective, asigurarea ramnnd n vigoare pn la expirarea
acestui termen.
Dac sumele datorate de Asigurat cu titlu de prim nu sunt pltite n termenul de psuire de 15 zile de la scaden[,
asigurarea este suspendat retroactiv, ncepnd cu ziua imediat urmtoare datei scadente a ratei restante, fr ca o
notificare, punere n ntrziere, sau o alt formalitate prealabil s mai fie necesar.
Asigurarea astfel suspendat reintr n vigoare la ora 24 a zilei pl[ii, ramnnd neschimbate scaden[ele stabilite n
contract.
11.2 Asiguratul are obliga[ia de a plti integral prima de asigurare, respectiv ratele de prim convenite de comun acord, sub
sanc[iunea aplicrii de ctre Societate a regulii ,pro rata temporis la stabilirea perioadei asigurate, fr acordarea unui
termen de gra[ie.
La expirarea perioadei asigurate calculate ,pro rata temporis, asigurarea se suspend i reintr n vigoare de la ora
00:00 a zilei imediat urmatoare celei n care sunt ndeplinite cumulativ urmatoarele condi[ii:
- s-a pltit prima/diferen[a de prim scadent i cea restant;
- s-a efectuat o nou inspec[ie de risc, soldat cu rezultat pozitiv i ale crei rezultate sunt consemnate ntr-un act
adi[ional emis de ctre Societate.
Scaden[ele stabilite la ncheierea asigurrii rmn neschimbate.
10
11.3 n cazurile prevzute la 11.1 i 11.2, ncepnd cu a 30-a zi de suspendare a asigurrii, Societatea i rezerv dreptul s
rezilieze contractul de asigurare prin scrisoare recomandat, fr ndeplinirea vreunor formalit[i ulterioare.
11.4 Pentru daunele produse n perioada de suspendare, Societatea nu pltete despgubiri, perioada de asigurare
prevzut n contract nefiind prelungit cu durata suspendrii.
ArticoIuI 12. Compensarea
Societatea are dreptul de a compensa primele ce i se datoreaz pn la sfritul anului de asigurare, n temeiul oricrui
contract, cu orice indemniza[ie cuvenit Asiguratului sau Beneficiarului.
ArticoIuI 13. Dovada pI(ii primei
n toate cazurile dovada pl[ii primelor de asigurare revine Asiguratului, nscrisul constatator fiind chitan[a, dispozi[ia de plat
sau alt document probator al pl[ii.
ArticoIuI 14. ObIiga(ia de prevenire a producerii evenimentuIui asigurat
Asiguratul este obligat s depun toate diligen[ele pentru a preveni producerea evenimentului asigurat, lund n acest scop
toate msurile necesare, ca i cnd nu ar fi asigurat.
ArticoIuI 15. Inspec(ia de risc
15.1 Societatea are ntotdeauna dreptul de a efectua inspec[ii de risc asupra mprejurrilor esen[iale care pot conduce la
producerea evenimentului asigurat.
15.2 Contractantul sau Asiguratul au obliga[ia de a furniza toate informa[iile i datele necesare cu privire la obiectul
asigurrii, att la momentul ncheierii poli[ei ct i n cursul derulrii contractului.
15.3 Exercitarea de ctre Societate a dreptului de a inspecta nu-l scutete pe Asigurat sau Contractant de nici una din
obliga[iile lui.
ArticoIuI 16. PagubeIe cauzate de viciuI ascuns aI bunuIui
16.1 Cu excep[ia acordului contrar expres, Societatea nu va despgubi pagubele provocate de viciul ascuns al bunului
asigurat.
16.2 Dac viciul a agravat paguba, Societatea, cu excep[ia acordului contrar expres, pltete numai despgubirea care ar fi
czut n sarcina sa dac viciul nu ar fi existat.
ArticoIuI 17. nstrinarea bunuIui asigurat
17.1 n lipsa unui acord contrar expres, n cazul n care bunul asigurat este nstrinat, contractul de asigurare se reziliaz de
drept, fr ndeplinirea vreunor formalit[i ulterioare.
17.2 Contractantul sau Asiguratul, care nu anun[ n termen de 15 zile nstrinarea bunului, pierde dreptul la restituirea pr[ii
propor[ionale de prim.
17.3 Restituirea pr[ii propor[ionale de prim se face doar daca in baza politei nu s-au platit si nu se datoreaza despagubiri.
ArticoIuI 18. ObIiga(iiIe asiguratuIui n cazuI producerii evenimentuIui asigurat
18.1 La producerea evenimentului asigurat, Asiguratul este n toate cazurile obligat s depun diligen[ele necesare i s ia
toate msurile, potrivit cu mprejurrile, pentru limitarea pagubelor.
Cheltuielile cu privire la obliga[ia men[ionat la alineatul precedent cad n sarcina Societ[ii numai n limitele prevzute
la art. 20.6, dac msurile au fost luate judicios.
18.2 Asiguratul este obligat s comunice Societ[ii producerea evenimentului asigurat n termen de trei zile de la data lurii la
cunotin[ despre aceasta.
Nu se despgubesc daunele avizate la Asigurtor dup termenul stabilit anterior, considerat a fi rezonabil pentru
determinarea cauzei, momentului (data, ora), circumstan[elor producerii evenimentului asigurat i mrimii pagubei,
precum i evenimentele avizate dup mai mult de trei zile de la expirarea poli[ei, n situa[ia n care Asiguratul nu
rennoiete poli[a la Asigurtor, avnd continuitate n asigurare. Excep[ie face situa[ia cnd avizarea daunei se face pe
baza unui document emis de ctre autorit[ile Statului (poli[ie, pompieri, etc.), din care s rezulte: cauza, momentul
(data, ora), circumstan[ele producerii evenimentului asigurat i mrimea pagubei.
n toate cazurile, la cererea Societ[ii, Asiguratul are obliga[ia s pun la dispozi[ia acesteia actele i informa[iile
solicitate, s-i permit acesteia efectuarea de cercetri prin orice mijloace legale i s colaboreze cu aceasta la
realizarea de investiga[ii i proceduri avnd ca scop stabilirea realit[ii, circumstan[elor i mrimii pagubei, precum i a
cauzelor producerii evenimentului asigurat.
18.3 Asiguratul are obliga[ia s conserve dreptul de regres al Societ[ii. n acest sens Asiguratul trebuie:
18.3.1 s se ab[in de la orice recunoatere fa[ de ter[i a responsabilit[ii n producerea evenimentului asigurat;
18.3.2 s se ab[in de la ncheierea oricrei tranzac[ii, de la renun[area la dreptul de regres precum i de la ncasarea
oricrei indemniza[ii fr acordul prealabil scris al Societ[ii;
18.3.3 s ndeplineasc toate actele, formalit[ile i procedurile judiciare i extrajudiciare necesare pentru exercitarea
dreptului de regres al Societ[ii.
18.4 Asiguratul este obligat s anun[e, n scris, organele abilitate n cercetarea i stabilirea cauzelor producerii
evenimentului (de ex. Poli[ie, Pompieri, Cpitnia Portului etc.) n termenul prevzut la art. 18.2 i s solicite eliberarea
documentului constatator (proces verbal de constatare), cu excep[ia cazurilor prevzute la art. 1.3.2 i art. 1.3.3, pentru
care avizarea daunelor se poate face direct ctre Societate.
11
18.5 Asiguratul este obligat s pstreze starea de fapt existent n momentul producerii evenimentului asigurat, pentru a
permite Societ[ii s determine cauzele acestuia i ntinderea prejudiciului. Dac Societatea nu efectueaz o
constatare n termen de 14 zile lucrtoare de la data comunicrii, Asiguratul este ndrept[it s ia msuri de remediere
i/sau reparare a consecin[elor produse. n cazul calamit[ilor naturale acest termen este de 30 zile lucrtoare.
18.6 Asiguratul trebuie s pregteasc o list detaliat a pagubelor suferite, care s con[in informa[ii despre calitatea,
cantitatea i valoarea bunurilor distruse sau avariate. La cererea Societ[ii, Asiguratul va prezenta o descriere separat
cu privire la alte bunuri asigurate existente n momentul producerii evenimentului asigurat, cu indicarea valorilor
respective. De asemenea, n scopul evalurii pagubelor, Asiguratul trebuie s pun la dispozi[ia Societ[ii registrele
contabile, extrasele de cont, facturile i orice alte documente care ar putea fi cerute de Societate sau de exper[ii
acesteia pentru investiga[ii i verificri, dup caz.
18.7 n cazul n care au fost sustrase sau distruse titluri de valoare, Asiguratul trebuie s-i informeze pe debitori i s nceap
procedura prevazut de lege pentru asemenea situa[ii.
18.8 n caz de nendeplinire a obliga[iilor prevzute la articolul 18, Asiguratul va pierde dreptul la indemniza[ie, dac din acest
motiv nu se poate stabili realitatea, mrimea sau cauzele producerii prejudiciului ori nu se poate exercita dreptul de
regres, sau va primi o indemniza[ie diminuat propor[ional, n msura n care nendeplinirea obliga[iilor a dus la mrirea
pagubei.
ArticoIuI 19. SimuIarea sau exagerarea cu inten(ie a pagubei
19.1 Dac Asiguratul sau Contractantul simuleaz producerea evenimentului asigurat sau exagereaz cu inten[ie
cuantumul pagubei, folosete spre justificare mijloace sau documente mincinoase sau frauduloase, modific sau
altereaz cu inten[ie urmele i rmi[ele evenimentului asigurat sau faciliteaz agravarea pagubei, ntreprinde orice
alte fapte care au drept scop inducerea n eroare a Societ[ii cu privire la valoarea pagubei sau producerea
evenimentului asigurat, Asiguratul decade din dreptul la indemniza[ie iar Societatea poate rezilia contractul fr
restituirea propor[ional a primei de asigurare.
19.2 n mod deosebit, n ceea ce privete asigurarea de bunuri, prevederile de la alineatul precedent se aplic dac
Asiguratul sau Contractantul declar distruse sau pierdute bunuri care nu existau n momentul producerii evenimentului
asigurat, ascunde, sustrage sau msluiete bunuri care nu au fost distruse sau furate, ori tinuiete sau sustrage bunuri
salvate sau recuperate dup producerea evenimentului asigurat.
ArticoIuI 20. StabiIirea indemniza(iei
20.1 Stabilirea indemniza[iei este fcut de Societate pe baza tuturor clauzelor contractuale, [inndu-se ntotdeauna cont de
franiza i procentul neacoperit stabilite n contractul de asigurare.
20.2 Dac indemniza[ia, calculat potrivit condi[iilor contractului de asigurare, este mai mic dect franiza, Societatea nu
pltete despgubirea; dac despgubirea astfel calculat depete franiza, aceasta se scade din indemniza[ie.
20.3 Procentul neacoperit rmne ntotdeauna exclusiv n sarcina Asiguratului fr ca el s poat, cu riscul decderii din
dreptul la despgubire, s-l asigure la alt societate.
20.4 n ceea ce privete asigurrile de bunuri, la stabilirea indemniza[iei se ia n calcul valoarea pe care bunurile o au n
momentul producerii evenimentului asigurat, [innd seama i de natur, calitate, vechime, depreciere, folosin[,
adoptare de noi metode, inven[ii i alti factori similari. De asemenea, calculul indemniza[iei se va face [innd cont i de
valoarea eventualelor recuperri, care va fi sczut din indemniza[ie.
20.5 ndemniza[ia nu poate depi suma asigurat, nici cuantumul pagubei i nici valoarea bunului din momentul producerii
evenimentului asigurat.
20.6 Cheltuielile prevzute la art. 18.1 sunt n sarcina Societ[ii numai n msura n care acestea se dovedesc a fi justificate,
pentru limitarea i diminuarea efectelor evenimentului asigurat i nu depesc, singure sau mpreun cu indemniza[ia i
eventualele cheltuieli de judecat, suma asigurat.
ArticoIuI 21. PIata indemniza(iei
21.1 Plata indemniza[iei va fi efectuat de Societate numai dup ce Asiguratul:
21.1.1 va face dovada dreptului de a ob[ine plata indemniza[iei;
21.1.2 va declara dac i ce asigurri a mai ncheiat pentru acelai risc;
21.1.3 va preda toat documenta[ia cerut de Societate, inclusiv cea necesar pentru a exercita ac[iunea de regres;
21.2 n cazul asigurrii de rspundere civil, Societatea pltete indemniza[ia nemijlocit celui pgubit, n msura n care
acesta nu a fost deja despgubit de Asigurat; indemniza[ia se pltete Asiguratului n cazul n care acesta dovedete c
a despgubit pe cel pgubit.
21.3 nceputul procedurii de stabilire a indemniza[iei, cuantificarea sau plata unor sume nu constituie o recunoatere a
obliga[iei Societ[ii de a indemniza; ca urmare, Societatea i pstreaz dreptul de a opune noi excep[ii care pot
conduce la o cuantificare diferit a indemniza[iei sau chiar la negarea dreptului la indemniza[ie.
21.4 Plata indemniza[iei se face n termen de maximum 30 de zile de la data completrii documenta[iei dosarului de daun,
dac nu se prevede altfel n Condi[iile Particulare de Asigurare.
21.5 n cazul pl[ii indemniza[iei aferente unei daune totale, contractul de asigurare nceteaz de drept ncepnd cu data
producerii evenimentului asigurat.
21.6 Plata indemniza[iei se va face ctre Asigurat n moneda n care s-a ncasat prima de asigurare.
ArticoIuI 22. Asigurarea Ia diveri asigurtori
22.1 Asiguratul are obliga[ia de a informa Societatea despre ncheierea unei asigurri cu un alt Asigurtor pentru acelai risc,
inclusiv n cazul asigurrilor obligatorii.
12
22.2 Avnd n vedere c existen[a unei alte asigurri pentru acelai risc reprezint o mprejurare esen[ial pentru evaluarea
riscului, se aplic dispozi[iile art. 5 i 6.
22.3 n cazul producerii evenimentului asigurat, Asiguratul trebuie s comunice Societ[ii numele tuturor celorlal[i
Asigurtori.
22.4 Asiguratul va solicita fiecrui Asigurtor plata indemniza[iei datorate de acesta n baza contractului de asigurare
ncheiat cu el.
22.5 n cazul existen[ei mai multor asigurri ncheiate pentru acelai bun, fiecare Asigurtor este obligat la plat, propor[ional
cu suma asigurat i pn la concuren[a acesteia, fr ca Asiguratul s poat ncasa o despgubire mai mare dect
prejudiciul efectiv, consecin[ direct a riscului.
ArticoIuI 23. Asigurarea Ia o sum care depete vaIoarea bunuIui asigurat
23.1 Asigurarea la o sum care depete valoarea real a bunului este nul dac Asiguratul sau Contractantul au fost de
rea credin[, acetia neavnd dreptul la restituirea primei de asigurare.
23.2 Dac Contractantul nu a fost de rea credin[, contractul i produce efectele pn la concuren[a valorii reale a bunului
asigurat i Contractantul are dreptul de a ob[ine o restituire propor[ional a primei de asigurare.
ArticoIuI 24. ReguIa propor(ionaIit(ii
24.1 Dac valoarea bunului asigurat, n momentul producerii evenimentului asigurat, stabilit pe baza tuturor condi[iilor
contractuale, depete suma asigurat, indemniza[ia este egal cu valoarea, care ar fi trebuit s fie pltit conform
tuturor condi[iilor contractuale, diminuat propor[ional cu raportul dintre suma asigurat i valoarea bunului n
momentul producerii evenimentului asigurat, dac nu s-a convenit altfel prin contract.
24.2 Din cuantumul astfel calculat va fi sczut franiza prevzut n contract.
24.3 n cazul n care sunt asigurate mai multe bunuri sau mai multe categorii de bunuri, normele de mai sus se aplic pentru
fiecare bun sau categorie de bunuri; nu se admit compensri ntre bunuri sau categorii de bunuri.
ArticoIuI 25. Fapte svrite cu inten(ie
25.1 n asigurrile de bunuri i de rspundere civil, Societatea nu datoreaz indemniza[ie dac riscul asigurat a fost produs
cu inten[ie ori culp grav de ctre:
- Asigurat sau de Beneficiar ori de ctre un membru din conducerea Asiguratului, persoan juridic, care lucreaz
n aceast calitate;
- persoane fizice majore care, n mod statornic, locuiesc i gospodresc mpreun cu Asiguratul sau Beneficiarul;
- prepuii Asiguratului sau Beneficiarului.
25.2 n asigurrile de persoane, altele dect cele de via[, Societatea nu datoreaz indemniza[ie dac riscul asigurat a fost
produs:
- prin comiterea cu inten[ie de catre Asigurat sau Beneficiar a unor fapte incriminate de dispozi[iile legale privind
circula[ia pe drumurile publice ca infrac[iuni svrite cu inten[ie;
- n timpul participrii Asiguratului sau Beneficiarului la svrirea vreunei infrac[iuni contra patrimoniului ori
contra vie[ii, integrit[ii corporale i snt[ii, aa cum sunt prevzute de Codul penal (art.208-222; art.174-185),
precum i n timpul sustragerii de la urmrirea penal pentru asemenea fapte;
- ca urmare a sinuciderii sau a ncercrii de a o comite.
ArticoIuI 26. Schimbarea profesiei AsiguratuIui / destina(iei utiIizrii bunuIui asigurat
Schimbarea profesiunii sau a activit[ii Asiguratului este o mprejurare esen[ial pentru evaluarea riscului, i ca urmare, se
aplic dispozi[iile articolelor 5 i 6.
ArticoIuI 27. Denun(area contractuIui de asigurare. Reducerea sumei asigurate dup
Producerea evenimentuIui asigurat
27.1 n situa[ia n care Asiguratul a furnizat declara[ii/informa[ii false i/sau incomplete, n msura n care acestea sunt
esen[iale pentru ncheierea/derularea contractului de asigurare, Asiguratorul/Societatea are dreptul de a rezilia
unilateral contractul, printr-o scrisoare recomandat, fr ndeplinirea vreunei alte formalit[i, soma[ii sau proceduri i
fr interven[ia instan[ei judectoreti. Contractul de asigurare va nceta de plin drept la ora 0:00 a zilei calendaristice
imediat urmatoare datei expedierii de ctre Asigurator/Societate a scrisorii mai sus men[ionate.
27.2 Contractul de asigurare poate nceta prin denun[area unilateral de ctre una dintre pr[ile contractante, cu notificarea
prealabil a celeilalte pr[i, care trebuie fcut cu cel pu[in 20 de zile calendaristice nainte ca denun[area s devin
efectiv.
27.3 n situa[iile prevzute la art.27.1 i art.27.2 Societatea va restitui Contractantului partea de prim corespunztoare
perioadei pentru care i-a exercitat dreptul de denun[are. Restituirea pr[ii propor[ionale de prim se face doar daca in
baza politei nu s-au platit si nu se datoreaza despagubiri
27.4 Dac dreptul la denun[are nu se exercit, asigurarea rmne n continuare n vigoare pentru o sum asigurat redus
cu valoarea indemniza[iei pltite, cu excep[ia cazului n care suma asigurat este rentregit, la solicitarea Asiguratului,
prin plata unei prime suplimentare i prin emiterea unui act adi[ional.
27.5 Dac suma asigurat nu este rentregit, n cazul producerii unor daune succesive, n aplicarea regulii propor[ionalit[ii
(prevzut la articolul 24 din prezentele condi[ii generale) suma asigurat se consider -n mod conven[ional-
nediminuat cu valoarea indemniza[iilor pltite anterior; n nici un caz valoarea despgubirilor cumulate nu va putea
depi suma asigurat, respectiv valoarea bunului asigurat.
18.5 Asiguratul este obligat s pstreze starea de fapt existent n momentul producerii evenimentului asigurat, pentru a
permite Societ[ii s determine cauzele acestuia i ntinderea prejudiciului. Dac Societatea nu efectueaz o
constatare n termen de 14 zile lucrtoare de la data comunicrii, Asiguratul este ndrept[it s ia msuri de remediere
i/sau reparare a consecin[elor produse. n cazul calamit[ilor naturale acest termen este de 30 zile lucrtoare.
18.6 Asiguratul trebuie s pregteasc o list detaliat a pagubelor suferite, care s con[in informa[ii despre calitatea,
cantitatea i valoarea bunurilor distruse sau avariate. La cererea Societ[ii, Asiguratul va prezenta o descriere separat
cu privire la alte bunuri asigurate existente n momentul producerii evenimentului asigurat, cu indicarea valorilor
respective. De asemenea, n scopul evalurii pagubelor, Asiguratul trebuie s pun la dispozi[ia Societ[ii registrele
contabile, extrasele de cont, facturile i orice alte documente care ar putea fi cerute de Societate sau de exper[ii
acesteia pentru investiga[ii i verificri, dup caz.
18.7 n cazul n care au fost sustrase sau distruse titluri de valoare, Asiguratul trebuie s-i informeze pe debitori i s nceap
procedura prevazut de lege pentru asemenea situa[ii.
18.8 n caz de nendeplinire a obliga[iilor prevzute la articolul 18, Asiguratul va pierde dreptul la indemniza[ie, dac din acest
motiv nu se poate stabili realitatea, mrimea sau cauzele producerii prejudiciului ori nu se poate exercita dreptul de
regres, sau va primi o indemniza[ie diminuat propor[ional, n msura n care nendeplinirea obliga[iilor a dus la mrirea
pagubei.
ArticoIuI 19. SimuIarea sau exagerarea cu inten(ie a pagubei
19.1 Dac Asiguratul sau Contractantul simuleaz producerea evenimentului asigurat sau exagereaz cu inten[ie
cuantumul pagubei, folosete spre justificare mijloace sau documente mincinoase sau frauduloase, modific sau
altereaz cu inten[ie urmele i rmi[ele evenimentului asigurat sau faciliteaz agravarea pagubei, ntreprinde orice
alte fapte care au drept scop inducerea n eroare a Societ[ii cu privire la valoarea pagubei sau producerea
evenimentului asigurat, Asiguratul decade din dreptul la indemniza[ie iar Societatea poate rezilia contractul fr
restituirea propor[ional a primei de asigurare.
19.2 n mod deosebit, n ceea ce privete asigurarea de bunuri, prevederile de la alineatul precedent se aplic dac
Asiguratul sau Contractantul declar distruse sau pierdute bunuri care nu existau n momentul producerii evenimentului
asigurat, ascunde, sustrage sau msluiete bunuri care nu au fost distruse sau furate, ori tinuiete sau sustrage bunuri
salvate sau recuperate dup producerea evenimentului asigurat.
ArticoIuI 20. StabiIirea indemniza(iei
20.1 Stabilirea indemniza[iei este fcut de Societate pe baza tuturor clauzelor contractuale, [inndu-se ntotdeauna cont de
franiza i procentul neacoperit stabilite n contractul de asigurare.
20.2 Dac indemniza[ia, calculat potrivit condi[iilor contractului de asigurare, este mai mic dect franiza, Societatea nu
pltete despgubirea; dac despgubirea astfel calculat depete franiza, aceasta se scade din indemniza[ie.
20.3 Procentul neacoperit rmne ntotdeauna exclusiv n sarcina Asiguratului fr ca el s poat, cu riscul decderii din
dreptul la despgubire, s-l asigure la alt societate.
20.4 n ceea ce privete asigurrile de bunuri, la stabilirea indemniza[iei se ia n calcul valoarea pe care bunurile o au n
momentul producerii evenimentului asigurat, [innd seama i de natur, calitate, vechime, depreciere, folosin[,
adoptare de noi metode, inven[ii i alti factori similari. De asemenea, calculul indemniza[iei se va face [innd cont i de
valoarea eventualelor recuperri, care va fi sczut din indemniza[ie.
20.5 ndemniza[ia nu poate depi suma asigurat, nici cuantumul pagubei i nici valoarea bunului din momentul producerii
evenimentului asigurat.
20.6 Cheltuielile prevzute la art. 18.1 sunt n sarcina Societ[ii numai n msura n care acestea se dovedesc a fi justificate,
pentru limitarea i diminuarea efectelor evenimentului asigurat i nu depesc, singure sau mpreun cu indemniza[ia i
eventualele cheltuieli de judecat, suma asigurat.
ArticoIuI 21. PIata indemniza(iei
21.1 Plata indemniza[iei va fi efectuat de Societate numai dup ce Asiguratul:
21.1.1 va face dovada dreptului de a ob[ine plata indemniza[iei;
21.1.2 va declara dac i ce asigurri a mai ncheiat pentru acelai risc;
21.1.3 va preda toat documenta[ia cerut de Societate, inclusiv cea necesar pentru a exercita ac[iunea de regres;
21.2 n cazul asigurrii de rspundere civil, Societatea pltete indemniza[ia nemijlocit celui pgubit, n msura n care
acesta nu a fost deja despgubit de Asigurat; indemniza[ia se pltete Asiguratului n cazul n care acesta dovedete c
a despgubit pe cel pgubit.
21.3 nceputul procedurii de stabilire a indemniza[iei, cuantificarea sau plata unor sume nu constituie o recunoatere a
obliga[iei Societ[ii de a indemniza; ca urmare, Societatea i pstreaz dreptul de a opune noi excep[ii care pot
conduce la o cuantificare diferit a indemniza[iei sau chiar la negarea dreptului la indemniza[ie.
21.4 Plata indemniza[iei se face n termen de maximum 30 de zile de la data completrii documenta[iei dosarului de daun,
dac nu se prevede altfel n Condi[iile Particulare de Asigurare.
21.5 n cazul pl[ii indemniza[iei aferente unei daune totale, contractul de asigurare nceteaz de drept ncepnd cu data
producerii evenimentului asigurat.
21.6 Plata indemniza[iei se va face ctre Asigurat n moneda n care s-a ncasat prima de asigurare.
ArticoIuI 22. Asigurarea Ia diveri asigurtori
22.1 Asiguratul are obliga[ia de a informa Societatea despre ncheierea unei asigurri cu un alt Asigurtor pentru acelai risc,
inclusiv n cazul asigurrilor obligatorii.
12
22.2 Avnd n vedere c existen[a unei alte asigurri pentru acelai risc reprezint o mprejurare esen[ial pentru evaluarea
riscului, se aplic dispozi[iile art. 5 i 6.
22.3 n cazul producerii evenimentului asigurat, Asiguratul trebuie s comunice Societ[ii numele tuturor celorlal[i
Asigurtori.
22.4 Asiguratul va solicita fiecrui Asigurtor plata indemniza[iei datorate de acesta n baza contractului de asigurare
ncheiat cu el.
22.5 n cazul existen[ei mai multor asigurri ncheiate pentru acelai bun, fiecare Asigurtor este obligat la plat, propor[ional
cu suma asigurat i pn la concuren[a acesteia, fr ca Asiguratul s poat ncasa o despgubire mai mare dect
prejudiciul efectiv, consecin[ direct a riscului.
ArticoIuI 23. Asigurarea Ia o sum care depete vaIoarea bunuIui asigurat
23.1 Asigurarea la o sum care depete valoarea real a bunului este nul dac Asiguratul sau Contractantul au fost de
rea credin[, acetia neavnd dreptul la restituirea primei de asigurare.
23.2 Dac Contractantul nu a fost de rea credin[, contractul i produce efectele pn la concuren[a valorii reale a bunului
asigurat i Contractantul are dreptul de a ob[ine o restituire propor[ional a primei de asigurare.
ArticoIuI 24. ReguIa propor(ionaIit(ii
24.1 Dac valoarea bunului asigurat, n momentul producerii evenimentului asigurat, stabilit pe baza tuturor condi[iilor
contractuale, depete suma asigurat, indemniza[ia este egal cu valoarea, care ar fi trebuit s fie pltit conform
tuturor condi[iilor contractuale, diminuat propor[ional cu raportul dintre suma asigurat i valoarea bunului n
momentul producerii evenimentului asigurat, dac nu s-a convenit altfel prin contract.
24.2 Din cuantumul astfel calculat va fi sczut franiza prevzut n contract.
24.3 n cazul n care sunt asigurate mai multe bunuri sau mai multe categorii de bunuri, normele de mai sus se aplic pentru
fiecare bun sau categorie de bunuri; nu se admit compensri ntre bunuri sau categorii de bunuri.
ArticoIuI 25. Fapte svrite cu inten(ie
25.1 n asigurrile de bunuri i de rspundere civil, Societatea nu datoreaz indemniza[ie dac riscul asigurat a fost produs
cu inten[ie ori culp grav de ctre:
- Asigurat sau de Beneficiar ori de ctre un membru din conducerea Asiguratului, persoan juridic, care lucreaz
n aceast calitate;
- persoane fizice majore care, n mod statornic, locuiesc i gospodresc mpreun cu Asiguratul sau Beneficiarul;
- prepuii Asiguratului sau Beneficiarului.
25.2 n asigurrile de persoane, altele dect cele de via[, Societatea nu datoreaz indemniza[ie dac riscul asigurat a fost
produs:
- prin comiterea cu inten[ie de catre Asigurat sau Beneficiar a unor fapte incriminate de dispozi[iile legale privind
circula[ia pe drumurile publice ca infrac[iuni svrite cu inten[ie;
- n timpul participrii Asiguratului sau Beneficiarului la svrirea vreunei infrac[iuni contra patrimoniului ori
contra vie[ii, integrit[ii corporale i snt[ii, aa cum sunt prevzute de Codul penal (art.208-222; art.174-185),
precum i n timpul sustragerii de la urmrirea penal pentru asemenea fapte;
- ca urmare a sinuciderii sau a ncercrii de a o comite.
ArticoIuI 26. Schimbarea profesiei AsiguratuIui / destina(iei utiIizrii bunuIui asigurat
Schimbarea profesiunii sau a activit[ii Asiguratului este o mprejurare esen[ial pentru evaluarea riscului, i ca urmare, se
aplic dispozi[iile articolelor 5 i 6.
ArticoIuI 27. Denun(area contractuIui de asigurare. Reducerea sumei asigurate dup
Producerea evenimentuIui asigurat
27.1 n situa[ia n care Asiguratul a furnizat declara[ii/informa[ii false i/sau incomplete, n msura n care acestea sunt
esen[iale pentru ncheierea/derularea contractului de asigurare, Asiguratorul/Societatea are dreptul de a rezilia
unilateral contractul, printr-o scrisoare recomandat, fr ndeplinirea vreunei alte formalit[i, soma[ii sau proceduri i
fr interven[ia instan[ei judectoreti. Contractul de asigurare va nceta de plin drept la ora 0:00 a zilei calendaristice
imediat urmatoare datei expedierii de ctre Asigurator/Societate a scrisorii mai sus men[ionate.
27.2 Contractul de asigurare poate nceta prin denun[area unilateral de ctre una dintre pr[ile contractante, cu notificarea
prealabil a celeilalte pr[i, care trebuie fcut cu cel pu[in 20 de zile calendaristice nainte ca denun[area s devin
efectiv.
27.3 n situa[iile prevzute la art.27.1 i art.27.2 Societatea va restitui Contractantului partea de prim corespunztoare
perioadei pentru care i-a exercitat dreptul de denun[are. Restituirea pr[ii propor[ionale de prim se face doar daca in
baza politei nu s-au platit si nu se datoreaza despagubiri
27.4 Dac dreptul la denun[are nu se exercit, asigurarea rmne n continuare n vigoare pentru o sum asigurat redus
cu valoarea indemniza[iei pltite, cu excep[ia cazului n care suma asigurat este rentregit, la solicitarea Asiguratului,
prin plata unei prime suplimentare i prin emiterea unui act adi[ional.
27.5 Dac suma asigurat nu este rentregit, n cazul producerii unor daune succesive, n aplicarea regulii propor[ionalit[ii
(prevzut la articolul 24 din prezentele condi[ii generale) suma asigurat se consider -n mod conven[ional-
nediminuat cu valoarea indemniza[iilor pltite anterior; n nici un caz valoarea despgubirilor cumulate nu va putea
depi suma asigurat, respectiv valoarea bunului asigurat.
ArticoIuI 28. LocuI comunicriIor
Toate comunicrile cu privire la executarea prezentului contract trebuie s fie efectuate n scris, prin scrisoare recomandat cu
confirmare de primire dup cum urmeaz:
- cele destinate Societ[ii, la sediul legal al acesteia, aa cum rezult din poli[ sau din modificrile succesive nscrise,
conform legii, n Registrul Comer[ului;
- cele adresate Contractantului, la adresa indicat n poli[ sau la aceea care a fost men[ionat expres de ctre
Contractant pentru trimiterea comunicrilor.
ArticoIuI 29. ImpoziteIe
Toate impozitele i taxele prezente i viitoare referitoare la prima de asigurare, la poli[ i alte acte care depind de aceasta,
sunt n sarcina Asiguratului.
ArticoIuI 30. AIte regIementri
30.1 Prevederile prezentelor Condi[ii Generale se completeaz cu cele ale Condi[iilor Particulare de asigurare i fac parte
integrant din contractul de asigurare / poli[a de asigurare ncheiat.
30.2 Contractul de asigurare / poli[a de asigurare se ncheie n Romnia fiind supus legisla[iei n materie din Romania,
respectiv dispozi[iilor Legii nr.136/1995 privind asigurrile i reasigurrile n Romania, cu modificrile i completrile
ulterioare i cu cele ale Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare i supravegherea asigurrilor, cu modificrile i
completrile ulterioare.
30.3 Orice litigiu decurgnd din sau n legtur cu contractul de asigurare / poli[a de asigurare va fi solu[ionat de ctre
instan[ele judectoreti n a cror competen[ teritorial se afl sediul social al Asigurtorului.
GeneraIi Romania Asigurare Reasigurare S.A.
Companie membr a Grupului Generali, listat n Registrul Grupurilor de asigurare gestionat de ctre SVAP sub nr. 26, Administrat n
sistem dualist, cu Sediul Social n Bucureti, Sector 1, Strada Gh. Polizu nr. 58-60, Etaj 4, Cod potal 011062 OP 12,
Telefon + 40 021 312 36 35, Fax +40 021 312 37 20, Call Center: 021 207 00 08, www.generali.ro, E-mail: info@generali.ro
Autorizat de Comisia de Supraveghere a Asigurrilor, Cod Unic RA-002, EN SO 9001: 2008 - Sistem de Management al Calit[ii, Certificat R.C.: J40/17484/2007,
C..F.: RO 2886621, Capital social: 133.091.908,7 Lei, avizat la ANSPDCP cu nr. 15699.
ArticoIuI 28. LocuI comunicriIor
Toate comunicrile cu privire la executarea prezentului contract trebuie s fie efectuate n scris, prin scrisoare recomandat cu
confirmare de primire dup cum urmeaz:
- cele destinate Societ[ii, la sediul legal al acesteia, aa cum rezult din poli[ sau din modificrile succesive nscrise,
conform legii, n Registrul Comer[ului;
- cele adresate Contractantului, la adresa indicat n poli[ sau la aceea care a fost men[ionat expres de ctre
Contractant pentru trimiterea comunicrilor.
ArticoIuI 29. ImpoziteIe
Toate impozitele i taxele prezente i viitoare referitoare la prima de asigurare, la poli[ i alte acte care depind de aceasta,
sunt n sarcina Asiguratului.
ArticoIuI 30. AIte regIementri
30.1 Prevederile prezentelor Condi[ii Generale se completeaz cu cele ale Condi[iilor Particulare de asigurare i fac parte
integrant din contractul de asigurare / poli[a de asigurare ncheiat.
30.2 Contractul de asigurare / poli[a de asigurare se ncheie n Romnia fiind supus legisla[iei n materie din Romania,
respectiv dispozi[iilor Legii nr.136/1995 privind asigurrile i reasigurrile n Romania, cu modificrile i completrile
ulterioare i cu cele ale Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare i supravegherea asigurrilor, cu modificrile i
completrile ulterioare.
30.3 Orice litigiu decurgnd din sau n legtur cu contractul de asigurare / poli[a de asigurare va fi solu[ionat de ctre
instan[ele judectoreti n a cror competen[ teritorial se afl sediul social al Asigurtorului.
GeneraIi Romania Asigurare Reasigurare S.A.
Companie membr a Grupului Generali, listat n Registrul Grupurilor de asigurare gestionat de ctre SVAP sub nr. 26, Administrat n
sistem dualist, cu Sediul Social n Bucureti, Sector 1, Strada Gh. Polizu nr. 58-60, Etaj 4, Cod potal 011062 OP 12,
Telefon + 40 021 312 36 35, Fax +40 021 312 37 20, Call Center: 021 207 00 08, www.generali.ro, E-mail: info@generali.ro
Autorizat de Comisia de Supraveghere a Asigurrilor, Cod Unic RA-002, EN SO 9001: 2008 - Sistem de Management al Calit[ii, Certificat R.C.: J40/17484/2007,
C..F.: RO 2886621, Capital social: 133.091.908,7 Lei, avizat la ANSPDCP cu nr. 15699.