Sunteți pe pagina 1din 3

Documentele educatoarei

DOCUMENTELE EDUCATOAREI
- PROGRAMA ACTIVITATILOR INSTRUCTIV-EDUCATIVE
- CATALOGUL GRUPEI
completat corect
nume, prenume copil
data nasterii
centralizator prezenta
mentiuni de miscare a copiilor pe parcursul anului scolar
vizat de director
numerotarea paginilor cu stampila directorului document juridic
- CAIETUL EDUCATOAREI
1. Caracterizarea grupei
1. scurta prezentare a grupei
2. constatari asupra dezvoltarii copiilor in urma evaluarilor initiale
3. masuri ameliorative dupa caz
2. Catalog
1. completat corect cu datele fiecarui copil
2. inregistrarea rezultatelor obtinute in urma evaluarilor
3. Registrul de inscriere si evidenta a copiilor
4. Obiective de referinta
1. completate conform particularitatilor de varsta
2. pe domenii de activitate
5. Schema orara
1. completata corect corespunde planului de invatamant si nivelelor de varsta
6. Optionalul
1. planificarea aprobata de inspectorul de specialitate
2. echipa care realizeaza optionalul
3. programa
4. inregistrarea optionalului la varianta de orar
7. Orar
1. variante de orar
8. Planificarea
1. 15-30 sep testarile initiale fara acordarea de calificative
2. respectarea structurii planificarii
3. obiective prioritare
4. tema, tipul de activitate (predare, verificare)
5. jocurile liber alese sectoarele + tema
6. 3 sectoare zilnic (Biblioteca se planifica zilnic)
7. tema (respectarea numarului pe nivel si pe saptamana)
8. activitatea metodica (studiul individual tema si publicatia; confectionarea de
material didactic trecut concret pe activitati)
9. activitatea cu parintii (planificata, proiecte didactice, tema proiectelor pentru
grupa la care se lucreaza, realizarea de parteneriate si contracte de colaborare)
10. activitatea cu scoala grupa mare, pregatitoare
- DOCUMENTELE DE EVALUARE A COPIILOR
evaluare initiala (portofoliu cu: obiective, itemi de evaluare, interpretare, masuri
ameliorative)
portofoliile copiilor
portofoliile de proiect (harti, albume, etc)
fisa psihopedagogica a fiecarui copil la sfarsit de ciclu prescolar (evolutia scolara,
nivelul de evaluare didactica si de pregatire al prescolarilor in vederea integrarii cu
success in ciclul primar)
- FISA DE EVIDENTA A PERFECTIONARII
inregistrarea praticiparii la diverse actiuni metodice avizate de responsabilul
comisiei metodice din gradinita)
- DOCUMENTELE COMITETULUI DE PARINTI
tematica sedintelor (cu data / responsabili / material prezentat)
procese verbale de la sedinte, cat mai documentate si cu nr de participanti
procese verbale pentru donatii si sponsorizari (facturi)
contracte de parteneriat cu parintii pe tematica variata
- PORTOFOLIUL EDUCATOAREI
scurt prezentare individual (CV european sau portofoliu personal pentru dezvoltare
profesional)
planificari anuale/semestriale
proiectarea activitii pe uniti de nvare (cu adnotri, observaii, comentarii);
proiecte didactice model pentru ct mai multe categorii de activiti
proiecte didactice zilnic (debutantele)
exemplare de instrumente de evaluare (teste de evaluare, de progres, etc.) cu
interpretarea i analiza semnificaiei rezultatelor acestora;
list cu lucrri personale (comunicri tiinifice, publicaii etc.)
fi care urmrete inspecia la clas (dup modelul: nr, data, tip inspectie, cine a
efectuat inspectia, calificativ, observatii/recomandari)
documentele justificative privind implicare in derularea unor parteneriate, colaborarii,
perfectionare si desfasurarea unor activitati deosebite
portofoliul responsabilului cu activitatile educative si extracurriculare (procese
verbale, fotografii, etc)
parteneriate cu unitatile scolare din sector, din municipiu si din tara, cu specificarea
tematicii si actiunilor ce se vor desfasura
participarea la concursuri si simpozioane (tematica / cine participa / rezultate cu
documente justificative)
excursii si vizite (plan de excursie / obiective / participanti / tematica / responsabili)
spectacole (protocoale de colaborare pe an scolar cu obiective / participanti / tematica
/ responsabili)
diverse materiale de specialitate