Sunteți pe pagina 1din 1

Subiecte ELTH

1. Relatiile fundamentale ale elctrostaticii


2. Potentialul electric
3. Teorema potentialului electrostatic + consecinte
4. Condensatorul electric si capacitatea sa
. Capacitatea condensatorului plan
!. Capacitatea condensatorului cilindric
". Teoremele fortelor #enerali$ate
%. &orma inte#rala
'. Re$istenta si conductanta electrica
1(. Re#ulile de asociere ale curentului si tensiunii pt receptoare si #eneratoare
11. Elemente de topolo#ie ale circuitelor electrice
12. Teoremele lui )irc**off +enunt + relatii,
13. &orme matriceale
14. Teorema lui Tele#*in
1. Teorema conser-arii puterilor in circuitele electrice
1!. Teorema superpo$itiei
1". Teorema transferului ma.im de putere
1%. Teorema lui /orton si teorema lui T*e-enin
1'. 0l#oritmul de determinare a elementelor #eneratoarelor ec*i-alente
2(. 0nali$a circuitelor resisti-e liniare
21. 1etoda teormei lui )irc**off2 al#oritmul metodei
22. 1etoda #rafo3analitica pt anali$a unor circuite simple neliniare
23. 1etoda dreptei de sarcina
24. Caracteri$area materialelor d.p.d.- ma#netic
2. Circuite ma#netice
2!. 4nducti-itatea
2". Reductanta ma#netica
2%. 1arimi in circuitele de curent alternati-e
2'. impedanta5 re$istenta5 reactanta
3(. admitanta5 conductanta5 susceptanta