Sunteți pe pagina 1din 5

Colegiul tefan Odobleja, Craiova

PROIECT DIDACTIC
Unitatea de nvmnt: Colegiul tefan Odobleja, Craiova
Prof. ndrumtor: Boarn Ecaterina
Student: Anghelescu Claudiu Ionut
Grua: 231
C!ASA a !I"a B
Data: 1#"12"2$13
DISCIP!I"A Infor%atic
U"ITATEA DE #"$%&ARE: &ub'rogra%e
TE'A: (i'ul )nregistrare
TIPU! !EC&IEI *ec+ie de verificare si a'reciere a re,ultatelor scolare
SCOPU! !EC&IEI -tili,area structurilor de date )n re,olvarea de 'roble%e s'ecifice
CO'PETE"&E GE"ERA!E
identificarea datelor care intervin )ntr"o 'roble% .i a'licarea algorit%ilor
funda%entali de 'relucrare a acestora/
elaborarea algorit%ilor de re,olvare a 'roble%elor
CO'PETE"&E SPECI(ICE
10 Eviden+ierea necesit+ii structurrii datelor
20 1relucrarea datelor structurate
30 Alegerea structurii de date adecvate re,olvrii unei 'roble%e
O)IECTI$E OPERA&IO"A!E
s re'roduc .i s e2'lice no+iunea de structur de date/
s identifice regulile de declarare .i de definire a unei structurilor de date
s identifice .i s a'lice reguli de 'relucrare a structurilor de date
s anali,e,e ti'urile s'eciale de rela+ii ce intervin )ntre %e%brii unei structuri de date
s aleag variantele corecte .i s argu%ente,e alegerea unei anu%ite instruc+iuni )n
reali,area 'rogra%elor ce folosesc structuri de date
s concea' noi a'lica+ii care utili,ea, structurile de date
"I$E!U! I"I&IA! A! C!ASEI:
Elevii .i"au )nsu.it no+iuni legate de ti'ul structur
Elevii identific cu u.urin+ ti'urile s'eciale de rela+ii )ntre %e%brii unei structuri
Colegiul tefan Odobleja, Craiova
Elevii cunosc regulile de 'relucrarea a structurilor
STRATEGII DIDACTICE
PRI"CIPII DIDACTICE
'rinci'iul 'artici'rii .i con.tiente a elevului )n 'rocesul de )nv+%3nt/
'rinci'iul siste%ati,rii .i continuit+ii/
'rinci'iul cone2iunii inverse0
'ETODE DE #"$%&ARE
%etode de co%unicare oral conversa+ia euristic, e2'lica+ia/
%etode activ 'artici'ative 'roble%ati,area, e2erci+iul0
PROCEDEE DE I"STRUIRE
conversa+ia de reca'itulare/
'roble%ati,area 'rin crearea situa+iilor 'roble%/
e2erci+ii de consolidare .i siste%ati,are
(OR'E DE ORGA"I*ARE
frontal .i individual0
(OR'E DE DIRI+ARE A #"$%&%RII
dirijat de 'rofesor sau 'rin %ateriale didactice/
inde'endent
RESURSE 'ATERIA!E
%anualul/
fi.e de lucru,
teste de evaluare,
calculator
'ETODE DE E$A!UARE:
)ntrebri orale .i test gril
Colegiul tefan Odobleja, Craiova
PREG%TIREA !EC&IEI:
)ntoc%irea 'roiectului didactic/
'regtirea setului de )ntrebri/
'regtirea testului/
'regtirea te%ei/
TEST DE E$A!UARE SU'ATI$%
DISCIP!I"A I"(OR'ATIC%
C!ASA a ,I-a
CAPITO!: SU)PROGRA'E DE(I"ITE DE UTI!I*ATOR
"ume.e /i renume.e e.evu.ui:
Data 0u0inerii te0tu.ui:

Pentru re1o.varea 2ore2t a tuturor 2erine.or din Partea I /i din Partea a II-a 0e
a2ord 34 de un2te. Din ofi2iu 0e a2ord 54 un2te.
Timu. efe2tiv de .u2ru e0te de 67 minute.
PARTEA I 87 un2te
10 &tabili+i valoarea de adevr a ur%toarei afir%a+ii
45u orice 'roble% se 'oate desco%'une )n sub'roble%e, adic )n ac+iuni care devin %odule
subordonate04
a6 adevrat
b6 fals
7 un2te
20 1rin definirea sau de2.ararea unui sub'rogra% )n+elege% acela.i lucru7co%binri
a6 8a
b6 5u
7 un2te
30 -n sub'rogra% C9C:: trebuie s fie cunsocut ;declarat6 )nainte de activarea lui7
a0 8a
b0 5u
7 un2te
#0 1entru o func+ie definit fr 'ara%etri )n li%bajul C9C::, la a'el 're,en+a 'arante,elor este obligatorie 7
a0 8a
b0 5u
7 un2te
<0 *a definirea unei func+ii )n li%bajul C9C::, du' antet .i )naintea acoladei de deschidere a blocului de
instruc+iuni trebuie 'us caracterul 4'unct .i virgul47
Colegiul tefan Odobleja, Craiova
a0 8a
b0 5u
7 un2te
PARTEA a II-a 97 un2te
1. &ub'rogra%ul nrdiv 'ri%e.te 'rin 'ara%etrii a .i b dou nu%ere naturale cu cel %ult #
cifre fiecare .i returnea, su%a tuturor divi,orilor co%uni ai nu%erelor a .i b0
Care este antetul corect al sub'rogra%ului nrdiv7
a. void 0uma:int ;a< int ;=>?
=. void nrdiv:int a< int =< int 0>?
2. int nrdiv:int a< int =>?
54 un2te
20 &ub'rogra%ul 2a.2u. returnea, )n 'ara%etrii d=%in .i %, cel %ai %ic divi,or 'ro'riu
co%un .i res'ectiv cel %ai %ic %ulti'lu co%un a dou nu%ere )ntregi trans%ise 'rin
'ara%etrii a .i =0
Care este antetul corect al sub'rogra%ului 2a.2u.7
a0 int 2a.2u.:int a<int =<int d@min< int m>?
b0 void 2a.2u.:int a<int =<int ;d@min<int ;m>?
c0 void 2a.2u.:int a<=<int ;d@min<;m>?
d0 f.oat 2a.2u.:int a<=>?
54 un2te
30 &e consider sub'rogra%ul f1 definit )n C9C:: astfel
.onA f5:.onA 2>
B .onA CD5?
EFi.e:2G54> B2D2G54?CHD2I54?J
return C?
J
>eali,a+i asocierea corect )ntre a'elurile sub'rogra%ului f1 .i valorile returnate )n ur%a acestor a'eluri0
57 un2te
#0 & se scrie )n C9C:: defini+ia co%'let a sub'rogra%ului calcul care 'ri%e.te 'rin
inter%ediul 'ara%etrului a un nu%r )ntreg cu cel %ult 9 cifre .i returnea, 'rin inter%ediul
'ara%etrului b nu%rul ob+inut 'rin eli%inarea cifrelor i%'are ale lui a0 8ac nu%rul )ntreg
Colegiul tefan Odobleja, Craiova
a nu con+ine nicio cifr i%'ar, sub'rogra%ul va returna 'rin inter%ediul 'ara%etrului b
valoarea -10
E2e%'lu 'entru a= 23458 )n ur%a a'elului calcul(a,b), valoarea lui b va fi 2480
K4 un2te