Sunteți pe pagina 1din 3

OLIMPIADA DE LIMB, COMUNICARE I LITERATUR ROMN

GEORGE CLINESCU
Etapa pe sector - decembrie
Clasa a X-a
Toate subiectele sunt obligatorii
Timul e!ecti" de lucru este de # ore
Cite$te cu aten%ie urm&toarele !ragmente care curind o descriere 'n ro(&) *#+ de minute,
Trandafirul cel nfocat, crinii de argint,
lcrmioarele sure ca mrgritarul, mirono-
siele viorele i florile toate s-adunar vor-
bind fiecare n mirosul ei i inur sfat lung,
cum s fie luminele hainei de mireas; apoi
ncredineaz taina lor unui curtenitor flutur
albastru stropit cu aur. Acesta se duse i flu-
tur n cercuri multe asupra feei miresii, pe
cnd ea dormea, -o fcu s vad ntr-un vis
luciu ca oglinda, cum trebuia s fie mbrca-
t. !a zmbi, cnd se vis att de frumoas.
"irele-i puse cma de tort de raze
de lun, bru de mrgritare, manta alb ca
ninsoarea.

(M!a E"#esc$-Ft-Frumos din lacrim%

#eparte... departe... unde se las cerul pe
pmnt, unde stau stelele de vorb cu florile, $...%
acolo era cetatea &nei &orilor. 'ite turnuri nal-
te... nalte... pn dincolo de (mpria 'orilor,
nite prei albi ca ghioceii i ridicai mai sus de-
ct cum st soarele la prnzul cel mare, un aco-
peri de argint, dar cum de argint)* Aa c nici
nu strlucea n faa soarelui, i fereti... tot din a-
er tors cu mult miestrie i esut n gherghef de
aur ntunecos... +este toate astea se ,ucau apoi ra-
zele vesele ale soarelui cum se ,oac vntul cu
umbra crengilor colea primvara cnd se mic
de lene ce este.
(Ioa# &'a(c-Zna Zorilor%

A'e)e $#a *#tre (ara#te'e *e s$+ect prop$se "a ,os - r.sp$#*e corect t$t$ror cer#/e'or 0or"$'ate
1# sarc#'e *e '$cr$2 (34 *e "#$te%
Ate#/e5 'u ai voie s rezolvi ambele subiecte. Trebuie s optezi pentru cel care i place mai mult.
-.RI.NT. I
a. Lectura ( 80 de puncte)
I/ 0n%elegerea te1tului * 23 uncte,
62 I*e#t0c. *o$. tr.s.t$r a'e *escrer 'terare pre7e#te 1# a"+e'e 0ra)"e#te2 (8 p2%
-. &e'ectea7. *# 0ecare 0ra)"e#t c9te *o$. e:e"p'e pe#tr$ 0ecare *#tre $r".toare'e 0)$r *e st'; epitet
cromatic, comparaie, personificare.(6< p2%
II/ Scriere desre te1tul literar *45 de uncte,
=#tr-$# ese$ *e <-> pa)#, pre7#t. partc$'art./'e $#$ +as" c$'t st$*at, $t'79#*, pe#tr$ e:e"p'0care, -
sec(e#/e *# a"+e'e te:te prop$se2
III/ Scriere imaginati"& *45 de uncte,
?a'or0c9#* "esa,$' 0ec.r$a *#tre ce'e *o$. 0ra)"e#te, a'c.t$e-te o co"p$#ere *escrpt(., *e ce' p$/#
<@ *e r9#*$r, 1# care s. $t'7e7 $r".toare'e sec(e#/e *# te:te'e prop$se; roiuri de unde, vis luciu ca oglinda,
bru de mrgritare, prei albi ca ghioceii, acoperi de argint, gherghef de aur ntunecos.
Pe#tr$ a o+/#e p$#cta,$' "a:", (e a(ea 1# (e*ere $r".toare'e repere;
- prop$#erea $#$ tt'$ s$)est( A
- respectarea re'a/e *#tre tt'$ - co#/#$t$' co"p$#erA
- $t'7area *escrer ca "o* *e e:p$#ereA
- #tro*$cerea 1# co"p$#ere a t$t$ror str$ct$r'or #*cate A
- (a'or0carea (a'or e:pres(e a p.r'or *e (or+re 1#tr-$# te:t *escrpt(2

RE6.CT.RE *entru ambele comuneri 7 II $i III) 28 uncte,
- respectarea re)$''or *e orto)ra0e - p$#ct$a/e, a-e7area 1# pa)#. a te:t$'$, $t'7area $#$ st' a*ec(at
tp$'$ *e co"p$#ere #*cat2
b. Practica raional i funcional a limbii *2+ uncte,
62 Tra#scre *# 0ecare 0ra)"e#t c9te tre c$(#te $t'7ate c$ se#s 0)$rat2 (8 p2%
<2 B.se-te, 1# pr"$' te:t, ce' p$/# tre c$(#te *# c9"p$' se"a#tc a' c$(9#t$'$ florile, pre7e#t 1# a' *o'ea
te:t2 (C p2%
c. lemente de construcie a comunicrii *4+ uncte,
62 B.se-te s#o#"e #eo'o)ce pe#tr$ $r".tor ter"e# *# te:te'e *ate ; sfat, taina, manta, miestrie, prnz,
lene2 (C p2%
<2 Prec7ea7. se"#0ca/a a *o$. 0)$r *e st' *0erte, pre7e#te 1# 0ra)"e#te'e *ate (c9te o 0)$r. *e st' *#
0ecare 0ra)"e#t%2 (C p2%
>2 Tra#scre, *# 0ecare 0ra)"e#t prop$s, c9te o propo7e s"p'. $#a *e7(o'tat.2(D p2%
2+ uncte se acord& din o!iciu
Cer#/e;
62 Pre7#t. tp$r'e *e #arator e:ste#te 1# te:t$' *atA
<2 I*e#t0c. 1# te:t > e'e"e#te a'e st$a/e *e co"$#careA
>2 E:e"p'0c. $#a *#tre 0$#c/'e co"$#c.r ce se e(*e#/a7. c$ prec.*ere 1# 0ra)"e#tA
82 Pre7#t. *o$. 0$#c/ a'e *escrer 1# te:t$' *e "a s$sA
@2 De"o#strea7., pr# *e7(o'tarea a patr$ ar)$"e#te, aparte#e#/a 0ra)"e#t$'$ 'a speca 'terar.
+as" c$'tA
C2 E:p'c. (a'oarea st'stc. a a*,ect(e'or *# te:tA
E2 A
D2 A'c.t$e-te $# e#$#/ c$ se#s$' co#otat( a' ter"e#$'$ 1#)erA
32 B.se-te 8 e:presF'oc$/$# care s. co#/#. c$(9#t$' 7A
642 G$st0c. pre7e#/a 1# te:t a ce' p$/# *o$. re)stre st'stceA
662 I*e#t0c. o ase".#are - o *eose+re 1#tre 0#a'$' +as"$'$ e"#esca# - ce' a' +as"$'$
pop$'ar2
-.RI.NT. a II-a
b. Lectura - 80 de puncte
I/ 0n%elegerea te1tului * 23 uncte,
62 Prec7ea7. tre caracterstc co"$#e a'e ce'or *o$. 0ra)"e#te prop$se, a(9#* 1# (e*ere c. a"+e'e
repre7#t. ta+'o$r *# #at$r./ (8 p2%
<2 =# ce' "$'t 64 r9#*$r, e:p'c. (a'oarea e:pres(. a "eta0ore'or *# a"+e'e te:te2 (6< p2%
I/ Scriere desre te1tul literar *45 de uncte,
=#tr-$# ese$ *e <-> pa)#, pre7#t. partc$'art./'e $#$ +as" c$'t st$*at, $t'79#*, pe#tr$ e:e"p'0care,
- sec(e#/e *# a"+e'e te:te prop$se2
II/ Scriere imaginati"& *45 de uncte,
?a'or0c9#* "esa,$' 0ec.r$a *#tre ce'e *o$. 0ra)"e#te, a'c.t$e-te o co"p$#ere *escrpt(., *e ce' p$/#
<@ *e r9#*$r, 1# care s. $t'7e7 $r".toare'e sec(e#/e *# te:te'e prop$se; roiuri de unde, vis luciu ca
oglinda, bru de mrgritare, prei albi ca ghioceii, acoperi de argint, gherghef de aur ntunecos. Pe#tr$ a
o+/#e p$#cta,$' "a:", (e a(ea 1# (e*ere $r".toare'e repere;
- prop$#erea $#$ tt'$ s$)est( A
- respectarea re'a/e *#tre tt'$ - co#/#$t$' co"p$#erA
- $t'7area *escrer ca "o* *e e:p$#ereA
- #tro*$cerea 1# co"p$#ere a t$t$ror str$ct$r'or #*cate A
- (a'or0carea (a'or e:pres(e a p.r/'or *e (or+re 1#tr-$# te:t *escrpt(A
- respectarea re)$''or *e orto)ra0e - p$#ct$a/e, a-e7area 1# pa)#. a te:t$'$, $t'7area $#$ st' a*ec(at
acest$ tp *e co"p$#ere2
RE6.CT.RE *entru ambele comuneri 7 II $i III) 28 uncte,
d. Practica raional i funcional a limbii *2+ uncte,
.lege9 rin 'ncercuire9 "arianta corect& de r&suns)
62 Co## *0to#) toate c$(#te'e *# -r$'; (8 p2%
a2 lcrmioarele, viorele, ,ucau
+2 ,ucau, frumoas, colea
c2 ninsoarea, ,ucau, trebuia
<2 &$#t ar!as"e toate c$(#te'e *# -r$'; (C p2%
a2 sfat, luminele, fereti
+2 taina, prei, colea
c2 colea, luminele, fereti

e. lemente de construcie a comunicrii *4+ de uncte,
2/ E:p'c. (a'oarea st'stc. a c9te *o$. a*,ect(e *# 0ecare te:t (C p2%
<2 &e'ectea7. *# 0ecare te:t prop$s c9te *o$. (er+e pre*cat(e 'a "o*$r perso#a'e2 (C p2%
>2 I*e#t0c. 1# 0ecare 0ra)"e#t prop$s, c9te o propo7e pr#cpa'. $#a sec$#*ar.2 (D p2%
2+ uncte se acord& din o!iciu