Sunteți pe pagina 1din 3

Curs 6

CLASA 3 - OPERAIUNI CU TITLURI - continuare


Grupa 32 atorii constituite prin tit!uri
Datoriile constituite prin titluri reprezint mprumuturile obinute de o instituie de
credit, ca urmare a emisiunii de titluri negociabile (certificate de depozit, carnete i librete de
economii, obligaiuni), evaluate la cost amortizat, n scopul asigurrii necesarului de
lichiditate pe termen scurt, mediu i lung.
Dac titlurile emise de o instituie de credit sunt deinute n vederea tranzacionrii
sau sunt evaluate la valoarea just prin profit sau pierdere, se vor nregistra n conturile de
datorii constituite prin titluri din cadrul grupei ! " Operaiuni cu titluri i alte instrumente
financiare.
APLICA II #
$. %n client achizi ioneaz pe $& mai certificate de depozit negociabile, evaluate la cost de
ctre institu ia de credit, n valoare de '.'!! lei. Dob(nda calculat de institu ia de credit
este de )! lei i se plte te integral la scaden a instrumentului, peste luni.
Rezolvare#
$&.!). *chizi ia certificatelor de depozit de ctre client#
+)$$ , +$$ '.'!! lei
Conturi curente = Certificate de depozit
$.!)- !.!.- $.!& i $&.!/ 0nregistrarea dob(nzii datorate#
.!.$ , +$&$
Dobnzi privind certificatele de depozit = Datorii ataate
$&.!/. 1scumprarea certificatelor de depozit la scaden #
2 , +)$$ '.3! lei
Conturi curente
+$$ '.'!! lei
Certificate de depozit
+$&$ )! lei
Datorii ataate
Grupa 3"# e$itori i cre%itori
$
4ontabilitatea debitorilor i creditorilor asigur evidena creanelor i datoriilor instituiei de
credit n relaiile acesteia cu# angajaii, asigurrile i protecia social, bugetul statului i
fondurile speciale, asociaii sau acionarii, precum i cu diveri debitori i creditori.
APLICA II #
Decontrile cu angajaii privind drepturile salariale cuvenite acestora se nregistreaz#
$) *cordarea avansului#
)$) , +)$$
Avansuri acordate angajailor = Conturile clientelei
+) 0nregistrarea salariului brut cuvenit angaja ilor (fondul lunar de salarii) #
.$$$ , )$$
Cheltuieli cu indemnizaii i salarii = Indemnizaii i salarii datorate
) 0nregistrarea re inerilor din salariu#
)$$ , 2
Indemnizaii i salarii datorate
)+$+
Contribuia angajailor la asigurrile sociale
)+$
Contribuia angajailor pentru asigurrile sociale de sntate
)+++
Contribuia angajailor la fondul de omaj
)
Impozitul pe venituri de natura salariilor
)$)
Avansuri acordate angajailor
') 5lata salariului net ctre angaja i#
)$$ , +)$$
Indemnizaii i salarii datorate = Conturile clientelei
6viden a contabil a decontrilor privind asigurrile sociale suportate de ctre banc, pentru
salariile pltite personalului, se nregistreaz#
$) 4ontribu ia bncii la asigurrile sociale#
.$+$ , )+$$
Contribuia unitii la asigurrile sociale = Contribuia unitii la asigurrile sociale

+) 4ontribuia bncii la asigurrile sociale de sntate
.$+ , )+$'
+
Contribuia angajatorului pentru asigurrile sociale de sntate = Contribuia
angajatorului pentru asigurrile sociale de sntate
) 4ontribuia bncii la fondul de omaj #
.$++ , )++$
Contribuia unitii la fondul de omaj = Contribuia unitii la fondul de omaj
') 7irarea contribu iei bncii#
2 , $$$$
Cont curent la !"#
)+$$
Contribuia unitii la asigurrile sociale
)+$'
Contribuia angajatorului pentru asigurrile sociale de sntate
)++$
Contribuia unitii la fondul de omaj
Decontrile bncii fa de bugetul statului presupun#
$) 7irarea la buget a impozitului pe profitul activit ii#
)$ , $$$$
Impozitul pe profit , Cont curent la !"#
+) 7irarea la buget a impozitului pe salariile angaja ilor#
) , $$$$
Impozitul pe venituri de natura salariilor = Cont curent la !"#
) 7irarea contribuiei instituiei de credit pentru constituirea fondului de garantare a
depozitelor n sistemul bancar#
)/ , $$$$
$onduri speciale % ta&e i vrsminte assimilate = Cont curent la !"#
') Decontrile cu bugetul statului sau cu bugetele locale privind impozitul pe dividende,
impozitul pe cldiri i impozitul pe terenuri #
). , $$$$
Alte impozite' ta&e i vrsminte asimilate , Cont curent la !"#