Sunteți pe pagina 1din 8

Curs 7

CLASA 3 - OPERAIUNI CU TITLURI - continuare


Grupa 31 Instruente !eri"ate
Ordinul 27/2010 clasific instrumentele derivate n funcie de dou criterii:
a# dup natura riscului care st la baza modificrii valorii instrumentelor derivate,
distingem ntre:
derivate pe rata dobnzii sunt contracte ce au ca activ suport un instrument financiar
purttor de dob!nd, ale crui flu"uri de trezorerie sunt determinate prin referire la ratele
dob!nzilor sau la un alt contract de rat a dob!nzii# $e refer doar la acele contracte ale cror
pri sunt e"puse la rata dob!nzii aferent unei singure monede# %ontractele care implic
sc&imbul uneia sau mai multor valute 'de e"emplu, contracte s(ap financiar de valute )i
opiuni valutare*, precum )i contractele a cror caracteristic predominant de risc este riscul
de sc&imb valutar nu fac obiectul acestei categorii, ci vor fi nregistrate n contabilitate ca )i
contracte pe cursul de sc&imb# %ontractele pe rata dob!nzii includ acorduri for(ard pe rata
dob!nzii, contracte s(ap pe rata dob!nzii ntro singur moned, futures pe rata dob!nzii,
opiuni pe rata dob!nzii 'inclusiv caps, floors, collars*#
derivate pe instrumente de capitaluri proprii sunt contracte a cror valoare se modific
n funcie de preul unui anumit instrument de capitaluri proprii sau de un indice al preurilor
instrumentelor de capitaluri proprii#
derivate pe cursul de schimb sunt contracte care presupun sc&imbul de monede pe piaa
la termen sau o e"punere pe cotaia aurului# $unt reprezentate de: operaiunile ferme de
sc&imb la termen, contracte s(ap de trezorerie, contracte s(ap financiar de valute, futures
pe curs de sc&imb, opiuni pe curs de sc&imb# +nstrumentele derivate pe cursul de sc&imb
includ toate contractele care implic e"punerea la cel puin o valut, indiferent dac este
vorba de e"punerea la ratele de dob!nd aferente acestora sau de e"punerea la evoluia
cursurilor de sc&imb#
derivate pe riscul de credit reprezint contracte ce prevd un sc&imb de pli n care cel
puin una dintre acestea este determinat de performana creditului de referin# ,aloarea la
scaden a contractului depinde de o serie de evenimente, cum ar fi nendeplinirea
obligaiilor contractuale, reducerea ratingului etc#
derivate pe mrfuri sunt contracte a cror valoare se modific n funcie de preul unei
mrfi sau de valoarea indicelui aferent unei mrfi, cum ar fi un metal preios 'altul dec!t
aurul*, petrolul sau produsele agricole#
alte instrumente derivate reprezint orice alte instrumente derivate care nu implic o
e"punere pe cursul de sc&imb, pe rata dob!nzii, pe instrumente de capitaluri proprii, pe
mrfuri sau pe riscul de credit# +n aceast categorie se includ instrumentele derivate create n
scopul acoperirii riscurilor ce in de mediul ambiant 'environment related ris-*# .ou
e"emple notabile n acest sens, lansate la sf!r itul anilor /0 n $01, sunt: weather
derivatives, create pentru a oferi o protec ie a veniturilor n fa a incertitudinii prognozei
meteo, n anumite sectoare de activitate i CAT bonds 'catastrop&e bonds* ce au rolul de a
1
prote2a mpotriva dezastrelor naturale de tipul cutremurelor, furtunilor, uraganelor,
inunda iilor#
3lanul de conturi prevede contabilizarea urmtoarelor tipuri de instrumente :
+nstrumente derivate pe rata dob!nzii 's(ap pe rata dob!nzii, opiuni pe piee la buna
nelegere, opiuni pe piee organizate, alte instrumente*
+nstrumente derivate pe instrumente de capitaluri proprii 'opiuni pe piee la buna
nelegere, opiuni pe piee organizate, alte instrumente*
+nstrumente derivate pe cursul de sc&imb 'operaiuni ferme de sc&imb la termen, s(ap
financiar de valute, opiuni pe piee la buna nelegere, opiuni pe piee organizate, alte
instrumente*
+nstrumente derivate pe riscul de credit 'credit default s(ap, credit spread option, total
return s(ap, alte instrumente*
+nstrumente derivate pe mrfuri
1lte instrumente derivate
.efinitii:
Operaiunile ferme de schimb la termen sunt operaiunile de cumprare )i v!nzare de
valut, cu decontare dup cel putin dou zile lucrtoare de la data nc&eierii tranzaciei, la
cursul de sc&imb stabilit ntre pri 'curs for(ard*#
Operaiunile de swap pe valute reprezint combinaia dintre un mprumut primit ntro
moned )i un credit acordat ntro alt moned, cele dou operaiuni fiind simultane )i
nc&eiate cu aceea)i contrapartid# 1cestea pot fi realizate sub doua forme: s(ap de
trezorerie 's(ap cambist* )i s(ap financiar 's(ap lung de valute*#
$(apul de trezorerie const in dou operaiuni de sc&imb a unor sume nominale, n
monede diferite, pe baza a dou cursuri diferite 'curs la vedere la iniierea operaiunii )i curs
la termen la scadena operaiunii*# %u alte cuvinte, reprezint combinaia dintre o operaiune
de sc&imb la termen )i o operaiune de sc&imb la vedere# 3e perioada dintre cele dou
operaiuni nu se calculeaz )i nu se vars dob!nzi#
$(apul financiar de valute prevede sc&imbul unei sume ntro moned, contra unei sume
n alt moned, urm!nd ca la termen s se procedeze la sc&imbul simetric# 3e toat perioada
contractului, prile contractante calculeaz )i vars dob!nzi n funcie de volumul
sc&imbului#
Credit default swap este un contract swap pe riscul de credit n baza cruia cumprtorul
de protec ie la riscul de credit efectueaz pli fi"e periodice# 4n cazul producerii
evenimentului de credit prevzut n contract 'nrutire a ratingului, restructurarea datoriei,
neplata dob!nzii la scaden , faliment*, v!nztorul efectueaz o plat egal cu valoarea
nominal a activului de referin , diminuat cu valoarea acestuia dup producerea
evenimentului#
Credit spread option reprezinta opiuni pe spreadul de credit# $pre e"emplu, opiunile
put pe spreadul de credit 'credit spread put* permit cumprtorului acestei opiuni s v!nd
instrumentele de credit la o anumit valoare v!nztorului opiunii, n cazul n care spreadul
de credit al acestora se ma2oreaz#
Total return swap reflecta un s(ap pe randamentul total si reprezint un contract ntre
dou pri, prin care acestea se anga2eaz s sc&imbe ntre ele randamentul total al unui
instrument de credit 'cas& flo(ri )i modificri ale preului* contra unor pli periodice#
2
$# dup scopul utilizrii:
instrumente deinute n vederea tranzacionrii. 4n aceast categorie se includ : a*
derivatele ale cror caracteristici contractuale nu sunt standardizate 'deci nu pot fi
tranzac ionate pe o pia reglementat* i care nu au fost clasificate ca instrumente de
acoperire eficace n conformitate cu +1$ 5/6 b* contractele standardizate ce sunt utilizate n
scop speculativ 'cumprare/v!nzare pentru ob inerea de profit*#
instrumente de acoperire a valorii juste (fair value hede accountin!, utilizate pentru a
acoperi modificrile valorii 2uste 'valorii de pia * a activelor i datoriilor financiare
purttoare de rate fi"e de dob!nd# .e e"emplu, valoarea de pia a unei obliga iuni ce ofer
o rat fi" de dob!nd se modific o dat cu fluctua iile ratelor de dob!nd de pe pia #
instrumente de acoperire a flu"urilor de trezorerie (cash flow hede accountin!#
utilizate pentru acoperirea variabilit ii flu"urilor viitoare de cas&flo(uri, generate de
activele i datoriile financiare evaluate la valoarea 2ust sau la cost amortizat i purttoare
de rate variabile de dob!nd# 3otrivit $tandardului +nterna ional de %ontabilitate +1$ 5/
+nstrumente 7inanciare 8 9ecunoa tere i :valuare , opera iunea de acoperire a riscului
flu"urilor de numerar poate fi efectuat n urmtoarele situa ii:
un activ sau o datorie financiar cu rate variabile de dob!nd 'de e"emplu, pl ile viitoare de
dob!nd aferente unei obliga iuni* 6
va avea loc o tranzac ie foarte probabil 'o ac&izi ie sau o v!nzare anticipat de
stocuri/marfuri* 6
un anga2ament ferm 'de e"emplu, un contract nc&eiat pentru a cumpra sau vinde
un activ la un pret fi", n moneda de raportare a entit ii*#
%onturile din bilan aferente grupei 51 reflect opera iunile cu instrumente derivate,
evaluate la valoarea 2ust# ,aloarea 2ust a derivatelor devine favorabil 'derivatul este
nregistrat n activul bilan ier* sau nefavorabil 'derivatul este nregistrat n pasivul
bilan ier, ca datorie* ca urmare a fluctua iilor ratelor de dob!nd pe pia sau a cursului de
sc&imb#
%onturile n afara bilanului, din grupa /;, evideniaz valorile noionale 'teoretice,
contractuale* ale instrumentelor derivate# 3rin convenie, conturile n afara bilanului sunt
considerate conturi de activ#
APLICA II :
A% Instruente !eri"ate !e&inute 'n "e!erea tran(ac&ion)rii
1# .epartamentul de cercetare de pia al unei institu ii de credit previzioneaz, pe baza
modelelor interne de analiz i prognoz, o tendin de cre tere a ratelor de dob!nd
interbancare# 3entru a ob ine un c! tig din evolu ia pie ei, decide s adopte o pozi ie ntrun
contract s(ap cu valoarea no ional de 5<#000 euro, prin care va primi o dob!nd variabil
:09+=O9 5m > 0,1?pp i va plti o dob!nd fi" de 1,2;@# 3l ile au loc trimestrial, timp
de 1 an# :09+=O9 5m a nregistrat urmtoarea evolu ie :
5
Arimestrul 1 2 5 B
:09+=O9 5m 1,21@ 1,2B@ 1,2?@ 1,0<@
Ca reevaluarea periodic a instrumentului derivat de inut n vederea tranzac ionrii sa
constatat urmtoarea evolu ie:
Arimestrul 1 2 5 B
$(ap pe rata
dob!nzii
> ?0 euro > 110 euro > 11; euro 50 euro
Rezolvare:
4nregistrarea valorii no ionale a contractului s(ap :
/;111 D /// 5<#000 euro
$wap pe rata dobnzii % Contrapartida
4nregistrarea rezultatului opera iunii la sf!r itul primului trimestru :
51111 D 707B1 5<#000 E '1,5/@ 8 1,2;@* D ;0,B0 euro
$wap pe rata dobnzii % C&tiuri privind instrumentele derivate pe rata dobnzii
4nregistrarea c! tigului din reevaluare :
51111 D 707B1 ?0 euro
$wap pe rata dobnzii % C&tiuri privind instrumentele derivate pe rata dobnzii
4nregistrarea rezultatului opera iunii la sf!r itul trimestrului doi :
51111 D 707B1 5<#000 E '1,B2@ 8 1,2;@* D <1,20 euro
$wap pe rata dobnzii % C&tiuri privind instrumentele derivate pe rata dobnzii
4nregistrarea c! tigului din reevaluare :
51111 D 707B1 110 euro
$wap pe rata dobnzii % C&tiuri privind instrumentele derivate pe rata dobnzii
4nregistrarea rezultatului opera iunii la sf!r itul trimestrului trei :
51111 D 707B1 5<#000 E '1,B<@ 8 1,2;@* D 7;,<0 euro
$wap pe rata dobnzii % C&tiuri privind instrumentele derivate pe rata dobnzii
4nregistrarea c! tigului din reevaluare :
51111 D 707B1 11; euro
$wap pe rata dobnzii % C&tiuri privind instrumentele derivate pe rata dobnzii
4nregistrarea rezultatului opera iunii la sf!r itul trimestrului patru :
<07B1 D 51111 5<#000 E '1,2B@ 8 1,2;@* D 5,<0 euro
'ierderi privind instrumentele derivate pe rata dobnzii D $wap pe rata dobnzii
4nregistrarea pierderii din reevaluare :
B
<07B1 D 51111 50 euro
'ierderi privind instrumentele derivate pe rata dobnzii D $wap pe rata dobnzii
Ca scaden a contractului s(ap nc&idem conturile e"trabilan iere :
/// D /;111 5<#000 euro
Contrapartida % $wap pe rata dobnzii
*% Instruente !eri"ate !e acoperire a "a+orii ,uste
2# =anca Aransilvania a constituit un depozit la 1lp&a =an-, n valoare de 5B#000 lei, la o
rat de dob!nd fi" de <@, pe termen de 2 ani# 4ntruc!t previzioneaz o tendin de cre tere
a ratei dob!nzii pe pia , dore te transformarea dob!nzii fi"e n dob!nd variabil# 4nc&eie
deci un contract s(ap cu valoarea no ional de 5B#000 lei, n care adopt o pozi ie de
cumprare# %ota ia pe pia a contractului s(ap este de ;,7@ dob!nd fi" contra 9O=O9
<m# 1t!t dob!nda la depozit, c!t i sc&imbul de dob!nzi din contractul s(ap au loc
semestrial# 9O=O9 <m a nregistrat urmtoarea evolu ie :
$emestrul 1 anul n 2 anul n 1 anul n>1 2 anul n>1
9O=O9 <m ;,<?@ <,12@ <,2;@ <,5@
,aloarea 2ust aferent instrumentului derivat desemnat ca instrument de acoperire a
cunoscut urmtoarea evolu ie:
$emestrul 1 anul n 2 anul n 1 anul n>1 2 anul n>1
$(ap pe rata
dob!nzii
5#;00 lei 5#720 lei B#2;0 lei B#720 lei
,aloarea 2ust a elementului acoperit 'contractul de depozit*, atribuit riscului acoperit 'de
rat a dob!nzii* sa modificat dup cum urmeaz:
$emestrul 1 anul n 2 anul n 1 anul n>1 2 anul n>1
.epozit
interbancar
5B#B00 lei 55#/00 lei 55#<20 lei 55#100 lei
Rezolvare :
9ezultatul net al =ncii Aransilvania din contractul s(ap este:
$emestrul 1 anul n 2 anul n 1 anul n>1 2 anul n>1
;,<?@ ;,7@
D 0,02@
<,12@ ;,7@
D 0,B2@
<,2;@ ;,7@
D 0,;;@
<,5@ ;,7@
D 0,<@
4nregistrarea valorii no ionale a contractului s(ap :
/;211 D /// 5B#000 lei
$wap pe rata dobnzii % Contrapartida
$em# 1, anul n# 4nregistrarea diferen ei nete dintre dob!nzile pltite )i cele ncasate, aferente
contractului s(ap:
<07< D 51211 0,02@ E 5B#000 E </12 D 5,B lei
;
Cheltuieli cu dobnzile aferente instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de
acoperire a riscului de rat a dobnzii % $wap pe rata dobnzii
$em# 1, anul n# Fodificarea valorii 2uste a depozitului:
1512 D 707;5 5B#B00 8 5B#000 D B00 lei
(epozite la termen la instituii de credit % C&tiuri privind instrumentele acoperite n
cadrul unei operaiuni de acoperire a valorii juste
$em# 1, anul n# Fodificarea valorii 2uste a contractului s(ap:
51211 D 707;1 5#;00 lei
$wap pe rata dobnzii % C&tiuri privind instrumentele de acoperire a valorii juste
$em# 2, anul n# 4nregistrarea diferen ei nete dintre dob!nzile pltite )i cele ncasate, aferente
contractului s(ap:
51211 D 707< 0,B2@ E 5B#000 E </12 D 71,B lei
$wap pe rata dobnzii % )enituri din dobnzi aferente instrumentelor derivate desemnate
ca instrumente de acoperire a riscului de rat a dobnzii
$em# 2, anul n# Fodificarea valorii 2uste a depozitului:
<07;5 D 1512 55#/00 5B#B00 D ;00 lei
'ierderi privind instrumentele acoperite n cadrul unei operaiuni de acoperire a valorii
juste % (epozite la termen la instituii de credit
$em# 2, anul n# Fodificarea valorii 2uste a contractului s(ap:
51211 D 707;1 5#720 5#;00 D 220 lei
$wap pe rata dobnzii % C&tiuri privind instrumentele de acoperire a valorii juste
$em# 1, anul n>1# 4nregistrarea diferen ei nete dintre dob!nzile pltite )i cele ncasate,
aferente contractului s(ap:
51211 D 707< 0,;;@ E 5B#000 E </12 D /5,; lei
$wap pe rata dobnzii % )enituri din dobnzi aferente instrumentelor derivate desemnate
ca instrumente de acoperire a riscului de rat a dobnzii
$em# 1, anul n>1# Fodificarea valorii 2uste a depozitului:
<07;5 D 1512 55#<20 55#/00 D 2?0 lei
'ierderi privind instrumentele acoperite n cadrul unei operaiuni de acoperire a valorii
juste % (epozite la termen la instituii de credit
$em# 1, anul n>1# Fodificarea valorii 2uste a contractului s(ap:
51211 D 707;1 B#2;0 5#720 D B70 lei
$wap pe rata dobnzii % C&tiuri privind instrumentele de acoperire a valorii juste
$em# 2, anul n>1# 4nregistrarea diferen ei nete dintre dob!nzile pltite )i cele ncasate,
aferente contractului s(ap:
51211 D 707< 0,<@ E 5B#000 E </12 D 102 lei
<
$wap pe rata dobnzii % )enituri din dobnzi aferente instrumentelor derivate desemnate
ca instrumente de acoperire a riscului de rat a dobnzii
$em# 2, anul n>1# Fodificarea valorii 2uste a depozitului:
<07;5 D 1512 55#100 55#<20 D ;20 lei
'ierderi privind instrumentele acoperite n cadrul unei operaiuni de acoperire a valorii
juste % (epozite la termen la instituii de credit
$em# 2, anul n>1# Fodificarea valorii 2uste a contractului s(ap:
51211 D 707;1 B#720 B#2;0 D B70 lei
$wap pe rata dobnzii % C&tiuri privind instrumentele de acoperire a valorii juste
Ca scaden a contractului s(ap nc&idem conturile e"trabilan iere :
/// D /;211 5B#000 lei
Contrapartida % $wap pe rata dobnzii
O=$:9,1 ++:
- pentru elementele de activ# adoptarea unei pozitii de cumprare de swap pe rata dobnzii
permite transformarea unui plasament la rata fi" de dobnd ntr*unul la rat variabil de
dobnd. )nzarea de swap permite transformarea unui plasament la rat variabil de
dobnd intr*unul la o rat de dobnd fi".
- pentru elementele de datorie# o cumprare de swap pe rata dobnzii permite
transformarea unei datorii la rat variabil de dobnd intr*una la o rat de dobnd fi".
)nzarea de swap permite transformarea unei datorii la rat fi" de dobnd intr*una la
rat variabil de dobnd.
- dac valoarea just a instrumentelor derivate este pozitiv# acestea se nreistreaz ca
active+ dac valoarea just este neativ# se contabilizeaz ca datorii (au func ie de pasiv!.
C% Instruente !eri"ate !e acoperire a -+u.uri+or !e tre(orerie
5# OA3 =an- a acordat un credit interbancar n valoare de ?;#000 lei, pe termen de un an, la
o rat variabil de dob!nd 9O=O9<m >0,1;pp# +ntruc!t anticipeaz o tendin de scdere a
ratelor de dob!nd de pe pia a interbancar, decide s adopte o pozi ie de v!nzare pe un
contract s(ap pe rata dob!nzii, cu valoarea no ional de ?;#000 lei# %ota ia negociat este
de <,?;@ contra 9O=O9<m# 1t!t dob!nd la credit, c!t i sc&imbul de dob!nzi din
contractul s(ap au loc semestrial# 9O=O9<m a nregistrat urmtoarea evolu ie :
$emestrul 1 2
9O=O9 <m <,/;@ <,2@
,aloarea 2ust aferent instrumentului derivat desemnat ca instrument de acoperire a
cunoscut urmtoarea evolu ie:
$emestrul 1 2
$(ap pe rata 7#;00 lei /#720 lei
7
dob!nzii
Rezolvare :
9ezultatul net al bncii din contractul s(ap este:
$emestrul 1 2
<,?;@ <,/;@
D 0,1@
<,?;@ <,2@
D 0,<;@
4nregistrarea valorii no ionale a contractului s(ap :
/;511 D /// ?;#000 lei
$wap pe rata dobnzii % Contrapartida
$em# 1# 4nregistrarea diferen ei nete dintre dob!nzile pltite )i cele ncasate, aferente
contractului s(ap:
<07< D 51511 0,1@ E ?;#000 E </12 D B2,; lei
Cheltuieli cu dobnzile aferente instrumentelor derivate desemnate ca instrumente de
acoperire a riscului de rat a dobnzii % $wap pe rata dobnzii
$em# 1# Fodificarea valorii 2uste a contractului s(ap:
;25 D 707;2 7#;00 lei
(iferene privind instrumentele de acoperire a flu"urilor de trezorerie % C&tiuri privind
instrumentele de acoperire a flu"urilor de trezorerie
$em# 2# 4nregistrarea diferen ei nete dintre dob!nzile pltite )i cele ncasate, aferente
contractului s(ap:
51511 D 707< 0,<;@ E ?;#000 E </12 D 27<,2; lei
$wap pe rata dobnzii % )enituri din dobnzi aferente instrumentelor derivate desemnate
ca instrumente de acoperire a riscului de rat a dobnzii
$em# 2# Fodificarea valorii 2uste a contractului s(ap:
;25 D 707;2 /#720 7#;00 D 2#220 lei
(iferene privind instrumentele de acoperire a flu"urilor de trezorerie % C&tiuri privind
instrumentele de acoperire a flu"urilor de trezorerie
Ca scaden a contractului s(ap nc&idem conturile e"trabilan iere :
/// D /;211 ?;#000 lei
Contrapartida % $wap pe rata dobnzii
?