Sunteți pe pagina 1din 9

Curs 8

CLASA 4 - ACTIVE IMOBILIZATE


Potrivit actualelor reglementri contabile, n cadrul activelor imobilizate sunt incluse:
creditele subordonate, titlurile de participare deinute n filiale, n entiti asociate sau n
entiti controlate n comun, dotrile pentru unitile proprii din strintate, imobilizrile n
curs, imobilizrile necorporale i corporale (terenuri i amenajri de terenuri; construcii;
instalaii tehnice i mijloace de transport; mobilier, aparatur birotic, echipamente de
protecie a valorilor umane i materiale; investiiile imobiliare, precum i creanele i
datoriile aferente operaiunilor de leasing financiar!
Grupa 40 - Credite subordonate
"reditele subordonate sunt creane, nereprezentate de un titlu, pentru care
mprumuttorul accept ca drepturile sale contractuale (principalul i dob#nda s fie
restituite numai dup rambursarea datoriilor mprumutatului fa de ceilali creanieri! $e
clasific n credite subordonate la termen (contul %&' ( i credite subordonate pe durat
nedeterminat (contul %&) (, n func ie de specificarea sau nu n contract a unei date de
rambursare! *anca creditoare va nregistra n contabilitate o imobilizare, n timp ce banca
debitoare va recunoa te o datorie subordonat!
APLICA II :
'! + institu ie de credit acord un credit subordonat la termen, cu scaden a peste , ani!
-ob#nzile se ncaseaz trimestrial!
(cordarea creditului subordonat la termen:
%&' . ''''
Credite subordonate la termen . Cont curent la BNR
/nregistrarea lunar a dob#nzii aferent creditului subordonat:
%&0' . 0&1'
Creane ataate = Dobnzi de la creditele subordonate la termen
/ncasarea periodic a dob#nzii:
'''' . %&0'
Cont curent la BNR = Creane ataate
'
2ambursarea creditului subordonat i ncasarea ultimei dob#nzi:
'''' . 3
Cont curent la BNR
%&'
Credite subordonate la termen
%&0'
Creane ataate
Grupa 4 - Leasin! "inan#iar
Pr ile unui contract de leasing sunt: locatorul, care de ine dreptul de proprietate
asupra bunului i locatarul, cel ce ob ine dreptul de utilizare!
"ontractul de leasing financiar este definit ca fiind contractul ce transfer
utilizatorului majoritatea riscurilor i avantajelor corespunztoare de inerii i utilizrii unui
activ!
"ontabilizarea operaiunilor de leasing financiar se efectueaz n funcie de calitatea
instituiei de credit (locator sau locatar, precum i de natura bunurilor care fac obiectul
contractului de leasing financiar, respectiv imobilizri necorporale, corporale sau alte active!
(stfel, dac instituia de credit are calitatea de locator, va nregistra o crean din
leasing financiar, cu ajutorul conturilor sintetice deschise n cadrul contului %0' (( 4
Creane din operaiuni de leasing financiar!
-ac de ine calitatea de locatar, instituia de credit va nregistra bunurile preluate n
regim de leasing financiar sub forma unei imobilizri, cu ajutorul conturilor de imobilizri
necorporale, corporale sau alte active, n contrapartid cu conturile sintetice de datorii
deschise n cadrul contului %0) (P 4 Datorii din operaiuni de leasing financiar!
"ontractele de leasing pot mbrca i forma $easin!u$ui operationa$% prin care se
dore te e5ploatarea, pe o perioad limitat de timp, a unui bun asupra cruia locatarul nu
de ine controlul! "u alte cuvinte, este un simplu contract de nchiriere pentru rezolvarea
punctual a unor activit i specifice!
6a contabilizarea operaiunilor de leasing operaional, locatorul menine bunurile date
n regim de leasing operaional n conturile de imobilizri necorporale, corporale sau alte
active, iar sumele de primit reprezent#nd chirii sunt nregistrate cu ajutorul contului 0&%) 4
Venituri din chirii!
/n contabilitatea locatarului, bunurile luate n leasing operaional sunt evideniate n
alte conturi n afara bilanului, iar sumele de pltit, reprezent#nd chirii sunt nregistrate cu
ajutorul contului 7&%) 4 Cheltuieli cu chiriile!
)
APLICA II :
)! *2- ncheie un contract de leasing financiar cu *ancpost, ce are ca obiect o imobilizare
corporal, pe o perioad de 0 ani, cu plata trimestrial a ratelor de leasing!
a 2ecunoa terea contractului de leasing financiar n contabilitatea locatorului (*2-:
/ncheierea contractului de leasing:
%0') . %%) (crean a va fi nregistrat la valoarea just a bunului! 6ocatorul
nu mai prezint imobilizarea corporal n bilan ul su deoarece nu mai de ine controlul
asupra ei; implicit nu nregistreaz nici amortizarea
Creane din operaiuni de leasing financiar cu imobilizri corporale = mobilizari
corporale
/ncasarea pl ii ini iale:
'''' . %0')
Cont curent la BNR= Creane din operaiuni de leasing financiar cu imobilizri corporale
/nregistrarea dob#nzii de ncasat aferent contractului de leasing :
%0'0' . 0&%'
Creane ataate . Dobnzi aferente creanelor din operaiuni de leasing financiar
/ncasarea ratelor de leasing:
'''' . 3
Cont curent la BNR
%0') (frac iunea de principal
Creane din operaiuni de leasing financiar cu imobilizri corporale
%0'0' (dob#nda calculat
Creane ataate
b 2ecunoa terea contractului de leasing financiar n contabilitatea locatarului
(*ancpost:
/ncheierea contractului de leasing:
%%) . %0))
mobilizri corporale = Datorii din operaiuni de leasing financiar cu imobilizri corporale
Plata sumei ini iale:
,
%0)) . ''''
Datorii din operaiuni de leasing financiar cu imobilizri corporale = Cont curent la BNR
/nregistrarea dob#nzii de plat aferent contractului de leasing :
7&%' . %0)0'
Dobnzi aferente datoriilor din operaiuni de leasing financiar = Datorii ataate
Plata trimestrial a ratelor de leasing:
3 . ''''
Cont curent la BNR
%0)) (frac iunea de principal
Datorii din operaiuni de leasing financiar cu imobilizri corporale
%0)0' (dob#nda calculat
Datorii ataate
,! +8P *an9 ncheie un contract de leasing opera ional cu (lpha *an9, pe o perioad de )
ani, cu plata trimestrial a chiriei aferente contractului de leasing!
a2ecunoa terea contractului de leasing opera ional n contabilitatea locatorului
(+8P *an9:
/ncasarea chiriei aferent contractului de leasing :
'''' . 0&%)
Cont curent la BNR . Venituri din chirii
b2ecunoa terea contractului de leasing opera ional n contabilitatea locatarului
((lpha *an9:
/ncheierea contractului de leasing (bunurile luate n leasing operaional sunt evideniate n
alte conturi n afara bilanului:
::: . ::'
Contrapartida = Bunuri luate cu chirie

Plata trimestrial a chiriei aferent contractului de leasing :
7&%) . ''''
Cheltuieli cu chiriile = Cont curent la BNR

2eturnarea bunului la scaden a contractului de leasing opera ional :
::' . :::
%
Bunuri luate cu chirie = Contrapartida
Grupa 48 - Crean&e restante 'i #rean&e depre#iate
$e utilizeaz conturile:
%;'' (( 4 "reane restante nedepreciate 4 reprezint activele imobilizate de natura
creanelor, care nregistreaz restane la rambursare dar nu sunt depreciate!
%;'0' (( 4 "reane ataate < reflect dob#nzile aferente activelor imobilizate de natura
creanelor, care nregistreaz restane dar nu sunt depreciate!
%;)' (( 4 "reane depreciate < se refer la creanele depreciate privind activele imobilizate
(credite subordonate, creane aferente operaiunilor de leasing financiar!
%;)0' ((4 "reane ataate 4 reprezint dob#nzile aferente activelor imobilizate de natura
creanelor, depreciate!
$uccesiunea cronologic a nregistrrilor contabile este prezentat n cele ce urmeaz!
/nregistrarea creditelor subordonate nerambursate la scaden :
%;'' . %&'
Creane restante nedepreciate = Credite subordonate la termen
/nregistrarea dob#nzilor aferente creditelor subordonate, nencasate la scaden :
%;'0' . %&0'
Creane ataate = Creane ataate
poteza ': /ncasarea crean elor subordonate restante i a dob#nzilor aferente:
'''' . 3
Cont curent la BNR
%;''
Creane restante nedepreciate
%;'0'
Creane ataate
poteza ): $umele restante (creditul subordonat i dob#nda aferent nu pot fi recuperate pe
cale amiabil (de e5emplu, prin ree alonarea creditului, acordarea unei perioade de gra ie
etc, fapt pentru care debitorul este ac ionat n instan !
1
8ransformarea crean ei subordonate restante n crean depreciat:
%;)' . %;''
Creane depreciate = Creane restante nedepreciate
/nregistrarea dob#nzii depreciate:
%;)0'. %;'0'
Creane ataate = Creane ataate
/n momentul pronun rii hotr#rii judectore ti au loc urmtoarele opera iuni:
(! /ncasarea integral a crean elor depreciate i a dob#nzilor aferente, prin e5ecutarea
silit:
a -ac ncasarea se realizeaz sub forma disponibilit ilor bne ti virate n contul '''',
formula contabil este:
'''' . 3
Cont curent la BNR
%;)' Creane depreciate
%;)0' Creane ataate
b -ac ncasarea se realizeaz sub forma titlurilor intrate n posesia bncii creditoare,
nregistrarea va fi:
3 . 3
%;)' Creane depreciate
%;)0' Creane ataate
,&,
!cti"e financiare disponibile #n "ederea "nzrii
,&%
n"estiii pstrate pn la scaden
*! /ncasarea par ial a crean elor depreciate i a dob#nzilor aferente! $umele ncasate
se nregistreaz similar ca n ipoteza ( prezentat mai sus! Pentru sumele rmase
nencasate sau integral nencasate se va recunoa te o pierdere:
/nregistrarea pierderii aferent creanelor subordonate pentru care nu se constituie
ajustri pentru depreciere:
77; . 3
$ierderi din creane neacoperite
cu a%ustri pentru depreciere %;)' Creane depreciate
%;)0' Creane ataate
7
Grupa 4( - A)ust*ri pentru depre#ierea a#ti+e$or i,obi$i-ate
"onstituirea sau majorarea ajustrilor pentru deprecierea activelor imobilizate se realizeaz
dup regula:
77%' . %:'
Cheltuieli cu a%ustri pentru deprecierea titlurilor de participare deinute #n filiale& #n
entiti asociate i #n entiti controlate #n comun = !%ustri pentru deprecierea titlurilor de
participare deinute #n filiale& #n entiti asociate i #n entiti controlate #n comun
77%, . %:,
Cheltuieli cu a%ustri pentru depreciere aferente operaiunilor de leasing financiar =
!%ustri pentru deprecierea creanelor aferente operaiunilor de leasing financiar
-iminuarea ajustrilor pentru depreciere se nregistreaz n contabilitate ca urmare a scderii
valorii deprecierii activelor deteriorate:
%:' . 07%'
!%ustri pentru deprecierea titlurilor de participare deinute #n filiale& #n entiti asociate i
#n entiti controlate #n comun . Venituri din a%ustri pentru deprecierea titlurilor de
participare deinute #n filiale& #n entiti asociate i #n entiti controlate #n comun
%:, . 07%,
!%ustri pentru deprecierea creanelor aferente operaiunilor de leasing financiar =
Venituri din a%ustri pentru depreciere aferente operaiunilor de leasing financiar
CLASA . - CAPITAL/0I P0OP0II% ASIMILATE 1I P0OVIZIOA2E
"lasa 1 cuprinde conturile cu ajutorul crora se nregistreaz fondurile aflate la
dispoziia instituiei de credit, alte elemente de capitaluri proprii, datoriile subordonate,
provizioanele, rezultatul reportat, precum i rezultatul e5erciiului financiar!
a $ubscrierea capitalului social, cu ocazia constituirii instituiei de credit sau a majorrii
capitalului social:
1&; . 1&''
!cionari sau asociai = Capital subscris ne"rsat
b =rsarea capitalului social:
3 . 1&;
0
!cionari sau asociai
'&'
Casa
''''
Cont curent la BNR
')'
Conturi de corespondent la instituii de credit 'nostro(
'))
Conturi de corespondent ale instituiilor de credit 'loro(
"oncomitent are loc inregistrarea:
1&'' . 1&')
Capital subscris ne"rsat = Capital subscris "rsat
c >ajorarea capitalului social din profitul realizat n e5erciiul financiar curent:
1:) . 1&'
Repartizarea profitului = Capital social
d >ajorarea capitalului social din profitul realizat n e5erciiul financiar precedent:
1;' . 1&'
Rezultatul reportat = Capital social
e 2educerea capitalului social cu pierderile realizate la nchiderea e5erci iului financiar:
1&' . 1:'
Capital social = $rofit sau pierdere
f "onstituirea unor rezerve din profitul realizat n e5erci iul financiar curent :
1:) . 3
Repartizarea profitului
1')
Rezer"e legale
1',
Rezer"e statutare sau contractuale
1'%
Rezer"e pentru riscuri bancare
Grupa .3 - 4atorii subordonate
-atoriile subordonate sunt mprumuturi primite, a cror rambursare, n caz de
lichidare a instituiei de credit debitoare, nu este posibil dec#t dup plata celorlali
creanieri! $e clasific n: datorii subordonate la termen (contul 1,' P i datorii subordonate
pe durat nedeterminat (contul 1,) P, n func ie de specificarea sau nu n contract a unei
date de rambursare! *anca creditoare va nregistra n contabilitate un credit subordonat, n
timp ce banca debitoare va recunoa te o datorie subordonat!
;
APLICA II :
'! + institu ie de credit prime te un mprumut subordonat la termen, cu scaden a peste )
ani! -ob#nzile se pltesc trimestrial!
Primirea mprumutului subordonat la termen:
'''' . 1,')
Cont curent la BNR = )mprumuturi subordonate la termen
/nregistrarea lunar a dob#nzii de plat aferent mprumutului subordonat:
7&1' . 1,0'
Cheltuieli pri"ind datoriile subordonate la termen = Datorii ataate
Plata periodic a dob#nzii:
1,0' . ''''
Datorii ataate = Cont curent la BNR
2ambursarea mprumutului subordonat i plata ultimei dob#nzi:
3 . ''''
Cont curent la BNR
1,')
)mprumuturi subordonate la termen
1,0'
Datorii ataate
: