Sunteți pe pagina 1din 22

Dobnzi

Suma minim 100 Ron 25 euro


3 luni 6 luni 12 luni
Lei 3.25 % 3,50 % 3,75%
Euro 1,75% 2,00% 2,25%
Banca transilvania
Dobnzi
Suma minima 100 Ron 25 euro
3 luni 6 luni 12 luni
Lei 3.70 % 3,90% 4,20%
Euro 2,30 % 2,50% 2,70%
Banca comerciala feroviara
Dobnzi
Suma minima 500 Ron 100 euro
3 luni 6 luni 12 luni
Lei 3.70 % 3,90% 4.10 %
Euro 2,15% 2,40% 2,50%
Piraeus bank
Dobnzi
Suma minima 500 Ron 150 euro
3 luni 6 luni 12 luni
Lei 3.70 % 3,95% 3,95%
Euro 2,15% 2,70% 2,75%
Banca romaneasca
Dobnzi
Suma minim 100 RonEur
!alu"a !alori 3 luni 6 luni 12 luni
Lei 100#11,999 3,35% 3,50% 3,60%
12,000#49,999 3,45% 3,60% 3,70%
$50,000 3,50% 3,70% 3,%0%
Euro 100#4,999 1,65% 2,05% 2,25%
5,000#24,999 1,95% 2,15% 2,35%
0$25,000 2,10% 2,25% 2,40%
Otp bank
Banca Comercial Feroviar
Rata dobanzii
0,5% (pana in 500 lei); ,5% (intre 50! si 5"000 lei); ,#% (intre 5"00! si
!0"000 lei); ,$% (peste !0"00! lei)
%ip dobanda variabila
&omentul platii
dobanzii
lunar
COMISIOANE
'uma minima
initiala
!,0
Optiune de
capitalizare
(a
automata
Optiune de
prelun)ire
automata
(a
*omisioane
la desc+idere
0%
*omisioane
la retra)ere
de numerar
0,5%, minim ,,5 lei
-lte detalii
(esc+iderea contului de economii nu este conditionata de desc+iderea
unui cont curent" Permite depuneri si retra)eri de numerar in orice
moment, fara limita de suma" .unctioneaza ca un cont curent"
Banca Banca Romaneasca
(enumire
produs
.le/ibil
INFORMATII DESPRE DOBANDA
'uma
acumulat
a
!5"!0,00
(obanda
neta
(dupa
impozitar
e)
!!0,00
Randame
nt
anualizat
(%)
,##
Rata
dobanzii
,% (pana in ,"000 lei); ,#% (intre ,"000 si 50"000 lei);
,1% (peste 50"000 lei)
%ip
dobanda
variabila
&omentu
l platii
dobanzii
lunar
COMISIOANE
'uma
minima
initiala
!"000,0
Optiune
de
capitaliza
re
automata
(a
Optiune
de
prelun)ir
e
automata
(a
*omisioa
ne la
desc+ider
e
0%
*omisioa
ne la
retra)ere
de
numerar
0,5%, minin , lei
-lte
detalii
'uma minima de !"000 lei este doar pentru pentru
desc+iderea contului, dupa desc+idere, clientul poate
folosi acest disponibil fara sa i se inc+ida contul
Banca Piraeus Bank
(enumire produs *ontul 2deal
INFORMATII DESPRE DOBANDA
'uma acumulata !5"0,,1
(obanda neta (dupa impozitare) !0,,1
Randament anualizat (%) ,0
Rata dobanzii
,!% (pentru sume pana la 0"000 lei); ,,5%
(pentru sume intre 0"000 si !00"000 lei), ,0%
(pentru sume peste !00"000 lei)
%ip dobanda variabila
&omentul platii dobanzii lunar
COMISIOANE
'uma minima initiala !,0
Optiune de capitalizare automata (a
Optiune de prelun)ire automata (a
*omisioane la desc+idere 0%
*omisioane la retra)ere de numerar 0,5%, minim 0 lei
-lte detalii se poate atasata contului un card de debit
Banca OTP Bank
(enumire
produs
*ont de economii
INFORMATII DESPRE DOBANDA
'uma
acumulat
a
!5",10,55
(obanda
neta
(dupa
impozitar
10,55
e)
Randame
nt
anualizat
(%)
,,31
Rata
dobanzii
,,35% (intre !00 si 01"111 lei); % (peste
50"000 lei)
%ip
dobanda
variabila
&omentul
platii
dobanzii
lunar
COMISIOANE
'uma
minima
initiala
!00,0
Optiune
de
capitalizar
e
automata
(a
Optiune
de
prelun)ire
automata
(a
*omisioa
ne la
desc+ider
e
0%
*omisioa
ne la
retra)ere
de
numerar
0,5%, minim 0,5 lei (la )+iseu)
-lte
detalii
poti economisi bani la o dobanda mai mare
decat cea a unui cont curent, cu
posibilitatea de retra)ere oricand fara
penalizari
Banca Banca Transilvania
(enumire produs 4conomii la vedere
INFORMATII DESPRE DOBANDA
'uma acumulata !5",3$,$
(obanda neta (dupa impozitare) 3$,$
Randament anualizat (%) ,,$3
Rata dobanzii
,,55% (pentru sume cuprinse intre
!"000 si 1"111 lei); ,,$5% (pentru
sume cuprinse intre !0"000 lei si
11"111 lei); ,,35% (pentru sume
cuprinse intre !00"000 lei si 011"000
lei); % (pentru sume peste 500"000
lei)
%ip dobanda variabila
&omentul platii dobanzii lunar
COMISIOANE
'uma minima initiala !"000,0
Optiune de capitalizare automata (a
Optiune de prelun)ire automata 5u
*omisioane la desc+idere 0%
*omisioane la retra)ere de numerar 0,0% minim ,5 lei
-lte detalii se pot efectua oricand depuneri si
retra)eri din cont, iar dobanda se
acorda daca soldul contului se
situeaza pe tot parcursul lunii peste
suma minima; pentru desfiintarea
inainte de un an de la data
constituirii, se percepe un comision
de penalizare de 0"5% aplicat sumei
minime de constituire
# luni
Banca Banca Feroviara
(enumire produs *ontul curent de economii -stra
INFORMATII DESPRE DOBANDA
'uma acumulata !5"$3,5!
(obanda neta (dupa impozitare) ,3,5!
Randament anualizat (%) ,$#
Rata dobanzii
0,5% (pana in 500 lei); ,5% (intre 50! si
5"000 lei); ,#% (intre 5"00! si !0"000 lei);
,$% (peste !0"00! lei)
%ip dobanda variabila
&omentul platii dobanzii lunar
COMISIOANE
'uma minima initiala !,0
Optiune de capitalizare automata (a
Optiune de prelun)ire automata (a
*omisioane la desc+idere 0%
*omisioane la retra)ere de numerar 0,5%, minim ,,5 lei
-lte detalii
(esc+iderea contului de economii nu este
conditionata de desc+iderea unui cont
curent" Permite depuneri si retra)eri de
numerar in orice moment, fara limita de
suma" .unctioneaza ca un cont curent"
Banca Banca Romaneasca
(enumire produs .le/ibil
INFORMATII DESPRE DOBANDA
'uma acumulata !5"$,,0
(obanda neta (dupa impozitare) ,,,0
Randament anualizat (%) ,##
Rata dobanzii
,% (pana in ,"000 lei); ,#% (intre ,"000 si
50"000 lei); ,1% (peste 50"000 lei)
%ip dobanda variabila
&omentul platii dobanzii lunar
COMISIOANE
'uma minima initiala !"000,0
Optiune de capitalizare automata (a
Optiune de prelun)ire automata (a
*omisioane la desc+idere 0%
*omisioane la retra)ere de numerar 0,5%, minin , lei
-lte detalii
'uma minima de !"000 lei este doar pentru pentru
desc+iderea contului, dupa desc+idere, clientul
poate folosi acest disponibil fara sa i se inc+ida
contul
Banca Piraeus Bank
(enumire produs *ontul 2deal
INFORMATII DESPRE DOBANDA
'uma acumulata !5"$01,0
(obanda neta (dupa
impozitare)
,01,0
Randament anualizat (%) ,0
Rata dobanzii
,!% (pentru sume pana la 0"000 lei); ,,5% (pentru
sume intre 0"000 si !00"000 lei), ,0% (pentru sume
peste !00"000 lei)
%ip dobanda variabila
&omentul platii dobanzii lunar
COMISIOANE
'uma minima initiala !,0
Optiune de capitalizare
automata
(a
Optiune de prelun)ire
automata
(a
*omisioane la desc+idere 0%
*omisioane la retra)ere de
numerar
0,5%, minim 0 lei
-lte detalii se poate atasata contului un card de debit
Banca OTP Bank
(enumire produs *ont de economii
INFORMATII DESPRE DOBANDA
'uma acumulata !5"#3,05
(obanda neta (dupa
impozitare)
!3,05
Randament anualizat
(%)
,,31
Rata dobanzii ,,35% (intre !00 si 01"111 lei); % (peste 50"000 lei)
%ip dobanda variabila
&omentul platii lunar
dobanzii
COMISIOANE
'uma minima initiala !00,0
Optiune de capitalizare
automata
(a
Optiune de prelun)ire
automata
(a
*omisioane la
desc+idere
0%
*omisioane la
retra)ere de numerar
0,5%, minim 0,5 lei (la )+iseu)
-lte detalii
poti economisi bani la o dobanda mai mare decat cea a unui
cont curent, cu posibilitatea de retra)ere oricand fara penalizari
Banca Banca Transilvania
(enumire
produs
4conomii la vedere
INFORMATII DESPRE DOBANDA
'uma
acumulata
!5"#$#,13
(obanda neta
(dupa
impozitare)
!$#,13
Randament
anualizat (%)
,,$3
Rata dobanzii
,,55% (pentru sume cuprinse intre !"000 si 1"111 lei); ,,$5% (pentru
sume cuprinse intre !0"000 lei si 11"111 lei); ,,35% (pentru sume
cuprinse intre !00"000 lei si 011"000 lei); % (pentru sume peste
500"000 lei)
%ip dobanda variabila
&omentul platii lunar
dobanzii
COMISIOANE
'uma minima
initiala
!"000,0
Optiune de
capitalizare
automata
(a
Optiune de
prelun)ire
automata
5u
*omisioane la
desc+idere
0%
*omisioane la
retra)ere de
numerar
0,0% minim ,5 lei
-lte detalii
se pot efectua oricand depuneri si retra)eri din cont, iar dobanda se
acorda daca soldul contului se situeaza pe tot parcursul lunii peste
suma minima; pentru desfiintarea inainte de un an de la data
constituirii, se percepe un comision de penalizare de 0"5% aplicat
sumei minime de constituire
!, luni
Banca Banca Feroviara
(enumire
produs
*ontul curent de economii
-stra
INFORMATII DESPRE DOBANDA
'uma
acumulata
!#"510,!0
(obanda
neta
(dupa
impozitare
)
010,!0
Randame
nt
anualizat
(%)
,$#
Rata
dobanzii
0,5% (pana in 500 lei); ,5%
(intre 50! si 5"000 lei); ,#%
(intre 5"00! si !0"000 lei);
,$% (peste !0"00! lei)
%ip
dobanda
variabila
&omentul
platii
dobanzii
lunar
COMISIOANE
'uma
minima
initiala
!,0
Optiune
de
capitalizar
e
automata
(a
Optiune
de
prelun)ire
automata
(a
*omisioan
e la
desc+ider
e
0%
*omisioan
e la
retra)ere
de
numerar
0,5%, minim ,,5 lei
-lte detalii (esc+iderea contului de
economii nu este conditionata
de desc+iderea unui cont
curent" Permite depuneri si
retra)eri de numerar in orice
moment, fara limita de suma"
.unctioneaza ca un cont
curent"
Banca Banca Romaneasca
(enumire produs .le/ibil
INFORMATII DESPRE DOBANDA
'uma acumulata !#"5$#,$!
(obanda neta (dupa impozitare) 0$#,$!
Randament anualizat (%) ,##
Rata dobanzii
,% (pana in ,"000 lei);
,#% (intre ,"000 si 50"000
lei); ,1% (peste 50"000 lei)
%ip dobanda variabila
&omentul platii dobanzii lunar
COMISIOANE
'uma minima initiala !"000,0
Optiune de capitalizare automata (a
Optiune de prelun)ire automata (a
*omisioane la desc+idere 0%
*omisioane la retra)ere de numerar 0,5%, minin , lei
-lte detalii
'uma minima de !"000 lei
este doar pentru pentru
desc+iderea contului, dupa
desc+idere, clientul poate
folosi acest disponibil fara sa
i se inc+ida contul
Banca Piraeus Bank
(enumire produs *ontul 2deal
INFORMATII DESPRE DOBANDA
'uma acumulata !#"5,1,$1
(obanda neta (dupa
impozitare)
0,1,$1
Randament anualizat (%) ,0
Rata dobanzii
,!% (pentru sume pana la 0"000 lei);
,,5% (pentru sume intre 0"000 si
!00"000 lei), ,0% (pentru sume peste
!00"000 lei)
%ip dobanda variabila
&omentul platii dobanzii lunar
COMISIOANE
'uma minima initiala !,0
Optiune de capitalizare
automata
(a
Optiune de prelun)ire
automata
(a
*omisioane la desc+idere 0%
*omisioane la retra)ere de
numerar
0,5%, minim 0 lei
-lte detalii
se poate atasata contului un card de
debit
Banca OTP Bank
(enumire produs *ont de economii
INFORMATII DESPRE DOBANDA
'uma acumulata !#"0$#,,
(obanda neta (dupa
impozitare)
$#,,
Randament anualizat
(%)
,,31
Rata dobanzii
,,35% (intre !00 si 01"111 lei); % (peste
50"000 lei)
%ip dobanda variabila
&omentul platii dobanzii lunar
COMISIOANE
'uma minima
initiala
Optiune de
capitalizare
automata
Optiune de
prelun)ire
automata
*omisioane la
desc+idere
*omisioane la
retra)ere de
numerar
!00,0 (a (a 0% 0,5%, minim 0,5
lei (la )+iseu)
-lte detalii
poti economisi bani la o dobanda mai mare
decat cea a unui cont curent, cu
posibilitatea de retra)ere oricand fara
penalizari
Banca Banca Transilvania
(enumire produs 4conomii la vedere
INFORMATII DESPRE DOBANDA
'uma (obanda Randament Rata dobanzii %ip dobanda &omentul
acumulata neta (dupa
impozitare)
anualizat (%) platii dobanzii
!#"0#,,13 #,,13 ,,$3 ,,55%
(pentru sume
cuprinse intre
!"000 si
1"111 lei);
,,$5%
(pentru sume
cuprinse intre
!0"000 lei si
11"111 lei);
,,35%
(pentru sume
cuprinse intre
!00"000 lei si
011"000 lei);
% (pentru
sume peste
500"000 lei)
variabila lunar
COMISIOANE
'uma minima
initiala
Optiune de
capitalizare
automata
Optiune de
prelun)ire
automata
*omisioane la
desc+idere
*omisioane la
retra)ere de
numerar
!"000,0 (a 5u 0% 0,0% minim ,5
lei
-lte detalii se pot efectua oricand depuneri si retra)eri din
cont, iar dobanda se acorda daca soldul
contului se situeaza pe tot parcursul lunii peste
suma minima; pentru desfiintarea inainte de un
an de la data constituirii, se percepe un
comision de penalizare de 0"5% aplicat sumei
minime de constituire
Banca Banca %ransilvania
Piraeu
s Bank
Banca
Romaneas
ca
(enumire produs 4conomii la vedere
*ontul
2deal
.le/ibil
INFORMATII DESPRE DOBANDA
'uma
acumulata
!#"0#,,13 !#"5,1,$1 !#"5$#,$!
(obanda neta
(dupa
impozitare)
#,,13 0,1,$1 0$#,$!
Randament
anualizat (%)
,,$3 ,0 ,##
Rata dobanzii ,,55% (pentru
sume cuprinse
intre !"000 si
1"111 lei);
,,$5% (pentru
sume cuprinse
intre !0"000 lei
si 11"111 lei);
,,35% (pentru
sume cuprinse
intre !00"000 lei
si 011"000 lei);
% (pentru
,!% (pentru
sume pana la
0"000 lei);
,,5% (pentru
sume intre
0"000 si
!00"000 lei),
,0% (pentru
sume peste
!00"000 lei)
,% (pana in ,"000 lei); ,#% (intre
,"000 si 50"000 lei); ,1% (peste 50"000
lei)
sume peste
500"000 lei)
%ip dobanda variabila variabila variabila
&omentul platii
dobanzii
lunar lunar lunar
COMISIOANE
'uma minima
initiala
!"000,0 !,0 !"000,0
Optiune de
capitalizare
automata
(a (a (a
Optiune de
prelun)ire
automata
5u (a (a
*omisioane la
desc+idere
0% 0% 0%
*omisioane la
retra)ere de
numerar
0,0% minim ,5
lei
0,5%, minim 0
lei
0,5%, minin , lei
-lte detalii se pot efectua
oricand
depuneri si
retra)eri din
cont, iar
dobanda se
acorda daca
soldul contului
se situeaza pe
tot parcursul
lunii peste suma
minima; pentru
desfiintarea
inainte de un an
de la data
constituirii, se
percepe un
comision de
penalizare de
se poate
atasata
contului un
card de debit
'uma minima de !"000 lei este doar
pentru pentru desc+iderea contului,
dupa desc+idere, clientul poate folosi
acest disponibil fara sa i se inc+ida
contul
0"5% aplicat
sumei minime
de constituire
B6nci luni # luni !, luni
Banca
Transilvania
(obanda
!5!,33 lei
(obanda
!5,3,5 lei
(obanda
!5513,5 lei
Piraeus Bank (obanda
!#,35(7,!,1
impozit) !5!!0,15
lei
(obanda
,33,01 (7
0#,!#
impozit)
!5,0,,
lei
(obanda
#0#,5$ (7
1$,05
impozit)
!5501,5,
lei
Banca
Romneasc
(obanda
!#,35(7,!,1
impozit) !5!!0,15
lei
(obanda
,1,,, (7
0#,$5
impozit)
!5,05,00
lei
(obanda
530,3 (7
1,5
impozit)
!5010,3$
lei
Ot Bank (obanda
!5!03,3 lei
(obanda
!5,,$,0,
lei
(obanda
!50##,,0
lei
Banca
Comercial
Feroviar
(obanda
!#,35(7,!,1
impozit) !5!!0,15
lei
(obanda
,33,01 (7
0#,!#
impozit)
!5,0,,
lei
(obanda
#,!,$ (7
11,0,
impozit)
!55,!,15
lei
B6nci luni # luni !, luni
Banca
Transilvania
(obanda
!50# euro
(obanda
!5!0!,$5 euro
(obanda
!5!5 euro
Piraeus Bank (obanda
$1,5, (!,,$,
impozit)
!50##,3 euro
(obanda
!$$,5 (,3,0
impozit)
!5!01,! euro
(obanda
$5 (#0
impozit)
!5!5 euro
Banca
Romneasc
(obanda
33,$# (!0,,
impozit)
!50$0,5#
euro
(obanda
!11,$, (!,15
impozit)
!5!#$,$$ euro
(obanda
0!,,5 (##
impozit)
!50#,5
euro
Ot Bank (obanda
!50#!,,#
euro
(obanda
!5!5,3, euro
(obanda
!5,1#,!0
euro
Banca
Comercial
Feroviar
(obanda
35,0$ (7!,#!
impozit)
!50$!,0#
euro
(obanda
!30,1 (7,1,51
impozit)
!5!55,0 euro
(obanda
11,05 (7
#,1!
impozit)
!55,50
euro
Do!an"i Ot Bank
,,35 ron
!,00 eur
Ratele de dob8nd6 pentru conturile 9unior :i de economii se calculeaz6 :i se aplic6 pe
tran:e cumulativ"
Ratele dob8nzilor sunt e/primate pe baz6 anualizat6 (Procente pe an)
*omision de administrare cont curent; 5 RO5 sau ec+ivalent, indiferent de numarul de
conturi desc+ise
'uma minim6 pentru desc+iderea unui cont curent, cont <unior si cont de economii; 0
*omision retra)ere numerar; RO5 sau .=
7
persoane fizice 0"50%