Sunteți pe pagina 1din 19

1.

Strategii ale politicii de mediu


2.1 Strategia tematica privind poluarea atmosferei
2.2 Strategia tematica pentru protectia solului
2.3 Strategia privind prevenirea si reciclarea deseurilor
2.4 Strategia tematica privind poluarea apei
2.5 Strategia pentru prevenirea situatiilor de urgent
2.6 Strategia tematica privind mediul urban

Capitolul II
2.1 Strategia tematica privind poluarea atmosferei

Metode pentru retinerea,evacuare si dispersia poluantilor in mediu

- Ventilatoare de gaze de ardere cte dou pe fiecare cazan care aspir gazele arse din focar
spre coul de fum trecnd mai nti prin prenclzitorii de aer rotativ i electrofiltre;
- Dou electrofiltre pe fiecare cazan pentru reinerea pulberilor de cenu;
- Instalaii de dispersie a noxelor n aer: 2 couri de fum un co preia gazele de ardere de la 2
blocuri enegetice, cu caracteristicile : nlime 220 m, diametrul interior la vrf 8,8 m, diametrul
interior la baz 12 m;
- Instalaii de desprfuire pentru aerul impurificat cu praf de crbune evacuat prin instalaia de
ventilaie mecanic de la concasarea crbunelui;
- Instalaii de stropire n depozitul de zgur i cenu pentru evitarea spulberrilor de pulberi de
cenu uscat.

Faza de
proces
Ardere combustibili
fosili - evacuare gaze
de ardere (IMA1+
IMA 2)
Punctul
de emisie
Cos de
fum nr. 2
si nr.3
Poluant

Pulberi de
cenu
Echipament de
depoluare identificat
Instalaie de
desprfuire:
electrofiltru
Propus sau existent

-Existente
-Concentratia de pulberi in
gazele de ardere la iesirea
din electrofiltre este:C3-50
mg/Nmc;
C4-100 mg/Nmc; C5-300
mg/Nmc;C6-300 mg/Nmc;
Modernizarea
electrofiltrelor se face conf.
Ardere combustibili
fosili - evacuare gaze
de ardere (IMA1+
IMA 2)
Cos de
fum nr. 2
si nr.3
Oxizi de
azot
NOx
Masuri primare de
reducere a oxizilor de
azot (reglare ardere,
arztoare cu formare de
NOx redus)
Propuse conf. Planului de
actiuni
Ardere combustibili
fosili - evacuare gaze
de ardere (IMA1+
IMA 2)
Cos de
fum nr. 2
si nr.3
Bioxid
de
sulf SOx
Instalaii de desulfurare
- metoda umed cu
calcar
Propuse conf. Planului de
actiuni


Polua
nt
Tip de
combusti
bil
VLE (mg/Nmc)
Msura BAT
conf. HG nr. 541/2003 conf .
BREF- BAT
IMA 1 IMA 2
SO
2 Solid
(lignit)
400
ncepnd cu
31.12.2013
400
ncepnd cu
31.12.2011
20 - 200 Combustibil cu coninut
sczut de sulf ;
Desulfurarea gazelor
reziduale ;Emisii

Surse de poluare :
- gazele de ardere : SO
2
, NO
X,
pulberi evacuate n atmosfer prin courile de fum
- stocarea , transport i concasare crbune: praf de crbune, CO (accidental datorita
autoaprinderii);
- stocarea pcurii : vapori de hidrocarburi ;
- stocarea HCl i NaOH : emisii (vapori) de HCl i NaOH ;
- traficul intern : NOx , CH
4
, CO, POP, metale grele (Pb, Cd, Hg) ;

Valori limit de emisie pentru instalaiile de ardere de la C.E. RovinariNO
x Solid
(lignit)
500
200
ncepnd cu
31.12.2015
500
200 ncepnd
cu 31.12.2017
50 - 200 Msuri primare
(+)
SCR ;
SCNR ;
Pulberi Solid
(lignit)
50
ncepnd cu
01.01.2013
50
ncepnd cu
01.01.2011
5 - 20 ESP n combinaie cu
splarea gazelor reziduale
n urma negocierilor privind Capitolul 22 MEDIU, referitoare la conformarea la prevederile
Directivei 2001/80/EC privind limitarea emisiilor anumitor poluani n aer provenii din instalaiile
mari de ardere s-au stabilit urmtoarele plafoane de emisie aferente perioadei 2007- 2017 :

Plafoanele de emisie pe care C.E. Rovinari trebuie s le respecte

Anul
Plafoane de Emisie Complexul Energetic Rovinari (tone/an)
IMA 1 IMA 2 Unitate noua
SO
2
NO
x
Pulberi SO
2
NO
x
Pulberi SO
2
NO
x
Pulberi
2007 62145 9921 1159 62953 10046 4282 - - -
2008 58233 9337 1140 37810 5024 2141 - - -
2009 42335 9337 1140 38965 5024 2141 - - -
2010 43535 9337 1140 3370 4313 426 1095 2324 349
2011 35920 9337 1140 3370 4313 426 1095 2324 349
2012 3370 4313 426 6740 8626 852 1095 2324 349
2013 3370 4313 426 6740 8626 852 1095 2324 349
2014 3370 4313 426 6740 8626 852 1095 2324 349
2015 3370 1645 426 6740 8626 852 1095 2324 349
2016 6740 3290 852 3370 1645 426 1095 2324 349
2017 6740 3290 852 3370 1645 426 1095 2324 349

n cazul nerespectrii angajamentelor asumate, autoritile competente vor aplica sanciuni,
inclusiv msuri de suspendarea activitii i nchiderea instalaiei mari de ardere.

Imisii
Valori limit admise- conform Ordinului nr. 592 / 2002 - privind stabilirea valorile limit, a
valorilor de prag i a criteriilor i metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot,
pulberilor n suspensie ( PM 10 i PM 2,5 ), plumbului, benzenului, monoxidului de carbon i
ozonului n aerul nconjurtor.pentru anumii poluani n mediul nconjurtor.

Poluant Timp de
mediere
Valori limit de admise
Conform Ordinului nr. 592/2002
Oxizi de sulf 1 h 350 g/m
3
Protecie sntate uman din
01.01.2007
24 h 125 g/m
3
Protecie sntate uman din
01.01.2007
an 20 g/m
3
Protecie ecosisteme din 01.01.2007
Oxizi de azot 1 h 200 g/m
3
Protecie sntate uman din
01.01.2010
an 40 g/m
3
Protecie sntate uman din
01.01.2010
30 g/m
3

Protecie vegetaie din 01.01.2007
Pulberi
PM 10
24 h 50 g/m
3

Protecie sntate uman din 01.01.2007

Concentraie maxim admis ( mg/mc)
Poluant Medie de scurt durat 30 min Medie de lung durat 24 h
TSP 0,5 0,15

Imisiile sunt determinate de APM Gorj sau estimate prin calcul utilizind modele matematice de
calcul. Modelul poate include atat surse punctuale cat i surse de suprafa. Modelele matematice au
rezultate mai bune cand sunt utilizate pentru estimari imediate pe intervale mari de timp (anuale,
lunare) si prezinta mari incertitudini cand sunt utilizate pentru estimari pe intervale mici de timp
(zilnice, orare).
Estimarea imisiilor se realizeaz numai la solicitarea autoritatilor de protectia mediului si la efctuarea
studiilor de impact sau bilanturilor de mediu.
2.2 Strategia tematica pentru protectia solului

Metode pentru retinerea,evacuare si dispersia poluantilor in mediu

- Platform placat antiacid i prevzut cu rigole dimensionate s poat prelua orice
deversare accidental de acid clorhidric i hidroxid de sodiu din cisternele i vasele de consum
- Pardoseal placat anticoroziv i prevzut cu cuve care s preia deversrile accidentale de
amoniac din vasele de amoniac amplasate n gospodria de reactivi .
- Instalaii de stropire n depozitul de zgur i cenu pentru evitarea spulberrilor de pulberi de
cenu uscat.
- Batal de pmint construit in jurul platformelor pe care sunt amplasate rezervoarele de pcur
i cele de combustibili lichizi (ulei, motorin)
Zona n care este amplasat CET ul este o zon industrial; solul din incint este teren
de folosin mai puin sensibil, n timp ce solul din exteriorul centralei se ncadreaz n
categoria de
teren de folosin sensibil.
Poluarea solului n incinta CTE Rovinari i n zonele nvecinate se datoreaz n primul rnd
antrenrii de vnt a prafului de crbune i pulberilor de cenu, precum i scurgerilor accidentale
de pcur, uleiuri i reactivi chimici.
Valori de referin pentru indicatorii analizai n probele de sol Conform OM nr.756/1997
privind evaluarea polurii mediului:

Indicator Valori normale
(mg/kg subst.
usc)
Prag de alert
(mg/kg subst. usc)
Prag de intervenie
(mg/kg subst. usc)
Folosin
sensibil
Folosin mai
puin sensibil
Folosin
sensibil
Folosin mai
puin sensibil
Cd 1 3 5 5 10
Co 15 30 100 50 250
Cu 20 100 250 200 500
Mn 900 1500 2000 2500 4000
Ni 20 75 200 150 500
Pb 20 50 250 100 1000
Zn 100 300 700 600 1500
Sulfai - 2000 5000 10000 50000
Total
hidrocarburi
din petrol
< 100 200 1000 500 2000

2.3 Strategia privind prevenirea si reciclarea deseurilor

Sursele generatoare de deeuri i tipurile de deeuri generate din activitatea centralei
termoelectrice sunt
- procesul de ardere a combustibililor: zgur i cenu;
- nlocuirea lubrifianilor utilizai: uleiuri uzate;
- activitile de ntreinere i reparaii utilaje tehnologice i echipamente: deeuri metalice feroase
i neferoase;
- alte activiti de exploatare i mentenan: acumulatori uzai, anvelope uzate, deeuri din lemn;
- activiti administrative: deeuri menajere.

Nr.
crt.
Sursele de deseuri Codurile deseurilor
conform HG 856/2002
Deeuri generate
1 Arderea
combustibilului
10.01.01 Zgur i cenu (nepericuloase)
2 Reparaii 17.05.05 Fier vechi
3 Reparaii 12.01.01 pan fier
4 Reparaii 12.01.03 Alam, bronz, cupru
5 Reparaii 17.04.02 Aluminiu
6 Reparaii 12.01.03 pan bronz
7 Reparaii 12.01.03 pan aluminiu
8 Birotic, ambalaje 20.01.01 Hrtie
9 ntreinere 20.01.11 Textile
10 Reparaii, ambalaje 17.02.01 Plastic casare ambalaj
11 Ambalaje 17.02.02 Sticl
12 Reparaii 17.04.05 Deeuri combinate (motoare)
13 Reparatii,
Intretinere
17.02.03 Deeu plastic
14 Reparaii 17.04.01 Deeu cablu cu cupru i aluminiu
15 nlocuiri 16.06.01 Acumulatori auto
16 ntreinere 13.02.05* Ulei uzat cod 13.02.05*
17 ntreinere 13.03.01* Ulei uzat TR 30 cu coninut de PCB
18 ntreinere 13.01.10* Ulei uzat H46,cod 13.01.10
19 ntreinere 20.01.35* Becuri LFV
20 ntreinere
16.01.03
Cauciuc anvelope
21 ntreinere 20.01.36 Echipamente electrice i electronice
22 Ambalaje 15.01.10* Ambalaj cu coninut de substane
periculoase
23 ntreinere 15.02.02* Material absorbant cu produs petrolier
24 ntreinere 16.01.07* Filtre uzate ulei i motorin

Deeuri nepericuloase:
- Deeuri metalice feroase i neferoase colectate separat, n incint ( fier vechi 940,2 t, oel
19,3 t, cupru, aluminiu,alam 1,6 t, aluminiu 1,7 t; cantitile colectate sunt la nivelul anului 2005
)
- Deeuri menajere colectate n containere speciale n perimetrul instalaiilor, eliminate de
pe amplasament la depozitul de zgur si cenu Cicani-Beterega;
- Deeuri din lemn 7,8 t
- Deeu crmid 5,4 t
- Deeu plastic - 0,114 t
Deeuri periculoase
- Baterii uzate 1,232 t
- Uleiuri uzate 11,7 t colectate n butoaie metalice
DEEURI COMERCIALIZATE
- Deeuri metalice feroase i neferoase, uleiuri uzate, anvelope uzate, baterii uzate,
prin
vnzare la teri : firme specializate n reciclarea i valorificarea acestora.
DEPOZITARE DEFINITIV A DEEURILOR
Zgura i cenua 1.398.583.98 t/2005 este depozitat n depozitul de zgur i cenu,
ncadrndu-se n categoria depozitelor de deeuri industriale nepericuloase.
30
30


2.4 Strategia tematica privind poluarea apei

Metode pentru retinerea,evacuare si dispersia poluantilor in mediu

- Instalatie de neutralizare ape uzate de la staia de tratare chimic: bazin colectare si
omogenizare ape uzate i rezervoare de neutralizate
- Decantoare Imhoff pentru epurarea mecanic a apelor uzate menajere, avnd diametrul
de
4 m, cu pereii i jgheaburile din beton armat, cu evacuarea nmolului prin sifonare
n cmin special i de aici prin vidanjare i transport ajunge la depozitul de zgur i cenu;
- Separator de pcur amplasat la gospodria de pcur, cu 2 compartimente
avind dimensiunile: L=7,5 m, l= 2,3 m, H= 1,2 m;
- Turnuri de rcire pentru functionare in circuit nchis sau mixt a apei de rcire;
- Reele de colectare separat a apelor uzate i pluviale;

Evacurea apelor uzate se face n sistem divizor prin instalaii interioare de canalizare i prin
reele exterioare de canalizare pentru apele uzate industriale, ape industriale-pluviale i ape
menajere,
n depozitul de zgur i cenu Cicani-Beterega prin intermediul staiei de pompe Bagger i direct n
Jiu.
Conform Autorizaiei de Gospodrire a Apelor nr 56/22.02.2012:
Evacuarea apelor uzate se face in sistem divizor prin instalaii interioare de canalizare i prin
reele exterioare de canalizare pentru ape uzate industriale, ape industriale-pluviale i ape
menajere, n depozitul de zgur i cenu prin intermediul staiei de pompe Bagger i direct n
cursul de ap Jiu.

- circuit deschis

Nr.
crt.
Categoria apelor uzate
Receptori
autorizai
Volum total evacuat
zilnic
maxim
zilnic
mediu
anual
maxim (mii
1.
Ape uzate menajere
care necesit
epurare
Depozitul Grla 107 95,5 39.1
2.
Ape uzate tehnologice
care necesit epurare
Depozitul Grla 16.464 14.832 6.009
3.
Ape uzate tehnologice care
nu necesit epurare (ape
de rcire)
Jiu 3.717.360 3.348.973 1.356.834
4.
Ape pluviale incint i
depozit Grla
Jiu Qpmaxim=3.993 l/s
- circuit mixt
31
31


Nr.
crt.
Categoria apelor uzate Receptor
i
autoriza
i
Volum total evacuat
zilnic maxim
(mc)
zilnic mediu
(rnc;

anuai
maxim
(mii mc)
1. Ape uzate menajere care
necesit epurare

Depozitul Grla 107 95,5 39,1
2. Ape uzate tehnologice care
necesit epurare

Depozitul Grla 16.464 14.832 6.009
3.
Ape uzate tehnologice care
nu necesit epurare (ape de
rcire)
Jiu 967.176 871.330 353.019

4. Ape pluviale incint i depozit
Grla
Jiu
Qpmaxim=3.993 l/s

Categoria apei Indicatori de calitate Valori maxime
(mg/l)

Ape uzate menajere
pH 6,5 8,5
Suspensii 60
Azotii 2
Consum biochimic de oxigen (CBO
5
) 25
Consum chimic de oxigen (CCO-Cr ) 70
Fosfai 1
Azot amoniacal 2
Detergeni 0.5
Substane extractibile cu solveni
organici
20
Ape tehnologice care nu
necesit epurare
pH 6,5 8,5
Temperatura*
CCO-Cr 70
Fier 5
Suspensii 60
Sulfai 600
Sulfuri i hidrogen sulfurat 0,5
Azot amoniacal 3
Substane extractibile cu solveni
organici
20
Cloruri 500
Reziduu filtrat la 105 2000
Plumb 0,2
Aluminiu 5
Mangan total 1
Produse petroliere** 5
*prin primirea apelor uzate incarcate termic, temperatura receptorului natural nu va
depasi
35C. Determinarea valorilor indicatorilor de calitate se face de ctre beneficiar prin analize de un
laborator acreditat. conform Anexa 3, art.14 din Ordinul 798/2005 modificat i completat cu Ordinul
1028/2009 i Ordinul 1725/2010. Pentru ceilali indicatori specifici tipului de activitate conform
32
32

Ordinului nr 31/2006 anexa 1. nenominalizai, care au valori sub limitele prevzute n H.G. nr.
1038/2010 sau sub limita de detecie, frecvena de determinare se va realiza semestrial cu
laborator
acreditat.
Punctele de prelevare a probelor de ap sunt:
- colectorul A - 5,0 m nainte de vrsarea n rul Jiu;
- colectorul B - 30,0 m nairne de vrsarea n rul Jiu;
- colectorul C + colectorul F - 2,0 m nainte de vrsarea n rul Jiu.
Ceilali indicatori de calitate ai apelor uzate evacuate n rul Jiu, nenominaiizai, se vor ncadra
n limitele prevzute prin H.G. 188/2002 cu modificrile i n condiiile respectrii prevederilor
H.G. 351/2005 cu modificrile i completrile ulterioare privind eliminarea treptat a evacurilor,
emisiilor i pierderilor de substane prioritar periculoase n mediul acvatic.
Controlul debitelor i ale nivelelor de ncrcare cu indicatori de poluare se realizeaz conform
prevederilor autorizaiei de gospodrire a apelor.


2.5 Strategia pentru prevenirea situatiilor de urgent


- identificarea i contientizarea riscurilor induse de funcionarea instalaiilor i
echipamentelor unde sunt utilizate substane periculoase prin investigarea posibilitilor apariiei
erorilor tehnologice i umane i apariiei emisiilor n caz de dezastre naturale i acte
deliberate (terorism, sabotaj, vandalism sau furt);
- promovarea unei culturi a securitii cunoscute i acceptate de toi salariaii;
- proiectarea unui sistem de management al securitii eficient, revizuirea sa periodic i
monitorizarea continu a implementrii schimbrii organizatorice. Utilizarea de tehnologii i
procese corespunztoare i stabilirea unei structuri organizatorice eficiente cu urmtoarele
componente:
- proceduri i practici operaionale;
- programe de instruire;
- niveluri de instruire ale personalului de securitate corespunztoare cerinelor
postului
33
33
ocupat;
- alocarea resurselor necesare.
- utilizarea celor mai sigure procese tehnologice n fazele de proiectare i de operare a
instalaiilor i echipamentelor cu grad ridicat de risc, pentru reducerea probabilitilor de apariie a
accidentelor majore i minimizarea consecinelor acestora;
- pregtirea optim a fiecrui loc de munc, unde sunt utilizate substane periculoase
pentru situaiile de producere a unui accident major;
-mbuntirea continu a tehnologiilor, sistemului de management al securitii i
aptitudinilor forei de munc de la nivelul centralei electrice pentru prevenirea accidentelor majore.
Principiile de aciune pentru controlul pericolelor de accident majore n care sunt
implicate substane periculoase.
Planul de prevenire i combatere a polurilor accidentale, ntocmit conform Ordinului
Nr.278/1997 cu urmtoarele anexe:
- componena colectivului constituit pentru combaterea polurilor accidentale;
- fia poluantului potenial;
- programul de msuri i lucrri n vederea prevenirii polurilor accidentale;
- componena echipelor de intervenie;
- lista punctelor critice din unitate de unde pot proveni poluri accidentale ;
- programul anual de insruire a lucrtorilor de la punctele critice i a echipelor de intervenie;
- responsabilitile conductorilor;
- lista unitilor care acord sprijin n cazul apariiei unei poluri accidentale;
- lista folosinelor din aval care pot fi afectate.
- lista dotrilor i a materialelor necesare pentru sistarea polurii accidentale;
stabilete modul de aciune, punctele critice, echipele de intervenie i mijloacele de intervenie.
Modul de aciune: personalul de deservire operativ, care observ poluarea anun
imediat
eful ierarhic operativ (ef tur, dispecer ef tur pe centrala electric). n acelai timp este
anunat
APM Gorj, Garda Naional de Mediu i Sistemul de Gospodrire a Apelor Gorj.
Punctele critice din incinta centralei electrice unde pot aprea poluri accidentale
sunt urmtoarele:
- gospodria de reactivi chimici: spargerea cisternelor stocaj de acid clorhidric, hidroxid de
sodiu, amoniac i a butoaielor de hidrat de hidrozin, apariia unor scurgeri din
neetaneitile
34
34
circuitelor de transport. Factor de mediu afectat: aerul, solul i apele evacuate prin canalizare n
rul
Jiu;
- bazinele de neutralizare: nefuncionarea pompelor de ape uzate, care sunt trimise prin
staiile de pompe Bagger la depozitul de zgur i cenu. Factor de mediu afectat: apele evacuate
prin canalizare n rul Jiu;
- captator de vapori acid clorhidric: apariia de vapori datorit unor neetaneiti. Factor de
mediu afectat: aer;
- gospodria de combustibil lichid: separatorul de pcur, apariia unor neetaneiti duc la
scurgeri de pcur. Factor de mediu afectat: sol i apa;
- gospodria de carburani i lubrefiani: apariia unor scurgeri de ulei i motorin. Factor
de mediu afectat: sol i ap.
Prin proiectele tehnice iniiale ale instalaiilor componente i prin proiectele de reabilitare i
modernizare a lor din ultimii ani s-au luat msurile corespunztoare n vederea evitrii apariiei
unor scurgeri de pcur sau soluii chimice.
Principalele msuri constau n:
- nlocuirea parial a conductelor i armturilor de pcur;
- nlocuiri i reabilitri ale cisternelor stoc ale reactivilor chimici utilizai n staia de tratare
chimic;
- schimbarea pompelor de transvazare a soluiilor chimice i a unor poriuni de conducte
aferente;
- refacerea proteciei anticorozive exterioare la platforma cisternelor stoc de reactivi chimici,
n sala filtrelor aferente instalaiei de demineralizare i n camera de regenerare;
- reabilitarea rezervoarelor de neutralizare, inclusiv a proteciei anticorozive interioare;
- reabilitarea sistemului de omogenizare a apelor uzate, inclusiv a proteciei anticorozive
Interioare.

Datorit aplicrii msurilor de prevenire i de instruire a personalului de deservire din Planul de
prevenire i combatere a polurii accidentale al S.C. CE Rovinari S.A. precum i a msurilor de
reabilitare i modernizare din proiectele tehnice, n ultimii ani nu s-au nregistrat astfel de incidente,
care s conduc la poluarea mediului local, din incint sau a mediului nconjurtor.
Planul de urgen pentru protecie civil conine planificarea msurilor specifice pentru
reducerea riscurilor asupra sntii personalului de deservire, factorilor de mediu i integritii
35
35
bunurilor materiale n cazul producerii unor evenimente periculoase (chimic, incendiu, explozii i
poluri).
Evenimentele produse pot avea impact redus, mediu sau major, planul de urgen stabilind
msurile specifice pentru fiecare posibilitate de apariie.
n cazul producerii unui eveniment declarat ca situaie de urgen n funcie de impactul
pe care-l poate produce, inspectorul de protecie civil i personalul desemnat vor informa
CMOPSU
Direcia Producia de Aprare, Inspectoratul pentru situaii de urgen judeean Gorj, Garda de
Mediu, Inspectoratul Teritorial de Protecia Muncii i Primria Turceni.
Planul de aprare mpotriva inundaiilor i gheurilor, 20042007 conine urmtoarele:
- componena nominal a comandamentului de
aprare;
- date caracteristice pentru aciuni operative ale comandamentului local de
aprare;
- msuri de aprare mpotriva inundaiilor la nivelul SC CE Rovinari SA;
- schema fluxului informaional operativ-decizional;
- situaia formaiunilor de intervenie din centrala
electric,
- dotarea cu materiale i mijloace de aprare mpotriva
inundaiilor.

2.6 Strategia tematica privind mediul urban

ZGOMOTUL
n cadrul SE Rovinari sursele de zgomot i vibraii le reprezint diversele echipamente:
pompe, concasoare, benzi transportoare, etc. Valoarea admis a zgomotului la limita incintei,
pentru zone industriale nu va depi nivelul de zgomot de 65 dB; conform STAS 10 009/1988 - privind
limite admise ale nivelului de zgomot.
Se efectueaz de ctre central msurtori ale nivelului de zgomot la limita incintei, n special
n zonele cele mai apropiate de zonele locuite. Aparatura utilizat pentru determinarea nivelului
de zgomot: sonometu SdB, fabricaie Frana. Aparatura este n dotarea Biroului Protecia
Mediului, iar la realizarea determinrilor se respect prevederile din standardele n domeniu.


36
36
Msuri BAT pentru diminuarea zgomotului
- Asamblarea prilor rotative astfel nct s se amortizeze vibraiile, introducerea
compensatorilor n conducte;
- Folosirea amortizoarelor de zgomot pentru ventilele de mare presiune, aspirarea
aerului
proaspt i canale pentru evacuarea gazelor rezultate;
- Izolarea prilor instalaiei cu zgomot intens.

37
37

38
38
39
39


40
40
41
41