Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DE ACTIVITĂŢI INTEGRATE

GRUPA MARE
18 NOIEMBRIE 2008
GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL MĂRGINENII DE SUS
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA

PROIECT DE ACTIVITATE
Grădiniţa cu program normal Mărginenii de Sus
Grupa: mare
Educatoare : Frăţilă Eliza Gabriela
Tema: Când , cum şi de ce se întâmplă ?
Subtema : Culorile toamnei
Scopul :-verificarea şi aprofundarea cunoştinţelor copiilor referitoare la anotimpul toamna,
utilizând experienţa socio-cognitiva acumulată prin intermediul activităţilor din grădiniţă;
-educarea gustului estetic prin armonizarea culorilor.

Centre de interes: - Biblioteca: puzzle cu anotimpul toamna


- Ştiinţe: sortăm fructe şi legume de toamnă
- Artă: frunze în culorile toamnei
- Construcţii: lădiţe mari şi mici pentru fructe si legume
Activităţi integrate:
Domeniul experienţial – Ştiinţe – Concurs: „Ruleta hărniciei”
Obiective urmărite:
• Să descrie succint muncile care se desfăşoara în anotimpul toamna;
• Să formeze grupe de fructe după anumite criterii(mărime, culoare);
• Să răspundă corect la ghicitori.
Regulile concursului:
Copiii împărţiţi în două echipe participă la un concurs cu 3 probe:
Proba 1: „Ruleta hărniciei”- copiii rotesc ruleta şi descriu succint activitatea observată pe
imaginea în dreptul căreia s-a oprit.
Proba 2: „Coşul cu mere” – copiii sortează fructele după culoare şi mărime.
Proba 3: „Răspunde repede şi bine” – copiii răspund la ghicitori legate de anotimpul toamna.
Echipa care rezolvă corect sarcinile propuse pentru fiecare dintre probe, primeşte la sfârşitul
probei câte o frunză. Câştigă echipa care la sfârşitul concursului are cele mai multe frunze.
Sarcina didactică: - descrierea muncilor care se desfăşoară în anotimpul toamna;
- sortarea fructelor folosind criteriile mărime şi culoare;
- ghicirea raspunsului corect.
Elemente de joc: mânuirea materialului, ghicirea, aplauzele, înregistrarea scorului.
Material folosit: ruleta cu aspecte de toamnă, coş cu mere.

Domeniul experienţial: - Estetic şi creativ – Covor în culorile toamnei (dactilopictură )


Obiective urmărite:
• să aplice culoarea pe forma conturată, alternând culorile specifice toamnei;
• să utilizeze corect instrumentele şi materialele specifice picturii.

ACTIVITĂŢI PE CENTRE DE INTERES

Biblioteca: - Sarcini de lucru:


• să reconstituie aspecte de toamnă, folosind imagini tip puzzle;
• să alcătuiască propoziţii pe baza imaginilor obţinute;
• să coloreze imagini sugestive de toamnă.

Ştiinţe: - Sarcini de lucru:


• să sorteze jetoanele reprezentând fructe şi legume de toamnă;
• să pună jetoanele sortate în recipientele etichetate;
• să rezolve cerinţele fişei de lucru.

Artă: - Sarcini de lucru:


• să realizeze lucrările, lipind bucăţele de hârtie creponată mototolită, în interiorul
şabloanelor reprezentând frunze de toamnă.

Construcţii: - Sarcini de lucru:


• să construiască lădiţe de diferite mărimi pentru fructe si legume, folosind piese din
jocurile de construcţie.
ANEXA 1

Frunzele pe ramuri au îngălbenit,


Plouă, plouă-ntruna, Verde, auriu sau roş’,
Cine a venit ? E ascuns printre frunzare.
(toamna) Îl culeg şi-l pun în coş,
După ce s-a copt la soare.
(mărul)

Formă de ciupercă are


Şi ne apără de ploaie. Creşte vara în grădină,
(umbrela) E roşie şi zemoasă,
Dac-o uzi la rădăcină
Faci cu ea ciorba gustoasă.
(pătlăgeaua roşie)

Miezul e doar de mâncat,


Coaja e de aruncat, Buni sunt copţi, fierţi şi prăjiţi
Şi-s aproape nelipsiţi,
Şi în sac se pot păstra, Când dorim o garnitură
Sparte doar se pot mânca. Lângă oricare friptură.
(nucile) (cartofii)

Verde, lung, din vrej l-aduni, Trebuia s-ajungă-n ciorbă,


Toamna la murat să-l pui. Însă fără nici o vorbă,
(castravetele) Unui prieten de afară,
Nas eu l-am făcut să pară.
(morcovul)

Verde, roşu ! Cine eşti?


Boabele îi sunt mărgele,
Lung ,subţire, gras ori dulce
Însă în ciorchini stau ele.
Iute,
Must si vin din ele fac,
Poţi să mi-l ghiceşti
Cui îi dai, zău ca îi plac!
( ardeiul)
Ghici, ghicitoarea mea.
(strugurele)
STRATEGII DIDACTICE
SECVENŢA
MIJLOACE EVALUARE
DIDACTICĂ CONŢINUTUL ABORDAT METODE
DIDACTICE
1.Captarea - Se realizează prin completarea calendarului naturii, Conversaţia Calendarul naturii Evidenţierea de către
atenţiei evidenţiindu-se aspecte caracteristice toamnei(legume, Discuţia copii a aspectelor
fructe, flori, munci specifice, pregătirea vieţuitoarelor colectivă specifice anotimpului
pentru anotimpul rece). Zâna Toamnă toamna
- Dupa terminarea conversaţiei, apare o fetiţă Joc de rol Coş cu fructe si
costumată în Zâna Toamnă. În mână are un coşuleţ cu legume din plastic
fructe si legume. Ea recită poezia:
„Regină mândră în culoare,
Aduc rugină în frunzare
Rotunde, înroşite mere
Şi galben-parfumate pere,
Brumate prune
Si cât puii
Sunt rotunjimile gutuii.”
2.Enunţarea - Se poartă o discuţie cu copiii referitoare la culorile Conversaţia Aprecierea
temei costumului, la podoabele Zânei Toamnă şi la răspunsurilor date de
conţinutul coşului adus de ea, anunţându-se astfel copii
tema activităţii: „Astăzi îi vom arăta împreună Zânei
Toamna tot ce am învăţat noi despre acest anotimp.”
STRATEGII DIDACTICE
SECVENŢA
MIJLOACE EVALUARE
DIDACTICĂ CONŢINUTUL ABORDAT METODE
DIDACTICE
3.Prezentarea - Pentru desfăşurarea activităţii se prezintă copiilor Conversaţia Intuirea materialelor
noului continut centrele de interes. Explicaţia cu care urmează să
si conducerea - Copiii intuiesc materialele de la fiecare centru, Demonstraţi opereze
învăţării ascultă cerinţele educatoarei şi sarcinile ce trebuie a
îndeplinite; fiecare copil îşi alege zona în care vrea să Exerciţiul
lucreze. Munca in Imagini puzzle Realizarea sarcinilor
 La centrul Bibliotecă, copiii reconstituie echipă de lucru primite în
imagini tip puzzle, pentru a obţine aspecte de funcţie de profilul
toamnă; pe baza lor vor alcătui propoziţii şi Jetoane cu fructe centrului ales
vor colora imaginile alb-negru ale fiecărui şi legume de
puzzle. toamnă, recipiente
 La centrul Ştiinţă, copiii sortează jetoane cu cu etichete
fructe şi legume de toamnă, pe care le vor pune Hârtie
în recipientele etichetate corespunzător creponată,şabloane
jetoanelor, iar la sfârşit vor rezolva cerinţele frunze, lipici
fişei de lucru.
 La centrul Artă, copiii lipesc bucăţi de hârtie
creponată mototolită de culoare galbenă, maro
STRATEGII DIDACTICE
SECVENŢA
MIJLOACE EVALUARE
DIDACTICĂ CONŢINUTUL ABORDAT METODE
DIDACTICE
şi portocalie, în interiorul şablonului unor
frunze, pentru a obţine frunze în culorile Piese jocuri de
toamnei. construcţie
 La centrul Construcţii, copiii realizează lădiţe
mari şi mici pentru fructe si legume, folosind Mere şi ardei din
piese din jocurile de construcţie. hârtie glasată
- Dupa încheierea activităţilor de la centre, Zâna
Toamnă împreuna cu educatoarea trec pe la fiecare
sector şi apreciază activitatea copiilor, acordând câte
un măr sau un ardei vesel.
-Zâna Toamnă îşi ia la revedere de la copii,
felicitându-i pentru ceea ce au realizat şi anunţându-i
că va reveni în alta zi pentru a vedea ce au mai făcut în
continuarea acestor activităţi la care ea a
participat.Copiii o însoţesc şi o conduc la ieşire.
4. Obţinerea -Copiii revin şi în urma recompenselor primite se
performanţei formează două echipe: echipa merelor şi echipa
ardeilor. Echipele astfel formate îsi ocupă locurile
pentru a participa la concursul numit „Ruleta
STRATEGII DIDACTICE
SECVENŢA
MIJLOACE EVALUARE
DIDACTICĂ CONŢINUTUL ABORDAT METODE
DIDACTICE
hărniciei”
 Explicarea şi demonstrarea probelor din Exerciţiul Ruleta hărniciei,
concurs Demonstraţi coş cu mere(mari
Concursul va avea trei probe: proba ruletei, proba a şi mici, roşii şi
coşului cu mere şi proba ghicitorilor. galbene), frunze
Proba 1 – „Ruleta hărniciei” din hârtie glasată
Copiii rotesc ruleta şi descriu succint activitatea de culoare
observată pe imaginea în dreptul căreia s-a oprit. galbenă,
Proba 2 – „Coşul cu fructe” medalioane cu
Copiii sortează fructele după culoare şi mărime Zâna Toamnă
Proba 3 – „Răspunde repede şi bine”
Copiii răspund la ghicitori despre anotimpul toamna şi
despre fructe şi legume de toamnă. (ANEXA 1)
Echipa care rezolvă corect sarcinile propuse pentru
fiecare dintre probe, primeşte la sfârşitul probei câte o
frunză. Câştigă echipa care la sfârşitul concursului are
cele mai multe frunze.
 Desfăşurarea concursului
STRATEGII DIDACTICE
SECVENŢA
MIJLOACE EVALUARE
DIDACTICĂ CONŢINUTUL ABORDAT METODE
DIDACTICE
La începutul fiecărei probe se va executa jocul de Îndeplinirea
probă, apoi se trece la executarea lui propriu- sarcinilor
zisă.Răspunsurile corecte ale fiecarei echipe vor fi
recompensate cu câte o frunză de culoare galbena. Se
va avea in vedere ca răspunsurile copiilor să fie corect
formulate din punct de vedere gramatical.
Concursul se încheie prin numărarea frunzelor
acordate fiecărei echipe şi declararea echipei
câştigătoare care va primi medalioane cu Zâna
Toamnă.
5.Asigurarea -Se realizează printr-o activitate de dactilopictură. Conversaţia Foi de desen, Dactilopictura
feed-back-ului Copiii primesc foi de desen pe care este conturat un Expunerea acuarele, apă, covorului in culorile
covor şi sunt încurajaţi să decoreze acest covor serveţele toamnei
utilizând numai paleta de culori specifice toamnei.
Tehnica abordată pentru efectuarea lucrării este
dactilopictura.. După enumerarea materialelor primite
pentru realizarea picturii şi efectuarea exerciţiilor de
încălzire a muşchilor mâinii, li se reaminteşte copiilor
de necesitatea realizării cu acurateţe a covoraşului,
STRATEGII DIDACTICE
SECVENŢA
MIJLOACE EVALUARE
DIDACTICĂ CONŢINUTUL ABORDAT METODE
DIDACTICE
deoarece cel mai frumos covoraş va fi dăruit Zânei
Toamnă.
-Lucrările vor fi expuse şi va fi aleasă de către copii Evaluarea lucrărilor
cea mai frumoasă lucrare, motivând alegerea făcută. realizate
6.Încheierea -Se fac referiri la modul de desfăşurare a activităţii, Recitarea poeziilor şi
activităţii dacă sarcinile de lucru au fost corect rezolvate. interpretarea
-În încheierea activităţii copiii aşezaţi in semicerc cântecelor
cântă cântece despre toamnă şi recită poezii.