Sunteți pe pagina 1din 21

IMAGINEA LGBT N PRESA DIN

ROMNIA
Studen!i: Denisa Stanciu, M"d"lina T"taru, Raluca
Te#ea , Lavinia $ole
Profesor coordonator: Asist. Univ. Dr. Adriana
%tef"nel
CONTEXTUL CERCET!RII!
Odat" cu aderarea Romniei la Uniunea
European" n 2007, presa romneac" a nceput s"
fac" parte dintr-un context european. Ne punem
ntrebarea dac" dup" 5 ani de la aderarea
Romniei la Uniunea European", presa
romneasc" se ridic" la standarde interna#ionale.
IPOTEZA CERCET!RII


!
Punctul de plecare al cercet"rii a fost curiozitatea
de a indentifica imaginea LGBT n presa
romneasc".
!
Prin prisma factorilor analiza#i, dorim s"
confirm"m sau s" infirm"m ipoteza conform c"reia
imaginea LGBT n presa romneasc" nu este una
obiectiv".
CONTEXT SPECIFIC
!
Ca obiect al analizei, am ales s" ne referim la
Festivalul Gay Fest ce are loc anual n Romnia.
Am avut n vedere publica#iile de interes na#ional
Evenimentul Zilei, Libertatea $i Jurnalul Na#ional
!
Am monitorizat articolele din zilele dinaintea
festivalului, articolele din ziua festivalului $i
articole ce au ap"rut ca urmare a festivalului la o
zi dup" nceperea acestuia
!
Am analizat articolele celor trei publica#ii n
format print $i online pe perioada celor 3 zile
cuprinznd anii 2005 - 2012.
FACTORI ANALIZA%I
Printre factorii de analiz" reg"sim:

!
Articole cu tendin#" de tabloidizare/sus#inere
!
Articole n care este prezentat pozitiv/negativ/
neutru festivalul
!
Frecven#a articolelor n care reg"sim cuvintele
gay, Gayfest, LGBT, homosexuali
!
Articole n care imaginea LGBT este prezentat" n
mod pozitiv/negativ/neutru
!
Tendin#a articolelor agresiv"/ironic"/echilibrat"
!
Con#inutul articolelor subiectiv/obiectiv
CERCET!RI ANTERIOARE!
HOMOSEXUALITATEA N PRESA SCRIS! DIN
ROMNIA RAPORT DE MONITORIZARE A
PRESEI n perioada 1 septembrie 2005-28 februarie
2006, raport efectuat de Asocia!ia ACCEPT cu scopul de
a descrie modul n care este reflectat" imaginea
minorit"#ilor sexuale n presa scris" romneasc".
CORPUSUL CERCET!RII


!
Corpusul analizei de con#inut este compus din
articolele publicate n Jurnalul Na#ional,
Evenimentul Zilei $i Libertatea (print $i online) pe
o durat" de 9 ani.

!
Am verificat ziarele publicate n ziua de dinaintea
nceperii Gay Fest, n ziua festivalului $i ziua
urm"toare, dar $i site-urile respectivelor publica#ii
pentru a le monitoriza $i analiza pe cele care
con#ineau termenii de gay $i gay fest.
METODA DE CERCETARE!
Metoda de cercetare utilizat" a fost analiza de
con#inut.

!
Am analizat din punct de vedere calitativ $i cantitativ
articolele celor 3 publica#ii(EVZ, JN, Libertatea).

!
Prin analiza de con#inut propunem s" eviden#iem att
imaginea LGBT n presa romneasc", ct $i tendin#a
obiectiv" sau subiectiv" a publica#iilor.
CRITERII
PREZENTAREA &I INTERPRETAREA DATELOR
NUM!RUL DE ARTICOLE DIN PRESA SCRIS! N
CARE SE FACE REFERIRE LA GAY &I GAY FEST
Procent articole scrise de
catre publica!ii
Libertatea 25%
Evenimentul zilei 35%
Jurnalul National 40%
PROFILUL LGBT - DATELE OB%INUTE
!
55% din articole au tendin#" de tablodizare
!
45% din articole au tendin#" de sus#inere
!
60% din articole au con#inut subiectiv
!
40% din articole au con#inut obiectiv
!
15% din articole au prezentat n mod pozitiv
Gay Fest
!
65% din articole au prezentat n mod negativ
Gay Fest
!
20% din articole au prezentat n mod neutru
Gay Fest
!
55% din articole au tendin#" agresiv" $i ironic"
!
75% din articole prezint" imaginea LGBT ntr-
un mod negativ $i neutru(45, respectiv 35)
CONCLUZII
!
Atunci cnd articolele sunt nso#ite de fotografii,
imaginile au, mai degrab", o tent" vulgar",
tabloidizat":
!
Publica#iile romne$ti sunt impar#iale, 60% din
articole avnd un con#inut subiectiv, iar 75% din
articole i prezint" pe LGBT ntr-un mod negativ
$i neutru (45, respectiv 35).

!
Presa scris" a acordat pu#in" aten#ie subiectului,
apogeul fiind atins de Jurnalul Na#ional care pe
parcursul a nou" ani a publicat 8 articole care fac
referire la LGBT.

S-ar putea să vă placă și