Sunteți pe pagina 1din 1

S.

C
CUI
Adresa
DECIZIE FACTURARE NR /
Subsemnata . in calitate de administrator la S.C. .. . prin prezenta hotarasc:
D-na ., CNP, avand CI seria , numar angaata la S.C. .,
aloca si gestioneaza seriile si numerele a!erente !acturilor, avizelor de insotire a mar!ii, precum si a
chitantierelor.
IN C"N#"$%I&'&( C):
- "%# nr. ***+,*--+ privind utilizarea unor !ormulare !inanciar contabile de catre persoanele
prevazute la art. . din /egea contabilitatii nr. 0*,.11., republicata si cu
- art. .22 alin.324 din /egea 25.,*--6 privind Codul #iscal, cu modi!icarile si completarile
ulterioare, denumita in continuare Codul #iscal si cu
- "%# nr. **.5,*--+ privind organizarea evidentei in scopul ta7ei pe valoarea adaugata con!orm
art. .2+ alin. 3.4-364 din /egea 25.,*--6 privind Codul #iscal, cu modi!icarile si completarile
ulterioare,
operatorul emite8
.. #acturi,
*. 'vize de insotire a mar!ii,
6. Chitantiere,
precum urmeaza :
.. Numerotarea interna a !acturilor emise va incepe cu seria :.. de la numarul .. pana la ..
*. Numerotarea interna a avizelor de insotire a mar!ii va incepe cu seria :- de la numarul - pana la -.
6. Numerotarea interna a chitantierilor va incepe cu seria :.. de la numarul pana la .
'D%INIS&$'&"$,