Sunteți pe pagina 1din 3

Proiect de activitate integrata

Gradinita nr.3 Husi


Educ.Calancea Alina
DATA:16.03.2010
GRUPA:mijlocie
TEMA:
SUBTEMA:
PROIECT: Fanteii de !rim"var"
FORMA DE REALIZARE: Activitate integrat"
ACTIVITATI PE DOMENII EXPERIENTIALE:
1.DLC# $Co!acelul%#memoriare
2.DEC# $Co!acelul%#modelaj
TIPUL ACTIVITATII: Formare de !rice!eri &i de!rinderi
DURATA: 30#3' minute
OBIECTIVE OPERATIONALE:
#s" recite e(!resiv !oeia)
#s" *&i *m+og",easc" voca+ularul cu cuvinte- e(!resii noi- s" *n,eleag"
sensul acestora)
#s" a!reciee modul de recitare !ro!riu &i !e cel al colegilor)
#s" redea versurile !oeiei .olosind intona,ia necesar")
#s" identi.ice &i s" denumeasc" corect materialele de lucru )
#s" e(ecute corect e(erci,ii !entru *nc"lirea m/inilor)
#s" !reg"teasc" materialul de modelat- !lastilina !rin .r"m/ntare-ru!ere )
#s" modelee !rin miscarea translatorie a !almelor .ata de !lanseta-
a!asare- adancire- miscare circulara- a!latiare
#s" .aca a!recieri corecte )
#s" men,in" ordinea &i cur",enia la locul de munc".
STRATEGII DIDACTICE:
#Metode i !o"edee: e(!lica,ia- conversa,ia- demonstra,ia- e(erci,iul-
$!erec0ea de s!rijin%
#M#te!i#$ did#"ti": !lan&e cu !omi *n.lori,i- !lastilin"- !lan&ete
BIBLIOGRAFIE:
# Curriculum !entru *nv","m/ntul !re&colar13#623 ani45EC6- 2007
ETAPELE
ACTIVITATI
I
CONTINUTUL
ACTIVITATII
STRATEGII
DIDACTICE
EVALUARE
1.Mo%e&t
o!'#&i(#to!i"
#aerisirea s"lii de gru!")
)a&earea mo+ilierulu *n .orm" de
semicerc)
#!reg"tirea &i distri+uirea materialelor)
2. C#t#!e#
#te&*iei
8ntuirea materialelor. o+servarea
conversatia
!lastilina-
!lanseta
8ndividuala.
+.A&,&*#!e#
te%ei i #
o-ie"ti.e$o!
Ast"i vom *nv",a o !oeie des!re
co!"cel &i vom a!oi modela din
!lastilin" %Co!"celul 9: .
;a s./r&itul activit",ii co!iii vor tre+ui :
# s" recite cu intona,ie !oeia)
# s" modelee co!"cei.

e(!lica,ia
/. P!e(e&t#!e#
&o,$,i "o&*i&,t
<oi recita model-de dou"
ori-!oeia = Co!"celul >de
= ?ite ninge cu !etale
Pomii#s *m+r"ca,i *n ale
@e .lori ro &i de .lori al+e.
..........................................
Fat" mic" ce#ai *n !alm"
Ce ascuni *n !umnul str/ns
E cumva vreo nestemat"
Aau o .loare !ar.umat" de cais B >.
A!oi voi !ovesti con,inutul !oeiei.
@emonstratia
E(!licatia
conversa,ia
0.Di!i1#!e#
2&.3*3!ii
Ae va re!eta !oeia !e stro.e- !rima &i
a!oi a doua- a!oi !rima cu a doua.
Ae recit" numai individual- !entru
urm"rirea corectitudinii !ronun,iei
cuvintelor. A!oi se nume&te un co!il
care *&i va alege $!erec0ea2 co!ilul% de
s!rijin &i !oeia va .i recitat" *n
*ntregime !rin !rocedeul c/nd unul
e(erci,iul- jocul
*n gru!-
conversa,ia-
tratarea
individualiat"
$Perec0ea de
s!rijin%
Cral"
8ndividual"