Sunteți pe pagina 1din 6

Lucrare de laborator nr 3

ntocmi i documentele necesare legate de procurare i vinzare, conform operatiunilor de mai jos
Data Valuta
Cont
furnizor
Furnizor /
Contract
Cont
coresponde
nt / TVA
Denumire stocuri / Locul
pstrrii
Cantitate Suma TVA
1 04.10.2013
Factura fiscal A 462669 30900,00 5150,00
MD !21.1
"rnadog #$%
contract 20
din 2!.0&.2013
21'.1 Dulap % Depozit Marfuri ! (uc. 30000,00 !000,00
211.! )uie % Depozit Materiale 3! *g. 300,00 !0,00
21'.1 +oli,- % Depozit Marfuri 2 (uc. .00,00 100,00
2 0!.10.2013
Factura fiscal 34563 1200,00 200,00
MD !21.1
/est soft #" % f-r-
contract
213.1
)alculator #0arp % Depozit
1M2#D
2 (uc. 1200,00 200,00
3 0&.11.2013
Factura fiscal ! 462615 15650,00 260",34
MD !21.1
)atarsis%
contract 2!
din 2!.10.2013
21'.1 Divan % Depozit Marfuri 3 (uc. 1!000,00 2!00,00
211.! 3uru(uri % Depozit 3! *g. 2!0,00 41,.'
21'.1 Mas- % Depozit 2 (uc. 400,00 ..,.'
4 10.11.2013
Factura fiscal F# 54"936 600,00 100
MD !21.1
4urotip % f-r-
contract
5
)alculator citezen 2 (uc % 1ficiu
6irtie "4 ! pac0ete % 1ficiu
2 (uc
!(uc
3!0.00
2!0.00
5 2!.11.2013
Factura fiscal ! 55615 9600,00 1600,00
MD !21.1 "#4# 121.2
)anon 1!3. M7+ % 7iodorov
".2.
1 (uc. &000,00 1!00,00
213.1
/iroul conta(ilului % Depozit
1M2#D
1 (uc. .00,00 100,00
6 10.12.2013
Factura fiscal F# "4"936 00 116$6
MD !21.1
#anta #$ % f-r-
contract
5 $adiator ulei 8camin9 % 1ficiu 1 (uc '00 11...'
11.12.2013
Factur de e%&edi ie 'A 5443312 100500,00
MD !21.1
1pus % contract
2. din
03.01.2013
21'.1 Divan % Depozit marfa 10 (uc. .0000,00
21'.1 7otoliu % Depozit marfa 20 (uc. 40000,00
21'.1 #c-unel % Depozit marfa ! (uc. !00,00
"
12,12,2013
Factura fiscal () 34563 "00,00 133,33
MD !21.1 +etrom Moldova 211.3 Motorina !0 :00,00 133,33
9 1..12.2013
Factura fiscal *) 34563 600,00 100,00
MD
!3&.1
!21.1
1range Moldova '13.& #ervicii comunicatii .00,00 100,00
10
20.12.2013
Factura fiscal L) 34563 1200,00 200,00
MD !3&.1 4urotip '12,3 #ervicii transport 1200,00 200,00
11
2',12.2013
Act de ac+i,itie AA 54"936 500,00
MD !3&.3 "le;andru ".". 5 <elevizor 1 (uc !'00,00
1
-ocu.ente le/ate de 0in,ari
1 =ntroducem >n nomenclatorul M-rfuri elemente noi 8de ales ?@ABCDE? la FGHI?9
A1 2er0icii Arenda
#1 2er0icii trans&ort
31 2er0icii de instalare
-1 2er0 telefonie
Data Valuta
Cont
client
Client / Contract
Cont stocuri /
TVA
Denumire stocuri / Locul
pstrrii
Cantitate Suma TVA
Factura fiscal F4 1659"
1 1!.11.2013
4eali,area .rfurilor
MD 221.1
)atarsis
contract 2013J
1din 1:.0&.2013
21'.1 Divan % Depozit Marfuri
1 (uc.% '000J
00
'000,00 5
211.!
3uru(uri % Depozit
Materiale
3 *g %
20J00
.0,00
5
21'.1 +oli,- % Depozit Marfuri
1 (uc. % 200J
00
200,00 33,34
260,00 5
Factura fiscal A4 123456
2 21.10.2013
Acordarea ser0iciilor
MD 22:.1
/asara(% contract
!:KJ! din
2!.12.2011
21'.1
"renda pentru trimestrul =2
anul 2013
4000,00 ...,.'
21'.1
+lata pentru telefon pentru
septem(rie 2013
1.0,00 2.,.'
4160,00 693,34
3 21.11.2013
cont de &lat 1906
MD 221.1
4urotip #$%
contract 10'J1
din 11.0:.2013
Divan % Depozit
2 (uc. %
'!00J00
1!000,00 5
#uru(uri ! *g% 12 lei .0,00
#erviciu de transport 300,00 !0,00
#ervicii de instalare 200,00 33,33
6n ba,a contului de &lat 1906 introduce. factura fiscala
4 21.11.2012 Factura fiscal ! "9002 4eali,area .rfurilor
Factura fiscal F4 16592
5 2'.12.2013
4eali,area .rfurilor
221.1
)atarsis
21'.1 Divan % Depozit 4 (uc.
'!00,00 %
(uc
5
21',1 7otoliu % Depozit 3 (uc.
3!00,00
(uc
5
21',1 #c-unel % Depozit 4 (uc. 1!0% (uc 5
2u&li.entar
Trecerea serviciilor la cheltuieli (Factura fiscal la intrare)
Data Valuta
Cont
furnizo
r
Firma /contract
Cont
cheltuieli
Tip serviciu Suma TVA
Factura fiscal 2563 7 Arenda auto.obilului &entru &ri.ul tri.estru 8 reali,area .rfurilor
1 01.10.2013 MD !3&.1
7agot #$ % contract
! din 0!.12.2012
'14.2
)0eltuieli privind
arenda curent-
1200,00 200,00
Factura fiscal !! 123456 7 2er0icii de audit 8 reali,area .rfurilor
2 04.10.2013 MD !3&.3
)ontL #$ % contract
1!%: din 01.02.2013
'13.& #ervicii de audit 1!00,00 2!0,00
Factura fiscal 9 9"4024 8 reali,area .rfurilor
3 0..10.2013 MD !3&.3 LMoldtelecomL #" '13.: #ervicii de telefonie 1200,00 200,00
Factura fiscal - 265456 8 reali,area .rfurilor
4 2:.11.2013 MD !3&.3 LMoldcellL #"
:13.4
#ervicii de telefonie
4.0,00 '.,.'
'13.: 2!00,00 41.,.'
Factura fiscal F4 1"456 8 reali,area .rfurilor
5 2:.11.2013 MD !3&.3 L"paJ)analL #"
:12.4
MNOE H PEQEBHRESHT
.:0,00 113,33
'13.: 13.0,00 22.,.'
Factura fiscal : 00"56 7 8 reali,area .rfurilor
6 2:.12.2013 MD !3&.3 L<ermocomL #"
:12.4
4nergie termic-
3.00,00 .00,00
'13.& 13.0,00 22.,.'
Factura fiscal : 00"56 7 8 reali,area .rfurilor
2:.12.2013 MD !3&.3 MoldovaUazL #" :12.4 Uaz 3.00,00 .00,00
2
'13.& 13.0,00 22.,.'
3
4$ 6ntoc.i i docu.entul -econt de a0ans
Data 3ontinutul o&eratiei econo.ice Suma, MD
1 1!.11.2013
+etrov +.2. a prezentat urm-toarele documente confirmative privind utilizarea mijloacelor
(-ne tiV
procurare 0Wrtie "4 ! pac0ete J 2!0 lei, factura 7/ !'4:&3. din 10.11.201384urotip #$9 2!0,00
2 calculatoare )itezen factura 7/ !'4:&3. din 10.11.2013 84urotip #$9 3!0,00
2 23.12.2013
=vanov =.=. a prezentat documente ce confim- procurarea unui radiator cu ulei pentru
>ntreprindere, utilizWnd mijloacele (-ne ti proprii, 7actura 7/ :4':&3. din
10.12.20138#anta #$9
'00,00
3 24.12.2013
)onta(ilul ef a prezentat urm-toarele documente aferente deplas-rii >n scop de serviciu V
/illet avia :00 lei, cazare 1200 lei, diurna 1200 lei
3200,00
Lucrare de laborator nr 4
ntocmi i documentele necesare pentru calcularea i eli(erarea salariului conform datelor de mai jos
J 6n ;<=>?>?@A 0erific. su.a scutirilor, li.itele de calcul a i.&o,itului &e 0enit$ La necesitate
co.&leta i7le Bn ordine cronolo/ic C&rin butonul ;DEFGHIJA1
J 6n KLHMNOP, QNHNRGFMNJ SONFN7 introduce. cerere de eliberare de la i.&o,it &e 0enit Cface. for.a de ti&ar1
Data 1peraiunile economice #uma
1 01.10.2013 )alcula i scutirile pentru luna octom(rie
2 31.10.2013 )alcula i salariul pentru luna octom(rie 2012
=vanov ..
#idorov
7iodorov
+etrov
!!!0
3.40
2'00
2.00
3 31.10.2013 ntocmi i lista de plat- pentru eli(erarea salariului
4 01.11.20133 =ntoduce i modificari 8majorare salariu9 >n salariul urmatorilor angajati
8prin (utonul FXAYNZHT?9
7iodorov
+etrov
!00
4!0
! 01.11.2013 )alcula i scutirea pentru luna noiem(rie
. 30.11.2013 )alcula i salariu pentru luna noiem(rie
=vanov ..
#idorov
7iodorov
+etrov
)alcula i prima >n marime de !0 [ din salariu
=vanov ..
#idorov
)alcula i prima >n marime de 20 [ din salariu
7iodorov
+etrov
!!!0
3.40
3200
30!0
5
5
5
5
' 30.11.2013 ntocmi i lista de plat- pentru luna noiem(rie
: 01.12.2013 )alcula i scutirea pentru luna decem(rie
& 30.12.2013 )alcula i salariu pentru luna decem(rie
=vanov ..
#idorov
7iodorov
+etrov
!!!0
3.40
3200
30!0
10 30.12.2013 ntocmi i lista de plat- pentru eli(erarea salariului
-u&a ac+itarea salariului, a fi ac+itate toate contributiile si -atoria fata de bu/et &ri0ind T.&o,itul &e 0enit$
4
Lucrare de laborator nr 5
6ntoc.i i docu.entele le/ate de e0iden a acti0elor &e ter.en lun/ C.iUloacele fi%e, acti0ele ne.ateriale1, &recu. i a
for.ularelor cu re/i. s&ecial
1 31.10.2013 )alcula i uzura mijloacelor fi;e pentru luna octom(rie
2 31.10.2013 )alcula i amortizarea activelor nemateriale pentru luna octom(rie
3 31.10.2013 )asa i (enzina 30 litri, >n (aza foii de parcurs 7) 22222
4 02.10.2013 #Jau procurat formulare de strict- eviden - de la =7#pe mun )0isinau conform facturii
7# 1234!.'
Delega ie V !0 (uc seria /) 0001J00!0
7actura de e;pedi ie V 100 (uc seria +) 0001 J 0100
nregistra i intrarea formularelor de strict- eviden - utilizWnd documentul F \ZH]NO
^_`?
13J'!
1!0J00
! 31.10.2013 ntocmi i casarea formularelor de strict- eviden -
Delega ie V 10 (uc
7actura de e;pedi ie 1! (uc
. 2!.11.2013 ntocmi i procesul ver(al de dare >n e;ploatare a mijlocului fi; procurat pe data de
2!.11.2013
' 30.11.2013 )alcula i uzura mijloacelor fi;e pentru luna noiem(rie
: 30.11.2013 )alcula i amortizarea activelor nemateriale pentru luna noiem(rie
& 30.11.2013 ntocmi i casarea formularelor de strict- eviden -
Delega ie V 10 (uc
7actura de e;pedi ie 1! (uc
1
0
30.11.2013 )asati (enzina !0 litri, >n (aza foii de parcurs 7) 22223
1
1
30.11.2013 Dare in e;ploatare a 1M2#D /iroul Directorului
1
2
30.12.2013 )alcula i uzura mijloacelor fi;e pentru luna decem(rie
1
3
30.12.2013 )alcula i amortizarea activelor nemateriale pentru luna decem(rie
1
4
30.12.2013 ntocmi i casarea formularelor de strict- eviden -
Delega ie V 10 (uc
7actura de e;pedi ie 2! (uc
1
!
30.12.2013 )asa i (enzina !0 litri, >n (aza foii de parcurs 7) 22224
1
.
30.12.2013 )alcula i <a;a pentru amenajarea teritoriului 100J00
Lucrare de laborator Nr 6
Lucrul cu rapoartele
1) Cartea mare /
2) -
3) -
4) !
a)
b)
c)
d)
e)
f) -
j) ( )
5) "!#
6) $
7) $
8) $ %
9) &# #
a) Balans200
!
b) Rapoarte fisc
Lucrare de laborator Vr
1. a data de 01.02.2014 sJa sc0im(at adresa juridica a intreprinderii 8adresa noua M Manoli 4!9
2. =n nomenclatorul%AIZEMNaQHP M"$7b$= introducem doua elemente noi J set (ucatarie, set dormitor
3. #etul dormitor tre(uie sters din nomenclator
4. =n nomenclatorul%AIZEMNaQHP Mijloace 7i;e introducem un element nou F)1+="<1$ ? V valoare '!00 lei,
durata de e;ploatare ! ani, , uzura liniara , intrat in e;ploatare 01.02.2014, $esponsa(il Depozitar
!. =n nomenclatorul%AIZEMNaQHP "ngajati introducem un element nou 8fiecare datele personale9scutire +
.. =n nomenclatorul%AIZEMNaQHP 7urnizori%client introducem un element nou #$ #<=, c%f 1010!00!.0'4!, <2"
0!0!443, c%d 2224100#2222!'1034!. , /=) M1//MD22, adresa (d #tefan cel Mare 102,
'. =ntreprinderea a incasat in casierie , la data de 01.02.2014 J !00 lei de la cumparatorul /asara(, in contul marfii
livrate anterior
:. #Ja eli(erat din casierie la data de 01.02.2014 c 130 lei in contul titularului , +etrov +, pentru necesitati
gospodaresti.
&. a data de 31.01.2014, intreprinderea a ac0itat 200 lei prin ordinal de palta dr &4 , pentru serviciile de transport
furnizorului 4urotip.
10. a data de 31.01.2014 se intocmeste e;trasul (ancar , transfer de (ani in (aza ordinului nr &4, commission de
transfer ! lei
11. a data de 01.02.2014 sJau procurat 10 dulapuri a cite 1!00 lei%(ucata, de la furnizor 4cocim, factura "" 44..'&
12. a data de 01.02.2014 intreprinderea a eli(erat un cont de plata cumparatorului )atarsis 3 dulapuri a cite 2100 lei
(ucata
13. a data de 01.02.2014 sJau vindut 3 dulapuri a cite 2100 lei% (ucata cumparatorului )atarsis #$
14. a data de 01.02.2014 =ntreprinderea calculeaza scutirea pentru luna 7e(ruarie
1!. 7ormati act de verificare la data de 01.02.2014 cu intreprinderea /asara(
.