Sunteți pe pagina 1din 3

1.

Diagnosticul economico-financiar
1.1 Prezentarea generala a SC
-scurt istoric
-date de identificare, capital social, obiectul de activitate, etc

1.2 Organizarea structurala
-structura organizatorica
-structura de productie( ce si cat produce, tabel pe 3 ani)

1.3 Diagnosticul potentialului tehnico-productiv
-capacitatea de productie si gradul de utilizare (nr spatii de cazare si cate vaci sunt, capacitatea
de productie litru/cap de animal)
-resursele de productie (active si passive)
-productiile si caracterizarea produselor (maxim 5 produse, evolutia in dinamica pe 3 ani)
-fluxul tehnologic de productie (fabricatie)
-consumurile specifice de resurse (furaje/cap animal)

1.4. Diagnosticul managementului si al utilizarii resurselor umane
-evolutia si structura personalului (total personal din care muncitori calificati, necalificati,
feminin, masculin)
-evolutia, competenta echipei manageriale
-productivitatea muncii

1.5 Diagnosticul activitatii economice
-nivelul, structura si evolutia cheltuielilor de productie
-evolutia si structura costurilor unitare (pe 3 ani)


1.6 Diagnosticul activitatii de marketing
-evolutia si structura productiei marfa (cantit si venituri obtinute din productia vanduta)
-evolutia preturilor si a rentabilitatii pe produse
-raportul intreprinderii cu piata de desfacere si de aprovizionare (care sunt pp furnizori si clienti)

1.7 Diagnosticul financiar
-analiza evolutiei veniturilor, cheltuielilor si a rezultatelor financiare( tot venituri din care de
exploatare, financiare, extraordinare)
-evolutia si structura patrimoniului net
-structura activelor totale
-evolutia capitalului permanent si a gradului de asigurare cu disponibilitati banesti
-situatia creditelor si a dobanzilor (daca e cazul)
-indicatori de bonitate financiara( solvabilitate, lichiditate, 14 indicatori, table, interpretare)
Concluzii generale ob diagnosticului
-puncte slabe
-puncte forte


2. Evaluarea activitatii viitoare a SC..
2.1. Delimitarea pietei de desfacere a SC
-din punct de vedere al consumatorului
-din punct de vedere al producatorului
-directiile strategice ce pot fi urmarite

2.2 Programul(planul) de productie al SC.
-proiectarea capacitatii de productie pe intreg fluxul tehnologic
-descrierea completa si precisa a produselor proiectate si stabilirea cantitatilor ce se vor obtine
annual
-stabilirea necesarului de personal pe categorii si a fondului de salarii anual
-proiectarea consumurilor specifice si totale de resurse in conditiile tehnologiilor de productie
practicate
-proiectarea costurilor unitare si a cheltuielilor pe elemente componente, produse si pe total
SC
-estimarea implicatiilor ecologice, inclusive a impactului acestora asupra costurilor

2.3 Diagnosticul (planul) de marketing-comercializare
-sinteza analizei de piata( populatie, consumul estimate pe fiecare produs, veniturile medii ale
populatiei, nr si piata concurentilor, tendintele pietei produselor, etc)
-strategiile de mkt(preturi practicate, reclame, promovare, etc)
-estimarea cantitatilor de produse ce se vor vinde, preturile unitare pe perioade, veniturile
previzibile pe fiecare produs,
-reteaua de distributie a intreprinderii si modul de asigurare a transportului produselor
-sistemul de aprovizionare

2.4 Programul (planul) financiar
-intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli
-proiectarea investitiilor si sursele de finantare previzibile
-determinarea fluxului de numerar (cash flow), fluxurile de numerar actualizate si calculul ratei
interne de rentabilitate si cazul investitiilor
-indicatorii financiari practicati in scopul sustinerii avantajelor proiectului propus
0riscurile activitatii viitoare( factorii posibili de risc, cunatificarea factorilor de risc si impactul
asupra cheltuielilor si veniturilor viitoare)

3 CONCLUZII SI PROPUNERI