Sunteți pe pagina 1din 18

Analiza structurii i dinamicii

cheltuielilor publice din bugetul de


stat al Romniei
Student:Andrici Andreea-Larisa
Grupa: 1223
Profesor indrumator :Ignatescu Valentina


Structura proiectului


1. Structura cheltuielilor publice din bugetul de stat criterii i componente (conform
clasificaiei bugetare)


2. Mutaii n structura funcional a cheltuielilor publice din bugetul de stat n perioada
2009 2011


3. Mutaii n structura economic a cheltuielilor publice din bugetul de stat n perioada
2009 2011

1. Structura cheltuielilor publice din bugetul de stat-criterii i
componente (conform clasificaiei bugetare).
Notiunea de cheltuiala publica s-a conturat pe fundalul aparitiei si evolutiei consumului de
resurse,cu deosebire,in forma baneasca,pentru satisfacerea de nevoi publice,fiind utilizara cu
multe acceptiuni,atat in teorie,cat si in practica,dintre care,se invoca cel mai adesea sensul
juridic si cel economic.
In sens juridic,cheltuiala publica semnifica o plata a unei sume de bani din fonduri
publice,legata de crearea si functionarea entitatilor publice si in general,de infaptuirea
activitatilor cu caracter public,inclusiv a celor derulate prin intreprinderile cu capital de stat.
In sens economic,cheltuiala publica desemneaza relatii si procese economice de repartiei s
produsului intern brut,concretizate in alocarea si utlizarea resurselor banesti
(financiare),pentru realizarea de obiective/actiuni considerate de interes public,fie la nivel
national fie la cel al colectivitatilor locale,inclusiv sl entitatilor publice operative.
Prin urmare,conceptul de cheltuiala publica exprima o anumite categorie de procese si
relatii financiare(economice),care se manifesta intre autoritatile publice (de stat),pe de o parte,
si persoanele fizice sau juridice,pe de alta parte,cu prilejul alocarii pe destinatii si utilizarii
resureslor banesti,pentru infaptuirea obiectivelor/actiunilor de interes public.
Reprezentand o componenta fundamentala a finantelor publice,cheltuielile public
constituie,in esenta,un grup de relatii si procese economice in forma baneasca,prin care are
loc distribuirea si utilizarea efectiva a fondurilor financiare publice.
Cheltuielile publice sunt consecinta exercitarii de catre stat a atributiilor si functiilor sale.Ele
sunt generate de nevoia de bani pe care o are mereu statul in vederea indeplinirii
prerogativelor sale in toate domeniile:ordine publica,siguranta nationala,aparare,economie,
educatie,gospodarire publica etc.
Principalele categorii de cheltuieli publice( conform clasificatiei bugetare) sunt:
Cheltuieli publice bugetare pentru actiuni social-culturale :
-cheltuieli pentru invatamant
- cheltuieli pentru sanatate
-cheltuieli pentru cultura recreere si religie
-cheltuieli pentru asigurari si asistenta sociala.
Cheltuieli pentru servicii publice generale,ocrotire publica si siguranta nationala
Cheltuieli publice pentru aparare nationale
Cheltuieli publice pentru actiuni economice.
1
1
Filip,Gh. Finante Publice,Editura Junimea,Iasi,2010 pag(88-92,110)
Clasificarea cheltuielilor publice:
Acestea pot fi clasificate dupa mai multe criterii si anume:
Criteriul administrativ presupune clasificarea acestora in functie de instituiile si
organele publice prin care se consuma acestea,repsectiv minstere,unitatii
administrativ-teritoriale etc
Criteriul repetabilitatii le clasifica in:
-cheltuieli ordinare
-cheltuieli extraordinare
Criteriul financiar presupune clasificarea acestora in :
-cheltuieli cu caracter definitiv
-cheltuieli cu caracter temporar
-cheltuieli cu caracter posibil (virtual)
Criteriul economic grupeaza cheltuielile publice dupa natura lor prin prisma
continutului economic al actiunilor de finantat:
-cheltuieli curente (salarii,materiale,servicii)
-cheltuieli de capital (investitii,devoltare)
-cheltuieli de transfer.
Criteriul functional permite precizarea domeniilor spre care se indreapta cheltuielile
cum ar fi:Educatia,sanatatea,asistenta sociala,apararea etc.
Structura cheltuielor publice:
Analiza cheltuielilor publice ale unei tari poate fi efectuata din punctul de vedere al structurii
lor pe diferite categorii potrivit unu anumit criteriu de clasificare(specific fiecarei tari cu
valabilitate generala in cadrul oraganismelor internationale).Cele mai importante grupari
sunt,asa cum s-a subliniat anterior,clasificatia economica si cea functionala.
n acest scop, este necesar stabilirea ponderii (greutii specifice) a fiecrei categorii de
cheltuieli publice n totalul acestora pe baza relaiei:
gs
C
pi
=
C
pi
C
pt
* 100,n care :
gs
C
pi
= ponderea categoriei de cheltuieli publice i,n totalul cheltuielilor publice;
C
pi
= cheltuielile publice ale gruprii i
C
pt
= cheltuielile publice totale
i = 1 ...n grupri de cheltuieli.
Cu ajutorul ponderilor gs
C
pi
se poate stabili in ce proportie au fost orientate resursele bugetare
ale statului spre anumite obiective:sociale,administrative,economice etc.
22
Iulian Vacarel si colaboratorii,Finantele publice,E.D.P,Bucuresti,pag(130-142)
Structura sistemului bugetar in Romania
Bugetele publice,prin continutul lor economic,pot alcatui un sistem de relatii specifice a caror
reprezentare sa fie data de trasaturi ori caracteristici comune.Insasi definirea sistemului
bugetar poate fi exprimata de aceeasi maniera si anume ca reprezentand ansamblul
(totalitatea) relatiilor economice sub forma baneasca,rezultat al repartitiei venitului
national,relatii ce apar cu prilejul constituirii si repartizarii de fonduri centralizate la si de la
dispozitia statului,precum si a unitatilor adminstrativ-teritoriale,in scopul satisfacerii de
interese generale ale societatii ori colectivitatilor publice.
Bugetele publice in ipostaza de bugete financiare operative,pot sa constituie un sistem prin
continutul si forma lor de exprimare.In structura lor,veniturile si cheltuielile au drept criterii
de grupare pe cel financiar,corelat cu cel administrativ.Veniturile sunt grupate dupa
provenienta iar cheltuielile dupa destinatie,astfel incat subdiviziunile care le expirma se
gasesc asezate intr-un sistem corelat de indicatori ai finantelor publice.
In ceea ce priveste cheltuielile,apar aceleasi considerente de continut si de forma prin care
indicatorii reprezentativi sunt structurati cu ajutorul undei clasificatii comune (a indicatorilor
finantelor publice),in care complementaritatea este sustinuta intai de clasificatia functionala si
apoi de cea economica.
In gestiunea cheltuielilor bugetare,notiunile utlizate cu acelasi sens pornesc de la credite
bugetare si ordonatori de credite bugetare,dupa care urmeaza metodele,tehnicile si procedeele
de finantare in general asemanatoare intre bugetele publice.
Structural,sistemul bugetar din Romania are drept componente principale si definitorii
urmatoarele:bugetul de stat,bugetul asigurarilor sociale de stat,bugetele locale,bugetul
asigurarilor sociale de sanatate,bugetele fondurilor speciale.
Comparativ cu aceasta structura este cea clasica intalnita in majoritatea lucrarilor de
specialitate si anume anume cea prezentata mai inainte,mai putin ultimele doua componente.
La acestea se pot adauga,prin prisma cadrului juridic de actiune dat de legislatia finantelor
publice,mai multe categorii de bugete,care se refera prin comparatie cu cele mentionate de
mai sus (exceptand bugetele asigurarilor sociale de sanatate) si alte individualizarii bugetare
ca:bugetele institutiilor publice finantate integral sau partial din bugetele locale;bugetele
imprumuturilor interne si externe contractate sau garantate de autoritatile administratiei
publice locale;bugetul trezoriei statului;bugetele institutiilor publice autonome etc.
Componentele sistemului bugetar pot fi abordate din cele doua puncte de vedere prezentate
intial si anume:
1.din punct de vedere al continutului lor economic exprimand relatii economice specifice;
2.ca instrumente economico-financiare de actiune sub forme de balante de venituri si
cheltuieli.
3
3
tefura Gabriel,Proces bugetar public,Editura UAIC, 2007 pag(13-15)
2. Mutaii n structura funcional a cheltuielilor publice din
bugetul de stat n perioada 2009 2011
Se poate observa ca in anul 2009 situatia atat a veniturilor cat si cheltuielilor a fost cea mai
scazuta din cei patru ani,motivul principal fiind cel al crizei economice resimtit puternic in
anul 2009 si cu repercusiuni pe parcursul anilor urmatorii,deficitul inregistrat in anul 2009
fiind cel mai mare si anume de 36,4 miliarde de lei.
Execuia cheltuielilor bugetare pe anul 2009, conform clasificaiei bugetare
funcionale, se prezinta astfel:
Descriere Prevederi
bugetare
iniiale
Prevederi
bugetare
definitive
Pli
realizate
%
Cheltuieli
n total
%
realizri
fa de
prevederile
iniiale
%
realizri
fa
de
prevederile
definitive

Cheltuieli ale
fondului de
garantare
pentru plata
creanelor
salariale
99,7 99,7 5,0


0,2 5,0 5,0
nvmnt 29,9 22,6 22,2 0,8 74,3 98,3
Asigurri i
asisten
social
1.297,4 2.518,8 2.502,7 91,9 192,9 99,4
Aciuni
generale
economice

193,9 233,2 192,6 7,1 99,3 82,6
TOTAL
CHELTUIELI
1.620,9 2,874,3 2,722,5 100,0 168,0 94,7
Prevederile bugetare definitive au fost majorate cu 77,3% fa de cele iniiale pentru a se
asigura plata cheltuielilor de asigurri i asisten social, care au o pondere de 91,9% din
totalul plilor ANOFM.

EXECUTIA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT (1Ian-31Decembrie)
Cheltuieli totale pentru anii 2009,2010,2011
2009 2010 2011
193,679.3 mil lei 202,162.9 mil lei 205.818,5 mil lei
Sursa:Buletin MFP


Modificri n clasificaia indicatorilor privind finanele publice, aprobat prin Ordinul
ministrului finanelor publice nr.1954/2005

Pentru anul 2009:

Ca urmare, n clasificaia indicatorilor privind finanele publice:
a. ncepnd cu data de 1 iunie 2009, n clasificaia economic a cheltuielilor
bugetului de stat,la articolul Contribuia Romniei la bugetul U.E., cod 55.03 se
comaseaz alineatul Contribuii din taxe vamale(altele dect n sectorul agricol), cod
55.03.01 cu alineatul Contribuii din taxe vamale legate de sectorul agricol cod 55.03.02,
intr-un singur subcapitol 55.03.01 Contribuii din taxe vamale.

b. ncepnd cu data de 1 iunie 2009n vederea nregistrrii reducerilor brute ale
contribuiei anuale la resursa VNB n favoarea arilor de jos i Suediei, se introduce,
clasificaia economic a cheltuielilor bugetului de stat,la articolul Contribuia Romniei la
bugetul U.E., cod 55.03, alineatul Contribuii pentru reducerile n favoarea arilor de jos i
Suediei, cod 55.03.10.

Pentru o mai bun reflectare a cheltuielilor ocazionate de implementarea programelor cu
finantare european, in clasificaia economic a cheltuielilor se fac urmtoarele modificari:
a. Denumirea articolului 56.22 se modific n Transferuri din bugetul de stat ctre
ONG-uri, societi comerciale, instituii publice finanate parial sau integral din
venituri proprii si ali beneficiari de drept public sau privatnecesare susinerii derulrii
proiectelor finanate din FEN postaderare

b.Articolul 56.23 se va denumi Alte cheltuieli ocazionate de implementarea
programelor cu finanare din FEN unde se vor reflecta alte cheltuieli ocazionate de
programele cu finanare din fonduri europene prevzute de Ordonana de urgen a
Guvernului nr.64/2009, privind gestionarea financiar a instrumentelor structurale i
utilizarea acestora pentru obiectivul de convergena


Pentru anul 2010:
1.n vederea evidenierii plilor din mprumuturi, potrivit prevederilor Ordonanei de
urgennr.51/2010 privind reglementarea unor msuri pentru reducerea unor arierate din
economie precum i alte msuri financiare,ctre operatorii economici care presteazserviciul
public de producere, transport i distribuie a energiei termice nsistem centralizat, n
Clasificaia cheltuielilor din credite interne
se introduce, capitolul Combustibili i energie, cod 81.07, cu subcapitolul Energie
termic, cod 81.07.06.

2. In clasificaia economic a cheltuielilor:
a. La titlul 20 Bunuri i servicii se introduc articolele: Finanarea unor aciuni de sntate
din cadrul unitilor sanitare din reeaua administratiei publice locale, cod 20.31; Finanarea
programelor naionale de sntate derulate de unitile sanitare din reeaua administraiei
publice locale, cod 20.32 ; Finanarea asistenei medicale desfurate n cabinetele medicale
din unitile de nvmnt, cod 20.3
Finanarea din veniturile proprii ale Ministerului Sntii pentru aciuni de sntate din
cadrul unitilor sanitare din reeaua administraiei publice locale, cod 20.34
Finanarea din veniturile proprii ale Ministerului Sntii pentru programele naionale de
snatate derulate de unitile sanitare din reeaua administraiei publice locale , cod 20.35;
Finanarea cabinetelor de medicin legal din cadrul unitilor sanitare din reeaua
administraiei locale, cod 20.36.

Pentru anul 2011:

In Clasificatia funcional a cheltuielilor din credite externe, Anexa nr.6 i Clasificatia
funcional a cheltuielilor din credite interne, Anexa nr.7, se fac urmtoarele modificri:

3.1 La capitolul Alte servicii publice generale cod 54.06 i respectiv cod 54.07 se introduce
subcapitolul Alte servicii publice generale cod 54.06.50 i respectiv cod 54.07.50.

3.2 La capitolul Cultura, recreere i religie cod 67.06 i respectiv cod 67.07 se introduce
subcapitolul Servicii recreative i sportive cod 67.06.05 i respectiv cod 67.07.05, cu
paragraful ntreinere grdini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive i de agrement cod
67.06.05.03 i respectiv cod 67.07.05.03.

3.3 La capitolul Asigurri i asisten social cod 68.06 i respectiv cod 68.07 se introduce
subcapitolul Cree cod 68.06.11 i respectiv cod 68.07.11.

Raport cu privire la execuia bugetar final a anilor 2010,2011

Cheltuielile de personal reprezint o scdere de un punct procentual n PIB fa
de anul trecut, reprezentnd 21,2% din totalul cheltuielilor fa de 27% ct a fost proiectat n
bugetul iniial.

Cheltuielile cu bunuri i servici au crescut cu 4,0% fa de anul 2009, n principal
ca urmare a majorrii cheltuielilor bugetului Fondului national unic de asigurri sociale de
sntate pentru plata arieratelor.

Cheltuielile cu dobnzi au crescut cu 20,0% fata de anul 2009 justificate de majorarea
deficitelor bugetare acumulate din anii precedeni i angajrii mprumuturilor pentru
acoperirea acestora.

Cheltuielile aferente programelor cu finanare UEs-au majorat cu 173,3% fa
de aceeai perioada anului precedent, reprezentnd 1,4% din PIB.

Cheltuielile pentru investiii care includ cheltuielile de capital, precum i programe de
dezvoltare finanate din surse interne i externe, au fost la sfritul anului 2010
n sum de 33,8 miliarde lei, respectiv 6,6% din PIB, acestea fiind la nivelul celor estimate.
Din punct de vedere al ponderii n total cheltuieli se observ o cretere a cheltuielilor cu
bunuri i servicii cu 0,8 pp, cu dobnzi cu 0,7 pp, cu proiecte cu finanare din fonduri externe
nerambursabile cu 1,6 pp i a cheltuielilor de capital cu1,4 pp.
Diminuri ale ponderii s-au nregistrat n cazul cheltuielilor de personal cu 2,5 pp, a
subveniilor cu 0,2 pp i a asistenei sociale cu 0,9 pp.

Comparativ cu anul anterior cheltuielile bugetului general consolidat au nregistrat o cretere
nominal de 1,7% dar ca procent n PIB acestea s-au diminuat cu 3,1 pp, de la 38,7% n 2010
la 35,6% n 2011.

Cheltuielile de personal ale bugetului general consolidat s-au diminuat cu10,3% fa de anul
precedent i cu 5,3% comparativ cu cele prevzute n legea bugetar anual, ca urmare a
msurilor de reducere a drepturilor salariale n sectorul bugetar, dei n anul 2011 a fost
realizat recuperarea parial a acestora, a neacordrii unor sporuri personalului bugetar, a
msurilor de restructurare a aparatului administrativ la nivel central i teritorial i de
disponibilizare a personalului excedentar.
Cheltuielile cu bunuri i servicii au nregistrat o cretere de 7,4% fa de anul precedent, cu
4,2% fa de prevederi, n principal ca urmare a plii arieratelor n sntate i a prelurii la
nivelul administraiilor publice locale a finanrii activitii Camerelor Agricole, ncepnd cu
luna martie 2010 i a finanrii unitilor sanitare descentralizate, prin preluarea acestora,
ncepnd cu luna iulie 2010 .
Cheltuielile cu dobnzile au nregistrat o cretere cu 22,1% fa de anul precedent ca rezultat
al majorrii deficitelor bugetare acumulate din anii precedeni i angajrii mprumuturilor
pentru acoperirea acestora, nregistrndu-se astfel un efort suplimentar n ceea ce privete
plata ratelor de capital i a dobnzilor.Cheltuielile cu proiectele cu finanare din fonduri externe nerambursabile s-au majorat cu
47,5% fa de nivelul nregistrat n anul anterior i au reprezentat 1,9% din PIB n cretere cu
0,5 pp fa de anul anterior.
Cheltuielile cu asistena social s-au diminuat cu 0,9% comparativ cu anul 2010 ca urmare a
modifictilor legislative adoptate n domeniul asistenei sociale.
Cheltuielile pentru investiii care includ cheltuielile de capital, precum i cele aferente
programelor de dezvoltare finanate din surse interne i externe, au fost
de 36,3 miliarde lei, fa de 33,7 miliarde lei nregistrate pe anul precedent.

Structura functionala a cheltuielilor publice din bugetul de stat anii 2009,2010 2011
Categorie 2009 2010 2011
CHELTUIELI TOTALE 89851,7 102627,8 106088,7
Servicii publice generale 25064,4 33369,3 37968,8
Autoritati pub. si actiuni
externe
8803,5 8324,2 9546,6
Cercetare fundamentala si
cercetare - dezvoltare
1373,5 1259,5 1482,5
Alte servicii publice generale 1176,9 1340,7 1335,1
Tranzactii privind datoria
publica si imprumuturi
7302,9 8270,7 9692,7
Transferuri cu caracter general
intre diferite nivele ale
administratiei
6407,8 14174,2 15911,9
Plati efectuate in anii prec. si
recuperate in anul curent
-2 : :
Aparare, ordine publica si
siguranta nationala
14690,1 14686 15566
Aparare 4093,2 3929,3 4293,7
Ordine publica si siguranta
nationala
10596,9 10756,7 11272,3
Cheltuieli social-culturale 29537,3 30607,5 26421,9
Invatamant 5176,3 4315,2 4207,6
Sanatate 2063,9 2076,9 2435,1
Cultura, recreere si religie 1912,5 1948 1971,8
Asigurari si asistenta sociala 20384,6 22267,4 17807,4
Servicii si dezvoltare
publica, locuinte, mediu si
ape
3394,1 2769 3485,3
Locuinte, servicii si dezvoltare
publica
2906,7 2069,7 2510,2
Protectia mediului 487,4 699,3 975,1
Actiuni economice 17165,8 21196 22646,7
Actiuni generale economice,
comerciale si de munca
-647 1523,3 1515,4
Combustibili si energie 1357,5 1291,8 820,8
Industria extractiva,
prelucratoare si constructii
379,1 363,3 349,1
Agricultura, silvicultura,
piscicultura si vanatoare
6175,2 7590,6 7021,2
Transporturi 9450 9753,9 12164,3
Comunicatii 133,9 200,2 201,9
Cercetare si dezvoltare in
domeniul economic
106,6 262,8 163,7
Alte actiuni economice 210,5 210,1 410,3
EXCEDENT (+), DEFICIT (-) -33416,9 -36081,3 -26400,7
Sursa:INSSE
Reprezentarea grafica a cheltuielilor in anul 2009Reprezentarea grafica a cheltuielilor in anul 2010
0,0
5000,0
10000,0
15000,0
20000,0
25000,0
30000,0
25064,4
14690,1
29537,3
3394,1
17165,8
2009
0,0
5000,0
10000,0
15000,0
20000,0
25000,0
30000,0
35000,0
33369,3
14686,0
30607,5
2769,0
21196,0
2010

Reprezentarea grafica a cheltuielilor in anul 2011In anul 2009 putem observa ca valoarea totala a cheltuielilor social-culturale este pe primul
loc , urmata de valoarea serviciilor publice generale, a actiunilor economice,a cheltuielilor de
ordine publica,aparare nationala si servicii si dezvoltare publica.
In anul 2010 serviciile publice sunt cele care ocupa primul loc cu valoarea cea mai
mare,urmate de cheltuielile social-culturale,a actiunilor economice,aparare ordine publica,
siguranta nationala si a serviciilor de dezvoltare publica.
In anul 2011 observam in primul rand o crestere semnificativa a serviciilor publice generale
fata de anii anteriorii, urmate de o scadere fata de anul anterior a cheltuielilor social-
culturale,a actiunilor economice,aparare-ordine publica si a serviciilor de dezvoltare publica.


0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
37968,8
15566
26421,9
3485,3
22646,7
2011

3.Mutaii n structura economic a cheltuielilor publice din
bugetul de stat n perioada 2009 2011
Sursa:MFP
Categorie 2009 2010 2011
CHELTUIELI TOTALE 89,851.7 102,627.73 106,088.7
Cheltuieli curente 86,357.6 97,348.2 99,873.4
Cheltuieli de personal 15,286.3 14,764.5 15,682.2
Bunuri si servicii 4,318.3 3,718.4 4,244.3
Dobanzi 5,103.3 6,319.1 7,736.5
Subventii 4,966.3 4,663.2 4,290.7
Transferuri-Total 53,179.1 64,535.2 63,413.3
Transferuri intre unitati ale
administratiei publice
17,873.8 25,708.5 26,969.7
Alte transferuri 13,261.6 12,687.1 12,865.9
Proiecte cu finantare din fonduri
externe nerambursabile
2,527.6 5,299.3 7,128.5
Asistenta sociala 18,082.6 19,283.7 15,007.7
Alte cheltuieli 1,433.5 1,556.6 1,441.5
Cheltuieli aferente programelor
cu finantare rambursabila
3,504.3 3,347.7 4,506.3
Cheltuieli de capital 3,171.0 3,012.4 3,830.0
Active nefinanciare 3,066.0 2,451.4 2,317.1
Active financiare 105.0 561.1 1,512.9
Operatiuni financiare 2,502.9 2,670.2 2,634.2
Imprumuturi 4.7 193.4 214.69
Rambursari de credite 2,498.2 2,476.8 2,419.5
Plati efectuate in anii precedenti
si recuperate in anul curent
-402.3 -403.1 -248.9
EXCEDENT(+)/DEFICIT(-) -35,173.3 -34,577.0 -26,717.5

Ponderea cheltuielilor
Din grafic putem deduce faptul ca ponderea cea mai mare este reprezentata de cheltuielile
curente inregistrate in structura economica abugetului de stat urmata de transferuri,cheltuielile
de capital si operatiunile financiare.

59%
37%
2%
2%
Cheltuieli curente Transferuri-Total Cheltuieli de capital Operatiuni financiare

.Bibliografie:

Filip.Gh,Finante Publice,Editura Junimea,Iasi,2010
Stefura Gabriel,Proces bugetar public,Ed UAIC,2007
Vacarel Iulian,(coord),Finante Publice,E.D.P,Bucuresti,2007
Buletinul MFP http://www.mfinante.ro/execbug.html?pagina=buleti
Anuarul Statistic al Romaniei http://www.insse.ro/cms/ro/content/arhiva-anuare-
statistice
Conturile de executie a bugetului de stat( 2008-2010)
Clasificatia Indicatorilor Privind Bugetul de Stat,Ordinul MFP,nr. 1954/16.12.2005
Rapoarte si Analize ale Consiliului Fiscal http://www.consiliulfiscal.ro/

S-ar putea să vă placă și