Sunteți pe pagina 1din 1

CONCEPTIA DE ORGANIZARE SI DE DESFASURARE A

INTERVENTIEI IN CAZ DE INCENDIU:


A. Masuri organizatoric si t!nic "ntru asigurara "ri#i intr$ntii
In scopul actionarii cu eficienta in cazul orcarui inceput de incendiu,explozie sau avarie urmata
de incendiu produse pe teritoriul societatii sefli institutiei vor asigura din personalul muncitor echipe de
prima interventie nominalizandu-se componenta si stabilindu-se sarcnile si mijloacele cu care intervin
pentru stingerea, precum si modul de alarmare a formatiei civile de pompieri.
In cadrul fiecarei sectii, depozit etc ,se vor stabii si realiza prin grija sefilor acestora mijloace de
alarmare a personalului de la locurile de munca respective.
Oricare angajat care observa un inceput de incendiu pe teritoriul societatii este obligat sa anunte
pompierii civili si sa actioneze cu mijloacele aflate la locul respectiv,pentru stingerea inceputului de
incendiu.
Anuntarea incendiilor la formatia de interventie, salvare si prim ajutor se va realiza pnn apelarea
numarului de telefon 112.
efii unitatii,respectiv ceilalti conducatori ai formatiilor de lucru raspund de instruirea
personalului din echipele de prima interventie si de intretinerea in perfecta stare de functionare a
mijloacelor de interventie din dotarea locurilor de munca respective si a sistemului de alarmare.

!entru stingerea inceputurilor de incendiu si inlaturarea urmelor unei calainitati naturale pe tentoriul
societatli vor actiona"
- formatia de interventie, salvare si prim ajutor #raspunde- seful formatiei de interventie
- sefii locurilor de munca#raspunde- seful formatiei de interventie
- un pluton din protectia civila -raspunde - comandantul !rotectei civile
- grupa de specialisti pentru asistenta tehnica-raspunde -conducatorul unitatii
-o echipa formata din $ persoane pentru asistenta medicala -raspunde -conducatorul unitatii
1% e va asigura intretinerea si mentinerea in perfecta stare de functionare a utilajelor din dotare"
- instalatii ,utilaje, matenale de interventie si prim ajutor
- asigurarea carburantilor si lubrifiantilor necesari- rspunde - director economic
2%e vor asigura fondurile necesare intretinerii ,innoirii si mentinerii in stare de functionare performanta
a instalatiilor de interventie - rspunde - director economic
&% 'fectuarea intretinerii tehnicii din dotare - raspunde - conducatorul unitatii
$% 'fectarea reviziilor si reperatiilor tehnicii din dotare- raspunde - conducatorul unitatii
In vederea insusirii conceptiei de actiune pentru stingerea incendiilor a verificarii functionarii
sistemelor de alarma (anuntare si a tehnicii de lupta , precum si pentru mentinerea antrenamentului
pompierilor civili , se vor organiza aplicatii practice semestriale cu participarea tuturor fortelor din
societate, conduse de echipa manageriala
Intocmit Aprobat
ing.)ihai )arculescu *irector