Sunteți pe pagina 1din 3

Martin Luther

(n. 10 noiembrie 1483, Eisleben, Saxonia - d. 18 februarie 1546)


pastor i do!tor "n teolo#ie
a fost primul reformator protestant ale !$rui reforme au dus la
naterea %iseri!ii E&an#'eli!e-(uterane. )rimele idei ale
*eformei protestante au fost enun+ate de ,artin (ut'er "n
151-, "n !alitatea sa de preot !atoli! la .ni&ersitatea din
/ittenber#. Ex!omuni!area sa din %iseri!a 0atoli!$ a
sur&enit "n anul 1511.
Martin Luther 2ar der t'eolo#is!'e .r'eber und einer der (e'rer
der *eformation.
Romy Schneider
n.13 septembrie 1338, 4iena - d. 13 mai 1381, )aris
Actri fran!o-#erman$
5n anul 1353, "n timp !e lo!uia la 4iena, a 6u!at rolul "mp$r$tesei
Sisi, rol !u !are a de&enit renumit$ "n 7ermania i 8ustria.
5ntre anii 1361 - 1363 a tr$it la )aris.
8 6u!at "n !9te&a filme la :oll;2ood.
Romy Schneider 2ar eine deuts!'-fran<=sis!'e Schauspielerin.
Johann Wolfgang von Goethe
n. 18 au#ust 1-43, >ran?furt am ,ain @ d. 11 martie 1831, /eimar
Scriitor #erman, "nnobilat "n anul 1-81
- a fost un poet #erman, ilustru #9nditor i om de tiin+$, una dintre
!ele mai de seam$ personalit$+i ale !ulturii uni&ersale.
Johann Wolfgang von Goethe #eadelt 1-81, 2ar ein deuts!'er
Ai!'ter.
Lise Meitner
n. 1- noiembrie 18-8, 4iena - d. 1- o!tombrie 1368, 0ambrid#e
fi<i!ian$ austro-suede<$
Ea a emis, "mpreun$ !u Btto >ris!', prima expli!a+ie fi<i!$ a fisiunii
nu!leare, iar "mpreun$ !u !ole#ul Btto :a'n i asistentul s$u >rit<
StraCmann a des!operit prin metode radio!'imi!e rea!+ia de fisiune
nu!lear$. Ain !au<a faptului !$ era femeie i e&rei!$ "n perioada interbeli!$,
nu a fost re!unos!ut$ ini+ial !a unul dintre des!operitorii fisiunii nu!leare.
Lise Meitner 2ar eine =sterrei!'is!'-s!'2edis!'e Dernp';si?erin.Albert Einstein
n. 14 martie 18-3, .lm - d. 18 aprilie 1355, )rin!eton
- a fost un fi<i!ian #erman, profesor uni&ersitar la %erlin i )rin!eton,
autorul teoriei relati&it$+ii. 5n 1311 i s-a de!ernat )remiul Eobel
pentru >i<i!$.
Albert Einstein 2ar ein t'eoretis!'er )';si?er.
Clara Josephine Schumann
n. 13 septembrie 1813 la (eip<i# @ 10 mai 1836 >ran?furt pe ,ain
pianist$, !ompo<itoare #erman$ i din anul 1840 so+ia
!ompo<itorului *obert S!'umann.
Clara Josephine Schumann 2ar eine deuts!'e Pianistin und
Domponistin und ab 1840 die E'efrau *obert S!'umanns.
!the oll"it#
n. 8 iulie 186- @ 11 aprilie 1345
)i!tor i s!ulptor a !$rei oper$ ofer$ o ima#ine asupra !ondi+iei umane
i a tra#ediei r$<boiului, "n prima 6um$tate a Se!olului 10.
!the oll"it# <F'lt <u den be?anntesten deuts!'en DGnstlern des
10. Ha'r'underts.
$ertolt $recht
n. 10 februarie 1838, 8u#sbur#, %a&aria I d. 14 au#ust 1356
dramatur#, poet, re#i<or de ori#ine #erman$, "ntemeietor al
institu+iei teatrale J%erliner EnsembleJ, ini+iator al Jteatrului epi!J,
a promo&at o nou$ teorie i pra!ti!$ a teatrului. 8 fost unul dintre
!ei !are au re&olu+ionat teatrul se!olului 10.
$ertolt $recht 2ar ein einflussrei!'er deuts!'er Aramati?er und
(;ri?er des 10. Ha'r'underts.


Wolfgang Amadeus Mo#art
n. 1- ianuarie 1-56, Sal<bur#, d. 5 de!embrie 1-31, 4iena
!ompo<itor #erman i austria!, unul din !ei mai prodi#ioi i
talenta+i !reatori "n domeniul mu<i!ii !lasi!e.
Wolfgang Amadeus Mo#art 2ar ein Domponist <ur Keit der
/iener Dlassi?.
%elly Sachs
n 10 de!embrie 1831, %erlin @ d. 11 mai 13-0, Sto!?'olm
s!riitoare #erman$ e&rei!$, laureat$ a )remiului Eobel pentru
(iteratur$ "n 1366.
%elly Sachs 2ar eine 6Gdis!'e deuts!'-s!'2edis!'e
S!'riftstellerin und (;ri?erin. 1366 &erlie' das
Eobelpreis?omitee i'r den Eobelpreis fGr (iteratur.