Sunteți pe pagina 1din 5

Fi de specificaii tehnice pentru produsul

STLP DIN BETON ARMAT CENTRIFUGAT SC 15015


PENTRU LINII ELECTRICE AERIENE
FT 03 01 014 / 08.03.2010 Rei!ia "
1. PREZENTARE
#t$lpii pentru %&' sunt ele(ente prefa)ricate liniare din )eton ar(at
centrifu*at cu seciunea circular cu di(ensiuni aria)ile in +nli(e i cu (ie! *ol.
,$rful este +nchis etan cu un capac de )eton. #unt pre!ui la $rf i la )a! cu )orne
de le*are la p($nt- cu *oluri pentru prinderea consolelor. .etaliile de for( i
di(ensiuni sunt pre!entate +n fi*ura 1.
2. DOCUMENTE NORMATIVE DE EXECUIE
#t$lpul SC 15015 se e/ecut in confor(itate cu !"#$c%u&
'!.1()2005*&+',+ CA 10* priind e/ecutarea st$lpilor %&' confor( standardelor 0 SR
2-.0)2005/ SR EN 12 (01)2005/ SR EN 11 12-)2005.
1entru stalpii fa)ricati de 2'345 .ea - &%&3TR63' 7ucuresti a e(is
8'utori!atie de co(erciali!are9.
Condiii generale de calitate
#orti(entul produs la #.3. 2'345 #.R.%. este re*le(entat de standardele
(enionate (ai sus.
1. DOMENIU DE UTILIZARE
#t$lpii sunt utili!ai in confor(itate cu nor(atiul 5T& 003/2004- in !one
locuite si in condiii nor(ale de (ediu- pe )a!a unui proiect de %&' ai!at de or*ane
co(petente. :tili!area in !onele cu condiii cli(atice si de (ediu deose)ite ;!one cu
cli(at (arin- sol intens poluat etc.< se face cu luarea unor (suri supli(entare de ctre
proiectantul liniei ;utili!area de fundaii de )eton- protecia cu su)stane anticoro!ie a
suprafeelor st$lpilor de )eton- +n*lo)area in (asa )etonului pentru ariante de )eton
ar(at a inhi)itorilor de coro!iune etc.<
#orti(entul oferit cuprinde *a(a de st$lpi utili!ai in (od curent in linii
electrice aeriene- pentru susinerea conductoarelor.
0. CARACTERISTICI TE3NICE
SC 15015 4 $'%!u &#'## $&$c%!#c$ +$!#$'$ 5$ 6$5#$ %$'7#u'$ 2420 8V.
#unt pre!ute in ta)elul ur(tor.0
N!.
C!%.
D$'u6#!$ c+!+c%$!#7%#c# U)M D$'u6#!$ 7%9&
T# 7%9& A:+%$!#
SC 15015 C"';"!6 SR 2-.0
1. 1roiect de e/ecuie = S.C. TENSCON S.R.L.
= plane pl 3' = 10 ;((<
2. .i(ensiune ele(ent
= lun*i(e >%? ( 14-00 @ 30
= dia(etru $rf
>.?
c( 32-00 A10
=B
)a!
>.)?
c( B3-00 A10
=B
= *rosi(e $rf
>*?
c( C-B A8
=3
)a!
>*)?
c( 8-00 A8
=3
3. 'd$nci(e (ini( de
i(plantare fundaie
turnat
( 1-B0 =
4. 1o!iia )ornelor
de le*are la
p($nt
3
1
c( 3B =
3
2
c( 130 =
3
3
c( 200 =
B. .istana +ntre
*uri 2B
1
1
c( 20 =
1
2
c( 2B =
1
3
c( = =
1
4
c( = =
1
B
c( = =
D. ,olu( )eton (c 1-0DB =
C. 3lasa )eton = 3 40/B0. =
8. 2asa ele(ent E* 3020 A10F
=BF
". 2o(ent de e/ploatare
nor(al la +ncooiere
da5( 1"B31 =
10. 2o(ent de e/ploatare
nor(al la torsiune
da5( 4BB =
STLPI DIN BETON ARMAT CENTRIFUGAT
PENTRU LINII ELECTRICE AERIENE
F#<. 1
2
F#<. 2 Sc=$6+ 5$ !$>$6+!$ 4 6+'#u&+!$
D
?
D
:
5ot0 ,ariantele de ar(are0
- )eton ar(at cu oel 13 B2
7ornele de le*are la p($nt se reali!ea! confor( docu(ente #.3.
T&5#345 #.R.%. cu uru) 2 20.
#t$lpii pot fi lirai la solicitarea clientului cu )eton tratat cu su)stane
hidrofo)i!ante aplicate pe e/terior i/sau cu inhi)itori de coro!iune inclus +n (asa
)etonului la ele(ente din )eton ar(at.
5. MARCARE
2arcaGul este inscripionat (ecanic pe o plac conin$nd ur(toarele date0
= (arcaGul 3& i nu(rul de identificare al or*anis(ului de certificare ce a
certificat st$lpul H
= denu(irea productorului0 2'345 .eaH
= denu(irea st$lpului* lun*i(ea st$lpului i clasa de )etonH
= seria st$lpului i anul turnriiH
= nu(rul certificatului de confor(itate al produciei +n fa)ric.
'diional se (archea! cu opsea nelaa)il ur(toarele date0
= denu(irea productorului0 2'345 .eaH
= denu(irea stalpuluiH
= data turnrii st$lpului ;!iua- luna- anul<H
= seria st$lpului H
= o linie trasat la 4 ( la )a!a st$lpului- pentru erificarea ad$nci(ii de fundare.
2. MANIPULARE MONTARE
2anipularea si (ontarea st$lpilor pe a(plasa(ent se a e/ecuta confor(
instructiunilor cuprinse in proiectul de e/ecutie a liniei electrice . 6n ca!ul in care acestea
nu preede in (od e/pres alte preci!ari - (anipularea se a face (ecani!at cu
dispo!itie speciale de (anipulare dotate cu ca)luri 0 : 11C I : 120 - (odul de
prindere fc$ndu=se la distanele pre!ute in proiectul +ntoc(it de #.3. T&5#345
#.R.%.
5u este ad(is (anipularea prin t$r$re- rosto*olire sau aruncare. ;' se edea
sche(a de re!e(are (anipulare.<
4
( 2
.. DEPOZITARE
.epo!itarea st$lpilor se face pe platfor(e plane +n stie cu piese de aceleai
sorti(ente i lot- pe ipci din (aterial le(nos. 5u(arul stalpilor la )a!a stiei a fi de
(ini( 4 )ucati- iar inli(ea stiei nu a depi 4 r$nduri. %a suprapunerea straturilor
se a asi*ura ca ipca de le(n intre straturi s fie pe aceeai erticala. R$ndurile se or
asi*ura lateral cu chituci sau ali opritori contra rosto*olire.

(. TRANSPORT
Transportul st$lpilor se reali!ea! cu (iGloace auto sau 3F. #t$lpii se aea!
+n (iGlocul de transport +n po!iie de depo!itare re!e(are cu respectarea condiiilor de
la depo!itare. 'si*urarea ele(entelor +n (iGlocul de transport pentru perioada de
transport se a face confor( re*le(entarilor transportorului.
Jn ti(pul (anipulrii- depo!itrii si transportului se or respecta nor(ele de
protecia (uncii specifice operaiilor respectie.
-. LIVRARE @I GARANII
1entru produse lirate productorul e(ite K.eclaraie de confor(itate9 i la
cerere KRaport de +ncercare9.
.urata de ia *arantat este de 40 de ani +n condiiile respectrii nor(elor
de (anipulare- depo!itare i transport stipulate +n docu(entele productorului- precu(
i in conditiile respectarii nor(elor pre!ute +n nor(atiul 5T& 003/2004 pentru
punerea +n oper a st$lpilor i e/ploatarea liniei.
Fia de specificatii tehnice a fost ela)orat de #.3. 2'345 #.R.%..ea