Sunteți pe pagina 1din 16

Exemplu privind raportarea informaiilor privind performana separat de cele

privind tranzaciile cu proprietarii


Se cunosc urmtoarele informaii cu privire la compania MONOROM SA:
Informaii disponibile la sfritul exerciiului N-2:
lei
Capital propriu: Sold la 01.01.N-1
Capital social !"!!!
#"!!! aciuni $ %! lei&aciune'
(rime de emisiune )!"!!!
Re*erve le+ale "!!!
Re*erve de valoare ,ust %"!!!
Alte re*erve )"!!!
Re*ultat reportat -!"!!!
Total 122.000
Informaii disponibile pentru exerciiul N-1:
#%' .a sfritul anului N/)0 1ntreprinderea are creane fa de clieni 1n valoare de %"!!! lei"
Auditorii e$terni ai companiei au constatat c la sfritul anului N/) ar fi trebuit
recunoscut o a,ustare pentru deprecierea acestor creane 1n sum de %!"!!! lei" Contabilii
companiei au motivat ne1nre+istrarea a,ustrii prin faptul c aceasta nu era deductibil
fiscal"
#)' Au fost emise %"!!! aciuni la un pre de emisiune de %) lei&aciune"
#-' (e data de !%"!2"N/% Adunarea 3eneral a Acionarilor #A3A' a 4otrt distribuirea de
dividende din re*ultatul anului N/) 1n sum de %!"!!! lei" 5e asemenea0 1ntruct se
intenionea* ac4i*iionarea unor aciuni proprii0 A3A a 4otrt i constituirea unei re*erve
pentru aciuni proprii 1n sum de !! lei"
#6' (e data de !6"!2"N/%0 au fost ac4i*iionate %!! de aciuni ale companiei MAC Inc" la un
curs de )! 7S5&aciune" Comisionul ac4itat companiei de bro8era, a fost de %9 din
valoarea tran*aciei" .a sfritul e$erciiului N0 cursul titlurilor a fost de )6 7S5&aciune"
.a data tran*aciei cursul de sc4imb la vedere a fost de ) lei&7S50 iar la 1nc4iderea
e$erciiului0 de )0 lei&7S5"
#' (e data de %)"!:"N/%0 au fost ac4i*iionate -!! de aciuni proprii la un curs de %%
lei&aciune"
#2' (e data de %"!;"N/%0 compania a semnat un contract cu un client britanic prin care se
obli+ s produc i s livre*e un utila, industrial pe data de %"!"N pentru suma de
:!!"!!! <" (entru a se prote,a 1mpotriva riscului variaiei cursului de sc4imb valutar0
1ntreprinderea vndut la termen :!!"!!! < la un curs de 0 lei&<" .a sfritul e$erciiului
cursul de sc4imb a fost de 0- lei&<"
#:' .a sfritul e$erciiului N/% au fost reevaluate cldirile companiei la o valoare ,ust de
)!!"!!! lei" .a acea dat cldirile aveau o valoare contabil de !!"!!! lei0 erau amorti*ate
linear pentru 6!!"!!! lei i aveau o durat util de via rmas de ! de ani"
#=' Re*ultatul e$erciiului N/% a fost 1n sum de %!!"!!! lei"
Informaii disponibile pentru exerciiul N:
#;' (e data de )!"!)"N0 au fost anulate %!! de aciuni proprii ac4i*iionate 1n e$erciiul N/% la
un cost de %% lei&aciune"
#%!' (e data de ))"!)"N0 conform planului de motivare pe termen lun+0 aprobat de
acionari 1n e$erciiul N/%0 au fost distribuite 1n favoarea unor persoane din mana+ementul
%
superior celelalte )!! de aciuni proprii ac4i*iionate 1n e$erciiul N/% la un cost de %%
lei&aciune" .a data distribuirii cursul bursier al aciunilor companiei era de %- lei&aciune"
#%%' (e data de !6"!-"N0 compania a vndut aciunile disponibile pentru vn*are
ac4i*iionate pe data de !6"!2"N/%" .a data tran*aciei cursul aciunilor era de )
7S5&aciune0 iar cursul de sc4imb valutar la vedere era de )02 lei" Comisionul ac4itat
companiei de bro8era, a fost de %9 din valoarea tran*aciei"
#%)' (e data de %"!"N compania livrea* utila,ul industrial clientului britanic0 conform
contractului semnat pe data de %"!;"N/%" Concomitent0 compania finali*ea* i
operaiunea de acoperire pe care o iniiase pentru a se prote,a 1mpotriva variaiei cursului
de sc4imb valutar" .a aceast dat cursul de sc4imb este de 06 lei&<"
#%-' (e data de !%"!2"N Adunarea 3eneral a Acionarilor #A3A' a 4otrt distribuirea
de dividende din re*ultatul anului N/% 1n sum de !"!!! lei" Suma rmas #de !"!!! lei'
a fost distribuit la alte re*erve"
#%6' .a sfritul e$erciiului N s/a 1nre+istrat amorti*area cldirilor reevaluate ale
companiei" >aloarea util rmas de via a cldirilor era de ! ani0 iar valoarea re*idual a
fost estimat la )!"!!! lei"
#%' Compania are un plan de beneficii determinate0 iniiat 1n anul N/)0 potrivit cruia
salariaii primesc un procent de !0)9 din salariul brut anual la momentul pensionrii
pentru fiecare an de serviciu" Salariile anuale brute sunt de )!"!!! lei i vor fi ma,orate
anual cu 69" Salariaii urmea* s fie pensionai peste ani" Rata de actuali*are utili*at
este de %!90 ba*at pe rata de dobnd a obli+aiunilor de stat" ?n cursul e$erciiului N/%
au aprut informaii cu privire la modificri survenite 1n randamentului obli+aiunilor de
stat ceea ce a dus la sc4imbarea ratei de actuali*are la =9"
#%2' Re*ultatul e$erciiului N a fost 1n sum de %!"!!! lei"
mpactul tranzaciilor !i evenimentelor asupra elementelor de capitaluri proprii:
Exerciiul N-1 :
#%' (otrivit normei IAS = #par" 6-' o eroare a perioadei anterioare va fi corectat prin retratare
retroactiva" Astfel0 1nre+istrarea a,ustrii pentru depreciere nu va afecta profitul e$erciiului
N/%0 ci va a,usta capitalurile proprii ale e$erciiului N/):
@Re*ultatul reportat provenit
din corectarea erorilorA
B @A,ustri pentru deprecierea creanelor
clieniA
%!"!!! lei
5eoarece a,ustarea pentru depreciere nu este deductibil din punct de vedere fiscal la
momentul contabili*rii0 1nre+istrarea acesteia creea* o diferen temporar deductibil 1n
valoare de %!"!!! de lei0 deducerea fiscal obinndu/se la momentul relurii sale la
venituri:
"aza conta#ila a creanelor clieni $.000 lei 1$.000 lei % 10.000 lei
C Sume impo*abile +enerate de recuperarea
activului 1n viitor
/ Sumele au fost impo*abile la
momentul an+a,rii venitului
D Sume deductibile 1n viitor %!"!!! lei .a momentul relurii a,ustrii
la venituri
B Ea*a fiscala %"!!! lei
5iferen temporar deductibil %!"!!! lei Ea*a contabil C Ea*a fiscal
)
Firma reali*ea*0 astfel0 o economie de impo*it 1n viitor 1n valoare de %"2!! lei #%!"!!! lei
$ %29'" 5ar aceasta nu va fi recunoscut 1n contul de profit i pierdere al e$erciiului N/%0
1ntruct0 aa cum s/a artat mai sus0 potrivit normei &S 12 @Impo*itul pe profitA0
impo*itul amnat aferent elementelor care au fost recunoscute direct 1n capitalurile proprii
trebuie s fie0 la rndul lor0 recunoscute direct 1n capitalurile proprii:
@Creane privind impo*itul
amnatA
B @Re*ultatul reportat provenit din
corectarea erorilorA
%"2!! lei
Ca maniera de pre*entare0 a,ustarea aferent coreciilor de erori poate fi pre*entat 1n
mrime brut #%!"!!! lei' cu indicarea separat a impo*itului pe profit amnat aferent
acesteia #%"2!! lei' sau poate fi pre*entat net de impo*it #="6!! lei B %!"!!! lei C %"2!!
lei'"
#)' Gmisiunea de aciuni va afecta capitalurile proprii prin creterea capitalului social i a
primelor de emisiune0 dup cum urmea*:
subscrierea aciunilor:
@5econtri cu asociaii
privind capitalulA
B 9 %)"!!! lei #%"!!! aciuni $ %) lei&aciune'
@Capital social
subscris nevrsatA
%!"!!! lei #%"!!! aciuni $ %! lei&aciune'
@(rime de emisiuneA )"!!! lei #%"!!! aciuni $ #%)/%!' lei&aciune'
vrsarea aportului:
@Conturi curente la bnciA B @5econtri cu asociaii privind capitalulA %)"!!! lei
@Capital social subscris
nevrsatA
B @Capital social subscris vrsatA %!"!!! lei
#-' Reparti*area re*ultatului e$erciiului N/):
@Re*ultat reportat repre*entnd profitul
nereparti*at al anului N/)A
B 9 %!"!! lei
@5ividende de platA %!"!!! lei
@Re*erve pentru
aciuni propriiA
!! lei
(otrivit normei IAS %0 distribuirile de dividende trebuie pre*entate distinct 1n situaia
modificrilor capitalurilor proprii sau 1n note"
#6' .a !6"!2"N/% compania 1nre+istrea* ac4i*iia titlurilor pe care le clasific0 potrivit normei
IAS -;0 ca active financiare disponibile pentru vn*are"
Conform aceleiai norme #par" 6-'0 recunoaterea iniial a unui activ financiar disponibil
pentru vn*are se face la valoarea sa ,ust #1n ca*ul acesta valoarea de pia0 respectiv
preul de cumprare' plus costurile tran*aciei care sunt direct atribuibile ac4i*iiei
activului financiar" Fiind vorba despre o tran*acie 1n valut #7S5'0 aceasta va fi
-
1nre+istrat la momentul recunoaterii iniiale 1n moneda funcional a companiei #lei' la
cursul de sc4imb la vedere #spot' de la data tran*aciei #IAS )%0 par" )%':
!6"!2"N/%
'aloare (ust) * 100 aciuni x 20 +S,-aciune
*
2.00
0
+S,
Costul tran*aciei B )"!!! 7S5 $ %9 B )! 7S5
Valoarea aciunilor n USD )"!)
!
7S5
Valoarea aciunilor n lei B )"!)! 7S5 $ ) lei&7S5 B ..0.
0
/ei
Aciuni disponibile pentru vn*areA B @Conturi curenteA 6"!6! lei
.a sfritul e$erciiului0 orice cti+ sau pierdere +enerat#' de activul financiar disponibil
pentru vn*are trebuie recunoscut#' direct 1n capitalurile proprii0 aa cum s/a artat mai
sus #IAS -;0 par" #b''" ?ntruct tran*acia ori+inar a fost efectuat 1n valut0 la acest
moment pot aprea cti+uri sau pierderi aferente diferenelor de curs valutar dintre data
tran*aciei i data 1nc4iderii e$erciiului" 5ar0 potrivit normei IAS )% #par" -!'0 fiind vorba
de un element nemonetar0 astfel de cti+uri sau pierderi +enerate de diferene de curs sunt
recunoscute ca alte elemente de re*ultat +lobal0 1ntruct sunt le+ate de cti+uri sau pierderi
aferente variaiei valorii ,uste care au acelai tratament contabil"
-%"%)"N/%
'aloare (ust) * 100 aciuni x 2. +S,-aciune
*
2..0
0
+S,
Valoarea aciunilor n USD )"6!
!
7S5
Valoarea aciunilor n lei B )"6!! 7S5 $ )0 lei&7S5 B 0.00
0
/ei
Ctigul aferent
aciunilor
disponibile
pentru vnzare
B >aloarea 1n lei
la -%"%)"N/%
C >aloarea 1n lei
la !6"!6"N/%
B 2"!!! C 6"!6! B %";2! lei
Acest cti+ se e$plic prin dou componente:
un cti+ +enerat de variaia cursului aciunii:
H%!! aciuni $ )6 7S5&aciune C #%!! aciuni $ )! 7S5&aciune D )! 7S5'I $ ) lei&7S5 B :2! lei
un cti+ +enerat de variaia cursului de sc4imb dintre data tran*aciei i
data 1nc4iderii e$erciiului:
%!! aciuni $ )6 7S5&aciune $ #)0 lei&7S5 C ) lei&7S5' B %")!! lei
Aa cum s/a artat mai sus0 ambele componente ale cti+ului vor fi recunoscute ca alte
elemente ale re*ultatului +lobal:
6
@Aciuni disponibile pentru vn*areA B @Re*erve de valoare ,ustA %";2! lei
/ presupunem c0 potrivit re+ulilor fiscale0 surplusul din evaluarea la valoarea ,ust
nu este impo*itat la momentul recunoaterii0 ci la momentul 1n care acesta va fi
transferat 1n profit sau pierdere" ?n aceste condiii0 la recunoaterea re*ervelor de
valoare ,ust trebuie recunoscut i un impo*it pe profit amnat0 care0 potrivit
normei IAS %) #par" )!'0 va fi 1nre+istrat ca alt element de re*ultat +lobal:
"aza conta#ila 0.000 'aloarea (ust)
C Suma impo*abil +enerat de
recuperarea activului
#:";2!'
#2"!!!'
#%";2!'
Costul care va fi recuperat prin vn*are
#venitul din vn*are'
Cti+ul din evaluarea la valoarea ,ust
care va fi impo*itat 1n viitor
D Suma deductibil 1n viitor 2"!!! Costul aciunilor
B Ea*a fiscala 6"!6!
5iferen temporar impo*abil %";2! Ea*a contabil C Ea*a fiscal
5atorie de impo*it amnat -%6 %";2! $ %29
@Re*erve de valoare ,ustA B @5atorii privind impo*itul amnatA -%6 lei
>alorea net a cti+ului din evaluare la valoare ,ust B %";2! lei C -%6 lei B %"262 lei
#' (e data de %)"!:"N/%0 compania 1nre+istrea* ac4i*iia aciunilor proprii:
@Aciuni propriiA B @Conturi curenteA -"-!! lei
#-!! aciuni $ %% lei&aciune'
(otrivit normei IAS -) @Instrumente financiare: pre*entareA #par" --'0 aciunile proprii vor fi
deduse din capitalurile proprii"
#2' .a sfritul e$erciiului 1ntreprinderea 1nre+istrea* un cti+ aferent instrumentului de
acoperire0 1ntruct cursul de sc4imb de la data bilanului este inferior cursului de sc4imb
stabilit 1n contractul de vn*are la termen:
Cti+ aferent
instrumentelor de
acoperire
B :!!"!!! < $ #0 lei&< / 0- lei lei&<' B
%6!"!!! lei
(otrivit normei IAS -; #par" ; #a'' acest cti+ va fi recunoscut ca alt element de re*ultat
+lobal -%"%)"N:
@Instrumente de acoperireA
B @Re*erve din operaiuni de acoperireA %6!"!!! lei
/ (resupunem c toate cti+urile i pierderile aferente operaiunilor de acoperire
sunt impo*itate la momentul recunoaterii" (rin urmare0 suma de ))"6!! lei #%6!"!!!
lei $ %29' va fi luat 1n calcul pentru determinarea datoriei privind impo*itului pe
profit curent afererent perioadei de raportare" 5ar c4iar dac este vorba de impo*itul pe
profit curent0 1ntruct acest cti+ a fost recunoscut ca alt element de re*ultat +lobal0

atunci i impo*itul pe profit aferent va fi recunoscut tot ca alt element de re*ultat +lobal
#IAS %)0 par" 2%':
@Re*erve din operaiuni de acoperireA B @5atorii privind impo*itul pe profit
curentA
))"6!! lei
>alorea net a cti+ului din operaiuni de acoperire B %6!"!!! lei C ))"6!! lei B
%%:"2!! lei
#:' .a -%"%)"N/% surplusul din reevaluare va fi recunoscut0 potrivit normei IAS %2 par" -;0 ca
alt element de re*ultat +lobal:
- 'aloarea (ust) 200.00
0
lei
>aloarea net contabil B !!"!!! lei C 6!!"!!! lei B %!!"!!
!
lei
B Surplus din reevaluare 100.00
0
lei
/ anularea amorti*rii cumulate:
@Amorti*area construciilorA B @ConstruciiA 6!!"!!! lei
/ 1nre+istrarea surplusului din reevaluare:
@ConstruciiA B @Re*erve din reevaluareA %!!"!!! lei
>aloarea contabil a cldirilor la -%"%)"N/% B )!!"!!! lei #!!"!!! lei / 6!!"!!! lei D
%!!"!!! lei'
/ presupunem c0 potrivit re+ulilor fiscale0 surplusul din reevaluare nu este impo*itat
la momentul recunoaterii0 ci la momentul 1n care acesta 1i va sc4imba destinaia"
?n aceste condiii0 la recunoaterea re*ervelor din reevaluare trebuie recunoscut i
un impo*it pe profit amnat0 care0 potrivit normei IAS %)0 va fi 1nre+istrat ca alt
element de re*ultat +lobal:
"aza conta#ila 200.000 'aloarea reevaluat) 1valoarea (ust)2
C Suma impo*abil +enerata de
recuperarea activului
#-!!"!!!'
#)!!"!!!'
#%!!"!!!'
Costul care va fi recuperat prin utili*ari
viitoare #venituri din utili*are'
Surplusul din reevaluare care va fi
impo*itat 1n viitor
D Suma deductibil 1n viitor )!!"!!! Amorti*area viitoare deductibil fiscal
B Ea*a fiscala %!!"!!!
5iferen temporar impo*abil %!!"!!! Ea*a contabil C Ea*a fiscal
5atorie de impo*it amnat %2"!!! %!!"!!! $ %29
@Re*erve din reevaluareA B @5atorii privind impo*itul amnatA %2"!!! lei
>alorea net a cti+ului din reevaluare B %!!"!!! lei C %2"!!! lei B =6"!!! lei
2
#=' Re*ultatul e$erciiului N/% 1n sum de %!!"!!! lei va fi raportat ca re*ultat reportat 1n
situaia modificrilor capitalurilor proprii"
Exerciiul N
#;' (e data de )!"!)"N se 1nre+istrea* anularea aciunilor proprii" 5iferena 1ntre costul
aciunilor i valoarea lor nominal va fi sc*ut din re*ervele pentru aciuni propii" O astfel
de diferen nu este 1nre+istrat 1n profitul e$erciiului0 1ntruct este vorba de o rambursare
de capital 1n favoarea proprietarilor i0 potrivit normei IAS %0 tran*aciile cu proprietarii0
inclusiv costurile aferente acestora0 nu trebuie s afecte*e performana" 5e altfel0 norma
IAS -) @Instrumente financiare: pre*entareA #par" --' cere e$plicit ca toate cti+urile sau
pierderile +enerate de anularea propriilor instrumente de capitaluri proprii s nu fie
recunoscute 1n profitul sau pierderea perioadei"
9 B @Aciuni propriiA %"%!! lei #%"!!! aciuni $ %) lei&aciune'
@Capital social subscris
nevrsatA
%"!!! lei #%!! aciuni $ %! lei&aciune'
@Re*erve pentru
aciuni propriiA
%!! lei #%!! aciuni $ #%%/%!' lei&aciune'
#%!' (e data de ))"!)"N se 1nre+istrea* pli 1n aciuni 1n favoarea mana+erilor
superiori" (otrivit normei IFRS ) @(li ba*ate pe aciuniA #par" %!' creterea capitalurilor
proprii trebuie evaluat la valoarea ,ust a bunurilor sau serviciilor primite" Jotui0 1n ca*ul
1n care @entitatea nu poate estima 1n mod credibil valoarea ,ust a bunurilor i serviciilor
primite0 entitatea va evalua valoarea acestora i creterea corespun*toare 1n capitalurile
proprii indirect0 prin raportare la valoarea ,ust a instrumentelor de capitaluri proprii
acordateA"
?n situaia de fa0 plile 1n aciuni sunt efectuate ca un stimulent 1n plus fa de
remuneraia de ba*0 intenionndu/se motivarea mana+erilor pentru obinerea unor
beneficii suplimentare pentru companie" Aa cum se pre*int i 1n norma IFRS ) #par" %)'
este dificil de determinat valoarea ,ust a unor astfel de beneficii suplimentare" ?n
consecin0 evaluarea serviciilor primite din partea an+a,ailor se va face prin raportare la
valoarea ,ust a instrumentelor de capital propriu acordate0 1n ca*ul acesta0 cursul bursier
de la data tran*aciei0 respectiv %- lei&aciune"
?ntruct acordarea aciunilor nu este supus nici unei condiii0 cum ar fi obinerea unui
anumit nivel de performan 1ntr/o anumit perioad sau efectuarea unui anumit numr de
ani de serviciu0 avanta,ele acordate an+a,ailor sunt 1nre+istrate la data acordrii 1n profitul
sau pierderea perioadei0 1mpreun cu o cretere corespun*toare a capitalurilor proprii
#IFRS )0 par %6'" 5iferena 1ntre valoarea ,ust a avanta,elor acordate #apro$imat 1n acest
ca* prin valoarea ,ust a aciunilor proprii' i valoarea contabil a aciunilor proprii va fi
astfel recunoscut direct 1n capitalurile proprii0 respectndu/se prevederile normei IAS -)
#par" --'0 potrivit crora toate cti+urile sau pierderile +enerate de cumprarea0 vn*area0
emiterea sau anularea propriilor instrumente de capitaluri proprii nu trebuie recunoscute 1n
profit sau pierdere"
'aloarea (ust) a aciunilor proprii * 200 aciuni x 13 lei-aciune
*
2.000 lei
C Costul de ac4i*iie al aciunilor proprii
B )!! aciuni $ %% lei&aciune B )")!! lei
B Cti+ din cedarea aciunilor proprii .00 lei
:
KC4eltuieli salariale&(li
1n aciuniA
B 9 )"2!! lei #)!! aciuni $ %- lei&aciune'
@Aciuni propriiA )")!! lei #)!! aciuni $ %% lei&aciune'
@Alte re*erve&Re*erve
privind cti+urile din
cedarea aciunilor propriiA
6!! lei #)!! aciuni $ #%-/%%' lei&aciune'
#%%' (e data de !6"!-"N se 1nre+istrea* cti+ul din cesiunea aciunilor ac4i*iionate pe
data de !6"!2"N/% 1n profitul sau pierderea perioadei0 dup cum urmea*:
!6"!-" N
'aloarea (ust) * 100 aciuni x 2$ +S,-aciune x 240 lei-+S,
*
0.$00 lei
Costul tran*aciei B 2"!! lei $ %9 B 2 lei
>aloarea contabil a titlurilor
#>aloarea ,ust la -%"%)"N'
B 6"!6! lei D %";2! lei B 2"!!! lei
Cti+ din cedarea aciunilor B 2"!! lei C 2 lei C 2"!!! lei B 6- lei
@Conturi curenteA B 9 2"6- lei
@Aciuni disponibile pentru vn*areA 2"!!! lei
@Cti+ din cedarea aciunilorA 6- lei
Odat cu derecunoaterea activelor disponibile pentru vn*are0 cti+urile +enerate de
acestea recunoscute 1n alte elemente de re*ultat +lobal #%";2! lei' trebuie transferate 1n
profitul sau pierderea perioadei #IAS -;0 par" #b''"
@Re*erve de valoare ,ustA B @Cti+uri din evaluarea la valoarea ,ustA %";2! lei
5e asemenea0 impo*itul amnat recunoscut 1n e$erciiul N/% 1n alte elemenete de re*ultat
+lobal va fi reluat0 dup cum urmea*:
@5atorii privind impo*itul
pe profit amnatA
B @Re*erve de valoare ,ustA -%6 lei
>alorea net a cti+ului din evaluare la valoare ,ust reluat B %";2! lei C -%6 lei B
%"262 lei
#%)' (e data de %"!"N se 1nre+istrea* vn*area utila,ului industrial clientului britanic:
@ClieniA B @>enituri din vn*ri de produse finiteA -":=!"!!! lei #:!!"!!!< $ 06 lei&<'
@Conturi curenteA B @ClieniA -":=!"!!! lei
Concomitent se 1nre+istrea* i vn*area sumei de :!!"!!! < la un curs valutar de 0 lei&<
#stabilit 1n contractul de vn*are la termen'0 re*ultnd o pierdere fa de valoarea
instrumentului de acoperire recunoscut la sfritul e$erciiului trecut 1n valoare de :!"!!! lei
#:!!"!!! < $ #06 lei&< / 0- lei&<''"
B @Instrumente de acoperireA %6!"!!! lei
@Conturi curenteA :!"!!! lei
=
H:!!"!!! < $ #0 lei&< / 06 lei&<'I
@C4eltuieli cu diferene de
curs valutarA
:!"!!! lei
H:!!"!!! < $ #06 lei&< / 0- lei&<'I
(otrivit normei IAS -; #par" ;:' atunci cnd acoperirea unei tran*acii 1mpotriva riscurilor are
ca re*ultat ulterior recunoaterea unui activ financiar sau a unei datorii financiare0 elementele
recunoscute ca alt elemente de re*ultat +lobal sunt transferate 1n profit sau pierdere"
@Re*erve din operaiuni de acoperireA B @>enituri din diferene de curs valutarA %6!"!!! lei
5e asemenea0 impo*itul recunoscut 1n e$erciiul N/% 1n alte elemente de re*ultat +lobal va
fi reluat0 dup cum urmea*0 1ntruct acesta nu mai afectea* datoria privind impo*itul pe
profit curent:
@5atorii privind impo*itul pe profitA B @Re*erve din operaiuni de acoperireA ))"6!! lei
>alorea net a cti+ului din operaiuni de acoperire reluat B %6!"!!! lei C ))"6!! lei B
%%:"2!! lei
#%-' Reparti*area re*ultatului e$erciiului N/%:
@Re*ultat reportat repre*entnd profitul
nereparti*at al anului N/%A
B 9 %!!"!!! lei
@5ividende de platA !"!!! lei
@Alte re*erveA !"!!! lei
(otrivit normei IAS %0 distribuirile de dividende trebuie pre*entate distinct 1n situaia
modificrilor capitalurilor proprii sau 1n note"
#%6' .a sfritul e$erciiului N s/a 1nre+istrat amorti*area cldirilor reevaluate ale
companiei:
'aloarea conta#il) 200.000 lei
>aloarea re*idual )!"!!! lei
>aloarea amorti*abil B )!!"!!! lei C )!"!!! lei B %=!"!!! lei
Amorti*area anual B %=!"!!! lei & ! ani B -"2!! lei
@C4eltuieli cu amorti*area imobili*rilorA B @Amorti*area construciilorA -"2!! lei
(otrivit normei IAS %2 #par" 6%'0 o parte din surplusul din reevaluare poate fi transferat 1n
re*ultatul reportat pe msur ce activul este folosit 1n entitate0 transferul fcndu/se direct i nu
prin profit sau pierdere" ?n acest ca*0 valoarea surplusului transferat ar fi diferena dintre
amorti*area calculat pe ba*a costului reevaluat al activului i cea calculat pe ba*a costului
su iniial"
'aloarea conta#il) nereevaluat) * $00.000 lei % .00.000 lei * 100.000 lei
>aloarea re*idual )!"!!! lei
>aloarea amorti*abil B %!!"!!! lei C )!"!!! lei B =!"!!! lei
Amorti*area anual calculat pe ba*a B =!"!!! lei & ! ani B %"2!! lei
;
costului iniial
Amorti*area anual calculat pe ba*a
costului reevaluat
-"2!! lei
Surplusul din reevaluare care poate fi
transferat 1n re*ultatul reportat
B -"2!! lei C %"2!! lei B )"!!! lei
@Re*erve din reevaluareA B @Re*ultat reportatA )"!!! lei
(otrivit normei IAS %) #par" 26'0 dac o companie ale+e s transfere o parte din surplusul
din reevaluare 1n re*ultatul reportat pe msura amorti*rii activelor imobili*ate0 @suma
transferat nu cuprinde impo*itul amnat asociatA" ?n consecin0 o 1ntreprindere care
efectuea* un astfel de tratament trebuie s transfere 1n re*ultatul reportat i partea de
impo*it amnat aferent 1nre+istrat anterior"
@Re*ultat reportatA B @Re*erve din reevaluareA -)!
#)"!!! lei $ %29'
>alorea net a re*ervei din reevaluare transferat 1n re*ultatul reportat B
B )"!!! lei C -)! lei B %"2=! lei
#%' 5atoria entitii cu privire la planul de beneficii determinate aferente salariailor se
determin astfel:
Salariul an5a(atuilor 6n ultimul an de
activitate
* 20.000 lei x 1140.2
.
* 23.378 lei
Suma datorat pentru fiecare an de serviciu B )-"-;: lei $ !09 B %%: lei
&ni 1n2 1
1N-22
2
1N-12
3
1N2
.
1N912
$
1N922
>aloarea actuali*at a obli+aiei la 1nceputul
e$erciiului #>AI' ! =! %:2 );! 6)-
C4eltuieli cu dobnda C #Rata de actuali*are #RA':
%!9' #C5' ! = %: ): -:
Costul serviciilor curente #CS' =! == ;: %!2 %%:
>aloarea actuali*at obli+aiei la sfritul e$erciiului
#>AS' =! %:2 );! 6)- ::
>aloarea actuali*at obli+aiei la sfritul e$erciiului
#>AS' calculat pe ba*a noilor ipote*e #RA: =9' 80 179 293 424 572
Cti+uri&pierderi actuariale ale e$erciiului 0 3 3 1 (5)
.imita coridorului de %!9 #calculat pe ba*a >AI' 0 8 17,6 29 42,3
Cti+uri&pierderi actuariale cumulate nerecunoscute
la 1nceputul e$erciiului 0 0 3 6 7
7nde0
n
n
RA
CS

+
=

' % #
%%:

=
=
%
%
n
t
t n
CS RAx CD
%!
' #
%
%

=
+ =
n
t
t t n
CD CS VAI
n n n n
CD CS VAI VAS + + =
(otrivit ipote*elor iniiale0 1n e$erciiul N/) au fost contabili*ate urmtoarele obli+aii aferente
planurilor de beneficii determinate:
N-2
9 B @5atorii privind beneficiile postan+a,areA =! lei
@C4eltuieli privind
dobn*ileA
! lei
@C4eltuileli privind
beneficiile postan+a,areA
=! lei
?n cursul e$erciiului N/% au aprut informaii cu privire la modificri survenite 1n
randamentului obli+aiunilor de stat ceea ce a dus la sc4imbarea ratei de actuali*are de la %!9
la =9" Aceast nou estimare a dus la variaia valorii actuali*ate a obli+aiei0 care a +enerat o
pierdere actuarial de - lei"
Jratamentul permis de IAS %;0 const 1n recunoaterea inte+ral a cti+urilor i pierderilor
actuariale 1n perioada 1n care acestea apar ca alte elemente de re*ultat +lobal #par" ;-A'"
?n ca*ul de fa0 pierderile actuariale determinate de sc4imbarea ipote*elor planului aferente
att e$erciiul N/%0 ct i 1n e$erciiul N0 vor fi recunoscute 1n perioada 1n care au aprut0 dar
nu ca elemente de c4eltuieli in profitul sau pierderea perioadei0 ci ca alte elemente de re*ultat
+lobal0 dup cum urmea*:
N-1 N
9 B @5atorii privind beneficiile postan+a,areA ;; lei %%: lei
@C4eltuieli privind dobn*ileA = lei %: lei
@C4eltuileli privind beneficiile
postan+a,areA
== lei ;: lei
@Re*ultatul reportatA - lei - lei
/ (resupunem c toate cti+urile i pierderile aferente planurilor de beneficii sunt
impo*itate la momentul recunoaterii" (rin urmare0 suma de !06= lei #- lei $ %29'
repre*int o economie de impo*it care va fi luat 1n calcul pentru determinarea datoriei
privind impo*itului pe profit curent afererent perioadelor de raportare" 5ar c4iar dac
este vorba de impo*itul pe profi curent0 1ntruct aceste pierderi au fost recunoscute ca
alte elemente de re*ultat +lobal0 atunci i impo*itul pe profit aferent va fi recunoscut tot
ca alt element de re*ultat +lobal #IAS %)0 par" 2%':
N-1 N
@5atorii privind impo*itul pe profitA B @Re*ultat reportatA !06= !06=
>aloarea net pierderilor aferente planurilor de beneficii determinate B - C !06= B )0) lei
Acest tratament contabil va fi luat 1n calcul 1n e$emplul nostru pentru 1ntocmirea situaiei
re*ultatului +lobal"
%%
#%2' Re*ultatul e$erciiului N 1n sum de %!"!!! lei va fi raportat ca re*ultat reportat 1n
situaia modificrilor capitalurilor proprii"
:aportarea informaiilor cu privire la alte elemente de rezultat 5lo#al:
(otrivit normei IAS % revi*uit0 componenetele altor elemente de re*ultat +lobal pot fi pre*entate
1n valoare net0 dup deducerea impo*itului pe profit0 sau 1n valoare brut0 cu pre*entarea sumei
+lobale privind impo*itului aferent fiecrei componente ale altor elemente de re*ultat +lobal" 5e
asemenea0 a,ustrile privind reclasificrile pot fi incluse 1n situaia re*ultatului +lobal0 sau pot fi
pre*entate 1n note" ?n continuare vor fi sinteti*ate informaiile privind componentele altor elemente
de re*ultat +lobal re*ultate din anali*a tran*aciilor i evenimentelor:
N N-1
Reevaluare imobilizrilor:
Cti+uri din reevaluarea activelor imobili*ate 182 %!!"!!!
Impo*itul pe profit aferent 182 #%2"!!!'
>aloare net =6"!!!
Investiii disponibile pentru vnzare:
Cti+uri din evaluare recunoscute 1n capitalurile proprii 1.2 %";2!
Impo*itul pe profit aferent 182 #-%6'
>aloare net %"262
A!ustri a"erente reclasi"icrilor:
Cti+uri transferate 1n contul de profit i pierdere la momentul
vn*rii 1112 #%";2!'
Impo*itul pe profit aferent 1112 -%6
>aloare net #%"262'
Acoperiri mpotriva riscului asociat "luxurilor de trezorerie:
Re*ultat din operaiuni de acoperie recunoscut 1n capitalurile proprii 102 %6!"!!!
Impo*itul pe profit aferent 102 #))"6!!'
>aloare net %%:"2!!
A!ustri a"erente reclasi"icrilor
Re*ultat din operaiuni de acoperire transferat 1n contul de profit i
pierdere 1122 #%6!"!!!'
Impo*itul pe profit aferent 1122 ))"6!!
>aloare net %%:"2!!
#lanuri de bene"icii determinate:
(ierderi actuariale la planurile de beneficii determinate 1102 #-' #-'
Impo*itul pe profit aferent 1102 !06= !06=
>aloare net )0) )0)
Jransferul surplusului din reevaluare 1n re*ultatul reportat nu repre*int o a,ustare aferent
reclasificrilor0 1ntruct nu afectea* re*ultatul e$erciiului" ?ntruct0 aceast modificare 1n
interiorul capitalurilor proprii nu afectea* performana0 ea nu va fi raportat 1n situaia
re*ultatului +lobal"
;rezentarea informaiilor privind performana 5lo#al):
(resupunem c entitate ale+e 1ntocmirea unei situaii a re*ultatului +lobal 1n care este pre*entat
anali*a funcional a c4eltuielilor0 iar celelalte elemente ale re*ultatului +lobal sunt pre*entate
1mpreun cu a,ustrile le+ate de reclasificri la valoarea net0 dup deducerea impo*itului pe profit
%)
aferent" Gntitatea va trebui s pre*inte 1n note informaii cu privire la impo*itul pe profit aferent
fiecrei componente aparinnd altor elemente de re*ultat +lobal0 dup cum urmea*:
<=N=:=< S&
Situaia rezultatului 5lo#al pentru exerciiul 6nc>eiat la 31 ,ecem#rie N
N N-1
'enituri 1a2 "=!!"!!! "2!!"!!!
Costul bunurilor vndute )"=-!"!!! )")!"!!!
<ar(a #rut) )";:!"!!! -"!=!"!!!
Costuri de distribuie 1c2.391d2.391e2.3 ;-!"!!! 22!"!!!
Costuri administrative 1c2.291d2.291e2.2 91f2 %"!!!"!!! ;!"!!!
Costuri de cerectare/de*voltare 1c2..91d2..91e2.. =:!"!!! ;;!"!!!
>enituri din dobn*i 1(2 %:!"!!! 2!"!!!
C4eltuieli privind dobn*ile 152 #)!!"!!!' #-!!"!!! '
Costul net de finanare #-!"!!!' #)6!"!!!'
Alte venituri financiare 1l2 %2!"!!! ))!"!!!
Alte c4eltuieli financiare 1m2 #%6!"!!!' #-%!"!!!'
:ezultatul #rut 16nainte de impozitare2 %2!"!!! %!"!!!
C4eltuieli cu impo*itul pe profit 1o2 #%!"!!!' #!"!!!'
:E?+/T&T+/ NET &/ E@E:CA+/+ 1$0.000 100.000
&lte elemente ale rezultatului 5lo#al
Cti+uri din reevaluarea activelor imobili*ate #nete de impo*it' 182 =6"!!!
Cti+uri din evaluare la valoarea ,ust a activelor financiare disponibile pentru
vn*are #nete de impo*it' 1.2 %"262
Cti+uri din evaluare la valoarea ,ust a activelor financiare disponibile pentru
vn*are transferate 1n contul de profit i pierdere la momentul vn*rii #nete de
impo*it' 1112 #%"262'
Re*ultat din operaiuni de acoperie recunoscut 1n capitalurile proprii #nete de
impo*it' 102 %%:"2!!
Re*ultat din operaiuni de acoperire transferat 1n contul de profit i pierdere
#nete de impo*it' 1122 #%%:"2!!'
(ierderi actuariale la planurile de beneficii determinate #nete de impo*it' #102 #)0)' #)0)'
&lte elemente ale rezultatului 5lo#al ale perioadei4 nete de impozitul pe profit 1117.2.74.B2 203.2.34.B
:E?+/T&T+/ C/="&/ T=T&/ &/ E@E:CA+/+ 30.8$14.B 303.2.34.B
%-
<=N=:=< S&
Note4 e$erciiul 1nc4eiat la -%" 5ecembrie N
$urnizarea de in"ormaii cu privire la e"ectele "iscale a"erente "iecrui element de alt rezultat %lobal
&n lei' N N-1
Dnainte de
impozitare
C>eltuiala-
1#eneficiul2
cu impozitul
pe profit 'aloare net)
Dnainte de
impozitare
C>eltuiala
1#eneficiul2 cu
impozitul pe
profit 'aloare net)
Cti+uri din reevaluarea
imobili*rilor 182 %!!"!!! #%2"!!!' =6"!!!
Cti+uri din evaluarea la valoarea
,ust a activelor financiare disponibile
pentru vn*are recunoscute 1n
capitalurile proprii 1.2 %";2! #-%6' %"262
Cti+uri din evaluare la valoarea
,ust a activelor financiare disponibile
pentru vn*are transferate 1n contul de
profit i pierdere la momentul vn*rii
#nete de impo*it' 1112 #%";2!' -%6 #%"262'
Re*ultat din operaiuni de acoperie
recunoscut 1n capitalurile proprii 102 %6!"!!! #))"6!!' %%:"2!!
Re*ultat din operaiuni de acoperire
transferat 1n contul de profit i
pierdere 1122 #%6!"!!!' ))"6!! #%%:"2!!'
(ierderi actuariale la planurile de
beneficii determinate 1102 #-' !06= #)0)' #-' !06= #)0)'
&lte elemente ale rezultatului 5lo#al 11.1.7032 22.81.4.B 1117.2.B4$22 2.1.7$8 13B.8134$22 203.2.34.B
%6
;rezentarea informaiilor privind tranzaciile cu proprietarii:
1a2 Suma de ;;";;:06= lei inclus 1n re*ultatul reportat pentru anul N/% repre*it profitul e$erciiului de %!!"!!! lei mai puin pierderile actuariale aferente planurilor de beneficii determinate de
)0) lei #- lei mai puin impo*itul pe profit de !06= lei'"
1#2 Suma de %6;";;:06= lei inclus 1n re*ultatul reportat pentru anul N repre*it profitul e$erciiului de %!"!!! lei mai puin pierderile actuariale aferente planurilor de beneficii determinate de
)0) lei #- lei mai puin impo*itul pe profit de !06= lei'"
%
<=N=:=< S&
Situaia modific)rilor capitalurilor proprii pentru exerciiul 6nc>eiat la 31 decem#rie N
#lei'
Capital
socal
;rime de
emisiune

:ezerve
le5ale
&ciuni
proprii
:ezerve
pentru aciuni
propriie
:ezerve din
reevaluare
:ezerve din
evaluarea la
valoare (ust)
:ezerve din
operaiuni de
acoperire
&lte
rezerve
:ezultat
reportat Total
Sold la 31.12.N-2 $0.000 20.000 $.000 1$.000 2.000 30.000 122.000
Corectri de erori #nete de impo*it' 112 #="6!!' 1B..002
Sold la 31.12.N-2 corectat $0.000 20.000 $.000 1$.000 2.000 21.000 113.000
<odific)ri survenite 6n capitalurile
proprii 6n exerciiul N-1
Gmisiuni de aciuni 122 %!"!!! )"!!! 12.000
5ividende 132 #%!"!!!' 110.0002
Rscumprare aciuni proprii 1$2 #-"-!!' 13.3002
Alte modificri 132 !! #!!'
Re*ultat +lobal total al e$erciiului
1a2
=6"!!! %"262 %%:"2!! / ;;";;:06= 303.2.34.B
Sold la 31 ,ecem#rie N-1 2!"!!! ))"!!! "!!! #-"-!!' !! =6"!!! %2"262 %%:"2!! )"!!! %%%"!;:06= .1$.$.34.B
<odific)ri survenite 6n capitalurile
proprii 6n exerciiul N
5ividende 1132 #!"!!!' 1$0.0002
(li 1n aciuni 1102 )")!! #6!!' 1.B00
Anularea aciunilor proprii 172 #%"!!!' %"%!! #%!!'
Alte modificri 1132 !"!!! #!"!!!'
Re*ultat +lobal total al e$erciiului
1#2
#%"262' #%%:"2!!' %6;";;:06= 30.8$14.B
Jransferri 1n re*ultatul reportat 11.2 #%"2=!' %"2=!
Sold la 31 ,ecem#rie N $7.000 22.000 $.000 0 .00 B2.320 1$.000 0 $1.000 102.88.470 37B.07.470
%2