Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Economiei i Finanelor

Ordin nr. 3483/2008


din 26/11/2008
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 24 din 12/01/200
!entru a!robarea "ormelor !ri#ind determinarea,
reinerea i #irarea im!o$itului !e c%ti&ul de ca!ital
re$ultat din transferul titlurilor de #aloare, obinut de
!ersoanele fi$ice

"r. '.4('/144
Ministerul Economiei i Finanelor
)omisia "aional* a +alorilor Mobiliare
,n temeiul !re#ederilor art. 11 alin. -4. din /ot*r%rea 0u#ernului nr. '(1/2002 !ri#ind or&ani$area i funcionarea
Ministerului Economiei i Finanelor, cu modific*rile i com!let*rile ulterioare, i al !re#ederilor art. 1, 2 i ale art. 2
alin. -1., -'., -10. i -13. din 4tatutul )omisiei "aionale a +alorilor Mobiliare, a!robat !rin Ordonana de ur&en* a
0u#ernului nr. 23/2002, a!robat* cu modific*ri i com!let*ri !rin 5e&ea nr. 314/2002, cu modific*rile i com!let*rile
ulterioare,
6n ba$a !re#ederilor art. 12 alin. -(. din 5e&ea nr. 321/200' !ri#ind )odul fiscal, cu modific*rile i com!let*rile
ulterioare,
ministrul economiei i finanelor i !reedintele )omisiei "aionale a +alorilor Mobiliare emit urm*torul ordin7
8rt. 1. 9 4e a!rob* "ormele !ri#ind determinarea, reinerea i #irarea im!o$itului !e c%ti&ul de ca!ital re$ultat din
transferul titlurilor de #aloare, obinut de !ersoanele fi$ice, !re#*$ute 6n ane:a care face !arte inte&rant* din
!re$entul ordin.
8rt. 2. 9 Pre$entul ordin se !ublic* 6n Monitorul Oficial al ;om%niei, Partea I.
8rt. '. 9 Ministerul Economiei i Finanelor i )omisia "aional* a +alorilor Mobiliare #or urm*ri ducerea la
6nde!linire a !re#ederilor !re$entului ordin.
8rt. 4. 9 5a data intr*rii 6n #i&oare a !re$entului ordin se abro&* Instruciunea nr. 12/2003 !ri#ind determinarea,
reinerea i #irarea im!o$itului !e c%ti&ul de ca!ital re$ultat din transferul titlurilor de #aloare, obinut de !ersoanele
fi$ice, a!robat* !rin Ordinul )omisiei "aionale a +alorilor Mobiliare nr. (0/2003, !ublicat 6n Monitorul Oficial al
;om%niei, Partea I, nr. 4 din 1 februarie 2001, cu modific*rile i com!let*rile ulterioare.

p. Ministrul economiei i finanelor, Preedintele Comisiei Naionale a Valorilor Mobiliare,
Ctlin Doica, Gabriela Angelace
secretar de stat

8"E<=

"O;ME
!ri#ind determinarea, reinerea i #irarea im!o$itului !e c%ti&ul
de ca!ital re$ultat din transferul titlurilor de #aloare,
obinut de !ersoanele fi$ice