Sunteți pe pagina 1din 2

NOTA 9

PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
1. Indicatori de lichiditate:

a. Indicatorul lichiditatii curente = active curente / datorii curente =
34052674/22839575=1.49
Valoarea recomandabila acceptabila - in jurul valorii de 2
Ofera garantia acoperirii datoriilor curente din activele curente.
b. Indicatorul lichiditatii imediate (testul acid) = (active curente-stocuri) /
datorii curente =(19139517-7013918)/22839575=0.53
In studiile de specialitate se apreciaza ca valoarea de 0,5 se situeaza la un
nivel satisfacator.

2. Indicatori de risc:

a)Indicatorul gradului de indatorare = capital imprumutat/capital
propriu*100 =11734606/24702899=47.50%
unde :
-capital imprumutat=credite (incluzind si creditele pe termen scurt)

b)Indicatorul privind acoperirea dobanzilor = profit inaintea platii
dobanzilor si impozitului pe profit / cheltuiala cu dobanda
=1421630/1218745=1.16
Indica de cate ori societatea poate achita cheltuielile cu dobanda.
Cu cat valoarea indicatorului este mai mica,cu atat pozitia societatii este
considerata mai riscanta

3.Indicatori de activitate ( de gestiune )-furnizeaza informatii cu privire la :
-viteza de intrare sau iesire a fluxurilor de trezorerie ale societatii
-capacitatea societatii de a controla capitalul circulant si activitatile comerciale de
baza ale societatii

a. Viteza de rotatie a debitelor-clienti = sold mediu clienti / cifra de
afaceri*365=7867696/20747894*365=138.4
Evidentiaza eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale.
O valoare in crestere poate indica probleme legate de controlul creditului
acordat clientilor si,in consecinta creante mai greu de incasat.

b. Viteza de rotatie a creditelor-furnizor = sold mediu furnizori / cifra de
afaceri)*365 =4969329/20747894*365=87.42
c. Evidentiaza numarul de zile de creditare pe care societatea il obtine de
la furnizorii sai.

c.Viteza de rotatie a activelor imobilizate = cifra de afaceri / active
imobilizate=20747894/34052674=0.61
d.Viteza de rotatie a activelor totale = cifra de afaceri / total
active=20747894/28827418=0.72

4.Indicatori de profitabilitate:

a.Rentabilitatea capitalului angajat = profitul inaintea platii dobanzii si
impozitului pe profit / capitalul angajat =1421630/11734606=0.12
Reprezinta profitul pe care il obtine societatea din banii investiti in
afacere.PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE DIRECTOR ECONOMIC
ING.ALESANDRU DAN VICTOR EC.ELENA IVANCEA

S-ar putea să vă placă și