Sunteți pe pagina 1din 13

Republica Moldova

GUVERNUL
HOTRRE Nr. 764
din 25.11.1992
privind aprobarea Normelor pentru efectuarea operaiunilor
de ca! "n economia naional! a Republicii Moldova
Publicat : 30.11.1992 n Monitorul Parlamentului Nr. 11 art Nr : 351
MODIFICAT
HG251 din 01.04.99, MO 33/08.04.99
HG 783 din 22.11.95, MO8-9/08.02.96 art.35
HG 382 din 08.06.95, MO41-42/28.07.95 art.310
OT!"
n ntreg textul Normelor entru e!ectuarea oera"iunilor de ca#$ n economia na"ional$ a
%eublicii Moldo&a #intagmele 'organi(a"ii bugetare' )i 'in#titu"ii bancare' #e #ub#tituie* re#ecti&*
rin #intagmele 'in#titu"ii ublice' )i 'in#titu"ii !inanciare rin HG251 din 01.04.99, MO
33/08.04.99
+on!orm ,ecretului Pre)edintelui %eublicii Moldo&a din 30 arilie 1992 'Pri&ind m$#urile
urgente de normali(are a circula"iei banilor n numerar n %eublica Moldo&a' -u&ernul %eublicii
Moldo&a .ot$r$)te:
1. /e arob$ Normele entru e!ectuarea oera"iunilor de ca#$ n economia na"ional$ a %eublicii
Moldo&a* #e anexea($.
2. /e recomand$ 0$ncii Na"ionale a Moldo&ei* de comun acord cu Mini#terul 1inan"elor* #$
elabore(e n termen de 3 luni roiectele !ormularelor e&iden"ei rimare entru admini#trarea
oera"iunilor de ca#$ la toate ntrerinderile* indi!erent de #ubordinea lor deartamental$ )i !orma de
rorietate* )i #$ le re(inte #re arobare ,eartamentului de /tat entru /tati#tic$.
#R$M%M$N$&TRU
'L RE#U(L$)$$ MOL*OV' 'ndrei &'NGHEL$
)+i,in!u- ./ noiembrie 011.- nr2 345
2robate
rin .ot$rrea -u&ernului
%eublicii Moldo&a
din 25 noiembrie 1992 nr.764
Norme pentru efectuarea operaiunilor de ca!
"n economia naional! a Republicii Moldova
$2 *ipo6iii 7enerale
1. 3oate ntrerinderile de #tat* cooerati#te* e ac"iuni* de arend$ colecti&e* mixte* ob)te)ti etc.*
a#ocia"iile* organi(a"iile )i in#titu"iile 4n continuare 5 ntrerinderi6* indi!erent de #tatutul lor 7uridic*
#nt obligate #$ con#emne(e mi7loacele lor b$ne)ti n in#titu"iile !inanciare.
2. ,econt$rile dintre ntrerinderi e anga7amente #e e!ectuea($* de regul$* rin &irament la
in#titu"ii !inanciare.
3. Numerarul rimit de ntrerinderi de la in#titu"iile !inanciare e#te utili(at n #courile entru
care a !o#t eliberat.
#$%t. 4 &'%()* +rin HG251 din 01.04.99, MO 33/08.04.99,
5.8ntrerinderile* de regul$* rime#cde la in#titu"iile !inanciare ale reublicii bani n numerar
entru retribuirea muncii* lata en#iilor )i indemni(a"iilor* ac.i(i"ionarea roduc"iei agricole*
rocurarea ambala7ului )i obiectelor de la oula"ie* acoerirea c.eltuielilor de dela#are )i entru
alte #couri re&$(ute de 9n#truc"iunea n &igoare a 0$ncii Na"ionale a Moldo&ei cu ri&ire la modul
ntocmirii raortului #tati#tic a#ura &olumului oera"iunilor de ca#$ la in#titu"iile !inanciare din
%eublica Moldo&a.
8ntrerinderile cu nca#$ri ermanente de bani ot utili(a numerarul din ca#ele #ale entru #courile
indicate mai #u#* cu exce"ia c.eltuielilor de dela#are
#$%t.5 -n r&da%.ia HG251 din 01.04.99, MO 33/08.04.99,
#$%t.5 -n r&da%.ia HG783 din 22.11.95,
#$%t.5 *& a/r012 +rin HG382 din 08.06.95,
#$%t.6 *& a/r012 +rin 31382 din 08.06.95,
7. 8ntrerinderile #nt obligate #$ redea in#titu"iilor !inanciare ce le de#er&e#c toate #urlu#urile
de numerar ce de$)e#c nece#arul minim entru e!ectuarea decont$rilor la nceutul (ilei urm$toare*
entru n#crierea lor n conturile curente.
#$%t.7 -n r&da%.ia HG251 din 01.04.99, MO 33/08.04.99,
:. 8ntrerinderile au dretul #$ e#tre(e n ca#ele lor numerar* entru retribuirea muncii* lata
#ub&en"iilor de a#igurare #ocial$* bur#elor* en#iilor* numai e un termen de cel mai mult 3 (ile
lucr$toare* inclu#i& (iua de rimire a banilor la in#titu"ia bancar$.
#$%t.8 40di5i%at +rin HG251 din 01.04.99, MO 33/08.04.99,
9. ;liberarea numerarului #re decontare #e e!ectuea($ din ca#ele ntrerinderilor. 8n ca(ul cnd
ntrerinderile nu di#un de ca#$ rorie* li #e ermite #$ elibere(e ca#ierilor ntrerinderii #au
er#oanelor* ce le nlocuie#c* cecuri entru rimirea banilor n numerar direct din ca#a in#titu"iei
bancare.
10. 8ntrerinderile eliberea($ numerar #re decontare entru c.eltuieli oera"ionale )i de
go#od$rire n roor"ii )i termene* #tabilite de conduc$torii de ntrerinderi * dar nu mai mult de o
lun$.
;liberarea de numerar #re decontare entru c.eltuieli legatede deal#$ri de #er&iciu* #e
e!ectuea($ n limitele #umelor a!erente er#oanelor deta)ate con!orm %egulamentului n &igoare e
teritoriul %eublicii Moldo&a.
Nmerarul neutili(at* eliberat #re decontare* trebuie #$ !ie re#tituit n ca#a ntrerinderii cel mai
tr(iu la 3 (ile du$ exirarea termenului entru care a !o#t eliberat.
Per#oanele care au rimit numerar #re decontare #nt obligate #$ re(inte n contabilitatea
ntrerinderii o dare de #eam$* cu anexarea actelor do&editoare* ri&ind #umele utili(ate.
;liberarea de numerar #re decontare #e e!ectuea($ numai cu condi"ia unei d$ri de #eam$
comlete a#ura #umelor eliberate anterior #re decontare.
#$%t.10 40di5i%at +rin HG251 din 01.04.99, MO 33/08.04.99,
11.2#ura oera"iunilor de ca#$ #e ntocme#c documente* !ormularele5ti interdeartamentale ale
c$ror #e arob$ de ,eartamentul 2nali(e /tati#tice )i /ociologice* de comun acord cu )i Mini#terul
1inan"elor* n mod obligator alicate* !$r$ #c.imb$ri* n toate ntrerinderile* indi!erent de
#ubordonarea lor deartamental$ )i !ormele de rorietate.
#$%t.11 40di5i%at +rin HG251 din 01.04.99, MO 33/08.04.99,
$$2 Modul de primire ,i eliberare a numeraurului
,i de "ntocmire a criptelor de ca!
12. <a rimirea biletelor de banc$ )i a monedei entru l$"i ca#ierii ntrerinderilor #nt obliga"i
#$ #e conduc$ de 9ndicii )i modul de determinare a caacit$"ii de lat$ a #emnelor monetare*
arobate de c$tre 0anca Na"ional$ a Moldo&ei.
Primirea numerarului de c$tre ca#ele ntrerinderilor #e e!ectuea($ rin di#o(i"ii de nca#$ri*
#emnate de contabilul5)e! #au alt$ er#oan$ muternicit$ de ace#ta.
Primirea banilor e#te con!irmat$ rintr5o c.itan"$ #emnat$ de contabilul5)e! #au de o alt$ er#oan$
muternicit$ de ace#ta )i de ca#ier* certi!icat$ de )tamila ca#ierului #au imrimata aaratului de
ca#$.
#$%t.12 40di5i%at +rin HG251 din 01.04.99, MO 33/08.04.99,
13. ;liberarea numerarului din ca#ele ntrerinderilor #e e!ectuea($ rin di#o(i"ii de lat$ #au
alte #crite ntocmite n modul core#un($tor 4borderouri de l$"i* cereri de eliberare a numerarului*
conturi etc.6cu alicarea )tamilei cu atributele di#o(i"iei de lat$. /critele de eliberare a
numerarului trebuie#c #$ !ie #emnate de conduc$torul )i contabilul5)e! ai ntrerinderii #au de alte
er#oane muternicite.
=rgani(a"iile de colectare* inclu#i& organi(a"iilecooera"iei de con#um* ot elibera bani n cur#ul
(ilei er#oanelor care redau rodu#e agricole )i materie rim$ cu ntocmirea la #!r)itul (ilei de
lucru a unei di#o(i"ii de lat$ a#ura tuturor #umelor eliberate rin c.itan"e de colectare.
+ontabilit$"ile centrali(ate* care de#er&e#c in#titu"iilebugetare* ntocme#c o di#o(i"ie de lat$
entru #uma total$ a #alariului* eliberat$* indicndu5#e n !iecare borderou de l$"i )i decont$ri data
)i num$rul di#o(i"iei n cau($.
14. <a eliberarea banilor unei er#oane aarte rin di#o(i"ie de lat$ #au rintr5un alt #crit
#imilar ca#ierul cere #$ i #e re(inte legitima"ia rimitorului* nregi#trea($ denumirea )i num$rul
documentului* de c$tre cine )i cnd a !o#t eliberat documentul* re"innd recii#a rimitorului. 8n
ca(ul cnd documentul care #ub#tituie di#o(i"ia de lat$ e#te ntocmit entru eliberarea de bani mai
multor er#oane* atunci to"i rimitorii re(int$ legitima"iile )i )i un #emn$tura la rubrica re#ecti&$
n documentele de lat$.
<a ntrerindere eliberarea de bani oate !i e!ectuat$ la re(entarea legitima"iei* eliberate de
acea#t$ ntrerindere* a&nd !otogra!ia )i #emn$tura o#e#orului.
/emn$tura de rimire a banilor oate !i !$cut$ numai cu roria5i mn$* cu cernel$ #au cu ix*
indicnd #uma rimit$: lei n litere* bani 5 n ci!re. Numerarul rimit rin borderou nu #e indic$ n
litere.
#$%t.14 a(.637 40di5i%at +rin HG251 din 01.04.99, MO 33/08.04.99,
15. ;liberarea de bani er#oanelor care nu #nt ncadrate n er#onalul #critic al ntrerinderii #e
e!ectuea($ rin di#o(i"ii de lat$ #cri#e aarte entru !iecare er#oan$ #au rintr5un borderou aarte
n ba(a acordurilor nc.eiate.
;liberarea de bani er#oanelor* anga7ate temorar la lucr$rile agricole )i de nc$rcare5de#c$rcare*
recum )i de lic.idare a urm$rilor calamit$"ilor naturale* oate !i e!ectuat$ rin borderou.
0orderourile #e ntocme#c aarte entru !iecare organi(a"ie* care a trimi# lucr$tori la acti&it$"ile #u#5
numite )i #e certi!ic$* rin #emn$turile conduc$torului )i a contabilul5)e! ai ntrerinderii
organi(atoare* recum )i #emn$tura muternicitului organi(a"iei re#ecti&e.
+a#ierul eliberea($ banii numai er#oanei indicate n di#o(i"ia de lat$ #au n #ub#tituientul
ace#teia. ,ac$ banii #e eliberea($ rintr5o rocur$* ntocmit$ n modul #tabilit* n textul di#o(i"iei*
du$ numele ronumele )i atronimicul rimitorului* contabilitatea indic$ numele* renumele )i
atronimicul er#oanei* care rime)te banii rin rocur$.
,ac$ banii #e eliberea($ rin borderou* nainte de a #emna entru rimirea banilor ca#ierul !ace
n#crierea 'Prin rocur$'. ;liberarea de bani n#o"it$ de rocur$ #e e!ectuea($ con!orm cerin"elor*
re&$(ute la . 14. Procura r$mne la ca#ier )i #e anexe($ la di#o(i"ia de lat$ #au borderou.
16. 8n ca(ul cnd banii #e eliberea($ er#oanei* care din moti&e de boal$ #au din alte moti&e nu
oate #emna cu roria5i mn$* la rug$mintea ace#tui din urm$ oate #emna o alt$ er#oan$* numai
#$ nu !ie lucr$tor al contabilit$"ii #au ca#ieriei ntrerinderii n cau($. 8n di#o(i"ia de lat$ #e indic$
denumirea* num$rul* data )i locul de eliberare a legitima"iei bene!iciarului real )i a er#oanei care a
#emnat entru ace#ta.
17. /alariile* aloca"iile entru in&aliditate temorar$* lata bur#elor* en#iilor )i remiilor #e
e!ectuea($ de ca#ier rin borderou de lat$ 4de contare5l$"i6* !$r$ ntocmirea di#o(i"iei de lat$
entru !iecare bene!iciar.
Pe !oaia de titlu a borderoului de lat$ 4decontare5lat$6 #e !ace o not$ de ermi#iune entru
eliberarea banilor* #emnat$ de conduc$torul )i contabilul5)e! al ntrerinderii #au de er#oanele
muternicite de ace)tia* indicnd n litere termenul de eliberare a banilor )i #uma.
2nalogic #e ot ntocmi )i l$"i de o #ingur$ dat$ entru retribuirea muncii 4la lecarea n
concediul anual #au de boal$ etc.6 mai multor er#oane* recum )i l$"i de #ume deonente )i de
bani #re decontarea entru c.eltuieli legate de dela#$ri de #er&iciu.
Pl$"i unice de bani entru retribuirea muncii unor er#oane #e e!ectuea($* de regul$* rin
di#o(i"ii de lat$.
1:. <a exirarea termenului de lat$ a muncii* aloca"iilor entru in&aliditate temorar$* lat$ a
bur#elor* en#iilor )i remiilor* #tabilit la unctul :* ca#ierul e#te dator:
16 #$ alice n borderoul de lat$* n dretul numelui er#oanelor* c$rora nu li #5a e!ectuat
remunerarea muncii* lata aloca"iilor entru in&aliditate temorar$* a bur#elor* en#iilor #au
remiilor* )tamil$ #au #$ #crie cu mna ',eunere'>
26 #$ ntocmea#c$ un regi#tru al #umelor deu#e>
36 #$ !ac$ o n#criere la nc.eierea borderoului ri&ind #uma real$ eliberat$ )i #uma nedi#tribuit$
de #alarii* aloca"ii de in&aliditate temorar$* bur#e* en#ii #au remii ce urmea($ a !i deu#e* #$
con!runte ace#te #ume cu bilan"ul general al borderoului de lat$ )i #$ contra#emne(e documentul.
,ac$ banii nu au !o#t elibera"i de ca#ier* ci de o alt$ r#oan$* n borderou #e !ace o n#criere
#ulimentar$: '0anii au !o#t elibera"i rin borderou de c$tre 4#emn$tura6'. ;liberarea banilor de
c$tre ca#ier )i di#tribuitor rin acele)i borderou e#te inter(i#$>
46 #$ n#crie n regi#trul de ca#$ #uma real$ eliberat$ )i #$ alice e borderou )tamil$ ',i#o(i"ie
de lat$ nr. ????'.
+ontabilitatea &eri!ic$ men"iunile !$cute de ca#ieri n borderoul de lata )i calculea($ #umele
eliberate )i deu#e con!orm ace#tor men"iuni.
/umele deu#e #e redau in#titu"iilor !inanciare* !iind ntocmit$ o di#o(i"ie de lat$ comun$.
19. ,i#o(i"iile de nca#are )i c.itan"ele anexate* recum )i di#o(i"iile de lat$ )i documentele ce
le #ub#tituie trebuie comletate de contabilitate clar )i reci# cu cerneal$ #au ix #au executate la
ma)in$ 4de dactilogra!iat* de calcul6. 8n ace#te documente nu #e admit nici un !el de )ter#$turi*
reti!ic$ri* !ie c.iar din cele re&$(ute.
8n di#o(i"iile de nca#are )i lat$ #e argumentea($ nece#itatea ntocmirii ace#tora )i #e enumera
documentele anexate.
/e inter(ice nmnarea di#o(i"iilor de nca#are )i lat$ #au documentele ce le #ub#tituie
er#oanelor* care &ar#$ #au rime#c bani.
Primirea )i eliberarea banilor rin di#o(i"ii oate !i e!ectuat$ numai n (iua ntocmirii ace#tora.
20. <a rimirea di#o(i"iilor de nca#are )i lat$ #au doumentelor ce le #ub#tituie* ca#ierul e#te
dator #$ &eri!ice:
16 re(en"a )i autenticitatea #emn$turii contbilului5)e! e di#o(i"ia de lat$ #au e documentul de
#ub#tituire a ace#tuia* a #emn$turii de ermi#iune a conduc$torului ntrerinderii #au a er#oanelor
muternicite de ace)tea>
26 ntocmirea corect$ a documentelor>
36 re(en"a anexelor enumerate n documente.
8n ca(ul cnd nu e#te re#ectat$ m$car una din ace#te cerin"e* ca#ierul ntoarce documentele n
contabilitate entru aducerea lor n core#undere.
,i#o(i"iile de nca#are )i lat$ #au documentele care le nlocuie#c* imediat du$ rimirea #au
eliberarea banilor #e #emnea($ de ca#ier* iar documentele anexate #e #ting rin )tamil$ #au
n#crierea 'Pl$tit'* indicnd data 4(iua* luna* anul6.
21. ,i#o(i"iile de nca#are )i lat$ #au documentele care le #ub#tituie* n$ la tran#miterea n
ca#ierie #e nregi#trea($ de contabilitate n regi#trul de e&iden"$ a di#o(i"iilor de nca#are )i lat$.
,i#o(i"iile de lat$* ntocmite de borderouri de l$"i 4decontare )i lat$6 entru lata #alariului*
du$ eliberarea ace#tuia #e nregi#trea($.
8nregi#trarea documentelor de nca#are )i lat$ oate !i reali(at$ alicnd mi7loace te.nice de
calcul. +oncomitent n ma)inograma '1oaie anexat$ n regi#trul de e&iden"$ a di#o(i"iilor de
nca#are )i lat$@* ntocmit$ entru (iua re#ecti&$* e#te a#igurat$ )i !ormarea datelor de e&iden"$ a
circula"iei mi7loacelor monetare cu de#tina"ie #ecial$.
$$$2 Modul de inere a re7itrului de ca! ,i p!trarea banilor
22. 8n regi#trul de ca#$ a ntrerinderii #e "ine e&iden"a tuturor nca#$rilor )i eliber$rilor de
numerar.
23. 1iecare ntrerindere "ine un #ingur regi#tru de ca#$* care trbuie numerotat* )nuruit )i #igilat cu
cear$ ro)ie #au de arc.et. <a alicarea e regi#tru a #igiliului cu cear$ de arc.et #e !olo#e)te clei
de ba($ de #ticl$ lic.id$* .rtie de tiul !oi"ei de "ig$ri* &o#ea de )tamil$. Artia cu imrimarea
)tamilei #e unge la ambele caete cu clei* du$ #igilarea regi#trului #e mai alic$ un #trat de clei.
Num$rul de !oi din din regi#trul de ca#$ #e ade&ere)te rin #emn$turile conduc$torului )i a
contabilului5)e! ai ntrerinderii re#ecti&e #au ai organului ierar.ic #uerior.
8n#crierea n regi#trul de ca#$ #e !ace n 2 exemlare rin !oaia indigo cu ix #au cerneal$.
;xemlarul doi trebuie #$ !ie deta)abil )i #er&e)te ca#ierului entru d$ri de #eam$ contabile. Primul
exemlar r$mne n regi#trul de ca#$. 2mbele exemleare #e numerotea($ cu acela)i num$ri.
8n regi#trul de ca#$ nu #e admit )ter#$turi )i recti!ic$ri nere&$(ute. %ecti!ic$rile !$cute #e
con!irm$ rin #emn$turile ca#ierului* recum )i a contabilului5)e! din ntrerinderile #au a er#oanei
care l nlocuie)te.
8n contabilit$"ile centrali(ate* ce de#er&e#c in#titu"iile bugetare* e&iden"a oera"iunilor de ca#$ #e
e!ectuea($ de c$tre ca#ier ntr5un regi#tru #ecial du$ o !orm$ arobat$ de Mini#terul 1inan"elor.
24. 8n#crierile n regi#tru de ca#$ #e !ac de c$tre ca#ier imediat du$ rimirea #au eliberarea
banilor e !iecare di#o(i"ie #au alt document de #ub#tituire. Bilnic* la #!r)itul (ilei de lucru*
ca#ierul !ace totalul oera"iunilor* tran#crie re#tul de bani din ca#$ entru (iua urm$toare )i red$
contabilit$"ii* contra c.itan"$* exemlarul doi deta)abil 4coia n#crierilor din regi#trul de ca#$
entru (iua re#ecti&$6 cu documentele de ca#$ de nca#are )i de c.eltuieli* noti!icnd ace#t lucru
contra #emn$tur$ n regi#trul de ca#$.
25. Prin acordul contabilit$"ii )i al ca#ierului cu condi"ia a#igur$rii deline a integrit$"ii
documentelor de ca#$ la ntrerinderi regi#trul de ca#$ oate !i "inut n mod automati(at* a&nd
aginile n !orm$ de ma)inogram$ '1oaieanexat$ n regi#trul deca#$'* concomitent #e !ormea($
ma)inogramele ',area de #eam$ contabil$ a ca#ierului'. 2mbele ma)inograme trebuie #$ !ie
ntocmite c$tre nceutul (ilei urm$toarele de lucru* a&nd acela)i con"inut )i #$ includ$ toate
atributele re&$(ute de !ormularul regi#trului de ca#$.
Numerotarea regi#trului de ca#$ n ace#te ma)inograme #e e!ectuea($ n mod automat n ordine
cre#cnd$ de la nceutul anului.
8n ma)inograma '1oaie anexat$ n regi#trul de ca#$' n cele din urm$ trebuie #$ #e imrime n
mod automat num$rul general de !oi ale regi#trului de ca#$ entru !iecare lun$* iar n ultima
ma)inogram$ a anului calendari#tic 5 num$rul general de !oi al regi#trului de ca#$ entru anul ntreg.
,u$ rimirea ma)inogramelor '1oaie anexat$ n regi#trul de ca#$' )i ',area de #eam$ contabil$
a ca#ierului'* ca#ierul e#te dator #$ &eri!ice corectitudinea "inerii regi#trului de ca#$ )i a d$rii de
#eam$ contabile a ca#ierului* #$ le #emne(e )i #$ redea contabilit$"ii* contra c.itan"$ n !oaia
anexat$ n regi#trul de ca#$ darea de #eam$ contabil$ a ca#ierului* mreun$ cu #critele de nca#$ri
)i l$"i.
8n #coul a#igur$rii ntegrit$"ii )i entru comoditate la utili(are* ca#ierul $#trea($ ma)inogramele
'1oaie anext$ n regi#trul de ca#$' n cur#ul anului #earat entru !iecare lun$. <a #!r)itul anului
calendari#tic 4#au din nece#itate6 ma)inogramele '1oaie anexat$ n regi#trul de ca#$' #e bro)ea($ n
ordine cronologic$. Num$rul general de !oi entru un an #e con!irm$ rin #emn$turile
conduc$torului )i contabilului5)e! al ntrerinderii* )i regi#trul #e #igilea($.
26. +ontrolul a#ura "inerii corecte a regi#trului de ca#$ #e une n #arcina contabilului5)e! al
ntrerinderii.
27. ;liberarea de bani din ca#$* necon!irmat$ rin c.itan"a bene!iciarului din di#o(i"ia de lat$
#au alt document care o #ub#tituie* nu #e accet$ ca 7u#ti!icare a re#tului de numerar n ca#ierie.
2cea#t$ #um$ #e con#ider$ li#a de bani n ca#$ )i #e ercee de la ca#ier. Numerarul* necon!irmat
rin di#o(i"ia de nca#$ri #e con#ider$ excedent n ca#$ )i #e trece la &enit.
2:. 8nainte de nceerea (ilei de munc$ ca#ierul #uerior eliberea($ altor ca#ieri a&an# n numerar
entru e!ectuarea oera"iunilor de lat$ contra c.itan"$ n regi#trul de e&iden"$ a banilor* rimi"i )i
elibera"i de c$tre ca#ier.
<a #!r)itul (ilei de munc$ ca#ierii #nt obliga"i #$ raorte(e ca#ierului #uerior de#re rimirea
a&an#ului )i de#re banii* rimi"i e documente de nca#are )i #$ redea re#tul de numerar )i
documentele de ca#$ ale oera"iunilor e!ectuate* contra c.itan"$ n 7urnalul de e&iden"$ a banilor*
rimi"i )i elibera"i de c$tre ca#ier.
+a#ierul e#te obligat #$ raorte(e a#ura a&an#ului rimit entru lata #alariilor )i lata bur#elor
n termenul #tabilit n borderoul de lat$. Pn$ la exirarea ace#tui termen ca#ierii #nt obliga"i #$
redea (ilnic n ca#$ re#tul de numerar* care nu a !o#t di#tribuit rin borderourile de l$"i. 2ce)ti
bani #e redau n gen"i* ac.ete etc.* #igilate de ca#ieri* ca#ierului #uerior* contra c.itan"$* indicnd
#uma anun"at$.
29. Pentru e!ectuarea decont$rilor contra numerar !iecare ntrerindere trebuie #$ aib$ ca#$.
8ntrerinderile de curnd organi(ate* indi!erent de #ubordinea lor deartamental$ )i !ormele de
rorietate* trebuie #$ amena7e(e o ca#ierie n termen de o lun$ du$ de#c.iderea contului n
in#titu"ia bncar$.
+a#a rere(int$ o nc$ere #ecial amena7at$ )i i(olat$* de#tinat$ rimirii* eliber$rii )i $#tr$rii
ro&i(orii a numerarului. +onduc$torii de ntrerinderi #nt datori #$ amena7e(e ca#a )i #$ a#igure
integritatea banilor n nc$erea ace#teia* recum )i la tran#ortarea lor din )i n in#titu"ia bancar$ )i
oart$ r#undere de acele ca(uri* cnd* din &ina lor* nu au !o#t create condi"iile nece#are care #$
a#igure integritatea mi7loacelor monetare n erioada de $#trare #au n timul tran#ort$rii.
Pentru nere#ectarea re&ederilor din alineatele unu )i doi ale unctului de !a"$ banca are dretul
#$ un$ roblema nc.iderii contului.
%ecomand$rile ri&ind a#igurarea integrit$"ii mi7loacelor monetare n erioada de $#trare )i n
timul tran#ortului #nt indicate n anexa nr. 1.
+a#ele ntrerinderilor* n ca( de nece#itate* ot !i a#igurare de organi(a"ia de a#igurare.
8nc$erea ca#ieriei trebuie #$ !ie i(olat$* u)ile n timul e!ectu$rii oera"iilor #e nc.id din
interior. 2cce#ul er#oanelor !$r$ atribu"ie la acti&itatea ca#ei n nc$erea ei e#te inter(i#.
%ecomand$rile ri&ind nt$rirea te.nic$ a nc$erilor )i dotarea lor cu mi7loace de #emnali(are de
a($ )i de incediu #nt indicate n anexa nr. 2.
30. 8ntregul numerar )i .rtiile de &aloare #e $#trea($ la ntrerinderi* de regul$* n dulauri
metalice antiincendiare* iar n ca(uri aarte 5 n dulauri metalice combinate )i ordinare* care la
#!r)itul (ilei de munc$ #e ncuie )i #e #igilea($ cu )tamila de cear$ ro)ie a ca#ierului.
+.eile de la dulaurile metalice )i )tamilele #e #trea($ la ca#ieri* c$rora li #e inter(ice #$ le la#e
n locuri con&enite* #$ le tran#mit$ er#oanelor #tr$ine #au #$ con!ec"ione(e dulicate nenregi#trate.
,ulicatele de c.ei nregi#trate #e $#trea($ la conduc$torii de ntrerinderi n ac.ete* l$di"eetc.*
#igilate eca#ier.+ontrolul de comi#ion #e exercit$ nu mai rar dect o dat$ e trime#tru. ,e#re
ierderea c.eii conduc$torul de ntrerindere comunic$ n organul a!acerilor interne )i ia m$#uri
urgente de #c.imbare a lac$tului dulaului metalic.
/e inter(ice $#trarea n ca#ierie a numerarului )i altor &alori care nu aar"in ntrerinderii date.
31. 8nainte de a de#c.ide nc$erea ca#ieriei )i a dulaurilor metalice* ca#ierul e#te obligat #$
cercete(e integritatea lac$telor* u)ilor* gratiilor* )tamilelor* #$ #e con&ing$ de #tarea bun$ de
!unc"ionare a #emnali($rii de a($. 8n ca( de deteriorare #au #coatere a )tamilei* de!ectare a
lac$telor* u)ilor #au gratiilor* ca#ierul e#te obligat #$ raorte(e imediat de#re ace#tea
conduc$torului de ntrerindere* care comunic$ de#re cele con#tatate n organele a!acerilor interne
)i ia m#uri de a($ a ca#ei n$ la #o#irea colaboratorilor de oli"ie.
8n ace#t ca( conduc$torul* contabilul5)e! #au er#oanele care l nlocuie#c* recum )i ca#ierul
ntrerinderii* du$ ob"inerea ermi#ului organelor a!acerilor interne* &eri!ic$ exi#ten"a mi7loacelor
b$ne)ti )i
a altor &alori #trate n ca#ierie. 2ce#t$ &eri!icare trebuie e!ectuat$ n$ la nceerea oera"iunilor
de ca#$. %e(ultatele &eri!ic$rii #nt notate ntr5un act ntocmit n 4 exemlare* #emnat de toate
er#oanele articiante la &eri!icare.
Primul exemlar al actului #e tran#mite n organele a!acerilor interne* al doilea 5 comaniei de
a#igurare* al treilea 5 n organul ierar.ic #uerior 4n ca( cnd ace#ta exi#t$6* al atrulea r$mne la
ntrerindere.
32. +a#ierul oart$ r#undere matrial$ delin$ n con!ormitate cu legi#la"ia n &igoare entru
integritatea tuturor &alorilor )i entru orice re7udiciu oca(ionat ntrerinderii att n re(ultatul
ac"iunilor ermeditate* ct )i n re(ultatul ne$#$rii #au ndelinirii necore#un($toare a !unc"iilor
#ale.
33. ,u$ emiterea deci(iei 4ordinului* .ot$rrii6 cu ri&ire la numirea ca#ierului n !unc"ie*
conduc$torul ntrerinderii e#te obligat #$ in!orme(e ca#ierul a#ura Normelor de e!ectuare a
oera"iunilor de ca#$* ace#ta din urm$ #emnnd actul de unere la curent* du$ care e#te nc.eiat un
contract ri&ind r$#underea material$ total$ a ca#ierului.
34. +a#ierului i #e inter(ice #$ tran#mit$ atribu"iile #ale altor er#oane.
35. <a ntrerinderile care anga7ea($ cte un #ingur ca#ier* n ca(ul nece#it$"ii de nlocuire
ro&i(orie a ace#tuia* #au acolo unde con!orm #tatutului nu e#te re&$(ut$ unitatea de ca#ier*
oera"iunile de ca#$ #nt u#e n #arcina altui lucr$tor* rintr5o deci(ie n #cri# a conduc$torului
ntrerinderii 4ordin* .ot$r)re6. +u ace#t lucr$tor #e nc.eie un contract re&$(ut la unctul 33.
8n ca(ul abandon$rii inoinate de c$tre ca#ier a locului de munc$ 4boal$* etc.6 &alorile luate de
acea#ta #re decontare* #nt in&entariate imediat de ca#ierul* c$ruia i #e tran#mit* n re(en"a
conduc$torului )i a contabilului5)e! ai ntrerinderii #au n re(en"a comi#iei con#tituite din
er#oane numite de conduc$torul ntrerinderii.
2#ura re(ultatelor in&entarierii )i tran#miterii &alorilor #e ntocme)te un act* #emnat de
er#oanele men"ionate.
36. <a ntrerinderile cu un num$r mare de #tructuri interioare #au de#er&ite de contabilit$"i
centrali(ate* lata #alariului* aloca"iilor entru ierderea temorar$ a caacit$"ii de munc$* bur#elor*
en#iilor )i remiilor oate !i e!ectuat$ rin deci(ia n #cri# a conduc$torului de ntrerindere
4deci(ia* .ot$rrea6* de alte er#oane cu care #e nc.eie un contract re&$(ut la unctul 33* a#ura
c$rora #e extind toate dreturile )i obliga"iile* #tabilite entru ca#ieri n re(entele Norme.
;liberarea )i rimirea mi7loacelor b$ne)ti de c$tre ace#te er#oane #e e!ectuea($ n nc$erile
ca#elor* amena7ate con!orm unctului 5 din anexa nr. 2.
<a ntrerinderile unde nu e#te re&$(ut$ n #tatele de er#onal unitatea de ca#ier e!ectuarea
oera"iunilor de ca#$ #e une n #arcina altor #alria"i n acela)i mod.
$V2 Revita caei ,i controlul repect!rii diciplinei de ca!
37. <a !iecare ntrerindere #e e!ectuea($ re&i(ii inoinate ale ca#ei n termenele #tabilite de
conduc$torii ntrerinderii* dar nu mai rar dect o dat$ n trime#tru* num$rnd to"i banii )i alte &alori
a!late n ca#ierie. Pentru e!ectuarea re&i(iei ca#ei rin ordinul conduc$torului de ntrerindere #e
de#emnea($ o comi#ie* care ntocme)te un act. 8n ca(ul cnd re&i(ia a de#coerit n ca#$ li#$ de
bani #au excedente de ca#$* n act #e arat$ #uma de excedent #au li#a de bani )i circum#tan"ele
aari"iei ace#tora. 1ormularul actului de in&entariere a numerarului e#te indicat n anexa nr. 3.
8n ca(ul "inerii de ca#$ automati(at e#te nece#ar$ &eri!icarea !unc"ion$rii cu reci(ie a #i#temelor
de rogramare )i relucrare a #critelor de ca#$.
3:. <a reali(area re&i(iilor documentale organi(a"iile ierar.ic #uerioare e!ectuea($ n toate
ntrerinderile #ubordonate* n mod obligatoriu* re&i(ia de ca#$ )i &eri!ic$ re#ectarea di#cilinei de
ca#$. 8n roce#ul re&i(iei o aten"ie deo#$bit$ trebuie acordat$ roblemei de a#igurare a integrit$"ii
banilor )i &alorilor.
8n #ociet$"ile e ac"iuni* ntrerinderile cooerati#te* organi(a"iile ob)te)ti etc.* acolo unde e#te
re&$(ut de #tatut* a#t!el de re&i(ii #nt e!ectuate de comi#ii de re&i(ie.
#$%t.38 a(.627 40di5i%at +rin HG251 din 01.04.99, MO 33/08.04.99,
39. Per#oanele &ino&ate de nere#ectarea di#cilinii de ca#$ #nt tra#e la r$#undere con!orm
modului #tabilit de legi#la"ia n &igoare.
40. %$#underea entru re#ectarea di#cilinei de ca#$ e#te u#$ n #arcina condic$torilor*
contabililor5)e!* conduc$torilor #er&iciilor !inanciare )i ca#ierilor.
41. +ontrolul re#ect$rii re(entelor Norme n in#titu"ii ublice #e e!ectuea($ de c$tre organele
!inanciare.
=rganele a!acerilor interne &eri!ic$* n limitele cometen"ei lor* nt$rirea te.nic$ a ca#ieriilor )i a
ca#elor anexe* a#igurarea condi"iilor de $#trare a banilor )i &alorilor. 9ndica"iile lor de nl$turare
cau(elor )i condi"iilor ce conduc la !urturi* urmea($ #$ !ie executate n mod obligatoriu.
#$%t.41 a(.617 &'%()* +rin HG251 din 01.04.99, MO 33/08.04.99,
42. Pre(entele Norme curind domeniul de acti&itate a ca#ieriilor tuturor ntrerinderilor*
a#ocia"iilor* organi(a"iilor* in#titu"iilor* indi!erent de !orma de rorietate* cu exce"ia in#titu"iilor
!inanciare* care de#er&e#c clien"ii.
Normele de e!ectuare ale oera"iunilor de ca#$ n in#titu"iile !inanciare care de#er&e#c
ntrerinderile e teritoriul reublicii #e elaborea($ )i #e arob$ de 0anca Na"ional$ a Moldo&ei.
#$%t.42 40di5i%at +rin HG251 din 01.04.99, MO 33/08.04.99,
43. -u&ernul oate introduce reci($ri n re(entele Norme n deenden"$ de re&ederile
legi#la"iei n &igoare n reublic$.
#$%t.43 40di5i%at +rin HG251 din 01.04.99, MO 33/08.04.99,
2nexa nr. 1
la Normele entru e!ectuarea
oera"iunilor de ca#$ n economia
na"ional$ a %eublicii Moldo&a
R E ) O M ' N * R $
privind ai7urarea inte7rit!ii mi8loacelor b!ne,ti "n
perioada de p!trare ,i "n timpul tranportului
1. +onduc$torii de ntrerinderi* la anga7area n #er&iciu )i numirea n o#tul entru acti&it$"i de
e!ectuare a oera"iunilor de ca#$* de#er&irea mi7loacelor de #emnali(are* a($ antiincendiar$* a(a )i
tran#ortarea mi7loacelor monetare #au n ca(ul antren$rii eriodice a er#oanelor entru reali(area
lucr$rilor #u#5numite* li #e recomand$ #$ #e adre#e(e n organele a!acerilor interne )i in#titu"iile
medicale entru a ob"ine in!irma"ii de#re ace#te er#oane* a&nd n &edere c$ e!ectuarea
oera"iunilor de ca#$* de#er&irea mi7loacelor de #emnali(are* a(a antiincendiar$* a(a )i
tran#ortarea mi7loacelor monetare #e inter(ice er#oanelor:
cu antecedente enale>
a!ectate de boli #i.ice cronice>
care ncalc$ #i#tematic ordinea ublic$>
care abu(ea($ de b$uturi alcoolice #au !olo#e#c #ub#tan"e narcotice !$r$ er#cri"ia medicului.
2. 8n timul tran#ort$rii mi7loacelor b$ne)ti )i a &alorilor din in#titu"iile !inanciare #au red$rii
lor n ace#te in#titu"ii* conduc$torul de ntrerindere e#te datori #$ un$ la di#o(i"ia ca#ierului a($
)i n ca( de nece#itate* o unitate de tran#ort.
3. <a tran#ortarea mi7loacelor b$ne)ti ca#ierului* er#oanelor n#o"itoare )i conduc$torului
unit$"ii de tran#ort li #e inter(ice:
#$ di&ulge tra#eul )i #uma mi7loacelor b$ne)ti )i a &alorilor tran#ortate>
#$ ermit$ intrarea n #alonul unit$"ii de tran#ort a er#oanelor ce nu au !o#t numite de
conduc$torul ntrerinderii entru tran#ortarea ace#tora>
#$ circule e 7o#* n tran#ort oca(ional #au tran#ort ublic>
#$ &i(ite(e maga(ine* ie"i )i alte locuri>
#$ execute alte mi#iuni #au #$ #e #u#trag$ n alt mod de la tran#ortarea banilor )i &alorilor la
de#tina"ie.
2nexa nr. 2
la Normele entru e!ectuarea
oera"iunilor de ca#$ n economia
na"ional$ a %eublicii Moldo&a
R E ) O M ' N * R $
privind "nt!rirea te+nic! ,i dotarea mi8loacelor de emnali6are
pentru pa6a antiincendiar! a caelor de bani din "ntreprinderi
1. Pentru garantarea integrit$"ii numerarului )i a &alorilor ca#a trebuie #$ core#und$ urm$toareler
cerin"e:
16 #$ !ie i(olat$ de alte nc$eri de #er&iciu )i auxiliare>
26 n cl$dirile cu mai multe eta7e #$ !ie #ituat$ la eta7e intermediare. 8n ca#ele cu dou$ etage ca#a
#e #ituea($ la eta7ul de #u#. 8n cl$dirile cu un #ingur eta7 geamurile ca#ieriilor #e amena7ea($ cu
obloane interioare metalice #au din lemn* !erecate din ambele $r"i cu tabl$ metalic$>
36 #$ !ie cu ere"i !undamentali* acoerire re(i#tent$ a odelei )i la!onului* cu ere"i interiori
de#$r"itori temeinici>
46 #$ #e nc.id$ cu dou$ u)i:
a6 exterioar$ ce #e de#c.ide n a!ar$* metalic$* ntr5un #ingur canat a&nd n$untru un lan" metalic*
&i(or )i #e ncuie cu broa#c$ dubl$ ngroat$>
b6 interioar$* ce #e de#c.ide n$untru* executat$ din grila7* )i #e ncuie la un lac$t #u#endat*
recum )i la un ($&or metalic din interiorul ca#ei>
56 #$ !ie re&$(ut un g.i)eu #ecial entru e!ectuarea oera"iunilor cu lucr$torii unit$"ii
economice #au clien"i )i #e ncuie din interior cu o u)i"$ de lemn* !erecat$ de ambele $r"i cu tabl$
metalic$>
66 #$ aib$ golurile !ere#trelor nt$rite cu gratii metalice ntre rame #au din interiorul nc$erii* de
a#emenea re"eua termic$* canale de !um* de &entila"ie* ere"ii de#$r"itori #ub"iri )i alte locuri ale
ca#ieriei* acce#ibile din exterior>
76 #$ di#un$ n mod obligator de #a!eu entru $#trarea banilor )i altor &alori* in#talat temeinic
e #tructurile de con#olidare a odelei )i ere"ilor cu buloane metalice>
:6 #$ aib$ la di#o(i"ie un #ting$tor n #tare bun$.
2. 8n nc$erea ca#ieriei:
16 ere"ii din interior )i cei de#$r"itori trebuie #$ aib$ o re(i#ten"$ ec.i&alent$ cu cea a
con#truc"iilor din ame#tec de i#o# )i beton* cu o gro#ime de :0 mm* !iecare a&nd gratii metalice
in#talate ntre ele #au un erete din c$r$mid$ cu o gro#ime* ce nu e mai mic$ de 120 mm* cu re"ea
metalic$ armat$. 8n cl$dirile &ec.i #e accet$ )i ere"i de#$r"itori ne!undamental !$r$ goluri* din
#cnduri* nt$rit din interior cu gratii metalice>
26 dimen#iunile g.i)eului nu trebuie #$ de$)ea#c$ 200x300 mm* iar din a!ar$ #$ !ie nt$rit cu
gratii metalice de tiul 'r$#$ritul #oarelui'>
36 tocul u)ii e#te executat dintr5un ung.i metalic. 8n edi!iciile con#truite anterior #e admite
men"inerea tocurilor de u)i din lemn nt$rite cu un ung.i metalic. 8n toate ca(urile ace#tea ele #nt
!ixate de erete cu buloane metalice.
46 u)a exterioar$* obloanele* u)i"a g.i)eului )i comartementele #nt e!ectuate din #cndur$ cu
gro#imea nu mai mic$ de 40 mm* c$tu)ite e ambele $r"i cu tabl$ (incat$* caetele de tabl$ !iind
ndoiate n interior* e&itnd mbinarea tablelor metalice e !a"et$. 3abla metalic$ e#te !ix#at$ e
#cnduri cu a7utorul cuielor nu mai mici de 40 mm cu un a# e erimetru )i diagonal$ n$ la 60
mm. C)ile exterioare #nt !ix#ate #trn#* !$r$ !i#uri* n balamale interioare* au alicate de5a lungul
ben(i metalice cu l$"imea de 40560 mm* gro#imea nu mai mic$ de 5 mm* care #nt !ixate cu )uruburi
cu diametru de 12515 mm cu iuli"ele n interiorul nc$erii 4caetele )uruburilor din acea#t$ arte
#e de(ni"uie#c6.
0en(ile metalice #e ncuie cu lac$te #u#endate re(i#tente cu l$cu"e #udate e arcul lac$tului.
8n #ediile mini#terilor* deartamentelor )i altor organi(a"ii* unde a(a e#te exercitat$ de oli"ie*
u)ile exterioare ale ca#ieriilor ot #$ nu !ie dotate cu ben(i metalice* a&nd acordul organelor locale
ale a!acerilor interne>
56 toate gratiile #nt executate din &ergi metalice cu un diametru nu mai mic de 16 mm )i #e une#c
rin #udarea electric$ cu ga( e !iecare acoerire* !ormnd celule cu dimen#iuni ce nu de$)e#c
150x150 mm. +aetle &ergilor #e introduc n erete la o adncime ce nu e mai mic$ de :0 mm )i #e
acoer$ cu beton>
66 buloanele #e execut$ din metal cu un diametru ce nu e mai mic de 16 mm )i #e bat n
elementele con#truc"iei la o adncime ce nu e mai mic$ de 150 mm>
76 ung.iul metalic are diametru de 30540 mm )i o gro#ime ce nu e mai mic$ de 5 mm. ;l #e
in#talea($ la g.i)eu e erimetru* la tocurile de u)$ )i la toate celelalte !i#uri din ere"i* odea )i
la!on e unde trec re"elele inginere)ti. 2ce#tea din urm$ a&nd un diametru nu mai mare de 200
mm.
3. +a#ele #nt dotate cu un #i#tem de #emnali(are a($ antiincendiar$ re#ectndu5#e urm$toarele
cerin"e:
16 e rima o(i"ie de a($ #nt elementele con#truc"iilor e erimetru nc$erilor* golurile
!ere#trelor )i u)ilor* gurile de canali(are* canalile de &entila"ie* bornele termice de intrare* ere"ii
de#$r"itori #ub"iri )i alte elemente ale nc$erilor* acce#ibile din a!ar$* inclu#i& cele dotate cu gratii
metalice>
26 e o(i"ia a doua #e a!l$ #a!eurile )i dulaurile metalice entru $#trarea banilor )i a &alorilor>
36 #i#temul de #emnali(are a($ antiincendiar$ #e tran#mite la uitrul de comand$
deartamental$ de a($* o#tul er#onalului de #er&iciu #au de a($* concentratoarele cu caacitate
mic$ #au #emnali(atorii autonomi. /e ermite in#talarea )i tran#miterea ace#tui #i#tem n gri7a unui
a(nic n incint$ #au la domiciliu altei er#oane cu care exi#t$ un contract n #cri# ri&ind anga7area
ace#tora entru a(a ca#ieriei. <ocurile de exercitare a #er&iciului de c$tre ace#te er#oane trebuie #$
!ie dotate cu leg$tur$ tele!onic$ #au radio cu organul municial 4returii6 al a!acerilor interne.
Po(i"ia a doua de a($ #e tran#mite e un num$r #earat al uitrului de comand$*
concentratorului #au #emnali(atorului>
46 e una din o(i"iile de a($ trebuie alicate di#o(iti&e de rece"ie5&eri!icare* menite #$
a#igure contolul buclelor de cablu la decularea de la #ur#a de energie electric$. 2#t!el de
di#o(iti&e )i #emnali(atoare cu alimentare din re(er&$ #e culea($ la uitru 4o#t6 rin linii de
tele!on>
56 #i#temul de #emnali(are a($ antiincendiar$ )i iluminarea ca#ei #e montea($ #earat )i #e
alimentea($ cu energie electric$ din di!erite #ur#e. 3oate in#tala"iile #e execut$ a#cun#. 8n ca(uri
exce"ionale #e admite in#talarea buclelor de cablu n "e&i metalice n interiorul nc$erii e
#tructuri ale con#truc"iilor de beton armat #au de beton>
66 #i#temul de #emnali(are a($ antiincendiar$ trebuie #$ core#und$ normelor n &igoare de
exloatare a in#tala"iilor 'automatic$ antiincendiar$ entru cl$diri )i in#tala"ii' )i li#telor obiectelor
deartamentale* re&$(ute a !i dotate cu #emnali(are a($ antiincendiar$ )i care #e a!l$ n
ermanent$ #tare de !unc"ionare>
76 n ca#ele de orice ti #ur#ele de iluminare* ri(ele )i alte borne #e deconectea($ de la re"eaua de
alimentare electric$ entru a5i li#i e in!ractori de o#ibilitatea de !olo#ire a burg.iilor electrice* a
ma)inelor de )le!uire a ung.iurilor etc.* n #coul #argeii deo(itelor metalice.
+oncentrarea la re"eaua electric$ n ca#$ #e e!ectuea($ la nceutul (ilei de munc$ numai de la
uitrele a(ei deartamentale* o#tului a(nicului* biroului conducerii unit$"ii economice )i ale
altor nc$eri i(olate de ca#$>
:6 ca#ele de#er&ite de #ubdi&i(iunile a(ei deartamentale a organelor a!acerilor interne* la
indica"ia admini#tra"iei ace#tora ot !i dotate #ulimentar cu in#trumente de a($>
96 #emnali(atorii de incendiu trebuie in#tala"i n bucle de cablu cu regim automat* n #coul
a#igur$rii !unc"ion$rii lor ermenente.
4. <a ntrerinderile* unde eliberarea #alariului )i altor l$"i e#te e!ectuat$ de alte er#oane* n
a!ar$ de ca#ieri* n locurile de reali(are de c$tre ace)tea a oera"iunilor de ca#$* n #coul a#igur$rii
ntegrit$"ii banilor )i a &alorilor* #e amena7ea($ ca#e anexe.
5. +a#a anex$ e#te o nc$ere de #er&iciu #ecial$ cu un dula metalic #au lad$ bi#ec"ional$* !ixat$
temeinic e elementele de con#truc"ie ale odelei )i ere"ilor. C)ile n ca#ele5anexe #nt dotate cu
($&oare #olide* lan" metalic )i &i(or* iar !ere#terele* gurile de canali(are etc.* #nt rote7ate de gratii
metalice* executate n modul #tabilit.
6. ;liberarea banilor n ca#ele5anexe #e e!ectuea($ numai rin g.i)ee #eciale* amena7ate con!orm
cerin"elor #tabilite entru toate ca#ieriile.
/e inter(ice #trict a l$#a mi7loace b$ne)ti )i .rtii de &aloare n ca#e5anexe n a!ara orelor de
rogram. Pn$ la terminarea (ilei de lucru tot numerarul )i &alorile* cu a(a re#ecti&$* trebuie
redate n ca#a rincial$ 4central$6 a unit$"ii economice.
7. +a#e5anexe #e amena7ea($* de a#emenea* la ntrerinderi comerciale de alimeta"ie ublic$*
de#er&ire #ocial$ )i alte organi(a"ii #imilare* unde c)tigul e (i #e nca#ea($ #au #e red$ n in#titu"ii
creditoare #au de telecomunica"ii* iar excedentul #tabilit nu de$)e)te 300 ruble. 8n ca(ul de$)irii
#umei men"ionate* acumulnd nca#$ri entru eliberarea #alariului )i altor l$"i* n organi(a"ii #e
amena7ea($ o ca#$ con!orm cerin"elor men"ionate n re(entele %ecomand$ri.
2nexa nr. 3
la Normele entru e!ectuarea
oera"iunilor de ca#$ n
economia na"ional$ a %eublicii Moldo&a
?????????????????????????????
ntrerinderea* organi(a"ia.
/ec"ia???????????????????????
' ) T nr2999999999999
de inventariere a numerarului
'?????' ????????????????????19????????
a!lat n??????????????????????????????????????????
) H $ T ' N :
<a momentul ini"ial al in&entarierii toate #critele de l$"i )i nca#$ri de numerar n
contabilitate )i toate mi7loacele b$ne)ti* trecute n r$#underea mea* #nt nregi#trate*
iar cele retra#e* #nt trecute la c.eltuieli.
Per#oana cu r$#undere material$
?????????????????????? ??????????????????? ???????????????????
!unc"ia #emn$tura numele* renumele
8n ba(a ordinului 4di#o(i"iei6 din '????' ??????????????????19??nr. ???????
a !o#t e!ectuat$ in&entarierea mi7loacelor b$ne)ticon!orm #itua"iei din
'?????' ??????????????????19 ????la in&entariere #5au #tabilit urm$toarele:
16 numerar ?????????????????????????rub.???????????????????co.
26 timbre o)tale ????????????????????rub.???????????????????co.
36 ????????????????????????????????rub.???????????????????co.
46 ????????????????????????????????rub.???????????????????co.
3otal numerarului e!ecti&??????????????rub.???????????????????co.
????????????????????????????????????????????????????? .2
4n litere6

+on!orm datelor de e&iden"$ ????????rub.???????????????????co.
%e(ultatul in&entarierii: excedent ??????? li#$ de bani?????????
Cltimele numerare ale ordinelor de ca#$:
de nca#$ri nr. ????????????????????* de l$"i nr.????????????????
Pre)edintele comi#iei
???????????????????? ?????????????????????? ??????????????????
4!unc"ia6 4#emn$tura6 4numele* renumele6
Membrii comi#iei:
???????????????????? ?????????????????????? ???????????????????
4!unc"ia6 4#emn$tura6 4numele* renumele6
???????????????????? ?????????????????????? ???????????????????
4!unc"ia6 4#emn$tura6 4numele* renumele6
???????????????????? ?????????????????????? ???????????????????
4!unc"ia6 4#emn$tura6 4numele*renumele6
+on!irm rimirea mi7loacelor b$ne)ti enumerate n act )i $#trarea ace#tora #ub r$#underea mea.
' ???? ' ???????????????? 19 ????
Moti&area excedentului #au li#ei de bani ???????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
Per#oana cu r$#undere material$
,eci(ia conduc$torului ntrerindrii?????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????
'?????' ??????????????????19 ????? ???????????????????????
4#emn$tura6
2ctul #e !olo#e)te entru re!lectarea re(ultatelor in&entarierii mi7loacelor b$ne)ti e!ecti&e 4banilor
n numerar* timbrelor o)tale ).a.6* a!late n ca#a ntrerinderii.
+omi#ia controlea($ numerarul b$ne#c rin recalcularea tuturor banilor din ca#$* .rtiilor de
&aloare* carnetelor de cecuri limitate etc. 2ctul #e ntocme)te n dou$ exemlare )i #e #emnea($ de
c$tre comi#ia de in&entariere )i er#oana cu r$#undere material$. Cn exemlar al actului #e
tran#mite n contabilitatea ntrerinderii* al doilea r$mne la er#oana cu r$#undere material$.
Pn$ la nceerea in&entarierii de la !iecare er#oan$ cu r$#undere material$ #au gru$ de
er#oane r$#un($toare de integritatea mi7loacelor b$ne)ti* #e ia o c.itan"$. +.itan"a #e include n
titlul !ormularului.
8n ca(ul nlocuirii er#oanelor cu r$#undere material$* actul #e ntocme)te n trei exemlare
4entru er#oana cu r$#undere material$* ce a redat &alorile* er#oana cu r$#undere material$* ce
a rimit &alorile )i contabilitatea6.