Sunteți pe pagina 1din 92

2

1. Mulimea numerelor reale
1.. Scrierea n baza zece:
d c b a abcd + + + = 10 10 10
2 3

a-cifra miilor; b-cifra sutelor; c-cifra zecilor; d-cifra unitilor;
001 . 0 01 . 0 1 . 0 10
10 10 10 10 ,
3 2 1
+ + + =
= + + + =

g f e a
g f e a efg a

e-cifra zecimilor; f-cifra sutimilor; g-cifra miimilor.

2. Fracii
-Fracii zecimale finite: ;
100
, ;
10
,
abc
bc a
ab
b a = =
-Fracii zecimale periodice:-
simple: ;
99
) ( , ;
9
) ( ,
a abc
bc a
a ab
b a

=

=
mixte: ;
990
) ( , ;
90
) ( ,
ab abcd
cd b a
ab abc
c b a

=

=
3.. Rapoarte i proporii
, , ; 0
*
Q n k
n b
n a
b
a
b raport numeste se
b
a
=

=
k se numete coeficient de proporionalitate ;
Proprietatea fundamental a proporiilor:


c b d a
d
c
b
a
= =


4. Proporii derivate:

=
+
+
=

= = =
=
.
2
2
2
2
d
c
b
a
sau
d b
c a
b
a
sau
d b
c a
b
a
d
d c
b
b a
sau
d c
c
b a
a
d
b
c
a
sau
a
c
b
d
sau
c
d
a
b
d
c
b
a

3

5. Sir de rapoarte egale:
n
n
n
n
b b b b
a a a a
b
a
b
a
b
a
+ + + +
+ + + +
= = = =
.....
....
.........
3 2 1
3 2 1
2
2
1
1
;
( ) ( )
n n
b b b b i a a a a ,.... , , ,...... , ,
3 2 1 3 2 1
sunt direct
proporionale k
b
a
b
a
b
a
n
n
= = = = ..
2
2
1
1
.
( ) ( )
n n
b b b b i a a a a ,.... , , ,...... , ,
3 2 1 3 2 1
sunt invers
proporionale
n n
b a b a b a = = = ..
2 2 1 1


6. Modulul numerelor reale Proprieti:

0 ,
0 , 0
0 ,
a a
a
a a
def a

1. R a a , 0 ; 2. 0 , 0 = = a a ;
3. R a a a = , ; 4. b a b a = = , ;
5. b a b a = ; 6.
b
a
b
a
= ;
7. b a b a b a + ;
8. 0 , , = = a a x a x ;
9. 0 ], , [ , a a a x a x ;
10. 0 ], , [ ] , [ , + a a a x a x .


7. Reguli de calcul n R
1. ( ) ; 2
2 2
2
b ab a b a + + = +
2. ( ) ; 2
2 2
2
b ab a b a + =
3. (a+b)(a-b= a
2
-b
2
;
4
4. ( ) ca bc ab c b a c b a 2 2 2
2 2 2
2
+ + + + + = + +
5. ( )
3 2 2 3
3
3 3 b ab b a a b a + + + = + ;
6. ( )
3 2 2 3
3
3 3 b ab b a a b a + = ;
7. ) )( (
2 2 3 3
b ab a b a b a + + = ;
8. ) )( (
2 2 3 3
b ab a b a b a + + = + .

8. Puteri cu exponent ntreg


factori n
n
a a a a def a ......

. . 8 0 ; . 4
0 , . 7 ) ( . 3
0 ,
1
. 6 . 2
) ( . 5 ; 0 0 ; ; 1 . 1
1
n m a a a a
a
a
b
b
a
b
a
b a b a
a
a
a a a a
a a a a a
n m n m
n
m
n
n
n
n n n
n
n n m n m
n m n m n o
= = =
=

=
= =
= = = =
9. Proprietile radicalilor de ordinul doi
1. R a a a = , 0
2

2. b a b a =
3. 0 , = b
b
a
b
a

4.
2
) (
n
n n
a a a = = ,
5.
2 2
2 2
b a a b a a
b a

+
=
unde a-b=k .


5
10. Medii
Media aritmetic
2
y x
m
a
+
=
Media geometric y x m
g
=
Media ponderat ponderile q p
q p
y q x p
m
p

+
+
= , ;
Media armonic
y x
xy
y x
m
h
+
=
+
=
2
1 1
2
.
Inegalitatea mediilor
2
2 y x
xy
y x
xy +

+


11. Ecuaii

0 , 0 = = + a
a
b
x b x a
0 ,
2
= = a a x a x ;
a
ac b b
x c x b x a
2
4
0
2
2 , 1
2

= = + + .
. 0 4 , 0
2
ac b a
. 0 , a x a a x = =
2
0 , a x a a x = =
[ ] ) 1 , [ 1 + + = a a x a x a a x .

12. Procente

p % din N = N
p

100

6
D =
12 100
n p S
. Dobnda obinut prin depunerea la banc a unei
sume S de bani pe o perioad de n luni cu procentul p al dobndei
anuale acordate de banc .
Ct la sut reprezint numrul a din N.
x % din N =a
N
a
x
100
= .

13. Partea ntreag

1. [ ] { } x x x + = , R x , [ ] Z x i { } ) 1 , 0 [ x

2. [ ] < x x [ ] 1 + x [ ] 1 + < = a x a a x

3. [ ] [ ] y x = Z K a. . [ ] 1 1 , , < + y x k k y x

4. [ ] [ ] x k k x + = + , Z k , R x

5. { } { } x k x = + , R x , Z k

6. Dac { } { } Z y x y x =

7. Dac R x [ ] [ ] [ ] Z x x =
{ } [ ] 0 = x , [ ] { } 0 = x , { } { } { } x x =
8. Identitatea lui Hermite [ ] [ ] x x x 2
2
1
=

+ + , R x

9. [ ] [ ] [ ] y x y x + + , R y x ,

10. Prima zecimal, dup virgul, a unui numr N este dat
de { } [ ] N 10 sau [ ] ( ) [ ] 10 N N
7
2. Inegaliti

1. 1 > a
k k
a a <
1
1 k
( ) 1 , 0 a
1
<
k k
a a 1 k
2. b a < 0 ( )( ) 0
n n m m
b a b a N n m ,
3. 2
1
+
a
a ( ) 0 > a 2
1
+
a
a . 0 < a
4.
k 2
1
<
1
1
+ k k
= k - 1 k

k 2
1
>
1
1
+ + k k
= 1 + k - k .
5.
2
2 2
b a +

2
2

+ b a
ab R b a ,
6.
b a
b a
+
+
2 2

+
2
b a
b a
ab
1 1
2
+
, 0 , > b a
7. ca bc ab c b a + + + +
2 2 2
R c b a , ,
8. ) ( ( )
2
2 2 2
3 c b a c b a + + + + c b a , , R
9. ( ) c b a
c b a
c b a
+ +
+ +
+ +
3
1
2 2 2
R c b a , ,
10. ( ) 0 , ,
3
3
+ + + + c b a c b a c b a
11. ( )( ) ( )
n n n n
a a a a a a a a a a n
1 3 2 1 2 1
2 2
1
... ... 2 ... 1

+ + + + + +
12. ( ) ( )
2
1
2 2
1
... ...
n n
a a a a n + + + + , N n
13. . 0 , , ,
2 2
2
>

+
b a N n
b a b a
n n

14. . 0 , 2 0 >
+
+
< < < r
r b
r a
b
a
b
a

0 , 1 >
+
+
> < r
r b
r a
b
a
b
a

8
15. x a ( ) 0 > a . a x a
16. b a b a + , R b a , sauC.
17.
n n
a a a a a + + ... ...
1 2 1
, in R sau C .
18. b a b a in R sau C .
19.
( ) n n n n n n n
1
1
1
1
1 1 1
2

=

( ) n n n n n
1
1
1
1
1
!
1

<

20. Z b a , , Z n m , , Q
n
m
. 1
2 2
nb ma
21. Numerele pozitive c b a , , pot fi lungimile laturilor unui triunghi
dac i numai dac
*
, ,
+
R z y x i a.
, z y a + = , z x b + = . y x c + =
22. 1

b a
b
a
b a 0 , > b a ,
23. . 6 , ,
*

+
+
+
+
+

+
b
a c
a
c b
c
b a
R c b a
24. Dac 0 ,...,
1

n
x x si k x x
n
= + +...
1
constant atunci produsul
n
x x x ...
2 2
e maxim cnd . ...
1
n
k
x x
n
= = =
25. Dac. 0 ,...,
1
<
n
x x si k x
i
n
i
=

=1
constant
n
x x + + ...
1
e
minim atunci cnd . ...
1
n
n
k x x = = =
26. Dac 0 ,...,
1

n
x x si = = + + k x x
n
...
1
constant atunci
n
p
n
p p
x x x ...
1 1
2 2
este maxim cnd
n i N p
p p
k
p
x
p
x
p
x
i
n n
n
, 1 , ,
...
...
*
1 2
2
1
1
=
+ +
= = =


9
27. Teorema lui Jensen:
Dac : f , R ( interval) si
( )
( ) ( )
2 2
2 1 2 1
x f x f x x
f
+2 1
, x x
( )
( ) ( )
n
x f x f
n
x x
f
n n
+ +

+ +


... ...
1 2


i
x , . , 1 n i =
28. Inegalitatea mediilor .
...
...
1
...
1
1
1
1
n
a a
a a
a a
n
n
n
n
n
+ +

+ +

29. ( ) .
1
...
1
...
2
1
2 1
n
a a
a a a
n
n

+ + + + + . , 1 , 0 n i a
i
=
egalitate cnd . , 1 , , n j i aj a
i
= =
30. Inegalitatea lui Cauchy-Buniakowsky-Schwartz.
( )( ) ( )
2
1 1
2 2
1
2 2
1
... ... ...
n n n n
b a b a b b a a + + + + + + . , R b a
i i

31. Inegalitatea mediilor generalizate: . " "
bj
aj
bi
ai
= =


1
1
1
1
... ...

+ +

+ +
n
a a
n
a a
n n
, , , ,
+
R b a
i i

. , R

32.
n
a a
n
a a
n n
+ +

+ + ... ...
1
2
1
2 2
1

33.Inegalitatea lui Bernoulli:
( ) . , 1 , 1 1 N n a na a
n
+ +

10


3.Mulimi. Operaii cu mulimi.

1. Asociativitatea reuniunii si a interseciei:
A (B C)=(A B) C A (B C)=(A B) C
2. Comutativitatea reuniunii si a interseciei:
A B=B A A B=B A
3. Idempotena reuniunii si interseciei:
A A=A A A=A
4. A =A A =
5. Distributivitatea reuniunii fa de intersecie:
A (B C)=(A B) (A C)
6. Distributivitatea interseciei fa de reuniune:
A (B C)=(A B) (A C)
7. A,B E, (A B)= A B
(A B)= A B
8. A E, ( A)=A
9. A\B= (A B)
10. A\(B C)=(A\B)\C
A\(B C)=(A\B) (A\C)
(A B)\C=(A\C) (B\C)
(A B)\C=A (B\C)=(A\C) B
11. A(B C)=(AB) (AC)
A(B C)=(AB) (AC)
A(B\C)=(AB)\ (AC)
ABBA
A B( x) (xA=>xB)
A B ( x)((xA) (x B))
xA B (xA) (xB)
xA B (xA) (xB)
xC
E
A (xE) (x A)
xA\B (xA) (x B)
11

12. Relaiile lui de Morgan
1. (p q)=p q, (p q)= p q .
2. p (q r) = (p q) (p r), p (q r)=(p q) (p r).
3. p p=A, p p = F.
4. p q p q.
5. pq (pq) (qp) (p q) ( q p).
6. p A = p , p A=A
7. p q = q p , p q = q p
8. (p)=p
9. p p =F , p p =A
10. (p q) r = p (q r)
(p q) r = p (q r)
11. p F = p p F = F12
4. Progresii

1. iruri

Se cunosc deja irul numerelor naturale 0,1,2,3,4,.,irul
numerelor pare 2,4,6, Din observaiile directe asupra acestor iruri,
un ir de numere reale este dat n forma ,..... , ,
3 2 1
a a a unde
3 2 1
, , a a a sunt termenii irului iar indicii 1,2,3, reprezint poziia pe
care i ocup termenii n ir.
Definiie: Se numete ir de numere reale o funcie f: N*R ,
definit prin f(n)=a
n

Notm ( )
* N n n
a

irul de termen general , a
n

Observaie: Numerotarea termenilor unui ir se mai poate face ncepnd
cu zero: ,..... , ,
2 1 0
a a a

i
a
, i 1 se numete termenul de rang i.
Un ir poate fi definit prin :
a) descrierea elementelor mulimii de termeni. 2,4,6,8,..
b) cu ajutorul unei formule a
n
=2n
c) printr-o relaie de recuren. 2
1
+ =
+ n n
a a
Un ir constant este un ir n care toi termenii irului sunt constani :
5,5,5,5,..
Dou iruri
n n n n
b a ) ( , ) ( sunt egale dac N n b a
n n
= ,
Orice ir are o infinitate de termeni.
13
2. Progresii aritmetice

Definiie: Se numete progresie aritmetic un ir n care diferena
oricror doi termeni consecutivi este un numr constant r, numit raia
progresiei aritmetice.
1. Relaia de recuren ntre doi termeni consecutivi:

1 ,
1
+ =
+
n r a a
n n

2. a
1
,a
2,
a
n-1
, a
n
, a
n+1
sunt termenii unei progresii aritmetice

2
1 1 +
+
=
n n
n
a a
a

3. Termenul general este dat de :

( )r n a a
n
1
1
+ =

4. Suma oricror doi termeni egal departai de extremi este egal cu
suma termenilor extremi :

n k n k
a a a a + = +
+ 1 1

5. Suma primilor n termeni :

( )
2
1
n a a
S
n
n
+
=

6. irul termenilor unei progresii aritmetice:
r a r a r a a 3 , 2 , ,
1 1 1 1
+ + + ,.

( )r n m a a
n m
=

7. Trei numere x
1,
x
2
, x
3
se scriu n progresie aritmetic de forma :
x
1
= u v x
2
= u x
3
= u + v u,v

.

8. Patru numere x
1,
x
2
, x
3
, x
4
se scriu n progresie aritmetic
astfel:
x
1
= u 3v, x
2
= u v , x
3
= u + v , x
4
= u + 3v, u,v

.
9. Dac
2
1
1 +
+
+

k
k
k
k
i
a
a
a
a
a14

4. Progresii geometrice

Definiie : Se numete progresie geometric un ir n care raportul
oricror doi termeni consecutivi este un numr constant q, numit
raia progresiei geometrice.

1. Relaia de recuren : 1 ,
1
=
+
n q b b
n n

2. b
1
,b
2,
b
n-1
, b
n
, b
n+1
sunt termenii unei progresii geometrice cu
termeni pozitivi
1 1 +
=
n n n
b b b
3. Termenul general este dat de :
1
1

=
n
n
q b b

4. Produsul oricaror doi termeni egal departati de extremi este egal
cu produsul extremilor

n k n k
b b b b =
+ 1 1

5. Suma primilor n termeni ai unei progresii geometrice :

q
q
b S
n
n

=
1
1
1

6. irul termenilor unei progresii geometrice :
,.... ,... , ,
1
2
1 1 1
n
q b q b q b b

7. Trei numere x
1,
x
2
, x
3
se scriu n progresie geometric de forma :
x
1
=
v
u
x
2
= u x
3
= v u , +
*
, R v u
8. Patru numere x
1,
x
2
, x
3
, x
4
se scriu n progresie geometric astfel :
x
1 =
3
v
u

x
2 =

v
u

x
3
= v u
x
4
=
3
v u +
*
, R v u
15

5. Funcii


I. Fie : AB.
1) Funcia este injectiv,dac
x,y A, x y=>(x) (y).
2) Funcia este injectiv,dac din (x)=(y) =>x=y.
3) Funcia f este injectiv, dac orice paralel la axa 0x
intersecteaz graficul funciei n cel mult un punct.

II.
1)Funcia este surjectiv, dac y B, exist cel puin un
punct x A, a.. (x)=y.
2) Funcia este surjectiv, daca (A) =B.
3) Funcia este surjectiv, dac orice paralel la axa 0x, dus
printr-un punct al lui B, intersecteaz graficul funciei n cel
puin un punct.

III.
1) Funcia este bijectiv dac este injectiv i surjectiv.
2) Funcia este bijectiv dac pentru orice y B exist un
singur x A a.. (x) =y (ecuaia (x)=y,are o singur
soluie,pentru orice y din B)
3) Funcia este bijectiv dac orice paralel la axa 0x, dus
printr-un punct al lui B, intersecteaz graficul funciei ntr-un
punct i numai unul.

IV.
1
A
: AA prin 1
A
(x) =x, x A.
1) Funcia : AB este inversabil , dac exist o funcie
g:BA astfel nct g o = 1
A
si o g =1
B
, funcia g este
inversa funciei i se noteaz cu
-1
.
2) (x) = y <=> x=
-1
(y)
3) este bijectiv <=> este inversabil.

16
V. Fie :AB si g: BC, dou funcii.

1) Dac si g sunt injective, atunci g o este injectiv.
2) Dac si g sunt surjective,atunci g o este surjectiv.
3) Dac si g sunt bijective, atunci g o este bijectiv.
4) Dac si g sunt (strict) crescatoare,atunci g o este
(strict) crescatoare.
5) Dac si g sunt (strict) descrescatoare, atunci g o este
(strict) descrescatoare.
6) Dac si g sunt monotone, de monotonii diferite,atunci
g o este descrescatoare.
7) Dac este periodic, atunci g o este periodic.
8) Dac este par, atunci g o este par.
9) Dac si g sunt impare, atunci g o este impar,
10) Dac este impar si g par, atunci g o este par.

VI. Fie : A B si g:BC, dou funcii.

Dac g o este injectiv, atunci este injectiv.
Dac g o este surjectiv, atunci g este surjectiv.
Dac g o este bijectiv, atunci este injectiv si g
surjectiv.
Dac ,g: A B iar h: B C bijectiv si h o = h o ,
atunci = g.

VII. Fie : AB si X,Y mulimi oarecare.
Funcia este bijectiv, dac i numai dac oricare ar fi
funciile
u,v: XA,din o u = o v, rezult u=v.
Funcia este surjectiv, daca i numai dac oricare ar fi
funciile u,v :BY, din u o = v o , rezult u=v
17

VIII.
1)Dac :AB este strict monoton,atunci este injectiv.
2) Daca : RR este periodic i monoton, atunci este
constant.
3) Daca : RR este bijectiv i impar,atunci
-1
este
impar.
4) Fie A finit i :AA. Atunci este injectiv <=> este
surjectiv.

IX. Fie : E F, atunci

1) injectiv <=> () g : F E (surjectiv) a.i. g o =1
E.
2) surjectiv <=>() g : EF (injectiv) a.i. o g =1
F
3) bijectiv <=> inversabil.

X. Fie : E F.
1)Funcia este injectiv dac i numai dac () A,B E
(A B) = (A) (B).
2) Funcia este surjectiv dac i numai dac () B F
exist A E, astfel nct (A)=B.
3) Funcia este injectiv dac (A B)=(A) (B),
A, B E.

XI. Fie : E F si A E, B E, atunci
(A) ={y F x A a.i. (x)=y}

-1
(B) = {x E (x) B}.

1.Fie : E F si A,B E, atunci
a) A B => (A) (B),
b) (A B)= (A) (B),
c) (A B) (A) (B),
d) (A) (B) (A B).18
2.Fie : E F si A,B F atunci

a) A B =>
-1
(A)
-1
(B),
b)
-1
(A)
-1
(B)
--1
(A B),
c)
-1
(A)
-1
(B) =
-1
( A B),
d)
-1
(A)
-1
(B) =
-1
(A B),
e)
-1
(F) = E.Funcia de gradul al doilea

Forma canonic a funciei f:RR,
0 , , , , ) (
2
+ + = a R c b a c bx ax x f este
R x
a a
b
x a x f

+ = ,
4 2
) (
2
;
Graficul funciei este o parabol de vrfa a
b
V
4
,
2
, unde
ac b 4
2
=


0 a
f este convex;0 ; x
1
,x
2
C
f(x) >0, R x ;a a
b
V
4
,
2
- punct
de minim;

19

0 = , x
1
=x
2
R
f(x) 0, R x ;
f(x)=0
a
b
x
2
=


R x x
2 1
, 0 f(x) 0,
) , [ ] , (
2 1
+ x x x ;
f(x)<0, ) , (
2 1
x x x


Pentru


a
b
x
2
, funcia este strict descresctoare;
Pentru ), ,
2
[ +
a
b
x funcia este strict cresctoare

20


a<0 funcia este concav

0 ; x
1
,x
2
C

f(x) <0, R x ;a a
b
V
4
,
2
- punct de
maxim0 = , x
1
=x
2
R

f(x) 0, R x ;
f(x)=0
a
b
x
2
=


R x x
2 1
, 0
f(x) 0, ] , [
2 1
x x x ;
f(x)<0,
) , ( ) , (
2 1
+ x x x

21
Pentru


a
b
x
2
, funcia este strict cresctoare;
Pentru ), ,
2
[ +
a
b
x funcia este strict descresctoare.

6. NUMERE COMPLEXE

1. NUMERE COMPLEXE SUB FORM ALGEBRIC

= + = = 1 , , ,
2
i R b a ib a z z C

- mulimea numerelor complexe.
z=a+ib=Re z+Im z

OPERAII CU NUMERE COMPLEXE
Fie id c z ib a z + = + =
2 1
, . Atunci:
1. d b si c a z z = = =
2 1
.
2. ). ( ) (
2 1
d b i c a z z + + + = +
3. ). ( ) (
2 1
c b d a i d b c a z z + + =
4. ,
1
ib a z = conjugatul lui
1
z
5.
2 2 2 2
2
1
d c
d a c b
i
d c
d b c a
z
z
+

+
+
+
=
6.
2 2 2 2
1
1
b a
b
i
b a
a
z +

+
= .

22
PUTERILE LUI i

1. 1
4
=
k
i ;
2. i i
k
=
+1 4
;
3. 1
2 4
=
+ k
i ;
4. i i
k
=
+3 4
;
5. i
i
i
i
i
n
n
= = =

1
,
1
1
;
6.

= = =

impar n i
par n i
i i i
n
n
n n n n
,
,
) 1 ( ) (


PROPRIETILE MODULULUI
2 2
b a z + =
- modulul nr. complexe

1. 0 0 , 0 = = z z z 2.
2
z z z = 3. z z =
4.
2 1 2 1
z z z z =
5. 0 ,
2
2
1
2
1
= z
z
z
z
z

6.
2 1 2 1 2 1
z z z z z z + 7.
n
n
z z =
8. z z z R z C z = = 0 Im ;

ECUAII:

+ +

+ +
=
+ = + =
2 2
2 2 2 2
2 , 1
2 , 1
2
b a a
i
b a a
z
ib a z ib a z

+ dac b pozitiv; - dac b negativ
23
0
2
0 4
2
4
0
2 , 1
2
2
2 , 1
2


=
=

= = + +
daca
a
i b
x
sau ac b daca
a
ac b b
x c bx ax
NUMERE COMPLEXE SUB FORM GEOMETRIC
Forma trigonometric a numerelor complexe:
z= ) sin (cos i + ,

= + =
IV b a
III II b a
I b a
k k
a
b
arctg
) , ( , 2
, ) , ( , 1
) , ( , 0
,

=
2 2
b a z + =
se numete raza polar a lui z
Fie z
1
= ) sin (cos
1 1 1
i + i z
2
= ) sin (cos
2 2 2
i + ;
z
1
=z
2 k i a Z k exista si + = =
2 1 2 1
. ,

) sin( ) [cos(
2 1 2 1 2 1 2 1
+ + + = i z z
) sin (cos
1 1 1 1
i z =
24
)] sin( ) [cos(
1 1
1 1
1 1

+ = i
z

[ ] ) sin( ) cos(
1 2 1 2
1
2
1
2

+ = i
z
z

R n n i n z
n n
+ = ), sin (cos
1 1 1 1

1 , 0 ),
2
sin
2
(cos
1 1
1 1

+
+
+
= n k
n
k
i
n
k
z
n n

7. FUNCTIA EXPONENTIAL

Def. f: R (0,), f(x)= 1 , 0 , a a a
x

Dac a 1 f este strict cresctoare

2 1
2 1
x x
a a x x
Dac a ( ) 1 , 0 f este strict descresctoare

2 1
2 1
x x
a a x x
Proprieti:
Fie a,b ( ) R y x b a , , 1 , , , 0
25

( )
( )
x
x
x
x
x
x
y x
y
x
y x
y
x
y x
x
y x y x
a defineste se nu a pentru
a
a
a
a
b
b
a
b
a
a a
a
a
a a
a a b a
a a a
, 0
0 ,
1
1
0 ,
0 ,
0

=
=
=

=
=
=
=

+
Tipuri de ecuaii:

1. a b x f b a a b
a
x f
log ) ( 0 , 1 , 0 ,
) (
= =
2. a ) ( ) ( 1 , 0 ,
) ( ) (
x g x f a a a
x g x f
= =
3. a b x g x f b a b a b
a
x g x f
log ) ( ) ( 1 , , 0 , ,
) ( ) (
= =
4. ecuaii exponeniale reductibile la ecuaii algebrice printr-o
substituie.
5. ecuaii ce se rezolv utiliznd monotonia funciei
exponeniale.

Inecuaii
a>1, ) ( ) (
) ( ) (
x g x f a a
x g x f

a ) ( ) ( ) 1 , 0 (
) ( ) (
x g x f a a
x g x f

26

FUNCTIA LOGARITMIC

Def: f:(0,) R, f(x)= x
a
log , 1 , 0 a a ,x>0
Dac a 1 f este strict cresctoare

2 1 2 1
log log x x x x
a a

Dac a ( ) 1 , 0 f este strict descresctoare

2 1 2 1
log log x x x x
a a

Proprieti:
Fie a,b ( ) R m y x c b a c ), , 0 ( , , 1 , , , , 0


y x
y
x
y x y x
x y x a
a a a
a a a
a
y
log log log
log log log
log 0
=
+ =
= =

27
. 1 log , 0 1 log
,
log
log
1
,
log
log
log
log log , log
log log log
= =
= =
= =
= =
a
a x c a
a
b a
b
b
b m b m a
a a
x a c
b
a c
c
a
a
m
a
m
a
a b b

Tipuri de ecuaii:

1.
b
x f
x f x g f g f b x g ) ( ) ( 1 , 0 , , ) ( log
) (
= =
2. ) ( ) ( ) ( log ) ( log x g x f x g x f
a a
= =
3.
) ( log
) ( ) ( log ) ( log
x g
b a
b
a x f x g x f = =
4. ecuaii logaritmice reductibile la ecuaii algebrice printr-o
substituie.
5. ecuaii ce se rezolv utiliznd monotonia funciei logaritmice.

Inecuaii

a>1, ) ( ) ( ) ( log ) ( log x g x f x g x f
a a

a ) ( ) ( ) ( log ) ( log ) 1 , 0 ( x g x f x g x f
a a288. BINOMUL LUI NEWTON
n 1664 Isaac Newton (1643-1727) a gsit urmtoarea formul
pentru dezvoltarea binomului (a+b)
n
. Dei formula era cunoscut nc din
antichitate de ctre matematicianul arab Omar Khayyam (1040-1123),
Newton a extins-o i pentru coeficieni raionali.

TEOREM: Pentru orice numr natural n i a i b numere reale
exist relaia:

( )
n
n
n
k k n
k
n
n
n
n
n
n
n
n
b C b a C b a C b a C a C b a + + + + + + = +

..... ..........
2 2
2
1
1 0

(1)
Numerele
n
n n n
C C C ,...., ,
1 0
se numesc coeficienii binomiali ai
dezvoltrii;
Este necesar s se fac distincie ntre coeficientul unui termen
al dezvoltrii i coeficientul binomial al acelui termen.
Exemplu: (a+2b)
4
= a
4
+ 4a
3 .
2b+..
Coeficientul celui de-al doilea termen este 8 iar
coeficientul binomial este C
4
1
=4;
Pentru (a-b)
n
avem urmtoarea form a binomului lui Newton:


( )
n
n
n
n k k n
k
n
k n
n
n
n
n
n
n
b C b a C b a C b a C a C b a ) 1 ( ..... ) 1 ( . ..........
2 2
2
1
1 0
+ + + + =


(1)

Proprieti:

1. Numrul termenilor dezvoltrii binomului (a+b)
n
este n+1;
Dac n=2k coeficientul binomial al termenului din mijloc al dezvoltrii
este C
n
k
i este cel mai mare.
Dac n=2k+1 C
n
k
i C
n
k+1
sunt egali i sunt cei mai mari;
C
n
o
<C
n
1
<<C
n
k
>C
n
k+1
>..>C
n
n
daca n este par, n=2k
29
C
n
o
<C
n
1
<<C
n
k
=C
n
k+1
>..>C
n
n
daca n este impar, n=2k+1.

2. Coeficienii binomiali din dezvoltare, egal deprtai de termenii
extremi ai dezvoltrii sunt egali ntre ei.


k n
n
k
n
C C

=

(2)

3. Termenul de rang k+1 al dezvoltrii (sau termenul general al
dezvoltrii) este

n k b a C T
k k n
k
n k
,...., 2 , 1 , 0 ,
1
= =

+
(3)

Formula binomului lui Newton scris restrns are forma:

( )

=

= +
n
k
k k n
k
n
n
b a C b a
0
.
(4)
4. Relaia de recuren ntre termenii succesivi ai dezvoltrii este
urmtoarea:

a
b
k
k n
T
T
k
k

=
+
+
1
1
2

(5)
5. Pentru a=b=1 se obine

n
n
n n n n
C C C C ) 1 1 ( ... ..........
2 1 0
+ = + + + +

(6)
ceea ce nseamn c numrul tuturor submulimilor unei mulimi cu n
elemente este 2
n
.
309. Vectori i operaii cu vectori

Definiie:
Se numete segment orientat, o pereche ordonat de
puncte din plan;
Se numete vector, mulimea tuturor segmentelor
orientate care au aceeai direcie, aceeai lungime i acelai
sens cu ale unui segment orientat.
Observaii:
Orice vector AB se caracterizeaz prin:
- modul(lungime,norm), dat de lungimea segmentului
AB;
- direcie, dat de dreapta AB sau orice dreapt paralel
cu aceasta;
- sens, indicat printr-o sgeat de la originea A la
extremitatea B.
Notaii: AB vectorul cu originea A i extremitatea B;
2
0
2
0
) ( ) ( y y x x AB + = - modulul vectorului AB unde
A(x
0
,y
0
), B(x.y).
Definiie:
Se numesc vectori egali, vectorii care au aceeai direcie,
acelai sens i acelai modul. Doi vectori se numesc opui dac
au aceeai direcie, acelai modul i sensuri contrare:
- AB = BA .
Adunarea vectorilor se poate face dup regula triunghiului sau
dup regula paralelogramului:
31

R v sau v = = = , 0 0 0
v v v v Daca = , 0 , 0 are direcia i sensul
vectorului v dac 0 i sens opus lui v dac 0 .
Definiie:
Doi vectori se numesc coliniari dac cel puin unul este nul sau
dac amndoi sunt nenuli i au aceeai direcie. n caz contrar
se numesc necoliniari.
vectori coliniari vectori necoliniari

Teorem:
Fie 0 u i v un vector oarecare.
Vectorii u i v sunt coliniari u v i a R = . . .
32
Punctele A, B, C sunt coliniare
AC AB i Ra coliniari sunt AC si AB = . . .
CD si AB CD AB sunt coliniari;
Dac u i v sunt vectori necoliniari atunci
0 0 . . , = = = + y x v y u x i a R y x .

Teorem: Fie a i b doi vectori necoliniari. Oricare ar fi
vectorul v , exist ) ( , unice R astfel nct b a v + = .
Vectorii a i b formeaz o baz.
, se numesc coordonatele vectorului v n baza ( ) b a, .

Definiie:
Fie XOY un reper cartezian. Considerm punctele A(1,0),
B(0,1). Vectorii OB j si OA i = = se numesc versorii axelor
de coordonate. Ei au modulul egal cu 1, direciile axelor i
sensurile semiaxelor pozitive cu OX i OY.


Baza ( ) j i, se numete baz ortonormat.


33

j y i x B A B A v + = + = ' ' ' ' ' ' x=x
B
- x
A
, y=y
B
- y
A

j v pr i v pr v
OY OX
+ =
2 2
) ( ) (
A B A B
y y x x AB + =
Teorem:
Fie ) ' , ' ( ), , ( y x v y x u . Atunci:
1) u +v are coordonatele (x+x.y+y);
2) v R , are coordonatele ( x, y);
3) ) ' , ' ( ), , ( y x v y x u sunt coliniari
. 0 ' ' . 0 ' , ' ,
' '
= = = y x xy y x k
y
y
x
x

4) Produsul scalar a doi vectori nenuli.
]. , 0 [ , ) , ( cos = = v u m unde v u v u
2 2 2 2
) ' ( ) ' (
' '
cos
y x y x
y y x x
+ +
+
=
0 ] ,
2
( ; 0 ]
2
, 0 [ v u v u


Fie ) ' , ' ( ), , ( y x v y x u nenuli. Atunci:
. 0 ' ' 0 = + = y y x x v u v u


. 0 ; 1
. 0 0
. , 0
2
= = =
= =
=
j i j j i i
u u u
u u u u

Vectori de poziie. Dac
B A
r r ,
sunt vectori de poziie, atunci:
A B
r r AB =34


10. Funcii trigonometrice

Semnul funciilor trigonometrice:


Sin: [ ] 1 , 1
2
,
2

arcsin:[-1,1]

2
,
2Cos: [ ] [ ] 1 , 1 , 0


arccos:[-1,1] [ ] , 0
35Tg: R

2
,
2
arctg:R

2
,
2


Reducerea la un unghi ascuit
Fie u )
2
, 0 (

Notm sgn f= semnul funciei f; cof = cofuncia lui f

=
=
=


impar k u u k f
par k u u k f
u k
, cos )
2
( sgn
, sin )
2
( sgn
2
sin

Analog pentru
celelalte;
n general,

=
=
=
impar k u cof u k f
par k u f u k f
u k f
), ( )
2
( sgn
), ( )
2
( sgn
)
2
(


36
Ecuaii trigonometrice
Fie x un unghi, a un numr real i k Z .
] 1 , 0 [ , arcsin ) 1 ( 1 , sin + = = a dac k a x a a x
k

= ] 0 , 1 [ , arcsin ) 1 (
1
+
+
a dac k a
k

] 1 , 0 [ , 2 arccos 1 , cos + = = a dac k a x a a x
= ] 0 , 1 [ , ) 1 2 ( arccos + + a dac k a
k arctga x R a a tgx + = = ,

k a x a x
k
+ = = ) 1 ( ) arcsin(sin
k a x a x 2 ) arccos(cos + = =
k a x a tgx arctg + = = ) (


k x g x f x g x f
k
+ = = ) ( ) 1 ( ) ( ) ( sin ) ( sin
k x g x f x g x f 2 ) ( ) ( ) ( cos ) ( cos + = =
Z k k x g x f x tgg x tgf + = = , ) ( ) ( ) ( ) (

Ecuaii trigonometrice reductibile la ecuaii care conin aceeai
funcie a aceluiai unghi;
Ecuaii omogene n sin x i cos x de forma: asin x+bcos x=0; asin
2

x+bsin x .cos x+ ccos
2
x=0
Ecuaii trigonometrice care se rezolv prin descompuneri n factori;
Ecuaii simetrice n sin x i cos x;
Ecuaii de forma:
= + = + +
a
c
x tg x a c x b x a cos sin : 0 cos sin
k
a
c
x
k
+ = + ) cos arcsin( ) 1 (
2 2
cos sin b a x b x a + +

Observaie important: Prin ridicarea la putere a unei ecuaii
trigonometrice pot aprea soluii strine iar prin mprirea unei ecuaii
trigonometrice se pot pierde soluii;

37

FORMULE TRIGONOMETRICE


1.


2
2 2 2
cos 1 sin
; sin 1 cos 1 cos sin
=
= = +
R
2.
;
cos
1
1
cos
cos 1
sin 1
sin
2
2
2
2

= +

= tg tg
3. ;
1
sin ;
1
1
cos
2 2

tg
tg
tg +
=
+
=
4. sin sin cos cos ) cos( = + ;
5. sin sin cos cos ) cos( + = ;
6. cos sin cos sin ) sin( + = + ;
7. cos sin cos sin ) sin( = ;
8. ;
1
) ( ;
1
) (


tg tg
tg tg
tg
tg tg
tg tg
tg
+

=

+
= +
9.
;
1
) ( ;
1
) (


ctg ctg
ctg ctg
ctg
ctg ctg
ctg ctg
ctg

+
=
+

= +

10. ; cos sin 2 2 sin =
11.
2 2 2 2
sin 2 1 1 cos 2 sin cos 2 cos = = =
12.
2
2 cos 1
sin ;
2
2 cos 1
cos
2 2


=
+
= ;
13. ;
2
cos 1
2
sin ;
2
cos 1
2
cos

=
+
=
14.


cos 1
cos 1
2
;
cos 1
cos 1
2
+
=
+

= ctg tg
15. ;
2
1
2 ;
1
2
2
2
2

ctg
ctg
ctg
tg
tg
tg

=

=
38
16. ;
2
2
2
1
;
2
1
2
2
2
2

tg
tg
ctg
tg
tg
tg

=

=
17.
;
1 3
3
3 ; cos 3 cos 4 3 cos
3 1
3
3 ; sin 4 sin 3 3 sin
2
3
3
2
3
3

= =


= =ctg
ctg ctg
ctg
tg
tg tg
tg

18. ;
2
1
sin
cos 1
cos 1
sin
2


ctg
tg =

=
+
=
19. ;
2
1
2
1
cos ;
2
1
2
2
sin
2
2
2

tg
tg
tg
tg
+

=
+
=

2
cos
2
sin 2 sin sin
b a b a
b a

+
= +
2
cos
2
sin 2 sin sin
b a b a
b a
+

=

2
sin
2
sin 2 cos cos
b a b a
b a

+
=
2
cos
2
sin 2 cos cos
b a b a
b a
+

= +

b a
b a
tgb tga
cos cos
) sin(

=
b a
b a
ctgb ctga
sin sin
) sin(

+
= +
b a
a b
ctgb ctga
sin sin
) sin(

=
b a
b a
tgb tga
cos cos
) sin(

+
= +
39

2
) cos( ) cos(
cos cos
b a b a
b a
+ +
=

) 1 1 arcsin( arcsin arcsin
2 2
x y y x y x + = +
arcsin x+arccos x=
2

arctg x +arcctg x=
2


arctg x+arctg
2
1
=
x
arccos(-x)= -arccos x

2
) sin( ) sin(
cos sin
b a b a
b a
+ +
=
2
) cos( ) cos(
sin sin
b a b a
b a
+
=
4011. ECUAIILE DREPTEI N PLAN


1. Ecuaia cartezian general a dreptei:
ax+by+c=0 (d)
Punctul M(x
0
,y
0
) 0
0 0
= + + c y b x a d
2. Ecuaia dreptei determinat de punctele A(x
1
,y
1
), B(x
2
,y
2
):

1 2
1
1 2
1
x x
x x
y y
y y


3. Ecuaia dreptei determinat de un punct M(x
0
,y
0
) i o
direcie dat( are panta m)
y-y
0
=m(x-x
0
)
4. Ecuaia explicit a dreptei (ecuaia normal):
y=mx+n, unde
1 2
1 2
x x
y y
tg m

= = este panta
dreptei i n este ordonata la origine.
5. Ecuaia dreptei prin tieturi: . 0 , , 1 = + b a
b
y
a
x


6. Fie (d): y=mx+n i (d): y=mx+n
Dreptele d i d sunt paralele m=mi n n.
Dreptele d i d coincid m=mi n=n.
Dreptele d i d sunt perpendiculare mm= -1.
Tangenta unghiului a celor dou drepte este
' 1
'
m m
m m
tg
+

=
7. Fie d: ax+by+c=0 i d: ax+by+c=0 cu a,b,c . 0 i
) ' , ( d d m =
Dreptele d i d sunt paralele
' ' ' c
c
b
b
a
a
=
41
Dreptele d i d coincid
' ' ' c
c
b
b
a
a
= =
Dreptele d i d sunt concurente
' ' b
b
a
a

ab-ba . 0

2 2 2 2
' '
' '
'
'
cos
b a b a
b b a a
v v
v v
+ +
+
=

= unde
) ' , ' ( ' ), , ( a b v a b v sunt vectorii directori ai dreptelor
d i d.
Dreptele d i d sunt perpendiculare,
0 ' ' ' = + b b a a d d
8. Fie punctele A(x
1
,y
1
), B(x
2
,y
2
), C(x
3
,y
3
), D(x
4
,y
4
) n plan.
Dreptele AB i CD sunt paralele, AB|| CD
CD AB a R = . *, sau m
AB
=m
CD.

Dreptele AB i CD sunt perpendiculare,
0 = CD AB CD AB
Condiia ca punctele A(x
1
,y
1
), B(x
2
,y
2
), C(x
3
,y
3
) s fie
coliniare este:


1 2
1 3
1 2
1 3
x x
x x
y y
y y


9. Distana dintre punctele A(x
1
,y
1
) i B(x
2
,y
2
) este
( ) ( )
2
1 2
2
1 2
y y x x AB + =

Distana de la un punct M
0
(x
0
,y
0
) la o dreapt h de ecuaie
(h): ax+by+c=0 este dat de:

2 2
0 0
0
) , (
b a
c by ax
h M d
+
+ +
= .

42
12. CONICE

1.CERCUL

Definiie: Locul geometric al tuturor punctelor din plan egal deprtate de un
punct fix, numit centru se numete cerc.

} | ) , ( { ) , ( r OM y x M r O C = =
1. Ecuaia general a cercului
A(x + y) + Bx + Cy + D = 0
2. Ecuaia cercului de centru: O(a, b) respectiv O(0, 0) si raza r
(x - a) + (y + b) = r ; x + y = r
3. Ecuaia cercului de diametru A(x
1
;y
1
), B(x
2
; y
2
)
(x - x
1
)(x - x
2
) + ( y- y
1
)(y - y
2
) = 0
4. Ecuaia tangentei dup o direcie
O(0,0) : y = mx r m 1+
O(a,b) : y-b = m(x-a) r m 1+
5. Ecuaia tangentei n punctul M(x
0
, y
0
)
(x x
0
) + (y y
0
) = r respectiv
(x - a)(x
0
- a) + (y - b)(y
0
- b) = r
6. Ecuatia normala a cercului
43
x + y + 2mx + 2ny + p = 0 cu
O(-m; -n) i r = m + n - p
7. Ecuaia tangentei n punctul M(x
0
,y
0
)
x x
0
+ y

y
0
+ m(x + x
0
) + n(y + y
0
) + p = 0
8. Distanta de la centrul cercului O(a, b) la dreapta de ecuaie
y = mx + n este
d(0,d) =
1
| |
+
+
m
n b ma
sau (

| | 0 0
b a
c by ax
d
+
+
=
+
)


9. Ecuaiile tangentelor din punctul exterior M(x
0
, y
0
)
I. Se scrie ecuaia 4 i se pune condiia ca M s aparin cercului de
ecuaie 4.
II. y - y
0
= m(x - x
0
)
x + y = r , =0


2. ELIPSA

Definiie: Locul geometric al punctelor din plan care au suma
distanelor la dou puncte fixe, constant, se numete elips.F,F- focare, FF distana focal
E={ } a MF MF y x M 2 ' ) , ( = +
MF,MF- raze focale
1. Ecuaia elipsei
44
1

= +
b
y
a
x
, b = a - c

2. Ecuaia tangentei la elips
y = mx b m a +

3. Ecuaia tangentei n punctul M(x
0
, y
0
) la elips
1

0 0
=

b
y y
a
x x
,
0
0

y
x
a
b
m =
4. Ecuaiile tangentelor dintr-un punct exterior M(x
0
, y
0
) la
elips
VAR I Se scrie ecuaia 2 i se pune condiia ca M s aparin
elipsei de ecuaie 2 de unde rezult m
VAR II Se rezolv sistemul y y
0
= m(x-x0)
,
cu conditia = 03. HIPERBOLA


Definiie: Locul geometric al punctelor din plan a cror
diferen la dou puncte fixe este constant, se numete
hiperbol1

= +
b
y
a
x
45
H: = { M(x,y) | |MF MF| = 2a }
y = x
a
b
--ecuaia asimptotelor

1. Ecuaia hiperbolei
1

=
b
y
a
x
, b = c - a ;
Daca a = b => hiperbola echilateral
2.Ecuaia tangentei la hiperbol
y = mx b m a
3. Ecuaia tangentei n punctul M(x
0
, y
0
)
1

0 0
=

b
y y
a
x x
,
0
0

y
x
a
b
m =
4. Ecuaiile tangentelor dintr-un punct exterior M(x
0
, y
0
)
VAR I. Se scrie ecuaia 2 si se pune condiia ca M s aparin
hiperbolei de ecuaie 2, de unde rezult m.
VAR II. Se rezolva sistemul
y - y
0
= m(x - x
0
)
1

=
b
y
a
x
, cu = 0

4. PARABOLA

Definiie: Locul geometric al punctelor egal deprtate de un punct
fix, (numit focar) i o dreapt fix (numit directoare), se numete
parabol.
46
P: = { M(x, y) | MF = MN }
(d): x =
2
p
( locul geometric al punctelor din plan de unde putem
duce tangente la o parabol).
1. Ecuaia parabolei
y = 2px
2. Ecuaia tangentei la parabol
y = mx +
m
P
2

3. Ecuaia tangentei n M (x
0
, y
0
)
yy
0
= p(x + x
0
)
4. Ecuatia tangentelor dintr-un punct exterior M(x
0
, y
0
)
VAR I. Se scrie ecuaia 2 i se pune condiia ca M (ecuatia 2) =>
m
VAR II. Se rezolv sistemul
y - y
0
= m(x - x
0
)
y = 2px cu = 047
13. ALGEBRA LINIAR

1. MATRICE.
Adunarea matricelor

+ +
+ +
=

t d z c
y b x a
t z
y x
d c
b a

t a z a
y a x a
t z
y x
a
nmulirea matricelor

+ +
+ +
=

t d y c z d x c
t b y a z b x a
t z
y x
d c
b a

Transpusa unei matrice

d b
c a
d c
b a
T

2. DETERMINANI.
c b d a
d c
b a
=
;
d b i a h f g e c f b g c h d i e a
i h g
f e d
c b a
+ + =

Proprieti:
1. Determinantul unei matrice este egal cu determinantul
matricei transpuse;
2. Dac toate elementele unei linii (sau coloane) dintr-o matrice
sunt nule, atunci determinantul matricei este nul;
3. Dac ntr-o matrice schimbm dou linii(sau coloane) ntre
ele obinem o matrice care are determinantul egal cu opusul
determinantului matricei iniiale.
4. Dac o matrice are dou linii (sau coloane) identice atunci
determinantul su este nul;
48
5. Dac toate elementele unei linii(sau coloane) ale unei
matrice sunt nmulite cu un element a, obinem o matrice al
crei determinant este egal cu a nmulit cu determinantul
matricei iniiale.
6. Dac elementele a dou linii(sau coloane) ale unei matrice
sunt proporionale atunci determinantul matricei este nul;
7. Dac la o matrice ptratic A de ordin n presupunem c
elementele unei linii i sunt de forma
' ' '
ij ij ij
a a a + =

atunci det A = det A +det A;
8. Dac o linie (sau coloan) a unei matrice ptratice este o
combinaie liniar de celelate linii(sau coloane) atunci
determinantul matricei este nul.
9. Dac la o linie (sau coloan) a matricei A adunm
elementele altei linii (sau coloane) nmulite cu acelai element
se obine o matrice al crei determinant este egal cu
determinantul matricei iniiale;
10. Determinantul Vandermonde:
) )( )( (
1 1 1
2 2 2
b c a c a b
c b a
c b a = ;
11. Dac ntr-un determinant toate elementele de deasupra
diagonalei principale sau de dedesubtul ei sunt egale cu zero,
atunci determinantul este egal cu f c a ;
f c a
f e d
c b
a
= 0
0 0

12. Factor comun
r v u
p n m
z y x
b a
r v u
p b n b m b
z a y a x a
=

49


3. Rangul unei matrice

Fie A ) (
,
C M
n m
, rN, ) , min( 1 n m r .
Definiie: Se numete minor de ordinul r al matricei A,
determinantul format cu elementele matricei A situate la
intersecia celor r linii i r coloane.
Definiie: Fie A
n m
O
,
o matrice . Numrul natural r este
rangul matricei A exist un minor de ordinul r al lui A,
nenul iar toi minorii de ordin mai mare dect r+1 (dac exist)
sunt nuli.
Teorema: Matricea A are rangul r exist un minor de
ordin r al lui A iar toi minorii de ordin r+1 sunt zero.
Teorema: Fie A ) ( ), (
, ,
C M B C M
s n n m
. Atunci orice minor
de ordinul k , ) , min( 1 s m k al lui AB se poate scrie ca o
combinaie liniar de minorii de ordinul k al lui A (sau B).
Teorema: Rangul produsului a dou matrice este mai mic sau
egal cu rangul fiecrei matrice.
Definiie: ) (C M
n
. A este inversabil det A 0.( A este
nesingular).
Teorema: Inversa unei matrice dac exist este unic.
Observaii: 1) det (AB) =det A det B.
2) *
det
1
1
A
A
A =


(
1
,
) ) 1 (( *
+
= A d A A A
j i ij
j i
)
3) A
-1
) (Z M
n
det A = 1 .

Stabilirea rangului unei matrice:
Se ia determinantul de ordinul k-1 i se bordeaz cu o
linie (respectiv cu o coloan). Dac noul determinant este nul
rezult c ultima linie(respectiv coloan )este combinaie
liniar de celelalte linii (respectiv coloane).
50
Teorema: Un determinant este nul una din coloanele
(respectiv linii) este o combinaie liniar de celelalte
coloane(respectiv linii).
Teorema: Rangul r al unei matrice A este egal cu numrul
maxim de coloane(respectiv linii) care se pot alege dintre
coloanele (respectiv liniile) lui A astfel nct nici una dintre ele
s nu fie combinaie liniar a celorlalte.

4. Sisteme de ecuaii liniare

Forma general a unui sistem de m ecuaii cu n necunoscute
este:
(1

= + + +
= + + +
m n mn m m
n n
b x a x a x a
b x a x a x a
..........
..... .......... .......... .......... ..........
. ..........
2 2 1 1
1 1 2 12 1 11
sau
=

=
n
j
j ij
x a
1
i
b
Unde A (a
ij
) m i 1 , n j 1 - matricea coeficienilor
necunoscutelor.
Matricea

=
m mn m
n
b a a
b a a
A
....
...
...
1
1 1 11
se numete matricea extins
a sistemului.
Definiie: Un sistem de numere
n
,....... ,
2 1
se numete
soluie a sistemului (1)
m i b a
i
n
j
j ij
, 1 ,
1
= =

=
.
Definiie:
- Un sistem se numete incompatibil nu are soluie;
- Un sistem se numete compatibil are cel puin o soluie;
- Un sistem se numete compatibil determinat are o
singur soluie;
51
- Un sistem se numete compatibil nedeterminat are o
infinitate de soluii;


Rezolvarea matriceal a unui sistem
Fie A, ) (C M B
n
.

n j b a
A
X B A X B X A A
i
n
i
ij j
, 1 ,
det
1
1
1 1
= = = =

=

.

Rezolvarea sistemelor prin metoda lui Cramer:
Teorema lui Cramer: Dac det A 0 not , atunci sistemul
AX=B are o soluie unic X
i
=

i
.

Teorema lui Kronecker- Capelli: Un sistem de ecuaii liniare
este compatibil rangul matricei sistemului este egal cu
rangul matricei extinse.

Teorema lui Rouche: Un sistem de ecuaii liniare este
compatibil toi minorii caracteristici sunt nuli.

Notm cu m-numrul de ecuaii;
n- numrul de necunoscute;
r -rangul matricei coeficienilor.

I m=n=r Sistem compatibil
determinat
0
II m=r n Sistem compatibil
nedeterminat
Minorul
principal este
nenul


IIIn=r m
Sistem compatibil
determinat sau

Dac toi
minorii
caracteristici
sunt nuli
52
Sistem
incompatibil
Exist cel
puin un minor
caracteristic
nenul
IV m r n r , Sistem compatibil
nedeterminat sau
Dac toi
minorii
caracteristici
sunt nuli
Sistem
incompatibil
Exist cel
puin un minor
caracteristic
nenul

Teorema: Un sistem liniar i omogen admite numai soluia
banal 0


53


14. SIRURI DE NUMERE REALE

1. Vecinti. Puncte de acumulare.

Definiia 1 : Se numete ir , o funcie f : N R definit prin f(n) =
a
n
.
Notm ( ) .. ,......... , , .... ,......... , , :
3 2 1 2 1 0
a a a sau a a a a
N n n

Orice ir are o infinitate de termeni; a
n
este termenul general al
irului ( )
N n n
a

.
Definiia 2 : Dou iruri ( )
N n n
a

, ( )
N n n
b

sunt egale
N k n b a
n n
= ,
Definiia 3: Fie a R. Se numete vecintate a punctului aR, o
mulime V pentru care >0 i un interval deschis centrat n a de
forma (a- , a+ ) V.
Definiia 4: Fie D R. Un punct R se numete punct de
acumulare pentru D dac n orice vecintate a lui exist cel puin
un punct din D- { } V (D- { } ) . Un punct xD care nu e
punct de acumulare se numete punct izolat.

2. iruri convergente

Definiia 5 : Un ir ( )
N n n
a

este convergent ctre un numr a R
dac n orice vecintate a lui a se afl toi termenii irului cu excepia
unui numr finit i scriem a
n
a
n


sau

=
n
a a
n
lim

a se numete limita irului .
Teorema 1: Dac un ir e convergent , atunci limita sa este unic.
Teorema 2: Fie ( )
N n n
a

un ir de numere reale. Atunci:
( )
N n n
a

este monoton cresctor a
n
N n a
n

+
,
1
sau
1 , 0
1
1

+
+
n
n
n n
a
a
sau a a ;
54
( )
N n n
a

este stict cresctor a
n
N n a
n

+
,
1
sau
1 , 0
1
1

+
+
n
n
n n
a
a
sau a a ;
( )
N n n
a

este monoton descresctor a
n
N n a
n

+
,
1
sau
1 , 0
1
1

+
+
n
n
n n
a
a
sau a a ;
( )
N n n
a

este strict descresctor a
n
N n a
n

+
,
1
sau
1 , 0
1
1

+
+
n
n
n n
a
a
sau a a .
Definiia 6. Un ir ( )
N n n
a

este mrginit M R astfel
nct M a
n
sau


n
a nct astfel R , .
Teorema 3: Teorema lui Weierstrass: Orice ir monoton i
mrginit este convergent.
Definiia 7: Dac un ir are limit finit irul este convergent.
Dac un ir are limit infinit + sau irul este
divergent.
Teorema 4: Orice ir convergent are limit finit i este mrginit dar
nu neaprat monoton.
Teorema 5: Lema lui Cesaro:
Orice ir mrginit are cel puin un subir convergent.
Definiia 8: Un ir e divergent fie dac nu are limit, fie dac are o
limit sau dac admite dou subiruri care au limite diferite.
OBS: Orice ir cresctor are limit finit sau infinit.
Teorema 6: Dac ( )
N n n
a


*
+
R este un ir strict cresctor i
nemrginit atunci

= + =
n
a
a
n
n
0
1
lim lim
. Un ir
descresctor cu termenii pozitivi este mrginit de primul termen i de
0.


55
3. Operaii cu iruri care au limit

Teorema 7: Fie ( )
N n n
a

, ( )
N n n
b

iruri care au limit:
a
n
a
n


, b
n
b
n


.
Dac operaiile
a+b,ab
it au a
b
a
b a a b a b a
irurile atunci sens au a
b
a
n
b
n
n
n
n n n n n n n
b
lim , , , , ,
,
+
.
lim(
n n
b a + )= lim
n
a +lim
n
b ;
lim(
n n
b a )=lim
n
a .lim
n
b ;
n n n
lim(
n
a )=lim
n
a ; lim
n
n
n
n
b
a
b
a
lim
lim
=
lim
n
n
b
n
b
n
a a
lim
) (lim =

( ) ( )
n a n a
a a lim log log lim =
k
n
k
n
a a lim lim =

Prin convenie s-a stabilit: += ; a+=,aR; a+(-)=-; -
+(-)=-; a= ,a>0;
a=-,a<0; (-)=-; -(-)=; = =

; 0;


= =

0 , 0
0 ,
; 0 0
a dac
a dac
a

Nu au sens operaiile: -, 0(); . , 1 , 1 ,
0


Teorema 8: Dac a a b i b a a
n
n n n n


0
Dac
n
n n n n
a b i b a
56
Dac
n
n n n n
a b i b a
Dac a a a a
n
n
n
n


.
Dac 0 0
n
n
n
n
a a .

Teorema 9: Dac irul ( )
N n n
a

este convergent la zero,
iar ( )
N n n
b

este un ir mrginit, atunci irul produs
n n
b a este
convergent la zero.4. Limitele unor iruri tip
=

=

1 ,
1 ,
1 , 1
) 1 , 1 ( , 0
lim
q dac exist nu
q dac
q dac
q dac
q
n
n

( )= + + +


0 ,
0 ,
.... lim
0
0 1
1 0
a
a
a n a n a
p
p p
n


=
+ + +
+ + +


. 0 ,
0 ,
,
, 0
.....
.......
lim
0
0
0
0
0
0
1
1 0
1
1 0
b
a
i q p dac
b
a
i q p dac
q p dac
b
a
q p dac
b n b n b
a n a n a
q
q q
p
p p
n

57


lim ...... 71 , 2
1
1 =

+ e
n
n
lim
e
x
n
x
n
=

+
1
1

n x
n


lim
( ) e x
n
x
n
= +
1
1 lim
1
sin
=
n
n
x
x

x
n
0 x
n
0

lim
1
arcsin
=
n
n
x
x
lim
1 =
n
n
x
tgx

x
n
0 x
n
0

lim
1 =
n
n
x
arctgx
lim
1
1 ln(
)
=
+
n
n
x
x

x
n
0 x
n
0


lim a
x
a
n
x
n
ln
1
=

lim
( )
r
x
x
n
r
n
=
+ 1 1

x
n
0 x
n
0


lim
=
p
n
x
x
e
n
lim
0
ln
=
p
n
n
x
x

x
n
x
n
58

15. LIMITE DE FUNCII


Definiie: O funcie f:D R R are limit lateral la stnga (
respectiv la dreapta) n punctul de acumulare

s
l exist x
0
R (respectiv
d
l R) a. . lim f(x)=
s
l ,
(respectiv lim f(x) =
d
l ).

0
0
x x
x x


0
0
x x
x xDefiniie: Fie f:D R R , D x
0
un punct de acumulare.
Funcia f are limit n ) ( ) (
0 0 0
x l x l x
d s
=

Proprieti:
1. Dac lim f(x) exist, atunci aceast limit este unic.
0
x x

2. Dac lim f(x) =l atunci
0
. ) ( lim
x x
l x f

=


0
x x
Reciproc nu.
3. Dac
0
0 ) ( lim 0 ) ( lim
x x
x f x f

= =

4. Fie f,g:D R R , U o vecintate a lui D x
0
astfel
nct f(x) g(x) { }
0
x U D x i dac exist
0 0
,
) ( lim ), ( lim
x x x x
x g x f


0 0
) ( lim ) ( lim
x x x x
x g x f
59
5. Dac
{ }
. ) ( lim ) ( lim ) ( lim
) ( ) ( ) (
0
l x g l x h x f
i x U D x x h x g x f
= = =xx0 xx0 xx0
6.
Dac
{ }
l x f x g
i x U D x x g l x f
= =

) ( lim 0 ) ( lim
) ( ) (
0

7.
0 ) ( ) ( lim
) ( . . 0 0 ) ( lim
=
=
x g x f
M x g a M i x f Dac .

8.
. ) ( lim
( lim ) ( ) (
. ) ( lim
) ( lim ) ( ) (
=
=
+ =
+ =
x f
x g i x g x f Dac
x f
x g i x g x f DacOPERAII CU FUNCII
1 1
2
1
2 1 2 1 2 1
2 1
, , , , ,
) ( lim , ) ( lim
2
l l
l
l
l l l l l l operatiile sens
au i l x g l x f exist Dac
l
+
= =

atunci:
1. lim(f(x) g(x))=
2 1
l l .
2. limf(x)g(x)=
2 1
l l
60
3.lim
2
1
) (
) (
l
l
x g
x f
=
4.lim
2
1
) (
) (
l
x g
l x f =
5.lim
1
) ( l x f =

P(X)=a
0
x
n
+ a
1
x
n-1
+ ..+a
n
,a
0
0
lim
x
n
a x P ) ( ) (
0
=


0, dac
q ( ) 1 , 1
lim
x
q
x
=
1, dac q=1
, dac q>1
nu
exist,
dac q 1
61

=
+ + +
+ + +


. 0 ,
0 ,
,
, 0
.....
.......
lim
0
0
0
0
0
0
1
1 0
1
1 0
b
a
i q p dac
b
a
i q p dac
q p dac
b
a
q p dac
b x b x b
a x a x a
q
q q
p
p p
x
a>1 =

x
x
a
lim
0
lim
=

x
x
a
a ) 1 , 0 ( 0
lim
=

x
x
a =

x
x
a
lim

a>1 =

x
a
x
log
lim
=

x
a
x
log
lim
0

a ) 1 , 0 ( =

x
a
x
log
lim
=

x
a
x
log
lim
0


lim
0 x
1
sin
=
x
x

( )
( )
( )
1
sin
lim
0
=

x u
x u
x u


lim
0 x
1 =
x
tgx

( )
( )
( )
1
lim
0
=

x u
x tgu
x u

lim
0 x
1
arcsin
=
x
x

( )
( )
( )
1
arcsin
lim
0
=

x u
x u
x u

lim
0 x
1 =
x
arctgx

( )
( )
( )
1
lim
0
=

x u
x arctgu
x u

lim
0 x
( ) e x x = +
1
1
( )
( ) ( ) ( ) e x u x u
x u
= +

1
0
1
lim

62
e
x
x
x
=

+

1
1
lim

( )
( )
( )
0
1
1
lim
=

+

x u
x u
x u


lim
0 x
( )
1
1 ln
=
+
x
x

( )
( ) ( )
( )
1
1 ln
lim
0
=
+

x u
x u
x u


lim
0 x
a
x
a
x
ln
1
=


( )
( )
a
x u
a
x u
x u
ln
1
) (
0
lim
=
lim
0 x
( )
r
x
x
r
=
+ 1 1

( )
( ) ( )
( )
r
x u
x u
r
x u
=
+

1 1
lim
0


0
lim
=

x
k
x
a
x

( )
( )
( )
0
lim
=

x u
k
x u
a
x u


lim
x
0
ln
=
k
x
x

( )
( )
( )
0
ln
lim
=

k
x u x u
x u

63

16. FUNCII CONTINUE

DEFINIIE. O funcie f : D R R se numete continu n
punctul de acumulare x
0
D oricare ar fi vecintatea V a lui f(x
0
) ,
exist o vecintate U a lui x
0,
astfel nct pentru orice
x U D f(x) V.

DEFINIIE. f : D R R este continu n x
0
D f are limit n
x
0
i lim f(x) = f(x
0
)
sau l
s
(x
0
) = l
d
(x
0
) = f(x
0
).
x
0
se numete punct de continuitate.
Dac funcia nu este continu n x
0
f.se numete discontinu n x
0

i x
0
se numete punct de discontinuitate. Acesta poate fi:
- punct de discontinuitate de prima spe dac l
s
(x
0
), l
d
(x
0
)
finite, dar f(x
0
);
- punct de discontinuitate de a doua spe dac cel puin o
limit lateral e infinit sau nu exist.

DEFINIIE. f este continu pe o mulime ( interval) este
continu n fiecare punct a mulimii ( intervalului).
Funciile elementare sunt continue pe domeniile lor de
definiie.
Exemple de funcii elementare: funcia constant c, funcia
identic x, funcia polinomial f(x) = a
0
x
n
+ a
1
x
n-1
+ .......a
n
, funcia
raional f(x)/g(x), funcia radical
n
x f ) ( , funcia logaritmic log
f(x), funcia putere x
a
, funcia exponenial a
x
, funciile
trigonometrice sin x, cos x, tg x, ctg x.


PRELUNGIREA PRIN CONTINUITATE A UNEI FUNCII
NTR-UN PUNCT DE ACUMULARE

DEFINIIE. Fie f : D R R. Dac f are limita
l R n punctul de acumulare x
0
D
f: D { x
0
} R, f(x) =

=

0
,
), (
x x l
D x x f

64
este o funcie continu n x
0
i se numete prelungirea prin
continuitate a lui f n x
0.

OPERAII CU FUNCII CONTINUE

T
1
. Dac f,g:DR sunt continue n x
0
( respectiv pe D) atunci f+g, f, fg,f/g, f
g
, f
sunt continue n x
0
( respectiv pe D); R, g 0.

T
2
. Dac f:DR e continu n x
0
D ( respectiv pe D) ) (x f e
continu n x
0
( respectiv pe D).
Reciproca nu e valabil.

T
3
. Fie f:DR continu n n x
0
A i g:B A continu n x
0
B,
atunci gf e continu n x
0
A.

lim f( g (x) = f( lim g(x))
xx
0 xx0

Orice funcie continu comut cu limita.

PROPRIETILE FUNCIILOR CONTINUE PE UN INTERVAL

LEM. Dac f este o funcie continu pe un interval [ a,b] i dac are
valori de semne contrare la extremitile intervalului
( f(a) ( f(b) <0 ) atunci exist cel puin un punct c ( a,b)
astfel nct f(c) = 0.
Dac f este strict monoton pe [ a,b] ecuaia f(x) = 0 are
cel mult o rdcin n intervalul ( a, b).

f este strict monoton f: I J - continu
f(I) =J - surjectiv
f - injectiv
Orice funcie continu pe un interval compact este mrginit i i
atinge marginile.
65
STABILIREA SEMNULUI UNEI FUNCII

PROP. O funcie continu pe un interval, care nu se anuleaz pe
acest interval pstreaz semn constant pe el.
DEFINIIE. Fie f : I R R ( I = interval) f are proprietatea lui
Darboux.
a,b I cu a < b i ( f(a), f(b)) sau ( f(b),
f(a)) c ( a,b), a.. f(c) = .

TEOREM. Orice funcie continu pe un
interval are P.D.
Dac f :I R are P.D. atunci f( I) e interval.
( Reciproca e n general fals).

CONTINUITATEA FUNCIILOR INVERSE

T
1
. Fie f : I R R o funcie monoton a..
f( I) e interval. Atunci f este continu.

T
2.
Orice funcie continu i injectiv pe un
interval este strict monoton pe acest interval.

T
3
. Fie f : I R, I, J R intervale.
Dac f e bijectiv i continu atunci inversa sa
f
-1
e continu i strict monoton.


66

17. DERIVATE

FUNCIA DERIVATA

C 0
x 1

x
n
nx
n-1

x
a
ax
a-1


a
x
a
x
lna


e
x
e
x


x
1
-
2
1
x


n
x
1
-
1 + n
x
n

x
x 2
1


n
x
n n
x n
1
1


sin x cosx
cos x -sinx
tg x
x
2
cos
1

ctg x -
x
2
sin
1

arcsin x
2
1
1
x

67
arccos x -
2
1
1
x

arctg x
2
1
1
x +

arcctg x -
2
1
1
x +

lnx
x
1

log
a
x
a x ln
1

(u
v
)
=
v. u
v-1
.u

+ u
v
.v

.lnuf(x)=
d cx
b ax
+
+
f(x)=
2
) ( d cx
d c
b a
+REGULI DE DERIVARE


(f.g)=fg+fg

( )
'
f = ' f
'

g
f
=
2
' '
g
fg g f

( ) ( )
) (
1
) (
0
'
0
'
1
x f
x f f =
68


18. STUDIUL FUNCIILOR
CU AJUTORUL DERIVATELOR

Proprieti generale ale funciilor derivabile .

1.Punctele de extrem ale unei funcii.
Fie un interval i f: R.
Definiie. Se numete punct de maxim (respectiv de minim)(local) al
funciei f , un punct a pentru care exist o vecintate V a lui a
astfel nct ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) a f x f respectiv a f x f . x V.
Un punct de maxim sau de minim se numete punct de extrem.
a se numete punct de maxim(respectiv de minim) global dac
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) a f x f resp a f x f . . x .

Obs.1.O funcie poate avea ntr-un interval mai multe puncte de
extrem.(vezi desenul).

Obs.2.O funcie poate avea ntr-un punct a un maxim (local), fr a
avea n a cea mai mare valoare din interval.(vezi desenul
( ) ( ) c f a f < ).

-puncte de maxim
-puncte de minim


( ) ( ) ( ) ( ) c f c a f a , , ,
( ) ( ) ( ) ( ) d f d b f b , , ,
69
TEOREMA LUI FERMAT

Dac f este o funcie derivabil pe un interval si
0
0
I x un punct
de extrem,atunci ( ) 0
0
'
= x f .
Interpretare geometric:
Deoarece ( ) = 0
0
'
x f tangenta la grafic n punctul ( ) ( )
0 0
, x f x
este paralel cu OX.
Obs.1. Teorema este adevrat i dac funcia este derivabil numai
n punctele de extrem.
Obs.2. Condiia ca punctul de extrem
0
x s fie interior intervalului
este esenial.
(dac ar fi o extremitate a intervalului I atunci s-ar putea ca
( ) 0
0
'
x f ). Ex. ( ) . x x f =
Obs.3. Reciproca T. lui FERMAT nu este adevrat.(se pot gsi
funcii astfel nct ( ) 0
0
'
= x f dar
0
x s nu fie punct de extrem).
Soluiile ecuaiei ( ) 0
'
= x f se numesc puncte critice . Punctele de
extrem se gsesc printre acestea.
Teorema lui Fermat d condiii suficiente (dar nu si necesare)
pentru ca derivata ntr-un punct s fie nul.
O alt teorem care d condiii suficiente pentru ca derivata s se
anuleze este :
70

TEOREMA LUI ROLLE.
Fie : f I R, b a, I, . b a < Dac:
1. f este continu pe [ ]; , b a
2. f este derivabil pe ( ) b a, ;
3. ( ) ( ), b f a f = atunci cel puin un punct ( ) b a c , a. ( ) . 0
'
= c f

INTEPRETAREA GEOMETRICA

Dac funcia f are valori egale la extremitile unui interval
[ ], , b a atunci exist cel puin un punct n care tangenta este paralel
cu axa ox .


Consecina 1. ntre dou rdcini ale unei funcii derivabile se afl
cel puin o rdcin a derivatei.
Consecina 2. ntre dou rdcini consecutive ale derivatei se afl
cel mult o rdcin a funciei.


TEOREMA LUI LAGRANGE (sau a creterilor finite)

Fie : f I R,I (interval, b a, I, . b a < Dac:
1. f este continu pe[ ] b a,
71
2. f este derivabil pe ( ), , b a atunci exist cel puin un punct
( ) b a c , a. s avem
( ) ( )
( ).
'
c f
a b
a f b f
=INTERPRETAREA GEOMETRIC

Dac graficul funciei f admite tangent n fiecare punct(cu excepia
eventual,a extremitilor) exist cel puin un punct de pe grafic(care
nu coincide cu extremitile), n care tangenta este paralel cu coarda
care unete extremitile.

( ) ( )
a b
a f b f
tg

= tangenta la grafic n M are coeficientul.


unghiular ( ) c f
'
dar
( )
( ) ( )
a b
a f b f
c f

=
'

Obs.1. Daca ( ) ( ) = b f a f Teorema lui Rolle.

Consecina 1. Dac o funcie are derivata nula pe un interval,atunci
ea este constanta pe acest interval.
Dac o funcie are derivata nula pe o reuniune disjuncta de
intervale proprietate nu mai rmne adevrat n general.
Expl. ( ) ( ) 3 , 2 1 , 0 : f ( )
( )
( )

=
3 , 2 , 2
1 , 0 , 1
x
x
x f
72
Consecina 2. Dac f si g sunt dou funcii derivabile pe un
interval I i dac au derivatele egale
' '
g f = atunci ele difer
printr-o constant. . c g f = R c
Dac f si g sunt definite pe o reuniune disjunct de intervale,
proprietatea e fals n general. Expl. ( ) tgx x f =
( )

+
=

2
, 1
2
, 0 , 1
,
x tgx
x tgx
x g
Consecina 3.
Daca ( ) 0
'
> x f pe I f e strict cresctoare pe I.
Daca ( ) 0
'
< x f pe I f e strict descresctoare I.
Consecina 4. , : R i f I x
0
Daca ( ) ( )

= = R l x f x f
d s 0
'
0
'
.
f are derivata n
0
x i ( ).
0
'
x f =
Dac f l < e derivabila in .
0
x
Consecina 5.Daca ( ) 0
'
x f pe I
'
f pstreaz semn constant pe
I.


ETAPELE REPREZENTRII
GRAFICULUI UNEI FUNCII1. Domeniul de definiie;
2. Intersecia graficului cu axele de coordonate :
Intersectia cu axa Ox conine puncte de forma{x,0},unde x este
o rdcin a ecuaiei f(x)=0 {daca exist}.
Intersecia cu axa Oy este un punct de forma {0,f{0}} {dac
punctul 0 aparine domeniului de definitie}
3. Studiul continuitii funciei pe domeniul de definiie :
73
Dac funcia este definit pe R se studiaz limita funciei la
iar dac este definit pe un interval se studiaz limita la
capetele intervalului.
4.Studiul primei derivate :
a. Calculul lui f.
b. Rezolvarea ecuaiei f(x)=0.Rdcinile acestei ecuaii vor fi
eventuale puncte de maxim sau de minim ale functiei ;
c. Stabilirea intervalelor pe care semnul lui f este constant.
Acestea reprezinta intervalele de monotonie pentru f.
5.Studiul derivatei a doua :
a.Se calculeaz f
b.Se rezolva ecuatia f(x)=0. Rdcinile acestei ecuaii vor fi
eventuale puncte de inflexiune ale graficului
c.Determinarea intervalelor pe care semnul lui f este constant.
Astfel,pe intervalele pe care f>0 functia este convex i pe
cele pe care f<0, funcia eate concav.
6.Asimptote :
a. Asimptotele orizontale sunt drepte de forma y=a, unde
a=

) ( lim x f
x
dac cel puin una din aceste limite are sens i
exist n R.
b) Asimptotele verticale sunt drepte de forma x=x
0
, dac exist
cel puin o limit lateral a funciei n x
0
, infinit.
c) Asimptotele oblice sunt drepte de forma y=mx+n, unde

R mx x f n si R
x
x f
m
x x
= =

) ) ( ( lim
) (
lim , analog i pentru
-.
7. Tabelul de variaie;
8. Trasarea graficului.

7419. PRIMITIVE

Primitive. Proprieti.
Fie I un interval din R.
Definiia 1. Fie f: I R. Se spune c f admite primitive pe I
dac F : I R astfel nct
a) F este derivabil pe I;
b) F(x) =f(x), x I.
F se numete primitiva lui f. ( I poate fi i o reuniune finit disjunct de
intervale).

Teorema 1.1 Fie f : I R. Dac R I
F F
: ,
2 1
sunt
dou primitive ale funciei f, atunci exist o constant c R
astfel nct + = , ) ( ) (
2 1
c x x
F F
xI.
Demonstraie : Dac
F F 2 1
, sunt primitive atunci
F F 2 1
, sunt
derivabile ) ( ) (
'
) (
2
'
1
x f x x
F
F
= = x I
0 ) (
'
) ( ) ( ) (
2
'
1
'
2 1
= = x x x
F
F F F
, x I.
c x x
F F
= ) ( ) (
2 1
, c= constant
OBS 1. Fiind dat o primitiv
F 0
a unei funcii, atunci orice primitiv F a
lui f are forma F =
0
F + c , c= constant
f admite o infinitate de primitive.
OBS 2. Teorema nu mai rmne adevrat dac I este o reuniune disjunct
de intervale Expl: f: R- } {0 , f(x) = x
F =
3
3
x
, G=

+
+
2
3
1
3
3
3
x
x

F, G sunt primitive ale lui f dar F-G nu e constant . Contradicie cu T 1.1
OBS 3. Orice funcie care admite primitive are Proprietatea lui Darboux.
Se tie c derivata oricrei funcii are Proprietatea lui Darboux , rezult c f
are Proprietatea lui Darboux. F =f.
75
OBS 4. Dac I este interval i f(I) { } I x x f def / ) ( nu este interval
atunci f nu admite primitive.
Dac presupunem c f admite primitive atunci din OBS 3 rezult c f are P
lui Darboux, rezult f(I) este interval ceea ce este o contradicie.
OBS 5. Orice funcie continu definit pe un interval admite primitive.

Definiia 2. Fie f: I R o funcie care admite primitive.
Mulimea tuturor primitivelor lui f se numete integrala
nedefinit a funciei f i se noteaz prin simbolul

) (x f
dx.
Operaia de calculare a primitivelor unei funcii(care admite
primitive ) se numete integrare.
Simbolul

a fost propus pentru prima dat de Leibniz, n


1675.
Fie F(I)= { } R I f : Pe aceast mulime se introduc operaiile
:
(f+g)(x) =f(x)+ g(x) ,
(f)(x)=.f(x) R x , constant
C= { } R f R I f / :

) ( x f
dx ={ } f lui a primitiv F I F F / ) ( .
F
P.D
P
C D
76

Teorema 1.2 Dac f,g:I R sunt funcii care admit
primitive i R, 0, atunci funciile f+g, f admit
de asemenea primitive i au loc relaiile:
(f+g) =f +g, f=f, 0, f =f +C


Formula de integrare prin pri.


Teorema 1.1 Dac f,g:RR sunt funcii derivabile cu
derivatele continue, atunci funciile fg, fg, fg admit
primitive i are loc relaia:

f(x)g(x)dx =f(x)g(x)-

f(x)g(x)dx

Formula schimbrii de variabil
(sau metoda substituiei).
Teorem: Fie I,J intervale din R i
: , : , : ile proprietat cu functii R J f J I
1) este derivabil pe I;
2) f admite primitive. (Fie F o primitiv a sa.)
Atunci funcia (f o ) admite primitive, iar funcia F o este o
primitiv a lui (f o ) adic:
( ) ( ) ( ) C Fo dt t t f + =


'


5. Integrarea funciilor trigonometrice

Calculul integralelor trigonometrice se poate face fie folosind
formula integrrii prin pri, fie metoda substituiei. n acest caz
se pot face substituiile:
1. Dac funcia este impar n sin x,
R(-sin x,cos x)=-R(sin x,cos x) atunci cos x=t.
2. Dac funcia este impar n cos x,
R(sin x,-cos x)=-R(sin x,cos x) atunci sin x=t.
3. Dac funcia este par n raport cu ambele variabile R(-sin x,-cos
x) atunci tg x=t.
77
4. Dac o funcie nu se ncadreaz n cazurile 1,2,3,atunci se
utilizeaz substituiile universale:

2 1
1
cos ,
1
2
sin
2
2
2
x
tg t unde
t
t
x
t
t
x =
+

=
+
=

5. Se mai pot folosi i alte formule trigonometrice:
sin 2x=2sin x .cos x,
2
2 cos 1
cos
2
2 cos 1
sin
2 2
x
x
x
x
+
=

=


Integrarea funciilor raionale

Definiie: O funcie f:IR , I interval, se numete raional dac
R(x)= , , 0 ) ( ,
) (
) (
I x x g
x g
x f
unde f,g sunt funcii polinomiale.
Dac grad f grad g, atunci se efectueaz mprirea lui f la g
f=gq+r, 0grad r<grad g i deci
.
) ( .
) (
) (
) (
) (
) (
) (
simple rationale functii de suma ca scrierea
face se x R Pentru
x g
x r
x q
x g
x f
x R + = =PRIMITIVELE FUNCIILOR CONTINUE SIMPLE

1.

+ = R c C x c cdx ,

2. C
n
x
dx x
n
n
+
+
=

+
1
1


3.
C
x
dx x +
+
=
+

1
14.

+ = C
a
a
dx a
x
x
ln


78

5.

+ = C e dx e
x x


6. C x dx
x
+ =

ln
1


7.

+ = C ctgx dx
x
2
sin
1


8.

+ = C tgx dx
x
2
cos
1


9.

+ = C x xdx cos sin
10.

+ = C x xdx sin cos11. C
a
x
arctg
a
dx
a x
+ =
+

1 1
2 2


12.

+
+

C
a x
a x
a
dx
a x
ln
2
1 1
2 2


13. C x a x dx
a x
+ + + =
+

) ln(
1
2 2
2 2


14.

+ + =

C a x x dx
a x
2 2
2 2
ln
1


15.

+ =

C
a
x
dx
x a
arcsin
1
2 2


79
16. C x tgxdx + =

cos ln

17. C x ctgxdx + =

sin ln

18.
C a x dx
a x
x
+ + =
+

2 2
2 2


19.
C a x dx
a x
x
+ =

2 2
2 2


20.
C x a dx
x a
x
+ =

2 2
2 2


21. C a x x
a
a x
x
dx a x + + + + + = +

2 2
2
2 2 2 2
ln
2 2


22. C a x x
a
a x
x
dx a x + + =

2 2
2
2 2 2 2
ln
2 2


23.

+ + = C
a
x a
x a
x
dx x a arcsin
2 2
2
2 2 2 2


24. C b ax
a
dx
b ax
+ + =
+

ln
1 1


25.
C
a b ax n
dx
b ax
n n
+
+
=
+

1
) )( 1 (
1
) (
1
1


26.
( )
( )
dx
a x
x
a
dx
a x a
C
a x
x a x
a
dx
a x


+
= +
+
+
=
+
'
2 2 2 2 2 2
2
2 2
2 2 2
2 2 2 2
2
1 1 1 1
1
) (
1


80
27.+ +

+
=
+ +
0 ,
] )
2
( )
2
[(
1
0 ,
] )
2
( )
2
[(
1
1
2 2
2 2
2
dx
a a
b
x a
dx
a a
b
x a
dx
c bx ax


28.
C c bx ax dx
c bx ax
b ax
+ + + =
+ +
+

2
2
ln
2


29.


+ +
+ + +
=
+ +
+ +
=
+ +
+
dx
c bx ax
n c bx ax m
dx
c bx ax
n b ax m
dx
c bx ax
B Ax
2
2
2 2
1
ln
) 2 (
81


Bibliografie:
- Arno Kahane. Complemente de matematic, Editura
Tehnic, Bucureti, 1958.
- C. Nstsescu,C. Ni, Gh. Rizescui:Matematic-
Manual pentru clasa a IX-a, E.D.P., Bucureti, 1982.
- C. Nstsescu, C Ni, I. Stnescu: Matematic-Manual
pentru clasa a X-a-Algebr, E.D.P., Bucureti,1984.
- E. Beju, I. Beju:Compendiu de matematic, editura
tiinific i Enciclopedic, Bucureti, 1996.
- E. Rogai,Tabele i formule matematice,Editura
tehnic,1983.
- Mic enciclopedie matematic, Editura tehnic,
Bucureti,1980.
- Luminia Curtui, Memorator de Matematic-Algebra,
pentru clasele 9-12, Editura Booklet,2006.
82


Probleme propuse i rezolvate


1.S se determine numerele ntregi a i b astfel nct
; 3 2 14 6 4 b a + = +
Rezolvare:
Ridicm la puterea a doua expresia dat:
; 3 6 2 2 14 6 4
2 2
b ab a + + = +
Din egalarea termenilor asemenea ntre ei rezult : ab=2 i
2a
2
+3b
2
=14 rezult: a=1 i b=2.
2.Dac
a
a
1
=7, s se calculeze a
4
+
4
1
a
.
Rezolvare:
Ridicm la puterea a doua relaia dat: (
a
a
1
)
2
=49,
a
2
+
2
1
a
=51 procednd analog se obine
2599
1
2 51
1
4
4 2
4
4
= + = +
a
a
a
a .

3.Aflai X din X.3
2008
= (3
2008
1) : (1+
2007 2
3
1
.......
3
1
3
1
+ + + )

Rezolvare:

, dup formula


2008
2008
2007
3
1 3
2
3
3
1
........
3
1
3
1
1

= + + + +
1
1
......... 1
1

= + + + +
+
X
X
X X X
n
n
3
2
1 3
3
3
2
] 1 3 [ 3
2008
2008
2008 2008
=

= X X
83
2 2 7
2
3 11
2
3 11
7 4 11 = =

+
= a
1 6 6 3 4 6 2
2 3
) 2 3 )( 3 2 2 (
2 3
3 2 2
+ = + =

+
=

( )
( )
( )( )
1
3
3 3 4
3
3 3 4
3
3 4 3
3
12 3 6 3 10 15
12 9
3 2 3 3 2 5
3 2 3
3 2 5
1 1 3 2 3
1 1 3 2 3
1 1 3
1 1 3
1 , 1 3 1 3
=

+
=
=

+
=
+
+
=
=
+ +
+ + +
=
+
+ +
= + = + = b a
b
a
4. S se calculeze:
a
a

3
3 2
unde 7 4 11 7 = a
Rezolvare:
5. tiind c 1 3 =
b
a
s se calculeze partea ntreag a
numrului


b a
b a

+


Rezolvare:

6.Se d numarul x = 5 2 6 5 2 6 +
S se arate ca x = 4
S se calculeze (X+2)
2007


Rezolvare:
a)

84
( ) ( )
4 2 5 1 5 1 5 1 5 1
5 1 5 1
= = + = +
= +
x
10
1
660
66
9 3 223
66
9 223 2007
66
2007 = =

=

=
b b
b
b a

x =b. x = ( ) 2 0 2 2 + = + x x
2007
=

0
7. Dac 2007 =
b
a
, s se calculeze
b a
b
9 223
66

.
Rezolvare:
8.S se calculeze suma
S =
2007 3 2
2 .......... 2 2 2 + + + + .

Rezolvare: S=


Am adugat i am sczut 1.
( )
( )
( )( )
( ) ( ) . 1 1 2 ] 1 2 [
1 1 2 2 ... .......... 2 2 1
1 1 2 ... .......... 2 2 2
2 .. .......... 2 2 1 2
2 .. .......... 2 2
2 .. .......... 2 2 2
1004
1003 2
1003 3 2
1003 2
2006 4 2
2007 5 3
+ =
= + + + + + =
= + + + + + +
+ + + + + =
=

+ + + +
+ + + + + =
85
9.Calculai: ( )
50 68 51 68
3 : 2 3 2 3 4 7 3 2 4 + + + + = E
Rezolvare:
( ) ( ) ( )
. 6 3 3 3 : 3 3
3 : 2 3 2 3 2 1 3 0 3 2
3 2
2
1 7
2
1 7
3 4 7
1 3
2
2 4
2
2 4
3 2 4
50 51
50 68 51 68
17
3
17
4
= + = + =
+ + + + + = <
=

+
=
+ =

+
+
= +
E

10.Determinati Z n astfel nct .
5 2 6 5 6 14
Z
n

+

Rezolvare
( ) ( )
{ } 2 , 1 , 1 , 2
2
1 5 5 3
1 5 5 3
1 5 5 3
2 2
=
+
=
+
=
+
n Z
n
n n n


11. S se rezolve ecuaia: (2x-4)(2x-3)(2x+1)(2x+2)=-6
Rezolvare:
Ecuaia dat este echivalent cu:
(2x-4)(2x+2)(2x-3)(2x+1)=-6(4x
2
4x-8) (4x
2
4x-3)=-6
Notam 4x
2
4x-8=t
t(t-5)=-6 t
2
-5t+6=0 t
1
=2 si t
2
=3
4x
2
4x-8=2x
1,2
=
2
11 1
4x
2
4x-
8=3x
3,4
=
2
3 2 1
.

86


12 . Se d ecuaia:

x + 18x + 1 = 0. Se cere s se calculeze
3
2
3
1
x x + , unde
x
1
, x
2
sunt soluiile ecuaiei .

Rezolvare :
Fie A =
3
2
3
1
x x + . Se ridic la puterea a treia
A = x
1
+ x
2
+ 3
3
2 1
x x A
Cum x
1
+ x
2
= - 18 x
1
+x
2
=1 (Relaiile lui Viete)
A- 3A + 18= 0 ; Soluia real a acestei ecuaii este A = -3 ;
restul nu sunt reale
A+ 3A-3A-9A+6A+18=0
A(A+3) 3A (A+3)+6(A+3)=o
(A+3)(A-3A+6)=0
A=-3

13. Doua drepte perpendiculare ntre ele n punctul M(3;4)
intersecteaz axa OY n punctual A si OX n punctual B.

a) s se scrie ecuaia dreptei AB
b) s se arate ca diagonalele patrulaterului AOBM sunt
perpendiculare ,unde 0 este originea sistemului.

Rezolvare :
Scriem ecuaiile dreptelor AM si MB
( ) ( ) 3 4 : 1 = x m y AM cum AM MB
( ) ( ) 3
1
4 : 2 = x
m
y MB
Aflam coordonatele lui A:
- din (1) cnd m y x 3 4 0 = =
Aflam coordonatele lui B:
- din (2) cnd 3 4 0 + = = m x y
87
Fie P(x,y) mijlocul lui AB
( ) drepteiAB ec y x
x y
x
y
x
x
m
y
M
X
. 0 25 8 6
9 6 16 8
4
3 2
3 4 2
4
3 2
2
3 4
,
2
3 4
= +
+ =

=
+
=

panta dreptei AB este .
4
3
= m
Panta dreptei OM este evident
3
4
0 3
0 4
=

1 =
om AB
m m . AB OM


A

M(3,4)

O B


14. Se dau punctele A (2,6), B(-4,3), C(6,-2). Se cere:
a) perimetrul triunghiului ABC i natura sa ;
b) coordonatele centrului de greutate;
c) ecuaia dreptei BC;
d) ecuaia medianei AM i lungimea sa;
e) ecuaia nlimii din A pe BC i lungimea sa ;
f) ecuaia dreptei care trece prin A i face un unghi de 30
0

cu axa OX;
88
g) ecuaia dreptei care trece prin A i este paralel cu BC;
h) ecuaia bisectoarei din A i lungimea ei
i) aria triunghiului ABC.

Rezolvare:
a) Aplicnd formula distanei pentru cele trei laturi ale
triunghiului ( ) ( )
2
1 2
2
1 2
y y x x AB + = obinem:
AB = 5 3 , BC = 5 5 ,AC = 5 4 5 12 = P ;
Se verific cu reciproca teoremei lui Pitagora c triunghiul este
dreptunghic cu unghiul de 90
0
n vrful A.
b) Coordonatele centrului de greutate sunt date de formula:

+ + + +
3
,
3
3 2 1 3 2 1
y y y x x x
G

3
7
,
3
4
G ;
c) Ecuaia dreptei BC se scrie folosind formula:
1 2
1
1 2
1
x x
x x
y y
y y


10
4
5
3 +
=

x y
5x+10y-10=0 x+2y-2=0
(forma general a dreptei )sau 1
2
1
+ = x y (forma normal);
d) Coordonatele mijlocului segmentului BC sunt : M )
2
1
, 1 (
ecuaia medianei este:
6
2
1
6
2 1
2

y x
11x-2y-10 =0; Pentru calculul lungimii
medianei AM se poate folosi faptul c ntr-un triunghi
dreptunghic mediana corespunztoare ipotenuzei este jumtate
din ipotenuz:
AM =
2
5 5
2
=
BC
, altfel se poate aplica formula distanei.
e) Fie AD nlimea din A AD i BC sunt perpendiculare
ceea ce nseamn c produsul pantelor este egal cu -1. Cum
89
panta dreptei BC este
2
1
panta lui AD este 2. Rmne s
scriem ecuaia dreptei care trece prin A i are panta 2 :
y-6=2(x-2) 2x-y+2=0 este ecuaia nlimii din A;
Pentru calculul nlimii (ntr-un triunghi dreptunghic) este
convenabil s aplicm formula:
AD =
5
5 12
5 5
5 4 5 3
=

BC
AC AB
;
Altfel, trebuia rezolvat sistemul format din ecuaiile dreptelor
BC i AD pentru a determina coordonatele lui D.
f) y-6=
3
3
(x-2); Am aplicat formula y-y
0
=m(x-x
0
) n
condiiile n care panta este tg30
0
g) y-6=
2
1
(x-2) unde
2
1
este panta dreptei BC .
h) Fie AE bisectoarea unghiului A.
Din teorema bisectoarei k=
AC
AB
EC
BE
= k=
4
3
.Folosindu-ne
de raportul n care un punct mparte un segment rezult
coordonatele lui E

7
6
,
7
2
. Atunci ecuaia bisectoarei este:

6
7
6
6
2
7
2
2 y x
21x-7y=0. Pentru a calcula lungimea
bisectoarei ne putem folosi i de formula
AC AB
A
AC AB
AE
+

=
2
cos 2
care este utilizat de obicei cnd se
cunoate msura unghiului a crei bisectoare se calculeaz.
AE =
7
10 12
.
i) Aria triunghiului dreptunghic ABC este dat de formula A =
30
2
=
AC AB
.
90
Se va insista pe faptul c dac triunghiul nu ar fi fost
dreptunghic ar fi trebuit s se calculeze distana de la A la
dreapta BC adic tocmai lungimea nlimii iar aceasta s-ar
putea face mai simplu folosind formula :
Distana de la un punct M
0
(x
0
,y
0
) la o dreapt h de ecuaie
(h): ax+by+c=0 este dat de:

2 2
0 0
0
) , (
b a
c by ax
h M d
+
+ +
= .
15. Sa se rezolve ecuaia :
1 2005 2005 4 2005 6 2005 2006
4
3
4 2
+

+ + =
x x x
x x

Rezolvare : Ecuaia dat este echivalent cu :

4
4
1 2005 2006

+ =
x
x

Ridicm la puterea
1 2005 2006 1 2005 2006
4
1
4 4 4 4
= + =
x x x x
( ) x

Din monotonia funciei ( ) ( )
x
x
a a x f + = 1 care e strict
cresctoare ecuaia( ) x are soluie unic 4 = x
16 . S se rezolve ecuaia:
2x x
x x 3 3
2007 2006 = 3(2006 + 2006 ) + 1

91
Rezolvare:
Ecuaia dat este echivalent cu:

x
x 3 3
2007 = (2006 + 1) . Ridicm la puterea 1/3 =>

x x
3 3
2007 = 2006 +1 =>

x x
3 3
2007 2006 =1 (*)
Din monotonia funciei f(x) = (1+ a)
x
a
x
care e strict
cresctoare => ecuaia (*) are soluie unic: x = 3

17. S se determine numrul de cifre din care este compus
numrul 7
2007
.
Rezolvare:

10
2
< abc <10
3
; p = 3
______
10
3
< abcd < 10
4
; p = 4(*) 10
p-1
N < 10
p
, unde p reprezint numrul de cifre ale lui
N.

Din (*) => lg 10
p-1
lg N <lg 10
p
=> p-1 lg N <p .


Pentru N = 7
2007
=> lg N = 2007 lg 7 1696 de cifre.
9218. S se arate c matricea A =

d
b
c
a
( ) Z M
2
e
inversabil , unde :
2006
2005 = a

11 ... 111 ... 111 11 1
6 ... 6 6 6
2006 3 2
+ + + + =
+ + + + =
c
b

2006 ori de 1
2005
2006 = d
Rezolvare :

A e inversabil 0 det A ultima cifr a numrului det A
0 e

( )
( )
( )
( ) 6
6
6
5
=
=
=
=
c u
b u
d u
a u
( ) . 0 det 0 4 6 0 6 6 6 5 det = = = A A u

93

Probleme - sinteze
I. NUMERE REALE. APLICAII.

1. S se calculeze:
a) 99 50 44 98 + .
b) ). 3 2 2 ( ) 3 6 2 5 ( ) 3 8 2 7 ( + +
( ) [ ] { }
.
5 2
1
:
20
1
5
1
)
.
6
6 6 2
2 3
2 3 12
3 2
3 2 12
)
. 2 : 2 2 3 2 2 3 4 3 8 3 2 5 )
.
2 2 3 3
12
2 3
2
3 2
3
)
. 16 : ) 3 3 2 ( )
. 9 : ) 5 3 5 ( )
. 10 ) 50 45 ( ) 18 20 ( )
1
2
20 58 58 87
14 20 30 20

+
+

+ + ++
+
i
h
g
f
e
d
c