Sunteți pe pagina 1din 4

Pesclevei Anamaria

Grupa 3, PIPP
Anul 3
RECEPTAREA TEXTULUI EPIC
- Specificul textului epic -
Textul narativ sau textul epic este crea!ie literar" #n versuri sau #n pr$" #n care autrul
exprim" #n m% in%irect, prin interme%iul persna&elr, i%ei, '(n%uri, sentimente, atitu%ini)
Textul epic este u*r %e receptat %e c"tre elevi, %earece are un naratr + pvestitr,, un *ir
%e #nt(mpl"ri, evenimente + fir epic, *i persna&e care particip" la %esf"*urarea acestra)
-ARAT.R AC/IU-E 0- TI1P PERS.-A2E
3I 0- SPA/IU
Principalele instrumente ale textului epic sunt4
5) -ara!iunea 6 existen!a persna&elr #n ac!iune %uce la inserarea %ial'ului
7) Existen!a persna&elr %uce la inserarea dialogului
3) 8escrierea 6 esen!ial" %earece ac!iunea este #nca%rat" #n timp *i #n spa!iu, %ar *i
pentru pre$entarea unr persna&e
8eci textul epic are ca m% principal %e expunere nara!iunea, #mpletit" cu %ial'ul *i cu
%escrierea)
Naraiunea
-aratrul pate ap"rea #n mai multe psturi #n ca%rul textului narativ4
Este pre$ent la %esf"*urarea evenimentelr, le 9serv" *i le relatea$", f"r" a fi implicat
#n %esf"*urarea prpiu-$is" a ac!iunii + narator-martor - nararea la persana I ,
Particip" la ac!iune %e la #nceput p(n" la sf(r*it, fiin% persna&ul principal + narator-
personaj 6nararea la persana I,
5
Pesclevei Anamaria
Grupa 3, PIPP
Anul 3
Pveste*te #nt(mplare cre(n% ac!iunea, persna&ele + naratorul- nararea se face la
persana a III-a,
Este recman%at ca elevii s" fie ini!ia!i #n sta9ilirea raprtului autrului +naratrului, cu
pera)Atunci c(n% vr fi pu*i #n situa!ia %e a crea texte + cmpuneri, 9a$ate pe nara!iuni, vr
pta pentru una %in aceste situa!ii, nef"c(n% 're*eli %e re%actare + la persana I sau la
persana a III-a,)
Momentele subiectului
Unii autri pre$int" necesitatea *i m%alitatea %i%actic" a i%entific"rii mmentelr su9iectului4
5) Exp$i!iunea
7) Intri'a
3) 8esf"*urarea ac!iunii
:) Punctul culminant
;) 8e$n%"m(ntul
-ara!iunea are l'ic" intern" %e ac!iune, cu care elevul tre9uie familiari$at, pe care
elevul #nsu*i s" pat" %escperi pentru a-*i structura #n m% l'ic planul ac!iunii,pentru
acest fapt exist" #ns" met%" pe care putem flsi *i care este mai accesi9il" at(t pentru
ca%ru %i%actic c(t *i pentru elevi, *i anume metoda iconic.
Aceasta permite4
vi$uali$area cre*terii tensiunii, cu un punct maxim, api sf(r*itul ac!iunii
sta9ilirea %e c"tre elev, a p"r!ilr unui text4 intr%ucere, cuprins, #nc<eiere *i
rientarea fra'mentelr %in text pe p"r!ile cmpnente ale acestuia
Personajul literar
Persna&ul cup" #n literatur" un lc central)
Repre$int" un tip uman semnificativ, in%ivi%ualitate cu tr"s"turi fi$ice, mrale
%istincte,puse #n lumin" printr-un *ir %e #nt(mpl"ri situate #ntr-un anumit ca%ru
tempral, 'e'rafic *i scial
Elevul tre9uie %iri&at + clasa a III-a, #n p"trun%erea lumii persna&ului literar) El tre9uie s"
re!in" un minim %e infrma!ii referitr la persna& *i anume4
Ce fel %e persna& este=
a) Principal
9) Secun%ar
7
Pesclevei Anamaria
Grupa 3, PIPP
Anul 3
c) epis%ic
%) In%ivi%ual
e) Clectiv
f) P$itiv
') -e'ativ
<) Real
i) >ictiv
Cum este caracteri$at persna&ul=
5) 8irect
a) %e c"tre autr
9) %e c"tre alte persna&e
c) autcaracteri$are
7) In%irect
a) 8up" m%ul #n care '(n%e*te *i simte
9)8up" m%ul #n care vr9e*te
c) 8up" cum se cmprt"
%) 8up" me%iul #n care tr"ie*te
Traseul met%ic le'at %e persna&ul literar presupune4
i%entificarea persna&ului sau a persna&elr
%iscutarea felului persna&ului
i%entificarea tr"s"turilr fi$ice *i mrale
Dialogul ca element cnstituitiv al unui text narativ
cnst" #n cnvr9irea %intre %u" sau mai multe persane ,, este frm" a vr9irii
%irecte??
relatarea se face la persana I *i a II-a
semnul %istinct %e marcare #n %ial' este semnul %e punctua!ie linia de dialog
face nara!iunea mai captivant", iar textele cu %ial' se citesc mai repe%e + fiin% c"utate
%e cpii,
8ificultatea met%ic" intervine c(n% frm"m elevilr %eprin%erea transfrm"rii vr9irii
%irecte #n vr9ire in%irect")0n ca%rul relr %e lim9" rm(n" care au ca centru %e interes
cmunicarea ral" este 9ine s" se utili$e$e &curi %i%actice cu sarcini %e reali$are a %ial'ului
pe pr9leme %iferite *i cu transfrmarea acestuia #n pvestire + vr9ire in%irect",)
3
Pesclevei Anamaria
Grupa 3, PIPP
Anul 3
Un alt pas met%ic #n transfrmarea vr9irii %irecte #n vr9ire in%irect" #l cnstituie
pre%area-#nv"!area textelr cu %ial' pe 9a$a met%ei lecturii explicative)
I%entificarea fra'mentelr l'ice este urmat" %e pvestirea ral" + clasa a II-a , *i %e
pvestirea #n scris + clasele a III-a *i a I@-a, a unui fra'ment) Priceperea tre9uie exersat" ral,
p(n" c(n% t!i elevii pvestesc cerent, l'ic, fluent, un asemenea fra'ment, flsin%
persana a III-a f"r" flsirea replicilr %in %ial' + vr9ire %irect",)
Textele narative care cn!in fra'mente %ial'ate cnstituie materialul lin'vistic pentru
#nv"!area punctua!iei)
Bibliografie4 Un'ureanu, A) Metodica studierii limbii i literaturii romne) E%itura AS?S,
7AA3)
Carni, C) Metodica predrii limbii i literaturii romne) E%itura 8i%actic" *i
Pe%a''ic", 5BCD
Isifescu, S) Teoria literaturii) E%itura 8i%actic" *i Pe%a''ic", 5BC;
:

S-ar putea să vă placă și