Sunteți pe pagina 1din 2

Programul Operaional Regional 2007-2013

Axa prioritar 4 Sprijinirea de!oltrii mediului de a"a#eri regional $i lo#al


%omeniul de inter!enie 4&1 %e!oltarea dura'il a (tru#turilor de (prijinire a a"a#erilor de importan regional $i lo#al
Ghidul Solicitantului
Model G
Opisul Cererii de finanare
Opisul de mai jos va fi pagina 0 a dosarului cererii de finanare.
PROGRAMUL OPERAIONAL REGIONAL !!"#!$%
A&a prioritar' ( )Spri*inirea de+,olt'rii -ediului de afaceri re.ional /i local0
1o-eniul de inter,enie (2$ )1e+,oltarea dura3il' a structurilor de spri*inire
a afacerilor de i-portan' re.ional' /i local'0
CERERE 1E 4INANARE
)itlul proie#tului* completai cu titlul proiectului, aa cum apare n Formularul cererii de
finanare
Soli#itant* completai cu denumirea complet a solicitantului, aa cum apare n Formularul
cererii de finanare
OPIS
Pentru unele anexe sunt prevzute, n gid, modele standard. Formatul celorlaltor documente
vor respecta normele legale n vigoare la data depunerii cererii de finanare.
Nr2
crt2
5ip docu-ent
Nr2 pa.ina
6de la 7 p8n' la79
Perioada de
,ala3ilitate a
docu-entului
1& +ormularul #ererii de "inanare 1 - ! ,u (e apli#
3& A#tul de -mputerni#ire. / - / zz.ll.aaaa
2& A#ordul de parteneriat. "#odel $% / - / zz.ll.aaaa
3& %e#laraie de eligi'ilitate "#odel &% / - / ,u (e apli#
4& %e#iii pri!ind re#uperarea ajutoarelor de
(tat $i do!ei ale e"e#turii plii.
/ - /
0& %e#laraie de angajament "#odel '% / - / ,u (e apli#
1& Planul de ampla(ament (i de#laraia pe
proprie r(pundere #u pri!ire la a##e(ul la
in"ra(tru#tura de a"a#eri
7& A#tul #on(tituti!. 2-mpreun #u toate
modi"i#rile.3
/ - / ,u (e apli#4
zz.ll.aaaa
5& Statutul. / - / ,u (e apli#
6& 7erti"i#atul de -n(#riere 2-n regi(trul
a(o#iaiilor3.
/ - / ,u (e apli#
10& 7erti"i#atul de -nregi(trare 2-n regi(trul
#omerului3.
/ - / ,u (e apli#
1
Programul Operaional Regional 2007-2013
Axa prioritar 4 Sprijinirea de!oltrii mediului de a"a#eri regional $i lo#al
%omeniul de inter!enie 4&1 %e!oltarea dura'il a (tru#turilor de (prijinire a a"a#erilor de importan regional $i lo#al
Ghidul Solicitantului
Model G
Opisul Cererii de finanare
11& 7erti"i#atul #on(tatator. / - / zz.ll.aaaa
12& Situaiile "inan#iare / - / ,u (e apli#
13& %e#laraia pri!ind -n#adrarea -n #ategoria
899 $i 7al#ulul pentru -ntreprinderi
partenere (au legate..
14& %o#umente de proprietate4 #ontra#t de
#on#e(iune.
/ - / zz.ll.aaaa
10& %o#umentaia te:ni#o-e#onomi# "#odel
( ) prevederile *+ ,-),00-%
/ - / ,u (e apli#
11& ;otr<rea (oli#itantului de apro'are a
do#umentaiei te:ni#o-e#onomi#e
/ - / ,u (e apli#
17& Analia #o(t-'ene"i#iu. / - / ,u (e apli#
15& Planul de a"a#eri "#odel (% / - / ,u (e apli#
16& 7erti"i#atul de ur'ani(m / - / zz.ll.aaaa
20& Fia tehnic privind condiiile de protecia
mediului/ Decizia etapei de ncadrare,
emis de ctre autoritile competente
pentru protecia mediului
/ - / ,u (e apli#
21& Studiul de impact asupra mediului* / - / ,u (e apli#
22& Hotrrea de aprobare a proiectului i a
cheltuielilor legate de proiect
/ - / ,u (e apli#
23 CV-urile (Model F) i/sau iele de post / - / ,u (e apli#
.% dac este cazul
..% doar pentru solicitani //, &0 sau 0/
2