Sunteți pe pagina 1din 7

SAUDI ARABIA - READY FOR TAKE OFF

Pe parcursul anului 2008 i la nceputul anului 2009, echipa executiv World


Communications Corporation a devenit profund implicata n examinarea urmatoarei
probleme leate de !rabia "audita# dac ar trebui s investeasc ntr$o opera%iune
de mare produc%ie i de distribu%ie n aceasta tara&
'conomia din !rabia "audit a crescut foarte mult datorit creterii pre%urilor
la petrol i a veniturilor din export n cursul anului 2008& (a nceputul anului 2009,
"eth )homas, C'* al WCC, s$a confruntat cu trei alternative poten%iale& Primul a
fost de a risca construirea unui centru de distribu%ie si produc%ie n !rabia "audit si
s consolide+e po+i%ia competitiv a companiei n strintate& ! doua alternativ a
fost de a extinde capacitatea de productie in tara si sa mentina exportul intrucat
acest lucru a avut success multi ani la rand& ! treia alternativa era s atepte i s
nt,r+ie dou deci+ii din cau+a incertitudinilor cau+ate de cri+a financiar i
economic mondial n 2008&
-ntrebarea daca !rabia "audit i poate estiona economia, pentru a evita
recesiunea la nivel mondial a fost de+batuta, datele preliminare fiind ncura.atoare&
Ca+ul anali+ea+ relementrile uvernamentale i tratamentul investi%iilor strine i
nivelul de educa%ie al for%ei de munc i al sistemul de nv%m,nt pentru a spri.ini
de+voltarea directorilor i manaerilor locali&

Analiza SWOT
Strenghts
"ectorul serviciilor de telecomunica%ii si tehnoloia informatiei este n plin
expansiune/
"istemul medical 0 foarte bine pus la punct, prin sistem de asiurare medicala, toti
cei care isi incheie o astfel de polita de asiurare de sanatate pot beneficia de a.utor
medical la nevoie/
"tabilitatea pre%urilor# obiectivul politicii monetare a fost de a men%ine rata dolar 1 2ial
la 3,45 pe cat posibil& 6c,nd acest lucru, uvernul a stimulat investitorii straini, a
avut spri.in public, a echilibrat balanta de plati si a stabili+at preturile in !rabia
"audita
Weaknesses
!rabia "audit nu este o %ar de+voltat din punct de vedere al resurselor umane,
asadar manaerii se recomanda a fi de la compania mama, care in urma unor
cursuri privind cultura orani+ationala, se vor adapta perfect companiei in !rabia
"audita&
Opportunities
2atele de impo+itare i relementrile fiscale nu pot fi considerate o problema in
!rabia "audita pentru noii investitori&
7eoarece !rabia "audit este foarte competitiva n litiii fiscale, companiile nu sunt
solicitate s plteasc impo+itul pe venit suplimentar& 7atorita acestei caracteristici,
!rabia "audita este o atractie pentru investitiile straine directe, avand in vedere
faptul ca marile companii international vor fi scutite de dubla impo+itare&
Threats
Conditiile de intrare in tara, dar si permisele de sedere ar putea repre+enta
amenintari la adresa bunei functionari a companiei in !rabia "audita&
!menintarile teroriste 0 intrucat riscul atacurilor in !rabia "audita se mentine relativ
ridicat, iar sistemele de securitate nu sunt puse la punct in toate +onele tarii, existand
un numar mare de +one fara un sistem de protectie adecvat
2elementarile vamale $ pot repre+enta o amenintare in situatia in care sunt
importate produse inter+ise de !rabia "audita/ nu exista sume limita de bani admise
la introducerea$scoaterea din !rabia "audita
Ct de dificil este sa investesti i sa repatriezi profiturile, i cum ai
satisface nevoia de manageri educati si de directori astfel incat sa functioneze
in mod eficient in Araia Saudita!
8n timp ce uvernul preateste politicile monetare i fiscale, acesta a inorat
elementele de mai .os# 9Porter, 2009:#
;ariabilitatea pre%urilor la petrol
;ariabilitatea cererii de petrol
"chimbri brute i neateptate ale cursului de schimb
2ata ocuprii for%ei de munc
<uvernul a stabilit o autoritate eneral de investi %ii care cuprinde birouri
uvernamentale, n scopul de a relementa investi%iile i de a asista investitorii&
Companiile care doresc s investeasc n !rabia "audit au nevoie de obtinerea
unei licente din partea autoritatii dupa ce indeplinesc toate criteriile&
!stfel, investitorii ce doresc sa vina n !rabia "audit pot mere la autoritatea
*"" 9*ne "tep "hops: i pot ob%ine informa%ii despre %ar, situa%ia economic i
situa%ia de investi%ii, uvernul facilitand procedurile de investi%ii n %ar&
!a cum se men%ionea+ n acest ca+, factorii precum ratele de impo+itare i
relementrile fiscale nu pot fi considerate o problema in !rabia "audita pentru noii
investitori&
2epatrierea profiturilor duce la crearea unor taxe suplimentare& 8n mod
normal, profiturile ob%inute din %ara a+d sunt impo+itate i apoi transferate n %ara
de oriine& 7eoarece !rabia "audit este foarte competitiva n litiii fiscale,
companiile nu sunt solicitate s plteasc impo+itul pe venit suplimentar& 7atorita
acestei caracteristici, !rabia "audita este o atractie pentru investitiile straine directe,
avand in vedere faptul ca marile companii international vor fi scutite de dubla
impo+itare& * alta caracteristica importanta ce poate aduce investitii straine directe
in !rabia "audita este nivelul sca+ut al relementarilor uvernamentale& Prin urmare,
repatrierea profiturile nu va fi o problema n !rabia "audit&
7eoarece exist un deficit de manaeri califica%i i directori n !rabia "audit,
ideal ar fi ca noii investitori sa$si aduca in po+itiile de manaement personal din tara$
mama a companiei investitoare& =otivul este faptul c !rabia "audit nu este o %ar
de+voltat din punct de vedere al resurselor umane& 8n plus, n ceea ce privete
cultura corporativ, atribuirea unui manaement sau director care este in cadrul
companiei de foarte mult timp din tara$mama a companiei investitoare ar a.uta
procesul de adaptare, dar in acelasi timp poate produce si nemultumiri in randul
manaerilor si fortei de munca& 7e asemenea, este evident faptul c manaerii din
tara$mama se pot confrunta cu diferen%ele culturale& Pentru a depi aceste
de+avanta.e, manaeri si directori trebuie s fie instrui%i pentru aspectele culturale&
Care este situaia economic" intern" i internaional" actual" #n raport
cu cele mai une m"suri de performan" pentru aceasta!
!rabia "audita este una dintre cele mai mari tari din lume exportatoare de
petrol& <uvernul i propune s$i diversifice veniturile sale din export, n scopul de a
diminua dependen%a fa% de petrol&
Politica monetar este executata de ctre "audi !rabian =onetar> !enc>
9"!=!:& "arcinile aceastei institu%ii sunt leate de ratele dob,n+ilor, infla%ia,
condi%iile monetare i cursul de schimb& Problema ma.or a tarii este de a selecta
politica corect i de a decide cum sa o utili+e+e astfel incat sa isi atina obiectivele&
7in moment ce moneda nationala, rial, este strans leat de dolar, a fost nevoie ca
ratele dob,n+ii s fie a.ustate la ratele dob,n+ilor din "?!&
-nfla%ia a dus la deprecierea rial$ului care a provocat mai multe creteri de
pre%& 8n acest moment, !rabia "audit a vrut s se bucure de avanta.ul de arbitra.
92ial$'?2$?"7:, care ar putea stabili+a pre%urile bunurilor de consum importate i
nevoia de a.ustare a ratei de schimb, n scopul de a mpiedica aceste creteri&
"!=! trebuie s arante+e c se poate alimenta pia%a cu dolari, trebuie s men%in
re+ervele valutare pentru a men%ine stabil cursul de schimb& !ceste re+erve pot fi
considerate o arantare a uvernului si pot fi folosite in a.ustarea masei monetare si
a inflatiei&
"cderea pre%urilor la petrol, deficitele productorilor i cri+a economic
afectea+ creterea economic a %rii& "cderea pre%urilor la petrol au efecte
neative directe asupra conturilor curente care re+ult din topirea re+ervelor
interna%ionale i deficite fiscale mai mari& 8n acest moment, este foarte evident faptul
c uvernul trebuie s$si prioriti+e+e actiunile n politicile sale monetare i fiscale&

-nfla%ia# !a cum este pre+entat in expo+itie @, infla%ia a crescut de la
aproximativ AB n 2004 la 9,9B n 2008& -n primii ani, infla%ia a crescut continuu i a
atins valoarea de v,rf din 2008& =otivul pentru aceast cretere masiv a fost
creterea pre%urilor la enerie& "!=! a ncetinit oferta de bani i a asiurat fluxul de
numerar pentru creterea economic&
2atele dob,n+ilor# 7in cau+a ca ratele dob,n+ilor au sc+ut, uvernul a cules
avanta.ul acestei situa%ii, deoarece bncile mprumuta aceste sume de bani n loc
de a de%ine i depunerea de numerar cu "ama& Cu toate acestea, %ara trebuie nc
s urme+e politicile de interes din "?!, n scopul de a men%ine rata de schimb la
3,45&
Calan%a de pl%i# 7up 2003, din cau+a cererii i a pre%urilor la enerie n
cretere, economia !rabia "audit a avut excedente mari& Cu toate acestea, n anul
2009, balan%a de pl%i a sc+ut din cau+a pre%urilor mai mici la %i%ei i a cererii& 7in
moment ce pre%urile petrolului au sc+ut, uvernul trebuie s$i devalori+e+e 2ial
pentru a reduce deficitul buetar& !rabia "audit ar trebui s devalori+e+e 2ial, n
scopul de a recupera deficitul buetar c,t mai mult posibil&
"tabilitatea pre%urilor# obiectivul politicii monetare a fost de a men%ine rata
dolar 1 2ial la 3,45 pe cat posibil& 6c,nd acest lucru, uvernul a stimulat investitorii
straini, a avut spri.in public, a echilibrat balanta de plati si a stabili+at preturile in
!rabia "audita&
"tabilitate# 7in moment ce pre%urile la petrol sunt definite i pltite n dolari,
!rabia "audit foloseste dolarul ca moned de interven%ie& 6luctuatiile ratelor de
schimb ale r>al$ului ar putea cau+a ambiuitate n estimrile de pre% ale bunurilor
importate i exportate& 8n scopul de a tere ambiuit%ile din %ar, uvernul ar trebui
s pstre+e rata de schimb stabila c,t mai mult posibil&
$ac" ai recomanda ca WCC sa continue cu decizia de a investi #n unit"ile de
producie i de distriuie, ce strategie ati sugera sa fie urmata dintre cele
discutate! %&plicati i 'ustificati recomandarea(
"ectorul de telecomunica%ii din !rabia "audita este foarte promi%toar& 7e
cand sectorul serviciilor de telecomunica%ii si tehnoloia informatiei este n plin
expansiune alaturi de investitii masive ale corporatiilor, aceast pia% poate fi un
foarte bun prile. pentru WCC s creasc i s se de+volte& !v,nd n vedere c
sectorul este foarte competitiv, WCC va trebui s fie foarte aresiv si va trebui s se
concentre+e pe activit%i de de+voltare a afacerilor si pe v,n+ri& Prin urmare, WCC
poate cuta o companie locala sau internationala, care este estionata prost i ntr$o
situa%ie dificil din cau+a cri+ei economice, dar care a avut un bacDround de succes
pe pia%a& !stfel, WCC poate exploata experien%ele i cunotin%ele acestei companii
pe pia%a local i le poate combina cu propriile competen%e de ba+&
WCC va avea nevoie in permanenta de fonduri pentru a acoperi costurile sau
poate fu+iona cu o companie care operea+ n pre+ent n !rabia "audit& 7eoarece
WCC va intra ntr$o nou %ar cu cultur complet diferit, conducerea trebuie s
stabileasc cu aten%ie strateiile de intrare i de ieire&
WCC fiind ca o companie de telecomunicatii are nevoie de externali+area
unor activitati sau transferarea lor, astfel de costuri fiind neli.abile& !sadar, WCC
are posibilitatea de a exporta produsele fabricate n !rabia "audit pentru alte %ri
din reiune, prin intermediul punctelor sale de distribu%ie din %ar& !rabia "audit
poate deveni o retea de export pentru WCC&
Personalul de conducere ar trebui s vin din %ara de oriine i ar trebui s se
familiari+e+e cu normele i cultura companiei& Personalul de v,n+ri poate implica
n special expatria%i care au experien% n sectorul de telecomunica%ii i au
cunostiinte leate de WCC & Pentru a$si ndeplini obiectivele, tareturile trebuie s fie
stabilite atent si sa fie bine planificate de ctre conducere& "tructura orani+atoric
trebuie s se ba+e+e n principal pe activit%ile opera%ionale, n scopul de a reduce
costurile& WCC isi poate instrui ana.a%ii pentru a deveni competenti in toate ariile de
activitate&
7eoarece !rabia "audit este o pia% nou pentru WCC, WCC va trebui s
controle+e strict situa%ia financiar a companiei sale reionale, n scopul de a isi
atine taretul& Prin urmare, controlul i procedurile de raportare vor fi foarte stricte&
8n scopul de a men%ine fluxul adecvat de informa%ii catre sediul central i de a oferi o
n%eleere comun ntre sediul central i entit%i reionale, manaerilor din tara de
oriine li se vor acorda po+i%ii critice in companie, cum ar fi C6*, C'*&
"tanescu 7iana 'lena
=anaementul 2iscului in !faceri -nternationale 0 )ran+actii Comerciale

S-ar putea să vă placă și