Sunteți pe pagina 1din 3

PROCESUL BUGETAR

. Incheierea exercitiului bugetar, intocmirea i a!robarea conturilor "e executie bugetara


-conform sistemului de gestiune practicat in tara noastra, efectele incheierii exercitiului bugetar sunt:
Orice venit neincasat pana la data de 31 decembrie se va incasa in conturile bugetare pe anul urmator in
rezultatele caruia urmeaza a se reflecta
Orice cheltuiala care nu s-a efectuat pana la finele anului bugetar se va plati in contul noului buget,
numai daca acesta va contine prevederea in acest sens
-documentele ce se intocmesc si se inainteaza spre apropbare Parlamentului sunt:
a) Contul general privind executia bugetului de stat este intocmit de inisterul de !inante Publice sub
coordonarea "uvernului pe baza sistemelor financiare intocmite de ordonatorii principali de credite si a
conturilor de executie bugetara prezentate de organele abilitate# $cesta are aceeasi structura ca si bugetul si
cuprinde:
-% la venituri:
Prevederea bugetelor initiale
&repturi constatate de incasat
'enituri neincasate sau realizate
(amasite de incasat
-%la cheltuieli:
Credite bugetare initiale
Credite bugetare definitive
Cheltuieli anga)ate cu termene legale pana la sfarsitul anului
Plati efectuate
-acest document este analizat de catre "uvern si apoi depus la Parlament pana la data de 1 iunie a anului
urmator, care il va aproba pana la data de 3* nov a aceluiasi an
b) Contul annual al executiei +$,, se intocmeste de catre inisterul uncii si prezentat "uvernului pana la
data de 1mai a anului urmator impreuna cu raportul de analiza si verificare intocmit de inisterul !inantelor#
"uvernul il prezinta Parlamentului spre aprobare pana la data de 1 iunie, iar acesta il aproba odata cu contul
general privind executia bugetului de stat
c) Contul general al datoriei publice se intocmeste de catre inisterul de !inante si cuprinde operatia privind
contractarea datoriei publice in tara si strainatate# $cesta se prezinta ca anexa la contul general privind bugetul
de stat impreuna cu situatia garantiilor guvernamentale pentru creditele interne si externe primite de la alte
persoane )uridice
d) (aportul public anual intocmit de Curtea de Conturi in termen de - luni de la primirea conturilor de executie
bugetara .pentru bugetul de stat, bugetul local, +$,,, fondul de tezaur si contul anual al datoriei publice)#
$cesta cuprinde observatiile Curtii de Conturi si furnizeaza puterii legislative informatii privind executia
bugetului public national
e) Controlul bugetar / in functie de natura organelor care il exercita, controlul poate fi politic, )urisdictional si
administrativ:
Controlul politic / se exercita de catre Parlament atat cu ocazia examinarii si aprobarii proiectului de
buget si a contului de executie bugetara, cat si pe parcursul executiei bugetare# Prin votul Parlamentului
asupra contului de executie bugetara, autoritatea executiva este descarcata de gestiunea financiara a
anului bugetar incheiat
Controlul )urisdictional / este de competenta unui organ specializat, la noi Curtea de Conturi si are ca
obiectiv stabilirea raspunderii )uridice pentru modul in care se administreaza si se gestioneaza
patrimoniul public# $cesta verifica faptic toate documentele )ustificative ce au stat la baza operatiunilor#
0a da anual descarcarea de gestiune pentru conturile contabile gasite in ordine, iar 1nereaulile2
constatate sunt cuprinse in raportul anual prezentat Parlamentului#
1
Controlul administrativ se exercita de catre autoritatile executive si imbraca forma fie a controlului ierarhic
intern realizat de catre organe de specialitate din cadrul ministerelor, fie a contractului extern exercitat de catre
organele abilitate din cadrul inisterului de !inante# 3a nivelul "uvernului functioneaza un corp de control al
primului ministru care, potrivit atributiilor sale, poate desfasura actiuni de control si in domeniul executiei
bugetare#
#eto"e "e "imenionare a in"icatorilor bugetari
-in procesul de elaborare a proiectelor de buget se pune problema dimensionarii corecte a nivelului indicatorilor
bugetari astfel incat cheltuielile publice sa reflecte nevoile reale de resurse, iar veniturile sa reflecte posibilitatile
reale de incasare#
-in practica financiara internationala se folosesc metode clasice, dar si metode moderne pentru a dimensiona cat
mai corect nivelul indicatorilor bugetari
#eto"e claice "e "imenionare a in"icatorilor bugetari$
a)metoda automata.a penultimului an):
-lua drept baza de comparatie pentru intocmirea bugetului anului urmator .t41), venitul si cheltuiala
penultimului an .t-1) a carui executie a fost de)a incheiata si pe care le transpune in mod automat in proiectul
noului buget#
-se proiecta astfel intrucat nu erau cunoscute inca rezultatele executiei bugetare pt anul in curs .t)#
-metoda s-a plicat timp indelungat incepand din prima parte a secolului 5* pana dupa primul razboi mondial
.1637)
-este o metoda simpla care nu necesita un volum mare de lucru fiind apreciata multa vreme ca un model de
intelepciune si prudenta financiara
-rezultatele obtinute erau corecte pt o economie care nu este supusa deprecierii monetare si nici influentei unor
factori externi care pot modica nivelul indicatorilor bugetari#
b)metoda ma)orarii sau diminuarii:
-este rezultatul incercarilor de perfectionare a metodei penultimului an facute de economistul francez 3eon ,a8
incepand cu anul 1773
-ea consta in aceea ca se iau in considerare rezultatele executiilor bugetare pe un interval de 9 sau mai multi ani
consecutivi din perioada premergatoare elaborarii proiectelor de buget si pe baza acestor date se determina
ritmul mediu anual de crestere sau descrestere a veniturilor si cheltuielilor bugetare#
-prin aplicarea acestui ritm asupra veniturilor si cheltuielilor anului bugetar in curs se determina nivelul
indicatorilor bugetari pt anul urmator
-cele 5 metode prezentate caracterizate prin automatism presupune existenta unei ecomomii stabile sau in usoara
crestere
-acestea nu iau in calcul deprecierea monetara manifestata inca din perioada interbelica si nici ciclicitatea vietii
economice#
c)metoda evaluarii directe:
-dupa cel de-al doilea razboi mondial s-au trecut la un sistem direct de dimensionare a indicatorilor bugetari,
plecandu-se de la o analiza atenta a con)uncturii economiei bazate pe cele mai recente previziuni economice cu
privire la evolutia P:+, a ratei inflatiei, a cursului de schimb valurat pt anul urmator
-metoda presupune efectuarea unor calcule pt fiecare sursa de venit si pt fiecare categorie de cheltuiala se iau in
vedere realizarile certe din lunile scurse de)a si preliminarile pe lunile urmatoare ale anului in curs, precum si
factorii care urmeaza sa-si puna amprenta asupra evolutiei finantelor publice in anul urmator#
Pentru evaluarea indicatorilor bugetari se au in vedere trei variabile:
'ariabila )uridica: -presupune ca trebuie sa se tina seama de toate influentele financiare ce decurg din
masurile legislative adoptate de)a si care vor intra in vigoare in anul urmator
'ariabila economica: -vizeaza mutatiile ce vor interveni in evolutia P:+, a cursului de schimb, a ratei
inflatiei, a schimburilor comerciale si a altor indicatori sintetici
'ariabila psihologica: -semnifica faptul ca in aprecieri nu trebuie sa se tina seama de declaratiile de
intentie ci trebuie luate in consideratie doar deciziile de)a adoptate#
5
3