Sunteți pe pagina 1din 5

ANALIZA SI DIAGNOSTIC

1. S se calculeze marja comercial i valoarea adugat generate de societatea


X despre care se cunosc informaiile financiare din tabelul de mai jos i s se
analizeze repartiia valorii adugate pe destinaii.
Indicator u.m.
Venituri din vnzarea mrfurilor 2000
Producia vndut 30000
Producia stocat 1000
Cheltuieli cu materii prime 10000
Costul mrfurilor vndute 1200
Cheltuieli salariale 7000
Cheltuieli cu amortizarea 3000
Cheltuieli cu chirii 1500
Cheltuieli cu dobnzi 1400
Impozit pe profit 1000


Raspuns:

Marja comerciala = veniturile din vanzari de marfuri (cont 707 - sunt
evaluate la pret de vanzare, exclusiv reducerile comerciale acordate ulterior
facturarii) - si costul de achizitie aferent marfurilor vandute (cont 607 -
exclusiv reducerile comerciale primite ulterior facturarii).
Marja comerciala = 2.000 1.200 = 800

Valoarea adaugata = Marja comerciala + Productia exercitiului - Consumatia
exercitiului provenind de la terti (din conturile 600-608, exclusiv 607, conturile
61 si 62)

Consumatia exercitiului provenind de la terti corespunde cu notiunea
macroeconomica de consum intermediar si include toate consumurile
din exterior, oricare ar fi destinatia lor functionala (interna):
- cheltuieli cu stocurile din cumparari (materii prime si materiale consumabile);
- cheltuieli cu combustibili, energie si apa;
- cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti (pentru intretinere si
reparatii,redevente, locatii de gestiune si chirii, pri me de asi gur are,
cheltuieli cu studiile si cercetarile, cheltuieli cu colaboratorii, reclama,
publicitatea etc.);
- alte cheltuieli materiale

Consumatia exercitiului provenind de la terti = cheltuieli cu materii prime +
cheltuieli cu chirii + cheltuieli cu dobanzi
Consumatia exercitiului provenind de la terti = 10.000 + 1.500 + 1.400 = 12.900
lei

Productia exercitiului = Productia vanduta (cont 70 - cont 707) +/- Productia
stocata (cont711) + Venituri din productia de imobilizari (cont 72)
Productia exercitiului = 30000 + 1000 =31.000 lei

Valoarea adaugata = 800+31.000-12.900 =18.900 lei

Valoarea adaugata reprezinta surplusul de bogatie adaugat prin valorificarea
potentialului uman si contributia sa la realizarea valorii adaugate.
Indicatorul masoara performanta economico-financiara a intreprinderii,
indicele de crestere al valorii adaugate trebuind sa-l depaseasca pe cel al
productiei exercitiului si sa fie intr-o crestere continua. Valoarea adaugata
permite masurarea puterii economice a intreprinderii. Acest
indicator reprezinta o valoare adaugata bruta deoarece cheltuielile cu
amortizarea nu suntconsumatii din exterior si, deci, deprecierea capitalului
economic (imobilizarilor) nu este luata in considerare, rezultand o valoare
adaugata bruta, care include si amortizarea. Diminuarea valorii adaugate brute
cu amortizarea imobilizarilor aferente exploatarii permite obtinerea valorii
adaugate nete.
2. S se calculeze i s se interpreteze soldurile intermediare de gestiune
pentru ntreprinderea ale crei informaii financiare sunt prezentate mai jos:
Indicator u.m.
Venituri din vnzarea mrfurilor 4000
Producia vndut 24000
Producia stocat 500
Subvenii de exploatare 2300
Cheltuieli cu materii prime 10000
Costul mrfurilor vndute 4200
Cheltuieli salariale 5000
Cheltuieli cu amortizarea 1000
Cheltuieli cu chirii 200
Impozite i taxe 300
Venituri din dobnzi 100
Cheltuieli cu dobnzi 500
Impozit pe profit 1400

1. Marja comerciala(MC) - reprezinta diferenta dintre valoarea vanzarilor si
costul direct aferent produselor vandute; marja comerciala este primul
nivel de la care incepe sa se contureze profilul firmei.
MC = cifra de afaceri - costul marfii, produselor sau serviciilor vandute
MC = 4.000 4.200 10.000= - 10.200

Marja comerciala este negativa, ce indica ca nu se pot acoperi cheltuielile (fixe
si variabile) activitatii care sustin vanzarea marfii

2. Valoarea adaugata(VA) reprezinta valoarea ramasa la dispozitia firmei
dupa valorificarea bunurilor si serviciilor si deducerea cheltuielilor cu
resursele externe consumate pentru derularea activitatii de baza a
firmei;
VA = MC + productia stocata sau imobilizata - alte cheltuieli externe ale
firmei

Cheltuieli externe =chelt cu mat., consumabile, cu energia si apa, cu
ambalajele, inintretinerea si reparatiile, cu chiriile, asigurarile de bunuri
si persoane, transport , protocol, reclama si publicitate, deplasari, posta
si telecomunicatii, servicii bancare si alteservicii prestate de terti

VA = -10.200+ 24000+500-200= 14.100.


Valoarea adaugata inregistreaza o crestere datorita cresterii productiei
vandute

3. Excedentul brut de exploatare(EBE) reprezinta valoarea ramasa
la dispozitia dupa ce s-a diminuat valoarea adaugata cu cheltuielile de
personal si cheltuieli cu impozitele si taxele percepute de stat.
EBE = VA (chelt de personal+chelt cu impozite si taxe)
EBE =14.100 (5.000 + 300) = 8.800 lei

Excedentul brut de exploatare inacest caz este pozitiv, indicand eficienta
activitatii de exploatare

4. Rezultatul exploatarii (RE) reprezinta diferenta dintre veniturile si
cheltuielile de exploatare
RE = EBE + (alte venituri din exploatare alte chelt din exploatare ) chelt cu
amortizarea
RE= 8.800- 1000= 7.800 lei.
Societatea a inregistrat 7.800 lei profit din activitatea
de exploatare care exprima marimea absoluta.
5. Rezultatul curent (RC) reprezinta rezultatul obtinut din activitatea de
exploatare si cea financiara.
RC=RE +(venituri financiare cheltuieli financiare)
RC = 7.800 + (100-500) = 7.400

S-a inregistrat un profit de 7.400 lei.