Sunteți pe pagina 1din 3

STUDII DE FEZABILITATE

SEM I 2013
1. Unul din indicatorii utiliza i n ealuarea !azat" #e actualizare a #roiectelor
ine$ti ionale e$te rata intern" de renta!ilitate. %are e$te &odul de calcul 'i con inutul
indicatorului( in)nd cont de *a#tul c" ca$+ *lo,rile actualizate includ 'i aloarea
rezidual"-
.a$#un$/
Este rata de actualizare a fluxurilor viitoare de trezorerie pentru care VAN este egala cu
zero.Altfel spus, rata interna de rentabilitate este acea rata de actualizare pentru care valoarea
actualizata a costurilor (iesirile de trezorerie) este egala cu valoarea actualizata a
veniturilor (intrari de trezorerie), iar profiturile viitoare actualizate sunt zero.Rata interna de
rentabilitate trebuie sa fie mai mare sau egala cu rata medie a dobanzii pe piata sau cu costul
mediu
ponderatal capitalului, pentru a justifica investitia facuta. Numai in aceste conditii rata interna
a rentabilitatii permite compensarea costului finantarii.
!" # $%t & ( ' ( a ) ) * + , -.
RA.A +N.ERNA /E REN.A0+1+.A.E 2 indicator utilizat in analizele efectuate asupra
eficientei proiectelor de investitii prin utilizarea te3nicii actualizarii. Exprima acel nivel al
ratei dobanzii care egalizeaza veniturile actualizate cu c3eltuielile actualizate si care face ca
valoarea venitului net actualizat sa fie egala cu zero. Acest indicator se utilizeaza in analiza
eficientei proiectelor de investitii. Rata interna de rentabilitate este pragul minim de
rentabilitate a unui proiect, sub nivelul caruia acesta nu este eficient.%ormula de calcul a ratei
interne de rentabilitate este 2
R+R, rmin((rmin * rmax)4 VANrmin&(VANrmin ( VANrmax)
unde 2 R+R,rata interna de rentabilitate 5 rmin, rata minima de actualizare corespunzatoare
venitului net actualizat care are valoare pozitiva 5 rmax, rata minima de actualizare
corespunzatoare venitului net actualizat care are valoare negativa 5 VNA((),valoarea pozitiva
a venitului net actualizat care corespunde ratei minime de actualizare5 VNA(*), valoarea
negativa a venitului net actualizat care corespunde ratei maxime de actualizare 5 6VNA(*) 6,
valoarea negativa a venitului net actualizat care corespunde ratei maxime de actualizare luata
in modul.e recomanda ca diferenta dintre rmin si rmax sa nu fie mai mare de 7. $riteriul de
alegere a proiectului il reprezinta valoarea acestuia care trebuie sa fie mai mare sau cel putin
egala cu ratamedie a dobanzii pe piata. $u cat rata interna de rentabilitate este mai mare cu
atat investitia este mai rentabila.
2. Dac" #entru analizarea *eza!ilit" ii unui #roiect ine$ti ional rata de actualizare e$te
de 101 'i .I. de 121( #roiectul e$te unul *eza!il- Dar #entru un .I. de 231-
.ezolare
.ata interna de renta!ilitate 4.I.5/
Este rata de actualizare a fluxurilor viitoare de trezorerie pentru care VAN este egala cu
zero.Altfel spus, rata interna de rentabilitate este acea rata de actualizare pentru care valoarea
actualizata a costurilor (iesirile de trezorerie) este egala cu valoarea actualizata a veniturilor
(intrari de trezorerie), iar profiturile viitoare actualizate sunt zero.Rata interna de rentabilitate
trebuie sa fie mai mare sau egala cu rata medie a dobanzii pe piata sau cu costul mediu
ponderat al capitalului, pentru a justifica investitia facuta.
$a definitie, rata interna de rentabilitate (R+R) este acea valoare care, utilizata ca rata de
actualizare in calculul VAN, conduce la VAN , -, respectiv la o valoare egala a c3eltuielilor
investitionale si a sumei fluxurilor financiare actualizate generate de proiect.
$riteriul valorii actuale nete (VAN) urm8re9te alegerea proiectului de investi:ii cu valoarea
actual8 net8 cea mai ridicat8. /e asemenea, pentru ca un proiect s8 fie rentabil, trebuie ca
VAN;-.
Astfel, R+R rezulta din ecuatia2
R+R , r
min
((r
max
*r
min
)4
max min
min
VANr VANr
VANr

a) Ra , '<=5 R+R , '7=


R+R > Ra , ; investitia nu este fezabila, deci nu este recomandat a se face
b) Ra , '<= 5 R+R , ?@=
R+R ;Ra ,; investitia este fezabila
+nterpretarea ratei interne de rentabilitate este extrem de simpla. /aca ea este superioara
costului capitalurilor permanente, atunci proiectul este acceptat5 daca R+R este mai mica decat
rata de rentabilitate ceruta de capitalurile permanente atunci proiectul este respins.
+ntre mai multe proiecte se selecteaza, in conditiile in care decizia se face doar dupa criteriul
R+R, acel proiect ce asigura maxim R+R
. Rata +ntern8 a Rentabilit8:ii reprezint8 aceea valoare a ratei de actualizare pentru care analiza
fluxului de numerar al unui proiect dat conduce la un VNA = 0.
+nvestitorii vor considera oportune proiectele al c8ror R+R calculat este semnificativ mai
mare decAt rata normal8 a dobAnzii la creditele pe termen lung 9i vor respinge proiectele al
c8ror R+R este inferior ratei dobAnzii. /e asemenea, dintre mai multe proiecte, vor prefera
proiectul care ofer8 un R+R mai mare.
!n R+R mai mare semnifica un proiect mai putin riscant, nu neaparat un proiect mai
avantajos in termini de venituri absolute pe care le aduce prin exploatare