Sunteți pe pagina 1din 1

CHESTIONAR DE EVALUARE A CADRELOR DIDACTICE DE PREDARE

Nume si prenume cadru didactic:


Disciplina:
I. Organizarea si desfasurarea cursului
1. Preocuarea cadrului didactic pentru organizarea
si desfasurarea cursului
2. Prezen!a" unc!uali!a!ea si !inu!a cadrului didactic la curs
3. #odali!a!ea !e$nica folosi!a in organizarea si desfasurarea cursului
4. Folosirea eficienta a !i%ului efectiv
5. Prezen!area&afisarea la inceu!ul se%es!rului a tematicii, bibliografiei,
modului si criteriilor de evaluare
II. Cali!a!ea ac!ului didac!ic
. S!ruc!urarea cursului intr!o maniera accesi'ila si eficien!a pentru invatare
"accent pe notiunile esentiale, aplicative#practice$ e%plicatii si e%emplificari suficiente&
'. Cali!a!ea rezen!arii "modul de prezentare si claritatea e%punerii&
(. Cali!a!ea si di(ersi!a!ea %a!erialelor didactice
"prezentari cu video!proiector, folii, video, cazuri clinice, etc& folosite la curs
). In!erac!iunea cu s!uden!ii "posibilitatea de a pune intrebari, implicarea
directa a studentilor la curs, posibilitatea de a!si e%prima opinii despre curs&
1*. Parcurgerea in!egrala a meteriei din programa afisata
11. +ecomandarea unor surse 'i'liografice accesibile
12. ,ferirea unui suor! )scris" elec!ronic* de curs
III. Sis!e%ul de e+a%inare si e(aluare
13. Resec!area cri!eriilor de e(aluare stabilite la inceputul semestrului
14. Ponderea no!elor din timpul semestrului "teste, nota asistent& in nota finala
15. Concordan!a dintre materia studiata si subiectele de e%amen
1. Concordan!a dintre e%igenta la e%amen si efortul depus de cadrul didactic
pe parcursul semestrului
1'. Corec!i!udinea e(aluarii studentului de catre cadrul didactic
-m participat la un numar de 3 cursuri.