Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa

CERERE PENTRU DESCHIDEREA DE CREDITE BUGETARE


Nr.| ...691...... |
Cu drept de utilizare din

Suma (lei)

Data |.25.03.2014....|

M.F.P. Direcia
..............................................

|.........................................|

Avizm deschiderea creditelor bugetare

Solicitm deschiderea creditelor bugetare n sum de:


Ordonator de credite
principal/secundar/teriar*****)
|..XXXXXXXXXXXXX..|

n sum de ..........................................lei

DIRECTOR
Data ......................................

Cod de identificare fiscal

|...0000000000.....|
M.F.P. Direcia

Cont credite bugetare deschise nr. |.............| Sursa |......|

..............................................

deschis la Trezoreria |...YYYYYYY........|

Aprobm deschiderea creditelor bugetare

Seciunea |..SF...| *)
Capitol

n sum de ..........................................lei

51.02

71,570

51.02.10

58,820

DIRECTOR

Subcapitol **)
Paragraf **)
Titlul

L.S.
Data ......................................

Articol **)
Alineat **)

Denumire instituie public ierarhic


superioar ***)

Subcapitol **)
Paragraf **)
Titlul

..............................................

51.02.20

12,750

Avizm deschiderea creditelor bugetare

Articol **)

n sum de ..........................................lei

Alineat **)

Ordonator de credite

Subcapitol **)
Paragraf **)

L.S.

Titlul

Data ......................................

Articol **)
Alineat **)
Subcapitol **)

Avizm deschiderea creditelor bugetare

Trezoreria ..........................****)

Paragraf **)

n sum de ..........................................lei

Titlul

Conductor unitate a trezoreriei statului

Articol **)
Alineat **)
ORDONATOR DE CREDITE
PRINCIPAL/SECUNDAR/ TERIAR

L.S.
Data ......................................
Vizat pt. CFPP/Vizat pt. CFPD
Cod de bare

L.S.
*) Se completeaz "SF" sau "SD" pentru instituiile publice ale administraiei publice locale.
COD: 14.20.07/T.S.
**) Se completeaz pentru MFP Aciuni generale.
***) Se completeaz de ordonatorul de credite ierarhic superior al instituiilor publice care au obligaia deschiderii de credite din
bugetele proprii.
**** ) Se completeaz de unitile teritoriale ale Trezoreriei Statului pentru cererile pentru deschiderea de credite bugetare
prezentate acestora.
***** ) Se completeaz cu denumirea instituiei publice al crei conductor are calitatea de ordonator de credite principal,
secundar sau teriar, dup caz.

Anexa

CERERE PENTRU DESCHIDEREA DE CREDITE BUGETARE


Nr.| ...691...... |
Cu drept de utilizare din

Suma (lei)

Data |.25.03.2014....|

M.F.P. Direcia
..............................................

|.........................................|

Avizm deschiderea creditelor bugetare

Solicitm deschiderea creditelor bugetare n sum de:


Ordonator de credite
principal/secundar/teriar*****)
|...XXXXXXXXXXXXX.....|

n sum de ..........................................lei

DIRECTOR
Data ......................................

Cod de identificare fiscal

|...00000000000.....|
M.F.P. Direcia

Cont credite bugetare deschise nr. |.............| Sursa |......|

..............................................

deschis la Trezoreria |...YYYYYYYYYY........|

Aprobm deschiderea creditelor bugetare

Seciunea |..SD...| *)
Capitol

n sum de ..........................................lei

51.02

2,000

51.02.71

2,000

DIRECTOR

Subcapitol **)
Paragraf **)
Titlul

L.S.
Data ......................................

Articol **)
Alineat **)
Subcapitol **)

Denumire instituie public ierarhic


superioar ***)

Paragraf **)
Titlul

Avizm deschiderea creditelor bugetare

Articol **)

n sum de ..........................................lei

Alineat **)

Ordonator de credite

..............................................

Subcapitol **)
Paragraf **)

L.S.

Titlul

Data ......................................

Articol **)
Alineat **)
Subcapitol **)

Avizm deschiderea creditelor bugetare

Trezoreria ..........................****)

Paragraf **)

n sum de ..........................................lei

Titlul

Conductor unitate a trezoreriei statului

Articol **)
Alineat **)
ORDONATOR DE CREDITE
PRINCIPAL/SECUNDAR/ TERIAR

L.S.
Data ......................................
Vizat pt. CFPP/Vizat pt. CFPD
Cod de bare

L.S.
*) Se completeaz "SF" sau "SD" pentru instituiile publice ale administraiei publice locale.
COD: 14.20.07/T.S.
**) Se completeaz pentru MFP Aciuni generale.
***) Se completeaz de ordonatorul de credite ierarhic superior al instituiilor publice care au obligaia deschiderii de credite din
bugetele proprii.
**** ) Se completeaz de unitile teritoriale ale Trezoreriei Statului pentru cererile pentru deschiderea de credite bugetare
prezentate acestora.
***** ) Se completeaz cu denumirea instituiei publice al crei conductor are calitatea de ordonator de credite principal,
secundar sau teriar, dup caz.

S-ar putea să vă placă și