Sunteți pe pagina 1din 16

Cuprins

Introducere .. 3
I Organizarea Trezoreriei Statului..4
1.1.nfiinarea Trezoreriei Statului...4
l .2. Organizarea Trezoreriei Statului.6
1.3. Funciile Trezoreriei Statului.7
II Mecanismul de funcionare a Trezoreriei Statului9
2. l. Principiile e !az" pri#in funcionarea Trezoreriei Statului..9
2.2. Funcionarea Trezoreriei Statului1$
2.3. %elaia intre Trezoreria Statului &i 'anca (aional" a %o)*niei.12
Concluzii...14
Bibliografie..16
2
Introducerea
Finanele pu!lice ale %o)*niei reprezinta un +i+te) co)ple, e relaii econo)ice- prin
inter)eiul c"rora +e a+igur& for)area +i repartizarea fonurilor pu!lice e re+ur+e financiare n
+copul ez#olt"rii econo)ico.+ociale a arii- precu) &i +ati+facerea ne#oilor o!&te+ti. /u a0utorul
finanelor pu!lice +tatul ro)*n- n coniiile econo)iei e tranziie- repartizeaz" o parte
in+e)nata a prou+ului intern !rut generan oat" cu acea+ta unele efecte utile +ociet"ii
ro)*ne&ti n general- unor grupuri +ociale +au unor per+oane luate ini#iual. 1n coniiile e
aplicare a proce+ului e refor)" n toate o)eniile e acti#itate- pentru trecerea e la econo)ia
2ipercentralizat" la econo)ia e piaa +.au prou+ i)portante )oific"ri &i n +i+te)ul financiar-
cu con+ecine eo+e!ite a+upra finanelor n +ectorul pu!lic. O a+tfel e )oificare inter#enita in
+tructura +i+te)ului !ancar precu) &i +c2i)!"rile e concepie pri#in a)ini+trarea &i utilizarea
re+ur+elor financiare n +ectorul pu!lic- o reprezinta infiinarea Trezoreriei +tatului conceput"
ntr.un +i+te) unitar e organizare la ni#el central &i teritorial. 3+tfel- Trezoreria apare ca o
nece+itate a +i+te)ului finantelor pu!lice n coniiile econo)iei e pia"- e+c2iz*n noi
per+pecti#e e integrare a ace+teia la ni#el european +i )onial.
4n capitolul 1. Organizarea Trezoreriei Statului a) prezentat etapele nfiin"rii
Trezoreriei Statului in+i+t*n a+upra prezent"rii nece+it"ii ace+teia. 5e a+e)enea a) e#ieniat
+i+te)ul organiz"rii centrale &i teritoriale ale Trezoreriei Statului- e+e)*n atri!uiile ace+teea.
5up" aceea a) e,plicat funciile trezoreriei.
1n carul capitolului . Mecanismul de funcionare a Trezoreriei Statului! a)
e,plicat )ecani+)ul funcion"rii Trezoreriei Statului- analiz*n n ace+t +cop acti#it"ile
e+f"&urate. 3#*n n #eere faptul c" operaiunile prin +i+te)ul trezoreriei +e eruleaz" at*t n
nu)erar- c*t &i prin #ira)ent- n +pecial- a) con+ierat nece+ar" e,plicarea relaiilor intre
Trezoreria Statului &i 'anca (aional" a %o)*niei- n ace+t +cop a) caracterizat funcionarea
contului curent general al Trezoreriei Statului- re+pecti# a conturilor curente ale trezoreriilor
0ueene- nc2ein cu analiza +i+te)ului e pl"i.
3
I Organizarea Trezoreriei Statului
1.1 "nfiinarea Trezoreriei Statului
4n %o)*nia- ncep*n cu anul 1992- pe !aza 6ot"r*rii 7u#ernului nr. 7891992- pri#in
organizarea &i funcionarea Trezoreriei finanelor pu!lice &i a :egii /onta!ilit"ii nr.8291991 a fo+t
organizat" e,ecuia operaiunilor pri#in finanele pu!lice prin Trezoreria Statului. 3cea+ta a
reprezentat una din coordonatele reformei sistemului financiar n Romnia. Prin trezoreria
proprie- +tatul &i )o!ilizeaz"- irect +au inirect- i+poni!ilit"ile e fonuri- a+igur*n- totoat"-
e,ercitarea n !une coniii a atri!uiilor ;ini+terului Finanelor Pu!lice &i ale unit"ilor +ale
teritoriale. 5e a+e)enea- prin inter)eiul Trezoreriei finanelor pu!lice +e a+igur" utilizarea
eficient" a re+ur+elor +tatului e c"tre in+tituiile pu!lice- re+pectarea e+tinaiei fonurilor
apro!ate prin :egea !ugetar"- precu) &i nt"rirea r"+punerii oronatorilor e creite n
ge+tionarea !anilor pu!lici.
Pre)i+ele care au creat carul fa#ora!il nfiin"rii trezoreriei- n %o)*nia- au fo+t<
. reorganizarea !"ncilor &i con+ecinele ace+teia a+upra finanelor pu!lice=
. +c2i)!area concepiilor pri#in a)ini+trarea &i utilizarea re+ur+elor financiare
pu!lice=
. cerinele &i po+i!ilit"ile reale e a+igurare a ec2ili!rului finanelor pu!lice- prin
inter#enii pornite n fazele e ur)"rire a e,ecuiei !ugetare=
. autono)ia !ugetului a+igur"rilor +ociale e +tat- n conte,tul pre#eerilor :egii
finanelor pu!lice=
. nt"rirea autono)iei finanelor locale- la ni#elul !ugetelor ace+tora in
+u!i#izunile a)ini+traiei teritoriale- n carul 0ueelor- potri#it :egii
a)ini+traiilor pu!lice locale=
. nfiinarea &i funcionarea fonurilor +peciale- prin autono)izarea !ugetelor ace+tora=
. cre&terea &i i#er+ificarea +i+te)ului #eniturilor proprii.
P*n" n anul 199$- e,ecuia e ca+" a !ugetului e +tat +e efectua prin 'anca (aional" a
%o)*niei- care a#ea +ta!ilite- prin lege- ur)"toarele atri!uii<
nca+area #eniturilor !ugetare &i e#ienierea ace+tora pe capitole- +u!capitole- pl"titori-
efectuarea pl"ilor e ca+"- pe capitole e c2eltuieli- pe )ini+tere &i in+tituii
+u!oronate=
e,ercitarea controlului a+upra eli!er"rii fonurilor e la !ugetul e +tat n nu)erar &i n
cont c"tre in+tituiile pu!lice pentru acoperirea c2eltuielilor apro!ate- n li)ita
creitelor !ugetare e+c2i+e pe e+tinaii e ;ini+terul Finanelor Pu!lice=
p"+trarea conturilor e i+poni!ilit"i ale !ugetelor locale- ale in+tituiilor pu!lice- ale
agenilor econo)ici ce au conturi e+c2i+e la trezorerie=
tran+)iterea infor)aiilor c"tre ;ini+terul Finanelor Pu!lice pri#in e,ecuia !ugetar".
4n reorganizarea sistemului bancar! )o)entele i)portante +unt<
1. crearea cadrului #uridic pentru separarea acti$it%ii B%ncii &aionale ca banc%
central% cu un nalt gra e inepenen". 3+tfel- ncep*n in anul 1991- 'anca
(aional" a %o)*niei a e#enit in+tituie unic" e e)i+iune )onetar" a +tatului- e
+ta!ilire a politicii )onetare- e creit &i #alutar"- e ge+tionare a rezer#elor #alutare
oficiale &i e +upra#eg2ere a acti#it"ii celorlalte !"nci.
4
2. 'nfiinarea B%ncii Comerciale (om)ne! prin :egea nr.31916 no#. 199$ pri#in
+ociet"ile co)erciale- care a preluat e la 'anca (aional" conturile e
i+poni!ilit"i &i e creite pe ter)en +curt ale agenilor econo)ici- conturile e
#enituri &i e c2eltuieli ale !ugetului e +tat- ale !ugetului a+igur"rilor +ociale e
+tat- ale !ugetelor locale- precu) &i conturile in+tituiilor pu!lice.
3. 'nfiinarea Trezoreriei Statului! 'n anul 1**! care prin +i+te)ul trezoreriilor
locale- a preluat atri!uiile e,ecuiei e ca+" a !ugetului pu!lic e la 'anca
/o)ercial"- la care +.au a"ugat noi atri!uii rezultate in reorganizarea finanelor
pu!lice.
3rgu)entele fa#ora!ile nfiin"rii Trezoreriei finanelor pu!lice +unt<
e+f"&urarea e,ecuiei !ugetare prin )ai )ulte !"nci creaz" ificult"i n ceea ce
pri#e&te controlul a+upra operaiilor- co)plic" flu,urile )onetare &i prelunge&te
ter)enele e raportare a atelor e e,ecuie- influen*n negati# ur)"rirea e,ecuiei &i
a ec2ili!rului !ugetar=
n conte,tul prezentat- e a)ple )oific"ri &i e cerina rezol#"rii pro!le)elor
noi ap"rute- +.a ela!orat carul legi+lati# pentru e,ercitarea e c"tre ;ini+terul
Finanelor Pu!lice a atri!uiilor ce.i re#in n o)eniul finanelor pu!lice prin crearea
unui +i+te) propriu pentru ur)"rirea e,ecuiei !ugetare- cu a0utorul c"ruia +"
cooroneze pro!le)ele politicii financiare e care r"+pune=
n confor)itate cu pre#eerile 6ot"r*rii 7u#ernului nr. 7891992- ;ini+terul
Finanelor Pu!lice a fo+t autorizat +" nfiineze trezorerii n carul organelor financiare
+u!oronate- &i anu)e< irecii generale ale finanelor pu!lice 0ueene &i a
;unicipiului 'ucure&ti- a)ini+traii financiare=
prin :egea nr.8291991 +.a pre#"zut organizarea conta!ilit"ii trezoreriei finanelor
pu!lice n carul ;ini+terului Finanelor Pu!lice &i a unit"ii +ale +u!oronate=
potri#it pre#eerilor in :egea !ancar"- trezoreriile- la ni#el e 0ue- au conturi
e+c2i+e la +ucur+alele 0ueene ale '"ncii (aionale a %o)*niei >conturi curente?-
prin care +e nca+eaz" #eniturile !ugetare- +e efectueaz" c2eltuielile i+pu+e e c"tre
titularii conturilor e+c2i+e la trezorerii.
1)portana organiz"rii +i+te)ului Trezoreriei finanelor pu!lice n %o)*nia rezult" in
ur)"toarele<
e+te con+ierat cel )ai potri#it +i+te) e oorganizare a e,ecuiei finanelor pu!lice-
prote0*nu.le e toate ri+curile=
per)ite +oluionarea unor i)portante pro!le)e financiare- prin )i0locirea operaiilor
+pecifice- &i anu)e<
ge+tionarea creitelor e,terne pri)ite e c"tre 7u#ern pentru +pri0inirea
progra)elor e refor)"=
)o!ilizarea re+ur+elor financiare in econo)ie pentru acoperirea eficitului
!ugetar &i pentru +er#iciul atoriei pu!lice=
finanarea o!ligaiilor +tatului a+u)ate prin acoruri gu#erna)entale cu
econtare n conturile e clearing- !arter &i cooperare econo)ic"- n #eerea
ec2ili!r"rii i)porturilor cu e,porturile.
@
3. per)ite cunoa&terea per)anent" a re+ur+elor pu!lice &i pre#iziunea ne#oilor
e )pru)uturi pentru finanarea eficitului !ugetar.
Trezoreria pu!lic" cuprine totalitatea re+ur+elor e care i+pune +tatul. Aa nu +e li)iteaz"-
n+"- nu)ai la e,ecuia !ugetului e +tat. 3+tfel- prin Trezorerie +.a realizat +epararea
finanelor +ectorului pu!lic e re+ur+ele pri#ate in conturile i+tincte la !"nci.
5e a+e)enea- prin Trezorerie +e realizeaz" &i politica e pla+a)ente financiare in
i+poni!ilit"ile te)porare aflate n conturile trezoreriei- a+igur*n- a+tfel- pe e o parte-
#alorificarea i+poni!ilit"ilor te)porare >+urplu+ul e nca+"ri fa" e pl"i?- iar pe e alt" parte-
+pri0inirea prin )ecani+)ele +tatului a proce+ului e tranziie.
4nfiinarea Trezoreriei finanelor pu!lice n %o)*nia a co)pletat carul in+tituional prin
care +tatul &i.a creat po+i!ilitatea e a.&i +ta!ili &i aplica politica e #enituri &i c2eltuieli-
organiz*nu.&i acti#itatea financiar" at*t la ni#el central- c*t &i n teritoriu. 3+tfel- a e#enit
po+i!il" cre&terea r"+punerii utiliz"rii !anilor pu!lici- c*t &i a+upra a+igur"rii finan"rii
o!iecti#elor &i aciunilor apro!ate.
/a ur)are- prin Trezorerie e+te po+i!il" cunoa&terea &i rezol#area i)plicaiilor +pecifice
ge+tiunii financiare pu!lice. 1n plu+- Trezoreria faciliteaz" folo+irea e c"tre ;ini+terul
Finanelor Pu!lice- cu ocazia ntoc)irii- apro!"rii &i e,ecuiei !ugetului pu!lic- a
instrumentelor de analiz fundamental i de supraveghere a realizrii echilibrului financiar,
monetar, valutar i a datoriei publice.
1.. Organizarea Trezoreriei Statului
%egle)ent"rile legale pe !aza c"rora +.a nfiinat Trezoreria +unt< :egea conta!ilit"ii
nr.82924 ece)!rie 1991 &i 6ot"r*rea 7u#ernului nr. 7891@ fe!ruarie 1992.
/onfor) pre#eerilor ace+tor acte nor)ati#e- ;ini+terul Finanelor Pu!lice a fo+t autorizat +"
organizeze conta!ilitatea Trezoreriei pri#in e,ecuia e ca+" a !ugetului e +tat- a !ugetelor
locale- a !ugetului a+igur"rilor +ociale e +tat= con+tituirea &i utilizarea #eniturilor proprii ale
in+tituiilor pu!lice- precu) &i a fonurilor cu e+tinaie +pecial"= ge+tiunea atoriei pu!lice-
precu) &i alte operaii financiare efectuate n contul in+tituiilor pu!lice- agenilor econo)ici.
Ministerul +inanelor ,ublice reprezint organul de specialitate al administraiei
publice centrale, n subordmea Guvernului, cu personalitate juridic, care aplic strategia i
rogramul de guvernare n domeniul finanelor publice.
Trezoreria Statului e+te organizat" &i funcioneaz" ca irecie general" n carul
;ini+terului Finanelor Pu!lice >Bnitate e ;anage)ent a Trezoreriei Statului?. Trezoreria
Statului este sistemul unitar i integrat prin care statul asigur efectuarea operaiunilor de
ncasri i pli privind fondurile publice, inclusiv cele privind datoria public, i a altor
operaiuni ale statului, n condiii de siguran i n conformitate cu dispoziiile legale.
Trezoreria +tatului e+te conceput" ca un +i+te) unitar at*t la ni#el central- c*t &i la ni#elul
unit"ilor teritoriale ale ;ini+terului Finanelor Pu!lice- in +copul realiz"rii operaiunilor
financiare ale +ectorului pu!lic- a+tfel<
a? la ni#el central< !irecia General a "rezoreriei #tatului$
!? la ni#el 0ueean< !irecii %udeene ale "rezoreriei #tatului n carul 5ireciilor
generale ale finanelor pu!lice 0ueene=
c? la ni#el local< "rezorerii municipale organizate ca irecii n carul
3)ini+traiilor Financiare )unicipale= "rezorerii oreneti ca +er#icii n carul
6
3)ini+traiilor Financiare or"&ene&ti= "rezorerii comunale organizate ca +er#icii n carul
3)ini+traiilor Financiare co)unale.
-irecia .eneral% a +inanelor ,ublice reprezint" unitatea teritorial" a ;ini+terului
Finanelor Pu!lice- la ni#elul fiec"rui 0ue- ce realizeaz" +trategia &i progra)ul 7u#ernului n
o)eniul finanelor pu!lice &i aplic"rii politicii fi+cale a +tatului. :a ni#elul +"u- -irecia
/udeean% a Trezoreriei Statului are ur)"toarele +arcini<
realizeaz" )ecani+)ele pri#in a)ini+trarea finanelor pu!lice n profil teritorial=
a+igur" e,ecuia e ca+" a !ugetului e +tat- !ugetelor locale- !ugetului a+igur"rilor
+ociale e +tat- !ugetului Trezoreriei Statului- !ugetele fonurilor +peciale &i #eniturile
proprii ale in+tituiilor pu!lice- precu) &i efectuarea e operaiuni rezultate in lan+area
titlurilor e +tat c"tre per+oane fizice.
4n carul 5ireciei 0ueene a Trezoreriei Statului +unt apro!ate patru
co)parti)ente >+er#icii- !irouri? &i anu)e<
Serviciul (biroul) buget i contabilitate public;
Serviciul (biroul) administrarea i contabilitatea contului curent al trezoreriei;
Serviciul (biroul) urmrirea activitii de vnzare i gestiune a titlurilor de stat i
certificatelor de trezorerie;
Serviciul (biroul) ndrumarea i verificarea activitii trezoreriilor locale.
1.0. +unciile Trezoreriei Statului
Trezoreria finanelor pu!lice a fo+t conceput" ca o in+tituie financiar" prin care +ectorul
pu!lic &i efectueaz" operaiunile e nca+"ri &i pl"i- a+upra c"rora ;ini+terul Finanelor
Pu!lice e,ercit" controlul fi+cal &i financiar pre#enti#.
Trezoreria prezint" ou" funcii cla+ice- re+pecti#< funcia e ca+ier al +tatului &i cea
e !anc" a +tatului.
Prin funcia e casier public! Trezoreria efectueaz"<
. toate operaiunile propriu.zi+e e nca+"ri &i pl"i pri#in fonurile pu!lice- n nu)erar
+au prin econt"ri n cont=
. controlul a+upra c2eltuielilor la eli!erarea fonurilor e la !uget &i a+igurarea
infor)aiei nece+are pri#in e,ecuia e ca+" a !ugetului n #eerea ntoc)irii
conturilor e e,ecuie a !ugetului &i a ela!or"rii rapoartelor perioice a+upra
ace+tora=
. ge+tiunea poziiei e ca+"- zilnice- a !ugetului=
. a+igurarea lic2iit"ilor nece+are prin cunoa&terea flu,urilor e nca+"ri &i pl"i-
ela!orarea e prognoze cu pri#ire la cerinele e plat"- la +incronizarea pl"ilor &i
nca+"rilor- inclu+i# a acelora pri#in finanarea eficitului &i +er#iciul atoriei
pu!lice.
4n+"rcinat" cu e,ecuia efecti#" a operaiunilor e nca+"ri &i pl"i pre#"zute prin legea
anual" a finanelor- Trezoreria e+te ca+ierul +tatului. Operaiunile e ca+" ale Trezoreriei Statului
+unt cla+ificate a#*n n #eere trei criterii<
. criteriul 0uriic< operaiuni pri#in !ugetul e +tat- !ugetul a+igur"rilor +ociale e +tat-
!ugetele locale- !ugetele in+tituiilor pu!lice- !ugetele fonurilor +peciale-
7
i+poni!ilit"ile agenilor econo)ici titulari e conturi e+c2i+e la trezorerii=
. criteriul financiar< operaiuni cu caracter efiniti# >nca+"ri fi+cale &i c2eltuieli
!ugetare?- cu caracter te)porar >care recla)" o ra)!ur+are ulterioar" a fonurilor?=
. criteriul econo)ic< c2eltuieli orinare >e funcionare &i e tran+fer?- c2eltuieli e
capital. Funcia e ca+" a trezoreriei i)plic" ou" a+pecte<
1. !ecuia de cas a operaiilor de ncasri i pli efectuate de stat.
". #eg$erea la e!istena disponibilitilor pentru a face fa anga%amentelor statului.
1. !ecuia de cas a operaiilor de ncasri i pli efectuate de stat
O!iectul e,ecuiei l reprezint" operaiile autorit"ilor pu!lice >centrale &i locale? &i ale
core+ponenilor +"i >in+tituii pu!lice- ageni econo)ici?.
Trezoreria efectueaz"- ca &i ca+ier al +tatului- un nu)"r )are e nca+"ri &i pl"i. 3ce+tea
+unt operaii pre#"zute n :egea !ugetar" anual".
4n+"- Trezoreria e+te- totoat"- &i ca+ierul core+ponenilor +"i- care- n !aza regle)ent"rii
generale a conta!ilit"ii pu!lice- epun- cu titlu o!ligatoriu +au facultati#- fonurile la
Trezorerie +au +unt autorizai +" efectueze operaii e nca+"ri &i pl"i prin inter)eiul
conturilor trezoreriei. 3ce&tia au conturi e+c2i+e la trezorerie- pentru care ;ini+terul
Finanelor Pu!lice fi,eaz" coniiile e funcionare &i regi)ul o!*nzilor. Trezoreria e+te- a+tfel-
ca+ierul a)ini+traiilor autono)e care ntoc)e+c !ugete ane,e +au au per+onalitate 0uriic"
i+tinct" e cea a +tatului- cu) +unt in+tituiile pu!lice.
4n calitate e ca+ier al +tatului- Trezoreria are ca +arcin" e)i+iunea titlurilor e )pru)ut
pu!lic &i ge+tionarea atoriei pu!lice- n ace+t +cop- poate !eneficia e concur+ul !"ncilor care
folo+e+c g2i&eele lor pentru pla+area )pru)uturilor.
". #eg$erea la e!istena disponibilitilor pentru a face fa anga%amentelor statului
5e fapt- +arcina funa)ental" a trezoreriei e+te aceea e a #eg2ea ac"- n fiecare )o)ent-
e,i+t" fonuri i+poni!ile pentru a face fa" c2eltuielilor +tatului &i ale core+ponenilor +"i.
Procurarea e !ani- n ca+ieria pu!lic"- e+te pri)a intre operaiile trezoreriei. 3cea+ta e+te legat"
e )i&carea fonurilor n ti)p- eter)inat" e ter)enele la care e#in e,igi!ile nca+"rile &i
pl"ile. 3+tfel nca+"rile &i pl"ile +unt o!iectul fluctuaiilor n cur+ul anului.
Pentru c2eltuielile orinare ale !ugetului pu!lic e,i+t" o anu)it" regularitate n ni#elul lor
lunar- cu e,cepia lunii ece)!rie- n care +e e,ecut" parial c2eltuielile- +er#iciile pu!lice
utiliz*n cea )ai )are parte a creitelor lor nc" necon+u)ate nainte e nc2ierea
e,erciului- creitele ri+c*n +" fie anulate n #irtutea legii anualit"ii.
Pentru #eniturile !ugetare- regularitatea e+te )ai puin realiza!il"- eoarece epine e
rit)icitatea #ieii econo)ice- )ai ale+ n cazul i)pozitelor irecte.
3ce+te )i&c"ri ale #eniturilor &i c2eltuielilor +e co)!in" cu alte )i&c"ri e fonuri
e,cepionale >e)i+iune e )pru)uturi- ra)!ur+area )pru)uturilor contractate e pe piee
interne- pl"i e co)i+ioane? &i cu )i&c"rile atorate operaiilor core+ponenilor.
Prin analiza ace+tor )i&c"ri e,cepionale +e poate eter)ina un tren n fluctuaia
lic2iit"ilor Trezoreriei &i +ucce+iunea perioaelor e cre&teri >lic2iit"i a!unente? &i
+c"eri >lip+a e lic2iit"i?. 3+e)enea perioae pot fi ientificate n carul tri)e+trelor- pe
luni ale ace+tora- ntre tri)e+tre- ar &i n cazul lunilor.
8
Pentru ec2ili!rarea Trezoreriei +e poate apela la trei categorii e re+ur+e< fonurile
core+ponenilor- certificatele e trezorerie- creite pri)ite e la !anca central".
+uncia de banc% a statului
%olul Trezoreriei e !anc" a +tatului are oua for)e<
1. Trezoreria acioneaz" ca o !anc" e epozit- !anca e afaceri care furnizeaz" capitaluri
unor ntreprineri pentru a le a+igura ez#oltarea=
B. Trezoreria acioneaz" ca o !anc" e e)i+iune &i n ace+t fel inter#ine n o)eniul
circulaiei )onetare.
4n calitate e !anc"- Trezoreria a+igur" ur)"toarele +er#icii<
e+te !anca la care in+tituiile pu!lice- precu) &i agenii econo)ici &i au e+c2i+e conturi
e i+poni!ilit"i prin care +e efectueaz" operaiuni e nca+"ri &i pl"i- realiz*n- a+tfel-
ge+tionarea i+poni!ilit"ilor !"ne&ti ale +ectorului pu!lic &i integrarea ace+tora n politica
e lic2iit"i=
ge+tioneaz" atoria pu!lic"- re+pecti#- operaiunile e contractare a )pru)uturilor e
c"tre 7u#ern pentru finanarea eficitului !ugetar- precu) &i e refinanare a atoriei
pu!lice=
efectueaz" &i operaiunile n care +tatul apare n calitate e garant +au e coparticipant la
acorarea e )pru)uturi ageniilor gu#erna)entale- care la r*nul lor pot acora
)pru)uturi.
II. Mecanismul de funcionare a Trezoreriei Statului
.1. ,rincipiile de baz% pri$ind funcionarea Trezoreriei Statului
Trezoreria Statului e+te conceput" +" funcioneze prin re+pectarea ur)"toarelor reguli<
1. (ealitatea informaiei. P*n" la organizarea Trezoreriei- infor)aia cu pri#ire la
+tructura #eniturilor pu!lice era efor)at" in cauza gre&elilor e nregi+trare a nca+"rilor
pe +u!i#iziunile cla+ificaiei !ugetare- ca ur)are a controlului in+uficient a ocu)entului prin
care +e efectua #"r+")*ntul c"tre !uget. 5e a+e)enea- n cazul pl"ilor e ca+"- nea0un+ul
con+t" n aceea c"- atorit" ine,i+tenei controlului- +e efectuau pl"i e ca+" ce nu concorau cu
+u!i#iziunile cla+ificaiei !ugetare pentru care erau apro!ate creitele !ugetare- practic- +e
efectuau- n )ulte +ituaii- eturn"ri i)portante e fonuri=
2. (ealizarea actului de control! re+pecti# un control fi+cal- in punct e #eere al
ncar"rii corecte a #eniturilor !ugetare pe +u!i#iziunile cla+ificaiei !ugetare &i a altor
criterii ur)"rite- &i un control pre#enti# a+upra tuturor ocu)entelor e pl"i- cu +au f"r" nu)erar-
pri#in e,ecuia co)ponentelor !ugetului general con+oliat=
3. 2ni$ersalitatea. Se refer" la faptul c" acti#itatea e trezorerie tre!uie +" +e e,tin"
la ni#el naional- n acela&i +en+ referinu.+e la o uni#er+alitate- n plan teritorial- acea+t" in+tituie-
prin organele +ale operati#e- nf"ptuie&te e,ecuia !ugetar" at*t la ni#el 0ueean- c*t &i local=
4. 2nicitatea! n +en+ul +u!iectului a!orat o!lig" ca toate !ugetele +" +e e,ecute
nu)ai prin Trezorerie- in+tituiile pu!lice au o!ligaia e a p"+tra i+poni!ilit"ile nu)ai n
9
conturi e+c2i+e aici- fiin e,clu+" po+i!ilitatea e a a#ea conturi &i la !"ncile co)erciale. A,cepie
fac nu)ai i+poni!ilit"ile #irate pentru procurarea #alutei- p"+trarea ace+teia- inclu+i# a
nca+"rilor n acea+t" )one" pro#enite in acti#itatea proprie- onaii +au +pon+oriz"ri.
Bnicitatea +e refer" la )etoologia e lucru &i la )ecani+)ele i)ple)entate- la
ocu)entele care circul" prin Trezorerie- la o!iecti#ele e control- la te2nica e prelucrare a
atelor &i e ela!orare a +ituaiilor e +intez"- ceea ce faciliteaz" funcionarea unitar" a +i+te)ului
infor)aional in+tituit=
@. Operati$itatea informaiei. 3+igurarea operati#it"ii infor)aiilor cu pri#ire la
e,ecuia co)ponentelor !ugetului general con+oliat- n plan 0ueean- c*t &i naional- +e
realizeaz" prin +i+te)ul infor)aional propriu=
6. Corelaia total% a $eniturilor 3i c4eltuielilor cu bugetul din care acestea fac
parte. 1)pune ca #eniturile nca+ate +" fie #"r+ate n ntregi)e !ugetului in care fac parte- iar
c2eltuielile- e a+e)enea- n totalitatea lor +" fie +uportate in !ugetul une au fo+t
pre#"zute- regula general" fiin aceea c" o c2eltuial" nu poate fi finanat" ec*t intr.un +ingur
!uget. 5e a+e)enea- oronatorii e creite +" nu efectueze pl"i irect in nca+"ri- pentru a nu
eli)ina po+i!ilitatea controlului fi+cal a+upra colect"rii #eniturilor &i celui pre#enti# a+upra
efectu"rii c2eltuielilor- prin o!ligati#itatea nregi+tr"rii n totalitate a nca+"rilor &i pl"ilor.
3ce+t principiu nu funcioneaz" core+punz"tor &i n cazul !ugetelor fonurilor +peciale &i
#eniturilor proprii ale in+tituiilor pu!lice- put*nu.+e efectua c2eltuieli nu)ai up" ce +.au
con+tituit- n preala!il- fonurile nece+are.
7. 5c4ilibrarea flu6urilor Trezoreriei. O!ligati#itatea Trezoreriei pu!lice e a.&i
ec2ili!ra intr"rile e flu,uri financiare cu ie&irile reprezint" regula e fier care nu poate fi
nc"lcat" +u! nici o for)"- ntruc*t acea+t" in+tituie nu poate funciona cu cont e+coperit.
Flu,urile financiare e intr"ri tre!uie +" acopere n ntregi)e- n orice )o)ent al e,rciului
financiar- pl"ile.
.. +uncionarea Trezoreriei Statului
Funcionarea -ireciei .enerale a Trezoreriei Statului in carul ;ini+terului Finanelor
Pu!lice #izeaz" e+f"&urarea ur)"toarelor acti#it"i<
ela!orarea in+truciunilor pri#in organizarea &i funcionarea trezoreriilor teritoriale-
precu) &i a celor e nru)are a acti#it"ii lor=
a+igurarea e#ienei conta!ile pri#in tranzaciile erulate in fonurile +tatului=
e+c2ierea creitelor !ugetare pentru principalii oronatori e creite=
efectuarea operaiunilor e econtare ntre trezoreriile 0ueene=
a)ini+trarea fonurilor +peciale=
a)ini+trarea tran+ferurilor e lic2iit"i legate e cooper"rile econo)ice- !arter &i
clearing=
efectuarea e pla+a)ente=
contractarea- ge+tionarea &i e#iena )pru)uturilor pentru finanarea eficitului
!ugetar=
a+igurarea ec2ili!rului intre re+ur+ele contului curent general al trezoreriei +tatului
&i nece+it"ile e finanare prin utilizarea ec2i#alentului n lei al unor +u)e #*nute la
rezer#a #alutar" a +tatului- in conturile e i+poni!ilit"i n #alut"- atragerea e epozite
1$
pe ter)en +curt e !"nci +au alte in+tituii financiare- cu o!*nzi +ta!ilite n coniiile
cererii &i ofertei pieei financiare- e)i+iunea e certificate e trezorerie- operaiuni repo=
ge+tionarea atoriei pu!lice=
ela!orarea lucr"rilor e e,ecuie !ugetar" &i a contului trezoreriei n +tructurile &i la
ter)enele +ta!ilite=
ela!orarea raportului pu!lic &i a conturilor anuale e e,ecuie.
5ireciile 0ueene &i a )unicipiului 'ucure&ti ale Trezoreriei Statului- ca
organe e +pecialitate- e,ercit"- n )o curent- controlul a+upra eli!er"rii +u)elor n
nu)erar +au prin #irare in contul in+tituiilor pu!lice- #erific" e,i+tena !ugetelor e
#enituri &i c2eltuieli apro!ate n coniiile legii- re+pectarea li)itelor creitelor !ugetare
e+c2i+e &i repartizate- precu) &i a e+tinaiei ace+tora. Funcionarea ace+tor irecii +e
refer" la<
organizarea &i cooronarea acti#it"ii unit"ilor e trezorerie- inclu+i# luarea e
)"+uri pentru )!un"t"irea acti#it"ii=
organizarea e,ecuiei pe !ugete- fonuri +peciale &i #enituri proprii- pe !aza
conturilor e+c2i+e potri#it nor)elor )etoologice=
a)ini+trarea conturilor curente ale trezoreriilor 0ueene &i a )unicipiului
'ucure&ti e+c2i+e la +ucur+alele 0ueene ale '"ncii (aionale a %o)*niei- prin
inter)eiul c"rora +e a+igur" efectuarea operaiilor e econtare ntre trezoreriile locale
>inclu+i# ale +ectoarelor )unicipiului 'ucure&ti? &i !"ncile co)erciale core+ponente=
ge+tionarea conturilor core+ponente ale trezoreriilor in +u!orine=
ela!orarea !ilanului trezoreriei &i a altor lucr"ri e +intez" pri#in e,ecuia !ugetar"-
conturile e trezorerie- etc.- pe care le raporteaz" operati# &i perioic ;ini+terului
Finanelor Pu!lice=
a+igurarea centraliz"rii operaiunilor erulate prin conturile !ugetare- conturile
in+tituiilor pu!lice &i ale agenilor econo)ici=
organizarea la toate trezoreriile in 0ue a acti#it"ii e lan+are a e)i+iunilor e
certificate e trezorerie- a+igur*n funcionarea ca+ieriilor- in+truirea per+onalului=
a+igurarea funcion"rii n !une coniii a +i+te)ului infor)aional la ni#elul fiec"rei
trezorerii- pe !aza c"ruia are loc e,ecuia !ugetar"=
cola!orarea cu ireciile e +pecialitate in carul 5ireciei generale- pe !aza
progra)elor +ta!ilite n ace+t +cop pentru furnizarea atelor pri#in nca+area #eniturilor
!ugetare at*t pe +u!i#iziunile cla+ificaiei !ugetare- c*t &i pe per+oanele 0uriice=
i+punerea )"+urilor pentru a+igurarea nc2eierii e,erciului financiar n acti#itatea
e trezorerie a +tatului la ni#elul 0ueului=
analizarea acti#it"ii trezoreriilor operati#e in +u!orine &i ela!orarea raportului e
analiz"=
cooronarea &i organizarea acti#it"ii co)parti)entelor ca+ierie.tezaur n ceea ce
pri#e&te a+igurarea nu)erarului nece+ar efectu"rii pl"ilor- rei+tri!uirea +olului e ca+" &i
+ta!ilirea plafoanelor e ca+"=
#erificarea acti#it"ii trezoreriilor locale in +u!orine=
analizarea perioic" a acti#it"ii fiec"rei trezorerii. Principalele rapoarte +e tran+)it
lunar 5ireciei 7enerale a Trezoreriei Statului=
11
e,a)inarea funcion"rii +i+te)ului infor)aional- a !azei te2nice e otare &i
propunerea 5ireciei 7enerale a Trezoreriei Statului e )"+uri pentru eli)inarea
nea0un+urilor rezultate=
propunerea 5ireciei 7enerale a Trezoreriei Statului e a nc2eia con#enii cu /a+a
e Acono)ii &i /on+e)naiuni pentru nca+area e #enituri !ugetare- precu) &i cu !"ncile
co)erciale- up" caz.
.0. (elaia dintre Trezoreria Statului 3i Banca &aional% a (om)niei
Trezoreria Statului >inclu+i# unit"ile +ale teritoriale?- n calitate e !anc" a +tatului- are cont
e+c2i+ la 'anca (aional" a %o)*niei- a+tfel<
!irecia General a "rezoreriei #tatului e+te titulara contului curent general al
&rezoreriei Statului e+c2i+ la centrala '.(.%.=
!ireciile judeene i a municipiului &ucureti ale "rezoreriei #tatului au conturi curente
e+c2i+e la +ucur+alele 0ueene ale '.(.%.
"rezoreriile operative >)unicipale- or"&ene&ti- co)unale- inclu+i# ale +ectoarelor
)unicipiului 'ucure&ti? au conturi de corespondent e+c2i+e la trezoreriile 0ueene &i a
)unicipiului 'ucure&ti.
/ontul curent general al trezorenei +tatului funcioneaz" la 'anca (aional a )omniei*
care are rolul e <
. agent pentru efectuarea e pla+a)ente in i+poni!ilit"ile aflate n contul curent general
al Trezoreriei Statului=
. administrator al contului curent general al Trezoreriei Statului- a+igur*n e#iena
tranzaciilor +tatului care +e eruleaz" prin ace+t cont- precu) &i infor)area perioic" a titularului
contului >5irecia 7eneral"- 5ireciile 0ueene &i a )unicipiului 'ucure&ti ale Trezoreriei Statului?.
5eci- conturile curente +unt e+c2i+e pe +ea)a ;ini+terului Finanelor Pu!lice &i a
unit"ilor trezoreriei +tatului in carul ireciilor generale ale finanelor pu!lice 0ueene- a
)unicipiului 'ucureti &i a)ini+traiilor finanelor pu!lice ale +ectorelor )unicipiului
'ucure&ti.
Prin ace+te conturi ale trezoreriei +tatului- +e eruleaz" operaiuni e nca+"ri &i pl"i n
li)ita i+poni!ilit"ilor e,i+tente n cont.
/ontul curent general al trezoreriei +tatului +e con+olieaz" zilnic la ni#elul /entralei
'"ncii (aionale a %o)*niei.
5i+poni!ilit"ile contului curent general al trezorenei +tatului +e pot utiliza pentru
finanarea te)porar" a eficitelor<
. !ugetului e +tat in anii preceeni- nefinanate prin )pru)uturi e +tat=
. !ugetului a+igur"rilor e +tat- in anii preceeni- pan" la alocarea e +u)e cu acea+t"
e+tinaie=
. !ugetului e +tat- !ugetului a+igur"rilor +ociale e +tat &i !ugetului trezoreriei +tatului
in e,erciiul curent.
5i+poni!ilit"ile in contul curent general al trezoreriei +tatului r")a+e up" finanarea
eficitelor !ugetare +unt utilizate pentru<
acorarea e )pru)uturi pentru r"+cu)p"rarea la +caen" +au nainte e +caen"-
12
up" caz- a titlurilor e +tat e)i+e pentru finanarea +au refinanarea atoriei pu!lice- cu
coniia a+igur"rii i+poni!ilit"ilor nece+are pentru efectuarea c2eltuielilor
apro!ate potri#it legii=
acorarea e )pru)uturi- acoperirea golurilor te)porare e ca+"- ca ur)are a
ecala0ului intre #eniturile &i c2eltuielile !ugetelor locale- precu) &i ale !ugetelor
fonurilor +peciale- cu ter)en e ra)!ur+are n cur+ul aceluia&i e,erciiu !ugetar=
efectuarea e pla+a)ente prin operaiuni +pecifice la !"nci &i in+tituii financiare
autorizate +" efectueze a+tfel e operaiuni- garantate cu titluri e +tat einute e
ace+tea +au prin +olul creitor al epozitelor n #alut" li!er con#erti!il"=
acorarea altor )pru)uturi pe !az" e 2ot"r*re a 7u#ernului=
efectuarea e cu)p"r"ri re#er+i!ile repo=
efectuarea e pla+a)ente n titluri e #aloare cu ri+c zero- n coniiile pieei.
Pentru i+poni!ilit"ile r")a+e n contul curent general al trezoreriei +tatului la +f*r&itul
fiec"rei zile- 'anca (aional" a %o)*niei acor" o o!*na al c"rei ni#el e+te +ituat cel puin la
ni#elul )eiu al ratei o!*nzilor la epozitele atra+e >'B'15?- #ala!il n ziua re+pecti#". 5o!*na
nca+at" reprezint" #enit la !ugetul trezoreriei +tatului.
13
CO&C728II
Bna in cooronatele refor)ei +i+te)ului financiar n %o)*nia a con+tituit.o nfiinarea
Trezoreriei Statului n anul 1992- care prin +i+te)ul trezoreriilor locale a preluat atri!uiile
e,ecuiei e ca+" a !ugetului pu!lic e la 'anca /o)ercial"- la care +.au a"ugat noi atri!uii
rezultate in reorganizarea finanelor pu!lice- fapt ce a creat coniiile nece+are ca organele
a!ilitate ale +tatului +" +upra#eg2eze n )ai !une coniii con+tituirea re+ur+elor financiare
pu!lice &i utilizarea ace+tora n +copul pentru care au fo+t alocate.
Ter)enul e trezorerie a ap"rut n carul unei lungi e#oluii i+torice- care a conu+-
pentru nceput- la ientificarea cu noiunea e !ani pu!lici- iar )ai t*rziu- la crearea &i
centralizarea unei in+titui +u! o autoritate unic" e+e)nat" +" a+igure re+pectarea an+a)!lului
e reguli +pecifice ca+eriei &i conta!ilit"i pu!lice. Prin nfiinarea trezoreriei finanelor pu!lice +.
a co)pletat carul in+tituional in ara noa+tr" prin care +tatul >prin ;ini+terul Finanelor
Pu!lice? poate +".&i organizeze acti#itatea financiar" at*t la ni#el central c*t &i n teritoriu- &i.a
creat po+i!ilitatea e a +ta!ili &i aplica politica e #enituri &i c2eltuieli cu caraacter pu!lic.
Totoat" a e#enit po+i!il" cre&terea r"+punerii n utilizarea !anilor pu!lici &i a+igurarea
finan"rii o!iecti#elor &i aciunilor apro!ate e intere+ pu!lic.
Trezoreria finanelor pu!lice nle+ne&te folo+irea e c"tre ;ini+terul Finanelor Pu!lice- a
in+tru)entelor e analiz" funa)ental" &i e +upra#eg2ere a realiz"rii ec2ili!rului financiar-
)onetar &i #alutar &i a atoriei pu!lice pe an+a)!lul econo)iei- cu ocazia ntoc)irii- apro!"rii &i
ezecuiri !ugetelor autono)e pu!lice centrale &i locale.
n +copul realiz"rii operaiunilor financiare ale +ectorului pu!lic- Trezoreria Statului e+te
organizat" ntr.un +i+te) unitar at*t la ni#el central- c*t &i la ni#elul unit"ilor teritoriale ale
;ini+terului Finanelor Pu!lice- a#*n atri!uii i+tincte pe fiecare ni#el e organizare prin care
+e a+igur" e,ecuia e ca+" a !ugetului pu!lic precu) &i ur)"rirea ace+tuia. Trezoreria finanelor
pu!lice a fo+t conceput" ca o in+tituie financiar" prin care +ectorul pu!lic &i efectueaz"
operaiunile e nca+"ri &i pl"i- a+upra c"rora ;ini+terul Finanelor Pu!lice e,ercit" controlul
fi+cal &i financiar pre#enti#. Funciile trezoreriei- at*t cele cla+ice- c*t &i cele )oerne- au fo+t
o!*nite ca ur)are a i)portanei operaiunilor erulate prin +i+te)ul Trezoreriei Statului. nc"
in )o)entul nfiin"rii ea a e#enit participant la +i+te)ul e pl"i.
1)ple)entarea Si+te)ului Alectronic e Pl"i e c"tre 'anca (aional" a %o)*niei e+te
un pa+ i)portant n #eerea integr"rii n Bniunea Auropean". 1)ple)entarea Si+te)ului (aional
Alectronic e Pl"i per)ite efectuarea unui nu)"r )are e pl"i e )are &i )ic" #aloare n ti)p
foarte +curt- la co+turi reu+e- precu) &i nregi+trarea &i econtarea titlurilor e +tat- !"ncile
aapt*nu.+e cerinelor Tran+Fon care face leg"tura cu '(% &i cu celelalte unit"i participante.
1ntrarea n Si+te)ul Alectronic e Pl"i a Trezoreriei Statului a i)pu+ conectarea cu
+i+te)ul !ancar printr.un punct unic la ni#elul ;ini+terului Finanelor Pu!lice . 5irecia
7eneral" a /onta!ilit"ii Pu!lice &i a Si+te)ului e 5econt"ri n Sectorul Pu!lic &i
i)ple)entarea unei noi aplicaii infor)atice T%ACO% pentru a a+igura ge+tiunea integrat" a
operaiunilor conta!ile n unit"ile e trezorerie &i conta!ilitate pu!lic".
14
Organizarea trezoreriei n coniiile introuceri +i+te)ului electronic e pl"i la ni#elul
Trezoreriei a eter)inat nlocuirea circuitelor e preluare a nca+"rilor &i e tran+)itere a pl"ilor
prrin #ira)ent pe +uport e 2*rtie cu nregi+tr"ri electronice- preluate o +ingur" at" n +i+te)-
fapt care a u+ la )oificarea &i co)pletarea atri!uiilor tuturor +er#iciilor i)plicate n
efectuarea operaiunilor e econt"ri intertrezorerii &i cu +i+te)ul !ancar.
5erularea operaiunilor e nca+"ri &i pl"i prin +i+te)ul trezoreriei prin inter)eiul
Si+te)ului Alectronic e Pl"i- at*t la ni#el central c*t &i n teritoriu- a i)pu+ gruparea ace+tora
pe cele patru tipuri e operaiuni< nca+"ri >pl"i? locale= nca+"ri >pl"i? inter0ueene= nca+"ri
>pl"i? )ici &i )ari- pentru a a+igura coniiile core+punz"toare efectu"rii operaiunilor e
econt"ri intertrezorerii &i cu +i+te)ul !ancar. Pentru erularea ace+tor operaiuni n carul
;ini+terului Finanelor Pu!lice +.a organizat ou" +i+te)e e econtare< +i+te)ul e econt"ri
propriu &i +i+te)ul e econt"ri cu Tran+Fon5.
Pentrru efectuarea e pl"i c"tre &i e la trezoreria +tatului a fo+t regle)entat"
introucerea unui nou )oel e orin e plat" precu) &i ele)entele o!ligatorii care n+oe+c o
plat" electronic" iniiat". 5intre ace+tea- e o i)portan" eo+e!it" e+te introucerea /oului
1'3( ca r"+pun+ la iniiati#a /o)i+iei Auropene &i a !"ncilor in Auropa pentru a a+igura o )ai
facil" erulare a econt"rilor internaionale- n paralel cu coul !ancar e ientificare >'1/? care
a fo+t ela!orat &i +tanarizat e SD1FT. Pentru ur)"rirea e!itelor e c"tre organele fi+cale a
fo+t introu+ ca ele)ent o!ligatoriu pentru pl"ile electronice- nu)"rul e e#ien" a pl"ii care
a+igur" o cuplare auto)at" ntre +u)a eclarat" &i plata efectuat".
'ugetul e trezorerie e+te ocu)entul e planificare a nca+"rilor &i a pl"ilor n funcie
e #eniturile &i c2eltuielile planificate a fi nca+ate- re+pecti# pl"tite n anul #iitor. Proiectul
!ugetului trezoreriei +tatului +e ela!oreaz" e c"tre ;ini+terul Finanelor Pu!lice prin 5irecia
general" a conta!ilit"ii pu!lice- pe !aza propunerilor ireciilor ee +pecialitate i)plicate in
carul ;ini+terului Finanelor Pu!lice- precu) &i ale ireciilor generale ale finaanelor pu!lice
0ueene- a )unicipiului 'ucure&ti &i ale a)ini+traiilor finanelor pu!lice ale +ectoarelor
)unicipiului 'ucure&ti. Ala!orarea !ugetului e trezorerie +e face pe !aza atelor in !ilanul &i
contul e profitt &i pierere pre#izionale pentru anul #iitor- care furnizeaz" infor)aii pri#in
#eniturile &i c2eltuielile planificate- precu) &i +olurile pre#izionate ale creanelor &i atoriilor
e la +f*r&itul anului #iitor. 'ugetul trezoreriei +tatului +e prezint" +pre apro!are 7u#ernului
oat" cu proiectul legii !ugetului e +tat- n +tructura +ta!ilit" e ;ini+terul Finaanelor Pu!lice.
'ugetul trezoreriei +tatului +e poate )oifica prin 2ot"r*re a 7u#ernului- la propunerea
;ini+terului Finanelor Pu!lice.
Si+te)ul e nca+are a #eniturilor pe tipuri e !ugete e+te prezentat prin pri+)a
)oalit"ilor e nca+are a #eniturilor e la agenii econo)ici- in+tituii pu!lice &i per+oane
fizice- at*t n nu)erar c*t &i prin #ira)ent.
Flu,ul finan"rii c2eltuielilor in !ugetul pu!lic prin trezoreria +tatului +e e#ieniaz"
prin pri+)aa celor ou" faze< e+c2ierea creitelor !ugetare &i utilizarea creitelor !ugetare.
/reitele !ugetare apro!ate +e utilizeaz" pentru finanarea funciilor a)ini+traiei pu!lice
centrale &i locale- progra)elor- aciunilor- o!iecti#elor &i +arcinilor prioritare- potri#it +copurilor
pre#"zute n legi &i alte regle)ent"ri- &i +unt anga0ate &i folo+ite n +trict" corelare cu graul
pre#izionat e nca+are a #eniturilor !ugetare.
1)ple)entarea Si+te)ului Alectronic e Pl"i a eter)inat aoptarea unui caru legal &i
contractual clar efinit cu pri#ire la participarea la +i+te)ul inter!ancar e pl"i precu) &i
co)pletarea carului legal cu pre#eeri referitoare la tran+ferurile electronice e fonuri- n
+pecial prin aoptarea cerinelor legale in Bniunea Auropean" n o)eniul +i+te)elor e pl"i &i
e econtare a #alorilor )o!iliare.
1@
BIBIO.(1+I5
1. 7a!riela 3ng2elac2e- EFinanele pu!lice ale %o)*nieiE-
Aitura Acono)ic"- 'ucure&ti- 2$$3=
2. 72eorg2e ;anole+cu- E'uget a!orare- econo)ica +i financiaraE
Aitura Acono)ica- 'ucure+ti- 1997=
3. (arci+a %o,ana ;o&tanu- EFinane pu!lice- concepte c2eie- aplicaii practiceE-
Aitura Bni#er+itar"- 'ucure&ti- 2$$4=
4. (arci+a %o,ana ;o&tanu- EFinane pu!liceE-
Aitura Bni#er+itar"- 'ucure&ti- 2$$4=
@. Tatiana ;o&teanu- E'uget &i trezorerie pu!lic"E-
Aitura Bni#er+itar"- 'ucure&ti- 2$$@=
6. 1on Stancu- FFFinaneE-
Aitura Acono)ic"- 'ucure&ti- 2$$4=
7. ;i2ai 3ri+totel Bngureanu- FFOrganizarea &i conucerea trezoreriei Finanelor
Pu!lice in coniiile econo)iei e piata in %o)aniaFF-
Aitura /onp2G+- %). Halcea- 1996=
8. ;i2ai 3ri+totel Bngureanu- EFinae Pu!liceE Bni#er+itatea %o)ano.3)ericana-
Aitura /onp2G+- %). Halcea- 2$$3=
9. H"c"rel 1ulian- EFinane pu!liceE- Aitia a 1H Ia-
Aitura 5iactic" &i Peagogic"- 'ucure&ti- 2$$3=
1$. :egea nr.@$$92$$2 pri#in finanele pu!lice pu!licat"
n ;onitorul Oficial nr.@97913 augu+t 2$$2=
11. Oronana e Brgen" a 7u#ernului 14692$$2 pri#in
for)area &i utilizarea re+ur+elor erulate prin
Trezoreria Statului=
12. Oronana 7u#ernului nr.6691994 pri#in for)area &i
re+ur+elor erulate prin Trezoreria Statului- pu!licat"
n ;onitorul Oficial nr.24373$ augu+t 1994-
)oificat" &i co)pletat" anual=
16
13. 6ot"r*rea 7u#ernului nr. 7891992 pri#in organizarea
&i funcionarea Trezoreriei finanelor pu!lice-
pu!licat" n ;onitorul Oficial nr.3$91992=
17