Sunteți pe pagina 1din 16

DOCTRINA SI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE

1. Necesitatea studierii aspectelor doctrinare de etica in proesiunea conta!ila


n cadrul standardelor internaionale de educaie pentru obinerea i meninerea competenelor
profesionitilor contabili, un loc important l au cunotinele de natur doctrinar i deontologic. Profesia
contabil distingndu-se de alte profesii prin asumarea unei responsabiliti fa de public, este firesc ca
ndeplinirea acestei misiuni s fie asumat de profesionitii contabili n cunotin de cauz. Ceea ce
presupune ca acetia:
- fie contieni de rolul pe care profesia contabil l are pentru dez!oltarea economiei naionale
i mondiale i pentru aprarea interesului public"
- fie con!ini de rolul social pe care l au att la ni!elul unei entiti, ct i la ni!el naional"
- neleag c munca lor i profesia contabil n ansamblu nu pot fi recunoscute i apreciate
dect dac satisfac trei deziderate de!enite comandamente fundamentale ale profesiei: educaie,
etic i calitate"
- cunoasc modul de organizare a profesiei contabile, respecti! modul n care se pot nfiina i
pot funciona organismele profesionale"
- neleag semnificaia i importana unor termeni-c#eie pentru profesia contabil dac se
dorete a de!eni o profesie de !rf n economia i societatea romneasc:
o $nitatea % unitatea profesiei contabile, unitatea membrilor organismului profesional i
unitatea tuturor profesionitilor contabili indiferent de statut"
i
o $nicitatea profesiei contabile
fi absol!it ntr-un stat membru cel mai nalt ni!el de pregtire i e&perien cerut de acti!itatea de
profesionist contabil n acea ar i care, cel puin, ntrunete ni!elul de calificare al 'irecti!ei a ()))-a, i
datorit cruia, odat autorizai, pot desfura fr restricii auditul statutar al tuturor entitilor care sunt
supuse auditului.
". Deiniti conceptul de proesie conta!ila
Profesia contabila este in mod current definite ca totalitatea acti!itatilor *ser!iciileor+ care presupun
cunostinte in domeniul contabilitatii, a specialistilor care le efectueaza *le presteaza+, precum si
organismele lor profesionale.
#. Acti$itatile co%ponent ale proesiei conta!ile
)n toate statele member $,, in pofida diferentelor istorice, economice, -uridice si cultural, poate fi regasit
un cumul de acti!itati care sunt legate mai mult sau mai putin de procesul de elaborare si !alidare a
informatiilor financiare, contabile sau fiscal. .ista principalelor acti!itati/ser!icii care compun profesia
contabila este urmatoarea:
0inerea contabilitatii
,laborarea, e&aminarea si prezentarea situatiilor fianciare
1udut statutar
1lte lucrari de audit financiar contabil
2amagement financiar contabil
er!icii fiscal
er!icii de studii si consultanta pentru crearea intreprinderilor
,!aluari de intreprinderi si titluri
1lte ser!icii contabile si paracontabile.
fera de acti!itate a profesionistului contabil acopera auditul statutar, auditul in sectorul public,
contabilitatea, auditul fuziunilor si ac#izitiilor, auditul elementelor nemonetare, lic#idari, insol!abilitate,
e&pertiza contabila, consultant, consiliere si reprezentanta fiscala, consiliere in in!estitii etc.
3umai moti!e intemeiate de competent, integritate, independent si obiecti!itate pot limita aria de practica
profesionala a profesionistilor contabili.
1cti!itatile component ale profesiei contabile se pot organiza si e&ercita prin compartimente proprii sau
prin e&ternalizare.
DOCTRINA SI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE
1
&. Cate'orii de proesionisti conta!ili.
Profesionistii contabili se impart in functie de statutul -uridic:
dependenti, cu statut de anga-ati"
independenti sau liber-profesionisti contabili, furnizori ai ser!iciilor component ale profesiei contabile.
'in punct de !edere al modului de organizare a acti!itatii liber-profesionistilor contabili, acestia pot sa-si
desfasoare acti!itatea:
indi!idual"
in forme de asociere potri!it legislatiei fiecarei -urisdictii.
4 parte din profesionistii contabili imi desfasoara acti!itatea in calitate de anga-ati sau ca furnizori de
ser!icii - in domeniul auditului intern si controlului intern, acti!itati importante pentru o buna gu!ernare a
intreprinderilor.
(. Necesitatea re'le%entarii proesiei conta!ile.
)n timp ce membrii indi!iduali ai unei profesii contabile au obligatia de a ser!i interesului public,
organismele profesionale au o responsabilitate specifica si un rol essential care se regasesc in cele 5
obiecti!e fundamentale ale organismelor profesionale, si anume:
,ducatia: asigurarea unei dez!oltari profesionale continue a membrilor lor"
,tica: comportamentul deontologic al membrilor lor"
Calitatea: certificarea ser!iciilor oferite de membrii lor.
Pentru a sustine aceste obiecti!e organismele profesionale trebuie sa sustina sis a promo!eze practicile
profesionale la ni!el inalt, inclusi! prin intermediul reglementarii, membrilor lor.
3ecesitatea reglementarii si natura acestei reglementari depind de:
a+ profesia insasi, capcitatea ei de a raspunde efecti! si efficient cerrerilor economiei si societatii"
b+ conditiile de piata in care acti!eaza profesia"
c+ calitatea ser!iciilor furnizate de membrii sai" reglementarea este necesara pentru a certifica faptul ca
ser!iciile contabile de pe piata sunt de calitate adec!ata, ceea ce implica:
adoptarea de standard profesionale, te#nice"
adoptarea de reguli etice"
ne!oia de reprezentare a utilizatorilor necontractati ai ser!iciilor contabile, precum in!estitorii,
creditorii etc.
). Aria de aplica!iliate si calitatea re'le%entarii in proesia conta!ila.
'e obicei reglementarea profesiei contabile acopera urmatoarele domenii:
Cerintele de acces si certificarea sau autorizarea"
Cerintele referitoare la educatia continua"
2onitorizarea comportamentului profesionistilor contabili"
tandardele profesionale si etice pe care profesionistii contabili trebuie sa le respecte"
istemele si procedurile disciplinare in cazul in care profesionistii contabili nu indeplinesc cerintele de
mai sus.
tandardele de inalta calitate sunt importante deoarece acestea ofera o baza de referinta pentru membrii
profesiei, utilizatorii ser!iciilor contabile si organe de reglementare, pentru a e!alua conformitatea
membrilor cu cele mai bune practici
Pentru ca reglementarea sa asigure ser!icii de calitate utilizatorilor ei, trebuie sa fie:
proportionala
transparent
sa nu fie impotri!a competitiei
nediscriminatorie
precisa
segmentata in functie de tinta sa
implementata consec!ent si -ust
supusa unei e&aminari periodice
DOCTRINA SI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE
2
*. +odaliati de i%ple%entare a re'le%entarii.
unt trei modaliatti de implemenatare a reglementarii:
1utoreglementarea, specifica economiilor liberale: organismul profesional este recunoscut de gu!ern,
care ii deleaga responsabilitatea de a reglementa profesia"
6eglementarea e&terna: profesia este reglememntata de u!ern, fie prin intermediul unei agentii
gu!ernamentale, fie prin intermediul unei agentii independente, careia gu!ernul i-a delegate sarcini de
reglementare"
Coreglementarea:reprezinta o combinare intre autoreglementare si reglemenatrea e&terna.
1utoreglementarea si reglementarea e&terna trebuie sa se comporte in asa fel incat sa fie complementare
sis a nu concureze.
2odaliatati de combinare a autoreglementarii cu reglemenatrea e&terna:
1utoreglementarea impreuna cu supra!eg#erea intreprinsa de o agentie independenta" in acest caz
supra!eg#erea este complementara reglementarii si o intareste"
4 combinatie in care organismul profesional este responsabil pentru anumite aspecte ale reglementarii,
iar gu!ernul sau o agentie independent, pentru alte aspecte.
,. Re'le%entarea proesiei conta!ile la ni$el European.
6egelentarea generala
Profesia contabila este reglementata de 'irecti!a 78/97/C,, inlocuita prin 'irecti!a :;;</5=/C,, cu
pri!ire la recunoasterea calificarilor profesionale.
Profesionistul contabil este definit ca fiind specialistul care a absol!it intr-un stat membru cel mai inalt
ni!el de pregatire si formare cerut in acea tara pentru acti!itatea de profesionist contabil si care are acces
fara restrictii la toate ser!iciile si acti!itatile component ale profesiei contabile inclui!, odata autorizat, la
acti!itatea de audit tatutar. 1cesti profesionisti au studii uni!ersitare, un stagiu practice d cel putin 5 ani si
au sustinut si promo!at un test de aptitudini.
6eglementarea speciala
6eglementarea speciala se refera la reglementarea acti!itatii de audit statutar. er!iciile de audit statutar
sunt reglementate de 'irecti!a 79/:<5/C,,, cunoscuta sub denumirea de a 7-a 'irecti!a, inlocuita cu
'irecti!a :;;=/95/C>, cunoscuta ca fiind noua 'irecti!a a 7-a. Principalele pre!ederi sunt:
Condiile de autorizare si de retragere a autorizarii unui profesionist contabil de a efectua audit statutar.
Conditiite de autorizare sunt : sa aiba studii uni!ersitare rele!ante sau un ni!el ec#i!alent" sa fi sustinut
un e&amen de acces la caliatea de profesionist contabil" sa fi efectuat un stagiu de pregatire practica de cel
putin 5 ani" sa fi promo!at un e&amen de competent profesionala.
Conditiile speciale pri!ind independent auditorului, caliatea prestatiilor de audit statutar si standardele
aplicabile.
Crearea unui sistem de supra!eg#ere publica asupra acti!itatii de audit statutar si a auditorilor statutari.
-. Rolul proesiei conta!ile pentru prote.area interesului pu!lic.
Profesia contabila se distinge fata de celelalte profesii, printre altele, prin asumarea responsabilitatii fata
de interesul public, fata de toate partile interesate in acti!itatile desfasurate de intreprindere: actionari,
salariati, furnizori, banci, buget, etc. C#iar daca profesionistul contabil este platit de un client determinat
care este beneficiarul final al ser!iciului de elaborare sau auditare a situatiilor financiare, informatiile
desprinse din aceste situatii financiare sunt utilizate de cei care formeaza publicul .
1/. Rolul proesiei conta!ile pentru de0$oltarea econo%iei.
?ilantul contabil si situatiile financiare in ansamblul lor constituie cea mai buna carte de !izita a unei
intreprinderi, iar profesionistul contabil este artizanul acesteia. )ntreprinderile mici si mi-locii reprezinta
peste 7;@ din economia europeana. 'ez!oltarea lor depinde de costul capitalului acestora, iar costul
capitalului depinde si de increderea in informatiile financiare, adica de calitatea muncii profesionistilor
contabili. Pofesionistii contabili sunt implicate in toate domeniile !ietii economice si sociale: ei lucreaza
in firme mari, mi-locii si mici sau ca practicieni indi!iduali, in intreprinderi comerciale, industrial,
fianciare, in organizatii non-profit, in entitati din sectorul public, in institutii, in educatie etc. >iind
implicate in atatea structure ei asista gu!ernele in atingerea obiecti!elor lor economice si sociale,
contribuie la performantele pietelor fianciare etc.
11. Rolul social al proesionistilor conta!ili.
DOCTRINA SI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE
3
Profesionistii contabili -oaca un rol social important. 1titudinea si comportamentul acestora in legatura cu
ser!iciile prestate au repercusiuni asupra proprietatii economice a colecti!itatii si a intregii tari. )n plus,
lucrarile prestate de acestia in domeniul salarizarii si al stabilirii !enititurilor memebrilor societatii sunt
indispensabile societatii. )n!estitorii, donatorii de fonduri, anga-atorii si alete sectoare din lumea
afacerilor, precum si Au!ernul si publicul, in sens larg, trebuie sa aiba inredere in capacitatea acestora de
a pune in functiune sisteme rigureoase de gestiune si informare, capabile sa asigure o gestiune finaanciara
eficienta, si de a oferi sfaturi a!izate asupra unui numar mare de problem, asupra gestiunii afacerilor sau
de ordin fiscal.
1". Necesitatea unor or'anis% proesionale puternice.
3ecesitatea unor organism profesionale puternice la ni!el national rezulta din responsabilitatea pe care o
are profesia contabila pentru prote-area interesului public, cel putin din punctul de !edere a trei domenii,
care constituie comnandamentele fundamentale ale unui organism professional: educatia, etica si control
de calitate.
1tat publicul cat si entitatea beneficiara a ser!iciilor profesionale trebuie pote-ate de o e!entual
incompetenta a profesionistilor contabili" aceasta protecti!e este asigurata atunci cand organismul
profesional stabileste masuri eficiente in ceea ce pri!este educatia profesionistilor contabili si in ceea ce
pri!este calitatea ser!iciilor furnizate de profesionistii contabili., masuri eficiente de etica si deontologie
profesionala.
1#. Criterii de recunoastere a unui or'anis% proesional.
Pentru a fi recunoscut de autoritatile publice si de organismele international, un organism national al
profesiei contabile trebuie:
a fie un organism necomercial si negu!ernamental"
a fie acceptat si recunoscut de membrii sai"
2embrii sais a fie profesionisti contabili"
a se bucure de buna reputatie in randul autoritatilor publice si al publicului"
a aiba capaciatea de a dez!olta sau influenta standardele profesionale si contabile *etica, disciplina,
practica profesionala, controlul calitatii+"
2embrii sai trebuie sa fie autorizati sa desfasoare, la cel mai inalt ni!el posibil, acti!itatile traditionale
effectuate de profesionistii contabili"
a aiba capacitatea de administrare si resursele necesare pentru indeplinirea misiunii si obiecti!ele sale.
1&. Despre IFAC
>ederatia internationala a contabililor.
-a infiintat in B8CC cu =5 de membri fondatori din <B de state ca raspuns la pro!ocarile perioadei :
sustinerea contabililor in rezol!area unor problem te#nice si de afaceri mai comple&e, furnizarea unei
directii si aunui mec#anism institutional care sa orienteze contabilii din intreaga lume pe calea dreapta si
etica.
)n present )>1C este o organizatie globala care cuprinde B<< de organism member si associate din BB7
state reprezentand :.< milione de contabili care lucreaza in practica publica sau anga-ati in industrie si
comert, educatie, institutii publice etc.
)>1C este o organizatie globala pentru profesia contabila care acopera toate sectoarele si specializarile
profesiei: contabilitate de afaceri, consultant fiscal, audit, te#nologia informatiei, insol!abilitate etc.
2isiunea )>1C o constituie intarirea profesiei contabile capabile sa contribuie la dez!oltarea economiilor
international prin promo!area aderarii la standardele profesionale de inalta calitate.
Pentru a de!ein membru )>1C organismul professional solicitant trebuie:
a fie recunoscut fie printr-o lege fie prin consens general ca fiind un organism national profesional
ma-or care isi desfasoara acti!itatea in -urisdicatie"
a participle sau sa contribuie la procesul de normalizare profesionala".
a demonstreze ca acorda deosebita atentie atunci cand isi selecteaza membrii"
a fie sol!able financiar si operational"
a aiba structura operational interna care furnizeaza spri-in si reglementari pentru membrii sai.
Profesia contabila in 6omania este repezentata la )>1C prin C,CC16 membru plin din B88= si C1>6
membru asociat din :;;<.
DOCTRINA SI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE
4
1(. Or'anis%e si 'rupari re'ionale proesionale
4rganizatiile regionale sunt acele organizatii care reprezinta profesia contabila dintr-o regiune in fata
organismelor gu!ernamentale si de dez!oltare din acea regiune si in anumite cazuri in fata organizatiilor
international. copul final al organizatiilor regionale il constituie facilitarea dez!oltarii reloatiilor
economice in regiunile respecti!e. Pentru a fi recunoscuta de )>1C organizatia regional trebuie sa
demonstreze ca:
!a subscribe obiecti!elor )>1C si !a fi de accord sa promo!eze aceste obiecti!e si se !a asigura ca sunt
promo!ate in regiune prin intermediul propriilor organisme member"
are ca obiecti! dez!oltarea si intarierea profesiei contabile in regiune"
sa fie infiintata corespunzator atat din punct de !edere financiar cat si et#nic, a functionat pe o perioada
rezonabila de timp si dispune de infrastructura si resursele organizationale si fianciare necesare
indeplinirii eficiente a responsabilitatilor si participarii la acti!itatile )>1C"
contine dD-E un numar sufuicient de organism contabile care sunt dD-E member ale )>1C.
Aruparile regionale repezinta asocierea mai multor organism profesionale din tarile aceleasi regiuni, care
insa nu indeplineste toate criteriile mentionate pentru o organizatie regional. Pentru a fi recunoscuta de
)>1C o grupare regional trebuie sa demonstreze ca:
e&ista o grupare sau o organizatie infiintata si sustinuta"
gruparea sustine obiecti!ele si reglementarile )>1C si )1C"
zona de acoperire de grupare are o marime suficienta cu potential pentru un numar semnificati! de
organisme profesionale" gruparea are potential sa indeplinesca e!entual criteriile pentru recunosterea
oficiala de catre )>1C , are o intentie si un plan e!ident in !ederea obtinerii acestei recunosteri.
Aruparile regionale recunoscute nu au drept de a participa laintalnirile Consiliului de 1dministratie al
)>1C, doar cu in!itatie speciala si intr-un anumit scop.
1). Asi'urarea calitatii ser$iciilor proesionale.
Controlul calitatii este abordat la trei ni!eluri:
.a ni!elul de contract
.a ni!elul firmei
.a ni!elul organismului profesional
4rganizatia poate analiza mai multe abordari care include:
F 6esurse interne % folosirea de inspector anga-ati de organismul professional
F 6esurse e&terne ca de e&emplu:
- contractanti % folosirea de re!izori contractati de organizatia profesionala"
- sistem de control de catre terti
- contractarea lucrarilor in afara societatilor % organismul professional e&ternalizeaza controalele unei
terte perti"
- combinarea celor de mai sus"
- abordare bilaterala sau regionala.
)ndiferent de abordarea folosita, organizatia profesionala trebuie sa ia masuri pentru asigurarea
independentei auditorilorde calitate.
1*. Standardele international de educatie si rolul or'anis%elor proesionale.
tandardele international de ,ducatie pentru Profesionistii Contabili stabilesc elementele esentiale pe care
trebuie sa le contina programele de educatie si dez!oltare astfel incat acestea sa fie recunoscute, acceptate
si aplicate pe scara larga. 1!and in !edere marea di!esitate de culture, limbi, sisteme educationale,
-urdicie si sociale din tarile din care fac parte organismele member )>1C, este la latitudinea fiecarui
organism membru sa deternGmine cerinte detaliate ale educatiei de precalificare, de postcalificare si de
dez!oltare, dar care sa aiba la baza elementele esentiale pre!azute in tandardele )nternationale de
,ducatie.
)>1C emite trei tipuri de documente:
tandarde intrenationale de educatie pentru profesionistii contabili"
)ndrumarile internationale de educatie pentru profesionistii contabili"
'ocumentele internationale de educatie pentru profesionistii contabili.
tandardele international de educatie pentru profesionistii contabili:
DOCTRINA SI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE
5
tabilesc standard de buna practica general acceptate in educatie si dez!oltare pentru profesionistii
contabili"
,&prima reperele pe care organismele member trebuie sa le atinga in pregatirea si dez!oltarea continua
a profesionistilor contabili"
tabilesc elemente esentiale ale continutului si procesului de educatie si dez!oltare la ni!elul scontat
pentru castigarea recunosterii, acceptarii si aplicarii international"
>urnizeaza referinte autorizate pentru influentarea reglementarilor locale cu pri!ire la buna practica in
general.
Principalele obligatii ale organismelor profesionale member )>1C in legatura cu standardele international
de educatie sunt:
a depuna cele mai sustinute eforturi pentru incorporarea elementelor esentiale ale continutului si
procesului de educatie si dez!oltare pe care se bazeaza aceste standard"
a depuna eforturi pt implementarea acestor standard sau a cerintelor nationale de educatie si dez!oltare
care incorporeaza standardele"
a aduca la cunostinata membrilor toate standardele international de educatie emise de )>1C.
1,. Standardele intrenationale de calitate si rolul or'anis%elor proesionale.
Controlul calitatii este abordat la trei ni!eluri:
.a ni!elul misiunii
.a ni!elul firmei
.a ni!elul organismului professional
istemul de control la ni!elul firmei *controlul intern+ trebuie sa includa politici si proceduri care sa faca
referiri la:
6esponsabiliatea conducerii pentru calitatea din interiorul firmei"
Cerintele etice % stabilirea de Hpolitici care sa asigure respectarea de catre personal a cerintelor etice
rele!ante: integritatea, obiecti!itatea, competent profesionala, confidentialiatea, profesionalismul si
independenta"
1cceptarea si continuitatea relatiei cu clientii si misiuni specifice"
6esursele umane % politici care sa asigure recrutarea personalului, e!aluarea performantei, capacitatile,
competent, dez!oltarea carierei, promo!area, stimulente etc"
2onitorizarea % asiguraea ca procedurile si politicile cu pri!ire la sistemul de control al calitatii sunt
rele!ante, adec!ate, functionale si sunt respectate.
4bligatiile membrilor )>1C cu pri!ire la asigurarea calitatii se refera la:
,&istentaunui program obligatoriu de e&aminare si asigurare a calitatii"
'epunerea celor mai sustinute eforturi pentru incura-area celor responsabili sa implementeze
pre!ederile standardelor international de calitate.
1-. Standaredele international de etica si rolul or'anis%elor proesionale.
Consiliul pentru standardele internationale de etica di cadrul )>1C a emis Codul etic al profesionistilor
contabili ccare curpinde standardele etice de inalta calitate, precum si alte pre!ederi pentru profesionistii
contabili din intreaga lume. 1cest cod stabileste principiile fundamentale ale eticii profesionale pentru
profesionistii contabili si creaza un cadru conceptual si indreumari pentru apluicarea acestor principii.
4bligatiile organismelor profesionale membre )>1C se refera la urmatoarele:
4rganismele membre nu trebuie sa aplice standard mai putin stringente decat cele stipulate in codul etic
)>1C"
1colo unde responsabilitatea elaborarii codului national de etica re!ine tertilor, organismele membre
trebuie sa urmaresca con!ergenta codului etic national cu codul )>1C, si sa-) con!inga pe cei responsabili
cu elaborarea codului national sa incorporeze codul )>1C.
"/. Standardele international de conta!ilitate si rolul or'anis%elor proesionale.
)>1C prin consiliul pentru standardele international de contabiliate pentru sectorul public emite
standardele international de contabilitate pentru sectorul public, iar consiliul pentru standarde
internationale de contabilitate emite standardele internationale de raportare financiara )>6.
4rganismele profesionale membre )>1C trebuie sa urmareasca:
DOCTRINA SI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE
6
)ncorprarea cerintelor standardelor international de contabilitate pentru sectorul public in cerintele
nationale de contabilitate pentru sectorul public, sau daca responsabilitatea elaborarii cerintelor nationale
de contabilitate re!ine gu!ernului sau altor terti, con!ingerea acelor responsabili sa se conformeze acestor
standarde"
1sistenta la implementarea standardelor internationale de contabilitate in sectorul public sau altor
standard care incorporeaza aceste standard"
)ncorprarea cerintelor )>6-urilor in cerintele nationale de contabilitate, sau daca responsabilitatea
elaborarii cerintelor nationale de contabilitate re!ine gu!ernului sau altor terti, con!ingerea acelor
responsabili sa se conformeze acestor standarde"
1sistenta la implementarea )>6-urilor sai altor standard care incorporeaza aceste standarede.
"1. Standardele international de audit si rolul or'anis%elor proesionale.
Consiliul pentru standard international de audit si asigurari al )>1C emite urmatoarele standard:
tandarde internationale de audit"
tandarde internationale pentru misiunile de e&aminare
tandarde international pentru ser!iciile cone&e.
4bligatiile organismelor profesionale membre )>1C sunt:
)ncorprarea cerintelor standardelor internationale si a celorlate documente emise de consiliul pentru
standarde internationale de audit si asigurari in standardele nationale, sau daca responsabilitatea elaborarii
standardelor nationale re!ine gu!ernului sau altor terti, con!ingerea acelor responsabili sa se conformeze
acestor standard si documente"
1sistenta la implementarea standardelor sau altor standarde care incorporeaza aceste standarde si
documente.
)mplementarea unui proces care sa furnizeze membrilor la timp traducerea corenta si complete a
standardelor intrenationale si a celorlalte documente emise de de consiliul pentru standarde internationale
de audit si asigurari.
"". 1nicitatea si unitatea proesiei conta!ile
Profesia contabil distingndu-se de alte profesii prin asumarea unei responsabiliti fa de public, este
firesc ca ndeplinirea acestei misiuni s fie asumat de profesionitii contabili n cunotin de cauz,
Ceea ce presupune ca acetia s neleag semnificaia i importana unor termeni-c#eie pentru profesia
contabil dac se dorete a de!eni o profesie de !rf n economia i societatea romneasc:
o $nitatea % unitatea profesiei contabile, unitatea membrilor organismului profesional i
unitatea tuturor profesionitilor contabili indiferent de statut" c#iar daca in unele
organisme profesionale membrii sunt de regula specializati numai pe una sau foarte
putine din acti!itatile specifice profesiei, profesia contabila in ansamblul ei le contine pe
toate constituind un tot unitar
i
o $nicitatea profesiei contabile % profesionistii contabili trebuie sa furnizeze ser!icii
contabile de cea mai inalta calitate publicului, si pentru aceasta relatiile dintre ei si
anga-atorii sau clientii lor precum si relatiile dintre profesionistii contabili trebuie sa
respecte anumite principii si reguli menite sa dea autoritatea necesara ser!iciilor furnizate
Raspuns alternati$2
)n cadrul standardelor internationale de educatie un rol important il au aspectele doctrinare si
deontologice , intrucat profesia contabila se distinge fata de celelalte profesii prin asumarea
responsabilitatii fata de public. Pentru ca aceasta misiune sa fie asumata de toti profesionsitii contabili un
aspect foarte important il constituie ca acestia sa intelegea imprtanta unro termeni c#eie pentru profesia
contabila , daca se doreste ca aceasta s de!in o profesie de top in economia si societatea romaneasca :
este !orba despre $3)010, ) $3)C)010,
1NITATEA % presupune unitatea profesiei contabile , unitatea membrilor organismului profesional si
unitatea tuturor profesionsitilor contabili indiferent de statut
1NICITATEA % este data de caracterul unic, diferit al profesiei contabile ce se distinge fata de celelalte
profesiei prin asumarea responsabilitatii fata de public , rolul profesionistului contabil I satisfacerea
interesului public
DOCTRINA SI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE
7
"#. Necesitatea si rolul unui cod etic al proesiei conta!ile.
$n cod de conduita este definit de specialisti ca un ansamblu de principia profesionale de etica ce
reglementeaza e&ercitiul professional al unor acti!itati.
$n cod de etica trebuie sa includa, in functie de specificul fiecarei profesiuni, modalitati de comunicare
comerciale referitoare la profesiile reglementate , cat si reguli referitoare la conditiile de e&ercitare a
acti!itatile profesionistilor ca reguli deontologice ce !izeaza sa garanteze in mod deosebit independenta,
impartialitatea si secretul profesional.
Codul etic al profesionistilor contabili are un dublu rol:
'a autoritate ser!iciilor furnizate de profesionalistii contablili" beneficiarii ser!iciilor furnizate de ei
sunt asigurati ca aceste ser!icii sunt realizate de specialisti care respecta anumite standarde si raspund
pentru calitatea prestatiilor lor"
Prote-eaza profesionistii contabili in fata unor crime economice si a altor fenomene negati!e din
economie, precum spalare de bani, finantari de terirism, fraude, coruptii.
4rganismele profesionale membre )>1C sunt obligate sa aplice principiile si regulile stabilite prin codul
etic )>1C:
>ie prin adoptarea codului etic )>1C drept cod etic national al profesionistilor contabili"
>ie prin adoptarea codului etic )>1c la specificul -urisdictiei locale"
>ie prin elaborarea unui cod etic propriu care sa cuprinda toate principiile si regulile stabilite prin codul
etic )>1C.
"&. Principiile unda%enale ale eticii in proesia conta!ila.
$n profesionist contabil trebuie s respecte urmtoarele principia fundamentale:
*a+ )ntegritate - un profesionist contabil trebuie s fie drept si onest n toate relatiile profesionale si de
afaceri.
*b+ 4biecti!itate - un profesionist contabil trebuie s fie impartial si nu trebuie s permit pre-udectilor,
confuziilor, conflictelor de interese sau influentelor nedorite s inter!in n rationamentele profesionale
sau de afaceri.
*c+ Competenta profesional si prudenta - un profesionist contabil are o datorie permanent de a-si
mentine cunostintele si aptitudinile profesionale la ni!elul necesar pentru a se asigura c un client sau un
anga-ator primeste ser!icii profesionale competente, bazate pe ultimele e!olutii din practic, legislatie si
te#nic. $n profesionist contabil ar trebui s actioneze cu prudent si n conformitate cu standardele
te#nice si profesionale aplicabile n furnizarea de ser!icii profesionale.
*d+ Confidentialitate - $n profesionist contabil trebuie s respecte confidentialitatea informatiilor
dobndite ca urmare a unei relatii profesionale sau de afaceri si nu trebuie s di!ulge astfel de informatii
unei terte prti fr o autorizatie specific, cu e&ceptia cazului n care e&ist un drept sau o obligatie
legal sau profesional de a dez!lui aceste informatii. )nformatiile confidentiale obtinute n cadrul unei
relatii profesionale sau de afaceri nu trebuie utilizate n a!anta-ul personal al profesionistului contabil sau
al unor terte prti.
*e+ Comportament profesional - $n profesionist contabil ar trebui s se conformeze legilor si normelor
rele!ante si ar trebui s e!ite orice actiune ce poate discredita aceast profesie.
*f+ 6espectul fat de normele te#nice si profesionale - Profesionistul contabil trebuie sa-si ndeplineasc
sarcinile profesionale n conformitate cu normele te#nice si profesionale rele!ante. Profesionistii contabili
au datoria de a e&ecuta cu gri-a si abilitate instructiunile clientului sau patronului n msura n care sunt
compatibile cu cerintele de integritate, obiecti!itate si, n cazul liberprofesionistilor contabili, cu
independenta.
n plus, ei trebuie sa se conformeze normelor profesionale si te#nice emise de: )>1C, )1?,
C.,.C.C.1.6., C1>6 si legislatia rele!anta.
g+ )ndependenta - e considera ca independenta profesionistului contabil trebuie sa si gseasc
manifestarea deplina n e&ercitarea profesiei si n prote-area ei, cu respectarea integrala a dispozitiilor
legale si regulilor stabilite de Corp.
"(. Deiniti conceptul de independent in proesia conta!ila.
e considera ca independenta profesionistului contabil trebuie sa si gseasc manifestarea deplina n
e&ercitarea profesiei si n prote-area ei, cu respectarea integrala a dispozitiilor legale si regulilor stabilite
DOCTRINA SI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE
8
de Corp.
F $n semn distincti! al profesiei contabile l constituie asumarea responsabilittii de a actiona n interes
public. 1sadar, responsabilitatea unui profesionist contabil nu const e&clusi! n a satisface ne!oile unui
client sau unui anga-ator indi!idual. 1ctionnd n interes public, un profesionist contabil ar trebui s
respecte si s se conformeze pre!ederilor etice ale acestui Cod.
F Publicul profesiunii contabile este format din clienti, donatori de credite, gu!ernanti, anga-atori,
anga-ati, in!estitori, comunitatea oamenilor de afaceri, a finantatorilor si alte persoane care se bazeaz pe
obiecti!itatea si integritatea profesionistilor contabili pentru a mentine functionarea corespunztoare a
economiei. 1ceasta ncredere impune profesiunii contabile o rspundere publica. )nteresul public este
definit drept bunstarea colecti!a a comunittii si a institutiilor deser!ite de profesionistul contabil
"). Inte'ritatea in proesia conta!ila.
Principiul integrittii impune ca obligatie tuturor profesionistilor contabili de a fi drepti si onesti n
relatiile profesionale si de afaceri. )ntegritatea implic, de asemenea, tranzactii corecte si -uste.
$n profesionist contabil nu trebuie s se asocieze cu rapoartele, e!identele, comunicatele sau alte
informatii cnd apreciaz c acestea:
- contin o declaratie n mod semnificati! fals sau care induce n eroare
- contin declaratii sau informatii eronate"
- omit sau ascund informatii, atunci cnd aceste omisiuni induc n eroare.
3u se !a considera c un profesionist contabil ncalc paragraful dac el furnizeaz un raport modificat
pentru a respecta cerintele paragrafului
"*. O!iecti$itatea in proesia conta!ila.
Principiul obiecti!ittii impune o obligatie tuturor profesionistilor contabili de a nu si compromite
profesia din cauza unor erori, conflicte de interese sau din cauza influentei nedorite a unor alte persoane.
$n profesionist contabil poate fi pus n situatii n care obiecti!itatea i este afectat. ,ste imposibil ca
toate aceste situatii s fie definite si descrise.
6elatiile care aduc un plus de confuzii sau influenteaz n mod negati! rationamentele profesionale ale
profesionistului contabil ar trebui e!itate.
Profesionistii contabili si desfsoar acti!itatea n multe domenii diferite si trebuie sa-si demonstreze
obiecti!itatea n mpre-urri diferite. .iber-profesionistii contabili realizeaz rapoarte de certificare,
presteaz ser!icii fiscale si alte ser!icii de consultanta manageriala. 1lti profesionisti contabili anga-ati
ntocmesc situatii financiare fiind subordonati altora, e&ecuta ser!iciile de audit intern si ser!esc n
diferite functii financiare de conducere din industrie, comert, sectorul public si educatie. 'e asemenea,
unii profesionisti contabili pregtesc si instruiesc pe cei care aspira sa intre n profesie. )ndiferent de
pozitie sau ser!iciul prestat, profesionistii contabili trebuie sa prote-eze integritatea ser!iciilor
profesionale si sa mentin obiecti!itatea n rationamentul profesional.
n selectionarea situatiilor si practicilor de care se !or ocupa n mod specific potri!it cerintelor etice
legate de obiecti!itate, trebuie acordata atentia corespunztoare urmtorilor factori:
a+ profesionistii contabili sunt e&pusi unor situatii n care asupra lor se pot e&ercita presiuni ce le pot
diminua obiecti!itatea.
b+ este practic imposibil sa se defineasc si sa se descrie toate situatiile n care ar e&ista aceste posibile
presiuni. n stabilirea standardelor pentru identificarea relatiilor care pot, ori par sa afecteze obiecti!itatea
profesionistului contabil, trebuie sa domine un caracter rezonabil.
c+ trebuie e!itate relatiile care permit ca idei preconcepute prtinirea ori influentele altora sa ncalce
obiecti!itatea.
d+ profesionistii contabili au obligatia de a se asigura ca personalul anga-at pentru ser!iciile profesionale
contabile si-au nsusit principiul obiecti!ittii.
Profesionistii contabili nu trebuie sa accepte sau sa ofere cadouri sau in!itatii *la mese, spectacole+ care
pot fi considerate a a!ea o influenta importanta si duntoare asupra rationamentului lor profesional sau
asupra acelora cu care negociaz.
",. Conidentialitatea in proesia conta!ila.
Principiul confidentialittii impune ca obligatie profesionistilor contabili, de a se abtine de la:
a+ dez!luirea de informatii confidentiale n afara firmei sau organizatiei anga-atoare ca urmare a unei
relatii profesionale sau de afaceri, cu e&ceptia cazului n care a fost autorizat n mod special s fac
public o anumit informatie sau dac e&ist o obligatie legal sau profesional de a face publice acele
DOCTRINA SI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE
9
informatii.
*b+ folosirea informatiilor confidentiale dobndite n timpul e&ecutrii sarcinilor de ser!iciu n a!anta-ul
personal sau n a!anta-ul unei terte prti.
un profesionist contabil trebuie s respecte ntotdeauna confidentialitatea, c#iar si ntr-un mediu social.
Profesionistul contabil trebuie s fie constient de posibilitatea unor scurgeri de informatii, n special n
situatii ce implic o asociere de afaceri pe termen lung cu un asociat sau cu un afin.
un profesionist contabil trebuie, de asemenea, s mentin confidentialitatea n prezentarea de informatii
ctre un posibil client sau anga-ator.
un profesionist contabil trebuie, de asemenea, s ia n considerare mentinerea confidentialittii n cadrul
firmei sau al organizatiei anga-atoare.
un profesionist contabil trebuie s fac tot posibilul pentru a se asigura c personalul aflat sub controlul
su si persoanele care i furnizeaz consultant sau asistent respect principiul confidentialittii.
obligatia de confidentialitate continu si dup nc#eierea relatiei dintre profesionistul contabil si client
sau anga-ator. Cnd profesionistul contabil sc#imb organizatia anga-atoare sau obtine un nou client el
are dreptul s utilizeze e&perienta anterioar. profesionistul contabil nu ar trebui, totusi, s foloseasc sau
s di!ulge informatii confidentiale primite sau obtinute dintr-o relatie profesional sau de afaceri.
n urmtoarele situatii profesionistii contabili sunt sau pot fi obligati s di!ulge informatii confidentiale:
F atunci cnd di!ulgarea este autorizat de ctre client sau anga-ator"
F atunci cnd di!ulgarea este autorizat prin lege, de e&emplu: pentru a furniza documente sau alte probe
n cursul unor proceduri -udiciare" si
F pentru a aduce la cunostinta autorittilor publice n msur e!entuale nclcri ale legii.
F atunci cnd e&ist o obligatie profesional sau un drept de a le di!ulga atunci cnd nu este interzis prin
lege:
F pentru a se conforma controlului calittii unui corp membru sau al organismului profesional"
F pentru a rspunde unei anc#ete sau unei in!estigatii din partea organizatiei membre sau al unui organism
normalizator.
F pentru a prote-a interesele profesionale ale unui profesionist contabil n cursul procedurilor -udiciare"
F pentru a respecta standardele te#nice si cerintele etice.
1tunci cnd profesionistul contabil a determinat c informatia confidential poate fi di!ulgat, trebuie
a!ute n !edere urmtoarele aspecte:
dac interesele tuturor prtilor, inclusi! ale tertelor prti ale cror interese ar putea fi afectate, ar fi
pre-udiciate n cazul n care clientul sau anga-atorul consimt ca profesionistul contabil s di!ulge
informatii"
dac sunt cunoscute sau nu toate faptele semnificati!e si dac pot fi sustinute cu do!ezi, n msura n
care acest lucru este posibil" cnd situatia implic fapte sau opinii nefondate, trebuie s se recurg la
rationamentul profesional pentru a se determina tipul de prezentare care trebuie fcut, dac este
disponibil"
ce tip de comunicare este preconizat si cui i se adreseaz" mai e&act, profesionistul contabil trebuie s
fie con!ins c prtile crora li se adreseaz comunicarea sunt destinatarii adec!ati si c au
responsabilitatea s reactioneze ca atare.
"-. Co%petenta in proesia conta!ila.
Competenta profesionala are douJ componente de bazJ:
obtinerea"
mentinerea.
Competenta profesionala presupune ca profesionistul contabil trebuie sa furnizeze ser!icii profesionaBe
cu competenta, gri-a si srguinta si este obligat sa mentina in permanenta un ni!el de cunostinte si de
competenJ profesionalK care sJ -ustifice asteptariBe unui client sau ale anga-atorului" aceasta presupune
ca el sa fie la curent cu ultimele e!olutii si noutati din practica profesionala, din legislatie si te#nici de
lucru.
'obndirea cere:
inalt standard de pregatire generalJ, urmatK de una specifica"
practica si e&aminare in subiecte profesionale semnificati!e"
perioada de practica in domeniu.
2entinerea cere:
DOCTRINA SI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE
10
cunoasterea continua a e!oButiiBor in profesia contabila *la ni!el national si international in
contabilitate, audit si alte reglementari statutare si cerinte rele!ante+"
adoptarea unui program care sa garanteze un control de calitate in indeplinirea sarcinilor profesionale,
in conformitate cu normele nationale si intemationale.
#/. Proesionalis%ul in proesia conta!ila.
Profesionistul contabil trebuie sJ actioneze intr-o manierJ conformJ cu buna reputatie a profesiei si sJ se
abtina de la orice comportament care ar putea discredita profesia. 4bBigatia de a se abtine de la orice
acti!itate care ar discredita profesia ceea ce presupune e&istenta unor responsabilitati ale profesionistului
contabil fata de clienti, fata de terti, de alti membri ai profesiei contabile, de anga-ati si colaboratori, de
patroni, si fata de publicul larg.
6espectarea normelor te#nice si profesionale
$n profesionist contabil trebuie sJ-si indeplineasca sarcinile profesionale in conformitate cu normele
te#nice si profesionale rele!ante. Profesionistii contabili au datoria de a e&ecuta cu gri-a si abilitate
instructiunile clientului sau patronului in mJsura in care sunt compatibile cu cerintele de integritate,
obiecti!itate si, n cazul liber profesionitilor contabili, cu independenta . )n plus, ei trebuie sa se
conformeze normelor profesionale si te#nice emise de:
)>1C *de e&. tandardele )ntemationale de 1udit+
Consiliul pentru tandarde )nternationale de Contabilitate
2inisterul >inantelor Publice
C.,.C.C.1.6. si Camera 1uditorilor >inanciari
.egislatia rele!ant
#1. Respectarea standardelor si a re'le%entarilor proesionale.
6espectarea codului etic, a standardelor profesionale, a legilor, a reglementarilor si a altor decizii ale
organismului sunt in interesul transparentei si increderii publice in profesia contabila si calitatea lucrarilor
membrilor organismului profesional
#". Calsiicarea standardelor proesionale e%ise de CECCAR.
)n 6omania, normarea contabilitatii fiind un atribut al Au!ernului, profesia contabila a depus si
depune cele mai sustinute eforturi pentru introducerea tandardelor )nternationale de 6aportare
>inanciara *)>6+ si a tandardelor )nternationale de Contabilitate pentru ectorul Public *)P1+.
-au elaborat standarde proesionale pentru fiecare dintre ser$iciile urni0ate sau acti$itatile
prestate de proesionistii conta!ili, care constituie criterii de apreciere a calitatii ser!iciilor furnizate sau
acti!itatilor prestate: tinerea contabilitatii, elaborarea, e&aminarea si prezentarea situatiilor financiare,
infiintarea si reorganizarea intreprinderilor, e!aluarea intreprinderilor, auditul intern, auditul statutar,
acti!itatea de cenzor, consultanta fiscala, e&pertiza contabila etc.
tandardele profesionale emise de C,CC16 sunt:
tandardele profesionale emise de C,CC16 sunt:
B. tandardul profesional nr. :B: 2isiunea de tinere a contabilitatii, intocmirea si prezentarea
situatiilor financiare
:. tandardul profesional nr. ::: 2isiunea de e&aminare a contabilitatii, intocmirea si prezentarea
situatiilor financiare
5. tandardul profesional nr. :5: 1cti!itatea de cenzor in societatile comerciale
9. tandardul profesional nr. :9: 2isiunile de audit financiar si Cadrul conceptual pri!ind misiunile
standardizate ale e&pertului contabil
<. tandardul profesional nr. 5<: ,&pertizele contabile. A#id de aplicare.
=. tandardul profesional nr. 5=: 2isiunile de audit intern realizate de e&pertii contabili. A#id de
aplicare.
C. tandardul profesional nr. 5C: 2isiunea pri!ind e!aluarea intreprinderii
7. tandardul profesional nr. 58: 2isiunea de consultanta pentru crearea intreprinderilor.
8. Cartea e&pertului e!aluator. 3orme profesionale.
##. Care sunt atri!utiile Conerintei Nationale a Corpului E3pertilor Conta!ili si a Conta!ililor
Autori0ati din Ro%ania4
DOCTRINA SI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE
11
Conferinta nationala are urmJtoarele atributii:
stabiBeste directiile de baza pentru asigurarea bunei e&ercitari a profesiei de e&pert contabil si de
contabil autorizat"
aproba 6egulamentul de organizare si functionare a Corpului ,&peri)or Contabili si Contabililor
1utorizati, modificJrile si completarile acestuia, a!izate de 2inisterul >inantelor si de 2inisterul
Lustitiei, precum si Codul pri!ind conduita eticJ si profesionala a e&perilor contabili si a contabililor
autorizati"
aprobJ bugetul de !enituri si c#eltuieli si bilantul contabil al Corpului ,&perilor Contabili si
Contabililor 1utorizati"
aproba sistemul de salarizare pentru conducerea Corpului ,&pertilor Contabili si Contabililor 1utorizati
si a filialelor acestuia, precum si pentru aparatul propriu al acestora"
alege si re!ocJ membrii Consiliului superior al Corpului ,&pertilor Contabili si Contabililor 1utorizati i
ai comisiei de cenzori a acestuia"
e&amineaza acti!itatea desfasaurata de Consiliul superior si de consiliile filialelor Corpului ,&pertilor
Contabili si Contabililor 1utorizati si dispune masurile necesare"
#otaraste sanctionarea disciplinara a membrilor Consiliului superior si ai consiliilor filialelor Corpului
,&pertilor Contabili si Contabi#ilor 1utorizati in conformitate cu pre!ederile art. B=, la propunerea
comisiei superioare de discip#ina. Contestarea sanctiunilor #otarate de Conferina nationala poate fi facutJ
la ectia contencios administrati! a Curtii de 1pel, in termen de 5; de zile de la data instiintJrii oficiale.
Motarrile Curtii de 1pel sunt definiti!e.
aproba planurile anuale de acti!itate ale Consiliului superior si consiliilor filialelor Corpului ,&pertilor
Contabili si Contabililor 1utorizali"
alege si re!oca presedintele si doi membri ai comisiei supenoare de discip#ina
)ndeplineste orice alte atributii pre!azute de prezenta ordonanta
#&. Care sunt or'anele si structurile Corpului cu atri!utii de in$esti'are5 .udecare si tra'ere la
raspundere4
4rganele si structurile Corpului cu atributii de in!estigare, -udecare si tragere la raspundere sunt:
- .a ni!el central: Comisia uperioara de 'isciplina
- .a ni!el teritorial: Comisia de 'isciplina a >ilialei
#(. Care sunt conditiile pentru a de$eni e3pert conta!il4 Preci0ati ni$elul de pre'atire teoretica si
practica4
1ccesul la profesia de e&pert contabil i de contabil autorizat se face pe baz de e&amen de admitere, la
care s se obin cel puin media C i minimum nota = la fiecare disciplin, efectuarea unui stagiu de 5 ani
i susinerea unui e&amen de aptitudini la terminarea stagiului
e poate prezenta la e&amenul de admitere pentru profesia de e&pert contabil persoana care ndeplinete
urmtoarele condiii:
a+ are capacitate de e&erciiu deplin"
b+are studii economice superioare cu diplom recunoscut de 2inisterul ,ducaiei, Cercetrii i
0ineretului"
c+ nu a suferit nicio condamnare care, potri!it legislaiei n !igoare, interzice dreptul de gestiune i de
administrare a societilor comerciale.
.a cerere, persoanele care au titlul de academician, profesorii i confereniarii uni!ersitari, doctorii n
economie i doctorii doceni, cu specialitatea finane sau contabilitate, au acces la profesia de e&pert
contabil pe baza titlului de doctor, cu ndeplinirea condiiilor de mai sus i susinerea unui inter!iu pri!ind
normele de organizare i funcionare a Corpului ,&perilor Contabili i Contabililor 1utorizai.
#). Care sunt 5 potri$it le'ii5 atri!utiile CECCAR4
Corpul ,&perilor Contabili i Contabililor 1utorizai are urmtoarele atribuii:
a+ organizeaz e&amenul de admitere, efectuarea stagiului i susinerea e&amenului de aptitudini pentru
accesul la profesia de e&pert contabil i de contabil autorizat, n conformitate cu pre!ederile art. 5.
Programele de e&amen, n !ederea accesului la profesia de e&pert contabil i de contabil autorizat,
reglementrile pri!ind stagiul i e&amenul de aptitudini se elaboreaz de Corpul ,&perilor Contabili i
Contabililor 1utorizai din 6omnia i se a!izeaz de 2inisterul ,conomiei i >inanelor, urmrindu-se
armonizarea cu pre!ederile directi!elor europene n domeniu"
DOCTRINA SI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE
12
b+ organizeaz e!idena e&perilor contabili, a contabililor autorizai i a societilor comerciale de profil,
prin nscrierea acestora n 0abloul Corpului"
c+ asigur buna desfurare a acti!itii e&perilor contabili i a contabililor autorizai"
d+ elaboreaz i public normele pri!ind acti!itatea profesional i conduita etic a e&perilor contabili i
a contabililor autorizai, g#idurile profesionale n domeniul financiar-contabil"
e+ asigur pentru e&perii contabili buna desfurare a acti!itii de e!aluare pe baza tandardelor
)nternaionale de ,!aluare"
f+ spri-in formarea i dez!oltarea profesional prin programe de formare i dez!oltare profesional
adec!ate"
g+ apr prestigiul i independena profesional a membrilor si n raporturile cu autoritile publice,
organisme specializate, precum i cu alte persoane -uridice i fizice din ar i din strintate"
#+ colaboreaz cu asociaiile profesionale de profil din ar i din strintate"
i+ editeaz publicaii de specialitate"
-+ alte atribuii stabilite prin lege sau regulament
#*.Care sunt sursele de inantare ale CECCAR4
(eniturile Corpului se formeaz din:
a+ ta&e de nscriere la e&amenul de e&pert contabil i, respecti! de contabil autorizat"
b+ ta&a de nscriere n 0abloul Corpului"
c+ cotizaii anuale asupra !eniturilor realizate de ctre membrii Corpului care i e&ercit profesia
indi!idual sau de ctre societi comerciale recunoscute de Corp"
d+ donaii, ncasri din !nzarea publicaiilor proprii i alte !enituri.
#,. Ce conditii tre!uie sa indeplineasca o societate co%erciala pentru a de$eni %e%!ra a corpului4
ocietile comerciale de e&pertiz contabil trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii:
a+ s aib ca obiect de acti!itate e&ercitarea profesiei de e&pert contabil"
b+ ma-oritatea acionarilor sau asociailor s fie e&peri contabili i s dein ma-oritatea aciunilor sau a
prilor sociale"
c+ consiliul de administraie al societii comerciale s fie ales n ma-oritate dintre acionarii sau asociaii
e&peri contabili"
d+ aciunile s fie nominati!e i orice nou asociat sau acionar s fie admis de adunarea general.
#-. In ce consta dierenta dintre e3pertul conta!il si econo%istul salariat5 dintre conta!ilul
autori0at si conta!ilul salariat4
Prima situatie
,&pertul contabil este persoana care a dobndit aceast calitate, n condiiile 4.A. nr. =</B889, a!nd
competena profesional de a !erifica i de a aprecia modul de organizare i de conducere a acti!itii
economico-financiare i de contabilitate, de a supra!eg#ea gestiunea societilor comerciale i de a
!erifica legalitatea bilanului contabil i a contului de profit i pierdere si a celorlalte component a
situatiilor financiare.
Prin urmare, ne gsim n faa unei arii de competene mult mai largi fa de cea a unui economist salariat"
economistul este subordonat unui ef ierar#ic i e&ecut atribuiile specifice fiei postului su. 'e
asemenea, economistul este specializat n multe domenii: turism, ser!icii, marNeting, management,
planificare, salarizare, financiar-contabil.
,&pertul contabil este un economist, absol!ent al specializrii financiar-contabile, independent fa de
societatea comercial. ,l nu primete, pentru lucrrile e&ecutate, un salariu, ci un onorariu pre!zut prin
contractul nc#eiat cu referire la misiunea sa.
1 doua situatie
Contabilul autorizat este persoana care a dobndit aceast calitate n condiiile 4.A. nr. =</B889 i are
capacitatea de a ine contabilitatea si de a pregati lucrarile necesare intocmirii situatiilor financiare.
Contabilul autorizat, ca i e&pertul contabil, este un profesionist independent, nesalarizat de o entitate
economic.
Contabilul salarizat este subordonat efului ierar#ic i e&ecut sarcinile ce i re!in din fia indi!idual.
6areori, n cazul unei ntreprinderi mari, mi-locii, e&ecut toate lucrrile contabile. 'e regul, este
specializat pe un sector al contabilitii.
Ca i economistul salariat, contabilul salariat rspunde fa de calitatea lucrrilor e&ecutate, putnd fi
stimulat ori penalizat de eful )rar#ic sau la propunerea acestuia. ,&pertul contabil, contabilul autorizat,
DOCTRINA SI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE
13
c#iar dac sunt independeni, rspund ci!il i penal fa de ntreprindere. 'e asemenea, ei pot pierde
ntreprinderea de client i, prin aceasta, sursa de !enit.
)n sc#imb, economistul i contabilul, salariai, pierd cu greu postul sau n urma unor proceduri
ane!oioase.
&/. Care sunt lucrarile care pot i e3ecutate de e3pertii conta!ili4
a+ 0inerea sau supra!eg#erea contabilitatii si intocmirea bilantului contabil:
acordarea asistentei pri!ind organizarea si tinerea contabilitatii, inclusi! in cazul sistemelor informatice"
elaborarea si punerea in aplicare a procedeelor contabile, a planului de conturi adaptat unitatii, a
contabilitatii de gestiune, a tabloului de bord, a controlului de gestiune si controlului prin buget, in baza si
cu respectarea normelor generale.
b+ efectuarea de analize economico-financiare:
analiza structurilor financiare"
analiza gestiunii financiare si a rentabilitatii capitalului in!estit"
te#nici de analiza si de gestiune a fondului de rulment"
sistem de credit leasing, factoring etc."
determinarea situatiilor financiare si de gestiune prin rapoarte procentuale"
elaborarea de tablouri de finantare si planuri de trezorerie"
elaborarea de tablouri de utilizari si resurse"
asistenta in pre!enirea Oi inlaturarea dificultatilor unitatii.
c+ efectuarea de audit financiar contabil, ca:
diagnostic-financiar"
cresterea, rentabilitatea, ec#ilibrul si riscurile financiare"
audit intern, organizarea sau controlul regularitatii si sinceritatii sistemului"
studii, asistenta pentru realizarea de in!estitii financiare"
audit si certificarea bilantului contabil.
d+ efectuarea de e!aluari patrimoniale:
e!aluari de bunuri si acti!e patrimoniale"
e!aluari de intreprinderi si de !alori mobiliare pentru !anzari, succesiuni, parta-e, donatii sau la cererea
celor interesati"
e!aluari de elemente intangibile.
e+ efectuarea de e&pertize contabile:
amiabile *la cerere+"
contabil--udiciare"
arbitra-e n cauze ci!ile"
e&pertize de gestiune.
f+ e&ecutarea de lucrri cu caracter fmanciar-contabil, ca:
ntocmirea de situaii periodice"
consolidarea conturilor i bilanului"
intocmirea de planuri de finanare pe termen mediu i lung.
g+ e&ecutarea de lucrri cu caracter fiscal, ca:
studii i consultaii pe probleme de ordin fiscal"
participarea la ntocmirea i depunerea declaraiilor fiscale"
asisten n probleme de 0.(.1. i impozite"
fiscalitate imobiliar"
asisten n aplicarea tarifului !amal"
asistarea contribuabilului cu ocazia !erificrilor.
#+ efectuarea de lucrri de organizare administrati! i informatic"
organigrame, structuri, definiri de funcii"
legturi ntre ser!icii, circulaia documentelor i informaiilor"
analiza i organizarea flu&ului informaional"
formarea profesional continu"
DOCTRINA SI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE
14
contribuii la protecia patrimoniului unitii"
mecanizarea i automatizarea prelucrrii informaiilor, alegerea ec#ipamentelor"
alegerea softurilor necesare.
&1. Care sunt or'anele de deci0ie si control ale CECCAR 6la ni$el central si teritorial74
.a ni!el central:
4rgane de decizie:
Conferinta 3ationala"
Consiliul uperior"
?iroul Permanent"
Presedintele Corpului"
4rgane de e&ecutie:
'irector general e&ecuti!e"
ectoare *departamente, ser!icii+
.a ni!el de filial
4rgane de decizie:
1dunarea Aenerala"
Consiliul >ilialei"
?iroul permanent"
Presedintele >ilialei.
4rgane de e&ecutie:
'irector e&ecuti!e
ectoare
SA1 Raspunsul alternati$2
ediul central al Corpului este n 2unicipiul ?ucureti.
C,CC16 are 9: de filiale fr personalitate -uridic n fiecare reedin de -ude i n 2unicipiul
?ucureti.
Corpul ,&perilor Contabili i Contabililor 1utorizai din 6omnia este astfel organizat nct s-i
poat ndeplini atribuiile de organism de autoreglementare.
Pentru mbuntirea managementului la ni!el central i local s-au luat o serie de msuri, cum ar
fi:
a+. 2odificarea organigramei Corpului, n sensul punerii centrului de greutate al gestiunii
profesiei pe structuri e&ecuti!e *departamente, sectoare+.
b+. Clasificarea filialelor Corpului n funcie de !olumul de acti!itate i numrul de membri in <
categorii *grade+, care s constituie baza determinrii indicatorilor de alocare a resurselor n cadrul
Corpului:
Categoria ; % peste 5.;;; membri
Categoria ) % peste =;; membri
Categoria )) % 5;B % =;; membri
Categoria ))) % B;B % 5;; membri
Categoria )( % pn la B;; membri.
La 31 decembrie 2004:
- filiale categoria 0 1 filial (Bucureti)
- filiale categoria I 10 filiale
- filiale categoria II 12 filiale
- filiale categoria III 17 filiale
- filiale categoria IV 2 filiale
DOCTRINA SI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE
15
Or'ani0are la ni$el central2
B. 4rgane de decizie
Conerin8a Na8ional9
Consiliul Superior
Biroul Per%anent
Pre:edintele Corpului
Pentru urmrirea punerii n aplicare a msurilor #otrte de ?iroul permanent, Consiliul superior
i Conferina naional i asigurarea legturii ntre organele alese i organele e&ecuti!e ale Corpului s-a
nfiinat ;Secretariatul or'anelor de conducere ale Corpului<. 2odul de organizare i funcionare
precum i atribuiile secretariatului organelor de conducere ale Corpului se stabilesc prin #otrre a
Consiliului uperior.
(erificarea gestiunii financiare a Corpului este asigurat de ctre cen0ori5 care sunt alei pentru o
perioad de patru ani, de Conferina naional ordinar, prin !ot desc#is, dintre membrii Corpului care nu
fac parte din Consiliul superior.
Comisii care funcioneaz pe lng Consiliul uperior:
- Co%isia Superioar9 de Disciplin9
- Co%isia Central9 de Ar!itra.
- Co%isia de Apel
:. 4rgane de e&ecuie
'irector general e&ecuti!
'epartamente, direcii, sectoare, birouri
eciunile Corpului se organizeaz pe categorii profesionale, i anume:
- seciunea e&peri contabili
- seciunea contabili autorizai
Or'ani0are la ni$el de ilial9
1.. Or'ane de deci0ie
Adunarea General9
Consiliul ilialei
Biroul Per%anent
Pre:edintele ilialei
(erificarea gestiunii financiare a filialei este asigurat de ctre cen0ori5 care sunt alei pentru o
perioad de patru ani, de 1dunarea generala a filialei, prin !ot desc#is.
Comisii care funcioneaz pe lng Consiliul filialei:
- Co%isia de Disciplin9
- Co%isia de Ar!itra.
- Co%isia de Apel
". Or'ane de e3ecu8ie
Directorul e3ecuti$ al ilialei
Sectoare
ector e!iden 0ablou
ector stagiu i dez!oltare profesional continu
ector etic i control respectare norme
?irou e&pertize contabile
?irou administrati!
DOCTRINA SI DEONTOLOGIA PROFESIEI CONTABILE
16