Sunteți pe pagina 1din 3

FIA DE EVALUARE A PROGRESULUI COLAR

CEAC_CTIA Suceava
Clasa aIXa G Profil: Servicii Domeniul: Turism si alimentatie Turism Calificarea:-
Nr elevi:
PROFESOR DISCIPLINA/OD!L:
Nume elev
SEM Nota
test
iniial
TI
P
r
o
b
e
m
e

i
d
e
n
t
i
f
i
c
a
t
e
Stilul
de
inva-
tare
Rezultate ale evaluarii formative
Note
Observatii
Rezulate
ale
evaluarii
sumative
TS
Progresul
colar
S! "#$ME%&
'
Evaluare
orala
Evaluare
scrisa
Obs(
Sist
Porto
foliu
Ref
e-
rat
Pro-
iect
eza Media
EF
SEM
#
SEM
##
Observatii Probleme semnalate )e )arcurs:
*ctivitati remediale:
Pregatire su)limentara:
Pregatire )entru )erformanta:
SEM
#
SEM
##
SEM
#
SEM
##
Observatii Probleme semnalate )e )arcurs:
*ctivitati remediale:
Pregatire su)limentara:
Pregatire )entru )erformanta:
SEM
#
FIA DE EVALUARE A PROGRESULUI COLAR
CEAC_CTIA Suceava
SEM
##
Observatii Probleme semnalate )e )arcurs:
*ctivitati remediale:
Pregatire su)limentara:
Pregatire )entru )erformanta:
SEM
#
SEM
##
Observatii Probleme semnalate )e )arcurs:
*ctivitati remediale:
Pregatire su)limentara:
Pregatire )entru )erformanta:
SEM
#
SEM
##
Observatii Probleme semnalate )e )arcurs:
*ctivitati remediale:
Pregatire su)limentara:
Pregatire )entru )erformanta:
SEM
#
SEM
##
Observatii Probleme semnalate )e )arcurs:
*ctivitati remediale:
Pregatire su)limentara:
Pregatire )entru )erformanta:
FIA DE EVALUARE A PROGRESULUI COLAR
CEAC_CTIA Suceava
NOTA
"#PRO$LEE IDENTIFICATE
+(Prob ,reeli numeroase de ortografie i de )unctuaie " nu sesizeaz- rolul semnelor de ortografie i de )unctuaie
.ntr-un te/t i utilizarea corect- / adecvat- a acestora&0
'(Prob *bsena unui vocabular bogat0
1(Prob E/)rimarea incoerent-2 greoaie2 inadecvat- a ideilor0
3(Prob 4nelegerea su)erficial- a mesa5elor te/tului(
6(Prob Probleme de ortografie i )unctuaie2
7(Prob 8ificult-i de organizare coerent-2 logic- i e/)resiv- a ideilor .n scris0
9(Prob 8ificult-i de comentare / inter)retare sumar- a unor secvene te/tuale0
:(Prob E/)rimare defectuoas- a unui )unct de vedere argumentat i a )ro)riei o)inii .n ra)ort cu o tem- dat-0
;(Prob #ntegrare inadecvat- a unor argumente .n e/)rimarea unui )unct de vedere0
+<(Prob 8ificultati in redactarea te/tului
++(Prob #gnorarea .ncadrarii .n cerine
+'(Prob 8ificultati de .nelegere a unor te/te nonliterare(
+1(Prob =alcul matematic defectuos
+3(Prob =unostinte lacunare in domeniu
+6(Prob >>>>>>>>>>>>>>
+7(Prob >>>>>>>>>>>>>>
+9(Prob >>>>>>>>>>>>>>
2 REMEDIERE_Observatii "ce metode remediale s-au folosit )entru recu)erarea lacunelor si realizarea )rogresului&
+(Rem Realizarea unui set de )robleme cu grad de dificultate difereniat2
'(Rem
1(Rem Realizarea de )reg-tire su)limentar- du)- un )rogram stabilit la nivel de catedr-
3(Rem Realizarea unor )ortofolii de c-tre elevi .n care s- se reflecte activitatea individual-0
6(Rem Personalizarea instruirii )rin valorificarea de)lin- a tuturor ca)acit-ilor individuale ale elevilor
7(Rem #ntensificarea activit-ii .n laborator0
9(Rem Realizarea unui )rogram de consultaii i meditaii )e fiecare nivel0
:(Rem Reluarea unor continuturi curriculare la unele teme0
;(Rem *locarea a cate 6-+< minute din tim)ul fiecarei ore )entru recu)erarea cunotinelor0
+<(Rem Mentinerea continuitatii .n coninuturi )rin e/erciii2 teme2 referate2 )ortofolii tematice0
++(Rem =ontrolul i .ndrumarea ritmic- a elevilor0
+'(Rem #nsistarea )e teme de redactare i e/)rimare liber-(
+1(Rem #ndrumarea i controlul atent i )ermanent al temelor elevilor0
+3(Rem Res)ectarea ritmului individual de .nv-are i ierar?izarea sarcinilor de lucru0
+6(Rem @alorificarea stilurilor s)ecifice de invatare
+7(Rem *ctivizarea vocabularului elevilor )rin lectur-0
+9(Rem *lternarea )red-rii unitare cu cea difereniat-
+:(Rem 8ictare0
+;(Rem E/erciii de utilizare corect- a semnelor de ortografie i )unctuaie )recum si a ortogramelor0
'<(Rem E/erciii de construcie a unor enunuri .n care s- utilizeze termeni de s)ecialitate 0
'+(Rem E/erciii de redactare de te/te cu termeni de s)ecialitate .n conte/te i .n sco)uri variate
''(Rem Aectura unor te/te de s)ecialitate2 cu sco)ul de a .nelege semnificaiile acestora i de a )utea comenta
sensul lor global0
'1(Rem E/erciii de e/)rimare a )ro)riei o)inii i de motivare a acesteia .n ra)ort cu o situaie real- sau cu o
secven- te/tual- dat- / te/t studiat i de integrare corect- a argumentelor i a conectorilor adecvai
la nivelul )ro)oziiei i al frazei
'3(Rem E/erciii de utilizare corect-2 .n te/tul oral2 a limbii literare2 a terminologiei de s)ecialitate(
'6(Rem >>>>>>>>>>>>>>>(
'7(Rem >>>>>>>>>>>>>>>(
Nota: Fisa intocmita conf. PO.14.04