Sunteți pe pagina 1din 21

1.

Aparitia finantelor a fost generata de :


C) aparitia claselor sociale
2. Care din urmatoarele afirmatii cu privire la relatiile financiare NU este falsa?:
B) reprezinta un transfer valoric de resurse sau de putere de cumparare
3. Conceptia interventionista este specifica:
A) Statului de providenta
4. Motivatia obiectiva a aparitiei si mentinerii finantelor publice in economiile
contemporane este data de urmatorii factori conditionali:
B) manifestarea relatiilor banesti care fac posibile formarea si repartizarea resurselor
statului in forma baneasca , precum si existenta statului
5. inantele publice pre!inta urmatoarele trasaturi:
D) 2. asiura formarea si repartizarea in forma baneasca a resurselor statului
!. satisfac nevoile colective ale tarii.
". Care din aspectele de mai #os sunt specifice finantelor clasice?
") #. servesc statul consumator
$. studiaza ospodaria si economia financiara a statului
4. insista asupra aspectelor teoretice ale finantelor
$. Care din aspectele de mai #os sunt specifice finantelor moderne ?
A) 2. statul trebuie sa fie unul al bunastarii
$. apartin perioadei neocapitaliste
!. se afirma tot mai mult in conceptia interventionista.
%. Care din afirmatiile de mai #os sunt corecte?
B) $. %elatiile financiare sunt relatii banesti ce determina un transfer de putere de
cumparare
!. &a'oritatea resurselor financiare sunt mobilizate la fondurile publice cu titlu
definitiv si fara contraprestatie.
&. Cuvantul finante a avut sensul de :
C) #. plata in bani
2. venit al statului
$. intre patrimoniu al statului
1'. (elatiile financiare au anumite caracteristici. Care asociere a afirmatiilor de mai
#os e adevarata?
B) $. prin transferul de valoare are loc si un transfer de putere de cumparare
!. exprimarea in forma baneasca este o caracteristica de baza a relatiilor financiare
(. in cazul transferului financiar apar modificari in patrimoniul partenerilor
#2. transferul de valoare se realizeaza intr)o anumita masura , in conditii de
rambursabilitate
11. Care din urmatoarele trasaturi sunt proprii numai finantelor in raport cu
finantele private?
B) 2.luarea unor masuri in leatura cu moneda nationala
$.formarea resurselor financiare publice in principal prin masuri de constranere
luate de autoritatile publice si in proportii mai mici pe baze contractuale
4.estiunea finantelor publice este supusa dreptului public
12. Contributia principala la constituirea fondurilor financiare publice o are :
B) produsul intern brut * +,B)
13. unctia de control a finantelor publice are o sfera de manifestare fata de functia
de repartitie :
C) mai lara, deoarece vizeaza , pe lana constituirea si repartizarea fondurilor din
economie si modul de utilizare a resurselor
1). *istributia fondurilor financiare are drept beneficiari:
D) persoanele fizice si persoanele 'uridice
15. *e la constituirea fondurilor publice sunt e+cluse :
") niciunul dintre raspunsurile de mai sus
1". ,a formarea fondurilor necesare statului- pentru indeplinirea functiilor si
sarcinilor sale- participa:
C) atat persoanele care isi desfasoara activitatea in sfera productiva , cat si cele din
sfera social productiva , contributia individuala variind , ca marime , de la o cateorie la
alta
1$. Consecinta aplicarii principiului depersonali!arii este aceea ca apar redistribuiri
de resurse pe multiple planuri- si anume:
A) #. intre sfera productiva si cea social)productiva
2. intre sectoare, ramuri si subramuri
$. intre unitati administrativ teritoriale , zone ale tarii si , in anumite conditii , pe
plan international
4. intre stat si populatie
!. intre rupe ale populatiei si intre indivizi
1%. Care din enumerarile de mai #os reflecta mi#loace de infaptuire a menirii sociale
a finantelor ?
B) functia de control si functia de repartitie
1&. Menirea sociala a finantelor se infaptuieste prin indeplinirea urmatoarelor
functii:
C) de repartie si control
2'. Controlul financiar NU se efectuea!a :
D) se efectueaza in toate fazele de mai sus
2#. Dimensiunea calitativa a rolului finantelor -. se refera la :
B) bunurile si utilitatile publice oferite de stat prin actiunile sale
22. .entru combaterea riscurilor se constituie:
") fonduri de asiurare
23. recventa si amploarea redistribuirilor de resurse prin intermediul fianntelor
depinde de factori ca:
D) niciuna din varinatele de mai sus
2). ondul bugetar se constituie din :
") #. impozite si taxe
4. a'utoare financiare nerambursabile
!. imprumuturi interne si externe
(. venituri nefiscale din administrarea sectorului public
25. Care din afirmatiile de mai #os sunt corecte?
C) functia de control si cea de repartitie se influenteaza si completeaza reciproc
2". unctia de repartitie a finantelor se infaptuieste:
C) prin mobilizarea si repartizarea fondurilor
2$. (elatiile de asigurare sunt considerate:
C) %elatii financiare propriu)zise
2%. Care din urmatoarele flu+uri banesti nu pornesc de la stat catre diversi
beneficiari?
D) impozitele platite de aentii economici
2&. *upa modelul de e+ecutie controlul poate fi
C) 2. Control direct
$. Control indirect
!. Control incrucisat
3'. (elatiile de asigurari si protectie sociala intervin in formarea si reparti!area
fondurilor destinate :
D) asiurarii materiale a persoanelor active si a familiilor lor pentru cazurile de pierdere
temporara sau definitva, partiala sau totala a capacitatii de munca sau a locului de
munca
31. /ermenul de credit se refera la :
#. 2. %elatii care exprima un imprumut de resurse banesti pe o perioada determinata si
este purtator de dobanda
32. 0n sfera mecanismului financiar cuprindem:
A/"0" 1A%,A-2A 3A/SA:
C) aparatul financiar
$$. +ar4iile financiare sunt:
C) metode economice de conducere indirecta a economiei
3). *eosebirile esentiale dintre finantele propriu 1 !ise si credit provin din :
B) caracterul diferitelor fonduri banesti care se constituie in economie , sursele de
formare a fondurilor , obiectul si caracterul transferului realizat prin cele 2 relatii
banesti
35. (atiunea financiara a impo!itelor priveste:
B) procurarea de venituri pentru finantarea c4eluielilor publice
3". 0n sistemul financiar includem:
D) 4. fondurile financiare
!. fluxurile financiare
3$. /rasaturile definitorii ale parg2iilor financiare sunt :
D) #. sunt incorporate in mecanismul de functionare a economiei
2. se caracterizeaza printr)o oarecare stabilitate , dar mai ales prin elasticitate si
flexibilitate
$. sunt cateorii valorice activizate de stat
4. au virtuti stimulatorii si forta coercitiva
!. au actiune con'uata si efecte complementare
(. sunt metode economice si nu administrativ 5 birocratice
3%. ac parte din categoria parg2iilor financiare utli!ate de stat:
A) #. subventiile
$. accizele
4. impozitul pe profit
(. taxele vamale
6. alocatiile
3&. ,a nivel macroeconomic - indicatorii economico3financiari - ce repre!inta puncte
de control pentru buna functionare a mecanismului financiar sunt:
A/"0" 1A%,A-2A 3A/SA
D) volumul profitului la nivelul fiecarei unitati
)'. Alegeti afirmatia 0NC4(5C/A:
2. mecanismul financiar nu dispune de capacitatea de autorelare
)1. 0n cadrul domeniilor de activitate a politici financiare nu includem:
$. domeniul de interare a institutiilor de stat in cadrul aentilor economici privati
)2. .entru coordonarea politicii financiare cu politica valutara- monetara si de
credit- Ministerul inantelor .ublice nu colaborea!a cu 6anca Nationala a
(omaniei la elaborarea:
") relementarilor din domeniul preturilor produselor si tarifelor serviciilor
)3. .oliticile contraciclice de ec2ilibrare a bugetului folosesc drept parg2ii:
A) #. 3ondul de rezerva
$. 3ondul de ealizare
(. amortizarea alternativa a datoriei publice
)). unctiile pe care le indeplineste impo!itul in perioada contemporana sunt :
") toate variantele de mai sus
)5. Categoriile valorice utili!ate in procesul de contituire si reparti!are a fondurilor
de resurse financiare pot constitui parg2ii numai in masura in care :
") $. sunt utilizate , cu preponderenta , pentru alimentarea unui fond de resurse
financiare
4. servesc pentru diri'area catre beneficiari a resurselor banesti acumulate la unul sau
mai multe fonduri fara sa indeplineasca o anumita misiune economica
(. de reula, nu se anreneaza oranic in mecanismul de functionare a economiei
)". .olitica financiara actionea!a nemi#locit :
B) in sfera repartitiei
)$. .olitica financiara - in raport cu politica economica a statului:
C) este un domeniu specific al politicii economice a statului
46. .olitica financiara a statului in domeniul veniturilor nu cuprinde stabilirea :
C) destinatiei veniturilor
)&. .olitica promovata in domeniul c2eltuielilor publice nu presupune:
B) sursele de finantare a acestora
5'. .olitica financiara repre!inta:
D) o parte interanta a politicii economice a statului
51. *omeniile de manifestare ale politicii financiare sunt :
B) veniturile si c4eltuielile publice
52. 0n definirea politicii financiare trebuie sa tinem seama de urmatoarele elemente:
Care din elementele de mai sus nu a fost enuntat corect7
A)ea reprezinta un domeniu specific al politicii monetare si este circumscrisa
obiectivelor acesteia
53. (aspunderea pentru infaptuirea politcii financiare a statului revine:
C) &inisterului 3inantelor +ublice
5). C2eltuielile publice e+prima :
A) relatii economico)sociale in forma baneasca , prin care se repartizeaza
fondurile publice
55. *iferenta dintre c2eltuielile publice si c2eltuielile bugetare este repre!entata de
faptul ca:
A) c4eltuielile buetare se acopera numai din buete , pe cand c4eltuielile publice au ca
mi'loc de acoperire a lor si venituri proprii
5". 4 avansare de produs intern brut repre!inta :
D) c4eltuieli cu investitiile
5$. C2eltuielile publice inglobea!a:
D) #. c4eltuielile colectivitatilor locale
2. c4eltuielile efectuate de administratia centrala de stat
$. c4eltuielile finantate din fondul asiurarilor sociale de stat
(. c4eltuielile oranismelor internationale din resursele publice prelevate de la
membrii acestora
5%. Cand elasticitiatea c2eltuielilor publice in raport cu .063ul este mai mare
decat 1:
") exista tendinta de utilizare intr)o masura mai mare a produsului intern brut pentru
finantarea c4eltuielilor publice
5&. *elimitarea c2eltuielilor bugetare in cadrul celor publice se ba!ea!a pe cateva
principii:
Care dintre principii nu a fost enuntat corect:
B) au titlu rambursabil si sunt utilizare conform destinatiilor pentru care s)au aprobat
aceste sume
"'. Care din urmatoarele afirmatii privind clasificatia functionala a c2eltuielilor
publice este falsa?
D) nu reflecta obiectivele politicii buetare a statului
"1. Clasificatia folosita de insitutiile speciali!ate ale 4NU are la ba!a 2 criterii
principale:
A) $. clasificatia economica
!. clasificatia functionala
"2. C2eltuielile consolidate se calculea!a :
C) prin insumarea c4eltuielilor efectuate de diferite cateorii de administratii publice,
minus transferuri intre buete, minus operatiuni financiare
"3. Care din urmatoarele trasaturi NU caracteri!ea!a c2eltuielile publice conform
criteriului rolului acestora in procesul reproductiei sociale?
B) c4eltuielile pozitive reprezinta acele c4eltuieli ce nu au drept efect crearea de
valoare adauata
"). Care din urmatoarele tipuri de clasificatii nu este folosita in domeniul
c2eltuielilor publice?
D) Clasificatia 3&,
"5. C2eltuielile de transfer cu caracter economic sunt:
A) subventiile
"". C2eltuielile publice NU includ:
D) c4eltuielile efectuate din fonduri constituite la nivelul aentilor economici
"$. 0n cadrul clasificatiei economice a c2eltuielilor publice din (omania -
c2eltuielile curente cuprind:
D) #. C4eltuielile de personal
$. bunuri si servicii
4. dobanzi
(. rezerve
8. transferuri.
"%. C2eltuielile fara contraprestatie au caracter de :
A) alocatii buetare
"&. C2eltuielile virtuale7posibile repre!inta:
A) c4eltuieli pe care statul se ana'eaza sa le efectueze in anumite conditii
$'. Clasificatia financiara imparte c2eltuielile in :
C) . 2. C4eltuieli definitive
4. C4eltuieli virtuale
!. C4eltuieli temporare
$1. Care din urmatoarele categorii de c2eltuieli nu sunt delimitate dupa
clasificatia economica?
") c4eltuieli temporare
$2. C2eltuielile reale repre!inta
B) un consum definitiv de +,B
$3. Care din urmatorii fatori nu influentea!a c2eltuielile publice?
") propaarea in timp si spatiu a unor fenomene economice impreuna cu neasumarea
datoriei contractate de reimurile politice anterioare.
$). actorii care nu influentea!a cresterea c2eltuielilor publice sunt:
") toti factorii de mai sus influenteaza cresterea c4eltuielilor publice
$5. *aca se considera crieteriul momentului in care se efectuea!a si modul in care
afectea!a resursele financiare - atunci una din urmatoarele c2eltuieli NU se
regaseste in clasificatia financiara:
C) C4eltuieli fara contraprestatie, reprezentand finantare definitva
$". C2eltuielile bugetare:
C) au o sfera mai restransa decat cele publice
$$. Care din urmatoarele c2eltuieli nu repre!inta o c2eltuiala reala?
D) c4eltuieli privind dezvoltarea si modernizarea unui spital
$%. Nivelul c2eltuielilor publice nu depinde de :
") cantitatea de bani aflata in circulatie
$&. Ma+imi!area bunastarii sociale apare ca urmare a :
Care afirmatie e incorecta7
D) cresterii capacitatii de diri'are a vietii economice de catre sectorul public
%'. Avand in vedere criteriul forma de manisfestare utili!at in clasificatia
financiara - c2eltuielile publice sunt:
Aleeti varianta incorecta:
B) c4eltuieli definitive , ce presupun restituirea fondurilor banesti alocate de stat
%1. 5ficienta c2eltuielilor se reali!ea!a in cele mai bune conditii de optim ocial
atunci cand:
Care raspuns nu e in concordanta cu enuntul7
") maximizarea profitului sectorului public, ceea ce duce la dea'area de resurse
financiare suplimentare
%2. 0n buget- c2eluielile sunt structurate - dupa claisificatia economica pe:
Aleeti varianta corecta si completa:
D) titluri , articole si alineate
%3. 8emnificatia economicitatii este:
C) raportul dintre eficacitate si radul de realizare a obiectivelor prevazute
%). Care dintre urmatorii factori pot determina cresterea resurselor financiare
publice?
") toate cateoriile de mai sus influenteaza cresterea resurselor financiare publice
%5. 0n buget - c2eltuielile sunt structurare dupa clasificatia functionala pe
B) parti , capitole , subcapitole si pararafe
%". 0n aplicarea metodelor de evaluare a indicatorilor inscrisi in bugetul anual sau
in programele plurianuale - cel mai important obiectiv care trebuie atins este
B) eficienta utilizarii resurselor
%$. (esursele financiare publice NU includ:
C) resursele populatiei
%%. 9eniturile din capital:
B) #. cuprind venituri din valorificarea bunurilor statului
4. cuprind venituri din privatizare
!. curpind venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului
%&. 9eniturile ordinare cuprind:
C) #. venituri fiscale
2. contributiile pentru asiurari sociale de stat
&'. Care din urmatoarele modalitati de constituire a resurselor financiare a ca
efect imediat aparitia inflatiei:
") finantarea prin emisiune monetara fara acoperire
&1. .rincipala categorie de resurse publice o consitutie:
B) impozitele
&2. *upa regularitatea cu care se incasea!a la buget- veniturile publice se impart
in :
A) venituri ordinare si venituri extraordinare
&3. 9eniturile e+traordinare sunt resursele :
C) la care statul recure in situatii exceptionale
&). Care din urmatorii factori nu influentea!a direct posibilitatea acoperirii cererii
de resurse financiare?
D) istorici
&5. 0n categoria veniturilor publice interne nu se includ:
C) salariile personalului ana'at al institutiile publice
&". Care varianta de raspuns cuprinde toti indicatorii care reflecta dinamica
veniturilor publice:
C) 2. modificarea ponderii veniturilor publice in +,B
4. &odificarea nominala absoluta a veniturilor publice
(. modificarea nominala relativa a veniturilor publice
6. modificarea reala absoluta a venituirlor publice
9. elasiticitatea veniturilor publice fata de +,B
##. indicatorul de corespondenta dintre modificarrea veniturilor publice si
modificarea +,B
#2. modificarea nivelului mediu al veniturilor publice exprimat in .SD:loc
#$. modificarea reala relativa a veniturilor publice
&$. 9eniturile publice e+traordinare sunt :
A) emisiunea baneasca fara acoperire in economia reala
&%. Un impo!it este considerat stabil daca:
B) randamentul sau ramane constant de)a lunul ciclului economic
&&. 8topa#ul la sursa presupune
D) retinerea si varsarea impozitului la stat de catre o terta persoana
1''. 0mpo!itele :
") au un caracter nerambursabil
1'1. .rintre elemnetele impo!itului nu se numara:
C) incasatorul
1'2. (eferitor la cotele procentuale progresive - putem afirma urmatoarele:
C) pot fi cote reresive
1'3. (olul impo!itelor se manifesta pe plan financiar deoarece:
D) constituie mi'locul principal de procurare a resurselor statului
1'). .rintre elementeel impo!itului nu se regasesc:
") !. radul de fiscalitate
8. cotele proportionale din +,B
9. deducerea 21A
#;. deducerile persoanle de baza si suplimentare
1'5. Ase!area impo!itelor presupune
B) 2. stabilirea marimii materiei impozabile
$. determinarea cuantumului impozitului
1'". .reci!ati care din urmatoarele afirmatii caracteri!ea!a impo!itele reale:
B) #. sunt impozite nominative
$. capata de ce le mai multe ori un caracter reresiv
1'$. Metodele de evaluare a materiei impo!abile se impart in :
D) metoda evaluarii bazate pe prezumtie si metoda evaluarii bazate pe probe
1'%. 0mpo!itul portabil presupune:
B) deplasarea contribuabilului la sediul oranului fiscal pentru plata impozitului
1'&. 5lasiticitatea impo!itului presupune
B) modificare permanenta a lui in functie de necesitatile de venituri ale statului
11'. 0mpo!itele directe se asa!a :
A) nominal , in sarcina in persoanelor fizice si 'uridice
111. Caracterul obligatoriu al impo!itelor repre!inta:
B) obliatia contribuabililor de a datora si plati impozite , in conditiile leii
112. 5valuarea pe ba!a semnelor e+terioare
A) e specifica impozitelor de tip real
113. Asieta impo!itelor este :
C) actiunea de asezare a impozitelor
11). Actiunea de transmitere a sarcinii fiscale de la platitor la suportator
repre!itna:
B) repercusiunea impozitelor
115. 0n ca!ul evaluarii administrative a materiei impo!abile :
C) Contribuabilul are dreptul sa conteste valoarea mateirie impozabile
11". Criteriul teritorialitatii utili!at in practica fiscala inseamna luarea in
cosiderare a :
D) tarii in care se realizeaza veniturile sau se afla averea
11$. 0n cadrul evaluarii pe ba!a declaratiei contribuabilului :
C) stabilirea marimii materiei impozabile se determina de catre oranele fiscale pe baza
datelor furnizate de contribuabil
11%. Nu se regaseste printre metodele de evitare a dublei impuneri procedeul :
A) imputarii proresive
11&. 8upunerea la impo!it a aceleiasi materii impo!abile si pentru aceiasi perioada
de timp de catre 2 autoritati fiscale din tari diferite poarta denumirea de :
C) Dubla impunere 'uridica internationala
12'. 8tabilirea obiectului impo!itului are ca scop :
C) #. Constatarea materiei impozabile
$. "valuarea materiei impozabile
121. *upa trasaturile de fond si forma - impo!itele se impart in :
") impozite directe si impozite indirecte
122. *ubla impunere repre!inta :
D) supunerea aceleiasi materii impozabile apartinand aceluiasi subiect de catre 2
autoritati fiscale
123. (eferitor la dubla impunere economica - enuntam urmatoarele
Care dintre enunturile de mai 'os sunt adevarate
#. Apare ca urmare a supunerii aceleiasi materii impozabile la 2 sau mai multe impozite
4. ,n anumite cazuri, dubla mpunere economica poate capata caracter international
12). *upa obiectul impunerii - cunoastem urmatoarea clasificare a impo!itelor :
C) #. impozit pe venit
2. impozit pe avere
(. impozit pe c4eltuieli
125. 5c2itatea fiscala presupune
Care raspuns e 3A/S7
C) ,mpunerea sa fie enerala , neexistand scutire de impozit in functie de nivelul
veniturilor
12". Care dintre urmatoarele masuri de politica fiscala nu se ba!ea!a pe principii
social politice?
") instituirea unor impozite pentru dezvoltarea de ansamblu a economiei
12$. Capitatia este
A) un impozit in suma fixa
12%. .reci!ati care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la impo!itele directe
este A,8A:
C) suportatorul e consumatorul final
12&. 0mpo!itele directe sunt :
D) 2. impozite ce se stabilesc in functie de venituri si de avere
!. impozite ce se incaseaza direct de la subiectul impozabil

13'. Acci!ele sunt:
C) taxe speciale de consumatie
131. 8tatul poate instituie monopoluri fiscale
C) asupra productiei si:sau consumului de bunuri
132. Care dintre urmatoarele afirmatii pot releva preferinta statului pentru
impo!itlee indirecte ?
B) $. reclama c4eltuieli modice de asezare, percepere si urmarire
!. devin operationale intr)un interval mai scurt
133. .reci!ati care dintre urmatoarele afirmatii referitoare la dubla impunere
#uridica internatioanle sunt adevarate:
") #. "ste caracteristica impozitelor directe
$. %eprezinta supunerea la impozit aceleiasi materie impozabile si pentru aceeasi
perioada de timp de catre 2 autoritati fiscale din tari diferite
13). 8ediul permanent nu presupune :
B) un depozit de marfuri, unde marfurile sunt depozitate numai in scopul stocarii ,
expunerii sau livrarii
135. Care sunt cele 3 criterii in functie de care statele contractante convin sa
delimite!e intre ele dreptul de a impune diferite categ. *e venituri sau avere?
C) rezidenta , nationalitatea, sediul permanent.
13". 0ncidenta fiscala :
C) studiaza modul in care povara unui impozit este difuzata in economie
13$. Numai una din urmaotarele afirmatii este adevarata
") impozitul asupra veniturilor obtinute din salarii se percep prin stopa' la sursa
13%. Consolidarea bugetara presupune :
A) eliminarea transferurilor dintre buete
13&. .rincipiile de politica economica cer ca impo!itele sa se stab.
") spre a incura'a unele activitati economice
1)'. Numai una din afirmatiile urmatoare e adevarata
") taxa pe valoare adauata e un impozit indirect , sumele colectate consituind venit la
buet.
1)1. 6ugetul general al unitatii administrativ3teritoriale cuprinde
B) veniturile si c4eltuielile reiilor autonome de subordonare locala
1)2. 0n statele de tip unitar - sistemul bugetar cuprinde:
B) #. buetele locale
$. buetul fondurilor speciale
4. buetul autoritatilor publice centrale
!. buetul asiurarilor sociale de stat
1)3. Componentele bugetelor locale in (omania sunt :
D) #. buetele proprii ale 'udetelor si a muncipiului Bucuresti
$. buetele proprii ale comunelor, oraselor, municipiilor si sectoarelor &uncipiului
Bucuresti
1)). 9eniturile si c2elutielile sistemului bugetar- cumulate la nivel national-
alcatuiesc :
C) veniturile buetare totale, respecitiv c4eltuielile buetare totale
1)5. Adoptarea bugetului de stat se face:
D) de parlament
1)". 5laborarea bugetului de stat se face de
D) de ministerul finantelor publice
1)$. Ca principala balanta financiara - bugetul public s3a intocmit pentru prima
data in europa in :
C) Anlia, pe baza prevederilor inscrise in &ana C4arta , semnata in #2#!
1)%. .rin buget se aproba :
D) veniturile si c4eltuielile sau, dupa caz, numai c4eltuielile
1)&. *in bugetele locale sunt finantate- de regula- c2eltuieli pentru :
B) desfasurarea activitatii administratiei publice locale
15'. .rin bugete locale intelegem :
D) instrumentele de planificare si conducere a activitatii financiare la nivel local
151. 0n practica bugetara romaneasca- potrivit principiului anualitatii - se aplica:
D) metoda de estiune
152. legea finantelor publice nr. 5''72''2 se aplica in ca!ul elaborarii - aprobarii-
e+ecutarii si raportarii :
C) buetelor scolilor speciale
153. 6ugetul local este documentul prin care sunt preva!ute si aprobate in fiecare
an veniturile si c2eltuielile :
C) unitatii administrativ)teritoriale
15). Care din urmatoarele trasaturi sunt proprii bugetului de stat ?
D) #. poate functiona cu excedent
2. poate functiona cu deficit
$. este un act de previziune
4. este un act prin care puterea executiva este imputernicita de puterea leislativa sa
c4eltuiasca si sa perceapa venituri , in acord cu prevederile leale
!. e un act anual
155. Metoda evaluarii directe a veniturilor si c2eltuielilor bugetare presupune:
D) dimensionarea analitica a fiecarei surse de venit si a fiecarei surse de c4eltuiala
15". Metodele clasice utili!abile pentru stabilirea veniturilor si c2eltuielilor
bugetare - in conte+tul aplicarii principiului realitatii bugetului - sunt urmatoarele
C) metoda automata sau a penultimei , cea a ma'orarii sau diminuarii si metoda
evaluarii directe
15$. 8olutiile te2nice pentru ec2ilibrarea ciclica a bugetului sunt:
C) #. constituirea unui fond de rezerva buetar
4. amoritzarea alternativa a datoriei publice
!. te4nica fondului de ealizare
15%. 0n incercarea de a da o mai mare suplete bugetului public- practica financiara
contemporana din multe tari accepta o seama de abateri de la principiul
universalitatii bugetului vi!and printre altele :
B) realizarea unui corelatii per sold a unora dintre institutiile publice *universitati,
institute de cercetare stiintifica, unitati de ocrotire a sanatatii publice, samd.) cu buetul
corespunzator
15&. .rincipiile bugetare statornicite si aplicate in practica financiara a statelor
moderne sunt urmatoarele:
D) universitatea buetului, unitatea buetului, realitatea buetului , anualitatea,
specializarea buetara, ec4ilibrarea buetara , specificitatea c4eltuielilor si publicitatea
buetara
1"'. Creditele bugetare neutili!ate pana la inc2iderea anului sutn:
B) anulate de drept
1"1. 4 institutie publica incasea!a o ta+a de 2 lei pentru un serviciu public care
presupune c2eltuieli de 1' lei. .entru a respecta principiul universalitatii-
institutia publica trebuie sa includa in buget :
A) venitul de 2 lei si c4eltuieli de #; lei.
1"2. 0n romania- anul bugetar :
A,5:5/0 9A(0AN/A A,8A
C) in mod exceptional se poate inc4eia pe $# iunie in anii in care moneda nationala este
denominata incepand cu # iulie.
1"3. .rin ce se caracteri!ea!a metoda de gestiune?
") 2. inc4iderea automata a conturilor buetului
4. veniturile restante si c4eltuielile neefectuate se vor inscrie pe masura realizarii lor
in buetul anului urmator
!. creditele aprobate si nec4eltuite se anuleaza
1"). Metoda analitica de determinare a resurselor financiare presupune :
A) evaluarea directa a fiecarui fond de resurse financiare
1"5. 8unt e+ceptate de la principiul universalitatii :
D) donatiile si sponsorizarile
1"". 0n (omania- sistemul bugetar este desc2is si transparent - acest lucru
reali!andu3se prin:
C) 2. dezbaterea publica a proiectelor de buet, cu prile'ul aprobarii acestora
$. publicarea in &<3 a actelor normative de aprobare a buetelor si a conturilor
anuale de executie a acestora
4. dezbaterea publica a conturilor anuale de executie a buetelor cu prile'ul aprobarii
acestora
!. mi'loacele de informare in masa pentru difuzarea informatiilor asupra continutului
buetului
1"$. .rincipiul speciali!arii bugetare stipulea!a ca:
A) veniturile si c4eltuielile buetare se inscriu si se aproba pe surse de provenienta si
respectiiv pe cateorii de c4eltuieli rupate dupa natura lor economica si destinatia
acestora
1"%. ,a nivelul procesului bugetar - principiul unitatii monetare :
C) ttuturor operatiunilor buetare
#(9. &etoda de estiune utilizata in stabilirea operatiunilor buetare presupune
A) durata executarii buetului este limitata strict la # an
1$'. C2eltuielile unui buget se acopera integral din veniturile bugetului respectiv.
Acest principiu este:
D) +rincipiul ec4ilibrului.
1$1. Clasificatia bugetara este:
") obliatorie pentru elaborarea buetelor institutiilor publice si a societatii cu capital
de stat.
1$2. Care din urmatoarele metode nu este metoda moderna de dimensionare a
veniturilor si c2eltuielilor bugetare?
B) metoda de reevaluare a optiunilor buetare
1$3. .rincipiul universalitatii bugetare prevede ca :
C) veniturile si c4eltuielile sa fie inscrise in buet in sumele lor totale
1$). Care din urmatoarele venituri pot fi afectate direct unor anumite c2eltuieli :
A) donatiile si sponsorizarile
1$5. 5+ercitiu bugetar este o perioada egala cu :
D) #2 luni
1$". 0n buget- veniturile sunt structurate pe
C) Capitole , subcapitole
1$$. ,a nivelul procesului bugetar principiul unitatii monetare se aplica:
C) tuturor operatiiunilor buetare
1$%. ,egea nu permite ma#orarea creditelor bugetare aprobate la titlul
C) c4eltuieli de personal
1$&. 4rice c2eltuiala publica trebuie sa se regaseasca obligatoriu in :
") clasificatia economica si functionala
1%'. 4peratiunea prin care se diminuea!a creditul bugetar de la o subdivi!iune a
clasificatiei bugetare care pre!inta disponibilitati si se ma#orea!a corespun!ator o
alta subdivi!iune la care fondurile sunt insuficiente- cu respectarea dipo!itiilor
legale de efectuare a operatiunilor respective poarta denumirea de :
C) virare de credite buetare
1%1. Alegeti varianta corecta:
") conform principiului anualitatii , toate operatiunile de incasari si plati efectuate in
cursul unui an buetar in contul unui buet apartin exercitiului corespunzator de
executie a buetului respectiv
1%2. 6ugetele ane+e repre!inta :
") buetele in care se inscriu veniturile si c4eltuielile unor institutii publice si a unor
intreprinderi de stat care nu au in mod obliatoriu pers, 'uridica
1%3. Constituie e+ceptii de la principiuul universalitatii :
") resursele provenind din donatii
1%). Care din urmatoarele principii este considerat ca fiind ; bolta de aur< a
gestiunii bugetare
B) principiul ec4ilibrului buetar
1%5. Conturile speciale evidentia!a :
A) incasari ce nu reprezinta un venit prorpiu zis pentru buetul de stat si plati care nu
au un caracter definitiv
1%". 0n bugetele e+traordinare nu se inscriu c2eltuielile oca!ionale de :
A) exercitiu buetar curent
1%$. (espectarea principiului universalitatii bugetare presupune elaborarea :
B) buetelor brute
1%%. Metoda de e+ercitiu presupune
A) prelunirea perioadei de executie a buetului cu $ : ( luni
1%&. Care dintre principiile enuntate mai #os fac parte dintre principiile bugetare
clasice?
") #. anualitatea
$. specializarea buetara
1&'. Care dintre urmatoarele trasaturi caracteri!ea!a regula de neafectare a
veniturilor bugetare:
B) 2. depersonalizarea veniturilor buetare
1&1. Ce factori influentea!a anul bugetar ?
") #. reimul de lucru al parlamentului
$. caracterul economiei
4. traditia in activitatea buetara
!. nivelul de dezvoltare al economiei
1&2. 8e constituie in e+ceptii de la principiul universalitatii bugetului:
D) resursele provenind din donatii care nu ma'oreaza resursele publice si au o afectatie
speciala in conformitate cu vointa celui care efectueaza donatia
1&3. Unitatea bugetara repre!inta :
C) inscrierea intr)un sinur document a veniturilor si c4eltuielilor publice in sumele lor
totale
1&). 6ugetul brut- ; bugetul mi+t< sunt concepte ale principiului
C) universalitatii
1&5. .ublicitatea bugetului e+prima :
A) aducerea la cunostinta opiniei publice a buetului de stat
1&". .rincipiul unitatii bugetare permite:
A) un control parlamentar eficace
1&$. a!a din procesul e+ecutiei bugetare in care se verifica e+istenta
anga#amentelor se determina sau se verifica realitatea sumei datorate - se verifica
conditiile de e+igibilitate anga#amentului pe ba!a documentelor #ustificative care
sa ateste operatiunile respective poarta denumirea de :
C) /ic4idare
1&%. Aprobarea bugetelor de catre parlament se face :
") pe ansamblu, pe parti, pe capitole, pe subcapitole, titlurri , articole , alineate dupa
caz si pe ordonatorii principali de credite
1&&. 4peratiunile ce compun procesul bugetar poarta amprenta specificului
national al cadrului legal si administrativ in interiorul caruia se derulea!a - dar
procesul bugetar ca intreg- are urmatoarele trasaturi comune:
D) este un proces de decizie preponderent politic cu caracter democratic, este ciclic si
cu un lar impact public
2''. 5tapele parcurse in e+ecutia c2eltuielilor publice - au urmatoarea ordine:
B) #. Ana'are
!. /ic4idare
$. <rdonantare
4. +lata
2'1. .roiectele de buget se intocmesc luand in considerare conte+tul
macroeconomic - preci!at de Ministerul finantelor publice in documentul numit:
C) Scrisoare)cadru
2'2. 4rdonantarea c2eltuielilor se efectuea!a inainte de :
B) plata
2'3. ,ic2idarea ca fa!a a e+ecutiei veniturilor bugetare consta in
D) stabilirea marimii impozitului
2'). 8umele aprobate prin bugetele publice la partea de c2eltuileli repre!inta :
") limite maxime care nu pot fi depasite
2'5. Anga#amentul bugetar global este un anga#ament bugetar aferent
anga#amentului legal provi!oriu care priveste c2eltuielile curente de natura
administrativa cum ar fi :
A,5:5/0 9A(0AN/A A,8A
A) c4eltuieli cu salariile
2'". 0n cadrul calendarului bugetar conform legii finantelor publice - prima etapa
este:
C) "laborarea indicatorilor macroeconomici
2'$. Anga#amentele bugetare se reali!ea!a prin emiterea unui document scris
privind anga#amentul bugetar individual si anga#amentului bugetar global prin
care:
C) se certifica existenta unor credite buetare disponibile si se pun in rezerva* se
bloc4eaza) creditele aferente unei c4eltuieli potrivit destinatiei prevazute in buet
2'%. 5+ecutia bugetara vi!ea!a :
") incasarea veniturilor si efectuarea platilor
2'&. 5+ecutia de casa a bugetului se reali!ea!a prin:
C) unitatile trezoreriei statului
21'. ,a nivel local - ordonatorii de credite bugetare sunt:
A) ordonatori principali, ordonatori secundari , ordonatori tertiari
211. .lata c2eltuielilor se efectuea!a de catre:
C) contabili
212. 4peratiunile specifice anga#arii- lic2idarii si ordonantarii c2eltuielilor sunt in
competenta in :
A) ordonatorilor de credite
213. *in categoria ordonatorilor principali de credite fac parte:
") #. &inistrii
2. Conducatorii institutiilor publice cu pers. =uridica finantate din buetul de stat,
buetul asiurarilor sociale, si cel al fondurilor speciale
21). Conform legii finantelor publice- legile bugetare anuale curpind:
D) #. leea buetului de stat
$. leea de rectificare a buetului de stat
4. leea de rectificare a buetului asiurarilor sociale de stat
!. leea buetului asiurarilor sociale de stat
215. Conducatorii institutiilor publice cu personalitate #uridica carora li se aloca
fonduri din bugetele locale sunt:
B) ordonatori secundari, sau ordonatori tertiari
21". C2eltuielile de personal la capitolul invatamant - intr3un buget local au fost
de 2).''' in 2''& . proiectul pe anul 2'1' prevede 22.5'' lei . presupunand ca
bugetul de stat pe anul 2'1' nu s3a adoptat cu cel putin 3 !ile inainte de e+pirarea
e+ercitiului bugetar 2''& - stabiliti limita de c2eltuieli in ianuarie 2'1' la capitolul
de c2eltuilei mai sus amintit:
B) #68! lei * adica #:#2 din 22.!;; ) deoarece prevederile din proiect sunt mai mici
decat prevederile buetare anului precedent
21$. 4rdonatorii principali de credite ai bugetelor locale sunt :
D) secretarii de comuna
3A/S
21%. Ministerul inantelor publice transmite ordonatorilor principali de credite o
scrisoare cadru pana la :
A) # ,unie a fiecarui an
21&. 9i!a de control financiar preventiv =propriu> este necesara pentru
C) ana'area si ordonantarea c4eltuielilor
22'. Anga#amentul bugetar e
") orice act prin care o autoritate competenta pottrivit leii afecteaza fonduri publice
unor anumite destinatii in limita creditelor buetare aprobate
221. ormarea si utili!area fondurilor publice si contul de e+ecutie bugetara sunt
supuse controlului
B) curtii de conturi
222. Anga#area c2eltuielilor din bugetele publice se face numai :
B) in limita creditelor buetare aprobate
22$. Ana'area oricarei c4eltuieli din fonduri publice imbraca 2 forme de ana'ament :
B) ana'ament leal si ana'ament buetar
22). Anga#amentul bugetar se face in limita :
225. Anga#amentul legal repre!inta un :
B) act 'uridic din care rezulta sau ar putea rezulta o obliatie pe seama fondurilor
publice
22". Anga#amentul legal ia forma unei =unui> :
D) promisiuni de vanzare
3A/S
22$. Anga#area c2eltuielilor se efectuea!a in tot timpul e+ercitiului bugetar astfel
incat sa e+iste certitudinea ca bunurile si serviciile care fac obiectul
anga#amentelor vor fi livrate respectiv prestate si :
") se vor plati in exercitiu buetar respectiv
22%. 0n situatia in care din motive obiective anga#amentele legale de c2eltuieli nu
pot fi plaitite pana la finele anului acestea se vor plati:
C) din creditele buetare ale exercitiului buetar urmator
22&. ,ic2idarea ca etapa distincta in cadrul procesului e+ecutiei c2eltuielilor
publice presupune :
B) verificarea serviciului realizat in formarea statului si stabilirea cuantumului platii ce
urmeaza a fi efectuata de catre stat
23'. ,egea bugetara anuala prevede si autori!ea!a pt annul bugetar ?
B) veniturile si c4eltuielile buetare precum si relementari speciifce exercitiului
buetar
231.0n cadrul legilor bugetare anuale se includ urmatoarele :
A/"0"2, 1A%,A-2A 3A/SA:
C) leea buetului fodnului national unic de asiuriari sociale de sanatate
232. Cine are obligatia de a reparti!a credite bugetare aprobate doar pentru
bugetul propriu si pentru bugetele institutiilor publice ai caror conducatori sunt
ordonatori tertiari de credite bugetare si aproba efectuarea c2eltuielilor din
bugetele proprii cu respectarea dispo!itiilor legale:
B) ordonatorii secundari de credite
233. pentru actiunile multianuale se inscriu distinct in buget :
B) creditele de ana'ament si creditele buetare
23). .entru actiunile multianuale ordonatorii de credite inc2eie anga#amente
legale in limita :
") creditelor de ana'ament aprobate in buet pentru exerrcitiul buetar respectiv .