Sunteți pe pagina 1din 6

PE TREPTELE CONSACR RII PE PLAN INTERNA IONAL:

FLORIN CURTA
Orizonturile mai limpezi i ambian a prosper i civilizat din Occident, cu
posibilit i polivalente de a asigura autentice realiz ri proIesionale i un trai n perimetrul
decen ei, au ispitit adesea lumea intelectual din spa iul romnesc, mereu ncercat de
priva iuni de natur politic sau economic , generatoare de tensiuni, angoas i Irustr ri. i
nainte i dup schimb rile majore din decembrie `89 num rul celor care i-au ncercat
destinul dincolo de Iruntarii, inclusiv cu preocup ri ancorate n sIera istoriei i arheologiei,
a Iost consistent, expatrierea antrennd Irecvent numeroase elemente dotate i perseverente.
Din p cate, Iie incapacitatea individual de a r spunde unor criterii de nalt exigen , Iie
disponibilit ile reduse ale Iorurilor acreditate din str in tate de a absorbi i eIicientiza
poten ialul emigran ilor cu preg tire superioar n sIera umanistic , Iie, n sIr it, alte cauze
obiective ori subiective, au obturat drastic c ile spre mplinirile reale, astIel c marea
majoritatea a celor atra i de mirajul centrelor vest-europene sau americane au capotat n
ncercarea de a- i g si proIesii potrivit preg tirii i aspira iilor lor.
O excep ie meritorie n acest sens l reprezint drumul parcurs de Florin Curta,
care, n poIida tinere ii, a r zb tut cu vigoare i obstina ie, ntr-o caden alert , spre pozi ii
nalte i, la dotarea intelectual , ambi ia i nivelul competen elor sale, are toate ansele s
accead mai sus n ierarhiile tiin iIice i s dobndeasc succese pe m sur . Este i pentru
noi un motiv de satisIac ie de a consemna certa reu it pe plan proIesional a unui
compatriot n aIara coordonatelor na ionale.
N scut la Bucure ti, la 15 ianuarie 1965, Florin Curta provine dintr-o Iamilie de
distin i intelectuali, care s-au str duit s -i asigure un cadru educa ional elevat i s -i
stimuleze aptitudinile. coala urmat n totalitate n capital a decantat, consolidat i
drenat predispozi iile i nruririle asimilate n timp, c ci, dup clasele primare, urmate ntre
1971 i 1978, s-a nscris la Liceul cu proIil de Iilologie-istorie 'Ion Creang , absolvit n
1983. Se pava, astIel, drumul spre Facultatea de Istorie de la Alma Mater din Bucure ti, ale
c rei cursuri le-a urmat n perioada 1984-1988. Dintre dasc lii de care s-a sim it mai legat
aIectiv s-au num rat Radu Manolescu, Mihai Maxim i, mai ales, Ligia Brzu, dar lucrarea
de licen , constnd din traducerea i comentariul Iilologic i istoric al Discursului III
despre regalitate al lui Iulianus Caesar (viitorul mp rat Iulian Apostatul), a Iost condus de
c tre Zoe Petre. CaliIicativele c p tate la licen i la examenele anuale au Iost de natur
s -l propulseze ca eI de promo ie al seriei, dar, cu toate acestea, la absolvirea Iacult ii nu
s-a putut g si pentru el nici un post n cercetare sau n nv mntul superior. Avea ns s
Iie repartizat la o coal primar i la un liceu proIesional CFR din Buz u, unde a
Iunc ionat pn n anul 1990, cnd, proIitnd de liberalizarea sistemului de transIeruri de
dup revolu ie, a putut reveni n ora ul natal, de data aceasta ca proIesor de istorie (cu
limba de predare german ) la Liceul German, concomitent prelund seminariile de istorie
economic la Facultatea de Comer de la A.S.E., la care a renun at doi ani mai trziu.
n toamna lui 1990 a ob inut prin concurs un post de arheolog la Institutul de
Arheologie din Bucure ti, ceea ce corespundea cu mai vechile sale aspira ii i-i oIerea
vi
posibilit i nvederate de exteriorizare. Angajarea la prestigioasa institu ie academic era n
mare m sur previzibil , dat Iiind c maniIestase de mai mul i ani nainte un interes
constant pentru cercet rile de teren, participnd la lucr rile unor antiere arheologice de
reIerin din ar , sub ndrumarea ctorva speciali ti reputa i: la Vadu / Cara-harman, n
colectivul condus de Sergiu Iosipescu de la Comisia Monumentelor Istorice din Bucure ti
(1982-1985), la Histria, n echipa coordonat de Konrad Zimmermann de la Universitatea
din Rostock (1986-1987), la Trg oru, n colectivul dirijat de Gheorghe Diaconu (1987-
1989), la Sighi oara, n echipa aIlat n subordinea lui Radu Harhoiu (1987-1993), la
Pietroasele, n grupul avnd drept responsabili pe Alexandru Niculescu i Monica
M rgineanu-Crstoiu, to i ace tia din urm de la Institutul de Arheologie din Bucure ti
(1989), pentru ca, n 1991 s Iie acceptat n colectivul de cercetare de la Konstanz
(Bodensee), ndrumat de Judith Oexle i Marianne Dumitrache de la Landesdenkmalamt
Baden-Wrtemberg. Fiind antiere aIerente unor obiective din perioade istorice diIerite
(epoca greco-roman , perioada marilor migra ii, evul mediu), diseminate n regiuni variate
nu numai ca ambian peisagistic , ci i cultural (litoralul pontic, zona subcarpatic ,
arealul intracarpatic), prezen a la s p turi l-a Iamiliarizat cu o gam larg de probleme
speciIice secven elor cronologice amintite, instruindu-l totodat n privin a tehnicii de
excavare i de conservare a vestigiilor recuperate.
n perioada cnd a Iunc ionat la Institutul de Arheologie, a continuat munca de
antier, lund parte la s p turile de la Sighi oara i la cercet rile de supraIa din Dobrogea,
n perimetrul Cernavod -Medgidia, dar lucrnd n paralel i la baza na ional de date de
eviden arheologic a obiectivelor corespunz toare primului mileniu al erei cre tine.
InIluen a cea mai ediIicatoare din acea ti ani a venit din partea colegului i mentorului s u,
Radu Harhoiu, cel despre care vorbe te cu admira ie n introducerea la sinteza despre slavi
i l notiIic drept surs de inspira ie pentru viziunea de ansamblu asupra Ienomenelor
arheologice corespunz toare epocii migra iilor.
Un reper biograIic major pentru Florin Curta se contureaz n anul 1993, cnd
reu e te s Iie prezent la prestigiosul congres interna ional de studii medievale de la
Western Michigan University din Kalamazoo, unde, datorit impresiei excelente l sat de
comunicarea sus inut cu acel prilej i de implicarea la dezbaterile adiacente, i s-a I cut
oIerta de a- i preg ti doctoratul la respectiva universitate, beneIiciind de sprijinul
compatriotului Lucian Ro u, care preda cursuri acolo de mai mul i ani, i a lui Paul E.
Szarmach, directorul Institutului Medieval din localitate. ntruct direc ia Institutului de
Arheologie din Bucure ti nu a agreat ideea unei lipse ndelungate din ar , n 1994 a Iost
nevoit s - i prezinte demisia pentru a se putea ntoarce n Statele Unite, n vederea
absolvirii masteratului i ulterior a preg tirii tezei de doctorat la Kalamazoo.
Gndul de a- i g si rosturi pe alte meleaguri, alt dat teriIiant pentru c excludea
viitoare contacte cu ara i damna toate rudele r mase la persecu ii i urm rire, nu mai p rea
atunci ctu i de pu in surprinz tor. Dup evenimentele din decembrie 89, ce de teptaser
ini ial speran e i optimism, s-a ncercat o amar deziluzie, c ci, n poIida jertIelor I cute
pentru r sturnarea comunismului, nu s-a realizat o adev rat salubrizare a societ ii, o
decantare ntre integritate i mocirl , privilegia ii Iostului regim, p stra i n posturile
decizionale, patronnd ambiguitatea, parvenitismul i corup ia. Schimbarea sistemului
vii
politic din Romnia nu a adus nici mbun t irea condi iilor de munc i de aIirmare, astIel
c o real cre tere calitativ a produc iei istoriograIice s-a dovedit un deziderat nemplinit.
Nici cercet rilor arheologice nu li s-a asigurat un regim de normalitate, iar valoriIicarea
s p turilor a continuat s r mn deIicitar . Chiar dac s-a constatat o adev rat
eIervescen a produc iei tipograIice, aceasta nu a nsemnat i un spor calitativ, ba,
dimpotriv , publicarea abundent i necontrolat conducnd la proliIerarea maculaturii.
Dac num rul istoricilor dezam gi i de cursul evenimentelor din Romnia, tenta i de gndul
expatrierii, nu a Iost totu i Ioarte mare, Ienomenul se datoreaz Iaptului c cei mai mul i
dintre ei, avnd o specializare cantonat la trecutul na ional, de regul cvasiignorat n
principalele cercuri ale istoriograIiei mondiale, nu au Iost n m sur s r spund cerin elor
acestora ori s-au lovit de alte impedimente i disIunc ionalit i.
Lund decizia s dea o nou turnur activit ii i, implicit, existen ei sale, Florin
Curta a g sit cu cale c o integrare articulat n ambian a vie ii americane, implicnd
prioritar i selec ia raporturilor interumane, este vital i, de aceea, s-a str duit s - i
materializeze neab tut acest precept. Cndva, la Dumbarton Oaks, n prag de nou mileniu,
n singura oportunitate care s-a ivit spre a ne cunoa te, ironizndu-i pe acei membri ai
diasporei romne ti mpov ra i n ini iative de tradi iile i obiceiurile deIinitorii, mi spunea
c 'este mai u or s sco i omul din ar dect ara din om. Doctrina de via la care a
subscris era de a- i direc iona privirea mai mult spre viitor dect c tre trecut. So ia sa,
Lucia, istoric al epocii moderne, cu doctoratul sus inut n 2004 tot n S.U.A., i Iiica, Ana,
au mp rt it ntru totul acelea i convingeri.
Cu acuitatea speciIic , a con tientizat c o prim condi ie pentru a se impune ntr-
un domeniu unde concuren a era acerb consta n a- i alege o tem de cercetare de interes
larg, n care s - i pun n valoare experien a dobndit anterior. n aceast ordine de idei, a
optat pentru o tez de doctorat cu titlul The making of a medieval ethnie. the case of the
early Slavs (sixth to seventh century AD), lucrarea de peste 1100 de pagini Iiind
sus inut cu succes n 1998. Pentru a- i relieIa disponibilit ile n lumea academic
american , n acela i an s-a nscris la un al doilea doctorat la Cornell University din Ithaca,
pe care ns l-a abandonat, intervenind oportunitatea de a proIesa la University oI Florida
din Gainesville. A reu it totu i ca la Cornell University s ob in un al doilea masterat n
1999.
La University oI Florida a ocupat postul de Assistant Professor din 1999 pn n
2003, cnd a Iost promovat ca Associate Professor, pozi ie aproximativ echivalent cu cea
de conIeren iar, I r ndoial o ascensiune deosebit pentru un nenativ, care de-abia n 2001
primise reziden a american . n postura de dasc l la Universitatea din Gainesville a predat
cursuri pe care le-a conceput pe diverse teme, precum Evul mediu timpuriu, Evul mediu
trziu, Istoria Bizan ului, Civiliza ia medieval occidental , Istoria medieval a Europei de
R s rit, Arheologia medieval , Rural i rustic n evul mediu, Feudalismul i societatea
medieval , Experien a viking , Convertirea n evul mediu, Etnicitatea n evul mediu etc.,
avnd, precum se observ , o larg palet tematic i un extins spectru cronologic. De prisos
este poate de a ad uga c preg tirea lor a presupus un poten ial intelectual i un eIort cu
totul pregnant. Pentru a- i spori zestrea documentar , a apelat la diIerite burse, stipendii i
granturi din partea unor organisme de proIil, n acest sens beneIiciind de sprijinul acordat
viii
de Western Michigan University din Kalamazoo, Sdost-Europa GesellschaIt din Mnchen,
American Numismatic Society Graduate Seminar din New York, Dumbarton Oaks din
Washington, D.C., University oI Florida din Gainesville, Medieval Institute de la
University oI Notre Dame etc., ceea ce i-a prilejuit survolarea de importante Ionduri
bibliograIice din mai multe citadele universitare.
De-a lungul anilor a sus inut un num r mare de comunic ri i prelegeri la
congrese, simpozioane, mese rotunde att la Bucure ti i n alte centre europene (Mnchen,
Athena, Viena, LongIord / Irlanda), ct i, mai ales, n numeroase ora e nord-americane:
Kalamazoo, Columbus, Houston, Gainesville, Pittsburg, New York, Iowa City, Madison,
Charleston, Ann Arbor, Washington, D.C., Atlanta, Ithaca, Austin, San Francisco,
Tallahassee, Cedar Falls, Minneapolis, Notre Dame, Boothbay Harbor etc., abordnd o
gam multipl de subiecte, ancorate preponderent n istoria i arheologia epocii migra iilor,
care au marcat mereu puncte de vedere originale, genernd dezbateri dinamice i atractive.
Participarea la asemenea maniIest ri tiin iIice de anvergur , ca i deplas rile de
documentare Iacilitate de burse i granturi i implicarea n eIervescenta via universitar
american , l-au adus n contact cu diverse somit i din lumea c rtur reasc , cu unele din
acestea avnd colabor ri proIitabile: Rosamond McKitterick, Speros Vryonis, Thomas F.
X. Noble, Danuta Shanzer, Paul Szarmach, Patrick Geary, Piotr Gorecki, Richard Hodges
etc.
Acumul rile rapide din domenii variate, capacitatea de a percuta spre esen a
Ienomenelor, de a disocia elementele relevante de cele comune, harul de a sintetiza cu
acuitate inIorma ii recoltate din surse eterogene, i-au permis s se aIirme cu aplomb n
literatura de specialitate la Ioarte scurt timp dup absolvirea Facult ii de Istorie din
Bucure ti. Con tient de atuurile de inute, nu a acuzat obi nuitele ipostaze de timiditate i de
complexare aproape inerente momentelor de debut. Revelatoare pentru non alan a aIi at
nc de Ioarte tn r este alegerea periodicelor care i-au g zduit primele opusuri tiin iIice,
toate dintre cele mai prestigioase dar, n acela i timp, nu u or accesibile tip rite n
Romnia: Dacia, Revue des etudes sud-est europeennes, Revue Roumaine dHistoire,
Ephemeris Napocensis etc. La acestea s-a ad ugat Mousaios, revista editat de Muzeul
Jude ean din Buz u, cu care angajase colabor ri n perioada cnd a proIesat n ora ul
respectiv. n publica iile men ionate a tratat probleme legate de personalitatea mp ratului
Iulian Apostatul asupra c rora se ini iase atunci cnd i elaborase lucrarea de licen ,
de tipologia, r spndirea i cronologia unor tipuri de unelte, arme, Iibule i tezaure de
lingouri din mileniul I d.Hr., precum i de evaluarea proiec iei slavilor timpurii n
istoriograIia romneasc . n leg tur cu aceast din urm chestiune, reiterat ulterior n
paginile revistei mncheneze Sdost-Forschungen, a denun at concordan a dintre postulatul
politic cu tent axiomatic i interpret rile istoriograIice, ca i men inerea desuet a
anumitor precepte ablonarde, perceptibil chiar n cazul unor speciali ti de notorietate.
Dup stabilirea dincolo de Ocean, aceste teme i-au mai re inut doar n parte
aten ia, paleta preocup rilor ampliIicndu-i-se mult spre alte sIere. AstIel, a abordat aspecte
privind imaginea slavilor timpurii oglindit n cronistica contemporan (Iordanes, Fredegar,
Paul Diaconul), tipologia i ncadrarea cronologic a ceramicii i Iibulelor slave arhaice,
circula ia monetar i a anumitor categorii de piese din metal din jum tatea r s ritean a
ix
continentului european, particularit ile vie ii conIesionale, iconograIia unor teme
hagiograIice, relevan a etnic a materialului arheologic din centrul i estul Europei din a
doua jum tate a mileniului I d.Hr., nomeclatura culorilor i semniIica ia lor n textele
medievale Iranceze etc., diseminate n reviste de nalt inut din Europa i Statele Unite:
Greek, Roman, and By:antine Studies, Acta Historica (Szeged), Annali dellIstituto Italiano
di Numismatica, Early Medieval Europe, Archivum Eurasiae Medii Aevi, Jahrbcher fr
Geschichte Osteuropas, Starinar, Ancient World, Archaeologia Bulgarica, Acta By:antina
Fennica, Medium Aevum, East Central Europe, Hesperia etc., precum i n mai multe
volume tematice: Europe Around the Year 1000 (Var ovia, 2001), The Dark Centuries of
By:antium (7
th
-9
th
c.) (Athena, 2001), On Barbarian Identity. Critical Approaches to
Ethnicity in the Early Middle Ages (Turnhout, 2002) etc. Colaborarea la publica iile editate
n Romnia s-a diminuat drastic, I r s se ntrerup ns complet, Iiind preIerate n acest
sens Ephemeris Napocensis i Arheologia medieval .
Competen a dovedit n activitatea publicistic , dublat de eIicien a n depistarea
solu iilor pragmatice n domeniul cooper rilor, i-a adus cooptarea n comitetele de redac ie
ale ctorva periodice cu un bun renume pe plan interna ional, precum Medieval Review (n
1999), Archaeologia Bulgarica (n 2001), Journal of Ancient Military Studies (n 2003),
History Compass (n 2005).
Principala sa realizare tiin iIic de pn acum este indubitabil monograIia The
Making of the Slavs. History and Archaeology of the Lower Danube Regions, c. 500-700
A.D., tip rit n 2001 la prestigioasa Cambridge University Press, n colec ia 'Cambridge
Studies in Medieval LiIe and Thought (Fourth Series, 52), tom ce constituie o sintetizare,
retu are i restructurare a voluminoasei teze de doctorat prezentat la Western Michigan
University din Kalamazoo cu aproape patru ani mai nainte. Avnd n vedere bog ia
bibliograIic debordant , aIerent nu numai domeniului istoriei, ci i celui lingvistic i
etnograIic, precum i acumul rile unui luxuriant material arheologic, demersul lui Florin
Curta se deIine te drept o ntreprindere cu adev rat temerar reIlectndu-i propensiunea
spre provoc ri anevoioase , cu att mai epatant cu ct s-a angajat n decript ri mpinse
spre explor ri de extrem minu iozitate, din care a c utat s extrag generaliz ri pentru
Ienomene de amplitudine, s transpun n ecua ii noi aspecte ndelung controversate, s
ridice probleme ignorate de cei cu preocup ri similare. Acutul sim analitic l-a dirijat spre
concluzii deloc conven ionale, unele poate de natur s provoace vexa iuni preopinen ilor,
astIel c nu ne-ar surprinde deloc dac ntr-un viitor apropiat ele vor Ii generatoare de
animate litigii, ceea ce, ntr-un Iel, au anticipat deja anumite recenzii recent ap rute.
n ansamblu ns , monograIia s-a bucurat de o Ioarte bun primire n ob tea
speciali tilor din mai multe ri, ntre altele Iiind aureolat n ianuarie 2003 prin decernarea
premiului Herbert Baxter al Asocia iei Americane de Istorie, ce se acord anual celei mai
bune c r i de istorie european publicat n Statele Unite ale Americii i n Canada. Printre
cei c rora le-a Iost conIerit aceast distinc ie n trecut se num r nume de rezonan n
istoriograIia de peste Ocean, precum Arno Mayer (1968), Frederick Russell (1976), Peter
Jelavich (1987) i David Nirenberg (1998). De altIel, ns i publicare volumului ntr-o cas
editorial de autoritate, precum Cambridge University Press, reprezint indubitabil un
certiIicat de garan ie a calit ilor sale.
x
Lucrarea nu i-a propus s realizeze numai o evocare a perioadei arhaice din
trecutul slavilor, ci a vizat si o reconstituire a istoriei regiunilor unde s-a derulat migra ia
lor, ceea ce a implicat o cuprinz toare extensie spa ial , circumscris teritoriilor carpato-
dunarene, balcanice, nord-pontice i din bazinul Dun rii Mijlocii. Autorul probeaz n egal
m sur Iamiliarizarea cu textele cronicilor i cu vestigiile arheologice disponibile, ambele
supuse unei analize extrem de penetrante, ce evit cu circumspec ie contaminarea de
punctele de vedere cu iz perimat. O pruden i precau ie extrem a maniIestat n cazul
utiliz rii simpliste i necircumstan iate a elementelor de cultur material pentru deIinirea
etnicita ii, dezavund concluziile abuzive ori pripite, trase pe baza studierii circula iei
anumitor arteIacte, insuIicient de corect ncadrate din punct de vedere cronologic. n egal
m sur a stigmatizat conven ionalismul, perceput drept o antitez a progresului.
F r ndoial c Florin Curta si joac prioritar ansele proIesionale pe alte
meridiane ale mapamondului, I r nostalgii i regrete c i-a p r sit locurile de obr ie, dar
aceasta nu nseamn c nu trebuie depuse eIorturi pentru recuperarea sa n cmpul
istoriograIic romnesc. Prezenta traducere a valoroasei sale sinteze asupra devenirii istorice
a slavilor timpurii n regiunile de la Dun rea de Jos este menit tocmai s materializeze
acest deziderat, avnd totodat rostul de a ini ia pe cercet torii din ar cu o metodologie de
lucru riguroas , aplicat asupra unei teme cu strnse conexiuni cu trecutul comunit ilor
latinoIone.
Jictor Spinei
proIesor universitar
Director al Institutului de Arheologie Ia i
membru corespondent al Academiei Romne