Sunteți pe pagina 1din 4

Analiza SWOT la societatea comerciala

RDS&RCS
1. Analiza SWOT prezentare teoretica
Analiza SWOT constituie cea mai importanta tehnica manageriala utilizata
pentru intelegerea pozitiei strategice a unei intreprinderi/organizatii. Analiza SWOT
incepe cu scrierea unei liste cu puncte curente: puncte de forta dar si puncte de
slaiciune! pri"ind starea unei intreprinderi/organizatii.
SWOT reprezinta acronimul pentru cu"intele englezesti Strengthts" #$orte! %uncte
forte&! 'Wea(nesses) #Slaiciuni! %uncte slae&! Opportunities" #Oportunitati! Sanse&
si Threats" #Amenintari&. %rimele doua pri"esc firma si reflecta situatia acesteia! iar
urmatoarele doua pri"esc mediul si oglindesc impactul acestuia asupra acti"itatii firmei.
Punctele forte ale firmei sunt caracteristici sau competente distincti"e pe care
aceasta le poseda la un ni"el superior in comparatie cu alte firme! indeosei concurente!
ceea ce ii asigura un anumit a"anta* in fata lor. Altfel prezentat! punctele forte, reprezinta
acti"itati pe care firma le realizeaza mai ine decat firmele concurente! sau resurse pe
care le poseda si care depasesc pe cele ale altor firme.
Punctele slabe ale firmei sunt caracteristici ale acesteia ariile sale de
"ulnerailitate! zonele de resurse sarace! si alte '"alori negati"e) sau +conditionari
negati"e, care ii determina un ni"el de performante inferior celor ale firmelor concurente.
%unctele slae reprezinta acti"itati pe care firma nu le realizeaza la ni"elul propriu
celorlalte firme concurente sau resurse de care are ne"oie dar nu le poseda.
Oportunitatile reprezinta factori de mediu e-terni poziti"i pentru firma! altfel
spus sanse oferite de mediu! firmei! pentru a.si staili o noua strategie sau a.si
reconsidera strategia e-istenta in scopul e-ploatarii profitaile a oportunitatilor aparute.
Oportunitati e-ista pentru fiecare firma si treuie identificate pentru a se staili la timp
strategia necesara fructificarii lor sau pot fi create! indeosei pe aza unor rezultate
/
000.referat.ro
spectaculoase ale acti"itatilor de cercetare.dez"oltare! adica a unor ino"ari de an"ergura
care pot genera chiar noi industrii sau domenii aditionale pentru productia si
comercializarea de unuri si ser"icii.
Amenintarile" sunt factori de mediu e-terni negati"i pentru firma! cu alte
cu"inte situatii sau e"enimente care pot afecta nefa"orail! in masura semnificati"a!
capacitatea firmei de a.si realiza integral oiecti"ele stailite! determinand reducerea
performantelor ei economico.financiare. Ca si in cazul oportunitatilor! amenintarile de
di"erse naturi si cauze pandesc permanent firma! anticiparea sau sesizarea lor la timp
permitand firmei sa.si reconsidere planurile strategice astfel incat sa le e"ite sau sa le
minimalizeze impactul. 1ai mult! atunci cand o amenintare iminenta este sesizata la
timp! prin masuri adec"ate ea poate fi transformata in oportunitate.
Aplicarea analizei SWOT este facilitata daca se foloseste o lista de proleme care
treuie urmarite in cadrul analizei si ale caror raspunsuri sunt rele"ante pentru e"aluarea
situatiei de fapt a mediului si a firmei. 2ste recomandail ca prolemele urmarite in ceea
ce pri"este punctele forte! punctele slae! oportunitatile si amenintarile sa aia o
an"ergura necesara pentru a fi cu ade"arat proleme strategice! sa aia legatura cu
planurile strategice si sa ofere indicii semnificati"e pentru e"aluarea *udiciozitatii
acestora si! la ne"oie! pentru reconsiderarea lor.
2. Analiza SWOT la RDS&RCS
Analiza SWOT realizat3 pentru identificarea punctelor tari! punctelor slae!
oportunit34i 5i a amenin43rilor! e"iden4iaz3 urm3toarele aspecte:
uncte tari !
%olitica tarifar3 ce permite accesul tuturor la ser"iciile de internet!
tele"iziune! telefonie 5i mai nou telefonie moil36
Achizi4ionarea licen4ei 78 5i lansarea ser"iciului de telefonie moil3 78
su form3 de 9pachet de ser"icii:! adresat3 ;n special clien4ilor e-isten4i ca
o modalitate de fidelizare6
Crearea de infrastructur3 proprie 5i e-tinderea ei.
<
uncte sla"e !
Oferte discriminatorii! create pentru anumite regiuni 5i zone de influen436
Acti"itatea de ser"ice desf35urat3 ;ntr.un mod haotic! cu personal
necalificat! comunicare ineficient3 dintre 9call center:! dispecerat 5i
echipele de teren6
Anga*3ri f3cute pe criteriul prieteniei! rela4iilor de rudeniei 5i mai pu4in pe
criteriul competen4ei6
%roiectarea ineficient3 a re4elei de loc! lipsa echipamentelor '=%S:!
menite s3 4in3 echipamentele de telefonie! internet 5i calu ;n tensiune
dup3 c3derea curentului electric.
Oportunit#$i !
%3trunderea pe pia43 cu ser"iciul de telefonie moil3 DigiTel la pre4uri
f3r3 concuren436
2-tinderea re4elei 5i ;n alte ora5e.
A%enin$#ri!
Re"enirea operatorului clasic RomTelecom cu oferte din ce ;n ce mai
tentante 5i cu ser"icii de o stailitate mult mai mare
Dezinteresul manifestat de RDS&RCS fa43 de prolemele clientului!
ap3rute ;n procesul de consum al ser"iciului! ceea ce poate duce la
migrarea lui c3tre al4i furnizori de ser"icii! ;n condi4iile concuren4ei
e-istente.
>umeroase reclama4ii din partea aona4ilor datorit3 calit34ii precare a
ser"iciilor prestate de RDS&RCS la O?%C 5i A>RCT@.7
A