Sunteți pe pagina 1din 13

Universitatea Transilvania din Braov

Facultatea de tiine Economice i Administrarea Afacerilor


Administrarea Afacerilor n Turism
Elaborarea unui plan de marketing pentru dezvoltarea unei afaceri noi
!inema "o#al
Braov$ %&'%
CUPRINS
Table of Contents
INTRODUCERE...........................................................................................3
1. Prezentarea ideii de afacere.........................................................................................................4
2. Obiectivele planului de ar!etin"..............................................................................................4
2.1. Obiectivul "eneral al planului de ar!etin".......................................................................4
2.2. Obiectivul #.$.%.R.T. al planului de ar!etin"................................................................4
3. Publicul &int'...............................................................................................................................(
3.1. Ip)rtan&a *e"ent'rii pie&ei..............................................................................................(
3.2. Definirea pie&ei+ &int'...........................................................................................................(
4. Pr)du*ul turi*tic ,i c)ncuren&a....................................................................................................-
(. %vanta.ul c)petitiv................................................................................................................../
-. P)zi&i)narea afacerii pe pia&a turi*tic'........................................................................................0
1. Elab)rarea planului de ar!etin".............................................................................................12
1.1. Pr)du*ul.............................................................................................................................11
1.2. Pre&ul.................................................................................................................................11
1.3. Pr))varea........................................................................................................................11
1.4. Per*)nalul..........................................................................................................................11
12
INTRODUCERE
(ezvoltarea serviciilor turistice n economia oric)rei )ri este deosebit de
important) av*nd n vedere faptul c) acestea asigur) creterea nivelului de trai$
utilizarea eficient) a resurselor societ)ii n satisfacerea variatelor nevoi de consum$
stimularea creterii i diversific)rii produciei de bunuri materiale$ ocuparea forei de
munc) i condiii bune pentru perfecionare profesional)+
,u*nd n calcul definiia dat) de -rganizaia .ondial) a Turismului$ conform
c)reia turismul / cuprinde activit)ile persoanelor care c)l)toresc spre sau stau n locuri
situate n afara mediului lor obinuit$ pentru distracie$ afaceri sau n alte scopuri0$ se
observa faptul c) activit)ile legate de acest sector includ o palet) larg) de industrii$
produse i servicii+ Acest lucru$ adaugat la particularit)ile serviciilor i av*nd n vedere
faptul c) se pornete de la elaborarea unui plan de marketing$ denot) faptul c)
implementarea unei afaceri noi sau mbun)t)irea uneia e1istente n domeniul
turismului trebuie s) in) cont de multe aspecte diferite dec*t n cazul unei afaceri dintr2
un alt sector+
-rice idee inovatoare$ a unui individ sau a unui grup de indivizi trebuie s)
urmeze anumii pai pentru a deveni un produs 3 n cazul nostru un serviciu 4 vandabil
care s) satisfac) nevoile persoanelor$ obin*ndu2se astfel profit+ Astfel$ trebuie ntocmit
un plan de marketing care s) vizeze e1act ce se dorete s) se realizeze+
5lanul meu de marketing se bazeaz) pe ideea desc6iderii unui cinematograf n
7udeul Braov$ ca variant) de petrecere a timpului liber at*t pentru braoveni c*t i
pentru turitii aflai n zon)+
8n prima parte am prezentat ideea de afacere i ce anume a generat aceast)
idee$ a doua parte include obiectivele acestui plan$ n a treia parte am inclus
segmentarea pieei$ a patra parte cuprinde analiza concurenei i definirea produsului$
a cincea parte constituie definirea avanta7ului competitiv$ n a asea parte am realizat
poziionarea afacerii pe piaa turistic) i n ultima parte am prezentat planul de
marketing efectiv$ iar n final am e1pus c*teva concluzii+
12
1. Prezentarea ideii de afacere
9deea de afacere const) n desc6iderea unui cinematograf n zona comercial)
de la intrarea n Braov dinspre Bucureti$ mai e1act pe !alea Bucureti$ n incinta
centrului comercial .acromall$ situat n apropierea centrelor comerciale :elgros$ .etro$
!arrefour$ .edia ;ala1#$ <aufland$ Braov Bussines 5ark i mai nou :trip .all+
Aceast) idee a fost generat) de dorina vizion)rii unei premiere cinematografice
la singurul cinematograf din ora care dispune de mai multe s)li+ 8n momentul n care
am dorit s) ac6iziionez un bilet$ mi s2a spus c) nu mai sunt locuri disponibile nici
pentru seara aceea$ nici pentru urm)toarele dou) zile ntruc*t au fost rezervate prin
intermediul internetului+ !*teva zile mai t*rziu$ un grup de turiti din !onstana m2a
ntrebat dac) e1ist) un cinematograf n imediata apropiere a centrului comercial
!arrefour+ ,e2am r)spuns amabil c) nu i i2 am ndrumat c)tre cartierul Bartolomeu$
centrul comercial Elliana .all$ aflat la %& de minute de mers cu maina$ n incinta c)ruia
se afl) cinematograful+ Astfel$ oraul Braov are nevoie de un astfel de centru de
divertisment$ unde se pot viziona at*t premiere$ c*t i filme mai vec6i dar dorite de
public= un loc unde at*t localnicii c*t i vizitatorii oraului pot g)si o variant) de
petrecere a timpului liber+
2. Obiectivele planli de !ar"etin#
2.1. Obiectivul general al planului de marketing
-biectivul general al planului curent de marketing l reprezint) punerea la
dispoziia mediului braovean a unui loc de recreere i petrecere a timpului liber dar i
de culturalizare prin vizionarea diferitelor filme+
2.2. Obiectivul S.M.A.R.T. al planului de marketing
-biectivul concret al acestei afaceri este obinerea unei cote de de minim >&? a
pieei cinematografice din oraul Braov n primul an de la nfiinare+ Acest obiectiv este
specific prin faptul c) desc6iderea cinematografului poate atrage un num)r important
12
de persoane interesate de vizionarea filmelor rulate= este m)surabil ntruc*t la finalul
perioadei propuse se poate calcula n procente nivelul cotei de pia) atins de societate
prin raportarea num)rului de bilete v*ndute de !inema "o#al la totalul biletelor v*ndute
n Braov= este tangibil datorit) faptului c) cererea de servicii de cinematografie este
mai mare dec*t oferta pus) la dispoziie n oraul Braov= este realist prin faptul c) nu
se vizeaz) atingerea unei cote foarte mari i raportat la timp2 primul an de la nfiinare+
$. Pblicl %int&
3.1. Importana segmentrii pieei
Este foarte important n implementarea ideii de afacere s) se pun) accentul pe
alegerea c*t mai precis) a pieei int)$ pentru a folosi cel mai potrivit mod de
promovare$ de stabilire a preului i inclusiv a distribuiei serviciului oferit+ Este normal
s) se doreasc) atingere unui segment c*t mai mare de clieni pentru a nregistra
profituri c*t mai mari$ dar din p)cate acest lucru este imposibil prin diferenele dintre
nevoile$ veniturile$ cultura$ consumatorilor+
:egmentarea pieei s2a realizat pentru identificarea segmentelor cele mai
rentabile$ identificarea nevoilor nesatisf)cute care pot reprezenta o oportunitate pentru
societate$ definirea programelor de marketing cele mai potrivite pentru piaa2 int)
aleas)+ Eficacitatea segment)rii a depins de respectarea anumitor condiii precum
accesibilitatea pieei2 int)$ m)surabilitatea acesteia n funcie de v*rst)$ gen$
personalitate$ volumul pieei2 s) fie ndea7uns de mare pentru a 7ustifica elaborarea unui
plan de marketing+
3.2. !e"inirea pieei# int
:erviciile cinematografului se adreseaz) n principal tinerilor$ b)rbai i femei cu
v*rsta p*n) n %@ de ani$ cu venituri medii i mai mari$ nclinai spre informare i
cunoatere$ locuitori ai oraului Braov dar i a localit)ilor nvecinate :)cele$ 5redeal$
!odlea$ "upea unde nu e1ist) nici un cinematograf$ dar i turitilor aflai n Braov care
doresc un astfel de mod de petrecere a timpului liber+
12
(ei e1ist) foarte multe locuri de petrecere a timpului liber$ cum ar fi baruri$
cluburi$ parcuri de aventur)$ piscine$ se observ) i nclinaia spre locurile mai linitite i
de culturalizare precum s)lile de teatru$ oper) i cinematografe+
Tabelul '+ :egmentarea pieei pe diferite criterii
!riterii economice
5ersoane cu venituri medii i peste
medie$
!riterii geografice
,ocuitorii oraului Braov
,ocuitorii oraelor din mpre7urimi
Turitii naionali
Turitii str)ini
!riterii demosociale
Tineri Ab)rbai i femei2
!)s)torii$ f)r) copii$ singuri sau cu
o relaie
:tudeni$ liberi profesioniti$ cadre
uperioare sau medii
!riterii psi6osociale
5ersoane desc6ise la nou
5si6ocentrice 3 in la siguran)4
5asionai de cultur)$ cunoatere
i noile te6nologii
sursa adaptare dup) Ana 9spas$ .arketing n Turism i 9ndustria -spitalit)ii
'. Prodsl tristic (i concren%a
5rodusul pe care societatea i propune s) l v*nd) este de fapt$ un serviciu de
divertisment$ de cunoatere i rela1are+ Acesta este alc)tuit din rularea premierelor
cinematografice$ at*t n format clasic %($ c*t i folosind te6nologia de ultim) generaie
B(+ Te6nologia B( a nceput s) fie utilizat) de mai mult) vreme n cinema$ pentru a
crea privitorilor e1periene noi$ imagini cu detalii mai bune i senzaia c) sunt
participani la aciune+ Avanta7ul te6nologiei const) n imaginile de o calitate deosebit)$
care /par s) ias) din ecran0+ Te6nologia video B( este n acest moment o iluzie optic)
realizat) astfel nc*t s) confere percepia /ad*ncimii0 pentru imaginile %(+ 9maginile
sunt filmate din dou) direcii diferite$ iar apoi sunt redate astfel nc*t utilizatorul s)
perceap) imaginea tridimensional+ Toate sistemele au nevoie de oc6elari B(+
5e l*ng) asta$ cinematograful va rula i filme mai vec6i$ educative+ 8n incinta
cinematografului vor fi B s)li de dimensiuni diferite+ Una dintre ele$ cea mai mare$ va
avea o capacitate de '@& de locuri unde vor rula premierele$ trei de dimensiuni medii cu
12
C& de locuri pentru filmele care au trecut de stadiul de premier) i care de regul) mai
ruleaz) timp de o s)pt)m*n) i celelalte filme$ iar cea mai mic) de D@ de locuri pentru
filmele vec6i+ 5e l*ng) s)lile de cinema$ va funciona i un bar de unde se pot cump)ra
produse de tip snack$ popcorn$ b)uturi r)coritoare+
8n Braov e1ist) un cinematograf !it#ple1 n incinta comple1ului comercial
Elliana .all$ care are trei s)li n care ruleaz) de obicei D filme la ore diferite ale zilei
ncep*nd cu ora '' i p*n) la %>+&&+ !it#ple1 aplic) urm)toarele tarife
TARIFE 3D
n timpul sptmnii (L, M, M, J):
E Bilet ntreg pentru spectacolele p*n) la ora 'F+&& %' "-G
E Bilet ntreg pentru spectacolele de dup) ora 'F+&& %> "-G
n weekend (, !, D):
E Bilet ntreg pentru spectacolele p*n) la ora 'F+&& %@ "-G
E Bilet ntreg pentru spectacolele de dup) ora 'F+&& B& "-G
E Biletele reduse 3pentru elevi$ studeni si pensionari4$ indiferent de zi$ p*n) la ora
'F+&& 'C "-G
E Biletele reduse 3pentru elevi$ studeni si pensionari4$ indiferent de zi$ dupa ora 'F+&&
%& "-G
Tarif de avanpremier) B() B> "-G 3la acest tip de bilete nu se aplic) reduceri4
Bilet B( pentru copii$ de ,uni p*n) (uminica$ indiferent de or) '@ "-G
Tarif de avanpremier)) %' "-G 3la acest tip de bilete nu se aplic) reduceri4
Tarife de 5remier)
n timpul s"ptm"nii (L, M, M, J):
E Bilet ntreg pentru spectacolele p*n) la ora 'F+&& '% "-G
E Bilet redus pentru spectacolele p*n) la ora 'F+&& '& "-G
E Bilet ntreg pentru spectacolele de dup) ora 'F+&& '> "-G
E Bilet redus pentru spectacolele de dup) ora 'F+&& '% "-G
Tariful redus e valabil pentru elevi$ studeni si persoanele peste D@ ani+
n weekend (, !, D):
E Bilet ntreg pentru spectacolele p*n) la ora 'F+&& '@ "-G
E Bilet redus pentru spectacolele p*n) la ora 'F+&& '% "-G
12
E Bilet ntreg pentru spectacolele de dup) ora 'F+&& 'C "-G
E Bilet redus pentru spectacolele de dup) ora 'F+&& '@ "-G
Tariful redus e valabil pentru elevi$ studeni si persoanele peste D@ ani+
Tarife normale
n timpul s"ptm"nii (L, M, M, J):
E Bilet ntreg pentru spectacolele p*n) la ora 'F+&& '& "-G
E Bilet redus pentru spectacolele p*n) la ora 'F+&& C "-G
E Bilet ntreg pentru spectacolele de dup) ora 'F+&& '% "-G
E Bilet redus pentru spectacolele de dup) ora 'F+&& '& "-G
Tariful redus e valabil pentru elevi$ studeni si persoanele peste D@ ani+
#n weekend (, !, D):
E Bilet ntreg pentru spectacolele p*n) la ora 'F+&& 'B "-G
E Bilet redus pentru spectacolele p*n) la ora 'F+&& '& "-G
E Bilet ntreg pentru spectacolele de dup) ora 'F+&& 'D "-G
E Bilet redus pentru spectacolele de dup) ora 'F+&& 'B "-G
Tariful redus e valabil pentru elevi$ studeni si persoanele peste D@ ani+
,a barul aflat n incinta cinematografului se v*nd b)uturi r)coritoare i bere$
popcorn$ nac6os+
Un al doilea concurent l constituie cinematograful$ de fapt sala de cinema
Allmovies situat) n incinta galeriilor !orona din 5iaa :fatului care ruleaz) filmele B(+
Tarifele se ncadreaz) ntre @ lei n timpul s)pt)m*nii i %& de lei n Heek2end+
5rogramul este de la ''+&& la %%+&&$ destul de nc)rcat deoarece se ruleaz) c*te C
filme pe zi$ f)r) ntrerupere+ Aceast) sal) deine un avanta7 prin amplasarea n zona
central)
*. +vanta,l co!petitiv
Avanta7ul competitiv al !inema "o#al este reprezentat de
localizarea ntr2o zon) uor accesibil) din orice parte a oraului$ n imediata
apropiere a celor mai importante centre comerciale=
12
e1istena unei s)li dedicate filmelor vec6i care au fost capodopere ale
cinematografiei=
posibilitatea transform)rii acelei s)li ntr2una de spectacole$ pentru diferite
reprezentaii sau evenimente speciale$ cum ar fi / zilele cinematografiei 0$
decern)ri de premii$ festivit)i de orice fel+
-. Pozi%ionarea afacerii pe pia%a tristic&
Afacerea n cauz) de ncadreaz) la serviciile de agrement$ mai e1act de
divertisment pentru localnici i turiti+ !rearea de noi locuri capabile s) asigure
individului sau unei grup)ri sociale o stare de bun) dispoziie$ de pl)cere$ s) dea
senzaia unei satisfacii$ unei mpliniri$ s) lase o impresie i o amintire favorabile nu
poate influena dec*t n bine comunitatea i mediul turistic braovean+
12
.. Elaborarea planli de !ar"etin#
Un prim pas n desc6iderea afacerii l constituie nregistrarea la "egistrul
!omerului a firmei :+!+ "o#al!ine :+"+,+ Apoi se va negocia pentru c6iria spaiului din
incinta .acromall i pentru a putea aduce c*teva modific)ri la eta7ul cl)dirii n vederea
amena7)rii c*t mai eficiente a spaiului+ Ec6ipamentul necesar proiect)rii filmelor va fi
asigurat de firma Iireal printr2un contract de franciz) prin care acetia se oblig) s)
asigure
ec6ipamentele pentru implementare
proiectarea i configurarea cinema2ului B(
furnizeaz) licen ele pentru difuzarea filmelor B(
asigur) conversia filmelor n formatul necesar red)rii
asigur) titrarea filmelor n limba rom*n)
furnizeaz) consumabilele necesare
pune la dispozi ie knoH26oH pentru implementare$ func ionare i e1ploatare
mentenan)
8n elaborarea planului de marketing se va ine cont de resursele disponibile i
cum pot fi acestea folosite n scopul atingerii obiectivului propus$ cu plecare de la
componentele mi12ului de marketing+
12
$.1. %rodusul
5rodusul este constituit de rularea filmelor i servirea snack2urilor i a b)uturilor
r)coritoare+ Ior fi disponibile anumite oferte$ cum ar fi reducerile pentru elevi i
studeni$ n zilele cu un trafic redus$ tarifele vor fi mai mici pentru filmele care nu sunt
premiere+ 5roduselele de la bar vor alc)tui pac6ete$ cum ar fi un co cu popcorn i un
suc+
Filmele vor fi ac6iziionate de la firmele de profil i este posibil$ n func ie de
amploarea proiectului$ acesta s) coste mai mult sau mai puin$ fapt care va influena i
valoarea biletelor pentru vizionarea acelui film+
$.2. %reul
5entru stabilirea preurilor se va ine cont de tipul filmului rulat$ premier) sau
basic i de zilele s)pt)m*nii$ luni i mari tarifele vor fi mai mici$ iar n Heekend mai
ridicate+ Elevii i studenii$ dar i persoanele peste D& de ani vor beneficia de reduceri
de '@? pentru filmele basic$ n timpul s)pt)m*nii+
$.3. %romovarea
5romovarea se va face prin intermediul televiziunilor locale$ cu suportul
!onsiliului Judeean Braov$ prin afie publicitare$ internet$ dar i prin parteneriate cu
emisiuni de televiziune sau posturi de radio care s) acorde bilete la film sub form) de
premii la diferitele concursuri organizate+
(e asemenea se va nc6eia un contract cu revista Kile i Gop i n paginile c)reia va
ap)rea n fiecare s)pt)m*n) programul cu fiecare film rulat+
9nternetul este o alt) variant) de promovare i inclusiv distribuie a biletelor prin
rezervarea online disponibil) pe site2ul HHH+cinero#al+ro
$.&. %ersonalul
5ersonalul anga7at va fi ales din mai mul i candidai$ astfel nc*t acetia s) fie
motivai de salariul pe care l vor primi n concordan ) cu munca depus)+
12
5ersonalul va fi al)tuit din % casieri$ % v*nz)tori la bar$ un persoan) de serviciu$ un
proiectant de film i doi agen i de paz)+
12
12