Sunteți pe pagina 1din 1

Decan,

Dir. Dep. A&T, Director Program de studii


Prof. univ.dr. Dinel POPA Conf. univ.dr. Adrian CLENCI Prof.univ. dr. Viorel NICOLAE
TEMA PROIECTULUI DE DIPLOM
NR. A ..
Absolvent .................................., Promoia 2013
Cadru didactic ndrumtor ..
Pentru un (o)
1
. cu principalele caracteristici:
- viteza maxim: !"m#$%
- capacitatea de &ncrcare:
'
.. !locuri%.!"g%
- panta maxim
(
: .. !
)
%*
- accelera+ia maxim &n prima treapt
,
: ........ !m#s
'
%
s se e-ectueze:
A. .tudiul dinamic*
/ studiul solu+iilor similare 0i al tendin+elor de dezvoltare*
/ alegerea parametrilor principali ai automo1ilului*
/ de-inirea condi+iilor de autopropulsare*
/ calculul de trac+iune
2
.
3. Per-ormantele automo1ilului:
/ per-orman+ele dinamice de trecere:
/ per-orman+ele de demarare*
/ per-orman+ele de -r4nare.
C. 5alculul 0i construc+ia pentru:
6
/ .......................................................
/ .......................................................
/ ........................................................
5on+inut di-eren+iat in -unc+ie de e-ectuarea # nee-ectuarea stagiului de practic
A1solven+i care nu au e-ectuat stagiul de practic A1solven+i care au e-ectuat stagiul de practic
D. Desenul de execu+ie pentru
7
............... D. 8nun+ul temei de stagiu.................
8. Proiectarea itinerariului te$nologic pentru
9
......... 8. .ocietatea comerciala ...........................
:;D<=>AT?< 5A;D:DAT
.
1
se completeaz tipul autove$iculului: autoturism#autocamioneta#autocamion#auto-urgoneta#auto-urgon#
micro1uz#auto1uz# etc
2
la autove$iculele de persoane capacitatea de &ncrcare se re-era numai la numrul de locuri*
3
panta maxim este dat de interes &n cazul autove$iculelor comerciale de mr-uri 0i &n cazul autove$iculelor cu
capacitate mrit de trecere de tipul @tot/terenA*
4
accelera+ia maxim &n prima treapta este dat de intrare pentru autoturisme*
5
&n cazul proiectelor din domeniul @>otoareA acest calcul se e-ectueaz p4n la determinarea caracteristicii
externe necesare* la proiectele de BAutomo1ileA se e-ectueaz inclusiv calculul de determinare a rapoartelor
necesare pentru transmisie*
6
se completeaz dup caz su1ansam1lele din transmisie sau sisteme care urmeaz a se proiecta (se
recomand limitarea la '...( su1ansam1le)*
7
se men+ioneaz o pies component &ntr/unul din desenele de ansam1lu de la punctual 5, pentru care s/a
e-ectuat 0i calcul de rezisten+*
8
.e men+ioneaz dup caz @-a1ricareA sau @reparareA pentru piesa care pentru care a -ost e-ectuat desenul de
execu+ie*
Departamentul
1C6C
Autove$icule 0i Transporturi
UNIVERSITATEA din PITETI
Facultatea de Mecanic i Te!n"l"#ie
.tr. T4rgu din Dale, nr. 1, 11)),), Pitesti, Arges, <omania
tel: E ,) (,9 ,2( 16(, -ax: E ,) (,9 ,2( 1)'
FFF.upit.ro